Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

gemeenteraad 23 februari 2011

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

horizontal rule

Beoordeel het gemeentebestuur
Gesprekken met de burgemeester
Communicatieambtenaar
gem.beleidsplan 07-12
gemeente: nieuwjaarsreceptie
Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog 

Hoewel er toch enkele belangrijke punten op de agenda stonden, had de gemeenteraad kort kunnen zijn geweest. Over het inplantingsvoorstel voor een bedrijventerrein en het schrappen van de mogelijkheid van een omleidingsweg in Uitbergen bleken meerderheid en oppositie immers dezelfde mening te hebben. Een tussenkomst van iemand uit het publiek - wat wettelijk niet mag - zorgde voor een half uur schorsing, tot de politie aanwezig was.

Bedrijventerrein - Omleidingweg Uitbergen - Toeristisch seizoen -
  'Van stadsstront ...' - Zoenstrook -
* ConciŽrge De Venne
*: laatst toegevoegd

"Kwalitatief bedrijventerrein in Overmere"

De gemeenteraad stemde Ė op een VB-onthouding na Ė in met het inplantingvoorstel voor een bedrijventerrein in Overmere. Een tussenkomst uit het publiek leidde wel eerst tot een schorsing van de gemeenteraad.

"Al bij de opmaak van het plan dat de ruimtelijke indeling van de gemeente vastlegt, was gesteld dat er in deze gemeente behoefte is aan een bedrijventerrein", begon burgemeester Katja GabriŽls (Open Vld) haar uitleg. Die nood bleek intussen door de 32 spontane aanvragen van bedrijven. "Bedrijven die beter uit de woonzones vertrekken of die daar niet kunnen uitbreiden." Volgens het Vlaams plan mocht er een komen van zo'n 5ha. Vijf locaties voldeden aan de 'aansluitend aan de woonzone'-eis van hogerhand, die langs de Baron Tibbautstraat werd gekozen omdat die bovendien voor de minste verkeersproblemen zal zorgen.

Omdat 5ha niet zo groot is Ė "De KMO-zone in Berlare is het dubbele", zei GabriŽls Ė diende men behoedzaam om te springen bij de planning. "Het voorstel voorziet de mogelijkheid om langs een rechte weg een twintigtal bedrijven te kunnen onderbrengen. Er is ook plaats voor een 'bedrijfsverzamelgebouw' waar verschillende kleinere bedrijven een ruimte kunnen huren, en voor een vrachtwagenparking om ook dat probleem op te lossen." De burgemeester benadrukte de zorg voor kwaliteit, zowel door een groenzone helemaal rond de zone en voorwaarden over het soort bedrijven (schrijnwerkers, ververs, distributie) als door eenvormige vormvereisten voor de bedrijfsgebouwen.

Toen ze de goedkeuring vroeg, begon Stacey D'hont vanuit het publiek bezwaren te roepen. Zij vond dat haar terrein, waar ze een paardenfokkerij wil beginnen, niet mag worden onteigend: "Toen ik die zeven jaar geleden kocht, zei men daar niets over." De zitting werd daarop geschorst tot de politie er was. "Wij hebben bij het plan getracht om de onteigening zo klein mogelijk te maken", zei GabriŽls na de zitting. Ook is nagegaan dat de landbouwers-eigenaars die worden onteigend niet meer dan 5 percent van hun bedrijfsterreinen verliezen. "Hoewel dat wettelijk niet is opgelegd, hebben we toch al informeel al de omwonenden ingelicht. We wilden hiermee vermijden dat ze uit de pers over de plannen zouden moeten vernemen". 

Op een VB-onthouding na stemden alle partijen voor het voorstel.

Van 1 maart tot 29 april kan iedereen opmerkingen en bezwaren indienen. Het dossier is te vinden op www.berlare.be. Nadien wordt het eventueel gewijzigde voorstel opnieuw ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Omleidingweg in Uitbergen verdwijnt (wellicht) uit structuurplan

De gemeenteraad besliste unaniem om de procedure te starten die de omleidingweg in Uitbergen van de gewestplannen moet halen.

Het was al lang een vraag van vooral de eigenaars van de gronden waarop lang geleden een omleidingweg in Uitbergen was gepland. Het was begin jaren zeventig de bedoeling een weg te maken die het verkeer vanaf Wichelen links rond het centrum van Uitbergen en Overmere zou leiden. Die weg was eigenlijk al onmogelijk geworden omdat het gemeentebestuur van Overmere nog voor de fusies het stuk daar al had laten verdwijnen. Eerder tijdens deze legislatuur werd de beslissing genomen om vrachtwagens zo veel mogelijk uit de dorpskern te bannen. "Daarna hebben we gewacht op de uitwerking van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan om de sigmawerken in de Kalkense Meersen mogelijk te maken. We wilden verhinderen dat beide dossiers elkaar zouden hinderen", zei burgemeester Katja GabriŽls (Open Vld). Ze zei er wel bij dat aan de bestemming van de gronden niets wordt gewijzigd, enkel de mogelijkheid om ze te laten gebruiken voor de omleidingweg wordt weggenomen. Het voorstel kreeg zonder enige discussie de goedkeuring van alle partijen.

Ook voor dit voorstel kan iedereen tot eind april opmerkingen en bezwaren indienen.

Opening toeristische seizoen

Tijdens het openingsweekeinde voor het toeristisch seizoen (23-25 april) kan iedereen weer gratis minigolfen aan het museum aan het Donkmeer. Nieuw in het programma voor dat weekend zijn de optredens van de Dendermondse dansgroep Shamado-it en van de Overmeerse fanfare (zaterdag). De paaseierenzoektocht in de Eendenkooi en de gouden paaseiworp, de waterfietswedstrijd en de 'ijsberen'duik blijven vaste waarden.

Steven Baeyens (CD&V) wou weten of de jeugd, middenstand en VVV betrokken zijn, wat schepen Renť Kets (Open Vld) bevestigde.

'Van stadsstront tot zandgrond'

Dit is wat binnen de Heem- en Oudheidkundige Kring (HOK) is voorgesteld als titel voor het bezoekerscentrum dat ze in de loskaai aan het Sluis willen inrichten. Men wil er informatie geven over de beertoevoer vanuit de steden naar het landelijke Berlare. "Men proefde toen zelfs het beer om de kwaliteit te beoordelen", bewees schepen Anne-Marie De Lausnay (Open Vld) aan Luc Vercruyssen dat ze wist waarover ze sprak. Of het HOK zal laten proeven, werd niet gezegd...

Het project kreeg subsidietoezegging vanuit Europa, het Vlaamse gewest en de provincie, naast wat de gemeente toelegt. De gemeente zal de andere subsidies voorschieten om snel met de uitwerking te kunnen beginnen. De HOK hoopt eind april te kunnen openen.

Zoenzone

Aan gemeenschapsschool Ten Berge komt een kiss-and-ridezone waar ouders hun kinderen veiliger kunnen komen afzetten. Er komt een bord met 'zoenstrook' op. Een dergelijke zone bestaat ook al aan de vrije basisscholen in Overmere en aan de Donk. Voor wie wat langer wil blijven staan om met de kinderen mee te gaan naar school, komt er een parkeerstrook in de weg die naar het Stampkot leidt. "We hopen met deze maatregelen iets te doen aan de dagelijkse verkeerschaos aan die school", zei schepen Wim Arbijn (sp.a). Patrick Van Malderen (CD&V) wou weten of er ook een 'knuffelzone' komt, maar daar blijkt geen officieel bord voor te bestaan.

ConciŽrge De Venne

De gemeenteraad stelde Remi Van Hauwermeiren (Veerstraat 4A) aan als conciŽrge voor gemeenschapscentrum De Venne in Uitbergen. Hij krijgt een vergoeding van 150 euro per maand voor het openstellen van het centrum voor de activiteiten van de vier verenigingen die er wekelijks activiteiten hebben en voor de vele anderen die de ruimte gebruiken. Hij is ook verantwoordelijk voor het vullen van de frigoís, en als contactpersoon. Vermits het een aanstelling betreft, is zijn vergoeding een wedde en geen kostenvergoeding. Schepen De Lausnay legde uit dat het moeilijk was om een opvolger te vinden voor Isidoor Steeman. De vergoeding die met de opvolger is afgesproken ligt volgens de schepen in de lijn met wat in andere gemeenten voor een zelfde taak wordt betaald.   

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje VÓrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 30/01/11. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2010 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.