Omhoog Beoordeel het gemeentebestuur Gesprekken met de burgemeester Communicatieambtenaar gem.beleidsplan 07-12 gemeente: nieuwjaarsreceptie Gemeenteraadsverslagen Wat kost een gemeente ? Halfweg-evaluatie 2003 Boerenkrijgmuseum Viering Van Sande politie brandweer

 brandweer

 

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

horizontal rule

gemeentehuis
Politici aan het woord
politieke partijen

 

Omhoog
Indra, eerste brandweervrouw
Oefening bij Duizendpoot 

Aankondigingen - Opening nieuwe kazerne - Eerste brandweervrouw - Gouverneursbezoek - Uw reacties - Structuur

De brandweer van Berlare geeft informatie over de tussenkomsten op een eigen website

Sinds december 2007 komen er ook gegevens over de brandweerinterventies op de 'nieuws van de dag'-pagina.

Aankondigingen

bullet2 september 2012: opening nieuwe brandweerkazerne, tussen 14 en 16 uur open deur. (verslag: zie verder)
bullet2-3 juli 2011: kazerne: opendeur met barbecue, rondritten, springkasteel. De uitslag van de tombola is te vinden op de gemeentesite.
bullet3-4 juli 2010: kazerne: opendeur met barbecue, rondritten, springkasteel,
bullet4-5 juli 2009: kazerne: opendeur met barbecue, rondritten, springkasteel, optreden The Wizardz. (Uitslag tombola staat op hun blog)
bullet1 mei 2009: Luc De Block neemt de commandantsfakkel over van Van Acoleyen.
bullet6 december 2008: gouverneur bezoekt corps tijdens Sint-Barbara
bullet5-6 juli 2008 - kazerne: 19de opendeurdagen.
bullet30 juni-1 juli 2007 - kazerne: 18de opendeurdagen met op zaterdag tentoonstelling brandweermateriaal, barbecue en discobar, en op zondag barbecue, muziek uit de sixties. Rondritten met brandweerwagen en springkasteel.
bullet1-2 juli 2006 - kazerne (Dorp 99): 17de Opendeurdagen met op zaterdag belotting (16 uur) en barbecue (vanaf 18 uur) en muziek van de Berlaarse The Bridge; en op zondag barbecue (vanaf 12 uur),  animatie met The Bridge (17.30 uur), springkastelen en rondritten. Doorlopend: tentoonstelling van het materiaal.
bullet1-2 juli 2005 - start kazerne (Dorp 99): 16de Brandweeropendeurdagen met o.m. barbecue en (op 2 juli) de 2de Spuitersrit: een bewegwijzerde toerrit voor motoren, ong. 120km lang, vertrekken vanaf 9 uur. Optreden van The Bridge. Piloot Ä5 (aandenken en consummatie inbegrepen), duozitter Ä3. Inlichtingen bij Luc De Block.
bulletKazerne, 3-4 juli 2004 - 15de Brandweeropendeurdagen met barbecue, rondritten, tentoonstelling, fietszoektocht veel muziek en tombola. Nieuws: 1ste Spuitersrit: een bewegwijzerde toerrit voor motoren, ong. 120km lang, vertrekken vanaf 9 uur.

Berlaarse brandweer op Nederlandse website
De nieuwste wagens van de eigen brandweer staan te bewonderen op de site van de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Brandweerwezen !

2-9-12: Opening nieuwe brandweerkazerne: "van oud kostuum naar nieuw maatpak"

De brandweerlui hadden hun mooiste pak aan, vanmorgen bij de opening van hun nieuwe kazerne achteraan de parking achter het cultureel centrum Stroming. Ze mogen dan ook fier zijn op hun nieuwe 'woonst', door gouverneur Andrť Denys omschreven als 'het ankerpunt voor de vrijwilligers'.

 

Naast de gouverneur en de (meeste) leden van het schepencollege en de gemeenteraad waren ook Europees commissaris Karel De Gucht, provinciaal bestendig afgevaardigde Hilde Bruggeman, burgemeester Piet Buysse (Dendermonde), de oversten van andere corpsen uit zone Oost, verschillende (onder)aannemers en familieleden aanwezig. (maar niet van de andere hulpdiensten uit de gemeente: politie en Rode Kruis. Niet uitgenodigd? nkb).

 

Kort na de aankomst van de gouverneur kwamen de brandweerlui marcherend aangestapt. Fier in het gelid luisterden ze voor de grote garagepoorten, maar wel in de volle zon, naar de toespraken. Burgemeester Katja GabriŽls gaf aan hoe belangrijk deze kazerne was voor het corps, maar ook hoe moeilijk het was om de beslissing te nemen, vooral door de onduidelijkheid die rond de brandweerhervorming heerst. Ze gaf toe dat er sinds 2007, toen er duidelijkheid kwam over de richting die men uit wilde, maar vooral om financiŽle redenen treuzelde met concrete beslissingen, wel al veel was gebeurd. Zo is er de opdeling van de provincie in zes zones, met Berlare en zes andere corpsen in zone Oost, de jaarlijkse subsidies om de zone gezamenlijk materiaal aan te kopen, en de groeiende samenwerking tussen de corpsen uit de zone. Ze had het moeilijker met de snelheid die nu van de gemeenten wordt gevraagd in de volgende stap. "In enkele weken tijd moeten de gemeenten nieuw uitgevaardigde decreten uitvoeren, onder meer nieuwe beslissingen nemen over benoemingen." Ze hoopte wel dat de federale regering nu snel werk maakt van de definitieve hervormingsplannen, "anders zou het huidige enthousiasme bij de corpsen wel eens snel kunnen wegsmelten". GabriŽls beklemtoonde de goede aspecten die de weg naar de hervorming hadden gehad, zoals de beter samenwerking en aankooppolitiek. Ze was blij dat Berlare ("De hele gemeenteraad") had ingestemd om ondanks de onzekerheden en de kostprijs de bouw van een nieuwe kazerne te beslissen. Er waren de negatieve inspectierapporten over de oude kazerne, maar vooral: door de nieuwe kazerne is de toekomst van het plaatselijke corps verzekerd. Ze benadrukte de andere steun die de gemeente de jongste jaren aan het corps had gegeven om het materiaal te vernieuwen, maar ook de inzet van de vrijwilligers. "Ik hoop dat men beseft dat vooral in kleinere gemeenten een corps niet kan bestaan zonder de inzet van de vrijwilligers, vrijwilligers van wie wel wordt verwacht dat zij naast gedrevenheid ook de nodige opleiding volgen en parate kennis bezitten." En ze ging verder: "De vrijwilligers doen dat in hun vrije tijd en verdienen daarom onze waardering en ook de aangepaste middelen." De bouwbeslissing werd genomen in maart 2011, de bouw startte in januari dit jaar en negen maand later neemt het corps het in gebruik. Ze was ervan overtuigd dat Berlare en het corps hiermee echt aantonen een belangrijke rol te willen spelen, ook na de hervorming, maar vooral dat de dienstverlening en het arbeidscomfort zullen stijgen, en hoopte dat de vrijwilligers met de nodige professionaliteit, teamspirit en collegialiteit zullen verder werken.

 

De gouverneur zei met genoegen en bewondering naar Berlare te zijn gekomen. De bewondering ging naar de gemeente die de moed had om in onzekere tijden - door de hervorming en door de huidige financiŽle problemen - dit mooie en vooral efficiŽnte gebouw te zetten, en naar het corps dat zelf veel inspanningen had geleverd. "Een kazerne is de sociale ontmoetingsplaats van de vrijwilligers, waar ze vertrekken en aankomen, zich omkleden en de emoties wegspoelen. Als dit in een mooie, aangepaste omgeving kan, dan werkt dit motiverend. Indien niet, dan is het demotiverend. Deze kazerne zal ook helpen om mensen te rekruteren." Over de hervorming zei hij dat van in het begin duidelijk was dat de nodige middelen er niet zijn. "De financiering van de brandweer wil men van een 90% steden en gemeenten - 10% federaal verhouding veranderen in een 50-50 verhouding. De beslissing om in twee stappen te gaan, zorgde alvast voor een verbeterde samenwerking tussen de gemeente, maar nu moeten volgende stappen worden genomen. Minister Milquet beloofde dat alles tegen januari 2014 in orde komt. Ik hoopte dat zelf nog mee te kunnen maken, maar het wordt een jaar te laat." De gouverneur stopt eind dit jaar omdat hij de leeftijdsgrens bereikt. Hij verzekerde de vrijwilligers dat zij belangrijk zijn om de lokale verankering te behouden.

 

Corpshoofd Luc De Block hield het korter. Bij het beŽindigen van de toespraak van de gouverneur was een brandweerman -wellicht door zo lang in de zon te staan - onwel geworden. "Ik heb de boodschap begrepen", zei hij gevat. Hij dankte allen die tot de snelle afwerking van het gebouw en bij de verhuizing hadden bijgedragen. Hij wees er tevens op dat het corps, dank zij de opbrengst van de opendeurdagen, zelf een deel van het nieuwe materiaal had kunnen betalen. Het gebouw bezit alle mogelijke technische middelen en ruimte om alles goed te kunnen onderhouden en opslaan, en voor opleiding en het al genoemde sociale contact, dat zo belangrijk is voor de groep.  "Het was als overstappen van een oud kostuum naar een nieuw maatpak", zei hij over het gebouw: "Op maat gemaakt, maar toch nog aanpasbaar indien nodig". Tegelijk wees hij er op dat men zeker niet zal vergeten vanwaar men komt, met een oude Mercedesbluswagen als symbool. 

 

Mijmeringen over verleden en toekomst

Onder de aanwezigen ook verschillende intussen gepensioneerde brandweerlui. Voor de oud-commandanten Robert Bonnarens en Remi Van Acoleyen werd het een gelegenheid om verhalen van vroeger op te halen en de mogelijkheden met de nieuwe kazerne te evalueren. "Kritiek hebben is gemakkelijk, beter doen moeilijk", begon Van Acoleyen. Beiden waren zeker opgezet met de nieuwe kazerne "al deden wij vroeger met veel minder het werk ook". Zo haalde Bonnarens op dat men vroeger nog de wagen van een vrijwilliger nodig had om de bluspomp te trekken. "En de al genoemde Mercedes, uit 1954, was die van de brandweer van de luchthaven van Zaventem, die eigenlijk voor Congo was bestemd." "En hij rijdt nog even goed als de nieuwe. Alleen het poederblustoestel werkt niet meer", vulde Van Acoleyen aan.  "En vroeger dienden we als corps zelf voor alles in te staan. We hebben daarvoor nog motocrosswedstijden georganiseerd, gelukkig met veel opbrengst. Zo'n pakken geld leverde dat op", zei Bonnarens terwijl zijn hand bijna een meter van de vloer hangt. "Dat veranderde toen de gemeenteraadsleden, of was het het schepencollege, die toevallig samen zaten toen het alarm ging, allemaal naar de brand kwamen kijken in de huidige Turfputstraat. Toen beloofden ze ons nieuwe brandslangen, om de oude vlassen slangen te vervangen die we na elk gebruik moesten drogen."

En nu is er een kazerne met zelfs een afzuigsysteem voor de gassen die de vertrekkende wagens uitstoten. "Hier mogen er geen gassen zijn, en vijf minuten later staan de mannen in de gassen van de brand ... Er zijn wel de persluchtflessen, maar die worden toch niet altijd gebruikt", zegt Van Acoleyen. "Dat zijn zo van die regels die het allemaal duur maken. Toen ik begon hadden we vier dergelijke flessen, toen ik vertrok 18 en nu is er een voor iedereen."

"De huidige stenen huizen branden bijna niet meer", verrast Van Acoleyen dan plots. "Hoeveel echte branden zijn er nog in vergelijking met vroeger? Toch bijna geen meer! Wel is er veel ander werk bijgekomen. Gestopte rioleringen of goten, en vooral wespennesten. Vroeger hadden de mensen daar geen schrik van en waren er daarvoor misschien drie oproepen in de zomer, nu tot acht per dag. Pas op, dat is niet slecht, hť. Het is telkens voor de mannen een oefening, om de ladder op te zetten, om het materiaal te gebruiken. Het zal misschien wel opnieuw verminderen omdat men er zal moeten voor betalen. Vroeger gaven ze er ons een pint of wat drinkgeld voor." En ja, het drinken... "Ja, nu mag het niet meer. Niet dat er te veel werd gedronken, maar het droeg toch bij tot de groepsgeest. Na een oefening bleven we samen zitten en dat hielp om ook de dingen opzij te zetten, neen, niet te vergeten, die we hadden gezien."

 

2-1-11: Indra De Nil (bijna) eerste brandweervrouw in Berlaarse corps (lees hier)
Na dit interview volgde ze de opleiding en werd begin 2012 lid van het corps.

 

6-12-08: gouverneur bij Berlaarse corps

"Tijdens een vergadering in Gent hoorde ik gouverneur Denys zeggen dat hij graag eens een kleiner corps zou bezoeken en zei daarbij 'Lede of Berlare'. Daarop nam ik onmiddellijk het initiatief om een officiŽle uitnodiging te sturen", legde commandant Van Acoleyen zaterdagmorgen uit waarom de gouverneur naar Berlare kwam. Het corps had de kazerne volledig opgekuist en stond in vol ornaat voor het gebouw te wachten. "We hadden ons kaartspel nog kunnen uitspelen, ik heb het toch gezegd", zei erecommandant Robert Bonnaerens, de oudste nog levende brandweerman, uit ervaring. En inderdaad, ongeveer een half uur later dan afgesproken kwam Denys toe. "Ik moest eerst naar een vereremerking van Gentse dokwerkers en er waren er meer dan verwacht", legde hij zijn oponthoud uit.

De gouverneur werd voorgesteld aan alle brandweermannen. Commandant Van Acoleyen zei fier te zijn over dit hoge bezoek en blij met de belangstelling voor wat leeft bij een kleiner corps. "Berlare is een uniek corps, dat door vele omliggende gemeenten wordt benijd", zei de commandant. Hij legde uit dat de 36 leden wel vrijwilligers zijn, maar geen amateurs, waarbij elk volgens de eigen mogelijkheden zich ten volle inzet. 33 van de leden hebben een brandweermanbrevet, verschillenden slaagden in de examens voor (onder)officier en volgden specialisatiecursussen. Over zijn eigen vertrek, in mei volgend jaar, zei hij dat er een bekwaam opvolger klaar staat. Over de kazerne wou hij kwijt dat die na 30 jaar dringend aan vernieuwing toe is: "het plan hangt op de frigo".  Wat uitrusting betreft zijn er geen technische snufjes, maar wel degelijk basismateriaal, waarvoor de commandant de gemeente dankte. Hij zei ook nog dat dit vrijwillig wordt onderhouden en dat er de voorbije 35 jaar geen noemenswaardige ongevallen of kwetsuren waren geweest. Bij het overlopen van het programma voor Sint-Barbara liet hij verstaan dat hij de gouverneur liever had zien mee-eten met het corps om hem zo de sfeer beter te laten meebeleven. Hij drukte ook zijn vrees uit dat de brandweerhervorming gevolgen zal hebben voor de zelfstandigheid van corpsen als Berlare en voor de verankering met de plaatselijke bevolking. De gouverneur kreeg een tinnen brandweerman als aandenken.

In zijn dankwoord zei Denys dat hij erkende dat een brandweercorps meer is dan technische mogelijkheden, en het belang van verbondenheid met de leefgemeenschap. "De nieuwe brandweerhervormingen hebben echter tot doel de veiligheid van de burgers te verhogen" en daarom is het belangrijk dat bij interventies het dichtste corps eerst uitrukt. Hij stak niet weg dat hij liever een grote zone voor de hele provincie had gezien. Nu heeft Oost-Vlaanderen met zes zones er het meeste. In andere provincies zijn er hoogstens drie. Hij vroeg dan ook om alvast meer samen te werken. Wat het inbrengen van beroepsbrandweerlui betreft, verdedigde hij 70% vrijwilligers en 10% beroeps, ook al om die band met de bevolking te behouden. Hij riep ook op vrouwen tot het corps toe te laten. "Ook bij de politie waren er eerst bezwaren. Nu zijn meer dan de helft van de kandidaten vrouwen."

Tijdens de rondleiding gaf hij aan dat het belangrijk is om regelmatig een grotere rampoefening te houden. Commandant Van Acoleyen moest toegeven dat dit al zes jaar geleden was, maar voegde er aan toe dat hij iets groots in gedachten had. Men had het ook over inspanningen die gemeentelijk moeten gebeuren om tot een gecoŲrdineerd rampenplan te komen.

Tijdens de ontvangst in het gemeentehuis beklemtoonde burgemeester GabriŽls dat het corps duidelijk sterk aan elkaar hangt en de gemeentelijke inspanningen om het corps het nodige materiaal te geven.  Voor grote investeringen wacht men echter af tot duidelijk is wat de concrete gevolgen van de hervorming zijn. Dinsdag is er trouwens een eerste vergadering met alle burgemeesters en commandanten uit Zone Oost, waarbij wellicht de eerste beslissingen worden genomen. Zij dankte alle leden van het bijna 60-jarige corps voor de inzet.

 

Uw reacties

op de vraag:
Mogen vrouwen bij de brandweer ?

Gunther Cooreman (22-5-03):
Essentieel is dat eenieder bij de proeven gelijk wordt behandeld: mannen en vrouwen. Dus zowel bij fysieke, mondelinge en technische testen. Uiteindelijk wordt een rangschikking opgesteld en het is wenselijk dat deze bij aanstellingen wordt gerespecteerd. Tenzij er gegronde redenen zijn om af te wijken , bijvoorbeeld  geringe beschikbaarheid, het niet snel ter plaatse kunnen zijn bij een interventie.

Het is zeker af te keuren een brandweervrouw aan te stellen enkel en alleen omdat zij vrouw is en hiermee te kunnen uitpakken naar de buitenwereld toe ( ďpublicitaire stuntĒ). Het is onterecht brandweervrouwen aan te stellen die mindere scores hebben behaald bij de testen boven mannelijke kandidaten die beter scoren. Wanneer een vrouw een beter resultaat  heeft behaald dan een mannelijke kandidaat staat natuurlijk niets haar aanstelling in de weg.

Positieve discriminatie van vrouwen is misschien leuk voor sommigen en komt progressief over maar het blijft discriminatie.

Raf Maes (Rafken de pompier)  (21-5-03):
Vrouwen mogen gerust bij de "vrijwillige" brandweer aantreden op voorwaarde dat ze er zowel fysisch als psychisch bekwaam voor zijn. Ze moeten er ook voldoende tijd voor vinden/hebben, indien ze kinderen hebben. Bovendien is belangrijk hoe de partner er tegenover staat.

De structuur van het Berlaarse brandweercorps (is intussen veranderd ?):

bulletpersoneel:
bullet1 onderluitenant-geneesheer
bullet1 luitenant-bevelhebber
bullet1 adjudant
bullet1 sergeant-majoor
bullet1 eerste sergeant
bullet2 sergeanten
bullet4 korporaals
bullet30 brandweermannen
bulletsamenwerking:
bulletSinds september 1999 bestaat een akkoord tot wederzijdse hulp binnen Brandweerzone Oost: Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren en Zele.
bulletMet Zele vormt Berlare sinds mei 2000 een gewestelijke groep.

Wat kost de brandweer aan de gemeente ? (uit jaarverslagen en budgetvoorstellen over de werking van de gemeente in 2004)

Uitgaven 2002 2003 2004 2009(rekening) 2010(budget) 2011 (budget)
personeel (vergoedingen, verzekering, sociale bijdragen, vakantiegeld) 94.536,61 123.625,17 110.308,27 165.485 167.750 187.500
werkingskosten (onderhoud, brandstof, elektriciteit, ... 27.770,60 31.730,03 29.865,04 55.283 100.415 98.915
overdrachten 418,50 3.645,50 3.758,50 4.903 12.862 9.000
schuld 0 0 0      
investeringen 0 3.289,36 8.286,69 29.647 37.377 1.401.517
Ontvangsten            
terugvorderingen   5.749,48 3.167,00 9.725 5.000 5.000
overdrachten       15.094 7.000 5.500
investeringen   2.068,62 2.608,35 0 0 0

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje VÓrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 14/08/12. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2011 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.