Omhoog Goed nieuwsbrief Mensen uit Donkgemeenten Berlare: politiek Berlare: cultuur Berlare: sociaal Berlare: toerisme Berlare: jeugd Berlare: milieu Berlare: onderwijs Berlare: sport

 Berlare: milieu

 

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

horizontal rule

Berlare
Vlaanderen
Europa-nieuws
Kinderfonds
adoptiedorp

 

Omhoog
Sigmawerken
inconvenient truth
Afvalcijfers 2003
DDS - Verko
Structuurplan 

Wat is jouw mening over het plaatsen van windmolens langs de E17 ?

Zie eerst al verschenen berichten over dit onderwerp.

Wat geschiedenis - aankondigingen - lees ook - links

Wat geschiedenis

De relatie gemeente-milieu is op zijn zachtst gezegd vol spanningen. Voor 1977 was het een van de thema'z van CD&V, nadien was er geen echte samenwerking meer met de mensen die zich in eigen gemeente als milieubeschermers beschouwen. "Omdat zij niet realistisch zijn en te veel proceduregericht", is de meest gehoorde kritiek. "Milieu is enkel goed als het in hun kraam past", reageren de anderen dan weer. Van de nieuwe VLD-sp.a-meerderheid moet nu nog worden afgewacht hoe de relatie evolueert.

Van uit het vorige gemeentebestuur werd veelal gewezen op de inspanningen om het Broekbos  en het Stampkot niet verloren te laten gaan en op de aanleg van fiets- en wandelpaden om iedereen van de natuur te laten genieten. De plaatselijke milieu-activisten kloegen dat men de Donkomgeving verder liet volbouwen en daar zelf ijverig aan meedeed (Festivalhal, Boerenkrijgmuseum), en over de bescherming die intercommunale DDS genoot bij de uitbouw van Nieuwdonk. Van geen van beiden gaat werkelijk enige oproep uit om aan milieuacties mee te doen, bij voorbeeld de jeugd oproepen om vogels te gaan redden na de olieramp met de Tricolor. Wel heeft de gemeente al enkele zwerfvuilomhalingen en boomplantacties gehouden, in samenwerking met scholen.

Met vzw Durme, uit Lokeren, had het vorige gemeenebestuur lang een betere verhouding. Die organisatie kreeg het natuurdomein naast de eendenkooi in beheer en mag ook een deel van de Festivalhal gebruiken voor een permanente tentoonstelling over de natuur in de Donkgemeenten (Bezoekerscentrum). De vertragingen voor het restaureren van de eendenkooi deden echter de goede sfeer vertroebelen. Intussen verbeterde de relatie weer, ook al omdat vanuit het bezoekerscentrum in de Festivalhal regelmatig initiatieven worden genomen: tentoonstellingen, natuurwandelingen ..., ook in samenwerking met plaatselijke horecabedrijven. Zo tracht men een bijdrage te leveren aan de uitbreiding van het toeristische aanbod in de gemeente. Het huidige gemeentebestuur tracht die goede verhouding aan te houden. Zo was er het - intussen wegens te duur opgegeven - voorstel om in een verruimde Festivalhal het natuurbezoekerscentrum dat vzw Durme er mag openhouden, een betere plaats te geven. De vereniging kreeg een nieuwe plaats in het oude klooster, langs de Donklaan.

Aankondigingen

bullet26-27 mei- Kasteelpark Berlare: Dag van het Park, met op zaterdagavond Vleermuizentocht en op zondag (13.30uur- plechtige opening van het kasteelpark met toespraken Karel De Gucht en Katja Gabriëls. Nadien gegidste wandelingen, workshop bloemschikken en activiteiten voor kinderen. Zie ook gemeentesite (ook inschrijvingsformulieren).
bulletzo. 13 mei (11 uur) - achteraan Brielstraat (voormalige picknickweide): Opening Vlindertuin. Een initiatief van gemeente Berlare, m.m.v. v.z.w. Durme en Regionaal Landschap Schelde-Durme, en gecofinancierd in het kader van het plattelandsproject Scheldelandschapspark VLM.
bulletdo. 3 mei (17-21 uur) - Lokerstraat Overmere: nocturne in windturbinepark, toegang tot en informatie over de windturbines. Gratis friet voor wie met de fiets komt. Een initiatief van Electrawinds. Op vrijdag wordt het park officieel ingehuldigd.
bulletdo. 26 april (20.30-22.30 uur) - Stroming: Infoavond over electriciteit, de facturen, 'groene' energie, enz. door Bart Van Malderen (sp.a-fractieleider in het Vlaams Parlement. Een initiatief van Curieus.
bulletza. 17 maart (9u.) - alle deelgemeenten: opruimen van sluikstorten. Vertrek aan de parochiekerken. Het gemeentebestuur zorgt voor materiaal. Afsluiten met een broodje en een drankje aan het gemeentemagazijn (tijdelijk adres Overheet 15!) . Meer info: dienst duurzaamheid: 052 43 23 46 en duurzaamheid@berlare.be
bulletwoe. 7 maart (20u.) - Parochiale Kring Overmere: infoavond over de windturbines die BredeKopwind en Wase Wind binnenkort beginnen te bouwen, en waarvan men rechtstreeks electriciteit of aandelen kan kopen.

2011

bulletzo. 29 mei -  kasteelpark: Dag van het Park met geleide wandelingen door het anders verboden deel van het park en uitleg over de herinrichtingsplannen voor het park.
bulletdo. 4 november (20 uur) - gemeentehuis: Open milieuraad waarin Regionaal Landschap Schelde en Durme komt uitleggen wat het in deze gemeente doet.
bulletwoe. 10 maart (19.30 uur) - Parochiale Kring, Overmere: Infoavond over hoe het beste te isoleren, over mogelijke subsidies. Aanwezigen krijgen een kortingsbon van 20% op volgende aankoop van isolatiemateriaal. Een initiatief van ACW Berlare.

2009

bulletma. 23 november (20 uur) - Bezoekerscentrum Festivalhal: Voordracht door Jürgen Tack, een bioloog en momenteel administrateur-generaal van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek die in Uitbergen woont, over zijn boek 'De (h)eerlijke keuken: biodiversiteit op tafel'.  Een initiatief van vzw Durme.
bulletza. 21 november (9 uur) - chalet ingang Nieuwdonk: Dag van de Natuur: opruimactie in natuurgebied. Meebrengen: werkhandschoenen, laarzen of werkschoenen, speelkleren. Een initiatief van vzw Durme.
bulletzo. 28 juni (11 uur) - Eendenkooi: plechtige opening van de volledig gerestaureerde eendenvangplaats.
bulletwoe. 24 juni (19.30uur) - Parochiezaal: Infoavond alternatieve energie. Over energiezuinig bouwen en verbouwen, zonnepanelen,...  Toegang gratis.  Organisatie: KWB Berlare.  Info: Karel Claus, 052422527.
bullet19 juni - eind augustus (elke zon- en feestdag 14-18 uur) - Bezoekerscentrum Festivalhal: tentoonstelling 'Sporen en Spatten' waarin met foto's en  plastisch werk van Lydia Bracke, Eddy Copers, Herman De Backer en Marleen De Vos mensen en groeperingen die 'in het veld' hun werk of ontspanning vinden op een artistieke wijze in beeld zijn gebracht. Een eerste aflevering gaat over de jacht en visvangst in en om het Donkmeer. Gratis toegang. Een initiatief van vzw Durme.
bullet

za. 30 mei (14u.) - vertrek aan Veerhuis Berlare: Dag van het Lieveheersbeestje. Lieveheersbeestjes vangen en determineren in de Scheldebroeken … een buitenkans voor liefhebbers van kriebelbeestjes! ( info 0485 306748)

bulletvr. 15 mei (19u30) - vertrek aan het kasteel van Uitbergen: natuurwandeling waarbij de jagers van de DDS-jachtgroep uitleg geven over het wild en wildbeheer in de omgeving van Uitbergen en de Donk. Info 0479 321668.
bulletzo. 26 april (9 uur) - vertrek aan bowling Brielstraat: inhuldiging 'mooiste plekje van Berlare' met aansluitend geleide natuurwandeling (+- 90 minuten) in omgeving Donkmeer. Pisarleden gratis, niet-leden €2. Inschrijven noodzakelijk: Lucien Rasschaert, Hogeweg 7a, 052-423287.
bulletwoe. 8 april (20 uur) - De Kring Overmere: infoavond over zonnepanelen. Een KWB-iniatief.
bulletza. 21 maart - heel de gemeente: zwerfvuilactie mmv verschillende verenigingen.
bulletzo. 15 maart (14 uur) - vertrek aan Nieuwdonkchalet: Koloniewandeling in Reservaatzone Donkmeer met conservator Franki D'haese (info:  tel 0496 57 26 23). Meebrengen: eventueel verrekijker, laarzen aangeraden, minder toegankelijk voor buggy's en dergelijke (nat hooiland ...). Een initiatief in de reeks rond 40 jaar vzw Durme.

2008

bulletwoe. 5 november (19.30 uur) - parochiale kring Overmere: infovergadering over de geplande plaatsing van windmolens langs de E17. zie ook hier.
bullet20 juni - eind augustus - bezoekerscentrum Festivalhal: 'Berlare in 't groen': tentoonstelling met werken van  leerlingen van basisschool De Duizendpoot over hoe zij het groene Berlare zien. Open op zon- en feestdag van 14 tot 18 uur. Gratis toegang.
bulletdi. 29 april (20.30 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad met o.m. milieujaarverslag 2007 en programma 2008. Meer.
bulletza. 19 april - alle deelgemeenten: gemeentelijke zwerfvuilinzameling. Personen en verenigingen die willen meehelpen worden om 9 uur aan een van de kerken uit de verschillende centra verwacht.
bulletvr. 22 februari (20 uur) - Parochiale Kring Overmere: 'Klimaat op drift', voordracht door Hugo Van Dienderen (ex-VRT-journalist en -Agalev-volksvertegenwoordiger) over wat ieder van ons kan doen om (de gevolgen van) de klimaatverandering zo klein mogelijk te houden. 'We moeten naar een ecologische economie die de grenzen van onze planeet erkent", is zijn stelling. Toegang gratis.

 2007

bullet

woe. 13 december (vanaf 16 uur) - Stroming: Infomarkt over de aanleg van overstromings- en natuurgebieden in de cluster Kalkense Meersen (Berlare,  Kalken, Wetteren, Wichelen) naar aanleiding van het geactualiseerde Sigmaplan, met om 20 uur een speciaal infomoment voor de landbouwers.

bullet

16-23 november - verschillende plaatsen: Week van de smaak met als thema 'Sargasso tot de Donk – van glasaal tot paling in ‘t groen' met tentoonstelling in Bezoekerscentrum (vzw Durme), workshop, film, speciale palinggerechten, ...
Meer info: speciale palingpagina.

bullet

Tot 17 augustus kunnen geïnteresseerden om deel uit te maken van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) zich aanmelden bij het College van Burgemeester en Schepenen. Gezocht worden vertegenwoordigers van verenigingen die erkend zijn als belangrijk voor het  ruimtelijk ordeningbeleid, en deskundigen die beroepshalve voor de nodige technische inbreng kunnen zorgen. Omdat slechts 2/3 van de leden van hetzelfde geslacht mogen zijn, worden vooral vrouwen opgeroepen om zich te melden. Omdat na de eerste oproep enkel mannelijke kandidaten zich aandienden, is nu een tweede oproep gedaan. Meer info Kristof Van Peteghem, stedenbouwkundig ambtenaar, 052 43 23 46 en ruimtelijke.ordening@berlare.be

bullet

24 juli -23 augustus (kantooruren) - gemeentehuis: tentoonstelling over zwaluwen, opgezet door het Regionaal landschap Schelde-Durme in het kader van een project rond zwaluwen. Berlare doet daar aan mee, onder meer door subsidies te geven aan gezinnen die zwaluwnesten in stand houden.

bullet

 vzw Durme organiseert regelmatig activiteiten in de Donkgemeenten, en niet alleen in en rond het bezoekerscentrum in de Festivalhal. info bij Jan Maertens

bullet

11 mei (20 uur) - Scheve Villa: ik rn mijn plek, of hoe nog genieten van stilte. Stoeltje en evt. muggenproduct meebrengen

bullet

27 mei (14 uur) - houten chalet aan ingang Nieuwdonk: dag van het lieveheersbeestje. In samenwerking met JNM-Durmeland en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

bullet

zo. 29 april (start 9 uur) - 't Veerhuis (Appels veer): Grutto-wandeling - Conservator Mathias Engelbeen leidt langs het gebied van de grutto, de broedvogel van de Scheldebroeken. Info Mathias Engelbeen, (0486 58 25 95)

bullet

woe. 5 april (20 uur) - Natuureducatief bezoekerscentrum Donkmeer (festivalhal): film Le Peuple Migrateur, over de jaarlijkse vluchten van trekvogels. €3. Reserveren

bullet

za. 31 maart (vanaf 9 uur tot 's middags) - reuzezwerfvuilactie in samenwerking met Laarne, Wetteren en Wichelen: een actie om aan te tonen dat ze eigenlijk overbodig zou moeten zijn ... als niemand het vuil zomaar weggooit. Alle verenigingen, scholen, inwoners zijn uitgenodigd om mee te doen. Samenkomst aan de parochiekerken van de deelgemeenten.

bullet

vr. 23 maart (20 uur) - Stroming: Film 'An unconvenient truth' van Al Gore over de noodzaak om met zijn allen iets te doen tegen het broeikaseffect. Gratis toegang, maar reserveren is verplicht. Reserveren
De kinderen uit het 5de en 6de leerjaar hebben een aparte vertoning.

bullet

9-15 maart (+- 18.30 uur) - Dijkstraat 182 (Kleine Dijk Zele): paddenoverzet met vzw Durme. Liefst vooraf bellen: 0477 97 18 09.

bullet

za. 3 maart - Nacht van de duisternis

2006

bulletzo. 19 november (start 9u.) - 't Veerhuis (Waterhoek): Dag van de Natuur met beheerswerken in Zele Schor. Een initiatief van de Werkgroep Scheldebroeken Wichelen-Berlare-Zele en vzw Durme. Info: Conservator reservaatproject Scheldebroeken Mathias Engelbeen of tel. 0486/58.25.95
bulletdo. 9 november (19 uur) - gemeentehuis (kleine raadszaal): infoavond over bosbeheerplan Broekbos. Plan is daarna nog een maand te bekijken bij technische dienst.
bullet zo. 15 oktober 2006 (14-17 uur) - bezoekerscentrum Festivalhal: Van spiderman tot vampier: educatieve tentoonstelling over spinnen en vleermuizen en zoektocht voor kinderen van 8-12 in de natuur. Initiatief van JNM. Info: Heleentje De Brauwer.
bullet
do. 6 juli (gemeentehuis Berlare), vr. 7 juli (gem.feestzaal Overmere) en woe. 12 juli (De Venne Uitbergen):(telkens 20 uur):  info-avond over het voorstel voor een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
bulletzo. 26 maart (tussen 13.30 en 15 u.) - gemeenteschool Uitbergen: Lentewandeling: familiewandeling langsheen de mooiste Uitbergse plekjes, met fotozoektocht, spelletjes en drankstop. Org.: Oudervereniging. Info bij Dirk Dooms - Veerstraat 64/1 - 09-3260837
bulletza. 11 maart (9 uur) - Donkgemeenten: sluikstortopruiming. De gemeente doet een beroep op alle mogelijke verenigingen. Samenkomst aan de kerken van de deelgemeenten.
bullet10-15 (25 ?) maart (18.30 uur) - Dijkstraat 182 (Kleine Dijk Zele, naast het waterzuiveringsstation: vrijwilligers van vzw Durme, buurtbewoners en anderen zetten elke avond padden over, behalve als het vriest. Liefst vooraf bellen naar Jan Maertens 052/453141.

2005

bulletzo. 18 december (14 uur) - Festivalhal: Overwinterende Watervogels bekijken aan het Donkmeer en aan  Nieuwdonk met in de vooravond ook de spectaculaire meeuwenslaapplaats van de Nieuwdonk. Organisatie: vzw Durme
bulletzo. 10 december - restaurant Elvira: Elvira's natuurlijke avondwandeling onder leiding van natuurgidsen, vanaf 16 uur met pannenkoek voor en wildmenu na (€ 27). Info en inschrijvingen: Elvira
bulletvr. 2 december (20 uur) - Festivalhal: Diavoorstelling 'Langs de boorden van de Schelde' met ook beelden van de Donk, van Ludo Goossens die meewerkte aan het gelijknamige boek. Toegang: € 2,50 voor niet-leden van vzw Durme, de organisator.
bulletma. 21 november (20 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad met o.m. de goedkeuring van het milieubeleidsplan 2005-2009 (zie ook Nieuws van de Dag 21 september en 21 november).
bulletza. 8 oktober (9-12 uur) - natuurzone Donkmeer: beheerswerken met het verwijderen van elzen en wilgen, o.l.v. een vzw Durme-conservator.
bullet za. 24 september (14 uur) - café De Turfput: start natuurwandeling in Berlare Broek met natuurgids van vzw Durme.
bullet woe. 21 september (20 uur) - gemeentehuis: infoavond over het milieubeleidsplan 2004-2009, waarvoor tot 22 oktober een openbaar onderzoek loopt. Het dossier kan in het gemeentehuis worden bekeken, eventuele opmerkingen tot dan naar het schepencollege gestuurd. Een samenvatting van het 250 blz. tellende dossier staat ook op de site van de gemeente. (verslag bij Nieuws van de dag van 21-9)
bullet26 juni-28 augustus - bezoekerscentrum Festivalhal: tentoonstelling 'De Donk geschilderd' met werk van leerlingen van de Hamse kunstacademie, geschilderd tijdens de lente in het natuurdomein, en van fotograaf Raimond Van Den Bossche. Een samenwerking tussen vzw Durme en de kunstacademie van Hamme. Toegankelijk elke zondagnamiddag van 14u00 tot 18u00, en ook op do 21, vr 22 en za 23 juli; za 6, za 13 en ma 15 augustus 2005.
bullet11-12 juni - langs de Schelde: De Schelde natuurlijk - een hele reeks van activiteiten op en rond de Schelde tussen Gent en Antwerpen met ook wandel- en fietstochten in Berlare. Programma (kijk ook op laatste wijzigingen).
bulletza. 7 mei (14-17 uur) - Bezoekerscentrum Festivalhal: Knutselen met wilgentenen voor jongeren van 8 tot 12 jaar. Met de jonge takken van wilgenstruiken een mandje, reuzenvlinder, vlot of eigen creatie maken. Meebrengen: enkel snoeischaar, touw en … interesse voor natuur! Een initiatief van Jeugdbond voor natuur en milieu (JNM) - mail  en vzw Durme (mail).
bulletza. 30 april (14-18 uur) - Donkomgeving: Plantenwandeling voor jongeren van 12 tot 25 jaar langs de moerassige randzone van de reiger- en aalscholverkolonie en de nabijgelegen veengraslanden die enkel met natuurgids toegankelijk zijn. Begeleiding door Jan Maertens, educatief mewerker van vzw Durme. Afspraak: om 14.00 uur aan beeld Turfsteker bij hotel Elvira (hoek Donklaan-Brielstraat), einde omstreeks 18.00 uur. Meebrengen: flora, loupe en verrekijker. Laarzen absoluut vereist. Een initiatief van Jeugdbond voor natuur en milieu (JNM) - mail  en vzw Durme (mail).
bulletdi. 15 maart - gemeentehuis: gemeenteraad met o.m. jaarverslag 2004 en planning 2005.
bulletza. 12 maart - hele gemeente: sluikafvalinzameling.

2004

bullet7 november - Kapelleplein Donk: Sint-Hubertusviering met openluchtmis, zegening van paarden en huisdieren, uitreiking van gewijd brood en (na de mis) van bosduivensoep, muziek van jachthoorngroep Lagarenne. Een initiatief van de wildbeheerseenheid (WBE) Donkmeer en de Landelijke Rijvereniging.
bullet12 september - Scheldemeander: Open Monumentendag met als thema: "Van nature...een monument" met fietszoektocht langs de voormalige Scheldemeander. Vertrekken kan vanaf 10 uur op 3 punten: het Natuureducatief bezoekerscentrum (Festivalhal Donkmeer – Donklaan 125), gemeenschapsschool Ten Berge (Galgenbergstraat 39) en het Watermachien (Schuitje 47). Op die punten bieden de cultuurraad en de cultuurdienst een informatiebrochure aan, met nuttige informatie ivm de zoektocht en over het thema. Op verschillende plaatsen langs het parcours geven gidsen van vzw Durme, Natuurpunt vzw en Bos & Groen tekst en uitleg over de ecologische, historische en geomorfologische waarde. De winnaar van de zoektocht krijgt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de cultuurraad het boek ‘De Schelde: het verhaal van een rivier’. De eerste 25 deelnemers mogen met de kooiker (= eendenvanger) de Eendenkooi aan het Donkmeer bezoeken.

Lees ook

bulletZie linkerkolom voor afvalcijfers voor de Donkgemeenten en de DDS-regio

Links

bulletenkele scholen uit de gemeente sloten zich aan bij de Milieuzorg op school (MOS)-acties van de Vlaamse Gemeenschap. Het MOS-project helpt en ondersteunt om in scholen op een pedagogisch verantwoorde manier een milieuzorgsysteem uit te bouwen.
bulletde samenwerkingsakkoorden die Berlare aanging - een vergelijking met gelijkaardige gemeenten
bulletHoe goed is het zwemwater in de Donkgemeenten ? Het resultaat (pdf-bestand) van een Europese test in 2004. En nog meer (in het Engels) over het zwemwater in België.
bulletHier leer je duurzaam omgaan met water
bulletDoe een zelftest over je afvalgedrag.
bulletEen duurzaam energiegebruik begint met minder te verbruiken. Maar de prijs speelt ook mee. Vergelijk bij VREG de prijzen bij de verschillende leveranciers.
bulletEen website over dieren die dreigen uit te sterven, een virtuele ark van Noë, zeg maar. Onnodig te zeggen dat die niet in de Donkgemeenten wonen, zeker ?
bulletWorldWatch is een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat nagaat hoe een duurzame ontwikkeling mogelijk is. Onderzocht de gevolgen van een verder doorgedreven consumptiemaatschappij. State of the World 2004
bullet
de Belgische overheid over klimaat, Kyoto, hoe zelf meehelpen ...:
bullet UN site over klimaatverandering, Kyoto, ...:
bullet

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 25/03/12. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2011 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.