Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

gemeenteraad 16 september 2008

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

Omhoog
gemeenteraad 16 september 2008
gemeenteraad 10 juli 2008
gemeenteraad 30 juni 2008
gemeenteraad 19 mei 2008
gemeenteraad 29 april 2008
gemeenteraad 10 maart 2008
gemeenteraad 29-1-08
gemeenteraad 18 december 2007
gemeenteraad 26-11-2007
gemeenteraad 22-10-07
gemeenteraad 25-4-07
gemeenteraad 22 mei 2006
gemeenteraad 20-3-2006
gemeenteraad 24-1-06
gemeenteraad 20 dec 2005
gemeenteraad 17-10-2005
gemeenteraad 2-6-05
gemeenteraad 25 april 2005
gemeenteraad 1-04-05
gemeenteraad 21-2-05
gemeenteraad 25-1-05
gemeenteraad 6-12-04
gemeenteraad 18-10-04
gemeenteraad 20-9-04
gemeenteraad 21-6-04
gemeenteraad 22-3-04
gemeenteraad 16-2-04
gemeenteraad 19-1-04
gemeenteraad 29-12-03
gemeenteraad 24-11-03
gemeenteraad 17-9-03
gemeenteraad 22-6-03
gemeenteraad 19-5-03
gemeenteraad 28-4-03
gemeenteraad 17-2-03
gemeenteraad 23-1-03
gemeenteraad 20-12-02
gemeenteraad 18-11-02

 

Omhoog 

Het werd een rustige gemeenteraad, waarbij de haan op het kruis op de Overmeerse kerktoren nog voor de 'meeste' discussie zorgde. Komt hij er terug op of niet ? De vervanging van de intussen getrouwde en (?) verhuisde Jo Vercammen (VB) kon blijkbaar niet doorgaan, wegens ziekte.

voetpaden - brandweerwagen - accentverlichting - grondafstand - AMI - kerktoren - zone 30 - Dreefwegel - tonnagebeperking - Vijlder's putten

 Voetpad Leopolddreef-Galgenbergstraat
Er komt een voetpad langs de Leopolddreef (Bollewerkstraat-gemeenschapsschool, kant speelbos) en langs de Galgenbergstraat (Leopolddreef-Rozenlaan, kant school). Burgemeester Katja Gabriëls zei dat dit in eigen regie zal gebeuren en vroeg de goedkeuring voor de aankoop van het materiaal. De kosten worden op bijna €20.000 geraamd. Steven Baeyens (CD&V-N-VA) wou weten of de prioriteitenlijst voor de aanleg van voetpaden in de gemeente al is gemaakt. "Het heeft wat tijd gekost, maar de inventaris is klaar, waardoor we nu een globaal overzicht hebben. Ook een prioriteitenlijst is klaar. We zullen die tijdens de volgende zitting bekendmaken. De schoolomgevingen behoren tot de hoogste prioriteit, vandaar het voorstel van vandaag. Het blijkt echter ook direct dat we met wat in het budget is voorzien, €25.000, dit jaar niet veel meer kunnen doen."

Luc Vercruyssen (CD&V-N-VA) vroeg wat men gaat doen om te vermijden dat de overkant van de gemeenschapsschool, het aangelegd bos, als parking wordt gebruikt. Schepen René Kets (Open VLD) erkende dat het niet de bedoeling mag zijn dat speelbos zo te gebruiken. "We wachten echter op wat er nog in verband met dat verhoogde deel (waarover nog een rechtszaak loopt, nkb) gaat gebeuren om er iets te doen." Hij verwachtte wel dat eens het voetpad er ligt, men de wagens minder op dat stuk zal plaatsen.

Brandweerwagen
De brandweer krijgt er een personeelswagen bij. Die moet plaats bieden aan 9 personen en zal dienen om brandweerlui te vervoeren, als verkeerssignalisatie en als commandowagen. De offertes worden voor 17 oktober verwacht. De prijs wordt op €40.000 (+ BTW) geraamd en de vergunning gebeurt met onderhandeling zonder bekendgmaking.

Accentverlichting
Aan de zebrapaden nabij de buitenschoolse opvang (IBO) in Berlare (Gaver) en in Uitbergen (Veerstraat), en aan het nog te leggen zebrapad in de Baron Tibbautstraat (ter hoogte van de Dreefwegel) wil de gemeente accentverlichting plaatsen om de oversteekplaats veiliger te maken. In Berlare en Uitbergen is de raming €2611, in Overmere (bredere rijweg) meer dan €4800. Francky Verhofstadt (CD&V-N-VA) verwonderde zich er over dat niets is voorzien voor de IBO in Overmere. Schepen Tom Temmerman (Open VLD) antwoordde dat er in de nabijheid al knipperlichten staan, en dat men overweegt de IBO te verhuizen ("locatiewisseling") omdat de huidige locatie door het grote aantal aanvragen te klein wordt.

Grondafstand Koolstraat
Langs de Koolstraat komen, in de bocht rechtover de Schuurputstraat, een verkaveling voor zes halfopen woningen. Het gemeentebestuur bedong dat er een rooilijn 'en dus grondafstand) komt van 6 in plaats van 5m vanaf de as van de weg. Burgemeester Gabriëls legde uit dat men hiermee wil vermijden dat de voortuinen te dicht op de weg komen, en er voor zorgen dat de bewoners voldoende veilig de weg op kunnen.

Saneringsplicht Ami
De raad keurde zonder discussie goed dat de gemeente zich engageert om binnen de zes maand na het vastleggen van de verwervingspremie voor de aankoop van de vroeger AMI (Dorp) een saneringsvoorstel voor te leggen aan de hogere overheid. Hiermee kan een saneringspremie van 90% worden verkregen. Het gebouw staat immers op de lijst van leegstaande bedrijfsruimten.

Kerktoren Overmere
De raad stemde in met het dossier voor het herstel van de door storm beschadigde kerktoren in Overmere en het herplaatsen van het kruis. De raming bedraagt €70.517 (+ BTW). Een deel zou nog kunnen worden gerecupereerd bij de verzekering. "En wat met de haan die op het kruis stond en de windrichting aangaf ?", wou Verhofstadt weten. Dat zorgde voor wat ophef. "Het staat niet in het dossier", zei de secretaris. De Overmeerse raadsleden in meerderheid en oppositie waren eensgezind dat de haan er zeker terug op moet. Anderen hadden vraagtekens bij een haan op een kruis ... "Het zou kunnen dat met het kruis ook de haan wordt bedoeld", suste de secretaris.  De haan komt er dus wellicht op.

Zone 30
Blijkbaar kunnen de instelbare borden om een 30-kmzone aan scholen aan te duiden maar drie uur werken. In samenspraak met de scholen (de vrije basisschool aan de Nieuwstraat en aan de Donk) werden die uren nu bepaald. Michel Van der Haegen (Open VLD) vond dat de borden te dicht bij het kruispunt Nieuwstraat-Dorp en (komende van het Donkmeer) te kort na de bocht staan. "Bestuurders letten daar te veel op het verkeer en zien de borden niet", vond hij. Schepen Wim Arbijn (sp.a-Vl.Pro) stelde dat de plaats, zeker voor de Nieuwstraat, door het gewest was bepaald. Het bord op het Dorp zelf en voor de bocht zetten, was dus niet mogelijk. En het voorstel om ze lager te plaatsen, zou voor vrachtwagenbestuurders problemen geven. "Onderzoek het eens in de Verkeerscommissie", stelde gemeenteraadsvoorzitter Karel De Gucht voor.

Dreefwegel afgesloten
Nadat eerder al was beslist om de Kasteelwegel, naast het sportcentrum in Overmere, voor doorgaand verkeer af te sluiten, deed men nu het zelfde voor de Dreefwegel. Dit om sluipverkeer tegen te gaan. Schepen Arbijn zei dat wel een afsluiting zal worden geplaatst die kan worden weggenomen indien de weg als omleidingsbaan moet dienst doen.

Tonnagebeperking Haststraat, Letterhoutstraatje en Blancquaertsveld
Op vraag van Zele wordt doorgaand verkeer van meer dan 3,5 ton voortaan verboden in de Haststraat (die op grondgebied van Zele begint), Letterhoutstraatje en Blancquaertsveld. Dit gebeurt op vraag van Zele, waar klachten waren ontvangen over truckers die - hierdoor door de gps aangezet - deze vooral door fietsers en wandelaars gebruikte straten inreden. Voertuigen voor plaatselijke bediening - de nieuwe politieterm om beter onderscheid te kunnen maken tussen voertuigen die echt in de straat moeten zijn en andere - wordt toegelaten, zodat landbouwvoertuigen er door kunnen om naar de velden te kunnen.

Auto's verboden aan Vijlder's putten
Voortaan is doorgaand gemotoriseerd verkeer verboden tussen de Bergstraat en Sluis, de weg die langs Vijlder's putten loopt. Aanleiding is klachten over quads en auto's. Ook hier geldt dat plaatselijke bediening toegelaten is, zodat eigenaars van gronden er wel nog met de wagen mogen komen.

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

 

Verkiezingen 10/06/07

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vîrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 13/09/08. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2008 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.