Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

gemeenteraad 14-10-2008

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

Omhoog
gemeenteraad 14-10-2008
gemeenteraad 16 september 2008
gemeenteraad 10 juli 2008
gemeenteraad 30 juni 2008
gemeenteraad 19 mei 2008
gemeenteraad 29 april 2008
gemeenteraad 10 maart 2008
gemeenteraad 29-1-08
gemeenteraad 18 december 2007
gemeenteraad 26-11-2007
gemeenteraad 22-10-07
gemeenteraad 25-4-07
gemeenteraad 22 mei 2006
gemeenteraad 20-3-2006
gemeenteraad 24-1-06
gemeenteraad 20 dec 2005
gemeenteraad 17-10-2005
gemeenteraad 2-6-05
gemeenteraad 25 april 2005
gemeenteraad 1-04-05
gemeenteraad 21-2-05
gemeenteraad 25-1-05
gemeenteraad 6-12-04
gemeenteraad 18-10-04
gemeenteraad 20-9-04
gemeenteraad 21-6-04
gemeenteraad 22-3-04
gemeenteraad 16-2-04
gemeenteraad 19-1-04
gemeenteraad 29-12-03
gemeenteraad 24-11-03
gemeenteraad 17-9-03
gemeenteraad 22-6-03
gemeenteraad 19-5-03
gemeenteraad 28-4-03
gemeenteraad 17-2-03
gemeenteraad 23-1-03
gemeenteraad 20-12-02
gemeenteraad 18-11-02

 

Omhoog 

 

Donkoeverpark - Sporthal - ramen bibliotheek - sportpark - kerk Uitbergen - gemeentepersoneel - communicatieambtenaar - JOC - DDS-Verko -

Donkoeverpark: uitwerking kan starten
Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 april had burgemeester GabriŽls al uitgelegd hoe men het hele domein rond de Festivalhal in drie fasen tot het 'Donkoeverpark' wil omvormen . Vandaag werd meer in detail getoond wat fase een inhoudt. Tegelijk kreeg men de goedkeuring van bestek, raming en gunningswijze zowel voor de grote werken (bijna Ä1,164 miljoen), de groenaanleg (zo'n Ä117.000) en de toeristische signalisatie (bijna Ä60.000). Toerisme Vlaanderen heeft, als het dossier wordt goedgekeurd door de FinanciŽle Inspectie van het Vlaamse Gewest, voor deze fase Ä388.000 subsidie in het vooruitzicht gesteld. Fase een voorziet in de heraanleg van de parking aan de ingang van het Nelenpad, er komt een grote parking die permanent zal gebruikt worden, een die bestemd is voor bussen en kampeerwagens, en nog een die men enkel bij grote manifestaties zou openstellen. Bovendien wordt een weg aangelegd vanaf de huidige inrit naar de parking achter pastorij en school naar de andere toegang (die rechtstreeks naar de Festivalhal leidt). Die nieuwe weg wordt een eenrichtingsweg en ook daar komen parkeerplaatsen langs. Een nieuwe berekening leerde dat het totaal aantal parkeerplaatsen gelijk blijft. Het is de bedoeling om alvast deze parkings tegen de volgende Festivariavoorstellingen (aug-sep 2009) klaar te hebben. De parkings krijgen grasbetontegels met geborsteld cementbeton als ondergrond.

Deze eerste fase voorziet verder dat er rond het museum en in de andere weiden grachten komen met bomen langs waarover hier en daar bruggen komen. Het minigolfterrein wordt achter het museum aangelegd. Men voorziet wandelwegen in kleine steenslag en zitbanken. Voor het museum moet een pleintje met fontein, fietsrekken en signalisatie de toeristen aantrekken. Informatie wordt beschikbaar in het museum, dat tegelijk infocentrum wordt. Door de grachten wordt het onmogelijk om het museum nog via de parkings met de wagen te bereiken. Daarom is met DDS al afgesproken om de erfdienstbaarheid en de toegang voor hulpdiensten te verleggen naar het A. Nelenpad.

Steven Baeyens (CD&V) vroeg naar de totale kostprijs van de drie fases, en of de horeca die langs de parking ligt bij de plannen betrokken werden. De burgemeester vond het te vroeg om al een globaal cijfer te geven omdat de uitwerking een langetermijnproject wordt. Schepen Kets (Open VLD) zei dat de horeca zeker een achteruitgang naar de parkings behouden, maar dat ze niet werden betrokken. "Er zijn wel al verschillende kansen geweest om de plannen te bekijken en daarbij werden geen opmerkingen gegeven", vulde GabriŽls aan.

Sporthal: nieuw sanitair en tariefreglement
Het schepencollege stelde een nieuw tariefreglement voor en kondigde de volledige vernieuwing van het sanitair (faience inbegrepen) in de sporthal van Berlare aan. Geraamde kostprijs: Ä17.740.

Ramen bibliotheek
Om te kunnen sparen op verwarmingskosten wil men ramen met dubbel glas aanbrengen in de bibliotheek in Berlare. De raming hiervoor is bijna Ä20.700.

RUP Sportpark Overmere
Het openbaar onderzoek voor het ruimtelijk uitvoeringsplan voor het sportpark in Overmere bracht geen bezwaren, wel twee opmerkingen op. Het voorstel werd intussen ook door de gemeentelijke raad voor ruimtelijke ordening (Gecoro) goedgekeurd. Ook het onteigeningsplan kan nu worden uitgevoerd. Francky Verhofstadt (CD&V) had de vraag gekregen om het petanqueterrein te verplaatsen naar achter de sporthal en eventueel enkele terreinen te overdekken. Burgemeester GabriŽls zei dat dit nog kon worden overwogen bij de feitelijke uitvoering.

Onderhoud kerk Uitbergen
De gemeenteraad ging akkoord met de voorstellen van de kerkfabriek van Uitbergen voor het dringend herstel van het dak van de kerk. Men voorziet nieuwe leien, afvoerbuizen en goten, loopbruggen en ladders. Die werken worden op bijna Ä26.000 (+ BTW) geraamd.

Rechtspositieregeling personeel
Voor het personeel werd een nieuw reglement opgesteld in verband met onder meer statuut, evaluatie, promotie van vastbenoemden en contractuelen,  vakantieregeling, mogelijkheid tot ontslag enz. De vakbonden hadden enkele opmerkingen. Bij de bespreking gaf burgemeester GabriŽls aan dat vanaf 2009 de diensten 'bevolking' en 'ruimtelijke ordening' de eerste en derde zaterdag van de maand zullen open zijn van 9.30 tot 12.30 uur.

Communicatieambtenaar
Het nieuwe reglement voor het gemeentepersoneel maakt het nu ook mogelijk om de nieuwe functie van communicatieambtenaar in te vullen door interne verschuiving. De plaats werd nu open verklaard. Mochten er geen interne kandidaten zijn, dan zoekt men een extern persoon.

JOC
Steven Baeyens kwam nog terug op de informatieavond over het Jeugdontmoetingscentrum (zie verslag). 'die door het gemeentelijke voorstel niet echt een brainstormingavond werd . Hij betreurde dat er maar een light versie komt van wat de Jeugdraad vroeger had voorgesteld, maar vond het zeker positief dat er een doorbraak is. De ligging van het voorgestelde gebouw (huidige politiekantoor rechtover Stroming) geeft alvast de mogelijkheid op sociale controle, vond hij. Hij begreep ook wel dat het gemeentebestuur een voorzichtig voorstel deed, maar hoopte dat dit kleinere gebouw de mogelijkheden niet zal beknotten. "Er zal voldoende aanbod nodig zijn om de jeugd terug in de eigen gemeente te houden." Hierbij moet zeker worden getracht om de niet gebonden jeugd te betrekken. Ook al omdat de buitenruimte achter het voorgestelde gebouw wellicht snel tot klachten over geluidshinder kan leiden, vroeg hij om toch verder te blijven zoeken naar een geschikte fuifruimte in deelgemeente Berlare. Hij riep op om deze punten met de Jeugdraad te bespreken. Burgemeester GabriŽls vond dat het gemeentebestuur zelf een voorstel moest doen om de jeugd een aanzet tot verdere werking te geven. Het gebouw, met vijf grotere lokalen en de ruimte er achter, moet alvast kansen tot heel wat initiatieven geven. "Het zou in de huidige omstandigheden totaal onverantwoord zijn om het eerdere Jeugdraadvoorstel, een gebouw dat zeker 20 miljoen frank (en geen euro ...) zou kosten, nu uit te voeren". besloot ze.

DDS - Verko
Zoals vorige keer gevraagd gaven de gemeentelijke vertegenwoordigers in DDS en Verko een voorstelling van de nieuwe vijfjarenplannen van deze intercommunales. Die informatie is ook hier te lezen.

 

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

 

Verkiezingen 10/06/07

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje VÓrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje VÓrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 13/09/08. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2008 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.