Omhoog gemeentehuis Politici aan het woord politieke partijen

 gemeentehuis

 

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

horizontal rule

Goed nieuwsbrief
Mensen uit Donkgemeenten
Berlare: politiek
Berlare: cultuur
Berlare: sociaal
Berlare: toerisme
Berlare: jeugd
Berlare: milieu
Berlare: onderwijs
Berlare: sport

 

Omhoog
Beoordeel het gemeentebestuur
Gesprekken met de burgemeester
Communicatieambtenaar
gem.beleidsplan 07-12
gemeente: nieuwjaarsreceptie
Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer 

Aankondigingen - Links

Op deze bladzijde vindt u eigen verslagen over politieke gebeurtenissen in de Donkgemeenten (zie linker kolom), aankondigingen en links naar web sites. Wanneer in de linker kolom onder 'gemeenteraadsverslagen' er geen verslag is van een zitting in een bepaalde maand, zie dan onder het 'Nieuws van de dag' van die maand.

Aankondigingen (zie ook brandweer, politie, OCMW)

2012

bullet26-27 mei- Kasteelpark Berlare: Dag van het Park, met op zaterdagavond Vleermuizentocht en op zondag (13.30uur- plechtige opening van het kasteelpark met toespraken Karel De Gucht en Katja Gabriëls. Nadien gegidste wandelingen, workshop bloemschikken en activiteiten voor kinderen. Zie ook gemeentesite (ook inschrijvingsformulieren).
bulletzo. 13 mei (11 uur) - achteraan Brielstraat (voormalige picknickweide): Opening Vlindertuin. Een initiatief van gemeente Berlare, m.m.v. v.z.w. Durme en Regionaal Landschap Schelde-Durme, en gecofinancierd in het kader van het plattelandsproject Scheldelandschapspark VLM.
bulletzo. 6 mei (9.30uur) - Festivalhal: onthaal nieuwe inwoners met ontbijt, wandeling rond de Donk en receptie.
bulletwoe. 25 april (20.30u.) - gemeentehuis: gemeenteraad.
bulletwoe. 2 april (20.30u.) - gemeentehuis: gemeenteraad.
bulletwoe. 29 februari (20.30u.) - gemeentehuis: gemeenteraad met o.m. goedkeuring overeenkomst voor de organisatie van de Waterfeesten, het definitief vastleggen van RUP Hogeweg (brandstoffenhandel), een verkavelingsreglement, kennisname van het herroepen van visa van de OCMW-ontvanger, aanvaarden ingebruikname stemcomputers. Agenda
bulletwoe. 25 januari (20.30u.) - gemeentehuis: gemeenteraad. Agenda.
bulletzo. 8 januari (11-13 uur) - Festivalhal: gemeentelijke nieuwjaarsreceptie

2010

bulletwoe. 22 september (20.30 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad met o.m. toetreding tot zone Oost na brandweerhervorming. zie gemeente-site
bulletwoe. 23 juni (19 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad met o.m. uitstellen vergroting Festivalhal, goedkeuring raming voor verbouwing feestzaal en buitenschoolse opvang Overmere en gemeentelijke technische dienst, van aanwervingsprocedure voor directeur gemeenteschool, en van definitieve ruimtelijk uitvoeringsplan Baron Tibbautstraat/Gaver. zie gemeente-site
bulletmei
bulletwoe. 28 april (20.30 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad met o.m. reglement op bepaling leegstand, beslissing over bouw appartementen Hulp in Woningnood/OCMW, verhuringsregels voor landbouwgrond achter Heidekasteeldreef.  zie gemeente-site
bulletwoe. 24 maart (20.30 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad met o.m. beslissingen over de bouw van een jeugdontmoetingscentrum, uitbreiding brandweerkazerne en nieuwe verlichting A. Nelenpad. zie gemeente-site
bulletzo. 14 maart (9.30 uur) - Festivalhal: welkomstwandeling met inwoners die in 2009-2010 in de gemeente zijn komen wonen, met eerst ontbijt en nadien receptie.
bulletwoe. 24 februari (20.30 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad. zie gemeente-site
bulletwoe. 27 januari (20.30 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad.
bulletzo. 9 januari (11-13 uur) - Festivalhal: gemeentelijke nieuwjaarsreceptie

2009

bulletdi. 15 december (20.30 uur) gemeentehuis: gemeenteraad met o.m. het budget en de belastingen voor 2010. olledige agenda op gemeente-site
bulletdi. 17 november (20.30 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad met o.m. goedkeuring bestek voor uitbreiding Festivalhal (2de fase Donkoeverpark) en voor vernieuwing wegdek en fietspad Kamershoek. Verder o.m. kennisname twee nieuwe OCMW-raadsleden en aanduiding stagair-brandweermannen en gemeenschapswacht. Volledige agenda op gemeente-site
bulletwoe. 21 oktober (20.30 uur) - raadszaal: gemeenteraad met o.m. annulatiereglement sporthalreservaties, reglement voor minigolf aan Festivalhal, gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Galgenberg, samenwerking over trage wegennetwerk, hervaststelling dorpskom
bullet17-18 oktober (14-18 uur) - Baron Tibbautstraat: opendeurdagen in nieuwe OCMW-rusthuis. Gratis shuttledienst naar parking aan de ingang van Nieuwdonk. Plechtige opening rusthuis is op donderdag 15/10 (16 uur) en verhuizing bewoners gebeurt op 26/10. plan rusthuis - interview vooraf
bulletzo. 11 oktober - Overmere: herdenking Boerenkrijg met misviering, bloemenhulde (11 uur) en ontvangst delegatie uit Hasselt.
bulletdi. 22 september (20.30 uur) - raadszaal: gemeenteraad met o.m. opvolging Karel De Gucht als raadslid en als voorzitter van de gemeenteraad.
bulletzo. 23 augustus - terrein Bosstraat: plechtige inhuldiging van de nieuwe infrastructuur rond het voetbalterrein, met voorstelling van alle (jeugd)ploegen.
bulletvr. 10 juli (19 uur) - raadszaal: gemeenteraad met o.m. goedkeuring concessieovereenkomst voor gebruik gebouwen rond terreinen SK Berlare, subsidiereglement GROS, advies afbakening gebied voor Sigmawerken in Kalkense Meersen. Volledige agenda op gemeente-site
bulletzo. 14 juni (vanaf 12 uur) - parking Donklaan: "1000 Zonnen"-evenement (VRT-Eénprogramma) met kookdemonstraties door topkok, amusement voor jong en oud en optredens van Sofie van Moll en Gene Thomas.
bulletma. 8 juni (20.30 uur) - raadszaal: gemeenteraad met o.m. benoemen cultuurbeleidcoördinator, sanering Donkere Wolk, gemeenterekeningen 2008, kosten verbouwing zolder vroegere gemeenteschool, nieuwe politielokalen.
bulletzo. 24 mei - Museum Donkmeer: vertrekpost voor 'Berlare fietst', een tocht doorheen de Donkgemeenten met uitleg op MP3-speler (tekst kan worden gedownload via www.berlare.be/cultuur of in het museum/toeristisch infokantoor. Daar zijn ook een (beperkt) aantal MP3-spelers beschikbaar. Er is ook mogelijkheid om fietsen te huren (een halve dag 6.50 €, een volledige dag 8.60 €). De tocht is zo'n 30km lang. Een initiatief van de gemeentelijke sport- en toerismediensten i.s.m. met het sociaal fietsproject De Sperwer.
bulletdi. 21 april (20.30 uur) - raadszaal: gemeenteraad met o.m. statuten voor JOC en benoemen cultuurbeleidcoördinator. Volledige agenda
bulletdo. 12 maart (20 uur) - raadzaal: infoavond over het herstel van het netwerk van trage wegen, met mogelijkheid tot het geven van suggesties. Een initiatief van het gemeentebestuur en Regionaal Landschap Schelde-Durme.
bulletdi 10 maart (20.30 uur) gemeentehuis: gemeenteraad met o.m. definitief vaststellen RUP Donk, verbouwingen SK Berlare, 2de fase Donkoeverplan, saneringswerken Dorp 93 ...Volledige agenda op gemeente-site.
bulletma. 26 januari (20.30 uur) - gemeentehuis: o.m. starten procedure voor aanstelling ontwerper kasteeldomein, overeenkomst Waterfeesten, fietsenhuur voor infokantoor Donkmeer. Volledige agenda op gemeente-site.
bulletzo. 11 januari (11-13 uur) - Festivalhal: nieuwjaarsreceptie voor de hele gemeente.

2008

bullet27-28 december - kasteel: opendeurdag in het domein en in het gebouw. Zo'n twintigtal verenigingen staan er met een verkoopsstandje.
bulletdo. 18 december (20.30 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad met wellicht o.m. de begroting 2009, de goedkeuring van het gemeentelijk administratief sanctiereglement. Volledige agenda
bulletdo. 13 november (20.30 uur) – gemeentehuis: gemeenteraad. Volledige agenda 
bulletdi. 14 oktober (20.30 uur) – gemeentehuis: gemeenteraad met o.m. definitieve goedkeuring RUP Sportpark Overmere en goedkeuring bestek en start voor project Donkoeverpark. Volledige agenda.
bulletzo. 12 oktober (10.30 uur) - dorp Overmere: Boerenkrijgherdenking met misviering 10.30 uur), bloemenhulde (11.30 uur) en verwelkoming delegatie uit Hasselt (11.45 uur).
bulletdi. 16 september (20.30 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad met o.m. 30km-regel in Nieuwstraat en Donklaan, restauratie kerktoren Overmere. Volledige agenda.
bulletdo. 10 juli (19 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad met o.m. voorlopige goedkeuring ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) voor Donk en voor Sportpark Overmere, advies over het gemeentelijk RUP voor de Wijmeersen (onderdeel Sigmaplan), de vaststelling van het examenprogramma en -jury voor een toerismeambtenaar, goedkeuring van de nieuwe personeelssamenstelling en van de aankoop van meubilair voor de bibliotheek in Overmere. Volledige agenda.
bulletma. 30 juni (20.30 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad met o.m. invoering mantelzorgpremie, infrastructuur SK Berlare, visbeperking Donkmeer, opstarten of toetreding tot interlokale verenigingen met omliggende gemeenten voor woonbeleid, cultuur, jeugdoverleg. Volledige agenda.
bulletma. 19 mei (20.30 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad met o.m. oprichting intergemeentelijk drugpreventiedienst, (ver)nieuw(d) reglement voor erkenning en subsidies jeugdwerken en sportverenigingen  Volledige agenda.
bulletdo. 8 mei (14 uur) - zaal De Venne (Uitbergen): voordracht over erfenisrecht met notaris Hertecant. Een initiatief van de seniorenraad en de gemeente. Gratis toegang. Liefst vooraf inschrijven (052 43 23 40).
bulletwoe. 7 mei (19 uur) - gemeentehuis: speciale gemeenteraadszitting met als enige punt: 'Besluitvorming over de verwerving van het kasteel met park in Berlare'
bulletdi. 29 april (20.30 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad met onder meer het afsluiten van het pact met de Vlaamse Gemeenschap (overname schulden, nkb), de vraag om te mogen onderhandelen over de aankoop van het kasteel, om het pand Dorp 47 (Ami) te kopen, de projectsubsidies voor de jeugd en het milieujaarprogramma liggen voor, een deontologische code voor de raadsleden en voor het personeel, de raad moet advies geven over een voorstel om de brandweerzones in de provincie te herschikken, en er komt een wijziging in het huishoudelijk reglement en in het tariefreglement voor de begraafplaatsen. Meer.
bulletzo. 27 april 2008 (10-16 uur) - rusthuis Overmere: openwervendag met mogelijkheid om de werkzaamheden aan het nieuwe rusthuis te bezoeken. Info.
bulletma. 10 maart (20.30 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad met o.m. beheersovereenkomst 't Stampkot, aankoop variabele 30km-borden, 2de fase renovatie Eendenkooi.  Volledige agenda.
bulletvr. 7 maart (20 uur) - Stroming: Sportgala met huldiging van sportlaureaten, sportdemo's, muziek. Een organisatie van sportraad en sportdienst.
bulletdi. 29 januari (20.30 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad met o.m. fontein in Donkmeer, organisatie Waterfeesten, subsidie Rode Kruis, consultatie Kind en Gezin. Volledige agenda op gemeente-site.
bulletzo. 13 januari (11-13 uur) - Festivalhal: nieuwjaarsreceptie voor de hele gemeente.

2007

bulletdi. 18 december (20.30 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad met o.m. begroting, belastingen ... Volledige agenda op gemeente-site.
bulletdo. 13 december (vanaf 16 uur) - Stroming: Infomarkt over de aanleg van overstromings- en natuurgebieden in de cluster Kalkense Meersen (Berlare,  Kalken, Wetteren, Wichelen) naar aanleiding van het geactualiseerde Sigmaplan, met om 20 uur een speciaal infomoment voor de landbouwers.
bulletma. 26 november (20.30 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad. Volledige agenda op gemeente-site.
bulletzo. 18 november (9 uur) - Sint-Martinuskerk: Te Deum n.a.v. dag van de dynastie.
bulletzo. 11 november - verschillende dorpskernen: herdenking wapenstilstand in Uitbergen (9.15 uur), Berlare (9.45 uur), Overmere (10.15 uur) en Donkkapel (11 uur) met telkens misviering en bloemenhulde aan het monument.
bulletma. 22 oktober (20.30 uur) - gemeentehuis: gemeenteraadszitting met o.m. goedkeuring gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Agenda.
bulletma. 17 september (20.30 uur) - gemeentehuis: gemeenteraadszitting met o.m. aanstelling Gecoro.
bulletdi. 10 juli (19.30 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad met o.m. wijziging structuurplan Kerkveld, gebruiksreglement De Kroon en tariefreglement museum. Volledige agenda op gemeente-site
bulletvr. 1 juni (17 uur) - OCMW Overmere: eerste steenlegging OCMW-rusthuis
bulletdi. 29 mei (20.30 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad met o.m. bestek voor verbetering weg Uitbergen-Berlare en omgeving sporthal Overmere; tariefreglementen sporthal, subsidies voor chiro-projecten en voor grasmaaiers voetbalclubs ... Volledige agenda op gemeente-site
bulletwoe. 2 mei (20.30 uur) - Stroming: eerste echte bijeenkomst voor de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking. Alle geïnteresseerden welkom.
bulletwoe. 25 april (20.30 uur) - gemeentehuis: gemeenteraadszitting met o.m. vernieuwing sportvloer Berlare, akoestiekverbetering De Venne, ontwerper renovatie gemeentemagazijn, ontwerper gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Donk ...Volledige agenda op gemeente-site.
bulletma. 12 maart (20.30 uur) - gemeentehuis: gemeenteraadszitting
bulletma. 5 februari (20.30 uur) - gemeentehuis: gemeenteraadszitting, met vooral aanduiding vertegenwoordigers in zo'n 35 raden, intercommunales en instellingen.
bulletzo. 21 januari (11-13 uur) - Festivalhal: nieuwjaarsreceptie voor de hele bevolking.
bulletdi. 2 januari (20 uur) - gemeentehuis: installatievergadering van nieuwe gemeenteraad met ondermeer  benoeming en eedaflegging burgemeester, eedaflegging gemeenteraadsleden, verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad, 5 schepenen (OCMW-voorzitter wordt later toegevoegd aan schepencollege), 9 OCMW-raadsleden en 7 politieraadsleden. De installatie van de OCMW-raad gebeurt op vrijdag 5 januari (20 uur  refter OCMW-rusthuis Overmere)

2006

bulletma. 18 december (20 uur) - gemeentehuis: laatste gemeenteraadszitting van deze legislatuur met o.m. goedkeuring van enkele aankopen (ketels voor gemeentehuis en pastorij Berlare), goedkeuring van enkele eindafrekeningen (werken gemeentehuis en voetpaden Dorp), goedkeuring bestek werken Bosstraat, en adviezen aan polderbesturen en kerkfabrieken. Volledige agenda op gemeente-site.
bulletdo. 9 november (20.30 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad met o.m. goedkeuring eindafrekening sporthal Overmere, dossier wegenis- en infrastructuurwerken rond nieuw appartementsgebouw Donkmeer, retributiereglement voor werken aan nutsvoorzieningen op openbaar domein. Volledige agenda op gemeente-site.
bulletdo. 9 november (19 uur) - gemeentehuis (kleine raadszaal): infoavond over bosbeheerplan Broekbos. Plan is daarna nog een maand te bekijken bij technische dienst.
bulletdi. 24 oktober (20 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad met o.m. goedkeuring eindafrekening sporthal Overmere, dossier wegenis- en infrastructuurwerken rond nieuw appartementsgebouw Donkmeer, jeugwerkbeleidsplanrapport 2005, ontwerpstatuten Rato (rattenbestrijding Oost-Vlaanderen). Volledige agenda op gemeente-site
bulletzo. 15 oktober - Overmere: herdenking van het begin van de Boerenkrijg (12-10-1798) met bloemenhulde aan monument, verwelkoming delegatie uit Hasselt en receptie, met nadien mogelijkheid tot bezoek aan museum.
bulletzo. 8 oktober - verschillende locaties: Gemeenteraadsverkiezingen
bulletma. 28 augustus (20 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad met o.m. goedkeuring tariefreglement museum en informatieborden, BPA Saros, goedkeuring asfaltwerken, verbeteringswerken Slot, buitenaanleg Dorp 96. Volledige agenda op gemeente-site
bulletvr. 18 augustus (19 uur) - Molenstraat 1b: plechtige opening sporthal Overmere en receptie
bulletdo. 6 juli (gemeentehuis Berlare), vr. 7 juli (gem.feestzaal Overmere) en woe. 12 juli (De Venne Uitbergen):(telkens 20 uur):  info-avond over het voorstel voor een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
bulletma. 3 juli (20 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad met o.m. voorlopige goedkeuring BPA Saros, oprichting strijkatelier, rekeningen boekjaar 2005, eenmalige subsidie Donkvrienden, aanleg buitenruimte sporthal Overmere en huishoudelijk reglement voor sporthallen Berlare en Overmere.
bullet1-2 juli 2006 - brandweerkazerne (Dorp 99): 17de Opendeurdagen met op zaterdag belotting (16 uur) en barbecue (vanaf 18 uur) en muziek van de Berlaarse The Bridge; en op zondag barbecue (vanaf 12 uur),  animatie met The Bridge (17.30 uur), springkastelen en rondritten. Doorlopend: tentoonstelling van het materiaal.
bulletma. 26 juni (20 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad met o.m. voorontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, principebeslissing voor oprichting jongerenontmoetingscentrum (JOC), voor oprichting autononoom gemeentelijk sportbedrijf en voor de bouw van sportaccomodatie voor SK Berlare. Ook de omgevingsproblemen wegens de bouw van appartementen op de plaats van huidig restaurant Malpertuus komen ter sprake. Volledige agenda op gemeente-site.
bullet ma. 22 mei (19-20 uur) - gemeentehuis: Infosessie over de gemeentelijke instellingen en over de gemeenteraadsverkiezingen. Een initiatief van Vorming Plus.
bullet ma. 22 mei (20 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad met o.m. principebesluit over aanleg voetpaden Dorp, eindafrekening heropbouw huisje aan loskaai Sluis, gebruiksreglement voor socio-culturele infrastructuur.
bullet

vr. 19 mei (19 uur) - Sluis Berlare: Inhuldiging heropgerichte loskaai.

bullet

vr. 4 mei (18.30 uur) - scc De Venne-Uitbergen: Opening socio-cultureel centrum De Venne met receptie. Iedereen uitgenodigd.

bullet

ma. 24 april (20 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad met o.a. op de agenda: het goedkeuren van de aanleg van een speelplein aan het Kerkveld, van het ontwerpdossier voor het herstel van de oeverbegroeiing en voor het verwijderen van slib in de Eendenkooi, de overeenkomst voor de oprichting van het Regionaal Landschap Schelde-Durme moet gewijzigd. Volledige agenda is hier te vinden. (kort verslag op Nieuws van de dag - 24 april)

bullet

ma. 27 maart (19.30 uur) - gemeentehuis Berlare: politieraad met o.m. verslag 2005 en programma 2006 en (in geheime zitting) voorstel tot verlenging mandaat diensthoofd.

bullet

ma. 20 maart (20uur) - gemeentehuis: gemeenteraadszitting met onder meer nieuwe huurvoorwaarden voor conciërgewoning Donkmeer, wijziging van de concessie voor de overzetboot en de plezierbootjes op het Donkmeer, de eindafrekening voor de bouw van het socio-cultureel centrum in Uitbergen (bijna 50% meer dan eerst gepland), principebesluit voor herinrichting Eendenkooi, bepalen van de werken en aanduiden ontwerper voor omgeving museum Donkmeer (voorlopige raming €30.000) en openverklaring van een betrekking 'museumbewaarder', goedkeuren van een overeenkomst met VVV Donkmeer voor het organiseren van de Waterfeesten 2006, een startsubsidie van €3000 aan Berlare Sportief, en het goedkeuren van het milieujaarverslag 2005 en van het -programma 2006. Volledige agenda.

bullet

vr. 17 maart (voormiddag): bezoek van gouverneur Denijs aan de gemeente.

bullet

za. 11 maart (9 uur) - Donkgemeenten: sluikstortopruiming. De gemeente doet een beroep op alle mogelijke verenigingen. Samenkomst aan de kerken van de deelgemeenten.

bullet

vr. 24 februari (20 uur) - Stroming: Gemeentelijke kampioenenviering en bekendmaking van 'sportfiguur van het jaar', opgeluisterd door The Bridge, sportdemo's en komische acts.

bullet

ma. 13 februari (20 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad met onder meer het bepalen van de gunningswijze voor de drankenlevering in de nieuwe sporthal in Overmere en in het socio-cultureel centrum in Uitbergen, de uitbreiding van de zone met parkeerverbod voor vrachtwagens tot de Frans Broeckaertwijk, de aankoop van een aanhangwagen met containersysteem, de goedkeuring van de plannen, raming en gunningswijze voor de riolering in de Rijtewegel, principebesluiten voor rioleringswerken in de Schuttersweg en in de Strijdamstraat, politiereglement voor tijdens de doortocht van de Omloop Het Volk en voor de paddenoverzetactie in de Dijkstraat, goedkeuren van een lastenboek voor het aangaan van leningen voor buitengewone uitgaven.

bullet

di. 24 januari (20 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad met onder meer vernieuwing  informaticasysteem, uitbreiding waterleidingsnet in private verkaveling (Koffiestraat Uitbergen), eenrichtingsverkeer in de Bollewerkstraat (Leopolddreef - Galgenbergstraat), personeelsaangelegenheden (gemeenteschool en benoemingen), receptie.  Volledige agenda

bullet

zo. 1 januari (10.30-11.30 uur) - kerkplein Berlare: nieuwjaarsreceptie gemeentebestuur. Iedereen welkom.

2005
bullet

di. 20 december (20 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad met onder meer de goedkeuring van de begroting en de belastingen,  adviesverlening of goedkeuring voor de begrotingen van OCMW, politiezone en de kerkfabrieken, en van het reglement van scholengemeenschap Scheldeland; aankopen voor IBOs en voor het socio-cultureel centrum in Uitbergen.  Volledige agenda

bullet

ma. 21 november (20 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad met onder meer de goedkeuring van het gemeentelijke milieubeleidsplan 2005-2009, en adviesverlening voor de begrotingen van de kerkfabrieken. Volledige agenda

bullet

ma. 17 oktober (20 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad met onder meer de toewijzing van twee loten voor het museum aan het Donkmeer, de verkoop van Electrabel-aandelen, de aankoop van twee pauken (academie) en van een boomhut (buitenschoolse opvang Berlare), de inrichting van de buitenruimten van de verschillende buitenschoolse opvangplaatsen. Volledige agenda

bullet

za. 24 september (10-17 uur) - gemeentelijk magazijn (Bollewerkstraat 34): opendeurdag i.s.m. lokale politie, onder meer fietsregistratie, rondritten met politiemotor, informatiestands, behendigheidsparcours, uitslag ballonwedstrijd Berlaarse scholen(1/9/05).

bullet

ma. 19 september (20 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad met o.m. tijdelijke vervanging Bart Van Malderen, toetreding Regionaal Landschap Schelde-Durme, buitengewone toelage Berlare Sportief (kermiskoers beroepsrenners), aanwerving toerisme-medewerker. Volledige agenda

bullet

za. 20 augustus (16u30) - werf Kasteelwegel in Overmere: eerste spadesteek voor multifunctioneel centrum (sporthal).

bulletdi 28 juni (19 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad met onder meer het verlenen van de titel van ereschepen aan Camiel Moerman en vooral veel tijdelijke politiebeslissingen voor de Waterfeesten, straatbarbecues, wielerwedstrijden, een vinkenzetting en kermissen. Volledige agenda
bulletdo. 2 juni (20 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad met o.m. ontwerpdossier bezoekerscentrum, overeenkomst voor organisatie van VVV Donkmeer, 30km-zones. Volledige agenda
bulletvr. 1 april (20 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad met o.m. de verkiezing van de opvolger van schepen Camiel Moerman, de aanpassing van het besluit voor de (duurdere) heropbouw van de loskaai aan het Sluis plannen en voor de aanpassing van een lokaal aan het vroegere zwembad aan het Donkmeer om er verhuurfietsen te herstellen.
bulletdi. 15 maart (20 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad met o.m. jeugdverslag, milieuverslag, milieujaarplan 2005, budget en meerjarenplanning OCMW. Volledige agenda.
bulletma. 21 februari (20 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad met o.m. princiepsbesluit voor het herstel van de steiger aan het Donkmeer, voor verbeteringswerken aan het gemeentehuis, en voor werken aan de Mandemakersstraat, de goedkeuring van het gewijzigd ontwerpdossier voor de sporthal in Overmere en voor een aircosysteem in het gemeentehuis.
bulletdi. 25 januari (20 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad met o.m. de definitieve goedkeuring van BPA Galgenberg, het principebesluit voor de oprichting van een schoolraad voor de gemeenteschool in Uitbergen, de aankoop van tafels en stoelen voor de Festivalhal. Zie ook op de gemeentesite.
bulletza. 1 januari (10.30-13 uur) - dorpsplein Uitbergen: nieuwjaarsdrink aangeboden door het gemeentebestuur.

2004

bulletwoe 22 december (20 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad met o.m. bespreking begroting 2005.
bullet6 december (20 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad met o.m. snelheidsbeperking Heikantstraat.
bullet19 november (19 uur) - Fortstraat 18a Overmere: Officiële opening van de nieuwe lokalen van de buitenschoolse opvang en viering 10 jaar buitenschoolse opvang in de Donkgemeenten.
bullet18 oktober (20 uur) -  gemeentehuis: gemeenteraad met op de agenda onder meer de verkoop van het openbare verlichtingsnet aan Imewo, het voorstel tot ondertekening van een 'Scheldecharter' voor meer overleg met de gemeenten langs de Schelde, snelheidsbeperkingen tot 70km/uur in Kamershoek en Heikantstraat, de toetreding tot een burensportdienst Schelde-Durme, de aankoop van dranghekkens.
bullet17 oktober (vanaf 10.30 uur) - dorpsplein Overmere: Boerenkrijgherdenking met mis, bloemenhulde en receptie.
bullet16 oktober (vanaf 19 uur) - Festivalhal: gemeentelijke kaas- en dansavond t.v.v. verenigingen uit de gemeente.
bullet20 september (20 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad: onder meer de nieuwe concessievoorwaarden voor de cafétaria van de sporthal - inderdaad, Maria stopt op 1 november -, een nieuwe reglementering voor de lozing van het huishoudelijk afval en de opvang van hemelwater, de vergoedingen voor het elektriciteitsgebruik door foorkramers en voor het afgeven van administratieve stukken (o.a. de nieuwe identiteitskaarten !), het jeugd-ruimteplan kreeg na enkele opmerkingen van hogerhand een opfrisbeurt en heel wat personeelsbeslissingen.
bullet21 juni (20 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad met o.m. mobiliteitsplan, ontwerpdossier sporthal Overmere, voorstel tot verhuur en optierecht voor Festivaria.
bullet17 mei 2004 (20 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad
bullet19 april 2004 (20 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad met o.m. oprichting sportraad, vernieuwde verhuringsvoorwaarden voor Stroming en Festivaria, het nieuwe statuut voor het gemeentepersoneel, eht jeugdwerkbeleidsplan 2005-07 ...
bullet22 maart 2004 (20 uur) - gemeentehuis: gemeenteraad met o.m. milieu- en jeugdjaarplan, BPA's Gaver en Galgenbergstraat, vergunning Festivaria, voorwaarden voor uitbating cultuurcafé in Stroming ...
bullet13 februari 2004 (20 uur) - gemeentehuis: huldiging van meer dan 40 sportlui uit verschillende disciplines.
bullet1 januari 2004 (11-12.30 uur) - gemeentepark Overmere: nieuwjaarsreceptie
bullet29 december 2003 (20 uur) - raadszaal: gemeenteraad met onder meer de begroting voor 2004.
bullet27 september 2003 (10-17 uur): opendeurdag bij gemeentelijke technische dienst, met tekenwedstrijd voor kinderen van 0 tot 12 jaar: breng voor 26-9 tekening van een gemeentelijk gebouw binnen bij de technische dienst.
bullet26 september 2003 (18 uur): Openstelling vernieuwde Beukenplein, Beukendreef en Bakkerstraatje. 
bullet17 september 2003 (20 uur): gemeenteraad - zie ook aankondiging bij Nieuws van de dag (14-9) en agenda op gemeente-site
bullet14 augustus 2003 (16 uur): openstelling vernieuwde Kerkstraat en kerkplein in Overmere
bullet19 mei 2003 (20 uur): gemeenteraad
bullet16 mei 2003 (18.30 uur): Opening polyvalente zaal sporthal 
Het schepencollege maakt van de de heropening van de vergrote polyvalente zaal van de sporthal gebruik om enkele winnaars van gouden en zilveren medaillewinnaars op het Belgische judokampioenschap te huldigen. Er zijn ook demonstraties van judo, karate en jiu-jitsu, de sporten die het meeste van deze zaal gebruik maken.

Links

bulletDe gemeente Berlare heeft een eigen website. U vindt daar onder meer uitleg over de eigen diensten, het OCMW, de politie, jeugd- en cultuurdienst, aankondigingen en officiële verslagen van gemeenteraadszittingen.
bullet

De officiële portalsite voor de regio Dendermonde 

 

 


 

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 25/03/12. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2011 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.