Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

gemeenteraad 17 november 2009

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

horizontal rule

Beoordeel het gemeentebestuur
Gesprekken met de burgemeester
Communicatieambtenaar
gem.beleidsplan 07-12
gemeente: nieuwjaarsreceptie
Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog 

(*) duidt laatst toegevoegde punt(en) aan
Festivalhal - JOC en brandweerkazerne - milieubeleidsplan -  Kamershoek - Brandweer-stagiairs -
Voetpaden (aanvulling) - riolering Schuttersweg -  tonnagebeperking in Heirweg -administratieve sancties -
Bosstraat -  (*)Schoolraad

Festivalhal (herwerkt)
De gemeenteraad aanvaardde het voorstel voor de uitbreiding van de Festivalhal, de tweede fase in de uitbouw van het Donkoeverpark. Die uitbreiding krijgt een helling, zoals het nabijgelegen museum/toerismebureau.

Volgens schepen René Kets (Open Vld) wil Architectenvereniging De Bie hiermee de samenhang in het Donkoeverpark benadrukken. De helling leidt naar de 130 m2 grote nieuwe vestiging van het bezoekerscentrum van vzw Durme. Daaronder is 120 m2 voorzien voor de fietspoetsdienst van vzw De Sperwer, plus ruimte onder een overkapping, een eigen reftertje en keuken. In de uitbreiding komt een sanitair blok met 10 douches en 16 toiletten. Een toilet kan, mits betaling, van buiten worden geopend. Op het plan staan verder een polyvalente ruimte (60 m2) en een bergruimte (ongeveer 360m2). Die laatste biedt plaats aan de mobiele delen van de vernieuwde zittribune. Aan de voorkant vervangt een spiegelwand de huidige herashekkens om vandalisme tegen te gaan.

Steven Baeyens (CD&V) vroeg of rolstoelgebruikers nog naar het bezoekerscentrum kunnen. "Bij de aanvraag van een toegankelijkheidscertificaat bleek dat er onduidelijkheid is over het maximaal toegelaten hellingspercentage. Misschien moet er halfweg nog een soort plat vlak komen", antwoordde burgemeester Katja Gabriëls (Open Vld). Er is nog niet beslist wat in de plaats van het huidige bezoekerscentrum komt.

 

Door deze uitbreiding kan de hal zelf niet meer worden vergroot. "Tijdens het overleg  was geoordeeld dat dit toch nooit zou gebeuren", zei schepen Kets achteraf. In het huidige gebouw was de ijzeren muur bedoeld om eventueel een uitbreiding mogelijk te maken.

 

De kosten worden op zo'n €841.000 geraamd. Toerisme Vlaanderen bevestigde al voor €252.000 subsidies.

 

JOC en brandweerkazerne

Schepen Tom Temmerman (Open Vld) stelde het voorstel voor een nieuw jeugdontmoetingscentrum voor, dat vrijdag ook aan de leden van een embryonale Raad van Bestuur van dat JOC was gedaan. Meer.

Tijdens de gemeenteraad werd nog toegevoegd dat dit voorstel tegelijk een oplossing biedt voor de brandweerkazerne, waarvoor men al zes jaar negatieve rapporten kreeg. Er komt een uitbreiding links van het gebouw waardoor er twee wagens meer in kunnen, en daarachter komt een droogplaats en nog meer bergruimte.

 

Milieubeleidsplan verlengd
Even werd het spannend bij het voorstel om het Milieubeleidsplan 2005-2009 te verlengen tot 2013. Schepen Wim Arbijn (sp.a) legde uit dat de Vlaamse overheid deze mogelijkheid had geboden indien er in dit 'oude' plan nog voldoende niet uitgevoerde en nog actuele actiepunten zaten. Met de milieuraad was dit voorstel overwogen en aanvaard. Steven Baeyens vond dat het opmaken van een nieuw plan de mogelijkheid zou geven om de zaken met een nieuwe bril te bekijken. De schepen antwoordde dat het opmaken van een nieuw plan heel tijdrovend is, terwijl de milieuambtenaar nu al tijd te kort heeft (onder meer omdat tegen 2011 alle Vlarem 2-vergunningen moeten worden bekeken en eventueel verlengd), en dat men uiteindelijk toch de nog overgebleven actiepunten zou overnemen. "Bovendien is de opmaak van zo een plan zo bepaald door een strikt schema dat het een vrije denkoefening niet mogelijk is. Hij reageerde heftig dat het 'oude' plan zeer grondig was bekeken, 'meer dan welk plan vroeger ooit', om na te gaan wat men het beste zou doen. Enkel de punten die nu toch door het Sigmaplan zijn overgenomen zullen er worden uitgelaten.

Aanvulling: De burgemeester zei nog - nadat Luc Vercruyssen had gewezen op het mogelijke personeelstekort om het plan goed te kunnen uitvoeren - dat al een examen was uitgeschreven voor een medewerker in die dienst, maar dat de twee kandidaten, zonder verwittigen, niet aan hadden deelgenomen. Voor een tweede poging waren er 17 kandidaten.

 

Kamershoek

De gemeenteraad keurde het voorstel goed om het volledige fietspad en delen van de weg tussen Berlare en Zele (tussen Bauwensstraat en Kamershoek) samen te vernieuwen. Aanleiding is de slechte staat van het fietspad. Op vraag van Zele wil men tegelijk ook het wegdek aanpakken. De totale kostprijs wordt op zo’n €100.000 (plus BTW). Men rekent op Vlaamse tussenkomst voor het fietspad. De uitvoering is gepland voor 2011.

 

Brandweer-stagiairs

De raad kon door het ontslag van een brandweerman (vorige gemeenteraad) zes in plaats van vijf stagiair-brandweermannen aannemen. Burgemeester Gabriëls zei blij te zijn dat er elf kandidaten hadden deelgenomen aan de praktische proeven, waar andere gemeenten met moeite kandidaat-brandweerlui vinden. De elf waren bovendien geslaagd. De vijf die omwille van het beperkt aantal openstaande plaatsen in het kader nu niet kunnen worden opgenomen krijgen de volgende jaren wellicht nog de mogelijkheid omdat er bij de brandweer verschillende bijna op pensioengerechtigde leeftijd zijn.

 

Voetpaden

In 2010 worden een aantal voetpaden hersteld. In de Wipakkerstraat, Tamboerkensstraat en Van Tieghemstraat gebeurt dat door de eigen diensten, in de Hoogstraat en Kerkwegel door een aannemer. De raming voor deze werken bedraagt €17970 + BTW).

Voor de Wipakkerstraat werd ook nog gedeeltelijk parkeren op de verhoogde berm langs beide zijden goedgekeurd. Daartoe komt een witte lijn op het voetpad om nog voldoende ruimte voor voetgangers te laten. Dit zal gebeuren tegelijk met het leggen van de ontbrekende stukken voetpad.

 

Schuttersweg

In de Schuttersweg wordt een bijkomende riolering aangelegd, die het 'vuile' afvalwater zal moeten opvangen en wegleiden. De huidige leiding zal dienen voor het regenwater. Schepen Wettinck zei nog dat de werken wellicht in april starten. De bewoners van die straat worden uitgenodigd voor een infovergadering op 3 december in het gemeentehuis. De kosten worden op zo'n €436.000 plus BTW geraamd. Men rekent op subsidies van de Vlaamse Milieumaatschappij.

 

Tonnagebeperking in Heirweg

De voorbije weken is de Heirweg, de baan die vanaf de Waterhoek naar Zele loopt, volledig vernieuwd. Om die werken niet snel teloor te laten gaan stelde het schepencollege voor om de huidige tonnagebeperking tot 5 ton nog te verlagen tot 3,5 ton, behalve dan voor de landbouw- en andere voertuigen die er echt moeten zijn om bij landbouwgronden en boerderijen te geraken. Ingaande op de bezorgdheid van CD&V'er Tanja Vis zei burgemeester Gabriëls dat aan Zele was gevraagd om die beperking ook in te voeren voor de Vaartstraat, het verlengde van de Heirweg op Zeels grondgebied.

 

Administratieve sancties
De gemeenteraad stelde gemeenschapswacht Davina Pauwels aan als de gemeenteambtenaar die bevoegd is om overtredingen vast te stellen waarop administratieve sancties kunnen worden opgelegd. Pauwels is een van de twee gemeenschapswachten die samen met Zele zijn aangeworven.


Bosstraat
In de Bosstraat mag op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8 tot 9 uur en van 15 tot 16 uur, en op woensdag van 8 tot 9 uur en van 11.30 uur tot 12.30 uur enkel nog door de schoolbus worden geparkeerd ter hoogte van de kleuterafdeling van de school ‘De Duizendpoot’. De gemeenteraad volgde het voorstel van het schepencollege omdat deze oplossing beter is dan een permanent parkeerverbod. Bovendien is het beter de schoolbus te laten parkeren aan de Bosstraat dan aan de A. De Grauwelaan, waar zich al een wegasverschuiving bevindt.

 

Schoolraad

In de schoolraad van het gemeentelijk onderwijs ontbraken nog drie leden die door de andere geledingen uit de schoolraad moesten worden gecoöpteerd. Zij kozen voor Paula Van Peteghem, Herman De Bruycker en Luck Van Bockstal. De gemeenteraad bevestigde deze keuze.

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 18/11/09. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2008 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.