Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

gemeenteraad 27/10/2010

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

horizontal rule

Beoordeel het gemeentebestuur
Gesprekken met de burgemeester
Communicatieambtenaar
gem.beleidsplan 07-12
gemeente: nieuwjaarsreceptie
Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog 

Het feit van de zitting was de - "Wellicht voor het eerst in dertig jaar", zei CD&V-gelegenheidsfractieleider Patrick Van Malderen - unanieme goedkeuring van de budgetwijziging. Burgemeester Katja GabriŽls (Open Vld) was er zeker tevreden mee. "Ik heb in de politieraad nog gezegd dat we hier beter overeenkomen dan in Zele. Maar ik ben ook niet naÔef: de komende twee jaar (tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen, nkb) zal er wel niet altijd unanimiteit zijn." Wat later was het al zover, toen Van Malderen tot ergernis van het schepencollege bleef zeggen dat de ramingen voor toekomstige werken niet nauwkeurig genoeg zijn...

Budgetwijziging - Vaste rente - weg Uitbergen-Berlare - Sportpark Overmere - Huishoudelijk afvalwater - Kasteelpark

Budgetwijziging
Het schepencollege vroeg de goedkeuring voor een tweede budgetwijziging. "Die is er om in de gewone dienst voor meer dan 1,8 miljoen extra inkomsten (vooral van de verkoop van aandelen) en een aantal extra uitgaven (onder meer voor herstel van de verwarming in de Festivalhal, de branddeuren in de plaatsen voor buitenschoolse opvang) op te nemen. In de buitengewone dienst is ondermeer nu al het volledig geraamde bedrag voor de architectkosten voor het nieuwe administratief centrum opgenomen.", legde burgemeester GabriŽls uit. Hierdoor is nu duidelijk dat men dat administratief centrum (op de plaats van de vroegere AMI) op Ä3 miljoen (BTW inbegrepen) raamt. "De architect die we op het oog hebben vraagt 10%, de andere nog meer. Het bouwen van openbare gebouwen is duurder geworden dan een privťwoning zetten. Je kan je afvragen of dat nog realistisch is", gaf de burgemeester als bedenking mee. CD&V-gelegenheidsfractieleider Patrick Van Malderen (zowel Luc Vercruyssen als Steven Baeyens waren afwezig, nkb) gaf de wijziging alvast zijn fiat, de andere CD&V'ers volgden, al dan niet met tegenzin.

Vaste rente
De raad ging akkoord met het vastleggen van enkele uitstaande leningen aan een rentevoet die heel wat lager ligt dan toen ze werden aangegaan. Burgemeester GabriŽls: "Het zou kunnen dat de renten tegen het moment dat deze maatregel ingaat, nog lager liggen en dat we dan de beslissing van vandaag betreuren. Maar vermits iedereen zegt dat we nu aan historisch lage renten zitten, is de kans op nog dalen wellicht klein." Van Malderen gaf aan dat ook de financiŽle experten geen glazen bol hebben, waarop ook de oppositie het voorstel mee goed keurde.

Weg Uitbergen-Berlare (Donklaan)
Volgende zomer krijgt de weg tussen Uitbergen en Berlare (Donklaan) in een eerste fase een asfaltbedekking in plaats van beton. Met de tweede fase, de aanleg van een fietspad, wordt gewacht tot het gemeentelijke mobiliteitsplan is gewijzigd. Op dat moment kan de gemeente voor het fietspad subsidies krijgen. ďDe wegaanpassing is echter dringend nodigĒ, zegt schepen Julien Wettinck (Open Vld), ďvooral ter hoogte van Nieuwdonk.Ē Deze wegenwerken verhinderen niet dat later ook fase 2 wordt uitgevoerd. Om de hinder zo kort mogelijk te houden voor de omwonenden en ook voor diegenen die regelmatig deze weg nemen, is de aannemer opgelegd om de werken in maximaal dertig werkdagen klaar te hebben. Fase 1 zal zal zoín 263.000 euro (plus BTW) kosten. In fase 2 zit naast het fietspad ook de vernieuwing van het weggedeelte tussen het kruispunt naar Donk of Berlare (de Ďboompjesí) en het Sluis. De CD&V-oppositie vond dat er naast de weg een afsluiting moet komen om te verhinderen dat wagens in de beek terechtkomen. Burgemeester GabriŽls (Open Vld) antwoordde dat de voorbije twee jaar dat maar twee wagens deden, waaronder een vrachtwagen die er eigenlijk niet mag rijden. Schepen Wim Arbijn (sp.a) voegde toe dat een vangrail wellicht niet zal mogen zo dicht bij een erkend natuurgebied. Wel voorziet men een haag, wat de breedte van de weg visueel zal versmallen, en zo hopelijk ook de snelheid van de wagens. CD&V onthield zich.

Fit-o-meter Overmere
De uitwerking van fase 2 van het sportpark in Overmere kreeg ieders goedkeuring. Die fase voorziet de aanleg van een Finse piste, een fit-meter- en een BMX-parcours, de heraanleg van het B-terrein van SKV Overmere en van de atletiekpiste, en het plaatsen van een staande wip. CD&Víer Francky Verhofstadt vroeg om de werken tussen twee voetbalseizoenen uit te voeren , en of om de afmetingen van het B-terrein reglementair te maken. Schepen Tom Temmerman (Open Vld) vreesde dat de atletiekpiste zo te smal zou worden. Men wil het wel nog eens nameten. Jan De Palmenaere (CD&V) wou weten of een fit-o-meter nog nuttig was. Volgens de schepen komt die er op vraag van de sportraad.

Huishoudelijk afvalwater
In het takenpakket van de gemeente voor 2010-2011 voor het zorgen van een degelijk waterafvoer- en zuiveringsnet zit onder meer het bijhouden van een databank over het rioleringsnet en de toestand ervan, de coŲrdinatie en realisatie van de rioleringswerken in de Bontinckstraat, de coŲrdinatie en bouw van 21 (van de geplande 40) individuele behandelingsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater (IBA) voor particuliere woningen langs de gewestweg tussen Dorp en Schoonaarde-brug, en het beheer van 9 pompstations. Bij de bespreking maakte Van Malderen heel wat misbaar over de geraamde prijzen, die volgens hem niet nauwkeurig genoeg waren. Burgemeester GabriŽls en schepen Arbijn betwisten dit met de opmerking dat het uiteindelijk maar ramingen zijn, en dat juist bij dit punt was getracht zoveel mogelijk gegevens mee te delen. 

Kasteelpark
Als variapunt gaf Katja GabriŽls nog mee dat het plan voor het herstel van het kasteelpark voor zoveel af is. Om het uit te leggen wordt een speciale commissievergadering ingelegd, waarna het plan nog eerst aan de bevolking in een openbaar onderzoek wordt voorgelegd. Er staat trouwens al wat uitleg in de jongste Infogem. Wellicht in januari wordt aan de gemeenteraad de goedkeuring gevraagd.  De afwerking zal vermoedelijk meer dan een jaar duren, maar men zal toch trachten om al tegen volgende zomer een deel van het park toegankelijk te maken. De nieuwe omheining is nog voor eind dit jaar, begin volgend jaar gepland. 

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje VÓrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 31/10/10. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2008 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.