Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd Sponsors reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site)

gemeenteraad 24-11-03

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

2007: 30 jaar fusie !

Geef uw mening, uw opmerkingen en voorstellen.

Lees hier meer.

Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog

snelheidsbeperkingen - BPA-Gaver - ontmoetingsruimte Uitbergen - e-loket - toerismebeleid - brandveiligere Festivalhal 
legionella - geen extra parking voetbal Overmere

Cultuur, het uithangbord van de gemeente

Het schepencollege kon gisteren uitpakken met het succes van de muziekschool, die enkele jaren terug als afdeling van de Wetterse academie werd opgericht. "Bij de start vreesden velen dat we niet het minimumaantal leerlingen zouden halen. Nu moeten we instrumenten bijkopen en extra lokalen voorzien. De school telt immers al meer dan 150 leerlingen", zei cultuurschepen Luc Vercruyssen. Dat aantal zorgt ervoor dat de school naast het 46 subsidieerbaar aantal  lesuren nog 13 extra uren nodig heeft. De gemeente is bereid die te betalen. Later bij de discussie over het toerismebeleid bleek dat de gemeente dat via het cultuurbeleid wil organiseren. Wordt cultuur het uithangbord voor dit schepencollege ?

Snelheidsbeperkingen

Het voorstel om in een groter deel van de Donkwijk de snelheid tot 50km te beperken, werd door niemand betwist. Wel vroeg de VLD om duidelijk af te bakenen waar die 50 van toepassing is. Burgemeester Van Sande beweerde dat daar met de korpschef al was over gesproken. De verkeerscommissie, die op 4 of 15 december samenkomt, zal het er verder over hebben.
Die commissie krijgt ook op het bord na te gaan of het veiliger is om het fietspad (volgens de secretaris enkel een fietssuggestiepad), dat in een deel van de E.Hertecantlaan is aangeduid, tussen voetpad en parkeerstrook te leggen. Sp.a'er Wim Arbijn had daarom gevraagd maar Bart Van Malderen (CD&V) wist uit professionele ervaring dat zo een indeling nog gevaarlijker blijkt: wagens die uit zijstraten komen moeten nog verder in de straat komen om aankomend verkeer te zien, waardoor meer ongelukken met fietsers ontstaan.
Het voorstel om 50km-borden op het wegdek te schilderen kreeg meer bijval. Vercruyssen vroeg ook om het wagentje meer te gebruiken dat aangeeft wanneer men te snel rijdt. Schepen Spruyt bleef er bij dat vooral strenge snelheidscontroles en boetes de snelheid doen dalen. Burgemeester Van Sande meende dat ook uit de cijfers van de voorbije controles te kunnen afleiden.

 

BPA-Gaver: enkel aanpassing

Blijkbaar diende het voorstel om de bestemming te wijzigen van het deel van de Gaver waar vroeger de school stond, omwille van drie kleine foutjes te worden herwerkt. Zo was niet aangegeven dat in het nieuwe gebouw ook kantoren komen en was een stukje vergeten dat aan de Stromingparking grenst. Volgens de secretaris waren deze kleine aanpassingen geen hinderpaal om de werken aan de sociale appartementen al te beginnen omdat ze niet in de 'betwiste' delen komen. 

IndustriŽle ontmoetingsruimte in Uitbergen

De raad keurde het ontwerpdossier goed voor een nieuwe socio-culturele ontmoetingsruimte in Uitbergen. Die komt achteraan waar vroeger de gemeenteschool was. Het wordt een industriŽle bouw met grote zaal met podium, een toog en een keuken waar maaltijden kunnen worden opgewarmd. Het ontwerp wordt op Ä316.099,57 geraamd. Een parking komt er niet, ook al omdat, aldus schepen Moerman, Stedebouw dat verbood. Michel Van der Haegen (VLD) suggereerde meer verluchtingsramen en wou weten of de dorpsraad was geraadpleegd. Die zou bij de opmaak van het ontwerp zijn betrokken, maar suggesties zijn nog altijd welkom, antwoordde de burgemeester.

 

E-loket

Er was wel wat discussie over het verhogen van de vergoeding voor het vernieuwen en onderhouden van de gemeentelijke website. Schepen Vercruyssen argumenteerde dat de prijs zeker veel lager ligt dan wat men bij bedrijven zou moeten betalen. Zonder aan te geven wat wanneer kan worden verwacht, stelde hij in het vooruitzicht dat de site zal moeten uitgroeien tot een e-loket, waarbij de bevolking via de site zelf allerlei documenten en informatie kan aanvragen en krijgen. De hogere vergoeding verdedigde hij met 'de tijd die nodig is om nieuwe bestanden op de site te zetten'. Burgemeester Van Sande zei tevreden te zijn met de structuur van de site. De VLD vond dat iemand in het gemeentehuis, de bron van de informatie, het beste een gemeentelijke site zou bijhouden. Secretaris Lippens beweerde dat enkel Zele en Temse dat met eigen personeel doen.  "En in Zele is dat iemand die niet is getrouwd, er 's avonds nog wil aan werken, en zonder enige bijvergoeding. Heb je mij ook zo iemand ?", vroeg hij. De verantwoordelijke voor het Gis-systeem kan er volgens de secretaris de site niet bijnemen. 

 

Toerismebeleid

De discussie over het toerismebeleid werd deels een herhaling van oude standpunten, maar leverde ook enkele nieuwe zaken aan. Van der Haegen zei dat in de gemeente eerst zelf een degelijke structuur voor toerismebeleid dient uitgebouwd voor men met succes in een intergemeentelijke structuur stapt. Volgens Moerman was dat bemoeilijkt omdat Stijn Vinck, die voor de provincie het provinciaal infobureau aan het Donkmeer leidt, al is opgestapt. Van der Haegen vond dat men niet van iemand van de provincie mag afhangen. Hij herhaalde dat de gemeente eerder al was gevraagd iedereen bij elkaar te roepen die daarbij betrokken kan zijn. "Moeten wij het als oppositie doen, misschien ?" Waarop Van Sande: "Dat moet ge dan maar doen, he. Waarom wilt ge coŲrdinatie, alleen om een vinger in de pap te krijgen !"  Wim Arbijn zei dat nu al meer over het toerisme is gepraat dan vroeger, maar voegde er aan toe dat het nu hoog tijd is om samen de schouders te zetten onder een degelijk beleid en coŲrdinatie, zeker voor de oude Donk. "Want het toerisme, onze enige industrie genoemd, gaat sterk achteruit." Van Sande reageerde dat niet alles moet worden geŲfficialiseerd, dat de gemeente voor de infrastructuur zorgde en dat ook de privť initiatieven moet nemen. Waarop Vercruyssen suste dat bij de opmaak van het structuurplan en ook in het cultuurbeleidsplan de intentie voor coŲrdinatie van het toerismebeleid aan bod komt.

 

Brandveiligere Festivalhal

Als variapunt wou Van der Haegen weten of de Festivalhal brandveilig is, vooral dan met de vele doeken die er hangen. Schepen Vercruyssen antwoordde dat die doeken speciaal zijn behandeld, maar dat een studie over de veiligheid en de inrichting had aangegeven dat ze toch moeten verdwijnen, ook al om onder meer nooduitgangen en noodverlichting zichtbaar te maken. Omdat de zaal, met doeken, tot februari is verhuurd, verdwijnen ze pas nadien. Om ontbranding te voorkomen worden de doeken tot dan hoger gehangen. Daarna wordt, afhankelijk van de middelen, voor een betere inrichting gezorgd, die rekening houdt met brandveiligheid en accoustiek.

 

Legionellabesmetting

Een wel erg actieve Van der Haegen wou ook nog weten of de gemeente maatregelen nam tegen legionellabesmetting in de sporthaldouches, en of er controle is op douches en sauna's bij kinesisten en kappers. Secretaris Lippens zei dat in de sporthal al wijzigingen zijn aangebracht en een controle door de Vlaamse Watermaatschappij uitgevoerd. Voor het onderhoud zou nog worden onderhandeld. Kappers en kinesisten moeten het Vlaamse Gewest melden als zij dergelijke installaties uitbaten. De gemeente staat in voor de controle over deze melding, maar kan niet ter plaatse de toestand nagaan.

 

Geen extra parking voetbalterrein

Het bestuur van de Overmeerse voetbalploeg had geklaagd dat men geen antwoord kreeg op de vraag naar verhardingsmateriaal voor een kleine bijkomende parking. Dat niet zou zijn geantwoord vond het schepencollege vreemd. Over de grond van de zaak stelde schepen Spruyt dat de bedoelde strook op het goedgekeurde plan als speelterrein is aangegeven. "Er rechtover is een parking voor 250 wagens, bijkomende parking is dan ook niet nodig." 

 

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje VÓrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje VÓrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 03/12/06. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2006 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.