Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

 Het gebeurde ... jaar geleden

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Omhoog
Het gebeurde ... jaar geleden
Verwachtingen voor 2014
nieuws 2013
nieuws 2012
nieuws 2011
nieuws 2010
nieuws 2009
nieuws 2008
nieuws 2007
nieuws 2006
nieuws 2005
nieuws 2004
Nieuws 2003
Nieuws 2002

 

Omhoog 

Onder het motto 'je moet het verleden kennen om de toekomst voor te bereiden, brengen we hier nkb-artikels uit ons archief over gebeurtenissen van 5, 10, 15, 20 en indien mogelijk langer geleden. Ze verschenen in Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad of in het weekblad De Voorpost. De aangeduide datum geeft aan wanneer het artikel verscheen. Dit internetarchief wordt maandelijks aangevuld. Artikels uit de jaren 1980-1989 zijn ook gebundeld in het boek 'Een krantekijk op 10 jaar Berlare' dat in 1991 met René Stevens en de steun van Paul De Bruyne (Gemeentekrediet) werd uitgegeven.

Onderaan staan niet-tijdgebonden interviews en reportages.

De laatst bijgevoegde artikels krijgen een *

1986

januari:

08-1: Overmere wil eigen dorpsraad (artikel) De dorpsraad werd in maart opgericht, maar kende geen lang bestaan.

08-1: Onafhankelijke Middenstand Donkmeer en VVV Donkmeer twisten (artikel) In haar korte bestaan startte OMD onder meer een carnavalstoet op het Donkijs op. In 1996 organiseerde de VVV het ijscarnaval.

15-1: Naar nieuwe lokalen voor Overmeerse jeugdbewegingen (artikel)

31-1: Kultuurkring en politieke partijen over nood aan cultuurinfrastructuur. (artikel)

februari:

03-2: OCMW-voorzitter Meganck over uitbreiding rusthuis en diensten (artikel) De uitbreiding werd mogelijk door de verkoop van het rusthuis in Uitbergen. En daarvoor was het nodig dat staatssecretaris Steyaert toeliet dit te doen zonder dat eerder gekregen subsidies dienden terugbetaald. Zij stelde als voorwaarde dat een deel van de flats in de nieuwbouw in Uitbergen voor bejaarden zouden worden voorbehouden.

12-2: een museum voor verzameling van Richard De Puydt ? (artikel)

15-2: Louise Okens 101 (viering 13-2) (artikel)

24-2: Natuureducatief centrum aan Donkmeer ? (artikel)

maart

18-3: problemen bij aanbesteding politiewagen (artikel)

26-3: duisternis over restauratiedossier orgel Berlare (artikel)

april

01-4: provincie steunt boerenkrijgproject (artikel), zie ook verder ...

02-4: oprichting vriendenkring bloedgevers Berlare (artikel)

05-4: VVV kondigt operette op Donkmeer aan (artikel)

11-4: ACW denkt na over verkeersveiligheid (artikel)

25-4: de pas herkozen CVP-voorzitter, Paul Cooreman, belooft infovergaderingen in alle deelgemeenten waarop de bevolking vragen kan stellen. (artikel) Dat jaar kwam er zo een infoavond, later niet meer. Ook bij andere partijen is er geen echte inspraaktraditie

28-4: Een oude tunnel onder de Molenstraat in Overmere werd onmiddellijk toegegooid, zelfs zonder foto's van te nemen. (artikel) Naar verluidt wou men de werken aan de Molenstraat niet vertragen. Later bij het voorbereiden van de verkaveling Kerkwegels werd ook geen onderzoek gedaan naar overblijfselen van paalwoningen die daar ooit zouden hebben gestaan.

mei

02-5: Boerenkrijg-autotocht vanuit Overmere, iets om nieuw leven in te blazen ?

06-5: cultureel centrum in fazen (artikel)

22-5: Panta Rhei kondigt oprichting jeugdtheater aan (artikel)

juni

27-6: beslissing over KMO-zone Galgenbergstraat-Leopolddreef

 

1987

januari

: Tien jaar fusie: Belgische toestanden ? (artikel)

 

1988

december:

31-12: in het eindejaarsoverzicht kwam een overzicht van de feiten i.v.m. het gifstort in het Broekbos (artikel)

 

1991

januari

08-1: Overmere heeft pendelpastoor: aanstelling pastoor Van De Winkel (artikel). Hij gaat er in 2010 met pensioen.

februari

04-2: feestzaal Uitbergen klaar (artikel)

12-2: carnaval en tweemerentocht op Donkijs (artikel)

15-2: opening en opendeur bij nieuwe bibliotheek Berlare (artikel), het eerst afgewerkte deel van het Stroming-complex.

19-2: visie VVV en provincie op Donk-toerisme (artikel)

21-2: polderbestuur mag Scheldewater in Donkmeer lozen (artikel)

maart

05-3: plaasteren beeld op schandpaal (artikel)

05-3: info-avond over noodzaak van structuurplan (artikel)

09-3: eigen lokaal nieuwe start voor balletschool (artikel)

28-3: gas doet intrede (artikel)

april

09-4: viering op zijn Sloebers (15de verjaardag) (artikel)

15-4: problemen met vergunning Nieuwdonk en over lozen Scheldewater (artikel) met reacties DDS, provincie (artikels)

18-4: de beslissing om nog in 1991 in Vîrtop (Roemenië) een dispensarium te bouwen (artikel)

20-4: provincie bevestigt steun aan boerenkrijgmuseum (artikel). Later, na toewijzing aanbesteding, werd dit toch ingetrokken, wat leidde tot een compensatie in de vorm van de Festivalhal.

30-4: ACW over kansarmoede en campings (artikel) zie ook bij Reportage

mei

03-5: RK 60 jaar (deel 1) (deel 2)

03-5: KWB-enquête over openbaar vervoer, blijkbaar een oud zeer ...

14-5: Jeugd Rode Kruis zet internationale verbroedering op (artikel)

30-5: bouw dispensarium Vîrtop (in Moerbeke) schiet goed op (artikel)

juni

04-6: reacties op artikel in VU-tijdschrift (29-5). Nadien is er nog weinig informatie gekomen van politieke partijen...

18-6: De Csardasvorstin: aankondigingspersconferentie

21-6: Eerste schoolfusie bijna een feit: vrije scholen deelgemeente Berlare

25-6: Vragen over hoe het Donktoerisme aan te pakken

28-6: Al uitbreidingsplannen na eerste schooljaar tekenacademie

juli

09-7: Windhoos treft Overmere (p. 1 !) (artikel 1) (artikel 2)

12-7: ACW vraagt struktuurplan en milieuraad (artikel)

12-7: Vrije basisschool Berlare volgend schooljaar gemengd (artikel)

augustus

05-8: Japanners filmen Donk op stelten (artikel)

14-8: Sint-Rochuskapel verenigt Uitbergen (artikel)

17-8: Dispensarium klaar voor afwerking - een grote verhuis (artikel) - volk op zoek naar leiding (artikel + laatste lijnen eerste artikel)

31-8: Achter de schermen van De Csardasvorstin (artikel) Andere artikels werden (nog ?) niet overgenomen.

september

2-9: Buurt steunt arduinbedrijf - buur: bevolking misleid - Kelchtermans: sluiten (artikel)
      Toch hoop voor arduinbedrijf - gemeente wijzigt gewestplan (artikel)

03-9: officiële verzustering met Hornstein (artikel)

10-9: verbroedering Bregenz: 3de bezoek (artikel)

12-9: B sportaccommodatie volzet (artikel)

20-9: opnieuw beeld op schandpaal (artikel)

26-9: aankondiging sluiting campings en eerste reacties (artikel) (zie verder bij reportages)

27-9: varkensbedrijf D'heer vergunning kwijt - nog reacties campings (artikel)

 

1994

februari

5-2: overlijden Fred De Bruyne (4/2): gesprek met verzorgers, supporters (artikel)

maart

4-3: "Het Overmeirs gaat niet verloren": tweede dialectenboekje bij HOK Overmere (artikel)

1995

augustus-september

verslagen en achtergrondverhalen bij de eerste uitvoeringen van 'My Fair Lady': decorbouwers (deel 1 - deel 2) - figuranten -             
Frank Van Laecke - verslag als kijker - verslag van achter de schermen (deel 1 - deel 2)

 

1996

februari

01-2: eerste nummer Infogem (artikel)

02-2: restauratie orgel Overmere bijna klaar (artikel)

06-2: Geen carnaval op Donkijs - niemand neemt verantwoordelijkheid (artikel) (artikel 2)

14-2: Rode Kruis koppelt cultuur aan preventieve gezondheidszorg (artikel)

 -2: Sloeber 20 (artikel)

16-2: NCMW-witboek voor toerisme  en reactie gemeentebestuur (artikel 1)(artikel 2)

28-2: Oost-Vlaamse studiedag over campingbewoners (artikel)

maart

4/8-3: E-17afrit en verkeersplan op gemeenteraad (artikel). Na heel wat protest, ook van landbouwers uit het gebied, stierf het afritplan een stille dood. Zoals trouwens het plan van de verkeersdeskundige...

22-3: GFT-bak doet zijn intrede, eerst in Uitbergen (artikel deel 1 en deel 2)

28-3: chiro Berlare wil Scheve Villa als lokaal (artikel deel 1 en deel 2)

april

18-4: eerste resultaten PWA (artikel)

mei

03-5: opening vernieuwd dorpsplein Berlare (artikel 1) Sint-Sebastiaansgilde (artikel 2)  start 't Gewag (artikel 3) start Kinderfonds - tentoonstelling - veilig verkeer (artikel 4)

07-5: uit gemeenteraad: politiesamenwerkingsprobleem - muurschilderijen in Uitbergse kerk - terrein voor Donkmarkt (artikel)

07-5: Buren steunen Kabarka (artikel)

11-5: ontdek de Kalkense Meersen (artikel)

17-5: werken aan Nieuwstraat (artikel)

21-5: OCMW wil rusthuis Overmere vernieuwen (artikel)

25-5: gemeente wil nachthinder (Kabarka) aanpakken (artikel)

juni

08-6: dijkwerken in UItbergen: verlegging rivierkromming aan kasteel

17-6: Kabarka gaat vroeger dicht - reactie gemeentebestuur

20-6: Donkse markt verhuist na 16 jaar door contractprobleem (deel 1) (deel 2 met artikel TdL)

juli

09-07: Berlaars trio breekt wereldrekord wafelbakken tijdens brandweerfeesten. (artikel) Een jaar later deden de twee vrouwen er nog enkele uren bij !

augustus

10-08: Zeuntje, de grootste RK-vrijwilliger (artikel) en de eerste wandeling (artikel). De reus  staat in april 1997 inderdaad in Bokrijk tijdens de familiedag voor RK-vrijwilligers waar prinses Astrid doopsuiker wordt overhandigd. Ook op de site van Rode Kruis-Vlaanderen staat Zeuntje lang vermeld, als enige RK-reus.

14-08: eerste Overmeerse jaarmarkt zonder runderen (artikel)

31-08: Nachtwerk houdt Schelde tegen (artikel), over de inspanningen die nodig waren om een dijkbreuk in Uitbergen tegen te houden.

september

3-09: Sint-Pietersvrienden: eerste nationale Fedekamtitel in uitmuntendheidreeks. (artikel)

oktober

01-10: oppositie protesteert tegen duurdere prijs voor herstel Scheve Villa (artikel)

14-10: Boerenkrijgherdenking doet museumplannen weer herleven, ondanks bouw donkmeertribune (artikel 1 - artikel 2)

15-10: Vedettenfestival voor Fonds voor kinderen van bij ons (artikel)

16-10: cultuurraadvoorzitter Van Gysegem vraagt meer inbreng lokale specialisten, vertrouwen in adviesraden, en monumenten in de gemeente (artikel)

29-10: pastoor Parmentier vertrekt naar Hamme (artikel)

november

04-11: Jagers wijden dieren - 2de Sint-Hubertusviering aan Donkmeer (artikel)

07-11: Panta Rhei(35) en Joker (10) vieren verjaardag met Oliver Twist + Jongeren worden oud (artikel)

26-11: beslissing om OCMW-rusthuis in Overmere te bouwen (artikel)

december

14-12: aankondiging 10de kerstspel op Sint-Annaplein, met echte baby (artikel)

14-12: ACW: evaluatie gemeente: (cultuur)infrastructuur, toerisme, woningnood, openbaar vervoer (artikel)

17-12: ACW-verbond Dendermonde viert 75ste verjaardag: 'cultuur als gemeenschapsbevordering met aandacht voor het sociaal-economische' was de boodschap (artikel)

24-12: VLD-oppositie heeft vragen bij Festivalhalplannen (artikel)

27-12: - Beslissing BPA+sportaccomodatie Overmere. De nieuwe sporthal, en niet sportschuur, werd in 2006 geopend. Beslissing aankoop kasteelplein Berlare (artikel)

30-12: Duizenden op het ijs naar nieuwe jaar (artikel)

 

1997

januari

03-01: de gemeenteraad discussieerde over wat nodig is om (demente) bejaarden goed te kunnen opvangen, ook in het nieuwe rusthuis (artikel)

06-01: verkleedpartij op Donkmeer, maar geen hulpdiensten (artikel)

08-01: OCMW-maatregelen voor opvang bij koude winter - Opvang caravanbewoners: Gaver (artikels)

10-01: de Schelde is bevroren, behalve in Schoonaarde van de brug tot ... (artikel)

10-01: nieuw clubhuis voor SK Berlare (artikel)

18-01: Berlare verwelkomt pastoor Redant (artikel)

18-01: gemeenteraad keurt eerste loten voor festivalhal goed en drankconcessievoorwaarden cultuurcafé (artikel)

20-01: gemeenteraad bespreekt maatregelen bij Donkijs en strooiproblemen (artikel)

28-01: Thuur Merckx wint eerste cultuurprijs (artikel)

februari

19-02: oppositie verbetert huurovereenkomsten Scheve Villa (chiro) en Festivalhal (artikel)

24-02: VVV Donkmeer 60 jaar (artikel)

maart

05-03: de Renaultsluiting in Vilvoorde trof ook mensen van bij ons (artikel)

12-03: Boerenkrijgsteun voor Renaultpersoneel (artikel)

26-03: beslissing Donkparking en verbetering A. Nelenpad - kooikeshuis klaar (artikel)

augustus

16&18-8: aankondiging en verslag van de 60ste verjaardagstoet voor de Overmeerse reuzen

december

08-12: Staatssecretaris Jan Peeters pleit voor plichten voor bestaansminimumtrekkers tijdens debatavond in Berlare - John Taylor wijst op gemeenteplicht ivm sociale woningbouw (Belgabericht overgenomen door o.a.  DM, DS) (DM artikel)

 

 

Interviews (zie ook interviews bij Reportages)

06-01-1988: Lucien Vercruyssen, pas gestopt als OCMW-raadslid, over het oorlogsburgemeesterschap en de politiek nadien. Hij stierf in juni van hetzelfde jaar.

27-03-1988: Jef Janssens stopt als persfotograaf

16-04-1988: Eric Suy (gewezen adj. Secretaris-Generaal bij de VN) (deel 1) (deel 2)

14-05-1988: Herman Van Molle: visie op het Donkmeer

21-05-1988: Paul Cammermans n.a.v. bezoek aan Berlare op vraag van Cultuurkring (deel 1) (deel 2)

28-05-1988: Walter Schelfhout, n.a.v. tentoonstelling in ASLK -
     07-04-1992: Walter Schelfhout n.a.v. tentoonstelling in Gemeentekrediet - zie ook hier.

10-11-1988: Cyriel Van Den Abbeele, de laatste Berlaarse oud-strijder van WO1. (deel 1) (deel 2)

                       Hij werd meer dan 100 jaar. Zijn eeuwviering in 1989 zorgde voor een grote stoet.

29-12-1988: Hector Vanhouwe geeft, als aftredend gemeenteraadslid, zijn visie over gemeentepolitiek

 

08-01-1991: De Elegasten zingen al 25 jaar gratis Driekoningen

25-04-1991: Rik Coppieters schrijft en regisseert eerste toneelstuk

17-08-1991: René Poppe met 250 lopers voor AzG naar marathon New York

20-11-1992: René Poppe met verslag van marathon (deel 1) (deel 2)

 

29-01-1992: Frank Van Laecke: over zichzelf - over zijn Oost-Vlaamse programma tijdens wereldtentoonstelling Sevilla

28-04-1992: Leone Janssens-Carron stopt na 43 jaar voorzitterschap Kinderwelzijn

28-08-1992: Gaston De Waele: 20ste Dodentocht

20-10-1992: Lydia De Brauwer stapt in VS tegen kernproeven

06-11-1992: Ronny Leenknegt: ontwikkelingshulp blijft nodig

 

12-8-1994: Frank Jacobs en vrouw Leen waren als ontwikkelingshelpers in Ruanda toen de genocide er uitbrak.
                   Gelukkig konden ze Butare verlaten voor het geweld die stad bereikte. Enkele maanden later keek hij terug op het land en de mogelijke evolutie. (artikel)

 

12-03-1996: Donald Lorieux, beste Europese hulpkok, uit 't Laurierblad (deel 1) (deel 2)

02-10-1996: Hilde Van Wesepoel speelt in VRT-reeks Hotel, Hotel (deel 1) (deel 2)

28-12-1996: Ignace De Wilde: 1ste cultuurfunctionaris + Duitse cultuurprijs (artikel)

 

23-01-1997: Designer David Adam werkt in de VS aan Jetson-voertuig (deel1) (deel 2)

26-02-1997: Marc Van Cauteren ontwikkelt medische apparatuur in Japan (deel 1) (deel 2)

14-03-1997: Annemie D'heer: consulente bij Palliatieve Thuiszorg (artikel)

21-03-1997: Bart Govaert: eerste jeugdconsulent (artikel)

14-04-1997: Els Baeyens naar internationale vertaalwedstrijd (Latijn) in Italië (artikel)

 

27-8-1999: Luc Steeman bouwt douanesysteem in Kosovo op

 

10-2004: Astronaut Frank De Winne over zijn ruimtevlucht en het belang van een Europees ruimteprogramma (zie hier links naar andere sites over zijn bijdrage tot de ruimtevaart)

 

Reportages

4-1986: Over de promotiefondsen voor land- en tuinbouwproducten, en over de bouwplannen voor een overdekte wielerpiste in Moeskroen (of hoe ook elders plannen plots verdwijnen) (artikel)

 

06-07-1988: Daimler-Benz wil weggevoerden WOII vergoeden. Dit artikel, verspreid via persagentschap Belga, leidde in zowat alle media tot artikels en reportages. Uiteindelijk werd het geld gebruikt om een rusthuis voor oorlogsinvaliden te vernieuwen.

13-08-1988: Uitbergen, het kasteel ontgroeid, over de invloed van 'het kasteel' op de bevolking, over de dorpsraad en de fanfare (deel 1) (deel 2) en andere wetenswaardigheden.

21-10-1988: Berlare en China: inleiding - Pater Heirman: verhaalmantel - Paul De Vos - Etienne Bogaert

 

22-05-1991: travestieshow tijdens Daalkermis (Les Femmes Uniques werkte hun voorbeeld nog verder uit)

23-08-1991: zwemmen aan het Donkmeer (deel 1) (deel 2)

23-08-1991: Donkmeer kan jobstudenten goed gebruiken (artikel)

24-08-1991: Mira, twintig jaar later (deel 1) (deel 2)

12-09-1991: Op wandel in kasteelpark  + kasteelverhalen Berlare (artikel - zie ook Berlare: kasteelverhalen)

3+8-10-1991: Campingbewoners vragen begrip (artikel 1) (artikel 2) (artikel 3)(artikel 4)

 

11-02-1992: Grootwarenhuizen overspoelen Berlare (deel 1) (deel 2)

20-10-1992: rampoefening Rode Kruis

01-12-1992: campingbewoners wachten bang af, een maand voor (?) sluiting (artikel)

22-12-1992: Iraniërs vieren langste nacht (artikel)

 

06-03-1996: campingwonen: studiedag + overzicht in Oost-Vlaanderen

15-6-1996: Wielewaalcursus vogelzang herkennen (artikel)

21-10-1996: met Zele naar Witte Mars (deel 1) (deel 2)

13-12-1996: De jacht: inleiding - jacht mooier dan vangst  (artikel) - "niet weg te denken en niet noodzakelijk slecht" + de drijvers (artikels) - jacht en zaken doen + op het bord + de vossen komen (artikels)

 

22-02-1997: 20 jaar fusie (deel 1) (deel 2)

08-04-1997: jeugdtoneel slaat brug tussen oost en west: Overmere-Tsjechië-Engeland (deel 1) (deel 2)

 

links naar sites van verenigingen over:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

links naar
winkels en bedrijven uit deze gemeente

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

verkiezingen 14/10/12
 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 29/03/14. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2011 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.