Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd Sponsors reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site)

gemeenteraad 25 april 2005

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

2007: 30 jaar fusie !

Geef uw mening, uw opmerkingen en voorstellen.

Lees hier meer.

Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog

30km-zones - tonnagebeperking - projectsubsidies - parkeerproblemen Uitbergen - andere varia

Omdat er al een bijeenkomst was geweest, deze maand, stonden er niet zo veel punten op de agenda. Dat gaf tijd om op enkele punten wat dieper in te gaan. De invoering van de 30km-zones en de jeugdwerk-projectsubsidies kregen daardoor wat meer aandacht. Wegens vakantieplannen van enkele leden van de meerderheid is er geen bijeenkomst in mei, maar wel opnieuw twee in juni. De eerste al op 2 juni. De geheimzinnigheid waarmee dit werd aangebracht doet vermoeden dat er dan een belangrijke beslissing wordt voorgesteld. Over het museum aan het Donkmeer ?

30km zones
Het schepencollege, hierbij gesteund door de verkeerscommissie, stelde vijf zones rond scholen voor waarin men maximum 30km zou mogen rijden. De zones liggen rond de verschillende scholen, met in sommige gevallen een uitbreiding tot de voornaamste verbindingswegen. VLD-fractieleider Luc Vander Meirssche vroeg een oplossing om die maatregel enkel toe te passen op momenten waarop die echt nodig is: bij het begin en einde van de school. Wim Arbijn (sp.a) ging in principe akkoord, maar wees er op dat ook met buitenschoolse opvang moet rekening gehouden, en op de veel duurdere kostprijs van de borden om dat flexibel toepassen aan te geven. Katia Gabriëls (VLD) wist dat men werkt aan een Vlaamse subsidieregeling om dat soort borden, eventueel zelfs infrastructuurwerken, te helpen betalen. Burgemeester Van Sande beloofde de nodige stappen te ondernemen en stelde voor om het punt te verdagen tot meer informatie beschikbaar was. Schepen Spruyt wou eerst dat men alvast de zones zou vastleggen, maar toen bleek dat er wellicht nog een kleine aanpassing nodig is aan Ten Berge, ging hij uiteindelijk akkoord met de verdaging.

Tonnagebeperking Nieuwstraat
Niemand verzette zich tegen het verbod voor zware vrachtwagens om nog langer in het kleine deeltje van de Nieuwstraat te rijden, rechts van het pleintje aan het kruispunt met de Turfputstraat. VLD'er Kets vroeg om eenzelfde maatregel te nemen wat verder in het oude deel van de Blauwhofdreef.

Projectsubsidies jeugd
Jaarlijks wordt een deel van de subsidies aan jeugdverenigingen besteed aan steun voor projecten: voor socio-culturele initiatieven, infrastructuurwerken of, sinds dit jaar, internationale projecten.

Voor de eerste categorie waren er geen voorstellen. Daarom werd beslist €2000 over te dragen naar volgend jaar en dit jaar wat meer aan internationale projecten te besteden.

Voor de tweede vroeg chirojongens Berlare €1250 (= de helft) bij voor de aankoop van een zitmaaier voor het onderhoud rond de Scheve Villa. De oppositie had wel wat bezwaren. De VLD vond dat dit geen infrastructuurhulp was en een precedent als andere verenigingen ook machines wilden aankopen. Schepen Verhofstadt verdedigde dat men zo toch bijdroeg bij het onderhoud van gemeentelijk patrimonium en dat het ter beschikking stellen van gemeentepersoneel voor het onderhoud van het half hectare ook geld zou kosten. Tom Temmerman (VLD) bleef er bij dat de gemeente niet moet onderhouden wat door privé-organisaties wordt gebruikt. Wim Arbijn (sp.a) voelde ook niet veel voor de aankoop, maar stelde vast dat die blijkbaar door het reglement wordt toegelaten en dat men dat beter zou veranderen. Eerst wou VLD tegenstemmen, maar na onderling beraad besloot men het bij een onthouding te houden. Chiromeisjes Berlare vroegen, en kregen, de toezegging van €2500 als tussenkomst bij de aanschaf van een gaswandketel (raming €3889). KSJ, tenslotte, wil een lokaal bouwen achter de parochiezaal, en vroeg subsidies voor €14.736,75. Omdat er niet genoeg in de 'pot' zit, stelde het college voor de tussenkomst dit jaar tot €6.358,70 te beperken. Omdat men niet genoeg gegevens had over hoe de rest zou worden gefinancierd (VLD) en omdat men meer zekerheid wilde over de overeenkomst met de kerkfabriek over de gebruiksvoorwaarden in een gebouw dat niet op gemeentegrond staat (sp.a, VLD), vroeg de oppositie om toch op de hoogte te worden gehouden. Schepen Vercruyssen bevestigde dat er nog onderhandelingen bezig zijn, en dat er zeker de nodige waarborgen zullen worden gevraagd.

Uit de 'kas' voor internationale projecten vroegen chirojongens Berlare €1529 als tussenkomst voor een kamp in Engeland, en KSJ €750 voor een uitwisselingsproject met Vietnam. De oppositie vond dat het eerste voorstel wel weinig was gemotiveerd. Ook hier vond Arbijn dat het reglement wellicht wat duidelijker mocht zijn over de doelstellingen van de subsidies. Het KSJ-voorstel paste beter in wat men met deze projecten wil bevorderen. Beide werden uiteindelijk goedgekeurd.

Bart Van Malderen (CD&V) merkte nog op dat de subsidies de jongste jaren blijkbaar steeds worden uitgedeeld, soms 'om lokalen op te kalefateren'. Hij stelde voor om bedragen meerdere jaren op te sparen en zo grotere projecten mogelijk te maken (een voorstel dat bij de opmaak van jeugdwerkbeleidsplannen al enkele keren was gedaan, nkb).

Parkeerproblemen school Uitbergen
Tom Temmerman bracht aan dat de politie pv's uitschrijft aan automobilisten die aan de school stoppen om kinderen af te zetten. Hij stelde dat er in de omgeving geen parkeerplaatsen zijn - "Op het kerkplein staan de auto's van de leraren en van de omwonenden" - en het zeker voor oudere mensen niet altijd gemakkelijk is zich verder te zetten. Partijgenoot Vander Meirssche vroeg daarom de inrichting van een stationeerstrook. Burgemeester Van Sande beloofde de politie 'die toch een begeleidingsfunctie heeft' hierover aan te spreken.

Andere varia

bulletSkateramp: tijdens een vorige raadszitting had Michel Van Der Haegen (VLD) opgemerkt dat er schilferproblemen waren aan de skateramp achter Stroming. Schepen Verhofstadt zei nu dat de verkopers dat hadden bevestigd en, vermits men nog in garantieperiode is, aan hun bedrijf een oplossing zullen vragen. Vander Meirssche vroeg ook een oplossing voor de lawaaihinder bij het skaten.
bulletBerg stenen: naast de skateramp ligt een hoge berg zand en stenen. "Gevaarlijk, met al die kinderen in de omgeving", vond Anne-Marie De Lausnay (VDL). Schepen Spruyt antwoordde dat het materiaal zal worden gebruikt bij wegenwerken en zo zal verdwijnen, maar wou nakijken of men er intussen geen hekken kon rond plaatsen.
bulletRookhinder: Van Der Haegen herhaalde zijn opmerkingen over rookhinder in het cultuurcafé. Volgens schepen Vercruyssen was de firma, die het onderhoudscontract had overgenomen, langs geweest maar blijkbaar niet in staat het rookafzuigtoestel behoorlijk te laten werken. Hij stelde voor de ontwerper van Stroming te vragen een ander bedrijf voor het  onderhoudscontract te zoeken.
bulletOnkruid: Wim Arbijn vroeg iets te doen aan het onkruid in de Heidewegel, vooral in het breedste deel ervan naar de Van Tieghemstraat toe.
bulletScheldeland: Vander Meirssche kwam terug op de Scheldelandovereenkomst met Wetteren, Wichelen en Laarne omdat in de Wetterse raad een andere tekst was aangenomen. Schepen Vercruyssen gaf aan dat het voorstel opnieuw naar de gemeenteraad komt.

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vîrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 03/12/06. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2006 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.