Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

gemeenteraad 21 september 2011

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

horizontal rule

Beoordeel het gemeentebestuur
Gesprekken met de burgemeester
Communicatieambtenaar
gem.beleidsplan 07-12
gemeente: nieuwjaarsreceptie
Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog 

De gemeenteraad werd gedomineerd door de bespreking van het definitieve ontwerp van het bedrijventerrein in Overmere. Dat bleek ook door het aantal toeschouwers, met nu vooral eventueel geÔnteresseerde eigenaars van bedrijven. Toen het ontwerp een eerste keer ter sprake kwam, was er vooral luid protest van een buur en tegeleik eigenaar van een deel van het terrein waarop de bedrijven worden gepland.

bedrijventerrein - politiekader - elektriciteitscabine - brander - 'bewegende' handelaars

Vaststelling RUP Bedrijventerrein en onteigeningsplan
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) en het onteigeningsplan voor het lokaal bedrijventerrein (5ha) in Overmere is nu gemeentelijk goedgekeurd. Als de provinciale bestendigde deputatie de beslissing bevestigt, en de Vlaamse overheid de onteigeningsvoorstellen aanvaardt, kan worden begonnen met de verdere stappen. Het zou wel nog kunnen dat een deel van het RUP, de omvorming van de KMO-zone aan de Broekstraat tot woonzone, door de deputatie wordt geweigerd, maar dat zal de uitwerking van de nieuwe zone niet vertragen. Hoe dan ook verwacht men dat het nog wel een aantal jaar kan duren voor er zich bedrijven kunnen vestigen.
Burgemeester Katja GabriŽls (Open Vld) gaf in haar uitleg aan hoe op de tien bezwaarschriften door de GECORO was gereageerd en hoe die uiteindelijk tot enkele verduidelijkingen in het RUP-voorstel hadden geleid. "Dat waren echter vooral technische verduidelijkingen", voegde ze er aan toe. Het definitieve voorstel verzekert onder meer de toegang via het terrein tot achterliggende landbouwgronden en tot de zogenaamde rijkswachtwoningen. Ze bevestigde nogmaals dat het er op het terrein enkel kleinere bedrijven komen die zelf weinig overlast bezorgen en dat de groenbuffer tegelijk met de wegenwerken moet worden aangelegd. Men heeft getracht aan zoveel mogelijk bedrijven plaats te bieden. Toch zouden nu al meer geÔnteresseerde bedrijven zijn dan het maximum aantal percelen dat men kan voorzien. De percelen zelf zullen tussen 800 en 4500m2 groot zijn. Daarnaast komt er op het terrein een gebouw waar verschillende bedrijven een ruimte kunnen huren, en een parkeerplaats voor vrachtwagens. Francky Verhofstadt (CD&V) vroeg om die niet betalend te maken. "We hebben ook al gezien dat de betalende in Laarne meestal leeg staat", antwoordde GabriŽls. CD&V-voorzitter Steven Baeyens vroeg om met dit terrein rekening te houden in het mobiliteitsplan, en zo de wellicht toenemende verkeershinder te proberen te beperken. GabriŽls zei ook nog dat over het beheer van het terrein, en dus ook over de toewijzing van de gronden, nog niets kon worden gezegd.

Uitbreiding politiekader
De uitbreiding van het politiekader, zoals eerder door de politieraad goedgekeurd (zie Nieuws van de dag - 1 september), werd bevestigd. Burgemeester GabriŽls vermoedde dat door de te volgen aanwervingsprocedures de nieuwe agenten pas ten vroegste in april volgend jaar in dienst kunnen treden. "Intussen worden al acties tegen overlast opgevoerd, dank zij de bereidheid van de agenten om overuren te presteren, en door samenwerking met de federale politie", beantwoordde ze een vraag van Steven Baeyens. Men probeert ook om de drie geslaagden van een lopende procedure voor de aanwerving van een agent te kunnen aannemen. Hiervoor is de toelating van de hogere overheid nodig.

Elektriciteitscabine aan kerk Berlare verdwijnt
Om de grote cabine tussen de kerk en het kasteeldomein te kunnen laten verdwijnen, komt er een nieuwe aan de Kerkwegels en een andere op het terrein aan de Gaver waar nu het verlaten OCMW-rusthuis staat.

Brander sporthal
De meer dan 30 jaar oude brander in de sporthal is stuk, waardoor sporters zich al enkele tijd met koud water dienen te wassen. De gemeente wacht nu op drie offertes en hoopt zo snel mogelijk een nieuwe te kunnen plaatsen.

Belasting rondgaande handelaars
Voortaan moeten ook de handelaars zonder vaste stand die hun waren aanbieden door langs het parcours van onder meer de Waterfeesten en kermissen te stappen, belastingen betalen. De handelaars met een vaste stand, die al langer betalen, hadden daar al meerdere keren op aangedrongen.

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje VÓrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 18/08/11. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2011 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.