Omhoog gemeenteraad 2 april 2012 gemeenteraad 21 december 2011 gemeenteraad 23 november 2011 gemeenteraad 26 oktober 2011 gemeenteraad 21 september 2011 gemeenteraad 27 april 2011 gemeenteraad 23 maart 2011 gemeenteraad 23 februari 2011 gemeenteraad 26 januari 2011 gemeenteraad 21 december 2010 gemeenteraad 24 november 2010 gemeenteraad 27/10/2010 gemeenteraad 22 september 2010 gemeenteraad 24 maart 2010 gemeenteraad 27 januari 2010 gemeenteraad 15 december 2009 gemeenteraad 17 november 2009 gemeenteraad 21-10-2009 gemeenteraad 22/9/09 gemeenteraad 10/7/09 gemeenteraad 25-1-09 gemeenteraad 13 nov 2008 gemeenteraad 14-10-2008 gemeenteraad 16 september 2008 gemeenteraad 10 juli 2008 gemeenteraad 30 juni 2008 gemeenteraad 19 mei 2008 gemeenteraad 29 april 2008 gemeenteraad 10 maart 2008 gemeenteraad 29-1-08 gemeenteraad 18 december 2007 gemeenteraad 26-11-2007 gemeenteraad 22-10-07 gemeenteraad 25-4-07 gemeenteraad 22 mei 2006 gemeenteraad 20-3-2006 gemeenteraad 24-1-06 gemeenteraad 20 dec 2005 gemeenteraad 17-10-2005 gemeenteraad 2-6-05 gemeenteraad 25 april 2005 gemeenteraad 1-04-05 gemeenteraad 21-2-05 gemeenteraad 25-1-05 gemeenteraad 6-12-04 gemeenteraad 18-10-04 gemeenteraad 20-9-04 gemeenteraad 21-6-04 gemeenteraad 22-3-04 gemeenteraad 16-2-04 gemeenteraad 19-1-04 gemeenteraad 29-12-03 gemeenteraad 24-11-03 gemeenteraad 17-9-03 gemeenteraad 22-6-03 gemeenteraad 19-5-03 gemeenteraad 28-4-03 gemeenteraad 17-2-03 gemeenteraad 23-1-03 gemeenteraad 20-12-02 gemeenteraad 18-11-02

 gemeenteraad 2 april 2012

 

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

horizontal rule

Beoordeel het gemeentebestuur
Gesprekken met de burgemeester
Communicatieambtenaar
gem.beleidsplan 07-12
gemeente: nieuwjaarsreceptie
Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog 

Zes maanden voor de verkiezingen nam VB-raadslid Dion Landuyt ontslag uit de gemeenteraad. Hij werd er opgevolgd door Gabriella Krisztin, zesde opvolger op de lijst. Bij het begin van de raadszitting legde zij de eed af.

Verkeerslichten Overmere - Stampkot - Fietspad Gaver-Kamershoek - Sociale woningen -* huishoudelijk reglement brandweer - *glasramen voor Bareldonkkapel - *Schuttersweg: eenrichting - *Overlast Nieuwdonkdomein - * Zeilhuisje
*: laatst toegevoegd


Motie voor behoud verkeerslichten in Overmere
De CD&V-fractie had een punt aan de gemeenteraadsagenda toegevoegd. Daarin vroeg ze dat de raad een motie zou goedkeuren om het college te vragen bij de provincie en het Vlaams Gewest aan te dringen op het behoud van de verkeerslichten op het kruispunt van de Bgms. De Lausnaystraat en de Schoolstraat. "Om het oversteken veilig te houden voor de schoolkinderen, de buitenschoolse opvangplaats, de gemeentelijke feestzaal en de bewoners van de wijken achter de feestzaal", verduidelijkte Marleen Zaman. Schepen Wim Arbjin (sp.a) en burgemeester Katja GabriŽls (Open Vld) benadrukten dat zij, met de politie, tijdens de vergaderingen met de bevoegde diensten meermaals hadden aangedrongen op het behoud van de lichten. De schepen riep op om ook de school te betrekken en samen bij minister Crevits aan te dringen om de beslissing te herzien.

Natuurpunt mag Stampkot verder beheren
De overeenkomst met de vzw Natuurpunt om het Stampkot te beheren, wordt verder gratis verlengd. Het gemeentebestuur hoopt dat dat gebiednu snel   als natuurreservaat wordt erkend. Het is de bedoeling de overeenkomst tot dan te laten doorlopen. Burgemeester GabriŽls gaf, als bijna aanpalende buur, aan dat sinds de overeenkomst en de afsluiting voor gemotoriseerd vervoer het gebied terug kon bloeien. Schepen Arbijn vulde aan dat er ook veel minder zwerfvuil ligt. Luc Vercruyssen (CD&V) herinnerde aan zijn vraag om een Finse looppiste rond het terrein te leggen. Arbijn antwoordde dat men gerust op het gebied mag lopen, maar dat het niet de bedoeling mag zijn er wedstrijden te organiseren. Enkel de mountainbiketocht van de chiro kreeg een toelating.

Fietspad Gaver-Kamershoek
De raming voor de heraanleg van het fietspad Gaver-Koolstraat-Kamershoek (meer dan Ä390.000 + BTW) werd goedgekeurd. Burgemeester GabriŽls legde uit dat enkel het deel op Berlaars grondgebied wordt vernieuwd, dus tot aan de hoek van 90 graden. Zele besliste om nu nog niet mee te doen. Het dossier werd drie jaar geleden al opgestart. Het was de bedoeling subsidies aan te vragen, maar dat bleek niet mogelijk omdat hiervoor een fietspad langs beide zijden moet worden aangelegd. Het gemeentebestuur vindt dat in die straat een tweerichtingsfietspad gerust kan. In het project zijn ook snelheidsremmende maatregelen voorzien zoals een haag of paaltjes om het fietspad af te schermen, nieuwe wegmarkering en een 'eilandje' in het midden van de weg ter hoogte van B&B Hagewinde. Tanja Vis (CD&V) was bezorgd over de breedte van de weg, om nog landbouwvoertuigen te laten passeren. De burgemeester beloofde daar bij het studiebureau op aan te dringen, maar er zijn wellicht geen problemen omdat bij die wegversmalling geen paaltjes komen, zodat de voertuigen nog deels over het fietspad kunnen 'hangen'.

Sociale woningen voorbehouden voor bejaarden
Door het nieuwe Sociaal Huurbesluit kunnen enkel nog woningen die daarvoor zijn uitgerust aan bejaarden worden voorbehouden, of als de gemeente hiervoor een speciaal reglement voorziet. De gemeente stelde dan ook een nieuw toewijzingsreglement voor om nog het maximum toegelaten woongelegenheden aan bejaarden te kunnen verlenen. De minimumleeftijd diende wel van 55 naar 65 te worden gebracht. Dat maximum aantal is nu 31, maar zal met tien worden verhoogd zodra de woningen klaar zijn die Hulp in Woningnood in Overmere bouwt.

 Huishoudelijk reglement brandweer
De zeven gemeenten die samen de Brandweerzone Oost vormen, willen ook hun intern huishoudelijk reglement voor iedereen gelijk maken. De gemeenteraad keurde het voorgestelde reglement unaniem goed. In dat reglement staat onder meer dat de brandweerlui bij een interventie geen uitleg mogen verstrekken aan toeschouwers en dat enkel de leider van de interventie mededelingen mag doen aan politie, andere hulpdiensten, pers en andere media. Brandweerlui worden ook verondersteld te zwijgen in de wagens op weg naar een interventie, ze mogen geen oorringen en/of zichtbare pearcings dragen en tijdens de dienst niet onder invloed van alcoholische dranken of verboden drugs worden aangetroffen. In uniform mogen zij 'geen besprekingen voeren of zinspelingen maken over politieke en filosofische aangelegenheden, noch aan enige politieke aangelegenheid of betoging deelnemen'.

Glasramen voor Bareldonkkapel
Een schenker gaf twee glasramen aan de Bareldonkkapel. Hoewel niemand uit de gemeenteraad ze al zag, wordt er van uitgegaan dat ze waardevol zijn: "Monumentenzorg aanvaardde onmiddellijk dat ze in het koor van de kapel zouden worden geplaatst", zei secretaris Lippens. In de begroting is echter geen post voorzien om de plaatsingskosten te dekken. Daarom wordt een deel van een andere post overgeheveld.

Schuttersweg: eenrichtingsverkeer
In het deel van de vernieuwde Schuttersweg is er voortaan enkel eenrichtingsverkeer mogelijk in het deel Nieuwstraat-bocht. Dat deel is voortaan ook een 'woonerf'. In die bocht is voldoende ruimte om wagens die vanuit richting Turfputstraat komen toe te laten daar te draaien. De maatregel werd genomen om de veiligheid te verhogen van de kinderen uit de nog nieuwe wijk die naar de school aan de Nieuwstraat gaan.

Overlast op Nieuwdonkdomein
Francky Verhofstadt (CD&V) wou weten of men naar aanleiding van de onlusten tijdens het laatste maartweekeinde op het Nieuwdonkdomein met DDS een actieplan op te stellen. Burgemeester GabriŽls erkende dat ze door de politie was ingelicht over de problemen en dat zelfs korpsen uit omliggende gemeenten waren opgeroepen om de grote menigte in bedwang te kunnen houden. De gemeente had vroeger al gevraagd om het barbecueŽn op het terrein te verbieden omdat dat juist grote groepen mensen van ver buiten de gemeente aantrekt, en blijkbaar ook voor herrie zorgt. DDS wil daar tot nu niet op ingaan. Luc Vercruyssen stelde als compromis voor om het wild-barbecueŽn te verbieden; dus enkel nog na voorafgaande toelating.

Zeilhuisje
Verhofstadt wou ook nog weten of er nog werk wordt gemaakt van de restauratie van het vroegere zeilhuisje op het Donkmeer, nabij het museum. Schepen Kets zei dat de ontvangen ramingen voor de werken zo uiteenlopende prijzen aangaven voor de verschillende onderdelen van de werken, en bovendien veel hoger dan de raming, dat men eerst een rapport van het studiebureau afwacht voor een beslissing te nemen. Eventueel zou ook het afbreken tot de mogelijkheden behoren, maar dat is niet de eerste optie.

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje VÓrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 25/03/12. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2011 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.