Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd Sponsors reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site)

gemeenteraad 17-10-2005

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

2007: 30 jaar fusie !

Geef uw mening, uw opmerkingen en voorstellen.

Lees hier meer.

Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog

Bezoekerscentrum Donkmeer - Buitenschoolse opvang - steenslag Grote Kouter
Electrabelaandelen - voetbalplein Overmere - Varia

De oppositie was duidelijk voorbereid en geļnspireerd tijdens de gemeenteraadszitting. Het schepencollege kreeg er van langs over het bezoekerscentrum 'Over vrijheid en gelijkheid', over de kinderopvangplaats in Overmere en over de steenslag in de Uitbergse Grote Kouterstraat, die op last van de provincie moet worden verwijderd. Telkens was de kostprijs de voornaamste aanleiding.

 

Duurdere invulling bezoekerscentum Donkmeer

Voor het bezoekerscentrum diende de raad zich uit te spreken over twee loten voor de invulling. Uit aanbestedingen bleek dat de prijs meer dan 20% hoger zou liggen dan geraamd. Voor een lot was met een begrotingswijziging het nodige geld al voorzien, voor het tweede hoopt het schepencollege dat bij een nieuwe aanbesteding een nu al lager maar niet helemaal conform ingediende prijsopgave het zal halen. VLD'er Vande Meirssche kloeg aan dat men eerst had aangekondigd met € 500.000 genoeg te hebben en dat nu al meer dan €740.000 nodig blijkt. Hij riep op om het hele project af te voeren. Minister De Gucht (VLD) vulde aan dat een dergelijk museum in een groter centrum thuishoort. Het voorstel van het schepencollege - dat door de afwezigheid van CD&V-raadslid Vits geen meerderheid had -  haalde het toch omdat de ene keer VLD'er Van Der Haegen, de andere keer sp.a'er Arbijn zich onthielden. Bij een staking van stemmen had de meerderheid de duimen moeten leggen. Even was er nog consternatie bij de CD&V omdat Patrick Van Malderen met de oppositie meestemde. Dat bleek echter een vergissing die hij nog mocht rechtzetten.

 

Buitenschoolse opvang: oppositie wil dat vrije school Overmere meebetaalt voor inrichting

Een inspectiedossier dat meer groen en speeltuigen bij de buitenschoolse kinderopvangplaatsen (IBO) in Overmere en Uitbergen eiste, zorgde dan weer voor stoere oppositietaal over de opvangplaats in Overmere. VLD'er Kets vroeg zich af waar men dat groen wou aanbrengen. Hij kloeg vooral aan dat de gemeente twee jaar terug goede lokalen van de vroegere gemeenteschool ter beschikking stelde van de vrije basisschool, terwijl het zelf oude lokalen van die school renoveerde voor de buitenschoolse opvang. "De meeste van die renovatiekosten had de eigenaar van die lokalen, het klooster van Deinze,  moeten dragen", vond Kets. "Door zelf voor de kosten op te draaien is veel belastinggeld verbrast".

 "Aan die situatie kan nu niets meer worden veranderd, maar nu zouden we de kosten voor de buiteninrichting deels door de eigenaar moeten laten betalen, temeer omdat de vrije school daar ook gebruik van maakt, zelfs van een van de vernieuwde lokalen. Bovendien gebruikt die school water op kosten van de IBO", ging hij verder. Hij had het over concurrentievervalsing. "Andere scholen in de Donkgemeenten hebben dat voordeel niet. Vooral voor het schooltje aan het Donkmeer kan dat nadelig zijn: ouders kunnen geneigd zijn hun kind naar de beter uitgeruste school in Overmere te sturen." Het schepencollege wou nu vooral een princiepsbeslissing over de buiteninrichting omdat anders de subsidies voor het personeel en de werking van de buitenschoolse opvang dreigt verloren te gaan. Men beloofde wel om over de uitwerking van het ontwerp met de eigenaar van de gebouwen te onderhandelen. Overigens raamt de gemeente het aanleggen van die buitenruimtes in Overmere en Uitbergen op € 67.000. Voor de ruimte in Berlare, waar al groen is, besliste men de aankoop van een 'boomhut' met aangepaste ondergrond (€ 10.000).

 

Steenslag Grote Kouterstraat: dure verwijdering

Vorige keer had VLD'er Tom Temmerman al geklaagd over de steenslag die op de Grote Kouterstraat was aangebracht. De dienst Natuur van de provincie had blijkbaar dezelfde mening en eist dat die wordt verwijderd. Dat zou €50.000 kosten. Het schepencollege hoopt dat men akkoord gaat met het ter plaatse verbrijzelen, wat vijf keer minder zou kosten. Temmerman wou weten of vooraf was gevraagd of steenslag er wel mocht en wie verantwoordelijk was voor de beslissing. Schepen Spruyt zei dat er al 50 jaar putten met steenslag worden gevuld en dat die werken jaarlijks bij het onderhoud van het wegennet zijn opgenomen. Hij stelde bovendien dat Natuur vooral tegen de in de berm verspreide steenslag was. De oppositie onthield zich omdat men niet tegen het verwijderen was, maar wel tegen de wel heel dure fout. Sp.a'er Arbijn vroeg om dergelijke situaties in het vervolg onmogelijk te maken.

 

Gemeente verkoopt Electrabel-aandelen

Berlare wil ingaan op het aanbod om de Electrabel-aandelen aan Suez te verkopen. Dat zou een netto voordeel opleveren van bijna €900.000. Het is niet de bedoeling die Suez-aandelen (Frans bedrijf) te houden. Voor de verkoop ervan wacht men op een studie over mogelijke strategisch betere investeringen, die eind dit jaar zou klaar zijn.

 

Gemeente koopt niet heel voetbalterrein, tuinen opgenomen in groene zone

Het blijkt dat een deel van het vroegere voetbalterrein aan het Overmeerse Kloosterland niet aan de gemeente, maar aan een aanpalende wordt verkocht. VLD'er Anne-Marie De Lausnay wou weten of men zo kan voldoen aan de verplichting daar voldoende groene zone in te richten ter compensatie van de zone waarop het sportdomein wordt uitgebouwd. Secretaris Lippens antwoordde dat ook de tuinen die aan het voetbalplein aanpalen in die groene zone zijn opgenomen. Dat betekent dat daar wellicht ook niets meer mag worden gebouwd.

 

Pauken

De gemeentelijke muziekacademie krijgt twee (tweedehandse) pauken bij (€ 1500).

 

Varia

bullet

borden parking Stroming: Van Der Haegen (VLD) vroeg om, als er een tent op de parking rond Stroming staat, de borden te bedekken die aangeven hoe er moet worden gereden.

bullet

A. De Grauwelaan: Hetzelfde raadslid raadde aan een betere aanduiding te voorzien bij de wegversmalling in de A. De Grauwelaan.

bullet

Pastoor Pennestraat: sp.a'er Arbijn had het dan weer over crossen in de Pastoor Pennestraat en omliggende. Burgemeester Van Sande zei dat hij daar een woonwijk zou inrichten.

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vīrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vīrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 03/12/06. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2006 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.