Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd Sponsors reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site)

gemeenteraad 18-10-04

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

2007: 30 jaar fusie !

Geef uw mening, uw opmerkingen en voorstellen.

Lees hier meer.

Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog

Kermistwist - Kamershoek trager, Heikant wacht - Begrotingswijziging - Verlichtingsnet
Scheldecharter - Burensport - Joker - columbarium - kapelletjes

 

Kermistwist duurt voort

Anne-Marie De Lausnay protesteerde omdat in het verslag van vorige keer haar mening over de kermistent voor een jeugdclub niet was opgenomen, en wel dat zij had geweigerd om bij de bespreking de zaal te verlaten (omdat haar echtgenoot mee in het feestcomité zit). Secretaris Lippens dreigde eerst met een klacht omdat aan zijn eerlijkheid was getwijfeld. Dan bedaarde hij de gemoederen met zijn voorstel om de tekst aan te passen, als dan ook duidelijk mocht vermeld dat de echtgenote als secretaris van het comité mee de affiche had goedgekeurd.

 

Kamershoek trager, Heikant wacht

In overleg met Zele komt er een snelheidsbeperking tot 70km/uur in Kamershoek. Hierdoor wordt het voor de automobilisten eenvoudiger dan nu met de verschillende regelingen in beide gemeenten. Voor de Heikantstraat was hetzelfde voorgesteld, maar het buurtcomité stelde voor om tot 50km te verlagen, ook al omdat de baan sneller rijden niet toelaat. Om hierover meer mensen te raadplegen werd voorgesteld om het punt uit te stellen.

 

Begrotingswijzigingen

Een hele reeks begrotingswijzigingen werden goedgekeurd. Opvallendste misschien was die waarbij voor 'freelancers voor Stroming' extra bijna €25.000 is ingeschreven. "Freelancers waren nodig omdat de vaste technieker onbetaald verlof opnam", legde schepen Vercruyssen uit. (Inderdaad, Bert waagt voor enkele weken zijn kans in de VTM-Werf, nkb).

 

Andere verschuivingen kwamen er onder meer door de verhoogde federale inbreng voor de politiezone, door minder interestopbrengsten, een saldo-ontvangst van het Sociaal Impulsfonds van 2002, en de verkoop van het openbare verlichtingsnet. De oppositie stemde tegen omdat men andere prioriteiten in de begroting wil zien.

 

Verlichtingsnet

De gemeente verkoopt de meer dan 46km electriciteitsleiding van het openbaar verlichtingsnet aan Imewo, maar blijft eigenaar van de palen en lichten. De opbrengst (geschat op €505.519,43) gaat voorlopig naar de reserve, tot men midden 2006 moet bijdragen om met de gemeenten samen 70% van de aandelen moet kopen. Men vermoedt met de verkoopopbrengst voldoende te hebben om de bijdrage hiervoor te financieren.

 

Scheldecharter

Om inspraak te krijgen in de plannen voor het verdere beheer van de Schelde, stelden enkele gemeenten voor om de gemeenten langs de Schelde te verenigen in een charter. Hierdoor wil men een interbestuurlijke (= met de beleidsinstanties op de verschillende niveaus) tot stand brengen. De oppositie wou zeker zijn dat men na deze intentieverklaring tot toetreding ook over de concrete invulling van de acties zou worden betrokken, voor men zich achter het idee wou scharen.

 

 

Burensportdienst Schelde-Durme

Berlare treedt toe tot de Burensportdienst Schelde-Durme. Deze komt, op vraag van de provincie, in de plaats van een vzw die intussen al verschillende jaren bestaat en volgens schepen Vercruyssen haar nuttigheid heeft bewezen. De aangesloten gemeenten staan elkaar bij met materiaal voor manifestaties en ook het vinden van tijdelijke sportmonitoren wordt er gemakkelijker door. De bijdrage bedraagt €250 per jaar plus het ter beschikking stellen van personeel bij grotere manifestaties.

 

Joker Uitbergen

Het gebouw waar vroeger een melkmachien stond en later jeugdhuis Joker huisvestte, is verkocht aan een privé-persoon. Dat bleek niet te kunnen volgens de overeenkomst die de coöperatieve had bedongen, toen men het aan de gemeente verkocht, stelde VLD'er Temmerman: de bestemming zou steeds socio-cultureel moeten zijn. Secretaris Lippens had die akte nagekeken en gevonden dat het gebouw die bestemming zou moeten houden. Nu dat gebouw weg was, stelde het schepencollege voor om de opbrengst van de verkoop te gebruiken bij de socio-culturele zaal die men op de plaats van de vroegere gemeenteschool bouwt. "Zou welkom zijn want de kost daarvan wordt wellicht hoger dan eerst voorzien", aldus schepen Vercruyssen.

 

Columbarium

Wim Arbijn (sp.a) vroeg om de eerste columbariummuur op het kerkhof van Berlare op te kuisen. Familieleden mogen er niet aan opkuisen. Het gemeentepersoneel zal het mos op de muur met hogedrukreiniger verwijderen.

 

Kapelletjes

"Het gerestaureerde kapelletje aan het Donkmeer is bijna volledig weggestopt door een haag", vond VLD-raadslid Kets. De gemeente, die volgens schepen Spruyt eerder al vroeg om er iets aan te mogen doen, zal nu voorstellen die haag te vervangen door een halve meter hoge struik.

En het kapelletje op het Brielplein in Berlare (waar een mannelijke en een vrouwelijke heilige 'wonen') verliest blijkbaar de dakpannen. VLD'er Van der Haegen wou weten wie men moet aanspreken om er iets aan te doen. Wordt nagegaan.

 

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vîrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 03/12/06. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2006 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.