gemeentehuis Politici aan het woord politieke partijen

 Beoordeel het gemeentebestuur

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Omhoog
Beoordeel het gemeentebestuur
Gesprekken met de burgemeester
Communicatieambtenaar
gem.beleidsplan 07-12
gemeente: nieuwjaarsreceptie
Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog 

Deze bladzijde is het gevolg van enkele vragen en opmerkingen die lezers via nkb informatief in 2008 en begin 2014 over en aan het gemeentebestuur stelden.
Het voornaamste motief van deze rubriek is het gemeentebestuur aangeven wat leeft in de gemeente, wat men denkt over genomen beslissingen en over plannen, om zo te helpen bij het beleid.
Intussen toonden inwoners ook al hun tevredenheid of onvrede over gemeentelijke acties op de facebookgroep  'inwoners Donkgemeenten overleggen met elkaar'.

Toch willen we ook oproepen om, bij het begin van 2015, te antwoorden op:
Het gemeentebestuur is:

bullet

goed bezig (voorbeelden)

bullet

veelbelovend maar moet meer aandacht geven aan … (zelf aanvullen, aub)

bullet

is slecht bezig omdat … (zelf aanvullen, aub)

Antwoorden sturen via mail.
* : laatst toegevoegd

Teksten kunnen worden ingekort en persoonlijke aanvallen en lasterlijke taal worden geschrapt.
 

Dit zijn de ontvangen opmerkingen, met eventueel de reactie of het antwoord van het gemeentebestuur. De namen van alle inzenders zijn gekend bij de redactie.

goed bezig - veelbelovend maar .... - slecht bezig omdat ... - reacties 2008

1. Goed bezig

bullet* Anoniem (6) Uitbergen (15-1-14):
bullet

Riolering Slot -
Het zal er uiteindelijk toch van komen. Het is opvallend dat de planfase van zulke werken altijd veel langer duurt dan voorzien. In de Grote Kouterstraat was dat ook zo. Het is net alsof die onteigeningsperikelen onverwacht zijn.  Zoiets zou men toch moeten inschatten en vroeger aan de plannen beginnen.  Maar allé, ’t is nu toch in orde.

bullet

Verhuis kinderopvang - Een goede oplossing voor onze pastorij die zo in openbare handen blijft . Nog beter voor de kinderen door de ligging naast de school. Het was niet gemakkelijk om de nodige vergunningen te bekomen. Het bestuur verdient een pluim dat ze volhard hebben in dit dossier.

2. Veelbelovend, maar moet meer aandacht geven aan ...

bullet* Anoniem (6) Uitbergen (15-1-14):
Afbraak oude kinderopvang - Het was even schrikken toen we het vorig jaar lazen in het kiesprogramma van de Open-VLD. Dit punt is overgenomen in het Meerjarenplan. Ze waren wel vergeten dat deze oude school ook de leskeuken herbergt. Die wordt intensief gebruikt voor de kooklessen van KVLV, Gezinsbond, vergaderingen, enz.

De Uitbergse verenigingen hebben via de cultuurraad bekomen dat er eerst een ‘oplossing’ komt voor leskeuken alvorens het gebouw afgebroken wordt. Alleen: voor deze ‘oplossing’ is er geen budget voorzien. Men zal dus moeilijk anders kunnen dan de keuken laten staan en de rest van het gebouw afbreken. Technisch moet dat mogelijk zijn. Dat voormalig klaslokaal is later aangebouwd. Het dak ervan is zelfs nog vernieuwd enkele jaren voor de gemeenteschool er uit weggetrokken is.

3. Is slecht bezig omdat ...

bullet* Anoniem (6) Uitbergen (15-1-14):
bulletWaterhuishuishouding - Reeds 5 winters zijn we geplaagd geweest met een noodpomp op de Scheldedijk aan het kasteel. Om een afstand 100 m te overbruggen moeten we dan wekenlang telkens 11 kilometer omrijden.  Ze doen nu al jaren studiewerk om tot een oplossing te komen. Alles wordt op de lange baan geschoven. En elke winter is het zogezegd weer een verrassing.
Het is dus al zover gekomen dat dit acuut probleem niet eens vermeld wordt in het Meerjarenplan. Alleen wat algemene bla-bla over waterhuishouding, niets specifiek.
Er is ook geen geld voorzien. Noch voor de studies , noch voor de oplossing van het probleem. Dit is duidelijk vergeten, gewild of ongewild. Het enige positieve: ze hebben zelfs geen budget voorzien voor de noodpomp!
bullet

Verenigingen - Het bestuur schrijft dat ze verenigingen zullen steunen op logistiek en financieel vlak. Dat komt in Uitbergen lachwekkend over.
Dat zelfde bestuur heeft immers vorig jaar de tarieven van de verenigingszalen 350 % verhoogd. Indexatie noemden ze dat. De meeste evenementen van Gezinsbond, Okra, KVLV, enz waren al verlieslatend.
Uitbergen werd door deze ‘indexatie’ veel harder getroffen dan Berlare en Overmere. Daar hebben de verenigingen immers goedkope alternatieven. Wie meewerkt aan de parochiefeesten kan de parochiezalen gratis of aan vriendenprijs gebruiken.  Ze hebben daar ook vrije scholen met een turnzaal of eetzaal.  Ik hoorde laatst van een gemeente waar  KVLV de turnzaal gebruikt aan 2 Euro per uur.  Wij betalen hier 30 Euro voor enkele uurtjes scc De Venne… . Onze Uitbergse verenigingen zullen daaraan kapot gaan.
Een schril contrast ook met buurgemeente Wichelen. Daar mogen de erkende verenigingen die in de cultuurraad zitten GRATIS gebruik maken van de gemeentezalen. Er worden enkel wat energiekosten aangerekend. Dat is pas de verenigingen steunen. Natuurlijk, in Wichelen hebben ze geen kasteel gekocht. Ze hebben er ook geen festivalhal, geen twee sporthallen, geen cultureel centrum enz. Uitbergen heeft ook niets.  Het vorige bestuur (CD&V) hield daar rekening mee en verleende Uitbergen de gunst van een goedkope  gemeenschapszaal.  Met de huidige bestuursploeg  mogen we alleen meebetalen aan de projecten van de andere deelgemeenten.

2008 (ook hier met opdeling 'goed bezig', 'veelbelovend, maar...' en 'slecht bezig'

1. Goed bezig
 

bulletAnoniem (4) Uitbergen (17-2-08):
Het is inderdaad een andere aanpak. Bijvoorbeeld het gratis toegankelijk maken van de Eendenkooi is een grote stap vooruit. Nu kunnen we tenminste rond het Donkmeer wandelen. Was het niet triestig: het vorige gemeentebestuur gaf toe dat de personeelskosten voor de kassiers hoger waren dan hun ontvangsten. En toch moesten we blijven betalen...
 
bulletAnoniem (2) Berlare (10-2-08)
De oprichting van "Gros" (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) is een veelbelovend initiatief:  zo was de voorstelling van onze dorpsgenote Freya Rasschaert, dokter bij artsen zonder grenzen,  voor mij een aangename verrassing; ik kende haar niet. Waarschijnlijk zijn er in Berlare nog meerdere illustere onbekende ontwikkelingsmedewerkers.
 
bulletAnoniem (3) Overmere (7-2-08):
Niettegenstaande ik mijn bedenkingen heb over het nut van deze enquête, zal ik toch maar mijn opinie over de nieuwe ploeg ventileren.  Naar mijn gevoel is het nog te vroeg een objectieve evaluatie te maken, men is nog volop bezig met de uitvoering van planning opgezet door het vorige bestuur, en daarenboven heeft men nog niet de kans gehad om zichzelf ten volle te bewijzen met de eigen plannen.  Wat ik wel weet is dat de maatregelen tot hiertoe genomen zeker een positieve indruk laten, en het beste laten verhopen voor de toekomst.
bulletde redactie: Voor alle duidelijkheid, dit initiatief is niet opgezet met welke politieke bijbedoeling ook, wel vanuit de algemene doelstelling van de site: burgers aanzetten tot meer bewust volgen van wat hier, maar ook verder van ons bed gebeurt, zich een mening daarover vormen, en die ook te geven (maar dan liefst wel met wat achtergrondkennis). De site werd eind 2002 gestart, en ook tijdens de vorige legislatuur werden al regelmatig vragen opgestart om bovenstaande doelstelling te helpen realiseren.
 
bulleteen gelukkige inwoner Berlare (6-2-08):
Toch goed bezig want het is niet eenvoudig om na zoveel "CVP"-ambtstermijnen als nieuwe bestuursploeg het logisch ontstane nihilisme en cliëntilisme  te doorbreken en een nieuwe frisse wind te laten waaien. Zij verdienen alleszins krediet.
 
bulletAnoniem (2) Berlare (6-2-08):
Het geplande windmolenpark in Overmere is een jarenlang gekoesterd idee van mensen die bezig zijn met zuivere energie... Goed bezig! Toch wat dit betreft.

2. Veelbelovend maar moet nog aandacht geven aan

bulleteen gelukkige inwoner Berlare (6-2-08):
Veelbelovend maar er moet meer aandacht gegeven worden aan een mensvriendelijke snelle communicatie en nog meer aan een open dialoog met de bevolking. Steeds eigengereide beslissingen nemen en deze sec mededelen is not done in deze tijd.
 
bulletTD-Overmere (4-2-08):
Toch deze opmerking. Tijdens de zomer van 2007 werd een camping aan de Donk gesloten. De caravans moesten er binnen een aantal weken weg zijn, wat is gebeurd met die caravans die nog konden worden verplaatst . Maar wat gebeurt er nu verder ? Al meer dan zes maanden staan er nog verschillende caravans te rotten. Het wordt echt een stort en niemand doet er wat aan. Gaat er nog iets mee gebeuren voor het nieuwe toeristische seizoen ? Het is alvast geen mooi zicht.
We hoorden geruchten dat het bouwgrond gaat worden. Dat zou echt een schande zijn. Aan de overkant (Kouter privé) vragen 100 gezinnen om zich er te mogen vestigen. Zij krijgen geen toestemming om zich in het bevolkingsregister te laten inschrijven. En dan zou men aan de rand van die zogezegde groene zone wel nieuwe bouwgronden erkennen ?
bulletHerman (Camping Groenpark) (jan. 08)
Graag zou ik de beleidsmensen willen oproepen om zich bij een probleemstelling nog meer te informeren, te luisteren en zich te laten begeleiden door vakmensen.
 

3. Niet goed bezig
 

bullet

Anoniem (5) Overmere (24-3-08):

Mr. Karel De Gucht,

Het wordt tijd dat je eens de juiste besluiten trekt wat het gemeentelijke beleid aangaat:

bullet

Stop met Katja te verhinderen om het ambt van burgemeester veel beter en efficiënter uit te voeren. Ze is nu gewoon je loopjongen(meisje)

bullet

Zie toch eens in dat gemeentepolitiek niets voor jou is, geniet gewoon van de blauwe formatie.

bullet

Stop toch eens met op elke gemeenteraad te herinneren aan de erfenissen van je voorganger. Er kunnen wel 'shitprojecten' tussenzitten, maar zet daar dan nieuwe initiatieven tegenover. Er is het boerenkrijgmuseum, voetbal Berlare ...
 

bullet

een gelukkige inwoner Berlare (6-2-08):
Aa
nsluitend op voorgaand punt kan men stellen dat het gemeentebestuur deels niet goed bezig is:  het beslissingsbeleid is in allerlei domeinen (i.e. sport, cultuur, financiën) gestoeld op een niet meer goed te keuren politieke cultuur van 'wat ik voorstel is altijd beter dan de ideeën die leven onder de wat ingeslapen en goedburgerlijke bevolking' en van 'hoe loop ik het best weg met de bloemen en de eer ook al is de beslissing niet de juiste'.
 

bullet

Anoniem (1) Berlare  (jan. 08):
De eerste realisatie van het gemeentebestuur is €55 nieuwe belasting, terwijl ik uitdrukkelijk in dagbladen gelezen heb dat wanneer de verlaging van de gemeenteschuld door het Vlaamse gewest aanvaard werd, er geen nieuwe belastingen mochten komen. Vanwaar dan deze nieuwe belasting ?

Voorts wil ik er nog op wijzen dat de gemeente mij in de Galgenbergstraat opzadelt met hun parkeerprobleem. Ik 'dank' alvast deze nieuwe aanpak maar dan in de omgekeerde zin. Probeer maar eens door de Galgenbergstraat te wandelen op het voetpad. En zeggen dat hier dagelijks een paar honderd schoolkinderen lopen.

bulletReactie van burgemeester Gabriëls:
1/ De gemeente verhoogt de gemeentebelastingen niet, integendeel. Vorig jaar werd het tarief van de aanvullende personenbelasting verlaagd van 8 naar 7%. Deze wijziging is reeds te zien op uw aanslagbiljet over het inkomstenjaar 2006, aanslagjaar 2007.

Dit jaar werd inderdaad een 'nieuwe' belasting ingevoerd, namelijk een algemene gemeentebelasting van € 55 (met korting voor leefloners en WIGW's). Deze komt echter in de plaats van de vroegere huisvuil- en rioleringsbelasting die vanaf dit jaar is afgeschaft. Dus met andere woorden: dit jaar valt de gebruikelijke aanslag van € 74 (huisvuil) en € 35 (riolering) niet meer in de bus. De reden voor deze maatregel is van technische aard. De Vlaamse overheid heeft immers beslist dat er geen forfaitaire afvalbelastingen door de gemeenten mogen worden geïnd. Doet men dat wel nog dan kan men niet instappen in het fiscaal pact dat door minister Dirk Van Mechelen aan de gemeenten wordt voorgesteld en waarmee hij € 612 miljoen schulden van alle gemeenten samen wil overnemen. Als Berlare niet zou meedoen, mist het de kans om voor €1,402 miljoen aan schulden te mogen laten vallen en zo voor jaren een lager bedrag aan interestlast. Wat voor het bestuur dus geen optie was. De nieuwe belasting, die dus wel minder hoog is dan wat is afgeschaft, moet het verlies aan inkomen voor de gemeente wat beperken. En uiteindelijk heeft de gemeente nog geld nodig, onder meer voor het aanleggen van nieuwe voetpaden... 

2/ In 2007 werd een inventaris van de voetpaden opgemaakt. Het college heeft daarop vastgelegd wat eerst moet worden aangepakt. Een deel van de werken wordt uitbesteed, een ander deel zal de eigen technische dienst aanleggen of herstellen. Schoolomgevingen krijgen de hoogste prioriteit. Een dossier voor de omgeving van Ten Berge, dus Galgenbergstraat en deel Leopolddreef, wordt in maart of april aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

 

 

links naar sites van verenigingen over:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

links naar
winkels en bedrijven uit deze gemeente

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

verkiezingen 14/10/12
 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 30/11/14. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2011 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.