Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd Sponsors reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site)

gemeenteraad 28-4-03

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

2007: 30 jaar fusie !

Geef uw mening, uw opmerkingen en voorstellen.

Lees hier meer.

Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog

verhuring Donkinfrastructuur - brandweerprestaties
2002: negatief resultaat - speelplein Uitbergen - subsidies
 ketel gemeenteschool/riolering Wilgenpark
Afgevaardigden DDS/Verco/Imewo - Retributies

Verhuring conciërgewoning en cafétaria infokantoor aan Donkmeer
De gemeente zoekt iemand zowel om conciërge te worden voor de Festivalhal als voor de inrichting en uitbating van de cafétaria aan het vroegere openluchtzwembad, waar onlangs het provinciaal toerisme-infokantoor is geopend.

Bij het eerst vond de VLD-oppositie dat de taken van de toekomstige conciërge te weinig waren omschreven, wat vooral voor problemen kan zorgen mocht men achteraf vinden dat de man of vrouw te weinig zou doen. Bovendien was er wat twijfel over de verantwoordelijkheden die bij die functie horen. Zo stelde secretaris Lippens dat de conciërge ook aansprakelijk kan worden gesteld mocht er iets gebeuren. Iedereen was er uiteindelijk ook over eens dat de oorspronkelijk voorgestelde huurprijs van €250 eigenlijk te veel is. Na overleg werd €200 aanvaard.

Voor de cafétaria zoekt men iemand die eerst voor de hele inrichting wil zorgen. De gemeente zorgt wel nog voor plafond, terras, grasbeplanting en omheining. Het ziet er naar uit dat de vroegere ligweide helemaal mag worden ingenomen.

De oppositie wou ook nog weten of men, zoals bij de concessie voor de overzetboot, nog voor het einde van de periode voor kandidaatstelling al de verkozen persoon zal voorstellen. Het college gaf toe dat men nu zeker geen kandidaten heeft, en er ook niet veel verwacht.

Vergoeding voor brandweerprestaties
De gemeenteraad besliste tot het invoeren van een vergoedingsreglement voor de diensten van de brandweer. Als motivatie gaf het schepencollege dat men in alle gemeenten in brandweerzone Oost een eenvormig reglement wil invoeren, maar ook dat men zo misbruiken in het oproepen van de brandweer wil voorkomen. De vergoeding zal niet worden gevraagd voor een hele reeks van tussenkomsten, of als de brandweer door de overheid wordt opgeroepen. Verenigingen die bij manifestaties preventief een beroep doen op de brandweer kunnen vooraf een vrijstelling vragen. De lijst bevat de vergoedingen alle mogelijke activiteiten en voor het gebruik ('huur') van het brandweermateriaal, van het vrijmaken van de weg, brandwacht bij vuurwerk, vullen van persluchtflessen, het gebruik van de brandweerladder, generator, persslangen, schuimvloeistof of dompelpompen, tot de opleiding van private brandweerploegen.

Vreemd was dat de plaatselijke brandweercommandant had aangedrongen om de vergoedingen enkel te vragen bij kwaad opzet, kennelijk misbruik en als de kosten verhaalbaar zijn bij verzekeringen.

Negatief resultaat 2002
Schepen Luc Vercruyssen gaf uitleg bij het resultaat van 2002. Voor het eigen dienstjaar gaf dat een verlies aan van meer dan €540.000, bijna het dubbele van het jaar voordien. Dat is vooral te wijten aan de dotatie aan de politiezone en de verhoogde werkingstoelage aan het OCMW. Het verslag gaf een stijging van de ontvangsten van de personenbelasting op, vooral te danken aan een snellere doorstorting door de hogere overheid. De personeelskosten daalden door het wegvallen van de post 'Politie' (door de politiezone te dragen) en van de werkingskosten (waar een besparing van 5% was opgelegd).  Opvallend ook het aantal investeringen die naar latere jaren zijn doorgeschoven.

Wim Arbijn (sp.a) merkte op dat met vier nog dergelijke verliesjaren de hele gemeentereserve op is zodat de volgende bestuursploeg geen nieuwe initiatieven kan nemen. Waarop de schepen lakoniek: "Daarom dat we voor dit jaar de beslissingen hebben genomen die we hebben genomen", doelende op de belastingverhogingen.

Speelplein Uitbergen
De VLD nam de bespreking van het Jaarverslag 2002 van de jeugdwerking aan om kritiek te uiten over het nog niet afwerken van het speelplein in Uitbergen. "Dat is ons al drie jaar beloofd en nu is er zelfs niets meer voorzien in de begroting. Voor het dak van het jeugdhuis in Overmere beslist in hoogdringendheid", klonk het. Volgens schepen  Verhofstadt was de vertraging hoofdzakelijk te wijten aan het veranderen van jeugdambtenaar en de noodzakelijke inwerkperiode.

Subsidies
De raad keurde een subsidie toe van €125 aan Varieté Unique en aan Buurtcomité Bontinckstraat.

Verwarmingsketel school Uitbergen en riolering Wilgenpark
De raad keurde bij hoogdringendheid de vervanging van de brander van de school in Uitbergen goed. De kostprijs wordt op €20.000 geraamd. Het is de bedoeling de huidige stookoliebrander door een op gas te vervangen, waardoor op een deel van de kosten tot 50% subsidies mogelijk zou zijn. VLD'er Temmerman vond het vreemd dat, met de zomer voor de deur, hoogdringendheid wordt ingeroepen.

Vorig jaar keurde het schepencollege bij hoogdringendheid het herstel van de riolering in het WIlgenpark goed. Pas bij de afrekening bemerkte de administratie dat het besluit niet door de gemeenteraad was bekrachtigd. Daarom kwam het nu alsnog op de raad.

Gemeentelijke afgevaardigden bij DDS, Verco en Imewo
De gemeenteraad duidde de mensen aan die de gemeente moeten vertegenwoordigen tijdens de volgende algemene vergadering van intercommunale DDS, Verco en Imewo. Zij mogen eventuele statuutwijzigingen goedkeuren. Noch meerderheid noch oppositie ging in op een bericht dat DDS-gemeenten een audit vroegen om na te gaan hoe de scheiding woningbouw-afvalverwerking er moet komen en hoe de spaarpot voor de verbrandingsoven (die er niet mag komen) naar de gemeenten kan terugvloeien.

Retributies
Een aantal belasting- en retributiebesluiten (vergoedingen voor diensten of leveringen door de gemeente) werden op last van de provincie hernomen, ofwel omdat men in januari vergeten was de vroegere versies op te heffen, ofwel omdat meer motivatie diende vermeld (bv. bij huisvuilophalingen voor het verschil tussen campings en huizen).

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vîrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 03/12/06. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2006 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.