Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

gemeenteraad 29-1-08

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

Gesprekken met de burgemeester
gem.beleidsplan 07-12
gemeente: nieuwjaarsreceptie
Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog 

Er was maar een korte agenda voorzien voor de gemeenteraadszitting. De traditionele receptie bij de eerste bijeenkomst van het jaar zal daar wel voor iets tussen hebben gezeten, maar wellicht ook dat er echt weinig te beslissen was. Karel De Gucht (Open VLD) , die de raad voorzit, kondigde op het einde immers aan dat er in februari geen zitting komt, wegens te weinig op de agenda. Enkele variapunten zorgden er uiteindelijk toch voor dat de raad toch nog wat langer duurde.

Rode-Kruisziekenwagen - Waterfeesten - Fontein en verlichting - Kind&Gezin - Cultuurraad en Leesdijk - Verkeerssituaties - Verlichtingsproblemen  - Zebrapad - Ruil schoollokalen - Sluiting postkantoor - Website

Subsidie voor Rode Kruis-ziekenwagen
Het Rode Kruis krijgt een eenmalige extra subsidie van €3000. Schepen Tom Temmerman (Open VLD) gaf aan dat dit moet dienen als bijdrage in de aankoop van een tweedehandsziekenwagen (kostprijs zo'n €19.000) en de omvorming van de huidige ziekenwagen tot materiaalwagen. In ruil komt het wapenschild van de gemeente op de wagen.

Waterfeesten: korting voor eigen inwoners
De gemeente laat ook dit jaar de Waterfeesten organiseren door VVV Donkmeer. Die krijgt €65.000 ter beschikking en als eigen vergoeding €3000 + gratis toegang voor de eigen leden. Schepen Kets (Open VLD)  zei dat de twee vorige edities een winst van respectievelijk €5000 en €7000 hadden opgebracht. Er komt wel een wijziging in de toegangsprijs voor inwoners van de Donkgemeenten. Die kunnen binnen de drie weken voor de Waterfeesten in het gemeentehuis kaarten kopen voor €3. Voor niet-inwoners blijft het €5 in voorverkoop en €6 de dag zelf (met terugbetaling voor wie het terrein ten laatste om 16 uur verlaat en een factuur van bij een restaurant kan voorleggen. Patrick Van Malderen (CD&V) vroeg om het voor eigen inwoners gratis te laten. Zijn fractieleider Luc Vercruyssen vulde aan dat vooral vele eigen inwoners alleen voor het vuurwerk komen en dat het dan niet billijk zou zijn hen te laten betalen. Schepen Kets antwoordde dat men dat had overwogen, maar dat uiteindelijk de bedenking het had gewonnen dat toch niet alles gratis kan zijn. Burgemeester Gabriëls (Open VLD) vond ook dat men voor €3 toch een heel programma kreeg, maar gaf uiteindelijk de doorslag om de toegangscontrole al om 22uur te laten stoppen. Eerder was al bekend geworden dat de controle dit jaar door een veiligheidsfirma zal gebeuren en dat die aan alle toegangswegen zal staan, ook in de Brielstraat en Jachtstraat, zodat ook campingbewoners zullen moeten betalen. Na de raad raakte nog bekend dat zes verenigingen zich kandidaat hebben gesteld om tijdens de Waterfeesten de verkoop van tickets te doen. Binnenkort wordt geloot wie het dit en de volgende jaren zal zijn.

Fontein en verlichting
Schepen Kets kon ook nog aankondigen dat er een mondelinge toezegging van Monumenten en Landschappen is om vooraan het Donkmeer een fontein en sfeerverlichting te plaatsen. De fontein zou zo'n 8m hoog mogen spuiten. Het is de bedoeling fontein en verlichting vooral 's zomers gedurende enkele uren aan te zetten. De oppositie wou weten of er hinder voor de bootjes kon zijn. "Met onze goede zomers kan de fontein de bootjesvaarders wat verfrissing bezorgen", was het laconieke antwoord. En nee, het is niet direct de bedoeling Genčve concurrentie aan te doen.

Consultatiebureau Kind&Gezin
Blijkbaar is Berlare de enige gemeente in de streek waar het gemeentebestuur nog optreedt als organisator van het consultatiebureau van Kind&Gezin. Onder meer omdat dit de gemeente zo'n €15.000 en ook administratief werk kost wil men daar dan ook van af. Daarom zal worden gezocht naar een instelling (wellicht een mutualiteit) die ten laatste over zes maand de organisatie wil overnemen. De gemeente staat er wel op dat de consultaties in het huidige gebouw blijven, en zal daarvoor een nog niet bepaalde maar kleine huurprijs vragen. Omdat ook de verpleegkundigen en de vrijwilligers gewoon verder zullen werken, zal er dus naar de buitenwereld eigenlijk niets veranderen. Mocht er zich niemand aanmelden, wat volgens schepen Temmerman weinig waarschijnlijk is, dan blijft de gemeente deze taak gewoon zelf verder doen. De uitnodigingen naar ziekenbonden vertrekken eerstdaags. "Wie het meeste biedt, krijgt het. Ze krijgen er toch subsidies voor.", zei De Gucht.

Cultuurraad en Leesdijk
Het vernieuwde organiek reglement van de cultuurraad, dat de verhouding met de gemeenteraad regelt, en de begroting voor het samenwerkingsverband tussen bibliotheken verenigd in De Leesdijk werden zonder discussie goedgekeurd.

Verkeerssituaties
De parkeersituatie in de Heide verandert. Schepen Wim Arbijn (sp.a-Spirit-Groen!) zei dat op vraag van de bewoners binnenkort enkel aan de kant met oneven huisnummers zal mogen geparkeerd, de kant met de minste garages. Momenteel staan daar vele wagens tegen het verkeer in.

En in de Rijtewegel wordt een uitzondering gemaakt in de eenrichtingsregel. De eerste 60m (kant Pastoor Christiaansstraat) zal men wel nog terug kunnen uitrijden, dit om de landbouwer op de hoek toe te laten het straatje uit te kunnen.

Verlichtingsproblemen
Luc Vercruyssen drong aan op een betere dienstverlening door Eandis om defecte straatlichten sneller te vervangen. Dit naar aanleiding van de problemen in de Dendermondse Steenweg en aan het Dorp. De Gucht antwoordde dat hij de baas van Eandis al naar Berlare had gekregen en dat die beterschap had beloofd. Vercruyssen wees naar een contract dat met de voorganger van Eandis was afgesloten. De gemeente zal trachten om eventueel via de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten een dergelijk contract aan Eandis voor te stellen. Carin Meyers (Open VLD) die de gemeente bij Eandis vertegenwoordigt, beloofde het ook bij de volgende vergadering daar aan te kaarten.

Zebrapad
De CD&V herinnerde nog eens aan het herverven van het zebrapad in de Nieuwstraat. De Gucht zei dat is beloofd dit te doen in februari wanneer er nog klinkers door fluisterasfalt zullen worden vervangen om de lawaaihinder te beperken. De gemeente mag volgens hem het pad niet zelf verven omdat dit op een gewestweg ligt.

.Buitenschoolse opvang te klein
Vercruyssen wou weten of er een nieuwe visie is op het gebruik van de lokalen van de vroegere gemeenteschool in Overmere. Katja Gabriëls zei dat men een oplossing zocht voor het groter aantal kinderen dat in Overmere naar de buitenschoolse opvang (IBO)  komt, vooral op dinsdag en donderdag. Daarom is aan de vrije lagere basisschool, dat nu de vroegere gemeenteschool huurt terwijl de gemeente voor het IBO lokalen van de lagere school huurt, gevraagd om een nieuwe ruil te overwegen. Om in afwachting toch te voldoen aan de voorwaarden van Kind&Gezin wil men een deel van de kleuterschool bijnemen. Er was nog geen antwoord ontvangen. Op de oppositievraag om niets te forceren, zei Gabriëls dat de bestaande contracten enkel door onderlinge afspraak kunnen worden opgezegd. De Gucht voegde er aan toe dat het vorige gemeentebestuur zaken had geforceerd, doelende op de fusie van de gemeenteschool en de vrije lagere school, wat hij een schending van het recht op vrije schoolkeuze noemde.

Sluiting postkantoor
Francky Verhofstadt vroeg of de gemeente nog iets kan doen aan de sluiting van de post of minstens aan het inplanten van een postpunt in AD Delhaize, dat toch nogal van het Overmeerse dorpscentrum is verwijderd. Hij had ook gehoord dat de post in Berlare binnen twee jaar zou verdwijnen. De Gucht had van de grote Postbaas, Thijs, vernomen dat de sluiting in een algemeen plan was vervat en dus niet kon tenietgedaan. Maar blijkbaar was er geen enkele andere winkel die was ingegaan op het aanbod om een postpunt te worden. Inwoners van Overmere (en Uitbergen) zullen voor het basispakket aan postdiensten bij AD Delhaize of in Laarne terechtkunnen en voor het volledige pakket in Berlare, Zele, Wichelen of Laarne. Gabriëls voegde er aan toe dat er plannen zijn om het sorteren van het kantoor in Berlare naar dat van Wetteren te brengen, maar de loketten er wel te houden. Over het postpunt zou er op 7 februari een infoavond zijn.

 Website
Op de vraag om de samenstelling van adviesraden en andere informatie op de gemeentelijke website aan te passen antwoordde schepen Wim Arbijn dat men bezig is aan het herwerken van de site. De nieuwe site wil men tijdens de kermistentoonstelling in september willen voorstellen.

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Verkiezingen 10/06/07

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vîrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 02/01/08. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2008 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.