Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd Sponsors reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site)

gemeenteraad 24-1-06

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

2007: 30 jaar fusie !

Geef uw mening, uw opmerkingen en voorstellen.

Lees hier meer.

Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog

Proefperiode voor eenrichtingsverkeer Bollewerkstraat

 

Het vroeg vanavond tijdens de gemeenteraadszitting nog heel wat moeite om eenrichtingsverkeer in te voeren in de Bollewerkstraat tussen de Leopolddreef en de Galgenbergstraat. De meerderheid stemde uiteindelijk dat men dit een jaar gaat proberen. Verder was er enkel nog de goedkeuring voor de vernieuwing van het informaticamateriaal en van een zitmaaier, een regeling om de directeur van de gemeenteschool in Uitbergen kleine uitgaven gemakkelijker te laten doen (tot €500), de verlenging van het waterleidingsnet voor een privaat verkaveling in Uitbergen en een variapunt over mogelijke fouten in een aanbestedingsdossier. Na enkele korte punten in geheime zitting verbroederden de gemeenteraadsleden in een nieuwjaarsreceptie.

 

Het schepencollege had het punt over de Bollewerkstraat vorig jaar al aangebracht omdat er problemen zijn bij het in- en uitrijden van het containerpark. Er was toen vanuit de gemeenteraad gevraagd om in de technische verkeerscommissie een andere oplossing te zoeken. Men kwam nu opnieuw met het voorstel om het verkeer enkel door te laten van uit de Leopolddreef. VLD'er Luc Vander Meirssche voerde aan dat dit voor een extra belasting en onveiligheid zou zorgen aan de gemeenschapsschool. Hij vroeg daarom om de eenrichtingsregel enkel in te voeren op de echt drukke dagen. Bovendien vond hij het vreemd dat de school niet officieel was betrokken bij het zoeken naar een oplossing. Schepen Spruyt zei met mensen van de school te hebben gepraat en gaf aan dat buiten VLD-raadslid De Lausnay, iedereen in de verkeerscommissie met het voorstel had ingestemd. "Omdat men niet goed was ingelicht over de problemen die hierdoor aan de school zouden ontstaan", reageerde Vander Meirssche. Spruyt had vragen bij die extra last voor de school en meende dat het bezwaar eerder vanuit het tenniscenter kwam. Wim Arbijn bracht aan dat een andere ingang voor het containerpark, in de Bollewerkstraat, een oplossing kon bieden, maar Spruyt wilde daar niet echt op ingaan. Burgemeester Van Sande probeerde met het compromis van een jaar proefdraaien, maar kreeg enkel de eigen CD&V mee. Hij argumenteerde nog dat als niet iemand een klacht had ingediend tegen de grondophoging aan de overkant van het containerpark, het probleem al lang had opgelost geweest. Hij doelde hiermee op de plannen om het containerpark te verhuizen naar de overkant van de Bollewerkstraat, waardoor ook het circulatieprobleem zou verdwijnen. Een klacht over illegaal storten is nog altijd in behandeling bij de rechtbank.

 

In de Koffiestraat wordt het waterleidingsnet uitgebreid om een privaat verkaveling te kunnen bedienen. Dat zal gebeuren op kosten van de verkavelaar. Tom Temmerman (VLD) vroeg om nog wat verder in de straat te gaan en zo toekomstige kavels nu al aan te sluiten, wat men anders volgend jaar wellicht toch zal moeten doen. Door de werken nu uit te voeren zou het de omwonenden wellicht minder hinder bezorgen en meer coördinatie mogelijk zijn. De secretaris antwoordde dat de uitbreiding zou moeten worden betaald met de trekkingsrechten die de gemeente bij de waterleidingsmaatschappij heeft, en dat het afronden van dat dossier wellicht niet kan voor men aan de nu goedgekeurde werken wil beginnen. Maar men zou toch de vraag nog richten.

 

Als variapunt bracht VLD'er Tom Temmerman een brief aan waarin een bedrijf in sportmateriaal kloeg dat het lastenboek voor de sporthal in Overmere blijkbaar te veel naar een bedrijf toe was geschreven, waardoor andere bedrijven geen kans maakten. Bovendien zouden, volgens de brief, de sporttuigen aan andere dan de gangbare maten en conventionele materialen moeten voldoen. Secretaris Lippens zei dat de gunning intussen was gebeurd en dat niemand had gereageerd op de vraag of er in het aanbestedingsdossier concurrentievervalsende zaken stonden. Maar de klacht was met het hele dossier doorgestuurd naar de hogere overheid die een beslissing moet nemen. Hij zei nog dat het aanbestedingsverslag aan experten was voorgelegd en dat deze zich zullen moeten verantwoorden. Maar vermits er niet voor de gunning op mogelijke concurrentievervalsing was gewezen zou de gunning wellicht moeten worden aangehouden.

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vīrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vīrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 03/12/06. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2006 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.