Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

gemeenteraad 23 maart 2011

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

horizontal rule

Beoordeel het gemeentebestuur
Gesprekken met de burgemeester
Communicatieambtenaar
gem.beleidsplan 07-12
gemeente: nieuwjaarsreceptie
Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog 

Het werd een gemeenteraad met toch wat gevolgen voor de toekomst door de beslissingen over de bouw van een nieuwe brandweerkazerne en over de nieuwe omheining voor het kasteelpark, en de toelating voor de werken om de bouw van windturbines mogelijk te maken.

Kasteelomheining - Brandweerkazerne - Interventiewagen - Windturbines - Chirolokalen - Grachtoverwelvingen - Bedrijventerrein - Containerpark - Kamershoek - Pastoor Pennestraat

Kasteelomheining

De gemeenteraad keurde de plannen voor de nieuwe omheining rond het kasteeldomein (raming Ä395.000 + BTW) goed. De doorzichtige omheining wordt een stalen kader met verticale pijlers. Luc Vercuryssen (CD&V) suggereerde om er hier en daar het gemeentelijk wapenschild in te verwerken. Burgemeester Katja GabriŽls (Open Vld) beloofde na te gaan wat dit zou kosten. Schepen Renť Kets (Open Vld) zei nog dat de poort kant Frankrijkstraat wordt vernieuwd, en dat er een nieuwe ingang komt kant Warande. "Daar mogen volgens de regels die ons door Monumenten en Landschappen zijn opgelegd enkel voetgangers gebruik van maken", betreurde hij. Het gemeentebestuur had die ingang willen gebruiken als alternatief voor de drukke Frankrijkstraat.  De poorten kant Dorp en kant beukenplein moeten worden behouden, zoals de huidige gemetste delen van de omheining. Men hoopt dat de omheining er eind dit jaar staat.

 

Brandweerkazerne

Ook de plannen voor een nieuwe brandweerkazerne (raming Ä1,5 miljoen, incl. BTW) werden aanvaard. De nieuwe kazerne komt op het terrein helemaal rechts achter Stroming, naast de skateramp. Onderaan komen garages, werk- en opslagplaats en voor mannen en vrouwen apart sanitair, boven twee bureaus, een radiokamer en een polyvalente ruimte. Burgemeester GabriŽls  benadrukte de noodzaak voor een nieuwe kazerne: "Sinds 1999 duiden inspectierapporten op de vele tekortkomingen van de huidige. We kunnen niet blijven wachten op de hervorming van de brandweer. En we gaan er toch van uit dat Ė behalve als de brandweer volledig met beroepsmensen zou werken Ė er altijd nood zal zijn aan een kazerne in deze gemeente." Er was geen discussie over het opzet of over de kostprijs, wel over de mogelijke hinder wanneer een oproep samenvalt met een druk bijgewoonde activiteit in Stroming. "Gaan de wagens er dan nog snel kunnen vertrekken", wou Steven Baeyens (CD&V) weten. GabriŽls zei dat de brandweerwagens via een verbrede weg de uitgang  naast de huidige kazerne zullen nemen. Het parkeerterrein wordt heringericht om dit mogelijk te maken. Voor de brandweervrijwilligers worden enkele parkeerplaatsen voorbehouden.

 

Interventiewagen

De brandweer krijgt een nieuwe interventiewagen (raming Ä100.745) , die vooral zal worden gebruikt om het materiaal aan te brengen dat nodig is om mensen uit voertuigen te bevrijden. "De huidige is 23 jaar oud en men is al blij dat men er nog mee op de interventieplaats geraakt", zei GabriŽls. Voor brandweermateriaal krijgt de gemeente een federale tussenkomst. Het is ook Binnenlandse Zaken dat de offerteaanvraag organiseerde.

 

Windturbines

De gemeente aanvaardt de voorstellen voor de wegenwerken die Electrawinds wil uitvoeren voor de bouw van vier windturbines in Overmere langs de E17. Het betreft de aanleg van wegen naar de terreinen waar de turbines komen, voor de aanvoer van de materialen en later als toegangsweg voor de onderhoudswerken. Sommige wegen krijgen daarom een tijdelijk karakter, andere blijven er liggen. Door deze werken wordt de meer noordelijke gracht in het gebied tussen Kerkstraat en Bontinckstraat gedempt en de afwatering via de meer zuidelijke gracht voorzien. Er komt aan de Lindestraat ook een pleintje waarop Electrawinds infoborden zal zetten over de werken en over de werking van de turbines. In een latere fase komt er nog een vijfde turbine. De vergunningsprocedures lopen vertraging op, zeker voor die voorzien op Zeels grondgebied, onder meer door het protest van vzw Durme dat eist dat de molens buiten het vogeltrekgebied komen.

 

Chirolokalen

De gemeente bereikte een nieuwe overeenkomst met de parochiale werken om de lokalen van de Chiromeisjes voor Ä1 te huren. De vorige overeenkomst werd in 2010 door de gemeente opgezegd omdat er aan het gebouw grote kosten waren. De vorige overeenkomst had bepaald dat de gemeente ook voor de eigenaarwerken diende in te staan. Dat is nu geschrapt. Door deze overeenkomst kunnen de Chiromeisjes weer een beroep doen op projectsubsidies, onder meer op de meer dan Ä9700 die al waren voorzien voor de - intussen door parochiale werken uitgevoerde - werken aan de verwarming. 

 

Grachtoverwelvingen

Omdat grachtoverwelvingen een impact hebben op het wegwerken van neerslag, stelde het schepencollege voor om een reglement en retributie te aanvaarden. Het reglement verbiedt om baangrachten (grachten die parallel met een weg lopen) nog te dempen en bepaalt onder welke voorwaarden een overwelving nog kan, en hoe dat moet gebeuren. Behalve waar deze overwelving deel uitmaakt van grotere infrastructuurwerken (aanleg van een nieuw wegdek, bijvoorbeeld), is enkel het gemeentepersoneel toegelaten om deze overkapping uit te voeren. De retributie, 60euro per lopende meter, wordt gevraagd voor het materiaal en de werkuren samen. De landbouwers vroegen via Tanja Vis (CD&V) om die werken zelf te mogen doen. Burgemeester GabriŽls antwoordde dat om eenvormigheidregels en om zeker te zijn dat alles goed was gebeurd, de voorkeur werd gegeven enkel de gemeente die werken te laten doen. "Zeker niet om er aan te verdienen", voegde ze er aan toe.

 

Bedrijventerrein

Raf Maes (CD&V) wou weten of DDS zal instaan voor de uitwerking van het geplande bedrijventerrein in Overmere. Burgemeester GabriŽls zei te weten van de belangstelling van DDS, maar vooralsnog is het de bedoeling dat de gemeente dit zelf zal doen, omdat men er van uitgaat dat dit het beste is voor de gemeente.

 

Containerpark

Marleen Zaman (CD&V) wees op onduidelijkheid over de openingsuren van het containerpark: op de gemeentesite en infoblad staat 18 uur, aan het park 17.45 uur. Ze hoorde van mensen die na een tijd aanschuiven om 17.30 uur niet meer werden toegelaten. Volgens schepen Wim Arbijn (sp.a) moeten bezoekers uiterlijk tot 17.45 uur worden toegelaten, om het park om 18 uur te kunnen sluiten. Burgemeester Katja GabriŽls (Open Vld) beloofde dit in de gemeentelijke informatiekanalen te laten verduidelijken. Het DDS-personeel zal worden gevraagd om de deuren tot 17.45 uur toe te laten.

 

 Kamershoek

Ook Berlare gaat akkoord met een snelheidsbeperking aan de gevaarlijke bocht in Kamershoek aan de Haststraat, waar regelmatig ongelukken gebeuren. Schepen Wim Arbijn (sp.a) legde uit dat er naast een bord ook twee ledborden komen om op de gevaarlijke bocht te wijzen. De kosten worden gedeeld met Zele.

 

Pastoor Pennestraat

Omdat blijkt dat nog vele wagens de Pastoor Pennestraat via de Kruisstraat verlaten, komt er een extra bord om te wijzen op het eenrichtingsverkeer in dat gedeelte van de straat. De bewoners mogen er wel nog tot aan hun woning rijden.

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje VÓrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 20/03/11. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2010 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.