Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

gemeenteraad 15 december 2009

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

horizontal rule

Beoordeel het gemeentebestuur
Gesprekken met de burgemeester
Communicatieambtenaar
gem.beleidsplan 07-12
gemeente: nieuwjaarsreceptie
Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog 

De raadszitting begon met wat verschrikte reacties op brandgeur. Die bleek uiteindelijk afkomstig van water op de lens van de projector. Daarna werden de gemoederen vooral verhit bij het debat over het voorstel om de provincie te vragen af te zien van een vastgelegd aantal bijkomende sociale koopwoningen en kavels.

((*) staat voor laatst toegevoegde info):
 sociale woongelegenheden - kermisbelasting - gemeentelijke feestzaal Overmere - (*)Financieel gezond - (*)Schoolkinderen Wetteren - (*)Mountainbikeparcours - Delhaizeparking -

Sociale woongelegenheden

De gemeente vraagt de provincie om tegen 2020 geen extra sociale koophuizen of kavels te moeten voorzien. “Zorgen voor de verplichte extra 99 sociale huurwoningen zal al moeilijk genoeg zijn”, luidt het. De vraag naar de provincie moet daar ten laatste eind dit jaar toekomen om in aanmerking te worden genomen.

Het zogenaamde pandendecreet legt onder meer op dat er in elke provincie extra sociale huurwoningen, sociale koophuizen en sociale kavels moeten komen. Die aantallen zijn over de gemeente verdeeld, afhankelijk van het aantal dergelijke woningen dat men in 2008 had. Hierbij onderscheidde men drie groepen gemeenten: die met meer dan 9 % van de huizen die al sociaal zijn, die tussen 3 en 9 %, en die met minder dan 3 % sociale woongelegenheden. Voor Berlare, met 5,67 % in de middengroep, betekent dit dat er 99 sociale huurwoningen, 47 sociale koopwoningen en 2 sociale kavels zouden moeten bijkomen.

Schepen René Kets (Open Vld) legde de gemeenteraad uit dat door de projecten die sinds 2008 zijn uitgevoerd (12 appartementen van Hulp in Woningnood aan de Gaver) en met de al geplande (29 appartementen B. Tibbautstraat en 2 woningen aan de Dendermondebaan in Overmere), er al zeker 43 sociale huurwoningen bijkomen. Voor de overige 56 wordt het moeilijk, vooral door een gebrek aan beschikbare en betaalbare gronden. Een doorlichting van de eventuele mogelijkheden toonde aan dat er eventueel plaats zou zijn voor nog 42 sociale huurwoningen, waarbij veel nog zal afhangen van verschillende factoren. Omdat Berlare geen echte woonbehoefte kent (volgens de woonbehoeftestudie opgemaakt voor het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan) mogen enkel sociale bouwmaatschappijen nog in woonuitbreidingsgebieden bouwen. En gronden in woongebieden zijn veelal duur, mede door het toeristische karakter van de gemeente met het Donkmeer.

Daarom de vraag om niet bovenop ook nog een vastgelegd aantal sociale koopwoningen en kavels te moeten voorzien. “Dit wil niet zeggen dat er zo geen zullen bijkomen: wie grotere verkavelingen doet of grotere appartementsblokken zet, moet ook een aantal sociale koopwoningen aanbieden”, voegde burgemeester Katja Gabriëls (Open Vld) toe. CD&V-voorzitter Steven Baeyens vond dat men zich misschien niet voor 47 maar toch voor een aantal zou moeten engageren. De Open Vld-sp.a-meerderheid bleef bij haar standpunt, ook al omdat Berlare in het verleden eerder ijverde voor huurwoningen, en kreeg daarbij de steun van het VB.

Kermisbelasting
Wat belastingen betreft, daar wijzigen alleen enkele belastingen voor de inname van openbaar domein. Uitbaters van kermisattracties betalen voortaan minder voor de winterkermissen, waar meestal minder mensen naar toe komen. “Hiermee willen we verhinderen dat er uiteindelijk geen kermisattracties meer staan, omdat het voor hen te duur werd”, legde burgemeester Katja Gabriëls (Open Vld) uit. Wie geen vijfjaarcontract heeft en bij gelegenheid met – meestal – een eetkraam bij een activiteit komt staan, betaalt voortaan een forfaitaire vergoeding van 50 euro. Er zijn ook ‘abonnementen’ voor een maand, kwartaal of jaar. Tot nu was de prijs afhankelijk van de grootte van de stand. “Vooral bij de kleine stands was het moeilijk om dat te gaan opmeten”, aldus de burgemeester.

Parkeren aan gemeentelijke feestzaal
Aan de gemeentelijke feestzaal in Overmere zijn de parkeerplaatsen niet langer voorbehouden voor gemeentepersoneel, een situatie die nog werd ingevoerd toen de gemeenteschool er was. Wel mag op de twee plaatsen die het dichtst bij de ingang liggen tussen 7 en 18 uur slechts een half uur worden geparkeerd. Dit moet ouders die hun kinderen naar de buitenschoolse opvang (IBO) brengen of daar ophalen een veilige plaats geven. “Een kortere periode is onmogelijk omdat het niet  controleerbaar is en een half uur geeft de ouders de tijd om eventueel iets met de IBO-begeleiders te bespreken”, zei schepen Wim Arbijn (sp.a).

“Berlare is financieel gezond”

Door de aankoop van het kasteel en de vroegere Ami, de werken voor Donkoeverpark en enkele andere nieuwe initiatieven daalt het gemeentelijk overschot zeer sterk, vond de CD&V tijdens de jongste gemeenteraad. “Geen nood”, antwoordde burgemeester Katja Gabriëls, “We gaan wellicht op het einde meer overhouden dan is gepland”.

CD&V-fractieleider Luc Vercruyssen vond het verontrustend dat het tekort op het eigen dienstjaar de komende jaren naar meer dan een miljoen stijgt. Volgens het meerjarenplan zal het algemeen gemeentelijk overschot in 2013 van meer dan 7 miljoen euro bij het begin van deze legislatuur naar bijna 1,6 miljoen dalen. “Als we niet opletten belanden we uiteindelijk in een gemeentelijk tekort”, waarschuwde hij. De burgemeester legde uit dat men er voor had geopteerd om de grote spaarpot binnen deze legislatuur tot de helft te brengen. Ze voegde er aan toe dat het de betrachting is dat ook te halen. “Wees gerust, de toestand is niet onrustwekkend. We zullen het zeker in het oog houden en eventueel verdere beslissingen nemen.” De cijfers in de meerjarenplanning zullen niet worden gehaald omdat verschillende aangekondigde werken door adminstratieve en andere redenen wellicht tegen 2012 niet zijn begonnen of niet volledig afgewerkt. “Zo wordt de aanleg van het park langs de Donkoever al naar 2014 doorgeschoven en het is ook niet realistisch te verwachten dat de vier resterende grote rioleringsdossiers tegen dan klaar zijn.”

Bus voor schoolkinderen die naar Wetteren fietsen ?
Jan De Palmenaer (CD&V) vroeg naar de mogelijkheid om volgend jaar een bus in te leggen naar Wetteren, tijdens de periode waarin aan de Scheldedijk tussen Uitbergen en Wetteren wordt gewerkt. Hij zei dat er nu zo’n honderdtal leerlingen uit Overmere en Uitbergen naar die stad naar school gaan, waarvan velen dat via de dijk met de fiets doen. Tijdens die dijkwerken is dat onmogelijk. Ze moeten dan langs de drukke gewestweg Dendermonde-Wetteren. “Een bus zou het minder gevaarlijk maken”, vond hij. Schepen Wim Arbijn (sp.a) vreesde dat de dienst Waterwegen en Zeeschelde niet kan worden verplicht om dat te doen, maar was bereid de vraag door te spelen.

Mountainbikeparcours

“De beukendreef tussen het kasteel en Kruyenberg wordt veel gebruikt door de inwoners van het rusthuis. De jongste tijd gebruiken steeds meer mountainbikers de dreef, wat het voor die oudere wandelaars onveiliger maakt. Kan daar iets aan worden gedaan ?”, vroeg Luc Vercruyssen. Schepen Tom Temmerman (Open Vld) ontkende dat het gemeentelijk uitgewerkte parcours zeker niet door die dreef loopt, maar dat het verkeersreglement niet verbiedt dat individuele fietsers er door rijdt. Burgemeester Katja Gabriëls (Open Vld) zei nog dat organisatoren van mountainbikewedstrijden normaal vooraf het parcours moeten voorleggen en dat men dan weigert langs die dreef te rijden.

 

Delhaizeparking

CD&V-fractieleider Luc Vercruyssen stelde voor om te verplichten dat wie van de Delhaizeparking aan de Emiel Hertecantlaan komt, enkel naar rechts mag rijden. “Dat zou de veelvuldige ongelukken – tot nu gelukkig enkel met vooral blikschade – kunnen verminderen”, argumenteerde hij. Burgemeester Katja Gabriëls (Open Vld) antwoordde dat dit probleem al ter sprake is gebracht bij de verantwoordelijken bij de Vlaamse Gemeenschap, maar dat die er van uit gaan dat de parking een private parking is. Bij de politie zegt men dan weer dat er een openbaar karakter is omdat iedereen er gebruik van kan maken. De gewestverantwoordelijke heeft wel beloofd om zelf de situatie te komen bekijken.

Later meer.

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 18/11/09. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2008 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.