gemeentehuis Politici aan het woord politieke partijen

 Viering Van Sande

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

horizontal rule

Omhoog
Beoordeel het gemeentebestuur
Gesprekken met de burgemeester
Communicatieambtenaar
gem.beleidsplan 07-12
gemeente: nieuwjaarsreceptie
Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog 

Deze pagina werd gestart toen Willy Van Sande eind 2002 werd gevierd omdat hij 25 jaar burgemeester was. Eind 2013 stelde hij als ereburgemeester zijn boek 'Een verleden voor heden' voor. We vonden het nuttig beide artikels op dezelfde pagina te plaatsen.

Boek 'Een verleden voor heden' - 25 jaar burgemeester

Boek 'Een verleden voor heden'

Ereburgemeester Willy Van Sande stelde op 8 november 2013 zijn boek 'Een verleden voor heden' voor. Het boek zorgde al een hele tijd voor heel wat commotie. 'Wordt het een afrekening?' en 'Wat met de financiering' waren maar enkele van de vragen die - vooral politiek - Berlare zich stelde. Zelf gaf hij aan dat hij hoopte dat de lezer vooral veel zal leren uit het boek, over hoe politiek er aan toe ging de voorbije dertig jaar, over wat hij allemaal heeft bereikt en hoe. Het boek kon worden uitgegeven door een samenwerking met de Davidsfondsafdeling Zele-Berlare en met de financiŽle steun van de provincie en van twee bouwbedrijven "die veel voor de gemeente hebben mogen werken en daarbij veel mensen van hier aan het werk hebben kunnen zetten".

Er was veel volk van zowat overal opgedaagd, merkte Van Sande op: van de kust en van Limburg, van het VTI waar hij les had gegeven, vanuit de provincieraad waar hij zelf 25 jaar lid van was. Er waren ook enkele van de schepenen die met hem de gemeente hadden bestuurd en ook enkele (maar dan van de huidige lichting van) politieke tegenstrevers. De avond werd muzikaal opgeluisterd door de Zeelse pianist Billy Pletinck. Bestendig afgevaardigde Jef Dauwe noemde zijn vertolking van het toch moeilijke werk van onder meer Rachmaninov een metafoor voor wat Willy Van Sande heeft gepresteerd. Maar misschien was het toch wat te lang om iedereen te blijven boeien, wat de Davidsfondsvoorzitter er toe aanzette om te zeggen dat hij 'er nog veel werk was om cultuur in Berlare te brengen' (Met reacties uit het publiek tot gevolg).

'Van Sande bracht de gemeente van de 19de naar de 21ste eeuw', vond Dauwe en gaf een overzicht van de infrastructuur- en andere plannen die de ereburgemeester had uitgevoerd. Hij noemde Van Sande iemand die zich boven de politieke mÍlee plaatste en waarvoor 'waar mensen belangrijk zijn' echt telde. De bestendig afgevaardigde verklaarde de verwezenlijkingen onder meer door het grote netwerk dat Van Sande had opgebouwd en de 'nodige koppigheid'. Zo had zelfs minister Dehaene Dauwe eens toevertrouwd: "Als Van Sande iets komt vragen, geef het hem want anders geraak je nooit meer van hem af." Dauwe had het ook kort over de totstandkoming van het museum aan het Donkmeer, "een strijd die veel langer duurde dan de Boerenkrijg".

Uit de toespraak van de ereburgemeester is vooral te onthouden dat hij 'zoals steeds' geschreven heeft zonder een blad voor de mond te nemen en dat hij beseft dat men niet altijd goed voor iedereen kan schrijven. Bij het overlopen van zijn verwezenlijkingen gaf hij veel aandacht voor het huisvestingsbeleid. "En dat is meer dan sociale woningen. Anders kan je de gemeente niet laten uitgroeien van 10.000 naar bijna 15.000 inwoners." Hij dankte ook de huidige burgemeester, Katja GabriŽls, omdat zij hem tijdens een nieuwjaarsreceptie had geloofd voor al wat hij voor de gemeente had gedaan, en hij beloofde geen strobreed in de weg te leggen van wat ten goede komt van de gemeente. Maar de meeste aandacht ging toch naar de tegenkantingen die hij heeft gekend, van politieke tegenstanders die borden overschilderden, van VMO'ers,  van boeren, van 'baronieŽn bij de gemeentearbeiders in de buitendiensten', en van milieuverenigingen. "Die blijkbaar niet weten wat ik voor het milieu hier allemaal heb gedaan: bescherming van de laatste postglaciale duin tegen de zavelbaronnen, de bescherming tegen de opkoop van het Broekbos door privť-eigenaars, de opkuis van de campings." De klacht en de daaropvolgende veroordeling voor de ophoging van terreinen aan de Leopolddreef heeft duidelijke wonden nagelaten.

Hij gaf nog aan dat hij nog veel had willen doen, zoals het nieuwe containerpark, de KMO-zone en een golfschool met 9 holes, en hoopte dat dit alles nog in orde zal komen. Van Sande dankte ook de vele ministers van alle partijen die samen zo'n 2 miljard voor hulp aan werken naar deze gemeente hadden laten komen, en besloot dan met de verzekering dat hij Berlare tot nu heeft gekoesterd.

In het boek beschrijft Van Sande zijn activiteiten tijdens zijn jeugd in Aaigem, hoe hij in contact kwam met de Berlaarse deelgemeenten en er zich kwam vestigen, socio-cultureel en zo ook politiek actief werd. Het grootste deel beschrijft de vijf legislaturen als burgemeester met de verwezenlijkingen en - ook interne - problemen. Zoals aangekondigd schuwt hij daarin meestal niet om 'man en paard' te noemen. Al hadden velen het wellicht 'erger' verwacht. Een ander groot deel gaat over de totstandkoming van huisvesting en andere infrastructuurwerken. Verder staan in het boek onder meer nog een 'beschrijving' van de schepenen, OCMW-voorzitters en enkele gemeentemedewerkers, van enkele socio-culturele verenigingen, en een overzicht van de gemeenteraadsverkiezingen van 1976 tot 2006.

Het boek (366 blz, Ä34,99) is nog uitsluitend te verkrijgen bij dagbladhandel Hans, Nieuwstraat 5. De opbrengst gaat naar SOS Kinderdorpen.

25 jaar burgemeester

Met een dankmis in de Sint-Martinuskerk en een huldiging in cultureel centrum Stroming vierde Berlare op 4 december 2002 dat Jan Willy Van Sande al 25 jaar burgemeester is van de Donkgemeenten. Hij kreeg er de burgerlijke medaille 1ste klas voor opgespeld. Het werd een ruime herinnering aan wat Willy Van Sande - "Met mijn medewerkers", zoals hij zelf benadrukte - voor de gemeente al heeft gedaan. En tijdens de ruime receptie achteraf werd nog lang nagepraat...

Het gemeentepersoneel had er zich extra voor uitgedost, een van de politiecommissarissen had zelfs voor het eerst het nieuwe uniform aangetrokken. Onder het 350-tal aanwezigen bevonden zich tal van vroegere en huidige politieke vrienden ťn tegenstanders, uit de Donkgemeenten zelf, uit omliggende gemeenten, de provincie en twee voormalige ministers, Leo Tindemans en streekgenoot Jan Lenssens. De eerste werd omschreven als hťt grote voorbeeld van Van Sande, de tweede kreeg tijdens de toespraak van de gehuldigde een applaus voor het vele geld dat hij voor infrastructuurwerken in Berlare besteedde.

Infrastructuurwerken. Dat is eigenlijk het centrale woord in het beleid van Van Sande. Sinds hij bij de fusies burgemeester werd is inderdaad veel gebouwd in Berlare. Rioleringen, wegen, dorpskernvernieuwingen, maar ook de sporthal, het gemeentehuis, gemeentescholen, Stroming, de bibliotheek, de Festivalhal met podium en het boerenkrijgmuseum in aanbouw en een nieuw rusthuis in planning, en wellicht zijn er nog vergeten. Bij het overzicht noemde men ook nog de bescherming van het Broekbos en het Stampkot. En de uitbouw van verkavelingen, wat er toe bijdroeg dat de kaap van 14.000 inwoners intussen is overschreden. Hoe dat alles kon ? "Door een beleidsplan aangepast aan financiŽle haalbaarheid", gaf eerste schepen Luc Vercruyssen aan. "Door koppigheid bij de aanvraag van subsidies", had bestendig afgevaardigde Sander Vercaemer eerder gezegd.

Een gemeente uitbouwen waar het goed is om te wonen. Zo omschreven enkele sprekers de motivatie voor al deze werken. Dat hield onder meer in dat de gemeentelijke diensten dienden uitgebreid. "Van inktpot tot computer, van schup en kruiwagen tot een van de modernst uitgeruste technische diensten", zei Van Sande zelf. Maar ook van 53 naar 250 gemeentepersoneelsleden. Zoals de andere sprekers loofde secretaris Lippens de managementscapaciteiten van de burgemeester. 

Vertrouwen

De mens Van Sande kwam ook ruim aan bod. Zijn koppigheid is al genoemd, maar ook zijn beschikbaarheid kreeg heel wat aandacht. Leo Tindemans gaf aan dat dit de enige manier is om als politicus te weten wat er leeft, om het nodige vertrouwen te scheppen bij de bevolking om die politici toe te laten in hun plaats te beslissen. Hij onderstreepte het belang van de gemeente als plaats waar de mensen democratie leren kennen.

En wat in de toekomst ? Zelf onderstreepte Van Sande dat hij hoopt dat het boerenkrijgmuseum weldra kan worden afgewerkt. Hij had het ook over de nieuwe wijze van onderhandelen met hogere overheden: "Vroeger gebeurde dat in een geest van koopmansschap. Nu moet alles via convenanten, via te veel adviesorganen. Maar je moet daarmee leren leven en je aanpassen."  De toekomstige polici wenste hij alvast geluk.

Over zijn eigen toekomst als burgemeester werd niets gezegd. Bij de aankondiging van Luc Vercruyssen als spreker klonk het : "We gaan vanavond nog meer van hem horen". Het was bijna alsof zou worden bekendgemaakt wanneer hij het roer overneemt. Maar dat kwam er achteraf nog niet uit.

 

links naar sites van verenigingen over:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

verkiezingen 14/10/12
 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje VÓrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 09/11/13. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2011 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.