Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

gemeenteraad 25-4-07

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

Gesprekken met de burgemeester
gem.beleidsplan 07-12
Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog

OCMW-lening - Brussel-Halle-Vilvoorde - sportvloer - tractor - akoestiek - lijkbezorging -
presentiegelden - kinderopvang - zonnepanelen - kermiskoers - datum raad

OCMW-lening duurder door uitstel beslissing

Een duidelijk strijdvaardige CD&V-oppositie bracht de VLD-sp.a-meerderheid vanavond in problemen toen men uitleg vroeg over het uitstellen van de beslissing over de lening voor het nieuwe rusthuis. Fractieleider Luc Vercruyssen herhaalde wat begin deze maand al werd gezegd: door dat uitstel, en de intussen gestegen rente, zal de terugbetaling zo'n Ä340.000 meer kosten. OCMW-voorzitter Cooreman kon enkel antwoorden dat hij eerst wou overleggen met de burgemeester en schepenen voor een beslissing aan de OCMW-raad voor te leggen. Burgemeester GabriŽls bevestigde dat de OCMW-secretaris en -ontvanger  uitleg over de opties  waren komen geven. "En daarna werd zo vlug mogelijk een extra vergadering van de OCMW-raad gelegd, waar de beslissing werd genomen", vulde de voorzitter aan. Hij moest wel nog toegeven dat de interest 4,85% bedraagt, wat volgens Vercruyssen het meer-bedrag nog verhoogt.

 

Motie splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde

Zelf kwam CD&V in problemen door een VB-motie over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Jo Vercammen had die ingediend, maar gaf zelf toe dat de motie niet meer uitvoerbaar is omdat de regering intussen ontslagnemend is. Vercruyssen moest toegeven dat de tekst eigenlijk de motie is die opgesteld door CD&V-burgemeesters uit de rand, en men dus zeker niet tegen het principe kon zijn. Omdat de motie in de huidige vorm niet kan worden uitgevoerd, want er wordt de splitsing vůůr de ontslagname van de regering in gevraagd, vroeg hij om een aangepaste  motie tijdens de volgende gemeenteraad te stemmen. VB weigerde dat omdat men hoe dan ook nu wou aanklagen dat de splitsing voor de verkiezingen niet is doorgevoerd, maar bleek de enige om de motie te steunen. De meerderheidspartijen stemden tegen, CD&V onthield zich.

 

Nieuwe sportvloer Berlare

De sporthal in Berlare staat er 25 jaar en de vloer is aan vernieuwing toe. Schepen Temmerman legde uit wat de verschillende mogelijkheden waren en dat, in overleg met de clubs die de zaal het meeste gebruiken, was gekozen voor het leggen van een nieuwe bovenop de huidige. Dat zou ook enkele aanpassingen vragen aan de plaatsen waar volley- en badmintonpalen worden geplaatst (moeten 9mm hoger komen) en er moeten betere beschermmatten komen voor onder de verrijdbare tribunes.

 

Aankoop tractor

De gemeente koopt een tractor aan. Tijdens de zitting zelf werd gevraagd om nog geen klepelmaaier aan te schaffen, wat nochtans in het dossier stond. Op voorstel van schepen Wettinck wil men in de plaats een zuigsysteem, waardoor gemaaid gras gemakkelijker kan worden meegenomen.

 

Akoestiek en plafond

In de gemeentezaal De Venne (Uitbergen) komt betere akoestiek, waarvoor Ä14.000 (incl. BTW) en in het cultuurcafť in Stroming (Berlare) een nieuw plafond en verlichting (Ä15.000 + BTW).

 

Niet-inwoners: belasting op lijkbezorging

Voor mensen die niet in de gemeente wonen, maar er worden begraven, dient een belasting te worden betaald. Uitzonderingen zijn oorlogsslachtoffers en voor wie al een grafconcessie heeft. Op vraag van CD&V werd die uitzondering uitgebreid voor mensen die eigenlijk van de gemeente zijn, of er lang hebben gewoond, maar voor hun overlijden elders verbleven, bijvoorbeeld in een rusthuis. De meerderheid aanvaardde het principe maar wil nog de juiste modaliteiten bepalen.

 

Hogere presentiegelden

De raad ging akkoord met het verhogen van de presentiegelden ('zitpenning') voor de raadsleden tot het maximumbedrag dat door het gemeentedecreet: Ä124,98 per zitting (gekoppeld aan de spilindex van 138,01). De voorzitter van de gemeenteraad krijgt het dubbele. Tegen dat laatste protesteerde het VB, dat het voorzitterschap een ere-titel noemde die geen bijkomende vergoeding verdiende.

 

Beleidsplan kinderopvang

Het nieuwe lokaal beleidsplan Kinderopvang werd goedgekeurd. Steven Baeyens (CD&V) wou, later tijdens de variapunten weten of intussen was beslist om sociale tarieven in te voeren voor de speelpleinwerking. Schepen Temmerman bevestigde dat het voorstel de volgende keer wordt voorgelegd. Burgemeester GabriŽls vulde aan dat de jeugdraad eerst advies moet geven. Het voorstel voorziet 50% korting voor mensen die ook korting hebben voor de kinderopvang, en dat 25% op de totaalprijs wordt verleend voor wie meer dan een kind naar de speelpleinwerking stuurt.

 

Premie voor zonnepanelen

Luc Vercruyssen vroeg om een gemeentelijke premie voor zonnepanelen in te voeren, als gemeentelijke bijdrage tegen de klimaatverandering. In principe was de meerderheid er niet tegen. Schepen Arbijn gaf aan dat de mogelijkheid zelfs al wordt onderzocht. Men wou zich echter nog niet laten vastpinnen. De Gucht (VLD) zei dat eerst moet worden nagegaan wat de regionale regelgeving is en wat de financiŽle mogelijkheden zijn.

 

Problemen voor kermiskoers

Francky Verhofstadt (CD&V) vroeg of nog iets kan worden gedaan tegen de beslissing om de kermiskoers in Overmere - dit jaar aan de 35ste editie toe - niet meer door het centrum te laten rijden. Schepen Temmerman wees op de weigering van de provinciale diensten om nog op een provinciale weg te laten aankomen, burgemeester GabriŽls op de problemen die de wedstrijd veroorzaakt aan het kruispunt van twee gewestwegen aan de kerk. Dat laatste zorgde de voorbije jaren voor lange files, wat de aanleiding is voor de politie om zich tegen de koers door het centrum te keren. Er wordt nog gezocht naar alternatieven om toch even het centrum te passeren: ofwel via de Pastoor Pennestraat, ofwel enkel de laatste ronde door het centrum te leiden.

 

Datum gemeenteraad

De drukke agenda van minister De Gucht maakte dat voor deze raad drie keer een datum diende gezocht. CD&V vindt dit niet kunnen. De Gucht begreep het probleem en beloofde dit zo veel mogelijk te beperken. Voor de volgende zitting is 29 mei vooropgesteld.

 

 

 

Er zijn nog copies van
het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

 

 

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

sport

 

 

NIEUW

De politici aan
het woord

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje VÓrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje VÓrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 07/04/07. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2007 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.