Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd Sponsors reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site)

gemeenteraad 23-1-03

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

2007: 30 jaar fusie !

Geef uw mening, uw opmerkingen en voorstellen.

Lees hier meer.

Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog

Belastingverhogingen - Containerpark - OCMW - voetbalveld Overmere -
jobfinder - boot Donkmeer

Belastingverhogingen

"Door deze belastingverhogingen willen we vermijden dat de diensten die we aan de bevolking geven moeten worden verminderd." Zo vatte schepen van financiën, Luc Vercruyssen, zijn betoog samen waarin hij had uiteengezet welke kosten en minder opbrengsten de gemeente dit jaar verwachtte. Hij kreeg onmiddellijk Karel De Gucht tegen. Het begin van een soms heel bitsig en luid woordengevecht waarin zich ook vooral Luc Vander Meirssche en Patrick Van Malderen mengden.

Waarover gaat het ? De personenbelasting stijgt van 7 naar 8% en  de opcentiemen op onroerende voorheffing van 875 naar 1100. Voor tweede verblijven betaalt men voortaan €372 (ipv €248), voor riolering €35 (was €29,75) en ook wie onmiddellijk consumeerbare producten verkoopt of demonstratie- en tentoonstellingswagen langs de weg zet betaalt meer. De retributies (kosten voor het gebruik van een gemeentedienst) stijgen ook en worden voortaan jaarlijks geïndexeerd. Dit is het geval voor trouwboekjes, de vergoeding voor het huwelijksceremonieel, de parkeerbonnen (waarbij dit jaar wel de vrijstelling voor gehandicapten wordt ingevoerd), het aansluiten op het rioleringsnet en de vergoeding voor het versnipperen van houtafval.

Vercruyssen wees de al veelherhaalde redenen aan: de meerkost voor de politie ("ongeveer 10 miljoen frank"), het wegvallen van de opbrengst van dividenden op energie en de meerkost voor het personeel, waarbij hij het verminderde aandeel op de federale personenbelastingen nog vergat. De Gucht counterde onmiddellijk. "Waar staan de €114.000 die extra voor de politie-meerkost is toegezegd ?" "Wij vermelden die enkel als de politieraad dit in haar begroting heeft ingebracht en als we weten wat er nog als extra kosten komt.", was het antwoord. "Maar dat is toch een officieel bericht. Dus jullie kennen die extra inkomst. Dan mogen jullie deze verkeerde cijfers toch niet gebruiken om de belastingen te verklaren. Die verhoging is niet nodig", reageerde De Gucht dan weer. Hij ontdekte ook dat geen rekening was gehouden met een jaarlijkse automatische verhoging van de inkomsten op onroerende voorheffing met 1,5%.  De stemmen gingen bij momenten sterk naar omhoog, het scheelde niet veel of de verwijten werden echt persoonlijk. Patrick Van Malderen probeerde De Gucht te stoppen met het argument dat een goed bedrijfsbeheerder toekomstige uitgaven tijdig moet voorzien. De Gucht begreep dan weer niet dat de CD&V-fractieleden zich steeds weer door onvolledige informatie voor de kar lieten spannen. Ook de grootte van sommige verhogingen werd aangeklaagd. De oppositie vergeleek Berlare al met Zuid-Amerikaanse landen met torenhoge inflaties. Uiteindelijk keurden VLD en sp.a bij de stemmingen tegen de verhogingen. Wim Arbijn (sp.a) was in het debat weinig tussengekomen. Misschien had hij het daarom zo moeilijk om stemgelegenheid te krijgen.

Ook de begroting kreeg de zegen van de oppositie niet. "Het tekort van €503.000 is kunstmatig en dient enkel om de belastingverhoging te kunnen rechtvaardigen", zei De Gucht nog. In de begroting vonden we als geplande werken en aankopen onder meer een 4x4-wagen (raming €30.000), de aankoop van gronden Cooreman aan het Donkmeer (€198.315 waarvan 10% eigen aandeel), de herinrichting van de Eendenkooi (waarvoor men op de toelating wacht), aankoop van een buffetpiano (€9.000), skate-materialen (€6.000), 75 tafels en 600 stoelen (€40.000), het Boerenkrijgmuseum (€247.893), verbouwingen voor socio-cultuur (€250.000 waarvan bijna de helft door de gemeente te betalen), een scorebord (€4.500) en speeltuigen en spelmateriaal (samen €10.000)

Containerpark blijft aan Bollewerkstraat

Voor de uitbreiding van het containerpark van Berlare, waarvoor was bekendgeworden dat intercommale een verhuizing naar de omgeving van het Donkmeer had gepland, werd een nieuw voorstel voorgelegd. De uitbreiding zou komen aan de overkant van de Bollewerkstraat. Een bijzonder plan van aanleg (BPA) moet wel eerst de bestemming op het gewestplan wijzigen. Om geluids- en visuele hinder te beperken komt er rond het nieuwe park een zandberm en een groenscherm. De gemeente beloofde nog te overleggen met buren en de directie van de gemeenschapsschool in de omgeving.

OCMW-begroting

De OCMW-begroting toont een tekort van €1,288 miljoen. De OCMW-raad besliste om daarvan €1,25 door het gemeentelijk aandeel op te vangen en de rest uit de eigen reserves. In de raad had de VLD tegengestemd, volgens plaatselijk voorzitter Vander Meirssche omdat de begroting een prijsverhoging voor de dagprijs voorziet die hoger is dan de indexatie. Bart Van Malderen, die in naam van de zieke voorzitster Martha Tackaert sprak, antwoordde dat men in 1996 had beslist niet automatisch jaarlijks te indexeren. Omdat nu blijkt dat hierdoor tekorten ontstaan, vangt de huidige prijsaanpassing die verloren indexeringen op en komt de index er ook in de toekomst bij. Hij gaf de raadsleden ook uitleg over de plannen voor het nieuwe rusthuis dat men in 2004 hoopt te beginnen bouwen, als Berlare dat jaar een deel uit de subsidiepot kan krijgen.
De gemeenteraad aanvaardde ook nog het ontslag van de OCMW-raadsleden Gustaaf Vandersnickt en André Beurms. 

Problemen voetbalveld Overmere

De water- en steenproblemen op het pas heraangelegde voetbalveld in Overmere, waar men al enkele weken niet meer speelt omdat het te gevaarlijk werd voor de spelers, zouden te wijten zijn aan niet voldoende weggeschreept afval van de afgebroken voetbalkantine en aan een verkeerde mengeling van zand en klei die er op is gelegd. Met de aannemer wordt volgende week nog eens overlegd hoe het probleem op te lossen.

Jobfinder

De Werkwinkel in Zele is een initiatief, mede opgezet met de VDAB, waar mensen informatie kunnen vinden over tewerkstellingsmogelijkheden. Sinds enkele maanden is daar ook een zogenaamde jobfinder aan het werk, iemand die mensen helpt om werk te vinden en eventueel ook opleidingen geeft. Momenteel staat Zele in voor zijn vergoeding. Maar omdat hij ook voor Berlaarse werkzoekenden instaat, is gevraagd om 2/5den van zijn loon te betalen. In ruil zou hij zeker een dag per week ook in Berlare komen. De VLD wou weten hoeveel mensen hij al aan werk had kunnen helpen maar de evaluatie zou er pas komen na een jaar activiteit, zei schepen Audenaert.

Uitbater voor boot op Donkmeer

De gemeente zoekt iemand die een concessie wil aangaan voor de boot die toeristen op het Donkmeer naar de Eendenkooi vaart. Enkele jaren terug was dat blijkbaar heel moeilijk. Nu zouden er zich al kandidaten spontaan hebben aangeboden.

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vîrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 03/12/06. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2006 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.