Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

gemeenteraad 21-10-2009

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

horizontal rule

Beoordeel het gemeentebestuur
Gesprekken met de burgemeester
Communicatieambtenaar
gem.beleidsplan 07-12
gemeente: nieuwjaarsreceptie
Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog 

De gemeenteraad keurde onder meer het voorstel goed om de dorpskern (en dus de zone waar trager moet gereden en waar geen vrachtwagens mogen overnachten) aan te passen. Voor leningen gebruikt men voortaan een soort - goedkoper - kaskrediet bij Finiwo. Andere punten: een overeenkomst met Regionaal Landschap Schelde-Durme om trage wegen te herstellen en het tariefreglement voor de minigolf aan het Donkmeer. De oppositie gaf een tienpunten-aandachtsnota als constructieve bijdrage bij de opmaak van het budget voor 2010, en kreeg op de vragen over het Jeugdontmoetingscentrum (JOC) als voornaamste antwoord dat tijdens een vergadering op vrijdag 13 november een nieuw concreet voorstel wordt gedaan.

(*: laatst toegevoegd)
Gemeente gebruikt kaskrediet - zandaanvoer moet via Schelde - Dorpskern - Minigolf - Annulatiereglement -
Bladerkorven - RUP Galgenberg - Joc - *Waterfeesten

Berlare leent goedkoper bij Finiwo
Om toekomstige infrastructuurwerken te verwezenlijken gebruikt Berlare voortaan een kaskrediet van zo’n zeven miljoen euro bij Finiwo. De gemeenteraad keurde unaniem het reglement en het maximum kredietbedrag goed. Burgemeester Katja Gabriëls (Open Vld) zei dat deze oplossing goedkoper is dan leningen bij de banken. Eerder dit jaar was beslist om een aanbesteding te starten om leningen aan te gaan omdat men na drie jaar zonder er wellicht zal nodig hebben voor de werken die op stapel staan (nieuw administratief centrum, restauratie aangekocht kasteeldomein). Omdat een krediet bij de financieringsintercommunale voor investeringen in West- en Oost-Vlaanderen (Finiwo) goedkoper is,  door de lagere interestvoet en omdat daar geen risicopremie dient betaald, wordt nu deze voor deze oplossing gekozen. Zij verduidelijkte dat wellicht hoogstens twee miljoen zal worden opgevraagd. Mocht de rentemarkt veranderen en leningen elders toch goedkoper worden, dan kan de gemeente gemakkelijk uit het Finiwo-stelsel stappen. De gemeentelijke financieel beheerder wordt opgedragen om de evolutie in de marktrente goed op te volgen. Blijkbaar zijn er tot nu maar drie gemeenten die bij Finiwo lenen, maar zou er wel al bij meerdere gemeenten interesse voor zijn.

Berlare wil zandaanvoer dijkwerken via de Schelde
CD&V'er Jan De Palmenaer bracht aan dat vrachtwagens voor de werken voor het deel Wijmeers 2 van de Sigmawerken.door het centrum rijden. Hij herinnerde er aan dat was gezegd dat zandaanvoer via de Schelde zou gebeuren. Schepen Wim Arbijn (sp.a) stelde dat de gemeente dat inderdaad steeds had geëist. Maar blijkbaar werd de gemeente door de dienst Water- en Zeekanalen voor een voldongen feit geplaatst: "Via de Schelde kon niet". Daarop werd een traject voor de vrachtwagens afgesproken (via Wichelen komen), maar daar houdt men zich blijkbaar niet aan. Burgemeester Gabriëls zei dat brieven zijn gestuurd naar de bevoegde ministers om dit aan te klagen en om te benadrukken dat aanvoer via de Schelde de beste oplossing is. Naar verluidt zouden ook andere Vlaamse diensten dit hebben voorgesteld. 

Dorpskern groter
Om parkerende vrachtwagens van de Dendermondse Steenweg te houden, omdat woonkernen zijn veranderd en omdat enkele borden niet volgens goedgekeurde afbakening zijn geplaatst vroeg het schepencollege een verandering in de bepaling van de dorpskern. Schepen Arbijn legde uit dat er in Berlare slechts een wijziging was, de uitbreiding aan de Overheet tot aan het laatste huis, waardoor ook de Konkelstraat er binnen valt. In Overmere komt het bord in de Baron Tibbautstraat voorbij de Dreefwegel (waar het eigenlijk al had moeten staan), wordt de zone in de Loereveldstraat uitgebreid tot aan het kapelletje (waar het bord al staat), in de Lindestraat tot aan de overloopwegel, in Mosseveldstraat uitgebreid tot laatste huis, zoals in de Heikantstraat. In het deel van de Dendermondse Steenweg van Klappel tot Heikantstraat mogen ook geen vrachtwagens meer staan, maar wordt de snelheid niet tot 50km beperkt. In Uitbergen wordt het bord in Belham aan de aardeweg gezet, komt het in Maaidonckstraat voorbij het kruispunt met Brielstraatje en voorbij het laatste huis van de Grote Kouterstraat. De schepen vulde aan dat deze maatregel met Zele was afgesproken. Daar was geen verzet omdat er in hun deel van de Dendermondse Steenweg genoeg plaats is voor vrachtwagens. Berlare plant in de toekomst nog een vrachtwagenparking in het bedrijventerrein.

Minigolf aan Donkmeer
Het minigolfterrein aan het Donkmeer, achter het museum/toeristisch infokantoor is zo goed als klaar. En nu is ook het gebruiksreglement en de huurprijs voor het materiaal goedgekeurd. Volwassenen betalen €2, kinderen tot 12 en schoolgroepen €1. Scholen uit Berlare mogen gratis spelen. Volgens schepen René Kets (Open VLD) liggen deze prijzen onder het gemiddelde van wat men in andere gemeenten in de provincie en aan de kust had gezien. Luc Vercruyssen (CD&V) wou weten waarom dit terrein was aangelegd, of er een behoeftenonderzoek was geweest. Kets antwoordde dat er volgens Scheldeland, de intergemeentelijke samenwerking voor het toerisme, in deze regio nergens een minigolf was. Scheldeland had de aanleg dan ook toegejuicht. Het minigolfterrein aan de Zandstraat is intussen verdwenen. De aanleg gebeurde met subsidies van Toerisme Vlaanderen, dat voor de hele eerste fase in de werken voor de heraanleg van het Donkoeverpark €388.000 geeft.

 

Annulatiereglement

Omdat het blijkbaar steeds meer voorkomt dat clubs niet komen opdagen voor de uren waarvoor ze de sporthal reserveren, werd een ‘annulatiereglement’ goedgekeurd. Dat bepaalt onder meer dat clubs die niet tijdig verwittigen voortaan de uren toch moeten betalen. Schepen Tom Temmerman (Open Vld) zei dat vooral de clubs van buiten de gemeente zich bezondigen aan het niet verwittigen.

 

Bladerkorven
Tijdens de gemeenteraadszitting vroeg het VB naar meer bladerkorven. Burgemeester Katja Gabriëls (Open Vld) antwoordde dat er zijn geplaatst in alle straten waar er naar werd gevraagd en dat men er zelfs nog voor had bijgekocht. Er zijn er nog enkele beschikbaar.

 

RUP Galgenberg

Het bestaande BPA voor de omgeving van de Galgenberg wordt omgevormd tot een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Tegelijk wordt de zone waarvoor men de bestemming wil vastleggen uitgebreid. Bedoeling is onder meer rekening te houden met de huidige situatie. "Zo wordt geen rekening meer gehouden met een eventuele verbreding van de toegangsweg naar de KMO-zone en wordt de mogelijkheid geschapen om in de Eremijtewegel een stuk grond, deels eigendom van de gemeente, deels in privébezit, te verkavelen en er woningen te zetten", legde burgemeester Gabriëls uit. Zij stelde dat dit een betere oplossing is dan wat de privé-eigenaar van plan was, zonder daar meer uitleg over te geven. De kost van de ontwerper van het RUP wordt op 20.000 euro(+ btw) geraamd.

 

JOC

CD&V-voorzitter Steven Baeyens wou tijdens de gemeenteraadszitting weten waarom het JOC in september niet kon worden geopend, zoals was beloofd. Schepen Tom Temmerman (Open Vld) zei dat de werken aan het nieuwe politiekantoor aan het Donkmeer en die aan de zolder van CC Stroming nog niet klaar zijn, waardoor de politie en de Heem- en Oudheidkundige Kring nog niet uit het lokaal konden dat voor het JOC was toegewezen. Maar vooral, de plannen van de architect gaven aan dat de verbouwingskosten vele malen hoger liggen dan gepland. Het schepencollege werkt daarom aan een alternatief. Dat zal worden voorgelegd tijdens een vergadering met de Jeugdraad op vrijdag 13 november.

 

Waterfeesten

Het VB wou het resultaat kennen van de Waterfeesten. Schepen Kets zei dat vooraf 1400 kaarten waren verkocht aan inwoners van Berlare en 1180 kaarten aan niet-inwoners. Aan de ingang werden nog eens 7400 kaarten verkocht. In totaal waren er voor meer dan €50.000 inkomsten en zo'n €71.000 aan uitgaven, of een tekort van €13.000. Volgens de schepen was het tekort vorig jaar zo'n €10.000, terwijl er in 2007 een overschot was van €4.000. Hij vermoedde dat het slechte weer heel wat mensen had tegengehouden om te komen.

 

nog te verwachten: trage wegenproject - 10 CD&V-punten en Open VLD-reactie -

 

 

 

 

 

 

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 28/10/09. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2008 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.