Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

gemeenteraad 22 september 2010

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

horizontal rule

Beoordeel het gemeentebestuur
Gesprekken met de burgemeester
Communicatieambtenaar
gem.beleidsplan 07-12
gemeente: nieuwjaarsreceptie
Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog 

brandweerhervorming - glazen muur voor zittribune Festivalhal - sluikstortbelasting - kerkhof -

Kleine Molenstraat: trager - parkeerverbod vrachtwagens Klappel-Heikant - brandweeraankopen - bibliotheek -

diensthoofd 'grondgebiedzaken' - cultuurbeleidscoördinator

 

Berlare mee in prezone Oost van de brandweer, maar met kritiek

Berlare heeft het contract mee getekend voor de oprichting van een Operationele Prezone, samen met de zes andere gemeenten in brandweerzone Oost  (Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren en Zele). "Hierdoor is het mogelijk om de federale subsidie voor 2010 voor deze zone op te nemen", gaf burgemeester Katja Gabriëls (Open Vld) tijdens de gemeenteraadszitting als voornaamste reden.

 

"Gingen we niet akkoord dan zou het geld over de andere zones worden verdeeld. Maar of er ook de volgende jaren nog subsidies komen, dat is niet zeker", legde ze uit. Voor prezone Oost gaat het om bijna 328.000 euro.

Ze verborg haar ongenoegen niet. "De gemeenten werden voor een voldongen feit gesteld. Eind augustus kregen we het bericht dat het contract ten laatste op 15 september diende getekend. We konden het zelfs niet eerst aan de gemeenteraad voorleggen. En ook de vrijwillige brandweerlui hebben de beslissingen uit de media moeten vernemen." Zij had ook vragen bij het nuttige effect op de werking van de brandweerzone. CD&V-raadslid Raf Maes, zelf brandvrijwilliger, voegde toe dat de kleinere korpsen tot een voorpost van de grotere worden gedegradeerd.

In het contract is bepaald dat de prezone iemand voor een bepaalde periode moet aanwerven om de werking te coördineren en de verdere uitbouw van de brandweerzone voor te bereiden. De aanwerving gebeurt door Dendermonde, dat zich aanbood om de 'trekker' van de zone te worden. Die moet volgens het contract ook de subsidies beheren. Berlare zal zoals de andere gemeenten in de zone een brandweerafdeling houden, met postcommandant en kazerne. Omdat het niet duidelijk is of er de volgende jaren wel nog subsidies komen, verwachten de gemeenten dat zij voor de meeste kosten zullen opdraaien. "Eerder was gezegd dat de federale overheid zelfs tot 90% van de hervorming zou subsidiëren. Nu weten we helemaal niet wat we nog mogen verwachten. De brandweer zit trouwens ook in het pakket waar bij de regeringsvorming wordt over gepraat", zei de burgemeester nog.

 Glazen muur en extra toiletten voor Festivalhal
De herashekkens voor de zittribune aan het Donkmeer zijn velen al lang een (vuile) doorn in het oog. De gemeenteraad besliste om ze te vervangen door een soort spiegelwand. Er komen nu toch ook extra toiletten aan de Festivalhal.

De hekkens kwamen er om te verhinderen dat vandalen de tribune zouden beschadigen, en om ongelukken te voorkomen. Iedereen was er wel van overtuigd dat ze niets esthetisch bijdroegen voor het toeristische Donkmeer, integendeel. In de tweede fase van de uitwerking van het Donkoeverpark was de vervanging door een 'spiegelwand' voorzien. Omdat de uitbreiding van de Festivalhal te duur bleek, werd die fase in de koelkast gestopt. "Maar de hekkens worden wel vervangen", zei schepen René Kets (Open Vld). Architect Jan De Bie stelde voor om er borden te plaatsen die met een spiegelende folie worden bekleed, om zo het Donkmeer te weerspiegelen. De borden worden vastgemaakt op betonblokken die tegelijk als zitbank kunnen dienen. Wanneer de tribune wordt gebruikt, kan de wand in delen op andere plaatsen worden gezet, eventueel om de wandelweg af te sluiten. "Dat zal dan wel met een heftruck moeten gebeuren", zei de schepen. De kostprijs wordt op bijna 65.000 euro geraamd.

 

Toiletten

De raad kreeg ook te horen dat het gemeentebestuur toch extra toiletten en enkele douches bij de Festivalhal wil plaatsen. Daar zijn er nu veel te weinig, wat de aanleiding was voor de eerder geplande en dan uitgestelde verbouwing. Mede door de grote bezetting van de Festivalhal – "bijna elke week gebeurt er iets" – zijn de toiletten echter noodzakelijk.

Of de andere delen van fase 2, een nieuwe ruimte voor het natuureducatief bezoekerscentrum en voor het fietspoetsdienstproject en een betere toegang, nog worden uitgevoerd is nog niet beslist. CD&V-voorzitter Steven Baeyens drong aan om de werkgroep Festivalhal samen te roepen om samen te bepalen wat men op langere termijn inhoudelijk wil doen met de Festivalhal en het toerisme aan het Donkmeer in het algemeen. "En dan pas bepalen welke infrastructuur daarvoor nodig is", vond hij.

 

Sluikstorters afschrikken met opruimbelasting

Wie vanaf 1 januari wordt betrapt op sluikstorten waarvoor de gemeente zelf het vuil heeft moeten (laten) verwijderen zal een forste opruimbelasting moeten betalen. "Dit is een ontradende maatregel: we hopen dat iedereen het vuil zelf naar de juiste plaats brengt", zei schepen Wim Arbijn (sp.a).

 

De hoeveelheid sluikstort vergroot jaarlijks. De gemeente heeft daardoor een stijgende kost aan opruiming en aan opsporen van de daders. Daarom wil men die daders nu ook laten betalen. De belasting bedraagt 0,75 euro per kilometer transport, 25 euro per uur en per arbeider die de gemeente moest inzetten, 45 euro per uur en per ingezet voertuig (chauffeur inbegrepen) en 0,16 euro per kg afval. Er is hoe dan ook een minimumbelasting van 50 euro en bovenop een administratieve kost van 100 euro. Indien de gemeente het vuil door een derde laat opruimen worden de factuurkost en de administratieve kost aangerekend.

Alle raadsleden keurden het collegevoorstel goed.

 

CD&V'er Steven Baeyens vroeg of men ook preventieve acties voorzag om sluikstorten te beperken. Arbijn somde de maatregelen op die al waren genomen en ook enkele nieuwe, zoals het plaatsen van borden waar stort is opgeruimd. Hij zal ook regelmatig de kostprijs van het opruimen bekendmaken zodat de inwoners zouden beseffen hoeveel van het belastinggeld daarvoor nodig is. Hij hoopte – "Maar dat is wellicht ijdel" – dat de belasting nooit moet worden geheven. "Ze is vooral als afschrikking bedoeld: vuil zelf naar het containerpark brengen is veel goedkoper."

Jan De Palmenaer (CD&V) wou weten of men ook optreedt tegen vuil verbranden in de tuin. De schepen antwoordde dat sancties zijn voorzien in de gemeentelijk administratieve sancties (GAS), maar dat men ze enkel kan opleggen wanneer de politie een vaststelling heeft gedaan. Burgemeester Katja Gabriëls (Open Vld) bevestigde dat deze sanctie al in verschillende gevallen is toegepast.

Kerkhof langer open
De gemeenteraad ging er mee akkoord om de kerkhoven tijdens de periode waarin het zomeruur geldt, de kerkhoven twee uur langer open te houden: tot 19 uur in plaats van tot 17 uur. Dit gebeurt op vraag van mensen die stelden dat 17 uur te vroeg is voor mensen die gaan werken. Tijdens de winteruurperiode blijft de oude regel gelden.

Trager in Kleine Molenstraat
Na een bevraging van de omwonenden stelde het schepencollege aan de gemeenteraad voor om in de Kleine Molenstraat een maximum snelheid van 30km in te voeren. “Zij vroegen ook om geen afremmende verkeerskussens te leggen. Bij een evaluatie zullen we beslissen of er toch geen begeleidende maatregelen nodig zijn om het verkeer echt te vertragen”, zei schepen Wim Arbijn. Francky Verhofstadt (CD&V) stelde dat de door Laarne onderbroken weg aan bod de aanleiding is tot de grotere files in het centrum van Overmere, en voor het zoeken van sluipwegen. Hij zei nog dat hijzelf en burgemeester Van Sande dit probleem bij de gouverneur hadden aangeklaagd en vroeg of daar later nog iets over was gehoord of aan gedaan. Burgemeester Katja Gabriëls zei dat Laarne op zijn standpunt blijft en dat ook de gouverneur daar dan niets kan aan veranderen.

Parkeerverbod voor vrachtwagens langs N445

De hogere overheden hebben geweigerd om het deel van de Dendermondse Steenweg tussen de Klappel en de bebouwde kom van Overmere als dorpskern te erkennen. De gemeente had getracht om zo een parkeerverbod voor vrachtwagens in dat gedeelte op te leggen. De reden voor de weigering is het beperkte aantal woningen langs dat gedeelte van de steenweg en de onmogelijkheid om daar maximum 50km op te leggen. "Daarom leggen we nu met een apart verkeersreglement een parkeerverbod op", zei schepen Wim Arbijn.

 

Brandweeraankopen

De raad keurde een lijst goed van aankopen die de brandweer tussen 2010 en 2015 zou willen doen. "Dit wil niet zeggen dat dit allemaal zal worden gekocht. Elk jaar wordt beslist wat echt nodig is en tijdens het volgende jaar haalbaar. Door die lijst op te maken wordt het mogelijk een beroep te doen op subsidies. In het verleden hebben we daar enkele keren naast gegrepen omdat er geen meerjarenplanning was", zei burgemeester Gabriëls. Op de lijst staan onder meer een autopomp, een dienstwagen om brandweerlui snel naar een kleine interventie te voeren, nieuwe helmen, ademhalingtoestellen en duikuitrusting.

 

Bibliotheek

De raad keurde de al aangekondigde reglementswijziging goed waarbij voortaan alles gratis kan worden ontleend, maar ook de boetes voor het te laat terugbrengen wordt verhoogd. De grootste discussie ging over de geplande sluiting van het filiaal in Overmere op zaterdagmorgen. "Omwille van het personeelstekort na het ontslag en de oppensioenstelling van enkele medewerkers", verduidelijkte schepen Anne-Marie De Lausnay (Open Vld). Steven Baeyens zei dat men dan beter het personeelsprobleem zou aanpakken dan de dienstverlening te verminderen. Er is intussen een examen lopende om iemand aan te werven. Maar dit weerhoudt niet dat het filiaal op zaterdag dicht gaat. Volgens burgemeester Gabriëls zou de bibliotheekraad zelfs adviseren om het filiaal helemaal dicht te doen, maar zowel Baeyens als de schepen stelden dat dit geen unaniem advies zou zijn. "Eens het bijkomend personeelslid er is wordt de toestand opnieuw geëvalueerd", zei De Lausnay.

 

Diensthoofd 'grondgebiedzaken'

Omdat het huidige diensthoofd 'grondgebiedzaken' (Sara Kinds) een jaar verlof zonder wedde neemt om bij een hogere overheid haar proefperiode te vervullen, schrijft de gemeente een examen uit om een wervingsreserve aan te leggen. Daaruit zal dan worden gekozen om alvast dit jaar de taak over te nemen. Secretaris Lippens legde uit dat dit voor de betrokkene een betere formule is dan iemand aan te werven met een contract van een jaar, waarna dan toch in een examen moet worden geslaagd om de functie te krijgen.

 

Cultuurbeleidscoördinator

In geheime zitting stemden alle raadsleden er mee in om Stijn De Coster definitief aan te werven als cultuurbeleidscoördinator. Hij was een jaar geleden begonnen aan een stage, als opvolger van Bob Pieters, die zelf communicatieambtenaar werd.

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 13/09/10. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2008 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.