Omhoog gemeenteraad 27 maart 2013 gemeenteraad 19-12-12 gemeenteraad 2 april 2012 gemeenteraad 21 december 2011 gemeenteraad 23 november 2011 gemeenteraad 26 oktober 2011 gemeenteraad 21 september 2011 gemeenteraad 27 april 2011 gemeenteraad 23 maart 2011 gemeenteraad 23 februari 2011 gemeenteraad 26 januari 2011 gemeenteraad 21 december 2010 gemeenteraad 24 november 2010 gemeenteraad 27/10/2010 gemeenteraad 22 september 2010 gemeenteraad 24 maart 2010 gemeenteraad 27 januari 2010 gemeenteraad 15 december 2009 gemeenteraad 17 november 2009 gemeenteraad 21-10-2009 gemeenteraad 22/9/09 gemeenteraad 10/7/09 gemeenteraad 25-1-09 gemeenteraad 13 nov 2008 gemeenteraad 14-10-2008 gemeenteraad 16 september 2008 gemeenteraad 10 juli 2008 gemeenteraad 30 juni 2008 gemeenteraad 19 mei 2008 gemeenteraad 29 april 2008 gemeenteraad 10 maart 2008 gemeenteraad 29-1-08 gemeenteraad 18 december 2007 gemeenteraad 26-11-2007 gemeenteraad 22-10-07 gemeenteraad 25-4-07 gemeenteraad 22 mei 2006 gemeenteraad 20-3-2006 gemeenteraad 24-1-06 gemeenteraad 20 dec 2005 gemeenteraad 17-10-2005 gemeenteraad 2-6-05 gemeenteraad 25 april 2005 gemeenteraad 1-04-05 gemeenteraad 21-2-05 gemeenteraad 25-1-05 gemeenteraad 6-12-04 gemeenteraad 18-10-04 gemeenteraad 20-9-04 gemeenteraad 21-6-04 gemeenteraad 22-3-04 gemeenteraad 16-2-04 gemeenteraad 19-1-04 gemeenteraad 29-12-03 gemeenteraad 24-11-03 gemeenteraad 17-9-03 gemeenteraad 22-6-03 gemeenteraad 19-5-03 gemeenteraad 28-4-03 gemeenteraad 17-2-03 gemeenteraad 23-1-03 gemeenteraad 20-12-02 gemeenteraad 18-11-02

 gemeenteraad 27 maart 2013

 

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

horizontal rule

Beoordeel het gemeentebestuur
Gesprekken met de burgemeester
Communicatieambtenaar
gem.beleidsplan 07-12
gemeente: nieuwjaarsreceptie
Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog 

Omdat er een nieuwe legislatuur zou beginnen, met een aantal nieuwe schepenen, en omdat de gemeente had beslist om al in 2013 met het nieuwe boekhoudkundig systeem te beginnen (dat pas vanaf 2014 echt verplicht wordt, nkb) besliste de meerderheid in december om tot eind maart met voorlopige twaalfden te werken en dan een budget voor dit jaar voor te stellen. Dat werd het voornaamste onderwerp voor deze gemeenteraadszitting. Daarnaast was er nog heel wat te doen rond de verhoging van het huurgeld voor de socio-culturele infrastructuur, en werd ook de oorzaak uitgelegd voor de waterproblemen in het Donkmeer en Berlare Broek en de stand van het dossier om er iets aan te doen.

Budget 2013 - socio-culturele infrastructuur - Waterbeheersing - Huisvuilophaling

Budget 2013

De gemeente plant dit jaar, naast de investeringsuitgaven, zo'n € 13,1 miljoen uit te geven. Daar staan € 12,9 miljoen ontvangsten tegenover en dus een exploitatietekort van bijna €172.000. De geplande investeringen zouden bijna € 7 miljoen kosten, waarvoor men voor bijna € 770.000 aan ontvangsten zou krijgen. En dan zijn er nog 'andere': onder meer de aflossing van financiële schulden (bijna € 1,2 miljoen) en (niet noodzakelijk dit jaar) op te nemen leningen (€8,5 miljoen). De gemeente draagt ook bij in de politiezone Berlare-Zele (€ 1,255 miljoen) en in het OCMW (€ 1,7 miljoen). Alles samen zorgt dit voor een budgettair overschot voor dit boekjaar van bijna € 665.500. Als men rekening houdt met vorige boekjaren, betekent dit dat een gecumuleerd resultaat van € 23.764.

bulletBurgemeester Katja Gabriëls (Open Vld) zei dat dit overgangsbudget in staat stelt om de werking van de gemeente dit jaar te verzekeren en ook enkele eerdere beleidskeuzen verder uitvoert. In de loop van het jaar wil men een duidelijker inzicht krijgen in de financiële toestand (onder meer de rekeningen van 2012) en de wijzigingen die het gevolg zijn van de financiële crisis. Zij gaf ook uitleg bij enkele belangrijke budgetposten.

Bij personeelskosten voorzag men een indexverhoging, maar geen bijkomende plaatsen. "En dat zal wellicht ook de komende jaren zo zijn." De werkingskosten krijgen zelfs geen indexaanpassing: hetzelfde bedrag als voor 2012 werd hiervoor ingeschreven. Bij investeringen valt vooral het administratief centrum op. De meerderheid blijft bij de beslissing om het te bouwen "als de mogelijkheid er toe bestaat". Verder noemde ze onder meer: de herstelling van het dak van het gebouw waar nu restaurant 't Snoekje is gevestigd, de werken die nog nodig zijn in het kasteelpark, verkeersprojecten in wijken, grondaankoop om de toegangsweg naar sporthal Berlare te verbreden, erelonen voor de studie om de E. Hertecantlaan (deel voetpaden) en het Sint-Annaplein anders in te richten, riolering in het Slot in Uitbergen en in de Bontinckstraat in Overmere, aanpakken van wateroverlast in Zandstraat en Sarosstraat, de inrichting van het uitgebreide kerkhof van Uitbergen, de inrichting van speelplein Kloosterlandstraat, verdere uitrusting voor de feestzaal in Overmere, de aankoop van een ponton voor de Waterfeesten (wordt nu gehuurd, nkb), de uitwerking van het natuurinrichtingsplan voor het Donkmeer (met het Vlaamse Gewest), en onteigeningen voor het bedrijventerrein in Overmere (zodra de Raad van State zich heeft uitgesproken over een klacht van een private onderneming die de inrichting van het terrein zou willen doen).
 
bulletAdministratief centrum.
Steven Baeyens (CD&V-voorzitter) begon zijn interpellatie met vragen over het administratief centrum. Hij blijft zich afvragen of dit wel € 4miljoen mag kosten en, wat de werking betreft, het geen problemen zal geven voor de werking van de sporthal en Stroming indien alle diensten worden gecentraliseerd. De burgemeester bleef de noodzaak verdedigen. Zij erkende dat er verschillende meningen zijn over wat het beste is: centralisatie of decentralisatie, maar vond zelf dat het centraliseren zal helpen om personeel flexibeler in te zetten: daar waar (eventueel tijdelijk) nodig. De oppositie wil wel dat snel wordt beslist of men er mee doorgaat of niet. De burgemeester wil daarvoor echter wachten tot er meer zekerheid is: "De wereld verandert snel. Maar intussen brengen we wel alles in gereedheid om er mee te starten. Daarvoor werd ook al ons personeel over drie clusters verdeeld. Maar het moet betaalbaar blijven. We zijn zeker niet van plan om er de belastingen voor te verhogen." Dat men de kost budgettair over vier jaar wil spreiden, wat volgens Luc Vercruyssen (CD&V) niet realistisch is, zou enkel om boekhoudkundige redenen nu zo zijn gebeurd. Eens de beslissing genomen, wordt dat aangepast.
 
bulletKasteelpark.
Nadat was uitgelegd dat het budgetbedrag voorzien voor het kasteelpark voor de verdere herstelwerken aan het park zelf zijn, was CD&V benieuwd naar plannen voor de restauratie van het kasteelgebouw. Gabriëls zei dat er dit jaar nog een bestemmingsplan wordt voorgelegd voor het gebouw en dat intussen wel al instandhoudingswerken gebeur(d)en, zoals aan het buitenschrijnwerk, de verwarming.
 
bulletKerkhoven.
Het budget geeft kredieten aan voor werken aan kerkhoven. "Dat is dus vooral voor Uitbergen. En in Berlare?", wou Baeyens weten. De burgemeester antwoordde dat er problemen zijn met het studiebureau dat plannen voor Berlare had getekend. "Die zijn niet uitvoerbaar. Ofwel passen zij hun plannen aan, ofwel zal via juridische weg de aanrekening voor de plannen worden betwist. Intussen zal vooral met de eigen technische dienst worden gewerkt.
 
bulletFeestzaal Overmere.
"Zijn de stoelen die men voor de feestzaal wil kopen enkel voor de cafetaria?", vroeg Baeyens. Het blijkt dat men bij de hernieuwing van de drankconcessie ook stoelen van de brouwer wil vragen, zodat de aan te kopen stoelen en tafels voor de zaal kunnen worden gebruikt. "En wat met de geluidsinstallatie? De huidige is stuk", zei Francky Verhofstadt (CD&V). Cultuurschepen Kris Malfliet (Open Vld) stelde in eerste instantie voor om de mobiele geluidsinstallatie van Stroming te gebruiken, maar er zal ook worden uitgekeken naar een nieuwe voor Overmere.
 
bulletParking Stroming.
CD&V  vreesde nog dat de voorziene signalisatie voor de parking van Stroming een meer globale herinrichting van de parking zou belemmeren. "Zeker sinds de brandweerkazerne is verhuisd, is daar toch wel nood aan." De burgemeester reageerde dat de signalisatie dient voor de huidige proefinstelling, die dan zal worden geëvalueerd. "En dan kunnen we de materialen voor de signalisatie ook voor een eventuele andere inrichting recupereren. In deze budget zitten geen echte structurele kredieten", benadrukte ze. De CD&V vond dat zo toch wel tijd werd verloren en riep op om voor verschillende zaken zo snel mogelijk beslissingen te nemen.
 
bulletNatuurinrichtingsplan.
Het toerismepunt lokte nogal wat controverse uit. Baeyens drong aan op een duidelijkere visie, zijn partijgenoot Verhofstadt vroeg naar details over het natuurinrichtingsplan. Schepen René Kets (Open Vld) reageerde dat hij die al had gegeven tijdens een VVV Donkmeervergadering "waar jij als ondervoorzitter bij was". Het plan voorziet onder meer een herinrichting van de Eendenkooi, met een verhuizing van de dieren naar Nieuwdonk en een meer avontuurlijker terrein voor kinderen. Ook het Broek Bos zou in het plan zitten, om het hele gebied kansen te bieden voor toerisme: wandelwegen, bordjes, banken, picknicktafels en ook met de afwateringsproblemen. "Maar eerst moet de minister het fiat geven, dan kunnen we de plannen concreter maken." De oppositie reageerde gebeten op opmerking van de schepen: "Het is toch in de gemeenteraad dat wij vragen moeten stellen en informatie moeten krijgen!" Gemeenteraadsvoorzitter Wim Arbijn (sp.a) zag zich verplicht de discussie te stoppen: "Jullie hebben de kans gehad om vragen te stellen. Ik moet er wel op wijzen dat vragen over agendapunten moeten gaan."
 
bulletDe CD&V-voorzitter besloot daarop zijn tussenkomst met een overzicht van punten die hij in het budget had willen zien: aanpassingen sporthal Berlare, werken in Stroming, de mantelzorgpremie, de aanpak van mobiliteitsproblemen in Overmere en elders, aanpassingswerken voor de verhuizing van het jeugdontmoetingscentrum, het opwaarderen van de bibliotheek in Overmere. Omdat die er niet waren, stemde zijn partij tegen. Gabriëls reageerde: "De herstelling van het dak van de sporthal is wel opgenomen. De andere punten zijn politieke bedenkingen."
 
bulletVoetpaden- en fietsbeleid.
Namens N-VA vroeg Marc Van Driessche naar meer ambitie voor de verbetering van voetpaden en voor een fietsbeleid. "Met de - overigens goede - tandeMMM-actie alleen heeft men nog geen beleid". De burgemeester antwoordde dat er toch € 400.000 in staat voor het fietspad aan Kamershoek en € 215.000 voor voetpaden.
 
bulletBibliotheek.
Marie-Christine Vleminckx (N-VA) vroeg wat er voor de bibliotheek in Berlare is ingeschreven. De burgemeester legde uit dat men een elektronisch systeem wil plaatsen waarmee ontleners zelf ontleende boeken kunnen registreren.
 
bulletSportsubsidies.
Albrecht Arbijn (N-VA) was het opgevallen dat er geen lijst was met de subsidies voor sportverenigingen. Wim Arbijn legde uit dat in het budget enkel de verenigingen dienen opgenomen die nominatief een subsidie krijgen. Die voor sportclubs zitten in het sportbeleidsplan, zoals die voor jeugd in het jeugdwerkbeleidsplan omdat voor beiden subsidies worden toegekend afhankelijk van de voorwaarden waaraan ze voldoen.

Zoals eerder gesteld stemde CD&V tegen het budget, N-VA onthield zich, Open Vld en sp.a stemden voor.

Tarief- en gebruiksreglement socio-culturele infrastructuur

De tarief- en gebruiksreglementen liepen af eind vorig jaar. Toen was beslist om ze nog drie maanden aan te houden in afwachting van een vergelijkingsstudie met dergelijke infrastructuur in omliggende gemeenten. Schepen Kris Malfliet legde uit dat het voorstel de vergelijking met andere zalen gerust kon doorstaan en dat de bevoegde adviescommissies het hadden goedgekeurd. Steven Baeyens vond dat men tariefverhogingen voorstelde voor dat belangrijke werken zijn uitgevoerd, zoals het herstel van de verwarming, het opkuisen van de inkom en de (oude) sanitaire blok in de Festivalhal. Hij vroeg ook naar de beslissing over de glazen wand en de vernieuwing van de stoeltjes in de tribune. Burgemeester Gabriëls zei dat verschillende punten in het budget voor 2013 zijn opgenomen, of dat die in het meerjarenplan zullen staan.

CD&V wou ook meer uitleg over de beslissing om huurders van de foyer toe te laten zelf een bieruitzetter te contracteren. Malfliet zei dat de nieuwe regeling pas ingaat wanneer de huidige concessie afloopt, april volgend jaar.  "Creëren jullie met deze beslissing geen chaos? Wat als er tijdens een weekeinde met drie huurders drie uitzetters drank moeten komen leveren en terughalen?", was de volgende vraag. Volgens Malfliet kan de zaalwachter meehelpen om chaos te vermijden, en zijn uiteindelijk ook de huurders verantwoordelijk. De burgemeester voegde toe dat het niet de bedoeling was chaos te organiseren. "We zochten een balans tussen zorg voor gemeentelijke inkomsten, de verenigingen - die het nu ook minder gemakkelijk hebben - meer inkomsten te bezorgen, en chaos te vermijden. Jullie hebben een punt, maar we hebben nog een jaar om dat goed voor te bereiden."

En dan was er de verhoging voor de huur van de Venne in Uitbergen. "Een opslag van € 20 naar € 75 is dat niet wat drastisch?", klonk het bij CD&V. Kris Malfliet probeerde eerst met de opmerking dat de CD&V-vertegenwoordigers dat in de cultuurraad hadden moeten opwerpen. Jan De Palmenaer (CD&V en voorzitter Dorpsraad Uitbergen) beklemtoonde de stijging met 350% en zei dat de schepen de dag voordien aan de Dorpsraad had beloofd om een aanpassing voor te stellen. "Ik heb dat gedaan, maar zit niet alleen in het schepencollege", verdedigde de schepen zich. De burgemeester sprong hem bij: "Vinden jullie het normaal dat een dergelijke zaal maar voor € 20 wordt verhuurd? Zeventien jaar terug vroeg de CD&V voor Stroming 4000 BF, wij nu €75, en alleen bij verhuring tijdens het weekeinde, met extra inkomsten voor de huurder.  Voor de parochiezaal wordt € 250 gevraagd. Het gaat hier niet over een stijging met 350%, maar over het vragen van een redelijke prijs. Bovendien is de prijs tijdens de week maar € 30. In het verleden is die zaal tijdens het weekeinde maar zeven keer verhuurd." Baeyens probeerde nog om de stijging geleidelijker te laten opslaan, maar ving bot.

CD&V stemde nee tegen het tariefreglement voor de socio-culturele infrastructuur, onthield zich als enige over het tariefreglement voor Stroming en met N-VA over het tariefreglement voor de Festivalhal en de buiteninfrastructuur. N-VA onthield zich nog voor het tariefreglement voor de socio-culturele infrastructuur.

Waterbeheersing Donkmeer-Berlare Broek

Vorige maand had CD&V net te laat een bijkomend agendapunt voorgesteld, over de problemen met de waterbeheersing voor het Donkmeer en Berlare Broek, en de verkeersproblemen veroorzaakt door het plaatsen van een noodpomp. Het punt werd daarom dit keer opgenomen. Schepen Kets had hierdoor de mogelijkheid om, met de hulp van de technische dienst, een heel dossier op te stellen en zo uitvoerig op de gestelde vragen in te gaan.

Hij schetste hoe het probleem was ontstaan toen in 1989 het pompstation aan 't Schuitje was uitgevallen en de provincie en de polder beslisten om die niet meer te herstellen. "Tot dan ging het water van Zele en het Broek via de gracht naar de Schelde. Omdat die mogelijkheid wegviel, werd dat water naar het Donkmeer geleid, waar men niet langer (vervuild) Scheldewater mocht inpompen. Voormalig schepen Luc Vercruyssen vulde aan dat met het Belgromaplan daarvoor een pompstation aan de Turfputstraat werd gebouwd. "Dat gaf echter problemen in de winter en erna omdat dan zowel in het Donkmeer als in het Broek te veel water is. Bovendien, als er ijs op het meer ligt, mag er geen water worden bijgepompt. Dat zou de kwaliteit van het ijs verminderen en ook de veiligheid van de schaatsers in het gedrang kunnen brengen. Om het teveel aan water te verwerken werd reeds enkele keren een noodpomp geplaatst met een leiding die over de verbindingsweg Berlare-Uitbergen loopt, en dus verkeersomleiding vereist. Alternatieven voor die leiding zijn moeilijk. "Bovendien moet de afweging worden gemaakt of zware kosten opwegen tegen het enkele dagen per jaar laten omrijden van het verkeer." Mogelijke alternatieven zijn de leiding onder de baan te brengen, wat zeer duur is, of met een stelling boven het verkeer. "We moeten bovendien vermijden dat er door welke oorzaak dan ook, een lek in de leiding zou komen. Door een lek kan de hele dijk instorten. Vorig jaar werd het water niet ver genoeg gepompt en kwam het daardoor tegen de dijk. We hebben dan nog 's nachts vrachtwagenladingen kasseien moeten storten om een dijkbreuk te verhinderen. Zo sterk is het water dat tegen 1400liter per uur wordt gepompt." De schepen zei dat het probleem met de verantwoordelijken in Provincie en polders is overlegd, maar dat men daar eerst een grondige studie over alle mogelijke alternatieve oplossingen wil doen, vooraleer verdere actie te ondernemen. Over een planning kon hij niet precies zijn. "Normaal had die studie al vorig jaar moeten klaar zijn. Nu wordt gesteld dat volgend jaar eventuele aanbestedingen voor werken kunnen worden uitgeschreven, om de werken in 2015 uit te voeren. Ik hoop dat het zo vlug mogelijk gaat." Luc Vercruyssen gaf nog aan dat het plaatsen van een nieuwe pomp wellicht goedkoper zal zijn dan de noodpomp verschillende keren te huren. (Geïnteresseerden kunnen de nota van de schepen opvragen)

Huisvuilophaling

De winterse toestanden hebben gezorgd voor het uitstellen van de zwerfvuilactie en voor het niet ophalen van het huisvuil en papier. Marc Van Driessche vroeg of eind april niet te laat is voor de actie: bermen al begroeid, en wat kan worden gedaan om beter te verwittigen wanneer een huisvuilronde niet doorgaat. Voor het eerste punt antwoordde schepen Steven Vandersnickt (Open Vld) dat men het niet wou doen tijdens de paasvakantie omdat men dan de scholen niet kan betrekken en omdat dan de tijd te kort was om leden van verenigingen te verwittigen. Schepen Kets legde uit dat het reglement bepaalt dat als het huisvuil niet is opgehaald, dat ten laatste 's avonds weer moet worden binnengehaald, tot de volgende ophaalbeurt.

Albrecht Arbijn wou nog weten of de actie van gratis rookmelders nog liep. Wim Arbijn antwoordde dat de verdeling per straat gebeurt en dat men wordt verwittigd.

 

links naar sites van verenigingen over:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

verkiezingen 14/10/12
 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 02/03/13. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2011 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.