Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd Sponsors reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site)

Boerenkrijgmuseum

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

2007: 30 jaar fusie !

Geef uw mening, uw opmerkingen en voorstellen.

Lees hier meer.

gemeentehuis
politieke partijen

 

Omhoog

Hier staan zowat de verschillende gebeurtenissen sinds 2003 naar de opening van het museum aan het Donkmeer, dat Bezoekerscentrum  'Voor vrijheid en gelijkheid' zal heten en een overzicht wil bieden van de evolutie van de democratie sinds de Verlichting tot nu. De geschiedenis ervan start eigenlijk al in het begin van de jaren tachtig. Burgemeester Van Sande zegt dat pastoor Penne - van de Bareldonkkapel, maar vooral de oprichter van het boerenkrijgmuseum dat jaren in het gemeentehuis van Overmere was ondergebracht - hem kort voor zijn overlijden had gezegd dat hij een boerenkrijgmuseum aan het Donkmeer wilde. Dat leidde eerst tot pogingen om er een provinciaal museum te bouwen, met in een tweede versie zelfs al een openbare aanbesteding die werd toegewezen en nadien afgeblazen; tot de bouw van de Festivalhal in ruil; en nadien tot de door de gemeente terug te betalen bouw door intercommunale DDS, in 2003. Sindsdien is er een zoektocht naar extra middelen om het gebouw in te vullen. Met de opening, op 8 juli 2005, stopt de voorgeschiedenis. De werking van het museum zal nu verder via de cultuurbladzijde worden aangekondigd, de verdere politieke evolutie via de 'nieuws van de dag'-bladzijde.Voor openingsuren en toegangsprijzen, zie hier.

 

8 juli 2006

Museum open

Het museum is na een voorgeschiedenis van meer dan twintig jaar geopend. De naam werd dus uiteindelijk 'Museum Donkmeer - klim naar democratie'. Inleider schepen Vercruyssen noemde dat een van de positieve elementen van de lange aanloop: "Het oorspronkelijke doel, de boerenkrijg, is nu in een ruimer kader geplaatst". Het museum is volgens de schepen een cultureel element dat is toegevoegd aan het toeristische aanbod. Hij riep op om nu positief naar de toekomst van het museum te kijken.

Bestendig afgevaardigde Van Der Meiren had het vooral over het belang om de mensen er op te wijzen dat de democratie niet vanzelfsprekend is. "De democratie staat momenteel onder druk", stelde hij . Hij loofde, zoals alle sprekers, de volharding van de burgemeester. Jozef Dauwe, interim conservator, beklemtoonde eveneens het belang van het museum om de mensen aan het denken te zetten, maar op een gemoedelijke wijze. "Jonge mensen moeten hier met een ijsje en chips kunnen langs wandelen en terwijl van de geschiedenis proeven, in contact komen met de wijze waarop onze huidige maatschappijstructuur tot stand kwam, van een feodale naar een modern gestructureerde maatschappij. Hij voegde er aan toe dat onze maatschappij eigenlijk op een zelfde tweespoor zit als toen: ook nu zijn er vele wijzigingen bezig aan wat nu toch enkele eeuwen was, door de Europese evolutie die onder meer de munt deed veranderen, door de globalisering, maar ook door de individualisering. Frank Becuwe van het Ename Expertisecentrum dat voor de invulling tekende, beschreef de inhoud. Het gelijkvloerse gedeelte geeft een idee van de feodale, rurale samenleving van midden 18de eeuw, met daarboven de vier Verlichtingsfilosofen die verheugd toekijken hoe hun ideeën steeds meer veld winnen. Het laagste gedeelte, met de guillotine als blikvanger, schetst de periode van revolutie en contrarevolutie die tot de grootse veranderingen zullen leiden. De trap naar omhoog geeft de klim naar de democratie weer, met als afsluiter de waarschuwing voor het gevaar dat niet 'demos' maar 'demonen' de overhand krijgen.

Burgemeester Van Sande gaf met veel details de hele ontstaansgeschiedenis, zonder alle tegenstanders echt bij naam te noemen. Hij dankte onder meer de deputatie van de provincie, die nu ook de conservator (alvast voor een jaar, nkb) zal betalen. Er zou nu ook worden getracht om er nog een Europese dimensie aan te geven. Aan Radio 2 zei de burgemeester deze morgen nog dat hij hoopte dat de provincie het beheer zal overnemen. De Limburgse bestendig afgevaardigde en voorzitter van het nationaal boerenkrijgcomité, Marc Van De Put, die regelmatig te gast was bij de jaarlijkse boerenkrijgherdenking in Overmere, mocht de redevoeringen afsluiten.

Er waren zo'n 150 personen opgedaagd voor de officiële opening, vanmorgen. Daarbij onder meer enkele provincieraadsleden, alle schepenen en enkele CD&V-raadsleden. Opvallend veel Overmerenaars, ook.

Aan nkb informatief zei architecte Hera Van Sande achteraf dat de invulling nog ruimte laat voor thema- en tijdelijke tentoonstellingen, om toeristen zo op regelmatige tijdstippen een nieuwe aanleiding te geven om binnen te komen.

 

25 juni 2006

Opening op 8 juli

Sinds deze week staat op de site van de gemeente informatie over het museum. De opening is nu definitief vastgesteld op 8 juli. Het openingsprogramma is waarschijnlijk te lezen in de Infogem die rond 1 juli in de bussen zit. Op de gemeentesite staan ook de openingsuren en de toegangsprijzen.

 

10 mei 2006

Provincie zou willen steunen

De provincie zou, bij monde van bestendig afgevaardigde Van Der Meiren (CD&V), hebben toegezegd dat men wil instaan voor het beheer van het museum. Van Der Meiren zou, aldus het reclameblad PassePartout (het beknopt verslag van de provincieraad staat nog niet op de provinciesite en van de gemeente werd hierover nog niets gemeld), gezegd hebben dat het museum een belangrijke aanwinst zou zijn voor het Oost-Vlaamse erfgoed en patrimonium. Burgemeester, en provincieraadslid, Van Sande zou die overnamevraag hebben gesteld omdat de gemeente niet over de middelen zou beschikken om het personeel te betalen.

 

19 april 2006

Bespreking uitgesteld

Burgemeester Van Sande kon opnieuw zijn interpellatie niet houden. Dit keer was de bevoegde bestendig afgevaardigde wegens ziekte afwezig.

 

14 april 2006

Nieuwe museumrel

Een artikel in Het Laatste Nieuws zorgde voor nieuw vuur in de museumdiscussie. VLD'er Vandoolaeghe zei er dat burgemeester en provincieraadslid Van Sande tijdens de volgend provincieraad (19 april) het beheer van het museum aan de provincie wil schenken. In feite gaat het over een  interpellatietekst, oorspronkelijk gepland voor 15 maart, waarin Van Sande - zoals voor een Hams museum - provinciale steun vraagt. Hij zegt daarin nogal mysterieus of voor andere interpretatie vatbaar dat de provincie hierover zo kort voor de verkiezingen niets meer kan beslissen, zelfs als hij zou voorstellen het beheer over het museum te schenken, en daarom op de volgende legislatuur te rekenen. Van Sande toonde zich furieus over het krantenartikel, en noemde zijn interpellatie enkel lobbywerk om te proberen - zoals voor de andere infrastructuurwerken in de gemeente - zoveel mogelijk subsidies te verkrijgen, 'wat telkens wordt tegengewerkt door de oppositie'. Hij bestreed met klem dat met het geld dat de gemeente al in het museumproject stopte, al een rusthuis had kunnen worden gebouwd. Vanavond werd bevestigd dat het museum op 8 juli opent.

 

13 april 2006

Museum in Knack Weekend

Een lezeres maakte er ons attent op dat in Knack Weekend nr. 11 (15-21 maart) een bijdrage stond over het museum. De reportage schetst kort de ontstaansgeschiedenis en de verschillende voorstellen, maar ook de onduidelijkheid die over de inhoud bestaat. Dat maakte het de architecten, Hera Van Sande en Laurent Liefooghe, niet gemakkelijk, zeggen ze zelf. Hun opdracht luidde enkel: 'Maak een architecturale wandeling'. Het gebouw krijgt alvast goede reacties en wordt beschreven als een mogelijke start voor een vorm van architectuurtoerisme in de streek. De architecten stellen verder dat ze een tweede storend element in het landschap  wilden vermijden: "Naast het huidige museum staat er een gigantische hal die geen enkele positieve relatie met de omgeving heeft". Overigens schreef Hera Van Sande in 2003 al een artikel over het museum in het internationale architectuurmagazine A+U en waren er al bezoeken van buitenlandse architecten.

 

20 maart 2006

Museum op een 'eiland'

Tijdens de gemeenteraadszitting vroeg het schepencollege de toelating om omgevingswerken aan het museum uit te voeren, ook al om vandalisme tegen te gaan. Op het schuine dak hadden mountainbikerijders al schade aangericht. Het voorstel is om het gebouw op een 'eiland' te zetten, door de grachten erlangs weer te openen. Een voorlopige raming is €30.000. Burgemeester Van Sande bevestigde dat men in juni wil openen.

 

17 oktober 2005

Inhoud zal meer kosten

In september had de gemeenteraad een begrotingsherziening goedgekeurd om de eerst voorziene som voor het invullen van het bezoekerscentrum te verhogen van € 500.000 tot € 740.000. Dat was nodig omdat uit de aanbestedingen bleek dat men niet voldoende zou hebben. Tijdens de gemeenteraadszitting van 17 oktober bleek dan dat voor beide loten het bod 20% hoger lag dan geraamd, zodat een nieuwe beslissing van de raad nodig was. Het schepencollege stelde voor een lot voor om dat hogere bedrag te aanvaarden omdat er maar twee aanbieders waren en de prijs bij een nieuwe aanbestedingsprocedure wellicht toch niet lager zou gaan. Dat hogere bedrag was volgens het college toch al voorzien door de begrotingswijziging. Voor het tweede lot meende men dat een nieuwe procedure een lager bod zou opbrengen omdat een van de aanbieders nu niet was aanvaard omwille van procedurefouten bij het indienen. De oppositie nam deze gelegenheid te baat om het steeds duurder wordende bezoekerscentrum opnieuw in vraag te stellen. Omdat er een CD&V-lid afwezig was, had de VLD-sp.a-oppositie samen evenveel aanwezigen. Bij gelijkheid van stemmen is een punt verworpen. Bij de stemmingen onthield zich echter steeds iemand van hen, zodat de bestuursmeerderheid het toch haalde. Even was er bij de CD&V nog extra paniek toen een van hen toch met de oppositie meestemde. Het bleek echter een vergissing die hij nog mocht rechtzetten.

 

6 augustus 2005

Eerste echte tentoonstelling

Vandaag opende de eerste echte tentoonstelling in het museum, of beter, het bezoekerscentrum. Als aanloop tot de Open Monumentendag over 'Hout-Grondstof-Stof tot nadenken' (11 september) toont de Cultuurraad een reeks van kunst- en gebruiksvoorwerpen uit binnen- en buitenland. Bij de opening werd ook ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van het museum. "Deze tentoonstelling wil de kans geven om het gebouw goed te bekijken, om de oogkleppen af te doen en niet meer stil te blijven staan bij de plaats van het museum of bij de kostprijs. Het wil de kans geven fier te zijn op dit gebouw", gaf Lieve Petrens als stof tot nadenken mee. Burgemeester Van Sande, die zijn in 1981 gestarte droom nu bijna voltooid ziet, hield het bij: "De bevolking van Berlare beseft nog niet goed de betekenis van deze site met naast het museum de Festivalhal, het Festivaria-gebeuren, de provinciale toeristische dienst die van Aalst naar hier werd overgebracht, en het natuureducatief centrum. Het belang is nochtans groot voor de plaatselijke horeca en de vele toeleveringsbedrijven. Toerisme verbonden met kunst is immers de voornaamste industrie die we in deze gemeente hebben." Hij herhaalde dat men tegen juli volgend jaar de inrichting als bezoekerscentrum 'Voor vrijheid en gelijkheid' wil klaar hebben.

 

2 juni 2005

Gemeenteraad keurt voorstel inhoud goed

Een meerderheid in de gemeenteraad keurde het voorstel goed voor de inhoud van het bezoekerscentrum. De directeur van het ontwerpbureau Monument in Ontwikkeling gaf een ruimere voorstelling over wat en waar men in het centrum wil brengen. Hij legde ook nadruk op de functie als uitgangsbasis voor een verkenning van het Schelde- en Dendergebied: een gids naar overblijfselen van hoe onze maatschappij (en de democratie) sinds de 18de eeuw evolueerde. Ook de kostprijs werd iets duidelijker. Die wordt op bijna €598.000 geraamd, BTW en uitkoop rechten van gebruikt materiaal inbegrepen. Het blijft de bedoeling in juni 2006 te openen, of 25 jaar nadat voor het eerst over een museum aan het Donkmeer werd gepraat. Zie ook gemeenteraadsverslag van 2 juni.

 

12 mei 2005

Thematisch bezoekerscentrum 'Vrijheid en gelijkheid' krijgt gunstig advies van cultuurraad

De cultuurraad gaf vanavond met een grote meerderheid een gunstig advies over de inhoud van wat voortaan blijkbaar het Thematisch Streekbezoekerscentrum 'Vrijheid en Gelijkheid' heet - of het museum langs het A.Nelenpad aan het Donkmeer. Burgemeester Van Sande gaf de algemene vergadering een idee over die inhoud. Met computers, overblijfselen uit de inhoud van het vroegere Boerenkrijgmuseum, en zelfs met een echte (nagemaakte) guillotine wil men de bezoekers een overzicht geven van hoe de westerse wereld - en vooral de democratie - sinds de 18de eeuw tot nu is geëvolueerd. Een team van wetenschappers, samengebracht door de vzw Monument in Ontwikkeling (en betaald door de provincie, nkb), vertrok daarbij van de stellingen van de filosofen Locke, Hobbes, de Montesquieu en Rousseau. Het centrum moet het laatste deel worden in een geschiedkundig overzicht in Oost-Vlaanderen, waarvan de eerdere eeuwen in Velzeke en Ename worden uitgebeeld. Het pedagogische aspect wordt onder meer gebracht door mensen uit de 'verschillende standen' in verschillende perioden digitaal aan het woord te laten. De boerenkrijg komt aan bod, onder andere omdat men de gebeurtenissen in Overmere en in andere gemeenten op de computers kan oproepen. Een deel van de teksten zou men, naast het Nederlands, ook in het Frans, Engels en Duits weergeven. Vragen over de kostprijs konden niet worden beantwoord, ook al "omdat de gemeenteraad daarover moet beslissen en niet de cultuurraad". Verschillende aanwezigen wilden zich hiervoor onthouden, maar konden door het voorstel om een gesplitste stemming te houden uiteindelijk toch hun goedkeuring aan het cultureel aspect van dit project bevestigen.  Er waren verder opmerkingen over het gebrek aan inspraak bij de uitbouw van de inhoud, over de zeer beperkte communicatie over het centrum en over het gemis aan betrokkenheid van de plaatselijke bevolking voor dit project dat de oorsprong en evolutie van de democratie wil weergeven. Als hierna ook de gemeenteraad zich positief uitspreek, wellicht in juni, kan men beginnen met de aanbestedingen. Het zou de bedoeling zijn het centrum in juni volgend jaar te openen. In augustus wil de cultuurraad er wel al een tentoonstelling opzetten over de invloed van hout in ons historisch erfgoed. Deze  tentoonstelling zou zeker tot de volgende Open Monumentendag lopen, die dit jaar in het teken van 'hout' staat.

 

Nog dit: voor het voorstel voor de uitwerking baseerde men zich nogal op het 'In Flanders Fields'-museum in Ieper over WO1.

 

5 oktober 2004

Toch provinciale subsidies

De provincie bevestigde aan nkb informatief dat het in 2003 meer dan €92.000 in de begroting had staan voor het museum en dat het voor 2005 hetzelfde plant. Dat bedrag gaat naar het Ename Expertisecentrum dat bezig is om de inhoud voor het museum te plannen. Men denkt aan een multimediale uitbeelding van de evolutie sinds de Verlichting en hoe de gevolgen van die periode nog steeds voelbaar zijn.

 

20 september 2004

Geen subsidies

Burgemeester Van Sande bevestigt tijdens de gemeenteraadszitting dat van Toerisme Vlaanderen geen subsidies komen voor de inrichting. Men had in februari een plan ingediend en rekende op €25.000. De werkgroep (zie verder) doet intussen verder en hun voorstel zou tegen het jaareinde aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

13/15 februari 2004
Toerismebeleidsplan

Lees het verslag van de voorstelling van de plannen tijdens de VVV Algemene vergadering en van een eerste uiteenzetting over de plannen die de vzw Ename opmaakt.

15 oktober 2003 (op 16-10 bijgezet)
Provinciale toelage goedgekeurd

De provincieraad keurde vandaag enkele begrotingswijzigingen goed. Daarbij onder meer een extra betoelaging voor de vzw Ename Expertisecentrum (€ 92 436) en een toelage aan het MovE-museumproject (€ 69 695). Dat geld zou deels naar het museum aan het Donkmeer gaan.

12 oktober 2003
Provinciale hulp voor inrichting

Bij de herdenking van het begin van de boerenkrijg, 205 jaar geleden, zei burgemeester Van Sande dat een provinciale commissie zich unaniem ("In tegenstelling tot de eigen gemeenteraad !") achter het voorstel had geschaard om ongeveer €125.000 bij te dragen aan het wetenschappelijk werk voor de inhoud van het boerenkrijgmuseum. De provincieraad spreekt zich hierover woensdag uit.

De viering, voor het eerst op het vernieuwde kerkplein, kreeg met de vendelzwaaiers (KLJ Beervelde) een nieuw élan. Jeugd was er niet echt aanwezig, maar door betere afspraken met de plaatselijke school wil men dat volgend jaar verbeteren.

Traditiegetrouw was er een delegatie uit Hasselt, voor de derde keer geleid door schepen Lieve Pollet. Zij kon aankondigen dat in Hasselt het Boerenkrijgcomité na een verjonging nieuwe initiatieven neemt om de bevolking over de boerenkrijg te enthousiasmeren. "Als politicus mag je doen wat je wil, als de burger er niet achter staat, brengt het niets op", gaf ze als goede raad mee. De Overmeerse Heem- en Oudheidkundige Kring kreeg alvast twee kaders met foto's van de voornaamste boerenkrijgmonumenten in Vlaanderen.

Volgens Jef Dauwe, conservator voor het museum aan het Donkmeer, wordt het een modern museum. Hij verwees naar het Hasseltse Stellingenwerf en naar het Anne-Frankmuseum in Amsterdam. Met computers en hologrammen, maar ook met poppen en zelfs een guillotine, wil men de gebeurtenissen en belangrijke personen - hij noemde vooral de filosofen van de Verlichting - op een educatieve wijze overbrengen. Maar niet alleen die periode. "Het wordt zeker geen rariteitenkabinet. En het stopt ook niet in 1815." Dauwe beklemtoonde dat het museum wil tonen dat wat toen gebeurde vandaag nog invloed heeft (recht, geld, maten en gewichten), maar ook, dat er nu eveneens een dergelijke breuklijn in de geschiedenis bezig is (Europa, euro, mondialisering ...). "Het museum wil de bezoekers doen nadenken over de veranderingen in de samenleving", herhaalde hij onbewust de bedoelingen van deze website.

Dauwe had het ook over de mogelijke economische impact van het museum en roemde daarbij burgemeester Van Sande en DDS-directeur Rupus (de intercommunale pre-financierde de ruwbouw - nkb) voor hun inzicht en doorzettingsvermogen. "Het museum wordt een belangrijke schakel bij de regiobuilding van deze streek", zei hij. Hij hoopte de 206de verjaardag in het museum zelf te mogen besluiten.

17 september 2003
Gratis hulp voor aanbesteding inrichting

 De gemeenteraad keurt meerderheid tegen minderheid het voorstel goed om voor de inrichting een ontwerpopdracht te geven aan de provinciale vzw Ename Expertisecentrum. Die is bereid een kostenloos lastenboek op te maken en de procedure voor de gunning van de ontwerpopdracht op zich te nemen. De vzw mag ook de ontwerper aanduiden, nadien door de gemeenteraad te bekrachtigen, en zal mogelijke betoelagingsmogelijkheden onderzoeken.

19 februari 2003
Ruimer museum 'zodat iedereen er zich in kan vinden'
Het museum dat aan het Donkmeer naast de Festivalhal in opbouw is, heeft de gemoederen al heel lang serieus verhit, veel langer trouwens dan de Boerenkrijg heft geduurd en waarvoor het oorspronkelijk is ontstaan. Nu de ruwbouw voor zoveel af is, stijgt de kans dat het museum een ietwat andere bestemming zou krijgen. Zelfs 'boerenkrijg' zou uit de naam verdwijnen. "Om het een veel ruimere impact te kunnen geven en er toch iets van te maken waar de hele bevolking kan achter staan", legde Dirk Callebaut, projectleider in de historische site in Ename, vanavond uit tijdens een rondleiding voor gemeenteraadsleden en leden van de Raad van Bestuur van intercommunale DDS.

Maar eerst iets over het gebouw, een ontwerp van Hera Van Sande. De ruwbouw is af, electriciteit en sanitair is aanwezig, het gras op het hellend vlak groeit. Het gebouw heeft wel iets speciaals. De lange versmallende inkomhal en -trap zou worden gebruikt voor een historische evocatie van de periode tussen ongeveer 1750 tot de Franse Revolutie. De ruimere hoofdzaal moet plaats bieden aan thematentoonstellingen. Verwerkt in een wandbrede en -hoge ingebouwde kast wil men kijk- en doekasten aanmaken, met allerlei video- en computertoestellen. Opnieuw iets hoger (bereikbaar met een lift voor wie moeilijker te been is) komt een ruimte voor documentatie en boeken. De conservator heeft een glazen bureau dat volledig uit het museum uitsteekt. En dan zijn er nog het terras en het hellend vlak, nu al besproken voor sneeuwperiodes of voor het bekijken van het Waterfeestvuurwerk. Zo ver staat het. "Met relatief weinig centen relatief veel gerealiseerd", omschreef bouwheer en DDS-directeur Rupus het. Maar een openstelling is nog niet voorzien, ook de eerder aangekondigde '12 oktober' lijkt niet haalbaar.

Objectief scenario
Naast geld voor de verdere binnenafwerking, wordt nu gezocht naar een scenario om van het gebouw inhoudelijk iets te maken dat het oorspronkelijke doel overstijgt, dat het voor iedereen aanvaardbaar maakt en dat ook meer mogelijkheden biedt om er een ruimere belangstelling voor te krijgen. En daarvoor is een beroep gedaan op de professoren Van Eenooghe en Stevens. Zij moeten borg staan voor een inhoudelijk objectief invullingscenario. Dirk Callebaut had het verder over een mogelijke inbreng van een Amerikaans historicus, die ook in Ename voor een opgemerkte bijdrage zorgde.

Dirk Callebaut is voor de Vlaamse Gemeenschap projectleider voor de activiteiten in Ename, waar men met allerlei nieuwe technologieën de geschiedenis van de middeleeuwen tot de Franse Revolutie weergeeft. Zijn aanwezigheid bewees alvast de belangstelling van de Vlaamse regering voor het project. "Maar enkel als men in Berlare met een open geest wil meewerken aan een project dat ruimer is dan de heel plaatselijke boerenkrijg", gaf hij als waarschuwing mee. Dat project omschreef hij als het schetsen van het tijdsbeeld en van de veranderingen die in de periode van en na de Franse Revolutie plaatsvonden - de overgang van een gesloten machtscultuur naar openheid, van een conservatieve naar een progressieve maatschappijvisie -, van de reactie daartegen en van wat de gevolgen van die periode voor de verdere geschiedenis waren. "Zo kan men het heel wat ruimer invullen dan wat hier plaatselijk rond de Boerenkrijg is gebeurd, op zich te weinig om er zo een museum voor op te zetten. Wat niet wil zeggen dat we de plaatselijke gebeurtenissen mogen vergeten. Integendeel, heel de regio moet zich met het museum betrokken kunnen voelen", aldus Callebaut nog. Rupus voegde er aan toe dat ook de huidige tijd zo een periode van verandering is ("Meer liberalisme") en dat men er in het museum zou kunnen naar verwijzen. Omdat het museum nu ook zó groot niet is, zal men zoals in Ename gebruik moeten maken van technologie. "Een sterke verhaalstructuur met technische middelen verstaanbaar voorstellen", omschreef Callebaut het.

Provinciale steun ?
Volgens Callebaut wordt het hoog tijd dat men aan het scenario echt begint te werken. In Berlare en bij DDS hoopt men dat de provincie zich dan achter dit ruimer project zal scharen om dit scenario mogelijk te maken. "We zullen provinciaal afgevaardigde Van Der Meiren (aangekondigd maar afwezig - nkb) eens ontvoeren om hem hier te tonen waar we staan en wat de bedoeling is", zei Rupus. En burgemeester Van Sande, die al sinds 1981 aan de realisatie van het museum bezig is, had het over een museum dat een aanvulling kan zijn op wat in Velzeke (van pre-historie tot de Romeinen) en in Ename (van middeleeuwen tot Franse Revolutie) al bestaat. Waarmee men tegelijk op voorstellen voor een naam terechtkwam. 'Boerenkrijgmuseum' lijkt enkel nog in een ondertitel een plaats te kunnen krijgen. 'Het Scharnier' en 'De Schakel' werden al genoemd. "Daar gaan we een wedstrijd voor uitschrijven", klonk het uiteindelijk.

Nico Keppens (19-2-03)

Zie ook de column over het Toerismebeleid in Berlare en verschillende nieuwsbrieven waarin het museum ter sprake komt.

Reageren mag uiteraard. Beledigende en racistische gedeelten worden wel geschrapt.

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vîrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 03/12/06. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2006 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.