Beoordeel het gemeentebestuur Gesprekken met de burgemeester Communicatieambtenaar gem.beleidsplan 07-12 gemeente: nieuwjaarsreceptie Gemeenteraadsverslagen Wat kost een gemeente ? Halfweg-evaluatie 2003 Boerenkrijgmuseum Viering Van Sande politie brandweer

 gemeenteraad 27-11-2013

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

horizontal rule

Omhoog
gemeenteraad 27-11-2013
gemeenteraad 3 juli 2013
gemeenteraad 22 mei 2013
gemeenteraad 27 maart 2013
gemeenteraad 19-12-12
gemeenteraad 2 april 2012
gemeenteraad 21 december 2011
gemeenteraad 23 november 2011
gemeenteraad 26 oktober 2011
gemeenteraad 21 september 2011
gemeenteraad 27 april 2011
gemeenteraad 23 maart 2011
gemeenteraad 23 februari 2011
gemeenteraad 26 januari 2011
gemeenteraad 21 december 2010
gemeenteraad 24 november 2010
gemeenteraad 27/10/2010
gemeenteraad 22 september 2010
gemeenteraad 24 maart 2010
gemeenteraad 27 januari 2010
gemeenteraad 15 december 2009
gemeenteraad 17 november 2009
gemeenteraad 21-10-2009
gemeenteraad 22/9/09
gemeenteraad 10/7/09
gemeenteraad 25-1-09
gemeenteraad 13 nov 2008
gemeenteraad 14-10-2008
gemeenteraad 16 september 2008
gemeenteraad 10 juli 2008
gemeenteraad 30 juni 2008
gemeenteraad 19 mei 2008
gemeenteraad 29 april 2008
gemeenteraad 10 maart 2008
gemeenteraad 29-1-08
gemeenteraad 18 december 2007
gemeenteraad 26-11-2007
gemeenteraad 22-10-07
gemeenteraad 25-4-07
gemeenteraad 22 mei 2006
gemeenteraad 20-3-2006
gemeenteraad 24-1-06
gemeenteraad 20 dec 2005
gemeenteraad 17-10-2005
gemeenteraad 2-6-05
gemeenteraad 25 april 2005
gemeenteraad 1-04-05
gemeenteraad 21-2-05
gemeenteraad 25-1-05
gemeenteraad 6-12-04
gemeenteraad 18-10-04
gemeenteraad 20-9-04
gemeenteraad 21-6-04
gemeenteraad 22-3-04
gemeenteraad 16-2-04
gemeenteraad 19-1-04
gemeenteraad 29-12-03
gemeenteraad 24-11-03
gemeenteraad 17-9-03
gemeenteraad 22-6-03
gemeenteraad 19-5-03
gemeenteraad 28-4-03
gemeenteraad 17-2-03
gemeenteraad 23-1-03
gemeenteraad 20-12-02
gemeenteraad 18-11-02

 

Omhoog 

Het was een korte agenda voor de gemeenteraadszitting, die dan ook op zo'n 45minuten was afgehandeld. Er was bijna evenveel tijd nodig voor de variapunten dan voor de eigenlijke agendapunten. Hieronder staat een korte samenvatting, behalve over de aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van enkele intercommunales. Er was, zoals de jongste maanden, opnieuw maar een perscorrespondent aanwezig ...

 

bullet

Brandweerretributies. De raad ging, met een CD&V-onthouding, akkoord met nieuwe vergoedingen (retributies) die vanaf 1 januari zullen worden gevraagd voor prestaties van de brandweer die geen verband houden met  ongevallen, brand of andere hulptussenkomsten . Burgemeester Katja GabriŽls (Open Vld) zei dat de vergoedingen zijn overeengekomen met de zeven corpsen die in dezelfde brandweerzone zitten. Als de brandweerhervorming volledig is doorgevoerd, zal de brandweerraad autonoom over die retributies kunnen beslissen en zal worden gestreefd naar eenvormigheid in heel de provincie. Sommige van de vergoedingen zijn hoger dan nu, voor het verwijderen van bijennesten moet voortaan worden betaald. Het nieuwe reglement bepaalt ook hoeveel mensen en materiaal bij elk soort tussenkomst aanwezig mag zijn. Hierdoor wordt een 'te grote' aanwezigheid vermeden en ook discussies met verzekeringsmaatschappijen. Het gemeentebestuur kan nog vrijstelling verlenen, maar dan wel alleen voor verenigingen. CD&V onthield zich omdat dit een nieuwe prijsverhoging voor diensten betreft. De burgemeester zei dat de brandweerpersoneelskost alleen al Ä180.000 kost en dat de retributies zeker niet zullen volstaan om dat te dekken.

bullet

Adequate hulpverlening. De raad bevestigde officieel de overeenkomst om bij oproepen eerst het corps te sturen dat zich het dichtst bij de plaats bevindt. Deze maatregel is nu al in voege en zorgt ervoor dat bv. het corps van Wichelen eerst naar ongevallen of branden in Uitbergen komt. In dat geval levert het corps van Berlare nog extra mensen en materiaal indien nodig. Berlare kan achteraf wel nog meer bijstand vragen bij andere corpsen.

bullet

Donkmeerfront. Het schepencollege stelde voor om een plan te laten opmaken voor een visie op de uitbouw van de oever langs de Brielstraat en de Strijdam, van de gemeentelijke parking daar en voor de riolering. "Het betreft de aantrekkingspool voor het toerisme", zei schepen Kris Malfliet (Open Vld). Steven Baeyens (CD&V) betreurde dat niet eerst een visie werd opgemaakt voor het hele Donkgebied, die men dan in delen kon uitwerken. De burgemeester reageerde dat de voorbije jaren toch al veel was gedaan, maar dat men niet over alles zelf kan beslissen. "Ik zie alvast de visie (die in al die plannen zit)".Schepen Renť Kets haalde het plan aan voor de 500ha waarin onder meer het Broekbos, Eendenkooi en een deel van Nieuwdonk, waarvoor een plan ter goedkeuring ligt van de minister. N-VA onthield zich eveneens, met hetzelfde argument als CD&V.

 

Varia

bullet

AMI-gebouw. CD&V vroeg een overzicht van alle kosten die voor de aankoop van de vroegere AMI en voor de - intussen weggeborgen - bouwplannen. Het gebouw wordt wellicht begin volgend jaar terug verkocht als gevolg van het resultaat van een audit over de gemeentelijke werking. (zie ook verslag gemeenteraad van 3 juli). CD&V vroeg verder om alle documenten over die audit te mogen inkijken, ook die met de evaluaties van het personeel. De burgemeester ging daarmee akkoord, maar niet met het eventueel kopiŽren ervan.

bullet

E. Hertecantlaan. Baeyens wou nog weten hoe het zit met de heraanleg van de E. Hertecantlaan. GabriŽls legde uit dat het gemeentebestuur niet akkoord gaat met het voorstel van het Vlaamse Gewest om er een 'doorgangsbaan' van te maken, zoals bv. Nieuwstraat-Blauwhofdreef'. "Hiermee wordt die straat een dode straat, waar de middenstand geen overlevingskansen heeft." Men denkt daarbij in de eerste plaats aan het eventueel verdwijnen van parkeerplaatsen. "Wat ook voor de omwonenden een probleem zou geven: zij kunnen hun wagen immers niet zomaar in de aanpalende straten kwijt", werd gezegd. "Fietsers die van de brug naar de Donk willen kunnen eventueel via aanpalende straten veiliger rijden. Het centrum verkeersarm maken, lukt in steden, maar niet in gemeenten zoals Berlare." En verder: "De gemeente heeft zich tot nu constructief opgesteld om tot een vergelijk te komen. Dat lijkt echter niet te lukken. Misschien moet het wel voor een geschillencommissie komen."

bullet

Verkeerslichten Overmere. CD&V kwam nog eens terug over de motie van de gemeenteraad naar de provincie, die daar blijkbaar op een verkeerde plaats was toegekomen, en dus geen invloed had op de eindbeslissing. Uit de discussie kwam nog dat de werken om de toestand in de omgeving van de BKO en school veiliger te maken, in het voorjaar starten. CD&V wou ook nog weten waarom de nieuwe lichten op het kruispunt Kruisstraat-Lindestraat-Broekstraat pas eind december worden geplaatst. Blijkbaar moet er een leiding onder de weg worden gelegd voor het sensorsysteem. Omdat er intussen al zeven ongelukken zijn gebeurd, gelukkig allemaal met enkel blikschade, stelde CD&V voor om er tijdelijke lichten te plaatsen. Katja GabriŽls beloofde dit aan te vragen.

bullet

Kerstverlichting. CD&V vroeg of er nog kerstverlichting bijkomt. GabriŽls legde uit dat men voor dit jaar nog gebonden was aan het contract met Eandis. Er staat dus evenveel als op het einde van de actie vorig jaar. Maar in samenspraak werd beslist om de lichten dichter bij elkaar te hangen, dus dan wel maar in een straat. De grote bomen staan enkel aan de Donkmeerkapel en aan het Sint-Annaplein. Er komt er geen op het Overmeerse kerkplein omdat die dan toch voor de kerstmarkt weg zou moeten. De lichten werden onmiddellijk na het plaatsen aangestoken omdat het Eandis-personeel anders terug zou moeten komen.

bullet

Brandweerpensioen. De N-VA had vragen bij het niet terugnemen van een brandweerman die op zijn 60ste met pensioen was gegaan. Door de verlenging van de leeftijd tot 65 had hij kunnen terugkomen, maar dat werd geweigerd. "Na een ongunstig en heel gemotiveerd advies van de brandweercommandant", zei de burgemeester. Zij had zelf nog vragen bij de strengere fysieke voorwaarden die wellicht in voege komen eens de brandweerreorganisatie is ingevoerd, en waar ook de huidige brandweerlui zullen moeten aan voldoen.

 

links naar sites van verenigingen over:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

verkiezingen 14/10/12
 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje VÓrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 25/11/13. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2011 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.