Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

gemeenteraad 19 mei 2008

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

Omhoog
gemeenteraad 19 mei 2008
gemeenteraad 29 april 2008
gemeenteraad 10 maart 2008
gemeenteraad 29-1-08
gemeenteraad 18 december 2007
gemeenteraad 26-11-2007
gemeenteraad 22-10-07
gemeenteraad 25-4-07
gemeenteraad 22 mei 2006
gemeenteraad 20-3-2006
gemeenteraad 24-1-06
gemeenteraad 20 dec 2005
gemeenteraad 17-10-2005
gemeenteraad 2-6-05
gemeenteraad 25 april 2005
gemeenteraad 1-04-05
gemeenteraad 21-2-05
gemeenteraad 25-1-05
gemeenteraad 6-12-04
gemeenteraad 18-10-04
gemeenteraad 20-9-04
gemeenteraad 21-6-04
gemeenteraad 22-3-04
gemeenteraad 16-2-04
gemeenteraad 19-1-04
gemeenteraad 29-12-03
gemeenteraad 24-11-03
gemeenteraad 17-9-03
gemeenteraad 22-6-03
gemeenteraad 19-5-03
gemeenteraad 28-4-03
gemeenteraad 17-2-03
gemeenteraad 23-1-03
gemeenteraad 20-12-02
gemeenteraad 18-11-02

 

Omhoog 

Door de vroeger dan geplande reis van titelvoerend burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad, Karel De Gucht (Open VLD) naar China, mocht CD&V-fractieleider Luc Vercruyssen, het raadslid met de hoogste anciŽnniteit, de gemeenteraad leiden. En deed dat zonder problemen: op een enkele onthouding van een van zijn partijgenoten na, werden alle punten unaniem goedgekeurd. De raad duurde wel wat langer dan men tijdens deze legislatuur al gewend is geraakt, maar dat veel te maken met de uitleg rond de verkiezing van het nieuwe gemeentelogo, die over de vernieuwde reglementen voor erkenning en subsidiŽring van jeugdwerk en sportclubs, en over het oprichten van een drugpreventiedienst. En ook over de gewijzigde verkeersregeling in de Overmeerse Kasteeldreef was nogal wat te doen.

Logo - jeugdwerk - sportclubs - drugpreventie - Kasteeldreef - AMI - kasteeldomein - Donkere Wolk - kasteelbomen

Logo

(klik om te vergroten)

De gemeente had begin dit jaar een logowedstrijd uitgeschreven. Bedoeling was iets moderner dan het wapenschild te vinden om op alle gemeentelijke publicaties te plaatsen. Er kwamen bijna 50 ontwerpen binnen. De procedure was zo opgesteld dat de professionele jury zonder de ontwerpers te kennen een eerste selectie moest maken. Dat leidde tot de keuze van 4. Hun ontwerpers werden opgeroepen. Zij kregen enkele tips om eventueel kleine wijzigingen aan te brengen. Dan werd - opnieuw zonder de naam van de ontwerpers te kennen - het advies van cultuur- en jeugdraad gevraagd. Al deze adviezen werden vanavond aan de gemeenteraad voorgelegd. Dat gebeurde door cultuurcoŲrdinator Bob Pieters, tijdens een schorsing van de raad. Hij vroeg om te letten op duidelijkheid zowel in groot als in klein formaat, in kleur en zwart-wit, op de mogelijkheid om het gemakkelijk en goedkoop op verschillende dragers (papier, klevers, textiel ...) aan te brengen. Daarna gebeurde een geheime stemming. De raadsleden volgden veeleer het advies van de cultuurraad, dan van de professionele jury en de jeugdraad: het ontwerp van Annick Stevens haalde het zo van dat van Jan De Bie. Zij won hiermee een weekend in een kasteel (niet dat van Berlare ...) en Ä150. Het logo (afbeelding komt morgen) heeft de vorm van het Donkmeer met daaronder 'Berlare'. In juni worden alle ingestuurde ontwerpen in het gemeentehuis opgehangen.

Nieuwe bepalingen voor jeugdwerkerkenning en -subsidies

Schepen Tom Temmerman (Open VLD) legde uit dat als gevolg van een nieuw decreet dienden de erkennings- en subsidievoorwaarden dienden aangepast. Zo zijn er nieuwe klasseringvoorwaarden. Men maakte van de gelegenheid gebruik om een meer neutrale commissie (met externe leden) op te richten die moet verhinderen dat er interne spanningen ontstaan. Tot nu moeten de jeugdwerken immers de voorstellen van andere verenigingen beoordelen. Voortaan kan het advies worden ingewonnen van experten. De CD&V loofde het schepencollege omdat hun vertegenwoordiger zo actief bij de uitwerking van het voorstel had kunnen meewerken. Dat lokte bij burgemeester GabriŽls (Open VLD) de opmerking uit of alle vergaderingen misschien na 29 april hadden plaatsgevonden (toen CD&V voor de gemeenteraad protesteerde omdat men te weinig informatie zou krijgen, nkb).

Nieuwe bepalingen voor sportcluberkenning en -subsidies

Schepen Temmerman had meer uitleg nodig om de nieuwe erkenning- en subsidievoorwaarden voor sportclubs uit te leggen. Die zijn het gevolg van het nieuwe decreet dat meer kwaliteit dan kwantiteit, en sport voor allen beoogt. Bij de erkenningvoorwaarden zit onder meer (voor clubs die niet behoren tot een overkoepelende organisatie) het kunnen voorleggen van statuten of huishoudelijk reglement. Luc Vercruyssen wees er op dat dit vooral voor de kleine clubs een hinderpaal kan zijn. De schepen antwoordde dat de clubs al zijn ingelicht en tot september de tijd hebben. Hij bevestigde dat zij eventueel bij de sportdienst een model kunnen bekomen.

De gemeenten krijgen voortaan een vaste subsidie van Ä1,5 per inwoner of in totaal Ä21.664,5, met enkele voorwaarden voor de verdeling. Zo moet de helft van dat bedrag naar sportinitiatieven voor allen gaan (de activiteiten die de gemeentelijke sportdienst opzet, de werking van de sportraad, initiatieven naar jongeren, senioren en mensen met een handicap. Berlare behoudt ook de meer dan Ä13.000 die al in de begroting stonden. Hierdoor kan men verzekeren dat elke sportvereniging zeker de basissubsidie van Ä125 heeft en is het ook mogelijk om Berlare Sportief, dat eigenlijk geen sportende leden heeft maar wel noodzakelijk is voor de organisatie van wielerwedstrijden, verdere steun kan blijven krijgen. De rest van het totaalbedrag wordt verdeeld in verhouding tot het aantal punten dat de clubs krijgen door aan voorwaarden te voldoen. Daaronder onder meer het aantal leden uit de eigen gemeente, de kwaliteit en bijscholing van trainers en begeleiders, de lenings- en huurlasten (behalve als gemeentelijke infrastructuur wordt gebruikt),de inspanningen voor communicatie. Er werd ook een maximumplafond vastgelegd. GabriŽls weer er op dat het subsidiebedrag door dit puntensysteem wel jaarlijks wat kan variŽren, afhankelijk van aan welke voorwaarden men voldoet. Door het nieuwe systeem krijgen  volleybalclub JTV Brigand minder (minder dan de helft spelers uit de eigen gemeente) en judoclub Kumiuchi (boven het plafond) dit jaar minder dan vorig jaar. Francky Verhofstadt (CD&V)wees er op dat clubs met minder leningen, omdat ze meer met eigen middelen hebben geÔnvesteerd, eigenlijk worden benadeeld.

Drugpreventiedienst

Een dit keer wel zeer actieve Temmerman moest ook nog de oprichting van een intergemeentelijke drugpreventiedienst voorstellen. Die ontstond na samenspraak met Zele, waardoor ook provinciale subsidies mogelijk werden. Die zal dienen om een halftijds preventieambtenaar aan te werven die vooral informatietaken zal vervullen. Jo Vercammen (VB) was tevreden met het voorstel. Hij vroeg of de jeugdraad betrokken was, om aandacht te besteden aan de ouders, en om de politie meer te laten controleren bij fuiven. Temmerman bevestigde dat de werking veel ruimer zal zijn dan naar de jeugd, maar dat de jeugdraad hierin geen advies moet geven. Wel zal met hen worden samengewerkt, zoals met ouders, OCMW, politie, scholen en andere betrokkenen. Patrick Van Malderen (CD&V) wees er op dat al vroeger initiatieven zijn genomen, waardoor 'de politie er meer aandacht ging aan besteden' en er ook een infopunt in het OCMW werd opgericht. Hij wou nog weten of dit initiatief eigenlijk niet gewoon meebetaalt voor de preventieambtenaar die in Zele al actief is. Katja GabriŽls antwoordde dat die nu andere taken heeft en dat het de bedoeling is zo vlug mogelijk iemand anders aan te werven. Van Malderen vroeg ook nog aan een laagdrempel-contactpunt, dit om te vermijden dat betrokkenen er niet naar toe komen omdat ze vrezen herkend te worden als iemand met een drugprobleem. Waarop Cooreman antwoordde dat dit misschien wel het probleem van het infopunt in het OCMW was.

Kasteeldreef

Schepen Wim Arbijn (sp.a-Vl.Prog.) gaf aan dat men in de Kasteeldreef (die voor de sportzaal in Overmere loopt) momenteel gevaarlijk is voor fietsers omdat die weg, zeker sinds de omleiding wegens de werken aan de baan Wichelen-Schoonaarde, door velen als sluipweg wordt gebruikt. Daarom wil de gemeente de doorgang juist achter de toegang naar de parking voor de sporthal voor wagens blokkeren. Jan De Palmenaer (CD&V) opteerde om er eenrichtingsverkeer op te leggen, maar dat zou volgens de schepen het sluipverkeer niet weghouden. Bovendien vermijdt het voorstel dat er doorgaand verkeer langs de voetbalpleinen komt, waar toch veel jeugd komt spelen. Verhofstadt gaf aan dat dit sluipverkeer dan wel de doorgang langs het vroegere voetbalplein zal gebruiken. GabriŽls kondigde aan dat in het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor die zone (dat wellicht in juli wordt voorgesteld) is voorzien om het ook daar af te sluiten, maar dat men dat indien nodig ook vroeger zal doen. De voorziene afsluiting zal zeker nog fietsers en voetgangers doorlaten.

In de rand van deze discussie zei GabriŽls nog dat men wil proberen nog dit najaar met de asfaltering van de Kasteeldreef te beginnen en dat er plannen zijn om het kapelletje aan het kruispunt met de Molenstraat te verplaatsen. Verhofstadt gaf aan dat men best de buur aanspreekt, omdat die bereid zou zijn hiervoor wat grond te verkopen.

Voorschot AMI

In een toegevoegd punt zei burgemeester GabriŽls dat men zo snel mogelijk de aankoop van de vroegere AMI wil kunnen afhandelen. Daarbij moet echter een voorschot van 5% worden betaald, en de begrotingswijziging voor de aankoop van het pand wordt pas tijdens de gemeenteraad van 30 juni voorgelegd. Daarom vroeg zij of het college nu al het voorschot mag uitbetalen. Zij beriep zich op het artikel uit de gemeentewet die dat bij onvoorziene omstandigheden toelaat. Er was geen bezwaar tegen.

Kasteeldomein later toegankelijk

De burgemeester liet ook nog weten dat de vier maanden tot de verlening van de notariŽle akte pas begint te lopen nadat de vrederechter, die als voogd optreedt voor de zieke kasteeleigenares, zijn toelating voor de verkoop heeft gegeven. Daardoor zou de verhoopte openstelling wellicht niet in september kunnen gebeuren. De ondertekening zou misschien zelfs pas in november kunnen. Ook voor de sanering van de tuin zou wellicht minstens een jaar kunnen duren, waarschuwde zij voor te grote verwachtingen. Eerst moet immers, om zoveel mogelijk subsidies te kunnen krijgen, eerst een beheersplan worden overeengekomen met hogere instanties.

Luc Vercruyssen loofde bij deze gelegenheid de aankoop van het kasteel en het succes van de gebruikte strategie, "die door de hele gemeenteraad werd ondersteund". Die strategie leidde er toe dat het kasteel nu van de gemeente is "voor een heel mooie prijs, ook voor de eigenaars gezien het schattingsverslag". Hij gaf aan dat het nooit de bedoeling is geweest om echt tot onteigening over te gaan. GabriŽls voegde er aan toe dat met de eigenaars "het compromis in een goede sfeer is bereikt" en dat "de contacten even goed zijn als met het vorige gemeentebestuur".

Donkere Wolk

Jo Vercammen stelde vast dat de voormalige camping Donkere Wolk aan het Donkmeer een stort aan het worden is, en vroeg welke maatregelen mogelijk zijn. Schepen Kets (Open VLD) wees er op dat de gemeente al langer probeert om het te kopen. De burgemeester verduidelijkte dat een raadgever is gevraagd om de procedure op te starten waardoor de gemeente voor de openbare veiligheid en gezondheid zou kunnen optreden. Omdat de sanering op minstens Ä40.000 wordt geraamd hoopt de gemeente daar toch iets van te recupereren, wat blijkbaar niet evident is. In het RUP Donk (wellicht ook voor te stellen op 30 juni) wil men alvast het deel links van de weg als zone voor gemeenschapsvoorziening laten opnemen, om het dan later te kunnen onteigenen. In afwachting is beslist om er schermen voor te zetten om alvast het zicht er op te verminderen.

Kasteelbomen

Jan De Palmenaere (CD&V) blijft aandringen om te weten wie de opdracht gaf voor het verwijderen van vier bomen van het kasteeldomein in Uitbergen: de gemeente of de dienst Zeeschelde. Indien het Zeeschelde was, vindt hij dat niet de gemeente moet instaan voor de vervanging. Burgemeester GabriŽls blijft er bij dat beide instanties aanwezig waren toen de beslissing werd genomen en dat met Zeeschelde een akkoord werd bereikt dat de gemeente voor de nieuwe bomen zorgt.

 

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

 

Verkiezingen 10/06/07

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje VÓrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje VÓrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 11/03/08. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2008 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.