Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd Sponsors reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site)

gemeenteraad 22-6-03

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

2007: 30 jaar fusie !

Geef uw mening, uw opmerkingen en voorstellen.

Lees hier meer.

Gemeenteraadsverslagen
Wat kost een gemeente ?
Halfweg-evaluatie 2003
Boerenkrijgmuseum
Viering Van Sande
politie
brandweer

 

Omhoog

Motorboot - Scholengemeenschap - Nieuwe Donkbrug - Fuifzaal - Parkeerplaatsen

 

'Verdwenen' boot

De gemeenteraad besliste een motorboot te kopen. Deze moet de parkwachter voor het Donkmeer toelaten om vissers zonder vergunning en stropers op te sporen. De VLD-oppositie vond de kostprijs (raming Ä 5000) te hoog en de investering niet efficiŽnt. "Wie er zonder vergunning is, ziet deze motorboot al lang aankomen", zei Luc Vander Meirssche. CD&V-schepen Spruyt stelde dat de boot nodig is om het vertrouwen van vissers terug te winnen. Deze klagen nogal eens van stropers. Bovendien kan de boot worden gebruikt voor de kwarttriatlon die in augustus wordt ingericht. Michel Van der Haegen (VLD) reageerde dat men daarvoor de brandweerboot en een van VVV-Donkmeer gebruik, maar volgens schepen en VVV-secretaris Moerman is deze laatste spoorloos verdwenen...

 

Scholengemeenschap met Hamme, Laarne, Wetteren en Wichelen

De gemeenteraad keurde als eerste het voorstel goed om met de gemeentescholen van Berlare, Hamme, Laarne, Wetteren en Wichelen de scholengemeenschap Scheldeland op te richten. Hiermee gaat men in op het voorstel van minister Vanderpoorten om door samenwerking efficiŽnter gebruik te maken van zorg, informatica en administratie. Mede op vraag van de Vereniging van Vlaamse Gemeenten en Steden en omdat kleuter- en lageronderwijs tot de gemeentelijke kerntaken behoort, verkiezen deze gemeenten een samengaan, met eventueel later een fusie, van gemeentescholen boven een samenwerking met andere netten, wat bovendien heel wat andere problemen zou geven, werd gezegd. Scheldeland haalt meer dan 1350 leerlingen wat nog meer 'punten' en dus meer faciliteiten oplevert. Wichelen, dat de grootste gemeenteschool heeft, is de pilootgemeente. De verschillende gemeenteraden blijven wel op verschillende domeinen beleidsbevoegdheid behouden. De overeenkomst gaat in voor een jaar. Begin juli hoopt men het akkoord van alle gemeenteraden te hebben en het officieel te kunnen tekenen.

Nieuwe Donkmeerbrug

Tijdens de gemeenteraad keurde men ook de aanleg van een brug over het meer goed. Die komt er naast chiroheem Scheve Villa en maakt een samen met de provincie uitgestippelde wandeling van meer dan 10km rond het meer mogelijk. De VLD vroeg om ook een kleinere en zo ook voor kinderen meer geschikte wandeling rond het meer uit te werken. Bart Van Malderen (CD&V) wou weten of er een goede afscheiding komt met het chiroheem om ongewenste bezoekers weg te houden en voor de veiligheid van chiro en andere huurders. Volgens burgemeester Van Sande heeft de ontwerper dit beloofd. Van der Haegen (VLD) zei nog dat de chiro het wandelpad had gemaaid. Hij vroeg om dat in het vervolg door de gemeente te laten doen.

 

Fuifzaal zorgt voor herrie tijdens gemeenteraad

De jeugdraad zorgde voor spanning tijdens de gemeenteraad. Aanleiding was een voorstel om het subsidiereglement aan te passen nu Joko niet meer in aanmerking komt. Eerder was voorgesteld om het vrijgekomen bedrag niet zomaar te verdelen over de overblijvende verenigingen en een deel opzij te leggen in een spaarpot. De jeugdraad vroeg nu om aan die pot een bestemming te geven, eventueel de bouw van een fuifzaal. De CD&V-meerderheid wou dit eerst niet zomaar goedkeuren omdat men vreesde dat de gemeentezich engageerde om een flink deel bij te leggen. De spaarpot kan na vijf jaar immers maximaal Ä 12.500 groot zijn. Zowel sp.a'er Wim Arbijn als de VLD'ers Luc Vander Meirssche en Michel Van der Haegen vonden het een slecht signaal aan de jeugdraad als men het voorstel om een bestemming te geven zou afwijzen. Deze laatste stelde nog voor dat de jeugdverenigingen een groter deel zouden bijdragen aan de spaarpot om het bedrag te verhogen. Vander Meirssche verweet de CD&V geen alternatief te kunnen bieden. Bart Van Malderen (CD&V) vond dan weer dat men zich aan een vorige beslissing moet houden. Die stelde dat de spaarpot in de eerste plaats moet dienen voor het geval er nieuwe jeugdbewegingen of jeugdclubs zouden worden opgericht. Arbijn opperde daarop dat meer inspanningen voor niet-georganiseerde jeugd nodig zijn. Vander Meirssche voegde er aan toe dat ook leden van jeugdbewingen naast die activiteiten als niet-georganiseerde jeugd nood hebben aan ontmoetingsruimten.

Omdat er een situatie dreigde dat de oppositie zich wel achter het voorstel zou scharen en de meerderheid niet, werd het CD&V-standpunt na een schorsing aangepast. Op drie CD&V-onthoudingen (Bart en Patrick Van Malderen en Jan De Palmenaer) na keurden allen het voorstel uiteindelijk goed. In naam van de 'onthouders' zei Bart Van Malderen dat men werkingssubsidies van projectsubsidies moet onderscheiden en dat hij wel bereid was over een eventuele fuifzaal te onderhandelen. Het nu al vastleggen in het subsidiereglement noemde hij politiek opportunisme. De oppositie herhaalde dat de meerderheid dan maar een beter voorstel had moeten geven.

Meer parkeerplaatsen

Om het verlies aan parkeerplaatsen aan de kerk van Overmere op te vangen, wil de gemeente wagens langs het gemeentepark schuin laten parkeren waardoor de huidige capaciteit van 30 wagens minstens wordt verdubbeld en er zo zelfs meer plaatsen dan vroeger beschikbaar komen. Om dit mogelijk te maken verhuist het fietspad meer naar het park toe, wat bovendien voor de fietsers nog veiliger is. Het voorstel komt van de ambtenaar van de provinciale wegendienst.

 

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje VÓrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje VÓrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 03/12/06. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2006 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.