Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

 Kasteel kopen ?

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Omhoog
Windmolens
Waarom (geen) leeuwenvlag ?
Kasteel kopen ?
Help de regeringsformatie
Waarom democratie ?
Wil jeugd jeugdhuis/JOC ?
2007: 30 jaar fusie
'Open' begrafenissen ?
Godsdienstige Donkgemeenten ?
"Ons belastinggeld"
Ruimte voor jeugd
stemrecht vreemdelingen
Berlaars onderwijs
Vlaamse symbolen
cultuur, voor wie ?
Golfoorlog
Sport: wie doet wat ?
Adoptie
Europa, wat nu?
Midden-Oosten
rioleringen verkopen ?

 

Omhoog 

15 mei 2008:
de gemeente tekent de koopovereenkomst met de eigenaars

17 november 2008:

het gemeentebestuur krijgt de sleutels van het kasteel

27-28 december 2008:

opendeurdag in het kasteeldomein

zie nieuws van de dag

 

 

 

Begin april 2008 raakte bekend dat het kasteel in Berlare te koop stond. Op een website stond eerst €1,4 miljoen als aanvangsprijs voor een verkoop bij opbod gemeld. Kort nadien werd dat €1,6 miljoen.

 

Dat leidde tot deze vraag in nieuwsbrief nr. 189 van 13 april (en herhaald in nr. 190 en 191):

Zouden inwoners bereid zijn mee te betalen
voor de aankoop van het kasteel van Berlare ?

 

Moet Berlare proberen het kasteel in openbaar domein te brengen ? Kan dit met gemeenschapsgeld of wordt dit een project waarbij (een deel van) de bevolking toont dat er naast belastingen andere manieren zijn om er toe bij te dragen (bv. een fonds) dat dit domein ten dienste van de gemeenschap kan komen ? Of mag nu al worden gesteld dat de renovatie en onderhoud de gemeente te boven gaat ? Dit vraagt misschien meer dan wat gesprekken in de coulissen. Zoals het er nu voor staat zou de aankoop ergens tussen €100 en €200 per inwoner (van de ganse Donkgemeente) kosten. Omdat het een geklasseerd domein en gebouw is, kan voor de renovatie alvast een beroep worden gedaan op subsidies. Geef je mening, en vraag ook kennissen om dat te doen.

 

Ook aan de voorzitters van de plaatselijke partijen werd de mening gevraagd.

 

Zie ook het persbericht dat hierover werd verspreid.

En hier is het interview op Radio 2 Oost-Vlaanderen.

 

De campagneaffiche.

 

Zie ook het verslag van de gemeenteraadszitting van 29 april 2008.

Tijdens een speciale gemeenteraadszitting op 7 mei 2008 kreeg het schepencollege de toelating om een onteigeningsprocedure in te stellen (zie bij Nieuws van de dag). Op 15 mei raakte bekend dat er een overeenkomst was voor €2,1 miljoen. De vrederechter (voogd van de zieke eigenares) moet nog de toelating geven en dan duurt het nog zo'n vier maanden voor het verlijden van de akte. Kort daarop wordt het domein een weekeind opengesteld, dan weer voor wellicht meer dan een jaar gesloten om er eerst de tuin te renoveren.

 

In 1991 was er dit artikel over het kasteel en haar bewoners, naar aanleiding van het openstellen van de tuin voor een Open Monumentendag.

 

jullie reacties (laatste op 22-4)- reacties van de plaatselijke politiek (laatste op 8-6-08).

 

Dit zijn jullie reacties: (in volgorde van ontvangst)

 

bullet

Lieve Roels
Ik vind dat de gemeente het kasteel moet aankopen desnoods met de hulp van de inwoners,  zo kan iedereen van dit prachtig park genieten en het bvb verhuren voor een restaurant zoals het "kasteel van Breivelde" in Zottegem. Er is reeds een mooi gebouw verloren gegaan nl. de "Sapinière" waar nu een gigantische appartementenblok op staat.

bullet

Ben Vandersnickt

Aan een gemeenschappelijk fonds zou ik niet deelnemen. Ik vind wel dat de gemeente een ernstige inspanning moet leveren om het kasteeldomein aan te kopen.

Het domein nadien renoveren en openstellen zou het domein voor de plaatselijke bevolking niet alleen een serieuze meerwaarde geven, maar ook kansen bieden om de uitstraling van de gemeente te verhogen. Er kan ruimte in komen voor seminaries, voor openluchtspektakels ...

bullet

Medard Adam

Of de belastingbetaler deze aankoop wel ziet zitten ? Wel, belastingen moeten we toch betalen en deze aankoop is toch voor het algemeen belang van de hele bevolking. Hier telt alleen een visie, geld kan gevonden worden.

Katja Gabriëls is goed geplaatst bij Minister Van Mechelen om raad te vragen over hoe men een dergelijke aankoop kan realiseren. 

Ook zou minister De Gucht hier een heel grote rol kunnen in spelen. Hij zou extra financiële steun kunnen vragen bij de verschillende instanties. Het zou een unieke kans voor hem zijn, om te bewijzen dat hij met de gemeente Berlare begaan is. Verantwoording en argumenten zijn er genoeg te vinden om deze aankoop te rechtvaardigen. Het is een eerste grote kans om de toekomst van deze gemeente mede te bepalen - een groene long midden in het centrum van een dorp met een waaier aan mogelijkheden.  Ik hoop dat dit gemeentebestuur deze kans met beide handen grijpt.

Door het feit dat kasteel en omgeving een geklasseerd gebied is, zal men niet zo gemakkelijk een koper vinden, maar ondanks dat zal de gemeente toch vlug moeten handelen.

bullet

Erwin Scheerlinck
Ik ben het er volledig eens dat het kasteel van Berlare met het daarbij horende park, publieke eigendom zou moeten worden van de gemeente, op voorwaarde dat het geen gesloten burcht wordt en dat het park ontsloten wordt voor het publiek.
Wat betreft de financiering ben ik van mening dat de aankoop best gebeurt vanuit het budget van de gemeente, te financieren met een lening en af te lossen op termijn.
Op TV heb ik gezien dat er zeer grote herstellingswerken nodig zijn. Uw voorstel om beroep te doen op sponsors is een interessant idee, maar dan eerder om bij te dragen in een fonds voor de herstelling en het toegankelijk maken van de site. Ik zou géén beroep doen op de bevolking maar enkel op bedrijven. (Deze zouden als erkentelijkheid hun naam op een koperen plaat kunnen laten graveren). De bijgebouwen zijn inderdaad ideaal om er vergaderzalen in onder te brengen. Deze kunnen op hun beurt verse fondsen genereren. En wellicht zijn er op één of ander beleidsniveau subsidies voorzien voor de renovatie van geklasseerde gebouwen.

bullet

Jan De Bie
In een kasteel hoort een kasteelheer thuis. Geen gemeentehuis of andere openbare dingen.

In de 21ste eeuw is dat één of ander industrieel die genoeg geld heeft voor aankoop en onderhoud.

Zo blijft het geheel bewaard voor zijn omgeving, zonder dat het de gemeenschap geld kost.

Of toch? De koper kan inderdaad subsidiëring krijgen voor de restauratie ervan. Het is immers een geklasseerd monument. Ter compensatie hiervan kan monumentenzorg hem bijvoorbeeld verplichten de afsluitingen wat transparanter te maken. De gesloten beplating vervangen door een mooie transparante afsluiting, en iedere Berlarenaar en passant kan visueel genieten van het prachtige kasteel en het park er rond. De groene long blijft bewaard, wordt goed onderhouden, en het heeft de Berlaarse bevolking geen eurocent gekost.

bullet

Marc Van Gysegem
Reeds in de jaren tachtig, (dat is twintig jaar geleden...toen we nog droomden van een doorbreken van de politiek van het toenmalig gemeentebestuur) werd door Karel de Gucht ‹in gesprekken met mij en met anderen‹ geopperd dat het een unieke kans zou zijn voor een gemeentebestuur om dit historisch kasteel aan te kopen.

Er was echter géén mogelijkheid om vanuit de oppositie een dergelijk voorstel te formuleren, want de familie was toen zeker nog niet van plan te verkopen.

De prijs zou evenwel toen heel wat lager geweest zijn en op dit moment al bijna afbetaald. De toekomst ziet er nu anders uit aangezien het kasteel werd te koop gesteld. Natuurlijk is dit ook nu een unieke kans voor de toekomst wanneer de bevolking het daarmee zou eens zijn: maar: een paar reacties leren me nu al dat men het wél een goed idee vindt maar er niet wil voor betalen: hoe denkt men dan dat zoiets kan gerealiseerd worden? Een aankoop door Dexia met een leasing aan de gemeente voor 99 jaar??? ( zo kreeg Pieter De Crem zijn prachtig gemeentehuis ‹ vol marmer‹ in Aalter gerealiseerd, andere voorbeelden zijn er genoeg...) Maar zelfs die oplossing weegt zwaar op een begroting.

Laat daar het publiek maar eens over nadenken hoeveel mogelijkheden er zouden zijn om dergelijke sommen af te betalen. Subsidies van de Vlaamse regering??, Ook goed, wanneer ze zouden willen

maar: dit kan enkel een gedeelte van de aankoopprijs zijn, toch?

Voorwaarden: park en bos moeten onderhouden worden en streng behouden blijven en opengesteld, dit veronderstelt ook al een personeelskader!...De restauratie van het gebouw kan bv. in een tienjarenplan worden gegoten, wat ook de volgende gemeentebesturen mee engageert natuurlijk. Dat beter een kasteelheer dit kan kopen (reactie Jan De Bie) om het zeker bewaard te houden, dat zal inderdaad misschien wel gebeuren wanneer de gemeente hier geen serieus risico kan nemen. In dat geval zie ik echter het bos al direct verkaveld aan de kant van de warande en het kerkhof want dergelijke mensen nemen absoluut géén risico en zullen wel zorgen dat het een broekzak-vestzak operatie kan worden.

Ikzelf ben nogal sceptisch: ik vermoed dat de gemeente in de eerstkomende jaren géén budgetaire ruimte kan voorzien voor een dergelijke aankoop.

Ik hoop uiteraard dat ik me heel grondig vergis...

Reacties van de partijvoorzitters: (in volgorde van ontvangst)

bulletSteven Baeyens (CD&V)
CD&V is er voorstander van dat het gemeentebestuur een ernstige poging zou ondernemen om het kasteel in Berlare te kopen. CD&V ondernam hier in het verleden ook reeds pogingen toe, maar op dat moment bleek de aankoop niet mogelijk.
Er dient zich momenteel een enorme kans aan om de gemeente werkelijk een ander en groener uitzicht te geven, om een mooi stuk natuur ten dienste van de eigen bevolking te stellen, om onze gemeente een nieuwe toeristische troef te geven, om activiteiten van en voor de (eigen) bevolking in een uniek kader te kunnen organiseren, en nog zoveel meer.
Deze kans moet het gemeentebestuur met twee handen grijpen. Vooral vanuit het besef dat deze kans zich niet snel opnieuw of zich nooit meer zal voordoen.
De aankoop zou dan wel een bijzonder duur project voor de gemeente worden, maar besturen is nu eenmaal ook een zaak van te durven grotere uitdagingen aangaan.
De huidige meerderheid heeft financieel alvast het gemak dat het CD&V-bestuur een riante overschot in de gemeentekas achterliet.
Er zou zo vanuit het gemeentebestuur werk moeten gemaakt worden van de uitbouw van een idee over de functie die het kasteel zou kunnen vervullen. CD&V doet een oproep om in deze dialoog de bevolking voldoende te betrekken. Het gemeentebestuur zou samen met de bevolking deze unieke kans moeten aangaan.
bulletN-VA
De N-VA Groot-Berlare vindt de aankoop van het kasteel te Berlare door het gemeentebestuur een goede zaak. Voor Berlare en zijn bevolking is het ontsluiten van dit kasteel naar een openbaar toegankelijk gemeentelijk domein een pluspunt.  
De bestemming van de gebouwen en het park moet goed worden bestudeerd en de bevolking dient betrokken te worden via de diverse adviesraden. Vandaar dat de N-VA – in tegenstelling tot het gemeentebestuur – pleit voor de onmiddellijke aanwerving van een toerismecoördinator zodat een onafhankelijk en professioneel advies van bij de start van de verschillende projecten kan worden meegenomen.

De N-VA wijst er verder nog op dat naast de aankoop en het onderhoud van het kasteel, de gemeente ook grote en  vooral dure plannen heeft voor de Donksite, uitbreiding van het gemeentehuis op de gronden van de vroegere “AMI” en de  voor voetbalclub SK Berlare noodzakelijke aanpassingswerken. Stuk voor stuk belangrijke en noodzakelijke projecten maar die ook een enorme belasting zullen leggen op het gemeentebudget, ook al zal er beroep kunnen gedaan worden op subsidies. De N-VA Groot-Berlare zal dan ook waken of de verkiezingsbelofte van de Open VLD in verband met belastingen zal kunnen behouden blijven.

 

links naar sites van verenigingen over:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

links naar
winkels en bedrijven uit deze gemeente

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

verkiezingen 14/10/12
 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 02/01/14. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2011 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.