Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd Sponsors reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site)

Ruimte voor jeugd

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

2007: 30 jaar fusie !

Geef uw mening, uw opmerkingen en voorstellen.

Lees hier meer.

Nieuws van de dag
'Grootste' Vlaming
informatie
column
Discussiethema's
nkb-wedstrijd
Sponsors
reacties over site
Web overzicht
Zoekpagina (deze site)

 

Omhoog

4-12-2003
Nood aan jeugdlokalen ?

Zowat in alle gemeenten duiken er enquêtes op waarin de jeugd laat blijken dat men fuifzalen wil. Zich niet meer moeten verplaatsen in het gevaarlijke weekendverkeer lijkt een belangrijke reden te zijn. Sommige gemeentebesturen grepen dat al aan om plannen uit te werken, hoewel niet altijd tot grote vreugde van de buurt waar de gemeente die fuifruimte ziet. In andere zorgt men voor een alternatief door op belangrijke feest-dagen gratis bussen naar nabijgelegen uitgaanssteden in te richten. Wat met de Donkgemeenten ? Een recente ACW-enquête geeft alvast aan dat ook hier de jeugd meer fuifruimten wil. En wat met de andere jeugdlokalen ? (Het gaat hier niet over de sportaccomodatie.)

Het Donkmeer was jaren terug een belangrijk uitgaanscentrum. En de Pigalle was ook lang een ontmoetingsplaats waar vele koppeltjes zijn gevormd. Maar dat is intussen toch al wat jaren geleden. De Pigalle is dicht en wat er nog over is aan dancings aan het Donkmeer kreeg niet echt een goede faam. De jeugdhuizen, het niet meer erkende Joko in Berlare en het wel nog officiële JZN in Overmere, hebben niet echt de ruimte om grotere fuiven te organiseren. In Berlare is Stroming enkele keren per jaar het decor voor initiatieven van Bosquimano en PhyNiX. Mic-Mac is de enige overgebleven ruimte om zonder tè hoge kosten een jeugdfuif te organiseren. In Overmere biedt de kantine van de voetbalclub een mogelijkheid. Het pas opgerichte Skorpion is alvast van plan het te gebruiken. En in Uitbergen moet de volgend jaar vernieuwde feestzaal in de vroegere gemeenteschool voldoende ruimte bieden. Aan het Donkmeer werden in de Festivalhal en in een tent op het Nieuwdonkdomein al grotere fuiven georganiseerd. 

Wat de andere jeugdlokalen betreft, moet worden gezegd dat alleen de chirojongens, zowel in Berlare als in Overmere, over redelijke tot goede locaties beschikken. Beide ontstonden deels door eigen (lees: ouders), deels door gemeentelijke inbreng. Ook JZN zit in een lokaal dat, dank zij de gemeente, toch wat mogelijkheden biedt. Joko kreeg vroeger een huursubsidie, maar kloeg dat de steun en het lokaal te klein waren om er fuiven te organiseren. De chiromeisjes en de KSJ hebben een gratis lokaal ter beschikking, en kregen al extra subsidies voor verbeteringen, maar blijven toch in ruimten zitten die op termijn niet aan te houden zijn, al was het maar omwille van de brandveiligheid.

Moet het verbeteren ? Indien ja, hoe ?
Wil men de jeugd inderdaad meer mogelijkheden in de eigen gemeente bieden, dan moet er duidelijk nog iets worden gedaan, zowel om te fuiven als voor jeugdbewegingen. Dat vraagt echter investeringen en ruimten waar dergelijke initiatieven mogen.

Zijn er kansen verloren gegaan door het toewijzen van de Scheve Villa of door het exclusief recht op de ruimte naast het gemeentepark in Overmere ? Of bij de nieuwe bestemming voor de ruimte van het vroegere zwembad ? En zijn de extra subsidies voor werken aan de lokalen aan het Wegelken in Berlare geen verloren uitgaven ? Had men niet beter al het geld dat daar is aan besteed voor een degelijke infrastructuur gebruikt waarin meerdere jeugdinitiatieven terecht konden ? Of al meerdere jaren de subsidies gespaard die nu worden verdeeld, om met die middelen iets te bouwen ?

Waar is nog ruimte beschikbaar voor jeugdactiviteiten ? Komt er iets beschikbaar nadat het rusthuis in Berlare verdwijnt ? Of denkt men aan de omgeving van SK Berlare ? Kan eventueel iets worden gedaan met de loods die langs de Schelde is gebouwd en leeg staat ?

Je kan ook de vraag stellen of het de taak van de gemeente is in te staan voor de infrastructuur voor alle jeugd(en andere)organisaties. Geldt ook hier de regel dat wie zelf initiatief neemt, het laken naar zich toe kan/mag trekken ?

Laat weten wat je er over denkt. Een werkgroep is momenteel bezig met het opmaken van een jeugdwerkbeleidsplan. Alle inbreng is welkom. 

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vîrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 03/12/06. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2006 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.