Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

Waarom (geen) leeuwenvlag ?

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

Omhoog
Waarom (geen) leeuwenvlag ?
Kasteel kopen ?
Help de regeringsformatie
Waarom democratie ?
Wil jeugd jeugdhuis/JOC ?
2007: 30 jaar fusie
'Open' begrafenissen ?
Godsdienstige Donkgemeenten ?
"Ons belastinggeld"
Ruimte voor jeugd
stemrecht vreemdelingen
Berlaars onderwijs
Vlaamse symbolen
cultuur, voor wie ?
Golfoorlog
Adoptie
Europa uitbreiden ?
Midden-Oosten
rioleringen verkopen ?

 

Omhoog 

Juli 2008.

De elf juliviering zal dit jaar wellicht nog met meer aandacht worden gevolgd. De communautaire problemen en de nabijheid van '15 juli', algemeen beschouwd als de dag waarop wordt beslist over het voortbestaan van de regering Leterme (en misschien van meer ...) zorgen immers voor extra spanning.

Discussietekst - uw reacties

Discussietekst

Hoe staat de bevolking tegenover deze spanning ? En hoe uit zich dat ?

Er is op deze site al regelmatig aangedrongen op een degelijk debat, ook in de Donkgemeenten. Omdat het uiteindelijk zo ver zal komen dat de bevolking zich op de ene of de andere manier zal moeten uitspreken. En dat gebeurt dan best nadat men goed is geļnformeerd. Ook over de mogelijke negatieve gevolgen van de mogelijke beslissingen.

Dat is echter nog niet gebeurd. De reacties op 'help de regeringsformatie' zijn gering. Zelfs politieke partijen, die toch in de eerste plaats de bevolking zouden moeten informeren, moesten worden aangespoord om hun visie te geven. Een debat in de gemeenteraad werd afgewimpeld wegens 'van bovengemeentelijk belang'. Alsof de burgers van de Donkgemeenten uiteindelijk niet zijn betrokken, en de gevolgen van wat gaat gebeuren niet zullen ondergaan. En van de partijen die het debat aanvroegen is er ook nog niet echt veel informatie gekomen over hun standpunt.

Het gevolg is wel dat een partij het monopolie krijgt en de kans greep om met al verschillende folders en populistische boodschappen de publieke opinie te beļnvloeden. Met haar campagne om een leeuwenvlag te hangen en het gebrek aan tegenreactie (N-VA liet wel weten dat het de eigen leden zal aanzetten om de vlag te hangen) wordt iedereen die dat zal doen in een extreme hoek geplaatst. Vooral aan Franstalige kant (en zo ook in het buitenland) zal dit worden beschouwd als een 'zoveelste uiting van Vlaamse onwil om tot een redelijk resultaat te komen', als een 'zoveelste bewijs van racisme'. Daar waar een vlag hangen in de eerste plaats moet zijn bedoeld om respect te tonen. Respect voor de verwezenlijkingen in het verleden om zonder bloedvergieten te komen tot een situatie waarbij mensen die uit dit deel van het land komen niet langer daarom worden benadeeld (hoewel er nog wel een en ander kan verbeteren).

Hadden de andere politieke partijen om dat tegen te gaan niet beter (al lang) opgeroepen om inderdaad massaal de leeuwenvlag uit te hangen, gekoppeld aan een duidelijke boodschap over waar Vlaanderen voor hen moet staan ? Dat dit  een Vlaanderen is dat open staat voor iedereen, dat elke mens respecteert om wat hij/zij is, dat solidair is met mensen die het moeilijk hebben zowel 'hier' als 'ginder' ? Maar ook een Vlaanderen dat respect vraagt en niet wil worden afgeschilderd als een racistische en navelstarende gemeenschap.

Tot hier toe is dat niet gebeurd. En moeten we nu - in tegenstelling tot wat we vroeger schreven (zie hier) eigenlijk hopen dat er weinig vlaggen zullen hangen. Of komt er toch nog een inspanning van de andere partijen ?

Uw reacties (in volgorde van ontvangst)

Marc Van Driessche:
Ik ga akkoord dat, een bepaalde groep zich probeert te profileren als "Vlaamse partij", en dit op een goedkope manier. Ik keur dit volledig af!
Maar moeten we, omdat sommige individuen een karikatuur maken van de Vlaamse eigenheid, onze leeuwenvlag in de kast laten liggen?
Moeten we, omdat sommigen nog altijd niet beseffen dat Vlaamsgezindheid geen synoniem hoeft te zijn voor rechts en extreemrechts, onze leeuwenvlag in de kast laten liggen?
Moeten we, omdat de media in Walloniė  zo verkeerd bezig is, onze leeuwenvlag in de kast laten liggen?
Mogen we op 11 juli niet even blijven stilstaan bij het feit dat wat er zich in het verleden heeft afgespeeld ons toch al zo ver heeft gebracht?
Mogen we op 11juli ons niet afvragen wat de toekomst ons gaat brengen? Ik vind van wel!
Het is natuurlijk niet de eerste keer dat er rond 11 juli een zekere hoogspanning hangt
Mijn  manier om 11 juli symbolisch te herdenken zal het uithangen van de Vlaamse leeuw zijn en zou dit graag wat meer in het straatbeeld zien !

N-VA Groot-Berlare:
De N-VA Groot-Berlare roept de inwoners van Groot-Berlare op om op 11 juli de Vlaamse leeuw uit te hangen. Het is waar dat de laatste maanden één bepaalde partij  probeert om zich deze vlag toe te eigenen, maar dat mag geen reden zijn om op onze Vlaamse feestdag onze leeuw in de kast te laten. Dat de perceptie bij buitenlanders en Franstaligen leeft dat het uithangen van de Vlaamse leeuw een teken van extremisme is, is een jammerlijke zaak maar dat mag ons er niet van weerhouden om komende vrijdag onze fierheid te tonen. Het uithangen van de Vlaamse vlag is geen teken van agressie of van extremisme maar gewoon van fierheid om Vlaming te zijn zonder daarom andere mensen uit te sluiten. Het is ook eigenaardig dat deze discussie enkel wordt gevoerd rond de Vlaamse feestdag en niet rond de nationale of Waalse feestdag. Wij hebben er dan ook geen enkel probleem mee dat mensen de Belgische of Waalse vlag uithangen op hun feestdag. Wij hebben respect voor de keuze van die mensen, het enige dat wij vragen is dat dat respect dan ook wederzijds zou zijn.

 


 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

 

Verkiezingen 10/06/07

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vīrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vīrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 11/03/08. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2008 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.