Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

cultuur, voor wie ?

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

Nieuws van de dag
'Grootste' Vlaming
informatie
column
Discussiethema's
nkb-wedstrijd
reacties over site
Web overzicht
Zoekpagina (deze site)
Sponsors

 

Omhoog
Reacties cultuur

zie ook: Reacties

Er is in Berlare al heel wat veranderd, wat cultuur betreft. De infrastructuur valt uiteraard het meeste op. Maar, wellicht als gevolg van de ook inhoudelijk zijn de mogelijkheden om zich cultureel te verrijken sterk veranderd/uitgebreid de voorbije twintig jaar. En onder druk van de Cultuurraad wordt daar volgend jaar nog meer aan gewerkt. Hoog tijd om zich enkele belangrijke vragen te stellen, dus. Vooral dan over wat men eigenlijk op langere termijn wil bereiken.

Het cultureel centrum Stroming (door het nieuwe decreet wordt dit een gemeenschapshuis), de bibliotheek, de festivalhal, wellicht ooit het boerenkrijgmuseum, de feestzaal in Uitbergen, de balletzaal, de locaties voor de heemkundige kringen, het zijn enkele voorbeelden van wat er materieel bijkwam om in de gemeente aan cultuur te doen. De programmatie in Stroming (en het personeel om dat uit te werken), de verschillende verenigingen die er zijn bijgekomen, de afdeling van de Wetterse academie maakten dat ook inhoudelijk meer is mogelijk geworden. Wat niet wil zeggen dat er vroeger niets was. Denken we aan de toneelverenigingen, de fanfares en de Concertvereniging met hoogstaande concerten in de Sint-Martinuskerk.

Men zou kunnen zeggen dat dit alles enkel mogelijk was door het beleid. Hier is het gepast te herinneren aan de Cultuurkring. In 1981 zetten enkele mensen aan om zich te beraden over hoe meer cultuur in de Donkgemeenten te brengen. Het werd een denktank die probeerde, los van reglementen over wie allemaal moest vertegenwoordigd zijn (in ons toenmalig maandblad Berlare Binnenste Buiten schreven we dat iedereen de kans had er bij te zijn en mee te werken en dat men achteraf niet moet zeggen wat mis is), zoveel mogelijk meningen te verzamelen en zo meer druk te leggen op het beleid.  De bibliotheek en Stroming zijn enkele van de resultaten. Dat was niet echt eenvoudig: het gemeentebestuur heeft altijd argwanend tegenover adviesraden gestaan. Maar er waren in de Cultuurkring voldoende mensen die het gemeentebestuur iets konden vragen en in het gemeentebestuur enkelen die wel iets zagen in een uitbreiding van de infrastructuur.  Later werd de kring dan toch geofficialiseerd omdat een erkenning van Stroming de oprichting van een cultuurraad vereiste.

Die Cultuurraad dient aan regels te beantwoorden wat betreft structuur en samenstelling. Vele verenigingen sloten aan om inspraak te hebben bij de bepaling van de subsidiereglementering. Pogingen om nieuwe accenten in cultuurbeleid te leggen hangen vooral af van persoonlijke inzet. Voor het beleid bleef prioritair de instandhouding, eventueel uitbreiding, van de infrastructuur en, omdat Stroming er nu eenmaal was, middelen ter beschikking stellen om er een programmatie voor uit te bouwen. Richtlijnen over wat men op termijn wil bereiken zijn er niet of alvast niet bekend.

Sleuteljaar

2003 wordt wat dat betreft misschien een sleuteljaar. Onder druk van de Cultuurraad wil de gemeente ingaan op het decreet dat al sinds 1 januari 2002 van kracht is. Daarin worden de gemeenten uitgenodigd (niet verplicht) om een kwalitatief en integraal cultuurbeleid te ontwikkelen op maat van de gemeente. Het decreet wil ook samenwerking met andere gemeenten bevorderen. Met kwalitatief wordt bedoeld gesteund op deskundigheid, strategische aanpak en met participatie van alle betrokkenen; integraal duidt op aandacht voor de verschillende culturele domeinen. Een hele boterham eigenlijk, die verplicht om hoe dan ook keuzen te maken. De financiėle mogelijkheden zijn immers niet onuitputtelijk.

Voor het opmaken van een cultuurbeleidsplan, waarin die keuzen worden omschreven, is er nu een oproep naar de bevolking om in een stuurgroep te stappen. Zoals we in ons toenmalig maandblad 'Berlare Binnenste Buiten'  bij de start van de Cultuurkring schreven, is het nu het moment om zich te laten horen en positief en constructief mee te werken. Anders moet men achteraf niet klagen. De stuurgroep mag ook niet verworden tot een groep waarin enkelen vooral de belangen van hun eigen achterban willen verdedigen. In die stuurgroep zullen hopelijk ook mensen zitten die  willen opkomen voor die groep mensen, wellicht een meerderheid van de bevolking, die niet goed weet hoe een inbreng te doen, die (onterecht) vindt dat cultuur staat voor iets dat voor hen 'te hoog' is. Een waaier van activiteiten ontwikkelen zodat iedereen cultureel 'rijker' kan worden,  iedereen laten genieten en kansen geven om zich te ontplooien.dat zou toch het uiteindelijke doel van een culturele werking moeten zijn.

 

Uw reacties

Iedereen kan reageren.

Stuur uw tekst het liefst in een e-mail of in een Word-bestand. Beperk de grootte tot maximaal 60 lijnen, aub. Teksten mogen/moeten kritisch zijn maar racistische of beledigende gedeelten  worden geschrapt.

 

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

sport

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vīrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vīrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 01/03/07. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2007 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.