Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

Europa, wat nu?

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

horizontal rule

Nieuws van de dag
'Grootste' Vlaming
informatie
column
Discussiethema's
nkb-wedstrijd
reacties over site
Web overzicht
Zoekpagina (deze site)
Sponsors

 

Omhoog
Reacties Europa-archief 


Waar willen we naartoe met de Europese Unie ?

Toen meer dan vijftig jaar geleden enkele staatslieden de aanzet gaven tot meer samenwerking tussen de Europese landen, was voor de meesten wellicht het eerste doel: door economische samenwerking een beter leven voor de burgers realiseren. Met 'beter' werd toen vooral gedacht aan vrede en meer comfort. Welzijn is een begrip dat van recentere datum is en eigenlijk pas aan bod komt als de materiŽle toestand al een zeker peil heeft bereikt

Mettertijd werd de Europese Gemeenschap met zes lidstaten een Europese Unie met al 27 landen. De bevoegdheden die de lidstaten aan het supranationaal gezag overlieten, werden steeds uitgebreider. Daarbij werd wel steeds het subsidiariteitprincipe gehuldigd: wat beter kan op een lager beleidsniveau, moet daar worden beslist. Niet alleen meer economische samenwerking maar onder meer ook zorg voor het leefmilieu, sociale wetten en sinds 2011 ook meer het buitenlands beleid worden op het niveau van de Unie besproken en beslist. Intussen zorgde de eenheidsmarkt er voor dat goederen vrij van de ene lidstaat naar de andere kunnen, en de euro dat het betalingsverkeer tussen de lidstaten met dezelfde munt kan. Dat we nu al meer dan een halve eeuw in vrede en, de meesten toch, in welvaart leven is grotendeels te danken aan wat samen werd opgebouwd.

Die wijzigingen zorgden echter ook voor angst, voor een verwijdering van 'de burger'.

1. De uitbreiding

De Unie streeft er naar om de voordelen te gunnen aan de inwoners van zoveel mogelijk inwoners van het Europese vasteland. Er is een morele verplichting voor, maar daarnaast het streven naar zelfbehoud: iedereen heeft het recht om 'goed' te leven en als wij het niet met anderen delen, zou dit ook de toekomst van onze nakomelingen in het gevaar kunnen brengen. In dit verband moet gezegd dat de Europese Unie een van de grootste donoren is voor hulp in Afrika, Latijns-Amerika en AziŽ.

Die uitbreidingen zorgden blijkbaar voor angst: vrees voor verlies aan tewerkstelling, voor een grote immigratiegolf van mensen uit Oost-Europa, voor een misdaadgolf die er zou op volgen, eigenlijk voor verandering. En zijn de Europese instellingen wel voorbereid om al die landen en hun problemen op te vangen ?

Dat uitbreidingen voor problemen zorgen, is wellicht bijna onvermijdelijk. Maar zijn die zo groot als sommigen vrezen valt te betwijfelen, ondanks al wat wordt gezegd over administratieve onbekwaamheid, over corruptie, over milieu en misdaad. Is het in de lidstaten zoveel beter ? Zijn er hier geen milieuproblemen ? Als er een Russische maffia hier ontstond, is dat niet mede te danken door Belgen die met hen handelden ? En geven onderzoeken niet aan dat de corruptie in sommige lidstaten groter is dan in sommige kandidaat-landen ?

2. De instellingen en de lidstaten klaar ?

En inderdaad, het is niet eenvoudig om de Europese instellingen in staat te stellen de nieuwe landen te integreren, om meer bevoegdheden op te nemen. Politieke beslissingen worden sneller genomen dan de beslissingen voor de aanpassing van de instellingen. Het is vooral belangrijk dat de lidstaten inzien dat ze op steeds meer domeinen de problemen niet alleen de baas kunnen.

3 Genoeg informatie ?

Om de vrees weg te nemen is het in de eerste plaats nodig meer informatie te verstrekken, over waar men naar toe wil en hoe, over de landen die er bij willen horen, over wat de prijs zou zijn als Europa niet verder gaat op deze weg. Het is aan de politici om het kader te scheppen voor deze informatiestroom, het is aan de burgers om zich te willen informeren met een open geest en het besef dat het hier ook niet altijd zo goed was en dat anderen recht hebben op dezelfde welvaart.

Lees ook: 

bulletde informatiebladzijden over Europa.

Uw reacties:

Iedereen kan reageren. Stuur uw tekst het liefst in een Word-bestand. Beperk de grootte tot maximaal 60 lijnen, aub. Teksten mogen/moeten kritisch zijn maar racistische of beledigende gedeelten  worden geschrapt.

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje VÓrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 09/05/11. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2010 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.