Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd Sponsors reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site)

rioleringen verkopen ?

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

2007: 30 jaar fusie !

Geef uw mening, uw opmerkingen en voorstellen.

Lees hier meer.

Nieuws van de dag
'Grootste' Vlaming
informatie
column
Discussiethema's
nkb-wedstrijd
Sponsors
reacties over site
Web overzicht
Zoekpagina (deze site)

 

Omhoog
aanvullingen
reacties riolering

Mag Berlare het beheer van de riolen 'verkopen'
aan Amerikanen ?

Waarover gaat het ? - Hoe reageren overheden ? - Enkele vragen  
Voor Recente aanvullingen zie linker kolom

Mogen Vlaamse gemeenten het beheersrecht van de eigen rioleringen verkopen aan Amerikaanse investeerders en ze via een lease-formule terugverwerven om zo eigen inkomsten te verwerven en de Amerikanen een Amerikaans belastingvoordeel te geven ? In Berlare kwam deze kwestie nog niet op de gemeenteraadsagenda. Maar sinds Sint-Niklaas er het eerst meer naar voor kwam, zijn er al verregaande kontakten tussen enkele gemeenten in het Waasland (met ook Zele onder meer) en denkt ook Dendermonde aan een dergelijk plan, waarbij men wellicht ook Berlare zal aanspreken. Tijd om zich er nu over te bezinnen, dus.

Waarover gaat het ?

Een Cross border lease (voor rioleringsstelsels spreekt men van een LSC - Lease to Service Contract) is een leasingformule waarbij gemeenten, meestal met een domeinconcessie, de economische gebruiksrechten op een rioolstelsel voor vijftig jaar aan een Amerikaanse vennootschap of bank (headlease) verhuurt en het recht via een jaarlijks of maandelijks bedrag terugkoopt (leaseback). De rioleringen blijven eigendom van de gemeente.

Financieel voordeel

Het vooropgesteld financieel voordeel bestaat uit twee delen: een minder terugbetalen dan wat bij de verkoop werd gekregen, en een deel van het belastingvoordeel dat de Amerikaanse vennootschap verkreeg door het gebruiksrecht versneld af te schrijven.

Het verkoopbedrag van de gebruiksrechten wordt op een geblokkeerde rekening gezet en dient voor het huurgeld waarmee gemeenten tegelijk de rechten terugkopen. Contractueel moet minder worden terugbetaald. Het voordeel voor de gemeenten zou netto 3 tot 5 % bedragen, afhankelijk van de structuur van de operatie, de rente-evolutie, de looptijd en de flexibiliteit. Dit bedrag wordt op het ogenblik van de ondertekening van het contract aan de deelnemende gemeenten overeenkomstig de waarde van hun respectievelijke rioleringsstelsels uitbetaald en komt niet op de geblokkeerde rekening. Het voordeel wordt dus niet gespreid over de looptijd van het contract.

Bovenop komt een deel van het belastingvoordeel dat de Amerikaanse vennootschap verwierf. (Geen informatie over hoe deze zal worden bepaald en doorgestort.)

Voor nieuwe of bestaande rioleringsstelsels kan het financieel voordeel voor de deelnemende gemeenten oplopen tot drie miljoen U.S. dollar per honderd miljoen dollar financiering. Om tot dit te financieren bedrag te kunnen komen is het noodzakelijk dat enkele gemeenten samen een dergelijk contract aangaan.

Deze gemeenten staan in voor een beschrijving en waardebepaling van de rioleringen waarvoor ze het gebruiksrecht willen 'verkopen'. Eén gemeente treedt op als opdrachtgevend bestuur en duidt een bemiddelaar aan voor een haalbaarheidsstudie.: de gemeenteraad keurt het lastenboek goed, het college voert de procedure en gunt de opdracht in eigen naam en in opdracht van de deelnemende gemeenten.

Rol van de gemeenteraad

Vooraleer een gemeente tot een dergelijke verkoop kan toetreden zijn drie gemeenteraadsbeslissingen nodig:

1. de principebeslissing om de procedure op te starten en de gemeente te machtigen die als dossierbehartiger zal optreden en voor de haalbaarheidsstudie moet zorgen.

2. de bevestiging van deelname aan de verkoop na het beoordelen van de haalbaarheidsstudie van de bemiddelaar.

3. de definitieve beslissing bij het afsluiten van het contract.

Tot op het moment van de tweede beslissing zijn er geen kosten te betalen aan de bemiddelaar of een andere externe organisatie. Indien een gemeente tussen de 2de beslissing en het afsluiten van het contract alsnog zou afhaken, riskeert men wel een aanrekening van kosten vanwege de bemiddelaar.

 (Deze informatie werd gehaald uit de toelichting bij de gemeenteraadsagenda van 23 oktober 2002. Zie ook het vakblad van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten: "De Gemeente" editie augustus/september 2002 nr. 545, p. 35 e.v.)

Hoe reageren overheden ?

Toen Sint-Niklaas met dit voorstel kwam, was er bezwaar. Naar verluidt zou alvast op federaal en gewestniveau het bezwaar zijn opgeheven. Het gemeentebestuur van Lokeren dat ook aan het eerder genoemde Wase project wil deelnemen, stelde de bespreking in de gemeenteraad uit nadat bleek dat de provincie nog een en ander wil onderzoeken. Voor verdere evoluties zie onder Aanvullingen.

Enkele vragen

Zonder echt een standpunt te willen innemen willen wij hier toch enkele vragen stellen over deze procedure.

bulletHoe zeker is het financieel voordeel voor de gemeente en het gevolg voor de gemeentebelastingen ? Wat zijn de gevolgen voor de gemeentebelastingen ?
De gemeenten zullen zeker kosten moeten maken voor de inventarisatie van het rioleringsstelsel en ook het onderhoud blijft voor eigen rekening.
bullet Wat bij een faling van het Amerikaanse bedrijf ? En zal de Amerikaanse overheid blijven aanvaarden dat bedrijven een dergelijk voordeel doen met investeringen in het buitenland die niets opbrengen voor de eigen economie ? Of zitten er nog niet ontdekte addertjes onder het gras ?
bulletIs het moreel verantwoord dat gemeenten meewerken aan een financieel voordeel van Amerikaanse bedrijven ? Eigenlijk moedigen gemeenten bedrijven aan om aan fiscale spitstechnologie te doen.

Uw reacties:

Iedereen kan reageren, ook gemeentebestuur en politieke fracties.

Stuur uw tekst het liefst in een Word-bestand. Beperk de grootte tot maximaal 60 lijnen, aub. Teksten mogen/moeten kritisch zijn maar racistische of beledigende gedeelten  worden geschrapt.

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vīrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vīrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 03/12/06. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2006 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.