Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

OCMW

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

horizontal rule

Goed nieuwsbrief
Mensen uit Donkgemeenten
Berlare: politiek
Berlare: cultuur
Berlare: sociaal
Berlare: toerisme
Berlare: jeugd
Berlare: milieu
Berlare: onderwijs
Berlare: sport

 

Omhoog
Nieuw rusthuis
OCMW-beleidsplan 2005-2006
23-3: OCMW-raad
Lokaal opvanginitiatief 

Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 - Lees ook

OCMW-nieuws

bullet26 november 2010 - De vernieuwde woongids, met het antwoord op vragen in verband met (sociaal) wonen, huren of kopen, premies ... is gratis verkrijgbaar bij de gemeente, het OCMW, bouwmaatschappij Hulp in Woningnood en de bibliotheken. En ze staat de websites van het ocmw en van de gemeente.
bullet7-9 september 2010 - Vroeger rusthuis Gaver: bezichtigen van niet meer gebruikte meubelen en materiaal, met mogelijkheid tot overhandigen van bod (tot 9/9, 12 uur). Winnaars worden verwittigd.
bullet17-18 oktober 2009 (14-18 uur) - Baron Tibbautstraat: opendeurdagen in nieuwe rusthuis. Gratis shuttledienst naar parking aan de ingang van Nieuwdonk. Plechtige opening rusthuis is op donderdag 15/10 (16 uur) en verhuizing bewoners gebeurt op 24/10. plan rusthuis
bulletdo. 8 mei 2008 (14 uur) - zaal De Venne (Uitbergen): voordracht over erfenisrecht met notaris Hertecant. Een initiatief van de seniorenraad en de gemeente. Gratis toegang. Liefst vooraf inschrijven (052 43 23 40).
bulletzo. 27 april 2008 (10-16 uur) - rusthuis Overmere: openwervendag met mogelijkheid om de werkzaamheden aan het nieuwe rusthuis te bezoeken. Info.

2007 en vroeger

bullet18 december 2007: gemeenteraad aanvaardt het sociaal beleidsplan 2008-2013
bullet1 juni 2007 (17 uur): eerste spadesteek van het nieuwe rusthuis
bulletNieuwe OCMW-raad - op dinsdag 2 januari 2007 kiest de 9 nieuwe leden van de OCMW-raad. Op vrijdag 5 januari 2007 (20 uur - refter OCMW-rusthuis Overmere) wordt de nieuwe raad geïnstalleerd en de voorzitter gekozen.
bulletNieuwe voorzitter - Op 31 maart 2005 verkiest de OCMW-raad (agenda) een nieuwe voorzitter. Martha Tackaert, de eerste vrouw die die functie uitoefende, wordt dan 'gewoon' raadslid.
bulletDrugmeldingspunt (DIP)
Druggebruikers of mensen uit hun omgeving kunnen voortaan in het OCMW terecht met hun vragen en bezorgdheden of voor begeleiding bij het zoeken naar de juiste hulporganisatie. Uiteraard gebeurt het gesprek met volledige geheimhouding naar derden. Voor informatie of een afspraak:
Liesbeth Willemans (maatschappelijk werker) loi@ocmwberlare.be of tel. 09/367 50 39.
bulletOCMW-secretaris terug
Sinds 1 juni 2004 is Hilde Van der Jeugt terug OCMW-secretaris Gedurende 2,5 jaar was ze waarnemend secretaris in het OCMW van Dendermonde.  Freddy Schollaert die haar taak hier overnam, is nu weer directeur van het rusthuis in Overmere.

Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013

 

Hierbij volgens het persbericht van het OCMW de voornaamste punten uit het plan.

 

Het Lokaal Sociaal Beleidsplan wil een laagdrempelige, kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden dat rekening houdt met de door de bevolking aangehaalde noden. Daarnaast dienen de welzijnsactiviteiten te worden gecoördineerd.

 

Diverse werkgroepen maakten bij de voorbereiding van het Plan een  omgevingsanalyse van de gemeente. Daaruit bleken een aantal knelpunten. In samenspraak werd dan beslist het Plan rond drie centrale thema's uit te bouwen.

 

Om de bestaande toestand te verbeteren zijn een aantal concrete doelstellingen en acties vooropgesteld.
De belangrijkste zijn :

 

bullet

Wonen (Betaalbaar, kwaliteitsvol en duurzaam wonen)
bullet

verhoging van de sociale woongelegenheden

bullet

realisatie van doorgangsstudio’s (voor crisisopvang)

bullet

opmaken van een brochure rond wonen

bullet

promoten van het sociaal verhuurkantoor

bullet

informeren omtrent het belang van het milieu rond de woning en aanpakken van zwerfvuil

 

bullet

Tewerkstelling (Werk dient toegankelijk te zijn voor iedereen)
bullet

 het aantal KMO’s op de gemeente behouden

bullet

toerisme aan het donkmeer promoten

bullet

 verdere uitbouw van de dienstenchequeonderneming van het OCMW

bullet

 promoten van de belbus

bullet

 opvangmogelijkheden voor kinderen  verder uitbouwen

 

bullet

Zorg voor ouderen
bullet

 actief opsporen van vereenzaamde senioren

bullet

 invoering van een gemeentelijke mantelzorgpremie voor thuisverblijvende zorgbehoevenden

bullet

 stimuleren van vrijwilligerswerk door senioren

bullet

 realisatie van een nieuw woon- en zorgcentrum  ipv het oude rustoord

bullet

 realisatie van  bejaardenflats via de sociale bouwmaatschappij 

 

Voor het uitwerken van de acties zal samenwerking nodig zijn tussen gemeente, OCMW en andere organisaties zoals de bouwmaatschappij, de thuiszorgdiensten, de werkwinkel en jobfinder, de mutualiteiten,… Daarnaast  zal constante opvolging en eventuele bijsturing nodig zijn. In het nieuwe woon- en zorgcentrum in Overmere komt een Sociaal Huis. Daar zullen de burgers terecht kunnen met vragen rond sociale dienstverlening in  de gemeente. Dit Sociaal Huis krijgt een informatie-, loket- en doorverwijsfunctie.

 

Het integrale beleidsplan is te raadplegen op www.berlare.be en www.ocmwberlare.be

Lees ook

bulletWebsite OCMW-Berlare
bulletNieuw rusthuis in Overmere: zie hier de plannen voor het gelijkvloers.
bulletOCMW-raad: verslag van de OCMW-raadsvergadering van 23-3-03, de eerste waar echt publiek aanwezig was.
bulletLokaal opvanginitiatief: verslag van de opening van deze woning waar het OCMW asielzoekers tijdelijk onderdak geeft.
 

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 02/11/10. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2008 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.