Omhoog Goed nieuwsbrief Mensen uit Donkgemeenten Berlare: politiek Berlare: cultuur Berlare: sociaal Berlare: toerisme Berlare: jeugd Berlare: milieu Berlare: onderwijs Berlare: sport

 Berlare: onderwijs

 

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

horizontal rule

Berlare
Vlaanderen
Europa-nieuws
Kinderfonds
adoptiedorp

 

Omhoog
Proffen, directeurs en schrijvers 

Adressen - verkeersenquête - Lees ook

In de verschillende deelgemeenten zijn er momenteel een of meerdere scholen. In Berlare zelf bestaan nog Basisschool 'De duizendpoot" (vrije basisschool) aan de Nieuwstraat, met een kleuterafdeling aan de A. De Grauwelaan, en gemeenschapsschool Ten Berge aan de Galgenbergstraat. Deze laatste had tot schooljaar 2006-2007 als enige in de gemeente nog enkele klassen in het lager middelbaar. In 2007 werd beslist om de middenschool naar KTA Ledebaan Aalst te verhuizen. In Overmere is door de fusie van de gemeenteschool met de Vrije Lagere School nog enkel het katholiek onderwijs aanwezig. Uitbergen is nog de enige met een gemeenteschool. Aan het Donkmeer is er een Vrije Lagere- en Kleuterschool school, een afdeling van die uit Wichelen. Het schooltje aan Kamershoek is sinds enkele jaren met de scholen van Avermaat, Huivelde en Durmen een deel van Vrije Basisschool "De Vlinderboom uit Zele.

Deze situatie is historisch gegroeid en onderging de jongste jaren enige belangrijke wijzigingen. In Berlare verdween de gemeenteschool al enkele tientallen jaren geleden. In Overmere kwam de grote schok na de verplichting om gemengd onderwijs in te richten. In Uitbergen kon de gemeenteschool standhouden, ook zonder de Overmeerse afdeling. Sinds 1 september 2003 vormen de Vrije Basisscholen van Berlare, Overmere en Wichelen (waartoe die van de Donk behoort) een scholengemeenschap met 'Onze-Lieve-Vrouw ter Schelde' als naam, met dat jaar samen 1258 leerlingen. 

Aantal leerlingen in schooljaar 2003/04:        2007/08             2008/09              2009/10       2010/11       2011/2012    
(uit Gemeentelijk jaarverslag 2004)                                        (info van de scholen)

school

kleuter 

lager

middelb.

  kleuter lager kleuter lager kleuter lager kleuter lager kleuter lager

Gewestsch.Ten Berge   

112   

201

52

  127 190         120      

Vrije Basis Berlare   

130   

218

    132

232

               

Vrije Basis Overm.   

125   

235

     

 

               

Vrije Basis Donk   

33   

60

     

 

               

Gemeentesch. Uitb.   

54   

104 

     

 

67 99 57 106 70 107 51 110
Totaal 454

818

52

                     

                                12/13

school

kl. lager

Gewestsch.Ten Berge   

99 198

Vrije Basis Berlare   

   

Vrije Basis Overm.   

   

Vrije Basis Donk   

   

Gemeentesch. Uitb.   

   
Totaal    

 

Adressen (alfabetisch)

Berlare:

bullet

Basisschool Vlaamse Gemeenschap                        Galgenbergstraat 39    052-42.35.04

bulletBasisschool De duizendpoot (Vrije Basisschool)     Nieuwstraat 8                052-42.37.29
Kleuterklassen St.-Anna                                        A. De Grauwelaan 11-13    052-42.57.02

Overmere:

bulletVrije Basisschool                                                          Schoolstraat 1                09-367.68.36

Uitbergen:

bulletGemeenteschool                                                           Kleine Kouterstraat 1    09-367.50.88

Donkmeer:

bulletVrije Lagere- en Kleuterschool                                    Donklaan 119                09-367.81.84

Kunst- en Balletonderwijs:
Om volledig te zijn moeten ook worden vermeld:

bulletGemeentelijke Tekenacademie en Academie voor Muziek en Woord (afdelingen van de Academie van Wetteren)
bulletBalletschool Terpsichore
bulletMuziekscholen verbonden aan de muziekmaatschappijen

Verkeersenquête

In april-mei 2008 hield het gemeentebestuur met de hulp van de schooldirecties een enquête waarin werd gepeild naar de wijze waarop de leerlingen naar school komen, wat daarbij de meest gevaarlijke situaties zijn, en welke voorstellen de ouders zelf vooropstellen. De resultaten werden op 3 november aan de directies bekendgemaakt door de schepenen René Kets (Open VLD) en Wim Arbijn (sp.a), in aanwezigheid van burgemeester Katja Gabriëls (Open VLD) en van Chris De Rocker (hoofd van politiezone Berlare-Zele) en commissaris Roland Van de Voorde.  (zie ook 'Nieuws van de dag' op 3 november)

873 gezinnen brachten het formulier terug. Een eerste vaststelling is dat voor alle scholen meer dan de twee derden van de kinderen binnen anderhalve kilometer van de school wonen. En dus vertrekken de meesten ook ergens tussen 8 en 8.15 uur. Die relatief korte afstand wordt toch door bijna de helft van die leerlingen met de wagen afgelegd. Van de leerlingen die verder af wonen is er nog een goed kwart dat met de fiets komt. Woensdag is voor de meeste scholen de dag met de meeste wagens aan de schoolpoort. Bijna een kwart van de leerlingen komt alleen naar school. Ouders nemen nog dikwijls de taak van begeleider op (61,17%), maar ook 'anderen' zijn in bijna 15,5% ingeschakeld.

Als probleemsituaties melden de invullers van de gemeenteschool in Uitbergen vooral de oversteekplaats aan het dorpsplein en de Koffiestraat-Kleine Kouterstraat. De vele auto's die tot aan de schoolpoort komen of zich in de Kleine Kouterstraat zetten wordt als gevaarlijkste situaties aan de school zelf het meeste vermeld. De ouders vragen vooral om een veilig fietspad en politiecontrole in de Veerstraat. In Overmere zijn het kruispunt Loereveldstraat-Kerkstraat-Begoniastraat en het zebrapad ter hoogte van slagerij Bert de voornaamste probleemsituaties onderweg, en zorgen het foutparkeren in de Schoolstraat en het negeren van de verkeerslichten voor gevaar aan de school. Ook in Overmere worden fietspaden, zebrapaden en voetpaden als oplossing voorgesteld. Aan de Donk meldt men de oversteekplaatsen aan de Kapellebergstraat en aan de Frans Broeckaertlaan, en het rond punt aan de Klappel. Aan de school zelf wordt te snel gereden, wat ook het oversteken gevaarlijk maakt. Politiecontrole zou dit kunnen oplossen, de 30km-borden staan er intussen. Ouders van leerlingen aan de De Duizendpoot in Berlare hebben het vooral over het kruispunt Dorp-Nieuwstraat (hoewel de vernieuwde zebrapaden al veel verbeterden), het Sint-Annaplein en de versmalling van de Frankrijkstraat. Het vele verkeer in de Nieuwstraat en de te smalle toegangsweg via de sporthal zorgen voor problemen aan de school. Veilige fietspaden en controle door stadswachten of politie zou veel kunnen oplossen. Van uit Ten Berge kwamen opmerkingen over het kruispunt Nieuwstraat-Turfputstraat, Dorp-Hoogstraat-Leopolddreef en E. Hertecantlaan-Galgenbergstraat. Het parkeren aan de school en op het voetpad aan de Rozenlaan blijven problematisch. Fiets- en voetpaden in Leopolddreef en Galgenbergstraat (intussen al gepland) kunnen al een en ander verhelpen.

Lees ook:

bulletDiscussiethema: Het onderwijs in de Donkgemeenten: verscheiden of verdeeld ?
bulletProffen, schrijvers en directeurs: een overzicht van proffen, schrijvers van leerboeken en directeurs, afkomstig of woonachtig in de Donkgemeenten
bullet eTwinning: een site voor meer samenwerking tussen scholen in de Europese Unie
bulletColumn: Kindergemeenteraad in Zele
 

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 14/08/12. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2011 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.