gemeentehuis Politici aan het woord politieke partijen

 N-VA

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Omhoog

 

 

 

 

nieuwjaar 2017 - Urbain Van Boven - nieuwjaar 2016 - nieuwjaar 2015 - nieuwjaar 2014 - nieuwjaar 2013 - nieuwjaar 2012 - Peter De Roover - Siegfried Bracke - nieuwjaar 2010 - 2008: over BHV - 2007: over Vlaamse symbolen

 

28 januari 2018

Nog wachten op lijst en programma

Voorzitter Van Boven gebruikte de nieuwjaarsreceptie vooral om een overzicht te geven van wat hij goed vond aan de regeringsdeelname van de partij. Het lokale nieuws ging vooral over 'wat aantoont dat verandering hier meer dan nodig is'. Over lijst en programma wordt de komende weken eerst met de leden gecommuniceerd. Zoals vorige week bij CD&V waren ook hier vertegenwoordigers van enkele andere partijen en enkele onafhankelijke gemeenteraadsleden.

 

De voorzitter noemde 2018 belangrijk wegens de verkiezingen die 'de lokale verankering van de partij moeten versterken'. Hij verwacht 'ondanks de dagelijkse aanvallen van links en van een deel van de pers' een goed resultaat, maar riep toch op om niet overmoedig te worden en niet op voorhand op de lauweren te rusten. In 2017 is volgens Van Boven veel gerealiseerd door de N-VA-ministers in de Vlaamse en federale regeringen. Hij had het onder meer over economische groei, daling van de werkloosheid ("Werkgevers vinden moeilijk nieuwe mensen. Maar er is wel nog een mismatch tussen vraag en aanbod.") en het zomerakkoord 'dat een duidelijke N-VA-stempel draagt'. Hij somde op: de lagere vennootschapsbelasting zal KMOs toelaten te investeren en zo werk creëren, de taxshift verhoogt de koopkracht en verlaagt de loonlast, wat vluchtelingen betreft voert Francken een streng maar rechtvaardig beleid en kuist de dossierachterstand van het verleden op, er komen - en hij betreurde wel dat dit nodig is - voor miljoenen investeringen in leger en politie om zo de belangrijke veiligheidstaak te kunnen uitvoeren, dat er sprake van is om onderwijs in andere talen toe te laten noemde hij gebrek aan kennis van de taalstrijd in dit land. De inspanningen van minister Weyns voor dierenwelzijn zorgt blijkbaar voor veel nieuwe leden. Wat energie betreft, hij had in het regeringsakkoord gelezen dat de uitstap uit kernenergie er pas zou komen indien het alternatief betaalbaar, duurzaam en voldoende bevoorrading zou verzekeren. Met enkele voorbeelden gaf hij aan dat men met gezond boerenverstand inzag dat dit niet zo is.

 

Wat het lokale betreft herhaalde hij de punten die de partij in de gemeenteraad heeft aangebracht: verkoop van AMI - "gekocht in een vlaag van zinsverbijstering" - met verlies, het 10 jaar 'palaberen over de Emiel Hertecantlaan', 'het verkeersinfarct in Overmere waarvoor men geen oplossing vindt en wacht op hogere overheden', het uitblijven van de KMO-zone, de restauratie van de Snoeck: 'moet een gemeente een handelszaak verhuren?', de meerwaarde van de vernieuwing van het museum aan de Donk tot belevingscentrum, de overgebleven lage autofinancieringsmarge ("Van een half miljoen euro naar €5.500") en de gestegen werkloosheid in deze gemeente 'terwijl die in omliggende gemeente daalt. Omdat daar wel een KMO-zone is?". Hij had het ook over de raadsleden die de jongste maanden hun partij hadden verlaten "uit onvrede met wat gebeurde". Hij besloot het overzicht met: "De dynamiek is weg uit het huidige bestuur. Het is tijd voor verandering."

 

Omdat Theo Francken vandaag de partijreceptie in het eigen Lubbeek had, kregen de aanwezigen nog een videoboodschap van nationaal voorzitter De Wever, die opriep om mee de boodschap van de partij te helpen uitdragen, van deur tot deur.

Van Boven besloot met de aankondiging dat over verkiezingslijst en -programma  - dus hoe de partij de verandering ziet - de komende weken eerst met de eigen leden wordt gecommuniceerd. En met alvast dit: N-VA zal geen enquête houden. "Wie dat na 11 jaar besturen nodig vindt, bewijst dat men niet goed luistert en rondkijkt. En dat men de mondigheid en intellect van de bevolking onderschat. Die gebruikt immers andere kanalen om aan te geven wat men minder of nodig vindt."

 

Reageren kan op inwoners Donkgemeenten overleggen met elkaar.

 

22 januari 2017

'Veiligheid' het voornaamste thema in toespraken

"De verandering werkt". Zo begon Urbain Van Boven zijn eerste nieuwjaarstoespraak als afdelingsvoorzitter, vanmorgen tijdens de nieuwjaarsreceptie in het Cultuurcafé. Hij verklaarde dat nader voor het sociaal-economische, de veiligheid, de migratie en het onderwijsakkoord. Wat het plaatselijke betreft, had hij enkele knelpunten. Volksvertegenwoordiger Karim Van Overmeire had het vooral over veiligheid en het veiligheidsgevoel. De aanwezigen kregen veel hapjes. "Ja, door het nog stijgend aantal leden, hadden we toch wat meer volk verwacht."

 

De voorzitter vond dat het heel goed te merken is dat de N-VA in de verschillende regeringen zit. Wat het sociaal-economische betreft, haalde hij de meer dan 55.000 echte nieuwe jobs aan, de daling van de werkloosheid en het groot aantal starters van nieuwe bedrijven. "En ook de Vlaamse export stijgt". Zijn conclusie: het beleid heeft een positieve impact op de economie. Over 'veiligheid' zei hij dat na de aanslagen in maart, minister Jambon voor 400 miljoen extra middelen had gezorgd. "Hierdoor werden structurele maatregelen mogelijk die voor meer veiligheid zorgen. De eerste resultaten zijn zichtbaar. Zo is er minder criminaliteit in de steden." En over migratie: "Zonder Theo Francken had het landschap er duidelijk anders uitgezien." Hij verwees naar 'de meer dan 1600 criminelen die zijn uitgewezen'. "Dat waren vooral Marokkanen en dat kon pas dank zij het akkoord dat de staatssecretaris met dat land had gesloten." Hij omschreef het migratiebeleid als streng maar rechtvaardig en conform de wet, "de enige manier om op een menswaardige manier controle te houden'. Verder zei hij nog dat Vlamingen bewust zijn van hun eigenheid en streven naar het behoud van hun cultuur, maar daarnaast open staan voor wie in nood is, ongeacht hun nationaliteit, aard, godsdienst of cultuur.

 

Hij had ook wel gehoord dat er kritiek op het beleid is, en gaf toe dat de begroting nog niet in evenwicht is. "Dat zal nog veel aanpassingen vragen, van iedereen." De aanpassingen aan de sociale zekerheid zouden geen taboe mogen zijn als die er toe leiden dat excessen worden weggewerkt, vond hij. Hij riep op voor een grondige hervorming van de vennootschapsbelasting omdat die tot meer jobs en dus voor minder overheidsuitgaven, meer gezinsinkomens en dus een groeiende economie kunnen zorgen. "Zonder de CD&V was die hervorming er al geweest. Maar wees gerust: we blijven er aan werken." En ja, de stijgende energieprijzen zijn niet leuk. Hij noemde het een gevolg van een politiek van uitdelen van wat men niet had. "Ofwel kiest men voor een redelijke termijn om schulden weg te werken, ofwel voor 'après nous le déluge'. Maar wie kan in de ogen van de (klein)kinderen kijken en beslissen om hen met de schulden van nu op te laden?"

 

Over het onderwijsakkoord dat de Vlaamse regering sloot, zei hij dat 'gelukkig de N-VA mee aan tafel zat'. "Want ook dat is kracht van verandering: niet alleen veranderen wat moet, maar ook houden wat goed is: if it's not broken, don't try to mend it."

 

Wat het lokale betreft, gaf hij toe dat er veel goed gaat, maar wees toch ook op enkele knelpunten. Zo vond hij dat de problematiek rond de 'zandbakken' naast de gewestwegen in Overmere beter hadden kunnen worden aangepakt, onder meer door krachtdadiger overleg met Wegen en Verkeer, door betere en regelmatigere communicatie. Voor de gewestweg die door Berlare loopt vind hij dat het hoog tijd wordt om tot een degelijk akkoord te komen met Wegen en Verkeer, vooral om het fietsen veilig te maken. En dan is er nog de Veerstraat in Uitbergen. "Op de duur hebben we nergens nog een winkelstraat." De goede beslissingen van het gemeentebestuur die hij kon opnoemen: het akkoord met 'Wheels for animals' om het aantal straatkatten te verminderen en de initiatieven rond het boerenkrijgmuseum. Om dan te besluiten met de kerkhofproblematiek, waarbij hij de argumenten van het gemeentebestuur tegensprak: voor het groenonderhoud zonder chemicaliën kunnen verenigingen worden aangesproken, er is geen plaatstekort omdat meer mensen zich laten cremeren, ontruiming kon met een minder massale aanpak en "wie zou op een zondag zoals vandaag na een goed middagmaal op het kerkhof willen gaan wandelen om er een parkbeleving te ervaren?".

 

Vlaams volksvertegenwoordiger Van Overmeire verwacht dat 2017 een speciaal jaar wordt, met verrassende gebeurtenissen. Hij wees op zijn band met Overmere, vanwaar zijn grootvader vertrok om in Henegouwen te verfransen en belgicist te worden... Om dan het thema 'veiligheid' te bespreken, een thema dat hij verbond met integratie, een van zijn taken als schepen in Aalst. Hij stelde vast dat het onveiligheidsgevoel sterk was gestegen, en verbond dat met het verdwijnen van de 'koude oorlog', "een periode waarin we zijn miskweekt. door het tegenover elkaar staan van de twee blokken hebben we hier jaren zonder oorlog geleefd en dat daardoor normaal gevonden, legers afbouwden. Door het verdwijnen van die 'koude oorlog' is het deksel van de pot. Wie had enkele jaren terug verwacht dat er oorlog zou komen op de plaatsen die we nu kennen. Ik ben twee jaar voor de oorlog nog als toerist in Syrië geweest, en niets wees er op wat nadien is gekomen...(...) En nu hebben we een Amerikaanse president die zegt dat Europa zelf meer voor zijn eigen veiligheid moet instaan."

 

En dat heeft volgens Van Overmeire ook gevolgen voor het binnenlandse veiligheidsgevoel: "de conflicten van elders komen naar hier, door de gesloten gemeenschappen die hier zijn ontstaan, waar aanslagplegers zich lang kunnen verbergen, waar we niet weten wat de mensen met baarden en boerka's denken." Hij stelde dat alle politieke partijen het eens zijn dat 'de bevolking beschermen' een van de voornaamste kerntaken van de overheid is. "Daarom hebben we als burger het recht op het dragen van wapens opgegeven." Hij stelde dat als de overheid die taak niet goed doet, we evolueren naar toestanden zoals in Zuid-Afrika of in Zuid-Amerikaanse landen, 'waar de gegoeden in beschermde wijken wonen en de minder rijken ten prooi vallen van criminelen'. Zonder te willen zeggen dat het hier vroeger beter was - "Herinner jullie de moorden door Honrion, aanslagen van CCC, overvallen door de 'bende van Nijvel'" -, stelde hij dat maatregelen nodig zijn om de nieuwe uitdagingen aan te gaan, zoals Oost-Europese bendes en het islamitisch terrorisme. En hij stelde dat N-VA die nam. "'Meer blauw op straat' is niet voldoende als die politie niet de middelen heeft, boeven weer worden vrijgelaten, pv's niet verwerkt, de rechtbankprocedures niet aangepast. En dat moet allemaal samen worden aangepakt. Dat kan niet onmiddellijk. Indien de N-VA alleen zou regeren, dan zouden we de senaat afschaffen en dat gespaarde geld aan veiligheid geven, zou er een patriot act komen die proactieve acties mogelijk zou maken. Maar er zijn nu eenmaal financiële beperkingen en er moeten akkoorden gemaakt met coalitiepartijen." Hij kondigde wel aan dat er regionaal overleg is met gemeenten in deze regio, waaronder Berlare, om een regionaal politieinterventieteam op te richten dat sneller dan een federaal team kan optreden wanneer hier iets ernstigs zou gebeuren.

 

Hij dankte nog Jan Jambon (door de voorzitter genoemd als 'één van de weinige politici die verder dan de huidige legislatuur denken en werken') en Theo Francken voor hun beleid, en riep de aanwezigen op om hen, en ook andere politici eens een dankmail te sturen, of goede suggesties, omdat dit hen kan stimuleren om verder te doen. "Maar ook politici moeten eens meer tonen dat ze respect hebben voor het veiligheidspersoneel, en hen steunen." Als slot riep hij de plaatselijke afdeling op om al vanaf dit jaar - 'nog geen verkiezingsjaar' - een steentje bij te steken, om zo bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 een goed resultaat te kunnen halen.

 

8 juli 2016

Urbain Van Boven, de nieuwe voorzitter

Het was wel een verrassing toen enkele maanden geleden bij de voorzittersverkiezingen Urbain Van Boven (60) werd gekozen. Voor wie hem niet kent, Van Boven was jaren de grote baas (CEO) van Capegemini Belgium, met zo'n 700 werknemers een onderdeel van een wereldwijd verspreid informaticabedrijf. Momenteel heeft hij er een internationale verkoopsfunctie. Maar ook: waar komt hij nu plots vandaan. Redenen genoeg voor een interview. Enkele uitreksels uit het gesprek.

 

"Dat ik bij de N-VA een functie zou opnemen, was niet zo verrassend. Ik ben al de derde generatie in een Vlaamsgezinde familie. Bij de Volksunie was ik altijd betrokken, tenminste tot Bert Anciaux er voorzitter werd. Na de splitsing kon het duo Geert Bourgeois-Frieda Brepoels me terug bij de partij halen. Door mijn drukke beroepsbezigheden kon ik me niet veroorloven om een actieve rol te vervullen."

 

"Dat veranderde toen ik een nieuwe job binnen het bedrijf kreeg. Ondanks mijn nieuwe titel ben ik nu meer thuis en beschikbaar. Ik moet zelfs niet meer elke dag naar Brussel. Na wat aandringen door mensen uit de partij, heb ik me dan kandidaat gesteld voor het voorzitterschap in deze gemeente."

 

"Nee, ik ben niet echt van Berlare, wel van Nieuwerkerken. Maar ik woon intussen al 26 jaar in Overmere, dus ken het hier intussen toch al goed en ben vooral gecharmeerd door het landelijke karakter en het cultuurhistorisch verleden."

 

"Wat ik hier wil bereiken? Om te beginnen, ik neem deze taak met volle overtuiging op. Intussen heb ik al beseft dat de mandatarissen veel tijd in hun taak steken en zeker wat ondersteuning kunnen gebruiken. Maar ook dat een partij leiden toch iets anders is dan een bedrijf leiden. Toch denk ik heel wat mijn ervaring daar te kunnen aanwenden. En daar ben ik al mee begonnen. Tijdens de eerste ledenvergadering, waar een derde van de leden aanwezig was, werd niet alleen informatie gegeven, maar ook veel geluisterd naar wat zij te zeggen hadden. De bedoeling is uiteraard om tegen de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 sterker te staan."

 

"De N-VA heeft het nu niet gemakkelijk hier. Er is ontevredenheid over regeringsmaatregelen die ook door N-VA zijn meebeslist. En dat heeft voor een plaatselijke terugval gezorgd. Onze uitdaging bestaat er dan ook in om dat ledenaantal terug te doen stijgen. En dat kan door de misnoegdheid over de regeringsdeelname weg te werken. Daarom is het nodig om meer naar de leden te luisteren. Zij zijn het hoogste orgaan van een partij want zij  zijn de voelsprieten. Een tweede moeilijkheid voor de partij: het gaat niet zo slecht in deze gemeente. Maar alles is voor verbetering vatbaar. We zullen daarom dichter bij de verkiezingen aangeven waar dit vooral mogelijk is, waar wij het verschil kunnen maken."

 

"De komende jaren zullen gemeenten nog vele uitdagingen moeten aangaan. Ook al door de overheveling van bevoegdheden van de provincie. Wellicht zal dit enkel kunnen door efficiënter te werken, door fusies. Maar ik besef dat daar eerst een groot draagvlak moet voor ontstaan, dat duidelijk moet worden nagegaan welke fusie de bevolking wil."

 

"Nee, politiek op zich is geen passie van me. Ik heb daarom ook niet geëist dat ik bij de volgende verkiezingen bovenaan op de lijst moet staan. Maar ik vind wel dat meer mensen, vooral jongeren, bewust moeten worden van de impact van politiek. En zich daarom meer moeten engageren. Het is aan de politiek om die boodschap over te brengen, te zoeken hoe dit het beste kan."

 

"Ja, we gaan de kandidaten beter voorbereiden. En daar kan de ervaring uit het bedrijfsleven bij helpen. Politiek, het beheer van een gemeente is zo complex geworden dat politici professioneler moeten worden. Ja, ook op gemeentelijk vlak."

 

24 januari 2016

N-VA wil een goede opvang voor vluchtelingen

Tijdens de nieuwjaarsreceptie, vanmorgen in het Cultuurcafé in Stroming, zei plaatselijk NV-A voorzitter Yvan Nimmegeers dat de afdeling zich dit jaar wil inzetten voor concrete dossiers in het OCMW, de aanpak van de werken aan de gewestwegen in Overmere en Berlare, en voor een degelijke opvang van vluchtelingen, die hier 'een nieuw leven mogen opbouwen'. "Gastvrij maar niet onnozel" vatte hij de noodzaak aan resultaten samen. Hij ziet een Vlaanderen waar wordt samengeleefd volgens de 'superieure waarden van de Verlichting'. "Voor de slechte verstaanders: in Vlaanderen en in onze gemeente is geen plaats voor racisme en discriminatie", voegde de voorzitter er aan toe. Maar ook: hij geeft aan dat wij niet zomaar kunnen zeggen dat " wir schaffen das".

 

Vlaams volksvertegenwoordiger en fractieleider Matthias Diependaele geeft aan hoe de partij moet beseffen dat men weinig vrienden heft. "Want eigenlijk zijn wij een grote bedreiging voorheen. Van de partijen pakken wij stemmen af, de media zien dat ze hun boodschappen niet meer kunnen verspreiden omdat wij succes hebben met onze andere boodschappen. Waarmee wij bovendien gelijk krijgen. Zie de herziening van het verdrag van G3nève, het Schengenverdrag, het statuut en werking van de vakbonden. Allemaal analyses drie wij al maakten." Hij ziet dit ook in de reactie van de jongste week op de beslissing om over de communautaire toekomst te 'denken. "Wij zijn toch altijd een communautaire partij geweest!" Hij riep dan ook op om, als men eens het gevoel heeft alleen te staan te reageren met 'et allors?', en besloot met de vraag om de partij te blijven steunen, zeker nu in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

 

Nog dit: de afdeling houdt op 11 maart bestuursverkiezingen, voor alle bestuursfuncties. Kandidaten zijn welkom. De verkiezing gebeurt door de leden.

 

18 januari 2015 (omdat de eerder op 'Nieuws van de dag' verschenen tekst per ongeluk werd gewist, is dit een andere tekst, maar met zelfde inhoud)
N-VA: gemeentelijk op het beleid blijven drukken, in regeringen duidelijke keuzes maken

De kersverse voorzitter, Ivan Nimmegeers, had het in zijn nieuwjaarsspeech over de invloed van deze oppositiepartij op het beleid. Vlaams volksvertegenwoordiger Marius Meeremans gaf uitleg over de invloed van de partij op het Vlaamse en het federale regeringsniveau, over de besparingen, de provincies en de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Een vijftigtal leden en geïnteresseerden waren er voor naar het Cultuurcafé gekomen.

 

De voorzitter beklemtoonde dat de mandatarissen in de gemeente- en OCMW-raad vanuit de oppositie op het beleid hadden gewogen en eigen standpunten hadden ingebracht. "En steeds constructief". Zo stelde hij dat dank zij de N-VA de plannen voor het Donkfront toch aan de gemeenteraadsleden waren voorgelegd, dat de gemeente onder N-VA-druk aandacht besteedt aan mobiliteitsproblemen zoals de aanleg van de N471, aan het Sint-Annaplein en aan het kruispunt kerk Overmere, en dat de gemeente hierdoor het C-charter had getekend voor meer aandacht voor verkeersveiligheid op plaatsen waar veel kinderen en jeugd komt. En in het OCMW "heeft onze vertegenwoordiger meegeholpen om de dienstverlening te verhogen voor wie langer thuis blijft en om ook in Uitbergen de mobiele 'Slaatje, praatje'-wagen te laten komen met gezonde en betaalbare groenten.

 

Meeremans keek eerst terug naar de verkiezingen: "Een bitsige strijd met debatten op het scherp van de snee. Ook daarnaast (verwijzend naar JJ De Gucht, "maar dat is nu bijgelegd"). Hij was blij dat uiteindelijk toch de vraag van de kiezer was ingewilligd en de N-VA in de Vlaamse en federale regering kwam. "Al hadden de andere partijen dat liever niet gewild" en "Brussel, dat komt nog wel". Hij voegde er aan toe dat deze regeringsdeelname een grote verantwoordelijkheid geeft. "Er zijn nu geen excuses mee. Wij zullen bij de volgende verkiezingen moeten kunnen aantonen dat het dan beter leven is dan in 2014, dat de economie is gegroeid en de armoede teruggedrongen." Over het Vlaamse akkoord zei hij dat veel is veranderd: veel bevoegdheden zijn naar de gemeenten overgeheveld, die kunnen dus meer zelf doen. Zelfs als dat dit voor financiële kopzorgen zal leiden, is N-VA geen voorstander van verdere verplichte fusies. "sp.a wil dat wel. Wij vinden dat gemeenten ook zonder fusies meer samen kunnen doen." De provincies wil N-VA wel afschaffen, stelde Meeremans. "Die doen niets meer wat de gemeenten niet zelf kunnen. Bovendien: de provinciale bestendige afgevaardigden zijn eerder schertsfiguren die niets anders doen dan overal Sint-Niklaas te spelen. Het gaat daar voor de partijen die provincies willen behouden minder om goed bestuur, wel om invloed uitoefenen."

 

Over de besparingen zei Meremans dat als men minder geld binnenkrijgt, men zoals de sp.a kan lenen en meer afbetalen "of 'rechtvaardiger' innen wat eigenlijk wil zeggen: meer belastingen", of "zoals Groen er op rekenen dat het probleem zich tegen 2019 wel vanzelf zal oplossen". "N-VA wil dat er duidelijke keuzes komen, zoals van een regering wordt verwacht, beseffend dat die nooit voor iedereen de juiste zijn, maar dan is er tenminste duidelijkheid en dat is wat de mensen willen."

 

Hij had het ook over de extra veiligheidsmaatregelen na de aanslagen in Parijs en Verviers. Zo vernoemde hij de oprichting van een speciale veiligheidscommissie, waarin de afdelingsmeter Miranda Van Eetvelde zetelt, en de maatregelen zoals het inzetten van het leger. "Er mag geen angstsfeer worden gecreëerd, maar we mogen niet naïef zijn. En wat het leger betreft: in Antwerpen zijn er 95 potentiële doelwitten. De politie alleen kan die niet allemaal beveiligen. En in Parijs, Londen, Madrid ziet men toch ook soldaten in de straten!"

 

Meeremans keek ook al uit naar 2018. "Wij zijn de enige echte volkspartij, niet die partijen die het al 30 jaar beweren. Maar wij moeten ons daar ook naar gedragen. En daarvoor is meer communicatie nodig. En dan rekenen wij ook op jullie. Om de onrust weg te werken, door over onze voorstellen te praten in de eigen familie, bij vrienden, wanneer jullie naar een wedstrijd van SK Berlare gaan, overal waar mogelijk. Want de pers is niet altijd voor ons. En zo bereiden wij ons ook voor op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Dan willen wij in zoveel mogelijk besturen zitten. Ik besef dat dit hier niet zo gemakkelijk zal zijn, met dit blauw blok aan het been en een profeet die regelmatig zijn licht laat schijnen over de N-VA. Maar jullie zijn goed bezig en de afdeling groeit. In zijn slotwens zat ook die voor het confederalisme. "Dat is zeker niet vergeten want het zijn jullie, de leden, die dat in het congres hebben beslist."

 

30 januari 2014 (geplaatst op 31 januari)

N-VA: "We betalen leergeld, maar zijn zeker strijdvaardig"

Na een tweede voorzitterswissel in een jaar, was het voor Marc Kesteleyn de eerste toespraak als voorzitter. De sfeer was wat dubbelzinnig. Er was wat nerveusheid omdat men in al voorbije nieuwjaarsrecepties van andere partijen hard was aangepakt. Maar toch vooral ook een sfeer van hoop. Omdat men van de verkiezingen in mei veel verwacht. "En omdat de partij ook hier groeit", zoals een partijlid het omschreef.

De voorzitter begon met een reactie op de toespraken tijdens de Open Vld-nieuwjaarsreceptie (zie linker kolom 'VLD nieuwjaarsreceptie'), waarin was gezegd dat N-VA - "zonder de naam te noemen" - zich een heel jaar enkel had onthouden en geen voorstellen had gedaan. "Willen ze niet samenwerken, of hebben ze schrik van N-VA?", vroeg hij zich af. Het AMI-verhaal kreeg weinig bijval:  "Meer dan €270.000 verlies en dan moeten nog de kosten komen om gemeentediensten in het kasteel te kunnen onderbrengen". En ook over de kerkhoven was hij niet mild: "Een dure studie, wel goed onderhouden, maar structureel verbetert er niets." Voor 2018 voorspelde hij al dat CD&V tegen dan wel zal proberen om mee in de meerderheid te komen, wat N-VA tot de enige tegenstander van 'blauw' zal maken. Hij beloofde dat de afdeling heel actief zal zijn tijdens het partijcongres en in de campagne voor de verkiezingen.

Raadslid Albrecht Arbijn begon met een uitspraak van Alice Nahon: "Het is goed in eigen hert te kijken." Hij verwees naar de jongste CD&V-folder waarin de bestuursmeerderheid in verschillende domeinen een gebrek aan visie was verweten. "Wij konden het zelf niet beter zeggen." Karel De Gucht kreeg de vraag om de €50.000 die hij wou betalen om het belastinggeschil in der minne te regelen, aan de gemeente te schenken "om de gaten in de wegen en de voetpaden te herstellen". Hij verwees ook naar de VB-receptie uit 2007 (zie linker kolom 'vb nieuwjaar'), waarin was gezegd dat ze hard zouden werken in de gemeenteraad en in 2012 het resultaat zouden zien. "Een goede les voor ons." Hij gaf alvast aan van de eigen kracht te zullen uitgaan. Het eerste jaar noemde hij een jaar van leren en luisteren. "Misschien zijn we wel wat te braaf en te goedgelovig geweest. Zo wachtten we te veel 'onze beurt' af om tussen te komen. Maar we hebben zeker al verschillende interpellaties gedaan en onze aanwezigheid in de gemeenteraad gerechtvaardigd." Het tweede raadslid, Marc Van Driessche, begon over de krantenenquête waar Berlare zo goed uit kwam. "De gemeente geeft wel subsidies, maar dat is toch niet de enige reden waardoor het sociale weefsel hier zo sterk is. Dat is vooral dank zij de vrijwilligers die zich inzetten." Hij betreurde dat er een verkeerde perceptie is ontstaan over de fractie. "Ook dank zij de media. Zo stuurden wij twee pagina's naar de betrokken krant, als antwoord op hun tien vragen. Daar is in de gedrukte krant niets van verschenen. En dan zegt men dat wij geen mening hebben..." Hij beklemtoonde dat de fractie en de afdeling in de gemeenteraad, in het OCMW en bij verschillende activiteiten goed werkt en dat men positief wil meewerken in het belang van de gemeente. "Maar het spel wordt heel hard gespeeld. Wij zullen tonen dat wij kunnen doorzetten. Beheerst, maar strijdvaardig. Sereen, maar juist reageren. En wat de verkiezingen betreft: de kopstukken laten wij het woord voeren, wij zorgen voor de campagne."

Provincieraadslid Eric Scheire, uit Wichelen, was gastspreker. Hij gebruikte de gelegenheid om uit te leggen waarom N-VA dat beleidsniveau wil afschaffen. "Omdat er dubbel werk wordt geleverd met wat op andere niveaus kan gebeuren. Wij zeggen niet dat de mensen die er werken weg moeten. Ze kunnen wel naar een ander niveau worden overgeheveld bijvoorbeeld het lerarencorps van het provinciaal onderwijs of de mensen van de milieudienst. De provincies zijn nu een zelfbediening van de politiek. Maar daar gaat wel €250 miljoen belastinggeld naar toe." Hij vroeg nog om mee te helpen om de partij in mei minstens 30% te laten halen "noodzakelijk om het confederalisme in dit land in te voeren".

 

30 januari 2013 (geplaatst op 14 februari)

Afdeling blij met resultaat - zoekt kandidaten voor bestuur

Tijdens een besloten nieuwjaarsreceptie bedankte voorzitter Marnic De Wilde de leden voor hun inspanningen tijdens de voorbije gemeenteraadsverkiezingen. "Als ik 2012 overschouw moet ik zeggen dat het mijn verwachtingen heeft overtroffen. 2012 was het jaar waarin de N-VA ook in Berlare duidelijk op de kaart werd gezet door een onverhoopte maar daarom zeker niet minder verrassende verkiezingsuitslag op 14 oktober. Meer dan 15 % overtrof onze verwachtingen. Met 3 gemeenteraadsleden en 1 OCMW-raadslid maakt de N-VA nu ook deel uit van het echte politieke landschap in Groot-Berlare. Daarnaast hebben wij in het voorgaande jaar de kaap van de 100 leden overschreden. Hier past maar één conclusie bij: 2012 was voor de afdeling een succesvol jaar." Hij beloofde dat de vier mandatarissen zich degelijk van hun taak zullen kwijten om zo de verwachtingen van de kiezers in te lossen. De Wilde riep ook op om zich kandidaat te stellen voor de bestuursverkiezingen: "Op 5 maart mogen de 4 mandatarissen zich geen kandidaat meer stellen. Er is dus aflossing van de wacht nodig."

 

2 juni 2012

Marie-Christine Vleminckx trekt N-VA-lijst

Vandaag stelde de lokale N-VA-afdeling de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober voor. "We zijn een jonge afdeling met nieuwe ideeën, maar ook met weinig mensen met ervaring in verkiezingen. We vroegen dan ook aan Marie-Christine, die aan haar vijfde campagne begint, om de lijst te trekken", was de uitleg van voorzitter Marnic De Wilde. Vleminckx zetelde al enkele maanden in de gemeenteraad, nadat ze als Volksunielid de liberaal Gaston Dierick opvolgde (voor de verkiezingen in 1994 sloten VLD, SP en Volksunie een kartel, nkb). "Ik heb niet lang moeten nadenken om positief op deze vraag te antwoorden. Ik wil mijn ervaring ten dienste stellen, maar ook: er is echt de wens om nu echt op het beleid te wegen", motiveert de lijsttrekker. Voor de lijst heeft de afdeling al 20 namen (foto's komen op hun website). "We gaven eerst de leden de kans om op te komen en zijn heel tevreden over de respons. Wat bij de keuze van de kandidaten vooral telde, was de motivatie, de overtuiging om het N-VA-project te steunen. We zoeken nog drie vrouwen en willen op 11 juli de lijst en de volgorde voorstellen".
De afdeling volgt de nationale slogan 'De kracht van verandering', maar voegt vooral lokale accenten toe.  "Je zal ons niet horen zeggen dat er slecht is bestuurd, maar er zijn nu wel veranderingen nodig. De N-VA biedt een positief alternatief. We willen de kiezer eerlijk uitleggen dat besparingen nodig zullen zijn. Lokaal wil dat zeggen dat er wellicht geen ruimte is voor grote projecten. Die zullen dan ook moeten worden uitgesteld. En als er moet worden gekozen dan gaan serviceflats voor op een nieuw administratief centrum. Bij de uitgaven willen we dat de aandacht voor veiligheid en voor het sociale weefsel, voor de verenigingen minstens blijft. Een gemeente moet de mensen steunen die zich inzetten voor anderen. Het toerisme is en blijft een troef voor de gemeente, maar bij de activiteiten en investeringen kan beter worden samengewerkt met de privé. Ook dat vergroot de samenhang in een gemeenschap."

De partij spreekt zich niet uit over het mogelijke resultaat. "Het blijft hier moeilijk om tegen de twee grote blokken op te komen. We hopen dat de kiezer ons de kans geeft om te wegen op het beleid. Dat wil ook zeggen dat we beleidsverantwoordelijkheid willen opnemen. Als daarbij voldoende ruimte is voor ons programma. Voorakkoorden maken we niet, maar buiten het VB sluiten we niemand uit."

 

2 februari 2012

"Een doorbraak realiseren"

Tijdens de nieuwjaarsreceptie, vorige zondag in De Boerenkrijg, waarschuwde volksvertegenwoordiger Miranda Van Eetvelde uit Zele ervoor dat 'strijd van één tegen allen ook op lokaal vlak zal worden gevoerd". "Wees er klaar voor. Laat je niet afdreigen door andere partijen, maar geloof in de eigen kracht”, voegde ze er aan toe. Plaatselijk voorzitter Marnic De Wilde schetste het belang van de verkiezingen voor de lokale afdeling. "Op 14 oktober 2012 kunnen we als N-VA Groot-Berlare een doorbraak realiseren in de gemeentepolitiek. Daarvoor zullen we de komende weken en maanden keihard moeten werken.” De voorbije maanden werden al alle leden bezocht. "Omdat we de mening van de leden zeer belangrijk vinden." Wat tijdens deze bezoeken werd gehoord zal het bestuur helpen zowel bij het opmaken van het programma als bij de lijstvorming.  Wat hem vooral opviel was het enthousiasme dat er leeft om ook in Groot-Berlare de N-VA op de politieke kaart te zetten.” De voorzitter riep daarom op om dat enthousiasme om te zetten in een actieve samenwerking om dat doel te bereiken. Meer informatie over kandidaten of programma wou men nog niet kwijt. "Om de spanning er in te houden", werd gezegd.

 

15 oktober 2011

N-VA gaat alleen naar de verkiezingen - Peter De Roover (VVB): "Onafhankelijkheid of één staat met één persoon=één stem"

Tijdens de vijfde streekbierenavond maakte voorzitter Marnic De Wilde bekend dat de partij alleen naar de gemeenteraadsverkiezingen gaat. "Op vraag van 90% van het stijgend aantal leden", benadrukte hij. Als gastsprekers waren de volksvertegenwoordigers uit de regio Karel Uyttersprot (Lebbeke) en Miranda Van Eetvelde (Zele), en Peter De Roover (Vlaamse Volksbeweging) uitgenodigd. Zij spraken voor een zestigtal aanwezigen. Dat aantal steeg naarmate de avond vorderde, onder meer met vertegenwoordigers van andere partijen.

"Het wordt een moeilijke uitdaging om het nationale succes van de partij naar deze gemeente over te brengen. Maar we hebben er vertrouwen in, en dat wordt gesterkt door de spontane steun van een stijgend aantal mensen. We zijn er gerust op dat we een sterke lijst zullen kunnen voorstellen", zei de voorzitter. Wat het programma betreft: "We kunnen niet zeggen dat er slecht wordt bestuurd, maar er zijn zeker nog veranderingen nodig. Het is niet onze bedoeling om enkel kritiek te spuien, maar om een Vlaams positief programma te brengen dat staat voor betrouwbare, correcte politiek." De partij had de vroegere kartelpartner, CD&V, enkele dagen voordien van de beslissing op de hoogte gebracht.

Karel Uyttersprot had het over het communautair akkoord en over de verwachtingen over wat het sociaal-economisch akkoord zal brengen. Over het eerste kan zijn kritiek worden samengevat met: "Kijk naar de site van de MR. Dat zegt genoeg hoe blij de Franstaligen met dit akkoord zijn. Homogene bevoegdheidspaketten worden niet overgeheveld, waardoor Vlaanderen niet de politiek zal kunnen voeren die echt nodig is, zoals mensen langer laten werken."  Volgens Uyttersprot laat de PS Vlaanderen drie keer betalen: bij het sluiten van het akkoord, bij de ondertekening en bij de uitvoering. Over het sociaal-economische vreest hij dat het vooral over belastingen zal gaan en niet genoeg over besparingen. "En vooral Vlaanderen zal er moeten voor opdraaien. De dienstencheques, die vooral de vele Vlaamse gezinnen met tweeverdieners helpen, worden afgeschaft en de hogere lasten zullen vooral hier worden gevoeld." Hij zei verder nog dat de onderhandelingen vooral tot doel hadden de N-VA buitenspel te zetten en hekelde een regering die geen meerderheid in Vlaanderen zal hebben.

Miranda Van Eetvelde ging vooral verder op het thema van de wachtvergoedingen voor studenten. Ze had het over de honderden vijftigers die van deze vergoeding nog genieten "wat wil zeggen dat ze wellicht met pensioen zullen kunnen gaan zonder te hebben gewerkt, te hebben bijgedragen tot het systeem. Dit systeem helpt mensen voor wie het niet is bedoeld, namelijk voor de jongeren die pas de school verlaten, en zet deze jongeren niet aan om werk te zoeken. In het voorstel van Di Rupo staat echter niets om het te wijzigen."

Peter De Roover had het over de keuze die N-VA heeft: of de 30% van de stemmen gebruiken om te proberen op het systeem te wegen, maar zich daardoor te laten opslorpen in het systeem - "Zoals de VU overkwam,die door deel te nemen zich kapot geregeerd heeft" - , of voluit te gaan voor Vlaamse onafhankelijkheid, en zo te moeten optornen tegen de pogingen van het systeem om N-VA te isoleren. "In dat laatste geval zal de N-VA meer dan 30% nodig hebben om te slagen", herhaalde hij zijn voorspelling uit 2010. De Vlaamse Volksbeweging koos zelf voor onafhankelijkheid. "Het argument dat we zo Brussel verliezen, is niet zeker. Maar ook in de huidige situatie verliezen we Brussel steeds meer en zullen we binnen tien jaar misschien zeggen: als we splitsen, verliezen we wellicht wat vroeger de hele provincie Brabant was. Want dat is men nu aan het voorbereiden, een federatie met vier deelstaten: het Duitstalige gebied, Wallonië, wat Brabant was, en rest-Vlaanderen." Hij vond daarbij dat niet zozeer het FDF het grootste gevaar vormt, maar de Franstaligen en Vlamingen die een meertalige hoofdstedelijke regio voorstaan. Volgens De Roover zijn Franstaligen die in Vlaanderen komen wonen 100% Vlamingen, zoals Vlamingen die over de taalgrens gaan als Walen moeten worden bestempeld. "Als Mexico zoals de Franstaligen zou redeneren, dan zouden zij grote delen van Californië willen inlijven, waar vooral Spaans wordt gesproken. De VS zal wel niet akkoord gaan, zeker !" Zijn besluit was dat Vlaanderen de moed moet hebben om naar onafhankelijkheid te gaan. Of anders naar een land waar een persoon gelijk staat met een stem. "Dit land is te klein en met te weinig inwoners voor een federaal model". Hij deelde - in primeur want pas de nacht voordien door VVB goedgekeurd - de folders uit van een nieuwe VVB-actie. Met 'Niet in mijn naam' roept VVB iedereen op om politici te laten weten dat wat al geweten is van de bereikte akkoorden niet overeenstemt met de uitslag van de verkiezingen.

 

24 oktober 2010

Siegfried Bracke (N-VA): "Welzijn van Vlaanderen belangrijker dan drie burgemeesters"

Tijdens de vierde Praat- en Streekbieravond van de plaatselijke N-VA-afdeling, gisterenavond in De Venne (Uitbergen), had Siegfried Bracke het onder meer over 'cijfers of politieke wil' en over het B-H-V-compromis dat De Wever als 'koninklijk verduidelijker' had gedaan. Volksvertegenwoordiger Sarah Sneyers schetste het asielprobleem, en de jongste verkozenen (Miranda Van Eetvelde uit Zele en Peter De Decker) werden voorgesteld.

 

"De drie Franstalige niet-benoemde B-H-V-burgemeesters zijn niet zo belangrijk als het welzijn van Vlaanderen. We zullen ze geen heldenstatuut geven. Ze mogen ze hebben. Met dit voorstel zijn 29 gemeenten van de 35 in B-H-V eindelijk bevrijd. Wat de zes andere betreft, uiteindelijk zijn die toch al verfranst.  En ik wil het nog zien hoeveel inwoners uit die gemeenten het kiesrecht in Brussel zullen opnemen." Hiermee gaf hij aan waarom zijn partij zich kon verzoenen in wat Bart De Wever "als verduidelijker" vorige week over B-H-V in zijn nota had gezet.

 

Over het aanstellen van Johan Vande Lanotte (sp.a) herhaalde hij verwonderd te zijn dat de grootste partij niet was geraadpleegd. "Bovendien kwam een vakbond op de dag van zijn aanstelling af met het voorstel om een coalitie tegen ons te vormen. Voor de verkiezingen probeerde een andere vakbond dat ook. Het was een godsgeschenk. En over Vande Lanotte, jullie weten toch nog, dat was de man die met de nodige soepelheid aangaf dat de begrotingen een overschot hadden, wat later niet zo bleek. En nu gaat die onze cijfers beoordelen ? En eigenlijk, nu gaat het niet over cijfers, maar over politieke wil om te veranderen."

 

Dat 'veranderen' sloeg op het aanvaarden van verantwoordelijkheid voor de eigen inkomsten en uitgaven. "Wie zelf bij de burgers om de inkomsten moet vragen, zal die middelen ook beter gebruiken" was zowat de teneur van zijn toespraak: "Die verandering is nodig om de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen veilig te stellen." En over solidariteit: "Wij zijn solidair, maar solidariteit mag er niet toe leiden dat zowel diegene die solidair is als diegene die krijgt failliet gaat."
 

Hij beloofde alvast dat de partij, zelfs als er compromissen zullen nodig zijn, er zal voor zorgen dat men de eigen kiezers steeds recht in de ogen zal kunnen kijken.

 

Bij een vraag over wat na een eventueel akkoord over de staatshervorming moet komen om de - noodzakelijke - besparingen te verwezenlijken, stelde hij dat er niet alleen bespaard moet worden (onder meer de afschaffing van de senaat), maar dat er ook extra inkomsten zullen moeten komen. N-VA zal hierbij uitgaan van een eerlijke verdeling van de lasten. "Het wordt zeker niet 80% besparen en 20% extra inkomsten." Eerder had de nieuwe volksvertegenwoordiger Miranda Van Eetvelde gezegd te hopen dat de volgende regering een beperking in tijd van de werkloosheidsvergunning zal doorvoeren.
 

In verband met de stakingen in de buurlanden tegen voorgestelde maatregelen  zei Bracke te hopen dat hier sterke, maar ook verantwoordelijke vakbonden zullen optreden. "Zie naar de vakbonden bij Ford. Zij gingen akkoord met een loonsvermindering en kregen daar werkzekerheid tot 2020 voor in de plaats. En dat in de zo moeilijke autonijverheid. Het kan dus."

 

Sarah Sneyers, die vorig jaar opnieuw werd gekozen, gaf de problemen aan in het asielbeleid. Zij had het over de fraudes in de naturalisatiedossiers, de moeilijkheden om als leden van de kamercommissie over de vele dossiers te kunnen oordelen - "Ik kon me eigenlijk maar twee minuten per dossier veroorloven" -, het ontbreken van duidelijke asielcriteria, de problemen van de soepele eisen voor gezinshereniging, en het 'drama van de snel-Belgwet'. "N-VA heeft concrete verbeteringen voorgesteld, maar PS, sp.a en Groen! zijn er tegen", zei ze. Sneyers benadrukte nog dat 'asiel' iets anders is dan 'migratie'. Bij een vraag over dubbele nationaliteit gaf ze toe dat dit onderwerp intern nog niet is uitgeklaard.

 

Miranda Van Eetvelde en Peter De Decker beantwoordden de vragen van plaatselijk voorzitter Jan Joos. Zij gaven aan hoe hun leven door hun nieuwe taak was veranderd. Ook dat, hoewel ze soms de indruk hebben dat het parlementaire werk efficiënter zou kunnen, ze zeker weinig te klagen hebben over hun werk.

 

In zijn inleiding had Jan Joos het over het stijgend aantal leden, nu toch al een veertigtal, en de grotere medewerking bij het opzetten van activiteiten. "Bij de jongste verkiezingen werd de partij ook in dit arrondissement de grootste partij. Een groot deel van de bevolking staat nog achter de beginselvastheid en vastberadenheid van onze partij", verklaarde hij het succes.

 

28 januari 2010

N-VA wil verder verjongen

Tijdens de nieuwjaarsreceptie had voorzitter Jan Joos het over de sterke punten van de partij, die blijkbaar op een steeds groter deel van de kiezers indruk maken. Hij riep ook op om het bestuur te verjongen.

 

Joos noemde als sterke punten:

bullet

Correctheid:  Mistoestanden  vaststellen en met cijfers analyseren, problemen aanklagen en aanpakken. Geen populisme of diaboliseren van tegenstanders.

bullet

Rechtvaardigheid: Solidair met Franstalig België, ja maar mits de broodnodige transparantie, en bereidheid  tot hervormingen. Bij het koppige “non”  legt onze partij zich niet neer.

bullet

Verantwoordelijkheid:  De N-VA wil elke regio responsabiliseren. Dit kan slechts door meer vrijheid van handelen, meer bevoegdheden  te verkrijgen  en verantwoordelijkheid op te nemen.

bullet

Respectvol : De N-VA werkte als eerste een doordachte en menselijke visie uit over verplichte inburgering van de allochtonen met kennis van onze taal als eerste prioriteit. Doelstelling: het echt samen leven bevorderen van alle Vlamingen, ook de nieuwe.

 

"Nationaal bestaat de partij binnenkort 10 jaar, met stijgend succes omdat de bevolking de consequente houding waardeert", zei Joos. Plaatselijk werd de partij in 2006 opgericht en sindsdien werd met veel ijver al aan enkele verkiezingen deelgenomen, de bevolking met een jaarlijkse folder geïnformeerd, al drie avonden met een spreker georganiseerd, en waren er bezoeken aan het Europese parlement, het stadhuis en nieuwe justitiepaleis in Antwerpen, en binnenkort aan de Voerstreek. Maar voegde hij er aan toe: "Het is hoog tijd voor verjonging van het bestuur." Zelf is hij later dit jaar alvast geen kandidaat meer voor het voorzitterschap. De afdeling zoekt mensen die thema's aanbrengen, die meehelpen aan ledenwerving, die de handen uit de mouwen willen steken. Hij besloot met de wens dat de N-VA verder kan bouwen aan een beter Vlaanderen met eigen bevoegdheden en, hopelijk ooit, aan een Vlaanderen als onafhankelijke lidstaat van de Europese Unie.

 

18 oktober 2008

N-VA informeerde over BHV

De plaatselijke N-VA-afdeling had gisteren Mark Demesmaeker uitgenodigd om tijdens de jaarlijkse streekbierenavond het probleem BHV uit te leggen. Deze dankte uitvoerig voor deze kans want: "In de rand begrijpen we niet goed dat de rest van Vlaanderen daar zo weinig van af weet en blijkbaar ook niet echt achter de randbewoners staat". Er waren zo'n 50-tal geïnteresseerden in de gemeentelijke feestzaal, wat alvast deze stelling van Demesmaeker bevestigde.

Hij schetste hoe het probleem, dat eigenlijk al meer dan 40 jaar bestaat, op de spits werd gedreven door de beslissing in 2002 om tot provinciale kiesdistricten te komen voor de nationale en Europese verkiezingen. Voor de provincie Vlaams-Brabant maakte men een uitzondering. Daar splitste men in twee kiesdistricten: Leuven en Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV). (Met onder meer als argument zo het gerechterlijke arrondissement BHV niet te moeten splitsen, nk.)  BHV is daardoor een samengaan van het eentalige gebied Halle-Vilvoorde met het tweetalige Brussel. Het Arbitragehof oordeelde in februari 2003 dat de opdeling van de provincie Vlaams-Brabant ongrondwettelijk was, want discriminerend in vergelijking met andere provincies.

Volgens Demesmaeker was de bedoeling van de opsplitsing duidelijk: Franstalige partijen verder de kans geven om ook in het Vlaamse gebied stemmen van Franstaligen te halen. "Vlamingen die over de taalgrens zijn gaan wonen kunnen daarentegen niet op Vlaamse partijen stemmen. Bovendien zet deze situatie Franstaligen minder aan om zich aan te passen. Integendeel, ze worden door de Franstalige partijen aangezet om dat zeker niet te doen." Datzelfde fenomeen doet zich voor in de zes zogenaamde faciliteitengemeenten (Sint-Genesius-Rode, Linkebeek, Drogenbos, Wezembeek-Oppem, Kraainem en Wemmel) die in Vlaanderen liggen maar waar men de Franstaligen met enkele 'overgangsmaatregelen' de kans wou geven zich geleidelijk aan te passen. Het resultaat is volgens Demesmaeker geweest dat steeds meer Franstaligen, uit Brussel maar ook uit Wallonië, zich in die rand zijn gaan vestigen. Omdat tegelijk Vlamingen vertrekken, naar Vlaanderen of naar Wallonië (goedkopere bouwgronden) vergroot de verfransing.

De Vlaamse partijen schaarden zich in 2004 eensgezind achter het standpunt dat BHV (het kiesdistrict en ook het gerechterlijk arrondissement) diende gesplitst om die trend te kunnen tegengaan. Dat werd op 7 november ook gestemd in de kamercommissie binnenlandse zaken, maar raakte niet in de voltallige vergadering omdat de Franstaligen belangenconflicten inriepen. "En dat kunnen ze eigenlijk tot vijf keer. Voor Vlaanderen is er eigenlijk maar een parlement. Franstaligen kunnen dat belangenconflict inroepen in het Waalse, het Franstalige, het (weinig gekende) parlement van Brusselse Franstaligen (COFOC) en eventueel ook in het Duitstalige parlement. Telkens zorgt dat voor een stilleggen van de procedure voor 60 dagen waarin er eigenlijk overleg moet gebeuren. En als die mogelijkheid is uitgeput dan kan in de kamer nog de alarmbel worden geluid, waardoor het dossier naar de federale regering gaat om een oplossing te vinden. En dan is duidelijk wat gaat gebeuren: de Franstalige partijen zullen dreigen met de val van de regering." Volgens Demesmaeker is door dit alles de democratie buitenspel geplaatst. Een minderheid kan zo ten eeuwen dage de meerderheid aan banden leggen, zelfs voor iets wat eigenlijk onwettelijk is.

Hij bestreed het argument dat BHV een symbooldossier is. Er is de stijgende verfransing van het gebied en de eisen van de Franstalige partijen om Vlaams gebied aan Brussel te hangen. Hij had het over de verplichting om Franstalige lagere scholen te financieren, zogenaamd om de kinderen van Franstalige gezinnen zo geleidelijk voor te bereiden op Nederlandstalig onderwijs. "Maar we mogen zelfs niet gaan controleren of die leerlingen wel degelijk Nederlands wordt aangeleerd. En het resultaat is uiteindelijk dat die leerlingen naar Franstalige middelbare scholen gaan. Die scholen kosten Vlaanderen wel meer dan €9 miljoen. Maar de Franstalige gemeenschap weigert wel om Vlaamse scholen in de Vlaamse faciliteitengemeenten te betalen. Bovendien, Vlamingen die over de taalgrens gaan wonen, vragen geen faciliteiten. Ze passen zich gewoon aan."

Hij had het ook over de eis om taallessen te verplichten aan de Franstalige werklozen, veruit het grootste deel van de werklozen in de rand. "Ik heb bij minister Vandenbroucke erop aangedrongen om bij de RVA schorsing te eisen als deze mensen die lessen niet willen volgen. Ze tonen daarmee immers geen moeite te willen doen om voor werk in aanmerking te komen."

En er zijn ook de problemen met de MUG. Hij haalde verschillende voorbeelden aan van mensen die in medische problemen zijn gekomen, zelfs stierven, omdat de MUG geen Nederlandssprekende dokters mee hadden of de weg niet konden vragen.  En van ziekenhuizen in het 'tweetalige' Brussel waar men patiënten niet in het Nederlands kan helpen. "Er is eigenlijk in de rand en Brussel maar een tweetalig ziekenhuis, dat in het Vlaamse Jette, waar dat eigenlijk niet zou moeten ..."

Demesmaeker gaf nog een overzicht van de maatregelen die Vlaamse gemeenten in de rand hadden genomen om de verfransing tegen te gaan, zoals de vraag om Nederlands te kennen als men naar de speelpleinen komt, om bouwgronden en huizen te kunnen kopen en andere. "Die maatregelen worden in de Franstalige, buitenlandse maar ook in de Vlaamse pers steeds uitvoerig besproken en afgekeurd, terwijl ze eigenlijk steeds wettelijk zijn. Als Franstalige burgemeesters dergelijke maatregelen nemen, zoals Maingain die in zijn gemeente eist dat kinderen voldoende Frans kennen om naar de speelpleinwerking te komen, dan hoort men daar niets over ..."

Hij besloot met de opmerking dat tot nu alle Vlaamse partijen zeggen dat er van een overheveling van Vlaamse grond geen sprake kan zijn. "Maar wat het wordt als het werkelijk tot onderhandelingen komt ...."

 

21 oktober 2007

N-VA denkt aan aanmoedigingsprijs voor 'Vlaamse ' winkel

De eerste streekbieravond en praatcafé van de vorig jaar opgerichte N-VAafdeling lokte toch een 100-tal personen, waaronder ook afgevaardigden van arrondissementeel bestuur en van afdelingen uit het omliggende. Voor voorzitter Jan Joos was het de gelegenheid om het nog jonge bestaan toe te lichten en de plannen voor de toekomst mee te geven. De afdeling werd kort voor de gemeenteverkiezingen opgericht en vond Marie-Christine Vleminckx bereid om op de kartellijst met CD&V te staan. "Ze behaalde 4,5% van de stemmen, een aantal waar we zeker blij mee waren", zei de voorzitter. Bij de jongste nationale verkiezingen bracht de afdeling hier twee regionale kandidaten in beeld, waarvan Sarah Smeyers ook werd verkozen, met meer dan 21.000 stemmen. Nationaal wenst de afdeling Bart De Wever veel moed toe en 'sterkte om op de juiste koers te blijven'. Plaatselijk beoogt de afdeling het propageren van de Vlaamse symbolen ("Vermijden dat er nog Waterfeesten mogelijk zijn in een statenloze enclave, waarbij zowel de Vlaamse als de Belgische vlaggen ontbraken") en van de Vlaamse taal. Zo denkt men aan het geven van een aanmoedigingsprijs voor nieuwe winkels die nog met een Vlaamse naam en reclameslogans uitpakken. Politiek zal de afdeling met de kartelpartner toezien op het beleid en bijdragen tot een constructieve oppositie. En hoopt men dat de eigen kandidaat voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen nog de kans krijgt om in de gemeenteraad te zetelen.

Tijdens het interview met volksvertegenwoordiger Sarah Sneyers zei deze dat het kartel met CD&V in Brussel goed werkt, en dat vooral de jongere CD&V'ers de Vlaamse eisen steunen. Ze stelde dat zowat drie vierden van het NVA-programma is overgenomen in het voorlopig deelakkoord over migratie. Wat BHV betreft wou ze kwijt dat het donderdag in de kamer echt moeilijk was om tegen de sp.a-ordenota te stemmen. Dat gebeurde toch omdat dit sp.a-initiatief was gezien als een tactische poging om het kartel te splitsen. Maar dat bevestigde ze: er komt geen toegeving over de splitsing. De 'suiker'uitspraak was volgens haar uit het verband gerukt, want sloeg enkel op niet aan BHV-gebonden materies. Wel voegde ze er aan toe dat voor de realisatie van de splitsing door alle mogelijke vertragingsmanoeuvres nog minstens een jaar zal nodig zijn.

 

links naar sites van verenigingen over:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

links naar
winkels en bedrijven uit deze gemeente

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

verkiezingen 14/10/12
 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 07/01/18. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2018 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.