gemeentehuis Politici aan het woord politieke partijen

 CD&V nieuwjaar

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Omhoog

 

 

 

2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003

21 januari 2018

"Een positief alternatief bieden"

In een redelijk gevuld Parochiehuis, met oude getrouwen, nieuwkomers, terugkomers maar ook vertegenwoordigers van enkele andere partijen, gaf voorzitter Yves Poppe aan dat wat hem betreft er de jongste zes jaar weinig echt duurzaam is gebeurd in de gemeente, en dat CD&V het alternatief is voor 'de weg vooruit'. Gastspreker Steven Van Peteghem (federaal kamerlid) stelde dat CD&V in de verschillende regeringen, maar ook plaatselijk, perspectief biedt voor de toekomst, antwoorden zoekt voor de bezorgdheden van de burger.

 

De partij heeft de voorbije maanden met veel mensen gepraat over 'het Berlare van de toekomst'. Daaruit bleek volgens de voorzitter het belang van plaatselijke problemen, waardoor het zo belangrijk is om zich plaatselijk te engageren: "Omdat grote veranderingen klein beginnen" en omdat problemen lokaal een gezicht krijgen: men kent de slachtoffers van ongevallen, de buur die werkloos werd, de moeder die na een echtscheiding alleen voor kinderen moet zorgen. "De gemeente is voor ieder van ons de plek waar onze thuis is, waar we zekerheid en nestwarmte vinden." Hij is ervan overtuigd dat de gemeente na de gemeenteraadsverkiezingen met CD&V aan een nieuw verhaal kan schrijven, waarbij de partij 'de mosterd van onze gemeente wil zijn, de oplossingen wil brengen en de mensen samenbrengen". Hij riep de aanwezigen op om dit te helpen mogelijk maken. "De echte problemen worden nu niet aangepakt", ging hij verder. Hij vroeg zich af of de restauratie van restaurant De Snoek, de nieuwe parkeerregeling aan het Dorp, het nieuwe museumconcept, de aaidierenweide de echte prioriteiten zijn.  De recente verhoging van enkele toelagen noemde hij 'trucen van de foor'.

 

Zijn partij wil met visie en langetermijndenken politiek doen. Hij had het hierbij over de snelle ontwikkeling van het bedrijventerrein, de aanpak van leegstand, propere en aantrekkelijke dorpskernen, jonge mensen kansen bieden op een eigen huis, een sociale mix verwezenlijken en het verenigingsleven maximaal ondersteunen. Hij wou geen hemel op aarde beloven, maar samen met gemotiveerde partijgenoten werken aan een gemeente waar iedereen beter van wordt.

 

Van Peteghem, uit De Pinte, zei het eer te vinden om burgers te mogen vertegenwoordigen in de Kamer en om mee te mogen werken aan het bieden van een antwoord aan de bezorgdheden van de burgers, "wat de taak is van politici". Want hoewel de wereld nu veel meer mogelijkheden biedt dan vroeger - hij had het over de gestegen levensverwachting, betere medische oplossingen, de mogelijkheden die de informatica, het internet bieden - zijn er zeker bezorgdheden: waarom stoppen farmaceutische bedrijven het alzheimeronderzoek, waarom kennen we onze buren niet meer, wat met werkgelegenheid, het pensioen, de werk/gezin-balans? Met voorbeelden uit de bevoegdheden van de CD&V-ministers in de verschillende regeringen schetste hij hoe de partij probeert zaken te verbeteren. "We mogen trots zijn op de manier waarop CD&V perspectief biedt en bruggen bouwt". Hij zei overtuigd te zijn dat de partij dit ook plaatselijk wil en kan, en dat de plaatselijke kandidaten de nodige goesting hebben.

 

Poppe en vorig voorzitter en fractieleider Steven Baeyens kregen - en dat was blijkbaar niet afgesproken - bloemen voor het werk dat zij de voorbije maanden al hebben gerealiseerd om de verkiezingen, programma en lijst voor te bereiden. Tijdens de receptie werd nog verduidelijkt dat de partij met 'nieuwe goesting' de verkiezingen tegemoet gaat. "Zes jaar terug was het moeilijk om iets te doen aan het Open Vld-overwicht. Nu zien we dat er kansen zijn", zei Baeyens. Ook bij de aanwezigen was strijdvaardigheid merkbaar. "Er zijn hier verschillende terugkomers, omdat ze voelen dat de partij er opnieuw staat. De basis is nu sterker dan zes jaar terug", verwoordde iemand het. Over de 'nieuwe partijen' die eventueel opkomen en voor een 'Macroneffect' zouden kunnen zorgen is men niet bevreesd: "Uiteindelijk gaan de mensen terug naar partijen die ze kennen".

 

Eind februari maakt de partij meer bekend over de lijst en de prioriteiten in het programma. Dat wordt nu in drie werkgroepen voorbereid.

 

29 januari 2017

Nieuwe voorzitter om 'fantastische gemeente' beter te maken

Het grote nieuws van deze nieuwjaarsreceptie, in het Parochiehuis, was de verkiezing van een nieuwe voorzitter. De nog jonge Yves Poppe moet de partij het nieuwe elan geven om in 2018, met een sterk verjongde lijst, naar bestuursdeelname leiden. Vorig voorzitter, Steven Baeyens, zag scheuren in de blauwe tanker, en Vlaams volksvertegenwoordiger Cindy Franssen wil vooral maatregelen om de (kinder)armoede tegen te gaan en om Europa sterk(er) te maken.

 

De nieuwe voorzitter was juist voor de receptie gekozen. Als enige kandidaat haalde hij 96,96% van de stemmen. Hij dankte zijn voorganger, "die het 9 jaar met glans heeft gedaan in een oppositierol", en al wie zijn kandidatuur heeft gesteund. 2016 noemde hij op vele gebieden een moeilijk jaar, maar ook het jaar van de kentering voor de CD&V. Met de SMOEL-campagne (zie receptie 2016) was ook een aanzet gegeven tot interne reorganisatie. De campagne wordt voortgezet met meer aandacht voor communicatie en beeldvorming. "Vorig jaar werd ook door onze gekozenen hard gewerkt: drie maal meer vragen in de gemeenteraad, drie maal meer in de pers en drie maar meer mensen aangetrokken dan in de drie voorgaande jaren. We zitten op koers, richting 2018." Hij had het over drie probleemdossiers: de bouw van de nieuwe appartementen aan het Donkmeer 'waarvoor het schepencollege steeds weer vergunningen gaf, tegen het advies van de eigen en andere ambtenaren en commissies': "Is het zo dat men het toerisme en de horeca wil vooruithelpen?"; het bedrijventerrein in Overmere dat 'in 2008 werd gestart en nu nog geen steen is voor gelegd': "Is het zo dat men plaatselijke bedrijven wil steunen?"; en het AMI-dossier dat 'zoals CD&V van bij het begin als onhaalbaar bestempelde maar nu al €280.000 heeft gekost: "Is het zo dat men de dienstverlening en de tevredenheid wil verhogen?" Hij noemde ook nog de plantvakken en 'de slechtgelegde' voetpaden in Overmere, de 'slechte toegangen' naar de sporthallen. Om te besluiten dat het beter kan en moet en dat zijn partij meer dan ooit nodig is. Wel had hij uit een enquête van de Landelijke Gilde vorig jaar geleerd dat de inwoners hier graag wonen: "een fantastische gemeente om in te wonen en te werken, waar mensen nog een band hebben met hun straat en wijk". Met CD&V wil hij ook het bestuursniveau van de gemeente. "Maar daarvoor hebben we jullie nodig, om er samen voor te gaan." Achteraf zei hij nog dat hij al lang de ambitie heeft om zich voluit voor de gemeente in te zetten. Hij zit vier jaar in het partijbestuur. Nu Steven Baeyens had laten weten een stap achteruit te willen zetten, neemt hij de uitdaging aan. "Maar dat zal in een soort duo-baan met Steven zijn."

 

Voor hem had de uittredende voorzitter gezegd dat er duidelijk iets gebeurt met de blauwe tanker en het rode sloepje. "De tanker weet niet goed meer waar naar toe en het sloepje vaart blijkbaar liever in een blauwe oceaan dan in een rode zee." Hij riep iedereen op om trouw te zijn aan de christendemocratische ideologie "die kansen biedt om vooruit te gaan en daarbij niemand laat vallen". CD&V kan volgens hem het noodzakelijke alternatief en perspectief bieden. "De oranje boot weet waar het naartoe wil." Maar ook op nationaal vlak moet dat meer worden getoond, wil men tot een goede verkiezingsuitslag komen.

 

Cindy Franssen (tien jaar in het Vlaams Parlement) verwacht na een jaar met veel problemen, waardoor mensen zich afvragen in welke wereld ze zijn terechtgekomen, veel van Europa. Ze had het over de verwezenlijkingen van de EU, waar in vergelijking met in de VS, 'veel meer van de groei naar de mensen is gegaan'. "Door goed te herverdelen is er sociale stabiliteit." En dus ook meer tewerkstelling, een hefboom om uit armoede te geraken. Van de EU verwacht ze, verwijzend naar vorig EU-president Van Rompuy, een nieuw sociaal contract. Maar ook vrijhandelsakkoorden zijn nodig, beklemtoonde ze. Die moeten aandacht hebben voor voedselveiligheid en klimaatwijziging, maar zijn belangrijk 'omdat 85% van ons BNP bestaat uit inkomsten uit export'. De EU moet het voortouw nemen en er voor zorgen dat ze de standaarden kan uitzetten, 'waar andere regio's in de wereld dat niet doen zoals klimaat en mensenrechten". Om de werelduitdagingen in te gaan zoals protectionisme ("De paus is de enige die durft te zeggen dat men hierdoor teruggaat naar de jaren dertig" en "Trump heeft in één week al zoveel vernield wat slechts na lange onderhandelingen was mogelijk gemaakt, in één week zoveel schade toegebracht aan zijn land en aan de wereld") moet worden ingegaan tegen het populisme, is er meer EU nodig, stelde ze. Ze rekent op een nieuw Frans-Duits initiatief 'indien de verkiezingen daar dat toelaten'. Naar het binnenland toe wil ze meer om (kinder)armoede tegen te gaan, en dan vooral tegen de individualisering van armoede: 'als je arm, werkloos of zwaar ziek bent is dat je eigen fout'. Dat leidt er volgens haar toe dat maatregelen enkel worden genomen naar armen toe, niet om mensen uit armoede te houden. Ook in Vlaanderen is er armoede, stelde ze, vooral wat betreft kinderarmoede is het hier slechter dan het gemiddelde. De maatregelen die minister Vandeurzen uitwerkt tonen volgens haar dat het anders kan. In andere domeinen vreest ze dat er echter dikwijls maatregelen worden genomen die niet de armen helpen, 'wat de kloof groter maakt'. Ze riep op om rekening te houden met wat armoede echt betekent voor de mensen. "Zij hebben hierdoor een lager zelfbeeld, minder vertrouwen in hulpverleners." En ook om tot een rechtvaardigere fiscaliteit te komen die echt herverdeelt en niet helpt wie het al beter heeft. Zo had ze vragen bij aftrek voor echt dure wagens, bij de steun voor patrimoniumvennootschappen. "Laat ons allemaal eens voor onszelf kijken waarvoor we de kassa passeren..." Ook zij riep op om samen naar de verkiezingen toe te gaan: 'samen of niet'. Politici moeten vooral naar de mensen luisteren en in zuivere, klare taal uitleggen welke weg men op wil, wat nodig is.

 

31 januari 2016

CD&V pakt uit met Smoel-project

Tijdens de CD&V-nieuwjaarsreceptie in het Cultuurcafé herinnert lokaal voorzitter Steven Baeyens er aan dat het de taak van de afdeling is om de mensen perspectief te geven. En hij begint met perspectief ivm de vluchtelingen, 'die dikwijls in slecht daglicht worden gesteld'. Voor de plaatselijke politiek ging hij verder op het eerder al aangekondigde SMOEL-programma, dat staat voor stijl, mensen, organisatie, eigenheid en lokale verankering. De eigenheid staat voor drie zaken:
- sociaal bewogen, in tegenstelling tot andere partijen die rusthuisprijs verhogen en nieuwe beslissingen zoals mantelzorg premie schoorvoetend verhogen
- toekomstgerichte thema's aanbrengen en vragen stellen bv over cultuur, toerisme,restauratie kasteel en rol gemeentehuis
- op mensenmaat: geen dure studies die met veel poeha worden aangekondigd en dan niet worden uitgevoerd eomdat het nu financieel niet kan. 'Enkel studies die tot uitvoering kunnen leiden!'
Een programma rond deze punten werd uitgewerkt en wordt de komende maanden en jaren ontplooid. Iedereen is welkom om daaraan mee te werken.
De voorzitter stelt strijdvaardig dat men de receptie dit jaar niet wou verplaatsen omwille van die van de Open VLD, ook vandaag in Stroming. "Wij gaan uit van ons eigen verhaal en zetten onze vlag fier naast die van de Open VLD!"
De afdeling werkt met vertrouwen naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 toe, met nieuwe en met ervaren mensen, met als doelstelling opnieuw te kunnen (mee)besturen.

 

Hendrik Verwaeren, arrondissementeel voorzitter, wijst er op dat een partij er is om politiek naar de mensen te brengen. Dat de CD&V de persoonlijke vrijheid wel respecteert, maar ook beseft dat die persoonlijke vrijheid wordt beïnvloed door 'de omgeving'. En daar wil de partij mee aan sturen, door het belang van het WIJ tegenover het IK te stellen. En hierbij haalt hij het klimaatakkoord en de vaudeville die het congres in Parijs voorafging,. En ook de vreemdelingencrisis waarbij de CD&V volgens HLN-journalisten de enige partij was die haar genuanceerd standpunt consequent heeft aangehouden. Naar 2018 toe is hij vol vertrouwen, ook voor Berlare.

 

Hans Knop, partijwoordvoerder in het Vlaams parlement en gemeenteraadslid in Zele, begint met de stelling dat de partij het voorbije jaar de basis voor het WIJ-verhaal heeft vastgelegd. Vorig jaar was voor hem het scharnierjaar waardoor dit jaar een jaar van hoop kan worden, zonder naïef te zijn. Hij benadrukt dat 'angst' niet de grote factor moet zijn maar wel de nood aan solidariteit. De vreemdelingencrisis is voor hem een voorbeeld van hoe partijen oplossingen zoeken voor de problemen in de huidige wereld: door angst aan te jagen of door werkbare oplossingen aan te brengen. Partijen moeten voor dat laatste gaan, 'met de anderen kan men niet vooruit!'. Op de kritiek dat de CD&V voor ruzies in de regering zorgt, antwoordt hij: "Wij komen enkel op voor waar we voor staan!". Hij vindt dat dit ook lokaal moet gebeuren naar 2018 toe. " We gaan niet voor het grote gelijk, want bestaat die wel?, maar kneden uit wat we in de maatschappij horen wat nodig is voor de mensen. Dat is de sterkte van onze partij. Vlaanderen, Berlare heeft geen nood aan mensen die zeggen te weten hoe het moet. De maatschappij is veranderd. Het klassieke verenigingsleven is ook veranderd. En dus moeten wij ook onze manier van werken aanpassen, de manier waarop we de mensen benaderen. Als jullie daar in lukken, dan slaagt jullie SMOEL-project." Wat de tevredenheid in Berlare en Zele betreft: "Het is niet moeilijk hier tevredener te zijn dan in Zele". Hij roept op ook van dat tevredenheidniveau een mogelijkheid te maken. "Ga meer de straat op, we vergaderen te veel. Het is het partnerschap met de inwoners uit de drie deelgemeenten dat voor succes zal zorgen."

 

18 januari 2015

CD&V zoekt perspectief

De grootste oppositiepartij in deze gemeente hield haar nieuwjaarsreceptie in De Kring in Overmere. Een zestigtal getrouwen kwamen er op af. Ze kregen toespraken van voorzitter Steven Baeyens en van provincieraadslid Leentje Grillaert.

 

De voorzitter had het eerst over hoe wij allemaal sinds vorig jaar worden geconfronteerd met 'genoeg'. Vragen zoals 'Is er nog genoeg voor iedereen?' en 'Gebeurt er nog genoeg voor iedereen?' beheersen meer het debat. Hij koppelde daar aan dat er terug nood is aan perspectief. "Ja, er zijn bezuinigingen nodig, maar mensen moeten ook weten waartoe die leiden!" En dat perspectief wil hij ook plaatselijk bieden en opbouwen. De partij wil zich omvormen, op zoek gaan naar nieuwe mensen die zich willen inzetten en ook meer communiceren over de standpunten en de activiteiten. Baeyens beseft dat dit geen gemakkelijke taak wordt, maar is overtuigd dat dit kan. "Het doel is inderdaad een beter resultaat halen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Maar daar moet vanaf nu al worden aan gewerkt."

 

Het provincieraadslid beklemtoonde de taken die de provincie nog steeds uitvoert en verdedigde de plaats tussen de burger en de gewestelijke en federale overheden. Zij gaf echter toe dat de burgers te weinig op de hoogte zijn van wat de provincie doet. Als voorzitter van Verko, de intercommunale die hier het huisvuil ophaalt, legde zij uit waarom de prijs voor de huisvuilzakken is gestegen. Dat gebeurde onder meer omdat Verko zelf meer lasten opgelegd krijgt, zoals nu ook een vennootschapsbelasting. "Verko wil geen winst genereren, maar wel zo kostenefficiënt mogelijk werken. En ook de facturen voor de gemeenten niet laten stijgen." Als er dan bijkomende lasten komen, moet dat elders worden opgevangen." Zij ging ook in op de gebeurtenissen van de voorbije week. Van moslims die ze kende leerde ze dat 'het niet in het boek (de Koran, nkb) staat dat men in een kruidenierszaak moet binnenstappen en er beginnen schieten' en dat 'wij kunnen er toch niet aan doen'. Zij riep dan ook op om niet naïef te zijn, maar zich ook niet te laten overheersen door angst. "CD&V is een partij die tegen polarisering ingaat, die normen en waarden verder moet verdedigen en moet oproepen om niet in een hoekje te kruipen." Zij herinnerde aan de reactie van de Noorse premier Stoltenberg na de aanslag van Anders Breivik in 2010.

 

Zij kreeg van de voorzitter als bedanking bloemen 'want huisvuilzakken zijn stilaan te duur geworden'. Eerder was ook Luc Vercruyssen geëerd voor de meer dan 30 jaar jaren waarin hij als mandataris voor de partij had gewerkt. Voorzitter Bayens hoopte dat hij ook na zijn ontslag als gemeenteraadslid de partij zal blijven bijstaan.

2 februari 2014
"Verkiezingen om het nog beter te maken"

Er zijn duidelijk verkiezingen op komst. Ook de CD&V mocht dan ook enkele kandidaten verwelkomen, die wel nog niet weten op welke plaats ze zullen staan. Iets wat blijkbaar in alle partijen nog in achterhoedegevechten moet worden beslecht.

Voorzitter Steven Baeyens begon ook met de 'moeder van alle verkiezingen' op 25 mei. "Verkiezingen waarvoor onze partij een eigen verhaal heeft", verwees hij naar het Innesto-congres, "waar onze afdeling vertegenwoordigd was." Het had hem alvast hoopvol gestemd omdat het energie uitstraalde, omdat alle alle leeftijden vertegenwoordigd waren. Hij hoopte nu dat in de aanloop naar de verkiezingen die inhoud echt aan bod kan komen, "bij alle partijen", en niet de discussie over coalitiespeculaties. Het CD&V-verhaal is volgens Baeyens duidelijk vertaald in de borden die al hier en daar staan: 'In welk Vlaanderen wil u leven?' waarbij men een economische groei zonder sociale afbraak vooropstelt. "En dat kan", hield hij de aanwezigen voor. Maar ook: dat hiervoor niet altijd gemakkelijke beslissingen moeten voor worden genomen.
Over Berlare zei hij dat duidelijk is dat niet alle partijen lokaal eigenlijk hetzelfde zijn. "Vooral in deze tweede legislatuur met paarse meerderheid wordt dat duidelijk. In de eerste konden ze nog rekenen op een grote kas, op plannen van de CD&V die klaar lagen om te worden uitgevoerd. Nu is dat wel anders en moeten keuzes worden gemaakt. En hier zag hij toch wel grote verschillen tussen wat gebeurt en wat CD&V zou willen. Hij had het over de veiligheid op de parking aan Stroming, over visie op het toerisme ("veel deelplannen en studies, maar een algemene visie?), het kasteeldomein, de bibliotheek ("moet een ontmoetingsplaats worden"), de serviceflats, de dagprijs in het OCMW-rusthuis en het AMI-verhaal (zie gemeenteraadszitting 29/1/14 - "zo komt het sociaal beleid onder druk"). "En de sp.a kijkt zwijgzaam toe...". Voor 2014 riep hij op om samen mee te bouwen aan een warm Vlaanderen. "Ons verhaal is hierbij nodig." Maar ook voor een warm Berlare, "een met visie en lef".

Federaal kamerlid Leen Dierick (uit Dendermonde) was gastpreker. Met een verwijzing naar 'selfie', het woord van het jaar, keek zij naar 2013. "Met in het jaaroverzicht vooral rampen, oorlogen en miserie. En ook voor België veel slecht nieuws. Maar in studies over de beste landen voor moeders en kinderen staat dit land 8ste, en voor vrouwen 15. "Voor mannen zijn er geen dergelijke studies, maar die zullen dan ook wel gelukkig zijn, zeker?". Ze sloot daar bij aan dat er, "dank zij CD&V", dan ook goed werk wordt geleverd op de verschillende beleidsniveaus. Wat het federale betreft wees ze op het budget op orde, waarvoor men onder EU-druk €20 miljard had moeten besparen. "Niet altijd plezante taken, want er wordt altijd iemand minder van. Maar als CD&V willen we de last van nu niet doorschuiven naar onze kinderen." Ook het gelijkstellen van bedienden en arbeiders kwam er op de door 'Europa' vooropgestelde datum ("Anders kwam er een hoge boete"). De zesde staatshervorming en de B-H-V-splitsing noemde ze een niet-verwacht succes "waardoor er geen - toch lelijke - verkiezingsaffiches meer mogelijk zijn van Milquet of Mangain in bv Asse" en waardoor Vlaanderen nu bevoegd is van wieg tot rusthuis ("ja, ook voor de dagprijs"), met een groter budget dan federaal." "En waarom is het federale dan nog nodig?", stelde ze zelf de vraag. "Als ruggengraat van het land: voor de veiligheid, brandweer, justitie, buitenlands beleid en niet te vergeten sociale zekerheid." Ze noemde nog als drijfveer voor de CD&V: het principe van het rentmeesterschap of aan de volgende generatie nog beter doorgeven wat men van de vorige generatie had gekregen. En dat is ook wat de partij na de verkiezingen in mei, voor het eerst voor het Vlaamse, federale en Europese niveau tegelijk en voor het federale voor het eerst om de vijf jaar, wil doen. "In die vijf jaar moet de staatshervorming worden omgezet, moet in Vlaanderen worden gekozen wat men wil doen met bijvoorbeeld het kindergeld, de kinderopvangplaatsen, het bejaardenbeleid." Ze riep op om er voor te zorgen dat CD&V gedurende vijf jaar mee de richting kan aangeven. "Want anders zitten we voor zeker 5 jaar aan de zijkant te kniezen omdat anderen het volgens andere principes doen." Dierick stelde dat de partij de mensen heeft - "Welke andere partij heeft zo veel sterkhouders, mensen die hun kunnen al hebben bewezen?" -  en ook een verhaal, waar met de Innestogroep en in de afdelingen twee jaar is aan gewerkt. 

3 februari 2013
"Tonen dat er een alternatief is en gezelligheid uitstralen"

Ook hier was het wat afwachten wat de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen had teweeggebracht, of er veel leden naar de nieuwjaarsreceptie zouden komen. Wat aantal betreft, bleek dat ongeveer evenveel te zijn als vorig jaar. Hoopgevend vonden zowel plaatselijk voorzitter Steven Baeyens als Dendermonds burgemeester Piet Buysse dat er talrijke jongeren waren. "We hebben nu de troeven en de ploeg die de komende zes jaar aan de partij kan werken, die zes jaar campagne zal voeren", zei Baeyens. "We zullen onze eigenheid tonen, maar ook de gezelligheid uitstralen die nodig is om nieuwe mensen aan te trekken." Buysse voegde er aan toe: "Op slakken zout leggen is onze taak, of we in oppositie zitten of als meerderheidspartij. En dit om zaken te verbeteren, om op te komen voor iedereen." Hij riep de Berlaarse leden op om genoeg veerkracht te tonen.

Baeyens begon, na de goede wensen, met een uitspraak van de nieuwe PS-voorzitter, Magnette, die hoopte dat 2013 een echt werkjaar zou worden, geen campagnejaar. "Ik ging er eerst mee akkoord, maar vroeg me dan af of er eigenlijk wel een verschil mocht zijn. Moeten politici niet elk jaar naar oplossingen blijven zoeken? En dat geldt ook voor Berlare. Ook hier moeten we blijven zoeken naar wat het beste is voor de gemeente." Zelfs na de 'niet zo schitterende uitslag' bij de gemeenteraadsverkiezingen. "Ook nu moeten we durven onze eigen inhoud te tonen en te brengen." "Hebben we als CD&V een verhaal? Als ik zie dat de meerderheid niet akkoord gaat met de verhoging van de mantelzorgpremie, als de prijzen voor het woonzorgcentrum wellicht opnieuw omhoog zullen gaan waardoor het het duurste in de regio wordt, als de meerderheid toch verder wil met de plannen voor een administratief centrum van 4 miljoen terwijl ook al het kasteel is gekocht, dan, ja, dan hebben wij een ander verhaal, een alternatief brengen. Onze uitdaging voor de volgende zes jaar is dan ook onze eigenheid tonen en dat met de eigentijdse middelen communiceren." Hij gaf toe dat zijn belofte van enkele jaren terug - de partij vernieuwen en deuren en vensters openzetten voor nieuwe leden - nog niet volledig was gelukt. "Misschien hebben we te weinig gezelligheid uitgestraald." Mede door de mensen die zich bij de verkiezingen voor het eerst op de lijst durfden te zetten, is hij ervan overtuigd dat de partij nu de troeven heeft om de partijvernieuwing echt door te voeren. Hij dankte wel ook de mensen die voordien zoveel voor de partij hebben gedaan en betekent: "Ik blijf ook op jullie rekenen". Als directe acties noemde hij het opstarten van een echt partijbureau, de doorstart van Vrouw en Maatschappij en van Jong CD&V. Er komt ook een actievere ledenwerving. "Jullie mogen gerust zijn: er staat een ploeg klaar die echt aan de partij wil werken". Achteraf voegde hij er bij nkb informatief nog aan toe dat die vernieuwing ook in de gemeenteraad zal te zien zijn: "Er zijn duidelijke afspraken over opvolgingen gemaakt".

Piet Buysse begon met de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen. "Het was een aardverschuiving. In 92% van de gemeenten veranderde de meerderheid, 40% van de burgemeesters zijn nieuw. Dendermonde is een uitzondering: zelfde burgemeester en meerderheid, maar toch grote verandering bij de oppositie. Maar die aardverschuiving bracht niet wat de kranten vooraf titelden: de CD&V is niet van de kaart geveegd. Integendeel: wij zijn nog de grootste partij, met de meeste zetels, burgemeesters en schepenen. En dat geeft kracht. Voorzitter Beke leek herboren, toen hij zaterdag zijn nieuwjaarsspeech gaf, ondanks de ijzige wind die vanuit Antwerpen over heel Vlaanderen waait. Het is nu aan ons om dat vernieuwd vertrouwen uit te stralen, dit jaar de rug opnieuw te rechten. En zijn wij niet de besten, als men kijkt naar de resultaten van onze ministers, zowel in de Vlaamse als in de federale regering?" Ondanks de slecht gekozen naam voor het nationale vernieuwingsoverleg, rekende hij er op dat dit samengaan van nieuwe jonge krachten met de ervaring van het verleden, voor een nieuwe richting zal zorgen, de link tussen het verleden en de toekomst zal leggen. Hij was ervan overtuigd dat men ook in Berlare opnieuw het verschil zal maken. "Want dat is ook hier nodig!" Als sterke punt noemde hij dat bij CD&V echt iedereen inbegrepen wordt, dat men durft opkomen voor iedereen, dat CD&V'ers vertolken wat de man in de straat eigenlijk wil. Maar hij begreep dat dit nu veerkracht vraagt van de partij, en riep op om die veerkracht ook uit te stralen, om met die kracht ook opnieuw hoog te springen.

22 januari 2012
"CD&V heeft een unieke ideologie"

De plaatselijke afdeling had zowel staatssecretaris Hendrik Bogaert als Jong CD&V-voorzitter Pieter Marechal als sprekers uitgenodigd voor hun nieuwjaarsreceptie, deze morgen in het Cultuurcafé. Beiden benadrukten dat hun partij een boodschap van hoop brengt. "Niet 'wij tegen zij' maar 'ik en jij' is onze ideologie", vatte Bogaert het samen. Hij had het ook over de noodzaak van hervormingen. Marechal vond dat de CD&V-boodschap nodig is om de welvaartstaat voor toekomstige generaties veilig te stellen. Plaatselijk voorzitter Steven Baeyens kondigde aan bij de gemeenteraadsverkiezingen het lijsttrekkerschap op zich te nemen.  Hij riep de mandatarissen en de nieuwe kandidaten op om in de voorbereiding als een groep samen te werken en zo ook individueel te scoren, en om met goesting de uitdaging aan te gaan, Berlare nieuwe kansen te bieden en aan te tonen dat CD&V in Berlare nodig is, om fier te zijn op wat hij het unieke van CD&V noemde: iedereen kansen bieden en daarbij niemand in de kou te laten staan.

Hendrik Bogaert wou vooral een boodschap van hoop en vertrouwen brengen. "En daarom is nodig dat ieder zijn talenten gebruikt, en niet als een god in het diepst van zijn gedachten in een hoekje kruipt." Met een reeks voorbeelden gaf hij aan dat 2011 niet zo slecht was als wordt aangenomen: de economische groei is even goed/slecht als 'hèt voorbeeld' Duitsland, het aantal jobs ligt na de voorbije drie jaar 100.000 hoger dan in 2008, de schuld op de begroting ligt met een duwtje er bij bij de top van de EU, en de schuldgraad "die wel nog te hoog is" ligt minder dan 10% verwijderd van het gemiddelde, tegen 70% tien jaar terug, en die 'zwakke' euro is 40% meer waard dan de dollar in vergelijking met tien jaar terug. Hij verzette zich tegen het wij-zij-denken: "de CD &V kiest voor het ik-en-jij-denken".

"Maar toch zijn hervormingen nodig, en meer dan mensen denken", vulde hij aan. Hij vond dat CD&V positief had bijgedragen tot een van de grootste hervormingen sinds WO2: "De splitsing van BHV, zowel administratief als juridisch, 17miljard meer voor het Vlaamse budget, fiscale autonomie x drie. En tegelijk werden tweetalige lijsten in Brussel tegengehouden, die de rechten van de Vlaamse minderheid zou beperken omdat men 'valse' Vlamingen op de lijsten zou zetten. En ook de federale kieskring, die door de aanwezigheid van Franstaligen in Vlaanderen de verfransing zou aanwakkeren.". Die hervormingen zijn er volgens Bogaert ook nodig "om de Vlamingen - hard werkend, meertalig, fantastisch onderwijs, goede ligging- ook beter van de vruchten ervan zouden plukken, op hun plaats aan de top van Europa te brengen."

Over zijn tweede functie, ambtenarenzaken, zei hij dat hij harde maatregelen zal nemen om het respect voor de ambtenaar te verhogen. "Misbruiken moeten er uit". Maar ook om besparingen te doen, zoals vermijden dat de ministeries bij aankopen verschillende prijzen moeten betalen.

De plaatselijke afdeling wenste hij vooral op 14 oktober (gemeenteraadsverkiezingen) een mooie dag.

Plaatselijk voorzitter Steven Baeyens begon met zichzelf al begin juli een mooie dag toe te wensen (geboorte eerste kindje). Oktober noemde hij een uitdaging en een kans. Zijn doel is door creatieve en vernieuwende ideeën verder te bouwen aan een gemeente waar velen goed leven. Hij kondigde aan in te gaan op de vraag van het bestuur om de lijst te trekken. De mandatarissen en de nieuwe mensen op de lijst riep hij op om als ploeg de voorbereiding op de verkiezingen in te gaan. "Als de groep scoort, dan ook het individu." Maar ook om met goesting de uitdaging aan te gaan, de mensen op te zoeken om hen te overtuigen van de noodzaak van CD&V in de gemeente, van het unieke van de CD&V "die kansen wil geven zonder iemand in de kou te laten staan".

De nationale jongerenvoorzitter benadrukte dat de CD&V-boodschap leidt tot het behoud van de welvaartsstaat "die door christendemocraten na WO2 is uitgewerkt", ook binnen 50 jaar zodat de jeugd met vertrouwen de toekomst inkan. Hij rekende op de "daadkrachtige CD&V-ministers in de regering om de noodzakelijke hervormingen door te voeren. Maar ook op de lokale bijdrage hierbij, door aan te tonen dat CD&V beloften nakomt. Zijn oproep was dan ook om hier het verschil te maken.

27 januari 2011
"Berlare heeft ons nodig"

Voorzitter Steven Baeyens hoopte in zijn toespraak dat 2011 het jaar wordt van oplossingen, het jaar waarin het op-bouwen en het zoeken naar gemeenschappelijkheden veeleer centraal staan dan het zoeken naar tegenstellingen. "En dat niet alleen bij de regeringsonderhandelingen", voegde hij er aan toe. Wat het plaatselijke betreft, ook deze partij werkt al volop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 toe. "Omdat Berlare ons nodig heeft", klonk het ambitieus.

Hij verwacht veel van inhoudelijke dialogen, waarbij de verschillen in visie als een rijkdom moeten worden gezien en niet als een aanleiding tot verstarring. "Men moet fier zijn op het eigen standpunt en dat standpunt ook fier durven te verkondigen. Maar die fierheid moet niet nalaten om buiten de eigen grenzen te kijken." Voor CD&V betekent dit volgens Baeyens dat men het eigen verhaal terug moet durven ontdekken en bepalen hoe dat met de mensen te delen.

Die uitdaging ziet hij ook voor de plaatselijke afdeling, als voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen. "Ook daar geldt: ambitie hebben mag, ambitie hebben moet. Want Berlare heeft ons nodig", aldus de voorzitter. En dat verklaart hij onder meer door wat met de Malpertuussite gebeurt: "Het zicht op het Donkmeer weg in ruil voor dure appartementen. Het summum van liberaal beleid, blijkbaar niet gestopt door sp.a in Berlare." En door het gestegen OCMW-budget, " met 150 procent, zonder dat de dienstverlening is uitgebreid. Integendeel, de kostprijs die onze bewoners bijdragen voor hulp is voor zowat alle diensten gestegen." Veel kritiek ook op het toeristische beleid, waar de huidige meerderheid wordt verweten geen langetermijnvisie te willen uitbouwen, "wel grootse projecten aan te kondigen en dan weer af te voeren". Verder stelde hij dat de dienstverlening in de deelgemeentes wordt ingekrompen, dat de verkeersveiligheid voor fietsers in de dorpskernen niet wordt aangepakt, en dat de gemeentekas sterk onder druk komt te staan zonder dat naar oplossingen wordt gezocht. Hij beloofde dat CD&V met een sterke ploeg en een sterk inhoudelijk programma naar de verkiezingen zal gaan. Hij gaf toe dat dit nog veel werk zal vragen, en vroeg het vertrouwen van de naar verluidt momenteel zo'n 200 leden ("Een aantal dat vrij constant blijft en te vergelijken is met het aantal in andere even grote gemeenten") , maar ook dat die leden hun fierheid op de partij zouden tonen.

Uit de toespraak van Rik Torfs is onthouden dat de senator vindt dat de politici een oplossing moeten vinden en zo verkiezingen moeten vermijden. CD&V moet volgens Torfs de combinatie durven te maken tussen rijkdom creëren en tegelijkertijd rijkdom verdelen. Want “zonder rijkdom kan je geen solidariteit in realiteit omzetten.” Tegelijkertijd riep hij op om solidariteit nooit los te laten. "Het verschil met de socialisten is dat zij het creëren van rijkdom willen afremmen. De liberalen leggen teveel het accent op het creëren van rijkdom, waardoor zij het evenwicht met aandacht voor solidariteit vergeten. En de nationalisten leggen te eenzijdig de nadruk op één thema, namelijk Vlaanderen."

Torfs zei verder nog dat de CD&V niet vasthoudt aan ouderwetse waarden en normen, maar gelooft in de ontplooiing van ieder individu binnen een steeds veranderende maatschappij. “CD&V moet voortdurend mee evolueren met de maatschappij. En dit zonder een rem te willen zetten op de maatschappij en zonder een rem te willen zetten op de ontplooiing van veranderende mensen in een veranderende maatschappij. In solidariteit met de ander en in solidariteit met die maatschappij.”  

24 januari 2010
Herkozen voorzitter begint jaar met pijnlijke beslissing

Het was duidelijk een wat gedrukte stemming, vanmorgen tijdens de nieuwjaarsreceptie. Pas herkozen als voorzitter diende Steven Baeyens aan te kondigen dat de partijraad had beslist om Martha Tackaert, OCMW-raadslid en gewezen -voorzitter, uit de fractie te zetten. "Een pijnlijke beslissing, maar de partij moet aantonen dat afspraken worden gevolgd en dat de verjonging er moet komen", gaf hij aan.

De receptie begon met een toespraak van senator Els Schelfhout. Zij wou vooral de boodschap meegeven dat het hier ondanks alle verhalen over slechte politici, de crisis en andere gebeurtenissen nog niet zo slecht is. "Wat werkloosheid betreft, doen slechts vijf EU-landen het beter. En het begrotingstekort wordt in 2012 tot 3% beperkt", klonk het, met als besluit dat ondanks de enkele clown-politici, de politiekers het nog zo slecht niet doen. Met "Ook in 1975 ging het slecht, en in 1984 en we kwamen er door. Dat zal ook na 2009 gebeuren", gaf ze aan dat de mensen nu voor de oplossingen moeten zorgen.

Na een korte pauze waarvan enkelen nog gebruik maakten om te stemmen, kon worden bekendgemaakt dat Steven Baeyens alle 43 uitgebrachte stemmen achter zich had gekregen. Arrondissementeel bestuurslid Paul Lepercq, die de stemming had geleid, zei achteraf dat ook in omliggende gemeenten een opkomst van zo'n 25% van de leden de norm was.

De herkozen voorzitter wees op 'de mens' die door de gevolgen van de crisis wordt beïnvloed en riep dan ook, zoals nationaal voorzitter Thijssen, op om, zeker in een jaar zonder verkiezingen, samen te werken om tot duurzame oplossingen te komen. Daarbij erkende hij dat lokaal voor bepaalde domeinen alvast met andere gemeenten wordt samengewerkt, maar betreurde dat Berlare dat niet doet om tot meer sociale koopwoningen te komen. "En daarom is een sterke CD&V nodig, die evenwichten nastreeft, tussen welvaart en solidaire herverdeling, tussen kansen geven en verantwoordelijkheid nemen." Maar dan kwam het pijnlijke deel. Baeyens stelde dat na de verkiezingen was afgesproken dat Robert Audenaert en Martha Tackaert na drie jaar hun zetel in het OCMW zouden overlaten. "Maar Tackaert betwist die afspraak. Ook na verschillende gesprekken blijft ze op haar standpunt. De partijraad heeft daarom beslist haar uit de fractie te zetten. " Hij benadrukte dat deze maatregel niet tegen de persoon van Martha was gericht. "Ik heb veel respect voor wat ze al zo vele jaren met veel inzet voor de partij heeft gedaan. Maar als we afspraken niet naleven, verliezen we onze geloofwaardigheid, en bovendien is de nood aan vernieuwing en verjonging groot, willen we de partij weer sterk maken." Hij riep de leden op om hem bij te staan in het bouwen van "de sterke CD&V die Berlare nodig heeft". Voor het voorjaar kondigde hij, zonder in detail te willen gaan, een concreet initiatief aan, en ook de Jong CD&V zou een actie voorbereiden.

Martha Tackaert, die de receptie bijwoonde, zei achteraf de beslissing te betreuren. "Ik houd me aan geschreven afspraken, maar deze is achter mijn rug gebeurd. Ik wil bovendien lid van de partij blijven." Ze betreurt verder dat er de jongste dagen roddels over haar worden verspreid. "Zoals dat ik met de blauwen zou meestemmen. Mijn stemgedrag kan anders zijn als ik ervaar dat de gevolgen van voorstellen verkeerd zullen zijn. En wat de verjonging betreft, laat die jongere eerst eens stappen voor ze beginnen te lopen."

30 januari 2009
"2009: het jaar van de veerkracht"

Wie naar de CD&V-nieuwjaarsreceptie was gekomen om nationaal voorzitster Marianne Thyssen te horen moest geduld hebben. Het startuur was op 18.30uur gezet omdat zij ook nog naar Zele en andere plaatsen moest, maar blijkbaar had zij ook vooraf nog afspraken die meer tijd in beslag hadden genomen, waardoor de toespraken pas omstreeks 20 uur begonnen.

Eerst was het de beurt aan plaatselijk voorzitter Steven Baeyens. Die gaf aan dat de lange politieke crisis bij de man in de straat heel wat vragen had opgeroepen over politiek, 'die geen houvast gaf maar twijfel zaaide'. "Dat verklaart wellicht het succes van partijen met zogenaamd simpele oplossingen. Maar de realiteit leert dat er geen simpele oplossingen zijn. De politiekers moeten zich nu toeleggen op het duidelijk uitleggen waar het op staat, geen politieke spelletjes spelen maar duidelijk communiceren en eerlijk zijn tegen de mensen." Hij verwacht veel van Van Rompuy om het vertrouwen te herstellen, en van de CD&V om meer aandacht te besteden aan de zwakkeren, in tegenstelling tot 'diegenen die de kloof tussen rijken en armen willen vergroten'. Hij beloofde de nationale voorzitster alvast de volle steun voor de Vlaamse verkiezingen, met een plaatselijke meeting en met vele persoonlijke contacten.

Wat Berlare betreft had hij het over de kans die het Open VLD-sp.a-bestuur had genomen om het kasteel te kopen, "iets wat de CD&V enkele keren had geprobeerd, maar waar toen de mogelijkheid niet bestond". De partij heeft de aankoop dan ook volop gesteund. Wat het Donkoeverproject betreft, stelt CD&V dat er nog altijd geen duidelijk globale visie is gekend voor de hele Donkomgeving en voor het toerisme: "Er moet een toerismebeleidsplan komen dat aangeeft welke activiteiten men wil uitbouwen, wat de toeristische troeven zijn." Hij vroeg verder naar meer sociale acties, naar het meer betrekken van de inwoners bij het beleid, herhaalde zijn twijfels bij de huidige JOC-vestiging en hekelde de weigering om bij de geplande serviceflats aan de Gaver een dienstencentrum te bouwen. Verder riep hij op om het vakjesdenken op te geven: "Waarom een voetbalkantine niet als sportcentrum gebruiken ? Waarom de jeugd niet betrekken bij toerismeplannen ?" Hij hekelde het zogenaamde De Gucht-decreet (waarmee hij na zijn eventuele overstap naar de Europese Commissie terug naar de gemeenteraad kan) en dat alle meerderheidspartijen ("Ook CD&V") dat hadden goedgekeurd. Baeyens gaf ook nog aan dat het voorbije jaar een actieplan is opgemaakt, en door de mandatarissen ondertekend, dat met meetbare doelstellingen wil werken aan de vernieuwing van de partij. Daarbij onder meer het responsabiliseren van de mandatarissen, het aantrekken van nieuwe mensen in de werking, met meer en duidelijke communicatie (nieuwe website, meer persberichten, open denkdagen) de inwoners van de gemeente en de eigen leden meer informeren en betrekken, en meer aansluiting zoeken met hogere partij- en beleidsniveaus om zo meer te wegen op lokale dossiers. Daarmee wil hij verder werken aan wat vorig jaar al was vooropgesteld: komen tot een vernieuwde en vernieuwende partij "waar Berlare nood aan heeft".

Marianne Thijsen noemde 2009 het jaar van de veerkracht, waarin de CD&V na de moeilijke periode terug zal aantonen dat de partij sterk is in moeilijke momenten. Ze vond dat dit de voorbije weken al heel duidelijk was, waarbij ze wees op de wijze waarop men er in was geslaagd in tien dagen een regering te vormen waarbij "we zelf drie belangrijke tenoren degelijk hebben kunnen vervangen". Over Leterme, Van Deurzen en Vervotte zei ze nog dat die zeker nog terugkomen: "Ik zou een slecht trainer zijn als ik die drie klasbakken op de bank zou houden." Dat CD&V had beslist om ook zonder het kartel ("Omdat NV-A niet meer geloofde in de staatshervorming") verder te gaan was omdat "de mensen verwachten dat wij hen door stormen loodsen, omdat wij een verantwoordelijke partij zijn, en omdat we niet blind wilden zijn voor wat in 2008 federaal toch was gepresteerd". En voegde er aan toe: "Een geluk dat we dat beslisten: datzelfde weekend sloeg de bankencrisis toe. Wat zou gebeurd zijn als we toen uit de regering waren gestapt ?"

Wat de verkiezingen betreft, hoopte ze dat de Vlaamse niet in de schaduw komen van wat federaal is gebeurd en dat de prestaties van de Vlaamse regering - "Waar we trots mogen op zijn" - worden beoordeeld. Zij noemde onder meer het schuldvrij maken, wat ook de kans gaf snel KBC bij te springen en een eigen relanceplan op te stellen. Ook op sociaal vlak was veel gebeurd, stelde zij, waarbij zij opriep om niet te kijken naar de drie ministers die dat hadden gerealiseerd, maar naar de resultaten. Als lid van het Europese Parlement benadrukte zij verder het belang van die verkiezingen. "Europa is niet 'het buitenland', maar moet gezien worden als een beleidsniveau zoals het gemeentelijke, provinciale, gewestelijke en federale, met elk eigen mensen, middelen en verantwoordelijkheden. Bovendien kunnen globalisering, de strijd tegen de opwarming, de energiebevoorrading niet door landen alleen worden aangegaan."

20 januari 2008
Over 'respect', 'goesting' en Sigmaplan

In een gevulde maar niet overvolle Cultuurcafé brak CD&V-voorzitter Steven Baeyens een lans voor een vernieuwde en vernieuwende partij die zich met 'plezier en leute', met 'goesting' en 'open ramen' volop achter een dit jaar te schrijven actieplan wil scharen en zich zo klaar te maken voor de volgende verkiezingen. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer gaf hem alvast goede punten en schetste verder zijn visie op de Sigmaplannen.

Na dankwoorden voor zijn voorganger en een gedichtje van Toon Hermans om iedereen naast goede gezondheid ook tijd te wensen om te genieten van het fluiten van de wind, van zingende vogels en van een 'blauwe' lucht ("Dat 'blauw' niet te figuurlijk opnemen !") had de nieuwe voorzitter het over 'respect'. "Ik twijfelde aan het bestaan van 'respect' in de politiek, maar leerde intussen dat het inderdaad heel belangrijk is", begon hij. Hij herhaalde eerdere opmerkingen over het ontbreken van respect bij de huidige meerderheid voor beleidsplannen, voor het belang aan ontmoetingsruimte voor de jeugd, voor opmerkingen van de oppositie. "De waarnemende burgemeester heeft het over een 'nieuwe weg' die is ingeslagen. Maar het ontbreekt hen aan een coherente toekomstvisie. Waar leidt die weg naar toe ? Normaal moet eerst een doel worden vastgelegd, dan gekeken hoe men dat doel het beste bereikt. Men heeft het ook over stimuleren en enthousiasmeren, maar men zegt niets over de ontmoetingsruimte voor de jeugd, die zo belangrijk is voor meer verbondenheid tussen de jeugd onderling en met de volwassenwerking. En men heeft het over een ploeg met zorg voor zwakkeren, maar tegelijk stijgt de prijs voor sociale dienstverlening. We zijn niet tegen belastingverlaging, maar wel tegen het feit dat de last vooral door de zwakkeren wordt gedragen."

Baeyens wou ook in de eigen partij kijken. "In 2007 moesten we opnieuw leren oppositie voeren en het verlies van de verkiezingen emotioneel verwerken." Hij had intussen al positieve dingen gezien die moeten helpen om de partij er opnieuw bovenop te helpen, zoals de voorzittersverkiezingen, de nieuwe afdelingen van Jong CD&V-afdeling en van Vrouw en Maatschappij, de nieuwe mensen die bij het bestuur kwamen. En de beslissing om een actieplan te schrijven. "Dat wordt de grootste uitdaging voor 2008." Dat plan moet leiden tot een vernieuwde partij die met de huidige en nieuwe mensen fris en dynamisch is, een visie heeft en die communiceert, die de kansen van het kartel met N-VA gebruikt. ("Met N-VA wordt binnenkort overlegd hoe dat het beste te doen", zei hij tot de N-VA-delegatie.) Het vernieuwende slaat op nieuwe ideeën, op het aanbieden van een alternatief voor de huidige meerderheid." Om dat te bereiken wil de partij met open ramen en deuren mensen en voorstellen opnemen, zorgen voor dynamisme, leute en plezier, en vooral voor goesting met "als enige bekommernis: het belang van Groot-Berlare".

Volksvertegenwoordiger De Meyer die "al veel had horen vertellen over de nieuwe voorzitter" was alvast overtuigd over de slaagkansen van de vooropgestelde weg. In zijn wensen vergeleek hij Vlaanderen met wat het jaren terug was en met andere delen van de wereld. "Vroeger wensten ouders hun kinderen een betere toekomst, nu dat het even goed zal zijn. Dat wijst er op hoe groot de materiële welvaart hier nu is." Over de federale verkiezingen wou hij kwijt dat andere partijen Leterme het grote succes niet gunden en dat dit de voornaamste reden was om nog "geen regering te hebben die zou doen waar dit land recht op heeft". En daarbij had hij het over aangepaste uitkeringen die voor iedereen in dit land gelijk zijn, over een goed justitiebeleid en een staatshervorming die niet uit is op splitsing maar om Vlaanderen en Wallonië de hefbomen voor een sterk economisch beleid te geven. Wat het Vlaams beleid betreft, vond hij dat 80% van het Vlaamse regeringsprogramma al is uitgevoerd en noemde daarbij het economisch beleid, het gelijker leggen van de lat tussen de onderwijsstructuren, de versoepelingen in het mestbeleid, de verdieping van de Westerschelde, en het waterbeleid. Met het Sigmaplan is dit laatste ook voor deze gemeente belangrijk. De Meyer benadrukte dat toegankelijkheid, veiligheid, natuurlijkheid maar ook landbouw hierbij belangrijk zijn. "Met dat laatste stond ik lang alleen in het Vlaams Parlement. Nu krijg ik toch al heel wat lippendienst van anderen." Wat de Kalkense Meersen betreft had hij bij minister Crevits enkele vragen gesteld. Die antwoordde dat de procedures pas dit jaar echt zullen leiden tot een definitieve afbakening van de ruimte en van de dijk, en dat daarbij de betrokken sectoren en de gemeente zullen worden betrokken. Het blijft wel de bedoeling om in 2010 met de werken te beginnen. De volksvertegenwoordiger riep dan ook op om het gemeentebestuur onder druk te zetten om dat te eisen wat 'de plaatselijke bevolking verwacht'. Aan nkb informatief verduidelijkte hij nadien dat wat veiligheid betreft het algemeen belang moet voorrang krijgen, maar dat 'natuur' de jongste jaren toch wel wat te veel boven het persoonlijk belang werd gesteld. Hij roemde nog wat onder het bestuur van Willy Van Sande en zijn ploeg was verwezenlijkt en gaf de plaatselijke afdeling de goede raad mee om de contacten met een zo groot mogelijk deel van het middenveld te versterken. "Ik hoop binnen vijf jaar terug te mogen komen en dan door een CD&V-burgemeester te worden verwelkomd."

10 februari 2007
Leren uit de fouten en een echte oppositierol vervullen

CD&V-sympathisanten en familieleden zorgden voor een goed gevuld Cultuurcafé, deze morgen voor de nieuwjaarsreceptie. Wat dubbelzinnig - want niet alle vroegere partijsterkhouders waren aanwezig - dankte plaatselijk voorzitter Koen Brynaert de aanwezigen: "In de nood kent men zijn vrienden". De samenkomst was duidelijk bedoeld om een hoofdstuk af te sluiten en om aan te geven wat de partij van plan is, na dertig jaar meerderheid nu in de oppositie. Gastspreker Pieter De Crem, ingeleid als 'vermoedelijk binnenkort aangekondigd als lijsttrekker voor de kamerlijst in Oost-Vlaanderen', gaf vanuit zijn oppositie-ervaring raad in wat men als oppositiepartij kan doen, en wou de plaatselijke leden hoop geven: "hou de moed er in".

"Laten we eerlijk zijn, niemand had deze uitslag verwacht", begon de voorzitter zijn analyse van de verkiezingsnederlaag. Hij verwees daarbij naar het goede beleid dat jaren was gevoerd en had geleid tot "een goede en groene gemeente om in te wonen, zinvolle investeringen, naschoolse kinderopvang in alle deelgemeenten, twee sporthallen, een bloeiend verenigingsleven, ontmoetingscentra in alle deelgemeenten, aandacht voor sociale huisvesting, en een financieel beleid met een lagere belastingdruk dan in omliggende gemeenten". Twee verloren zetels gingen naar extreem rechts "wellicht om tegen de verfransing in te gaan en omdat er zoveel struikrovers in deze gemeente zijn", trachtte hij hun succes bij een eerste deelname en met een onvolledige lijst uit te leggen. Hij hoopte dat het verenigingsleven zou meehelpen om 'een onderscheid te maken tussen het ernstige politieke werk - in de meerderheid en in de oppositie - en zinloos gestook'. Dat ook twee zetels naar de VLD gingen weet hij aan hun financiële middelen en aan de 'vanuit een ministerieel kabinet professioneel opgezette campagne'. En ook de pers kreeg een veeg uit de pan omdat men Karel De Gucht zo veel in de aandacht had gebracht. "Sommigen begonnen zich af te vragen of Karel de Gucht nu ook al werd gebruikt als testbeeld voor de VRT." De pers werd opgeroepen om 'met iets meer zin voor de juiste verhoudingen haar werk te doen'.

Hij wou echter ook in eigen boezem kijken, hoewel de nederlaag niet tot een nacht van de lange messen had geleid. Enkele uitreksels. "We beschouwden het te veel als een vanzelfsprekendheid dat de kiezer ons beleid zou goedkeuren en we hebben te weinig gecommuniceerd of geluisterd naar wat er leefde onder de bevolking." "Er was te weinig aandacht voor vernieuwing en vers bloed, wat nochtans een permanente opdracht is." "Het kartel met NV-A heeft niet gebracht wat wij - en zij - ervan hadden verwacht. De toekomst zal uitwijzen hoe die samenwerking verder verloopt." "Het was verkeerd de afspraak uit 2000 niet uit te voeren. Luc Vercruyssen zou als uittredend burgemeester een nog beter resultaat hebben gehad." Het programma werd niet als reden genoemd: "CD&V was zo ongeveer de enige partij met een echt programma, dat geen luchtkastelen beloofde en dat meer was dan holle slogans". "Maar, leidde de voorzitter uit het resultaat af, voor de kiezers tellen in de eerste plaats de kandidaten, dan pas de inhoud. Dit mogen we niet vergeten voor de toekomst". Hij riep alvast iedereen die de partij wil steunen op om aan te sluiten: "De deuren staan open".

De oppositierol - "in een democratie even belangrijk' - wordt constructief waar mogelijk, maar de meerderheid - "twee burgemeesters en vijf partijen" - wordt vooral kritisch gevolgd. En men is van plan om gebruik te maken van de mogelijkheid om op vraag van een derde van de raadsleden zelf gemeenteraadszittingen samen te roepen. Hiermee wil CD&V tegengaan dat de huidige meerderheid afbreekt wat de voorbije jaren is opgebouwd,. "Wat met het kerkplein in Overmere is gebeurd laat op dat vlak niet veel goeds voorspellen…" Hij liet niet na te melden dat de aangekondigde belastingvermindering mogelijk is dank zij het financieel beleid 'zonder schulden en met een klein overschot' dat het vorige schepencollege heeft opgebouwd.

"Paars breken"
Pieter De Crem, zowat de verpersoonlijking van de CD&V als oppositie, kwam aangeven hoe dat gebeurt. De aanwezigen kregen de raad moed te houden. "Een vijfpartijenmeerderheid valt zo uit elkaar wanneer binnen enkele jaren keuzes moeten worden gemaakt." En ook het "aflopende verhaal van paars" zal in Berlare gevolgen hebben, voorspelde hij. Het voorschot-leningverhaal over de olieprijs, de vlucht van Erdal, de ontsnappingen in Dendermonde, de verkoop van overheidsgebouwen, uitspraken van Van Quickenborne en de eventueel verplichte sluiting van bedrijven na meerdere overtredingen gaf hij als voorbeelden voor de nood aan het doorbreken van paars. "Onze ministers hadden na zulke feiten geen 48uur meer politiek overleefd." Hij voegde er levensbeschouwelijke verschillen aan toe, zonder daar meer details over te geven. "Wij moeten niet rekenen op bondgenoten, maar op eigen kracht paars breken", klonk de opdracht voor juni. Volgens De Crem is het verlies aan respect, het stijgend zinloos geweld, het verlies aan besef van rechten en plichten, en het onvermogen om de belofte van Verhofstadt - 'ons succes afmeten aan de mate waarin extreem rechts aan banden wordt gelegd' - uit te voeren het resultaat van twee paarse legislaturen, en is het nu tijd om beter te gaan besturen.

13 januari 2006
Leterme stelt snellere bouw rusthuis in het vooruitzicht

Minister-President Leterme heeft vrienden gemaakt tijdens de CD&V-nieuwjaarsreceptie. Zijn aankondiging dat de EU-toelating voor alternatieve financiering van de bouw van rusthuizen een nieuw rusthuis in Overmere alsnog kan versnellen, werd alvast goed onthaald. Minister Vervotte zou met nieuwe besluiten de wachtlijst op korte tijd kunnen halveren. Bovendien nodigde Leterme de Berlaarse CD&V-bewindslui uit om het dossier in Brussel te komen bespreken. Als er zo werkelijk schot in dit dossier komt, zal dit wellicht bijdragen tot de eendracht in het Berlaarse CD&V-huishouden. En eendracht is, volgens een duidelijk goed voorbereide Leterme, de voornaamste reden voor succes bij de volgende verkiezingen.

Plaatselijk voorzitter Koen Brynaert maakte alvast het doel voor dit jaar bekend: met de nieuwe lijsttrekker, Luc Vercruyssen, de absolute meerderheid die met huidig burgemeester Van Sande gedurende dertig jaar was behaald, ook na 2006 voortzetten. Vercruyssen zelf sprak tegen dat de CD&V in dit verkiezingsjaar niet meer tot regeren zou komen. "Wij zijn niet uitgeblust. Dit jaar voorzien wij voor meer dan €4 miljoen investeringen, met ondermeer de nieuwe sporthal in Overmere, het socio-cultureel centrum in Uitbergen, het museum aan het Donkmeer, wegenwerken, en fietspaden." Hij verzekerde het beleid te willen verder zetten. Het enige zwarte punt was dat men dit jaar niet aan de bouw van een rusthuis kon beginnen, omdat na het bezoek van minister Vervotte, Berlare dieper op de lijst van te subsidiëren projecten belandde, omdat de regels waren veranderd...

Leterme zelf zei Berlare te kennen door de opponent in de nationale politiek, maar ook door de gezellige tijd na een criterium dat zijn zoon er enkele jaren geleden had gereden. Hij had het over de goede werking van de CD&V-ministers in de Vlaamse regering, over de verstandhouding in de partij het voorbije jaar - met dank aan Jo Van Deurzen -, over de verbeterende economie. Daarbij kondigde hij trouwens aan dat wellicht volgende week een nieuw werkgelegenheidsakkoord wordt bereikt. Dat moet er voor zorgen dat er opnieuw respect komt voor ondernemen, voor een groter verschil voor wie werkt en voor wie niet, met opleiding en 'desnoods' tewerkstelling voor werklozen. "De mensen moeten beseffen dat de huidige welvaart niet zomaar verworven is", aldus Leterme. "Zeker met de openstelling van de grenzen moeten niet alleen grote bedrijven maar ook KMO's competitief kunnen blijven". Hij zei verder dat het beleid van Vervotte het verschil toonde tussen een regering met en zonder CD&V, en dat minister Peeters een verstandig beleid voerde, zonder niet-realiseerbare regels, en met aandacht voor de verbetering van wegen, havens en andere openbare werken. En, aldus Leterme, de verhouding met de plaatselijke besturen is verbeterd. Met zijn uitspraken over de financiering van de rusthuizen kreeg hij het 150-tal aanwezige CD&V'ers op de hand.

Leterme beklemtoonde verder dat CD&V opnieuw een winnend merk is geworden, "waar men enkele jaren geleden bijna beschaamd was te zeggen die partij te steunen". Hij dankt voor het vertrouwen dat hij als voorzitter had gekregen en voor de kansen om te kunnen hervormen en om allianties aan te gaan. "De meeste aanmoedigingen kreeg ik daarbij van de lokale mandatarissen", aldus Leterme. De verkiezingen van 2006 noemde hij de tweede stap in een hinkstapsprong die in 2004 goed afstootte en in 2006 de aanzet moet geven tot een goed resultaat in 2007 bij de parlementsverkiezingen. "Een goede onderlinge verstandhouding is daarvoor noodzakelijk", besloot hij. Als dank kreeg hij de plaatselijke jenever en ... een zak eten voor zijn geit.

Burgemeester Van Sande wees op de meerderheid die zijn partij de voorbije verkiezingen had behaald. De vroegere nationale leiding kreeg enkele vegen uit de pan: autoritair, miskenning van de eigen kiezers, te afstandelijk. Met Leterme was dit ten goede veranderd en het vertrouwen herwonnen. Hij had het over het plaatselijke beleid dat vooral de infrastructuur had uitgebouwd: rioleringen, sporthal, cultuurinfrastructuur, lokalen voor de jeugd, wegen, en beloofde dat een combatieve ploeg met sterke vrouwen zal trachten dat beleid verder te zetten.

23 januari 2005
Over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde

Burgemeester Van Sande had voor de nieuwjaarsreceptie, in het cultuurcafé van Stroming, zijn collega van Gooik, Michel Doomst, uitgenodigd. Deze is een van de 30 burgemeesters die de actie op gang brachten om na 40 jaar de splitsing van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde door te drukken. Van Sande benadrukte eerst hoe CD&V er in Berlare in was gelukt om sinds 1976 de absolute meerderheid te behouden, waar de partij nationaal nog maar 20% van de stemmen haalt. "Dank zij de inzet van al de mandatarissen", las hij van een briefje 'om geen fouten te maken'.

Michel Doomst schetste de geschiedenis die de huidige actie  voor de splitsing van het arrondissement voorafging. "Want ook in Berlare moet men beseffen waar het om gaat." De actie kwam er niet omdat de burgemeesters uit die regio hooligans zouden zijn die geen Walen meer verdragen: "Wij vragen enkel respect voor ons taalgebied", verwees hij naar wat in 1963 als taalgrens was vastgelegd. Omdat het arrondissement nog niet is gesplitst deint, aldus de burgemeesters, het tweetalige Brussel nog uit. Ook gerechtelijk is er geen splitsing, zodat rechtszaken in Brussel verlopen en zo vertraging oplopen omdat er te weinig Nederlandstalige rechters zijn, en waardoor het ook voor de politie moeilijker werken is, in een te groot gebied. "Onze acties zijn er niet plots gekomen. We zijn er al enkele jaren mee bezig", aldus de Gooikse burgemeester. Zo werden er drie jaar geleden al brieven gestuurd naar de koning ("Die een antwoord stuurde naar Mijnheer Van Lindhout, een vrouwelijke collega") en naar premier Verhofstadt ("Waarvan we zelfs geen bewijs van ontvangst kregen"). Dan kwam, na de hervorming van de kieswet voor de federale verkiezingen, het arrest van het Arbitragehof, dat een oplossing voor de provinciale kieskring eiste tegen 2007. De boycotaankondiging voor de Europese verkiezingen bracht vorig jaar alles in een stroomversnelling, "ook al omdat de media er daardoor veel aandacht aan besteedde". De partijvoorzitters van de Vlaamse partijen gingen toen akkoord om 'onverwijld' de zaak op te lossen. Het wetsvoorstel "dat door apparentering van stemmen garanties inhoudt voor de Vlaamse Brusselaars" werd in oktober op de agenda geplaatst. De bespreking  zou eerst gebeuren voor nieuwjaar, dan werd een maand uitstel gevraagd, daarop kwam het voorstel een interministeriële conferentie ("met 17 ministers ...") over de zaak te laten beslissen, en nu is er het Forum over communautaire problemen. Hoe dan ook, nu woensdag beginnen de besprekingen in de commissie. Die kunnen, volgens Doomst, maximum acht weken duren. Een gewone meerderheid is voldoende, als alle Vlamingen meestemmen, kan die er komen. Maar wellicht trekken de Walen dan aan de zogenaamde alarmbel, waardoor het dossier op de regeringstafel komt, wat tot de val ervan zou kunnen leiden. Daarom zullen wellicht nog onderhandelingen nodig zijn, en komt de vraag naar compensaties boven. Doomst: "Wat kan een prijs zijn ? We vragen gewoon de uitvoering van de grondwet. Mochten we nu nog faciliteiten in Waals-Brabant vragen, dan zou een prijs gewettigd zijn. De uitbreiding van het tweetalige Brussel, het inschrijvingsrecht en, na het arrest van de Raad van State over het tijdelijke karakter van de faciliteiten, het intrekken van de 'brieven van Peeters', zijn uitgesloten. Enkel het vergroten van de middelen voor Brussel zou eventueel nog in aanmerking kunnen komen." Doomst benadrukte nog dat het tijd wordt dat Vlaanderen tot op het tandvlees wil gaan. "Wallonië kreeg op enkele weken het reclamedossier voor Francorchamps erdoor. En ook het vreemdelingenstemrecht en het verbod op Vlaamse cao's moesten we slikken, terwijl het Copernicusvoorstel snel van tafel werd geveegd. Het wordt tijd dat we voor dossiers als de splitsing B-H-V, de gezondheidszorg en het tewerkstellingsbeleid  andere pistes inslaan. Solidariteit moet er blijven, maar die moet doorzichtiger en objectiever gebeuren. Berlare moet meewerken en die Vlaamse eisen niet loslaten, ook in het belang van Berlare." Tussendoor kwam ook de wenk om te verhinderen dat de gemeente een liberaal burgemeester zou krijgen, overigens de enige verwijzing naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2006. Neen, over een schepenwissel werd niets gezegd.

8 februari 2004
Met mix van ervaring en jeugd ...

Nationaal voorzitter Yves Leterme diende op het laatste af te zeggen voor de nieuwjaarsreceptie in Overmere. De politieke actualiteit eiste zijn aanwezigheid in de 7de Dag en in het VTM-nieuws. Met Joke Schauvliege, deze week bevestigd als lijsttrekster in Oost-Vlaanderen voor de Vlaamse verkiezingen, had men toch ook een grote naam als gastspreker om op te roepen tot eendrachtig paarsgroen te breken. " Haar enthousiasme werd echter getemperd door plaatselijke partijproblemen die de komende weken nog voor heel wat discussiestof zullen zorgen.

Het zat in alle toespraken: de vraag naar betrouwbaar beleid moet de CD&V aan een overwinning helpen. Dat de partij opnieuw als sterkste uit enquêtes komt, was alvast een opsteker, maar zoals andere partijen, waarschuwde men voor zelfgenoegzaamheid.  "Maar toch", zei plaatselijk voorzitter Koen Brynaert,"vergelijk het met een wielerwedstrijd waarin de partij alvast een drie minuten voorsprong heeft. De anderen moeten die nu toch eerst inhalen."  Het grootste deel van zijn toespraak ging over de verwezenlijkingen van de plaatselijke CD&V-bestuursmeerderheid halfweg deze legislatuur. Voor de toekomst kondigde hij nog plannen aan "die geen gebakken lucht zijn": een toerismebeleid voor het Donkmeer, de sporthal in Overmere, het socio-cultureel ontmoetingshuis in Uitbergen, een fuifzaal voor de jeugd. En vooral: "Anders dan paars, geen financiële avonturen, maar een meerjarenplanning met elk jaar een begrotingsevenwicht en toch ruimte voor deze nieuwe initiatieven." Dat het nieuwe OCMW-rusthuis steeds wordt uitgesteld, weet hij aan "het gratisbeleid waardoor geen geld meer over is voor de zwakkeren in de samenleving." 

Joke Schauvliege begon met een aanval op premier Verhofstadt, "de staatsman die zijn eigen troepen niet meer in bedwang had" en eindigde met De Gucht, "Jullie weten hoe hem te verslaan". Tussenin kwam haar oordeel op paars en wat de CD&V in de plaats belooft. Daarbij maakte ze opvallend nergens duidelijk of ze een onderscheid maakte tussen federaal en Vlaams beleid. Dewael of Somers werden niet vernoemd, sp.a of Stevaert evenmin. "Paars heeft geen socio-economische visie of beleid", zei ze. "In 1999 zei Verhofstadt dat vergaderen in kastelen oude politieke cultuur was, nu trekt hij er zelf naar toe. Toch heimwee naar de efficiënte manier van vroeger ? Maar wat er uitkwam was geen plan, maar losse maatregelen en mooie beloften. Zie naar het zelfstandigenpensioen. Mooi, maar wat blijkt: ze moeten er eerst zelf voor sparen." Volgens haar staat de CD&V voor zekerheid, voor behoorlijk en betrouwbaar bestuur, gebouwd op vaste fundamenten en met vertrouwen in de mensen en in de creativiteit.  "De overheid moet het kader scheppen om dat te laten groeien, en daarbij een bondgenoot zijn."

Voor de CD&V worden "wonen, wachten en werken" de drie thema's. 'Wonen' staat voor meer sociale woningbouw: "6% sociale woningen tegen 2009, de verplichting om bij elke verkaveling een deel voor sociale woningbouw te voorzien, en een bouwpremie." Met 'wachten' wil men iets doen aan de wachtlijsten voor gehandicapten en voor nieuwe rusthuisbewoners, onder meer door meer personeel en investeringen te voorzien. 'Werken' tenslotte omvat de beloften voor tewerkstelling, onder meer door verlaging van lasten, meer aandacht voor innovatie en permanente vorming en voor het aantrekken van buitenlandse investeerders, "door betrouwbaarder te zijn en niet door allerlei uitspraken over de Amerikanen". Daar voegde Schauvliege ook nog 'onderwijs' aan toe: "We moeten alles doen om de kwaliteit hoog te houden." Als maatregelen zag zij het wijzigen van de financiering - "Niet meer door belasting op arbeid" - en het verminderen van administratieve rompslomp "waardoor leerkrachten zich opnieuw met de kerntaak kunnen bezighouden".

De volgende Vlaame verkiezingen zijn er, volgens Schauvliege, om de CD&V weer aan het bestuur te brengen. De mix tussen jong en ervaren zag zij in de Oost-Vlaamse lijst met haar eerste plaats en de ondersteuning door Miet Smet.

... maar (nog) niet in de Donkgemeenten ?

De pers was uitgenodigd met een persbericht waarin werd aangekondigd dat burgemeester Willy Van Sande, schepen Camiel Moerman en OCMW-voorzitster Martha Tackaert, als voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen in 2006, op 1 januari 2005 hun plaats overlaten aan schepen Luc Vercruyssen, Marleen Zaman en Jan De Palmenaer in de gemeenteraad en aan Bart Van Malderen in het OCMW. Zij zouden dit jaar al meer bij het beleid worden betrokken en zeker tot 2006 kunnen rekenen op de ervaring van de mensen die hun plaats hadden afgestaan. Dat werd uiteindelijk allemaal niet gezegd.

Burgemeester Van Sande sprak warm en koud in zijn tussenkomst. Hij benadrukte dat men het niet moet hebben van professionalisering van de politiek. Hij haalde de woorden aan van gouverneur Balthazar die in het tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten had geschreven dat beroepspolitici de afstand met de burger steeds groter maakt en dat lokale politici eerder mensen moeten zijn die in de lokale gemeenschap actief zijn en 'tijdelijk' bereid een deel van hun tijd aan het uitstippelen van beleid te wijden. En hij kondigde voor 2006 aan dat "we samen voor de overwinning zullen vechten in een mix van jong en oud". Voor de vernieuwing riep hij jonge mensen op om mee te doen en te zoeken naar mensen die in het gemeenschapsleven zijn geïntegreerd. Over de aangekondigde verschuivingen echter geen woord.

Achteraf zei de ene dat er afspraken waren gemaakt, de andere dat niet iedereen in het partijbestuur, zelfs niet alle betrokkenen, de kans had gehad om er zich over uit te spreken. Het nieuws over de aangekondigde wisseling mocht uiteindelijk toch worden vrijgegeven, volgens de enen ...

12 januari 2003
Verkiezingen beheersen CD&V-nieuwjaarsreceptie

De nieuwjaarsreceptie van de CD&V, in het Cultuurcafé van Stroming, werd zoals verwacht het startschot voor de verkiezingscampagne. Greta D'hondt, federaal volksvertegenwoordiger en derde op de kamerlijst, gaf haar oordeel over paarsgroen en kondigde de eigen prioriteiten aan.

Plaatselijk voorzitter Koen Brynaert mocht namens de afdeling voor het niet zo talrijk opgekomen publiek de nieuwjaarswensen uitspreken. Hij riep daarbij op tot medewerking in de campagne, vooral door het helpen overbrengen van de boodschap in de verschillende verenigingen. De gastspreker kondigde hij aan als een buurvrouw op wie men al enkele keren een beroep kon doen om een dossier 'in een bepaalde richting te helpen duwen'.

Greta D'hondt begon met de datum van de verkiezingen. "Vervroegde verkiezingen want paarsgroen is aan het einde van hun Latijn. En omdat Verhofstadt, die lange regeringsonderhandelingen vreest, in augustus    met vakantie wil", aldus D'hondt. Zij hoopte dat de bevolking niet wil ingaan op de wens van vooral Verhofstadt en De Gucht om een doublure van deze regering, "of toch van paars", te kunnen vormen. "Want", aldus Greta D'hondt, " ze zijn hun beloften niet nagekomen: er is geen actieve welvaartstaat". Daar haalde ze de verschillende aanwijzingen voor aan. "Er is meer werkloosheid: 18% meer en vooral: bij -25-jarigen +30%. In onze regio noteren we de sterkste stijging na Hasselt en in Zele is het een ramp." Volgens D'hondt hebben landbouwers nu echt reden tot klagen: "Meer bureaucratische regels voor onder meer mestoverschotten en nitraten, en minder inkomen."  Meer faillissementen en minder starters tonen, aldus D'hondt, dat ook zelfstandigen het niet goed hebben. En wat vervangingsinkomens betreft: de koopkracht van gepensioneerden is gedaald ("-10%") en invaliden moeten wachten op koopkrachtverhoging. Belastingvermindering wordt teniet gedaan door: gemeentelijke belastingverhogingen - "In Zele valt de politiehervorming nog mee omdat er liberalen in de meerderheid zitten" -, hogere remgelden, geen apothekerkortingen, hogere bijdrage voor zorgverzekering en de controle op mazouttanks. Bovendien: "De overschotten die ontstonden door de economische betere jaren zijn verdeeld voor de pleziertjes van de paarsgroene partners. En nu zijn de goede tijden voorbij, door 11 september veel vlugger dan Verhofstadt had verwacht." Volgens D'hondt is CD&V klaar om over te nemen. De partij zal meer aandacht geven aan wat socioloog Elchardus omschreef als de elementen om de verzuring tegen te gaan: het gezin, het onderwijs ("Vrij onderwijs nooit zo erg getreiterd en proficiat aan Berlare omdat het de overname van de Overmeerse gemeenteschool toch doordrukte") en aan het sociaal middenveld ("Daar moeten ze afblijven: dat is van ons").

Als aandenken kreeg ze paarsgroene bloemen om er haar aan te herinneren waartegen ze bij de verkiezingen opkomt. "Ik zal ze bewaren als droogbloemen, het enige waar paarsgroen goed voor is", dankte ze.

Nico Keppens

 

links naar sites van verenigingen over:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

links naar
winkels en bedrijven uit deze gemeente

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

verkiezingen 14/10/12
 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 07/01/18. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2018 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.