gemeentehuis Politici aan het woord politieke partijen

 vb  nieuwjaar

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Omhoog
Onze verkozenen
verkiezingen 14-10-2012
verkiezingen 13-6-2010
verkiezingen 7-6-09
verkiezingen 10-6-07
Verkiezingen 8-10-2006
Verkiezingen 13-6-04
Verkiezingen 18-5-03
CD&V nieuwjaar
VLD nieuwjaarsreceptie
sp.a nieuwjaar
vb  nieuwjaar
N-VA

 

Omhoog 

Door de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 is ook het VB vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Hoewel wij ons als redactie willen afzetten tegen alle partijen waarvan door hun houding en standpunten kan worden verondersteld dat zij - eens aan de macht - terug willen naar een maatschappij waarin niet wordt aanvaard dat mensen verschillend kunnen zijn en dat in een samenleving deze verschillende mensen evenwaardig aan bod moeten komen, vinden wij het nodig en democratisch dat zij aan bod komen. Het is aan de lezer om zich - met kennis van zaken - een oordeel te vormen. En aan de andere partijen om te tonen dat zij anders zijn. De redactie.

19 januari 2014
"Het jaar van de herstart"

Het was een tijd geleden dat het VB een nieuwjaarsreceptie aankondigde. "Dit jaar wordt inderdaad een herstart voor de afdeling", gaf voorzitter Pascal Lanckman toe. Er strijdlustig aan toevoegend: "We gaan ons de volgende jaren inspannen om de verloren zetels terug te halen die we aan de N-VA zijn verloren. Maar we willen ook met hen samenwerken." Een vijftigtal personen was voor de receptie naar De Dreef gekomen. Zij hoorden daar ook Barbara Pas, fractieleider in de Kamer.

"Bedankt om te komn, vooral door het risico dat je loopt om hier door jonge Roma's te worden omvergereden of om in een gijzelingszaak terecht te komen", maakte de voorzitter al van in het begin de toon van zijn toespraak duidelijk. 'Een strijdbaar 2014' was dan ook een van zijn wensen aan de toehoorders. Karel De Gucht - "We staan hier in zijn achtertuin" - was het eerste mikpunt. Van Google had hij geleerd dat De Gucht Karel de Stoute in 'populariteit' was voorbijgestoken (met verwijzingen naar wat over hem in de pers is verschenen), maar dat hij nooit voorbij Karel de Grote zou geraken. Het verhaal over Berlare begon met 'brandweerkazerneverhalen' om dan naar de 'nutteloze investeringen' over te gaan. Met eerst de aankoop van het kasteelpark. "De burgemeester wou aantonen dat niet alleen De Gucht een kasteel kon kopen. Maar ze vergat dat de restauratie vele miljoenen zal kosten. En dan zeggen dat de gemeente de komende jaren geen investeringen meer zal doen. We zullen binnenkort wel de portemonnee moeten opendoen." Dan volgde de vlindertuin aan het Donkmeer "waar geen vlinders te zien zijn maar veel muggen rond de overvolle vuilbakken". Hij vond dat niet de gemeente maar anderen dergelijke projecten moeten betalen. En dan was er nog de kerstverlichting. "Ik ga de kostprijs niet noemen om het hier nog wat gezellig te houden." Hij had vragen bij het terug opnemen van de sp.a in de bestuursmeerderheid. "Een sp.a'er die voorzitter van de gemeenteraad mag zijn tot De Gucht terugkeert...". De CD&V kreeg een veeg uit de pan omdat men 'ondanks de lof van hogerhand voor de nieuwe voorzitter' zoveel zetels had verloren. Het eigen verlies had men verwacht: N-VA zat toen in de lift. "Maar als we nu zien wie voor die partij in de gemeenteraad zit, dan moet het mogelijk zijn om die zetels terug te winnen." Voor mei 2014 krijgt de afdeling met Kelly Uyttendaele een kandidaat op de lijst voor de Vlaamse verkiezingen, "wellicht de eerste plaats in de tweede kolom" ("De lijsten worden in februari voorgesteld, maar inderdaad...", zei Pas nadien.)

Voor de fractieleider in de Kamer was het duidelijk dat maar een partij consequent nastreeft dat Vlaanderen de socio-economische hefbomen in handen zou krijgen om deze regio meer welvaart te bezorgen. "Onderhandelen met de Franstaligen levert niets op", stelde ze. De Vlaamse regering ("Wat we zelf doen, doen we niet", herhaalde ze haar partijvoorzitter), de Vlaamse partijen en vooral N-VA moesten het ontgelden. "De N-VA zijn draagvlak-nationalisten geworden, wij zeggen wat moet gebeuren." Ze gaf aan dat de partij, na de 'verwachte' mindere gemeenteraadsverkiezingen, de eigen structuur heeft aangepakt en verjongd, de communicatie moderner heeft gemaakt. "Maar vergis u niet: er is geen koerswijziging". Dat blijkt volgens Pas ook uit het sociaal programma ("Wij zijn voor de mens in de straat"), de houding tegenover Europa ("Het VB is tegen de Europese Unie en de euro. In maart komt er een meeting met Geert Wilders" - van de Nederlandse PVV). De partij wil de trendsetter blijven om de andere partijen 'op de goede weg' te brengen. "Zoals bij de btw-verlaging voor energie, iets wat wij al in 2008 als voorstel hebben ingediend." Ze rekende op de jonge mensen die zich aansluiten ("Geen postenpakkers want wij kunnen hen weinig aanbieden") om "deze radicale, rechtlijnige en vastberaden politiek, die voor en na de verkiezingen hetzelfde zegt" verder mogelijk te maken.

27 januari 2007
"Harde oppositie tegen corruptie en voor meer veiligheid en minder drugs"

Het VB hield vanavond haar eerste nieuwjaarsreceptie, wat controversieel in de Oude Kapel in Overmere. Jo Vercammen gaf de stichting van een eigen afdeling - tot nu was Berlare een deel van afdeling Zele -, en een kennismaking met de twee gemeenteraadsleden als voornaamste redenen aan. Gastspreker was Karim Van Overmeire. Beiden benadrukten dat het VB meer is dan een anti-vreemdelingenpartij. Vercammen kondigde een harde oppositie aan "om te vermijden dat het nieuwe bestuur even corrupt wordt als het vorige, en omdat er meer zou gebeuren voor verkeersveiligheid en tegen drugs".

Er was geen grote opkomst, het naar verluidt vijftigtal leden was zeker niet aanwezig. "Het was inderdaad niet gemakkelijk om hier deel te nemen aan de verkiezingen, om enkele kandidaten te vinden", gaf Jo Vercammen, die de lijst trok, vooraf toe. "Het maakte het plezier om het resultaat, meer dan 10% en twee zetels, en dat in de gemeente van 'onze beste vriend De Gucht' alleen maar groter", klonk het in de toespraak.

"Het VB kwam ook in Berlare op omdat het VB meer is dan een anti-vreemdelingenpartij", sprak Vercammen de aanwezigen toe. "Wij willen verhinderen dat het opnieuw een slecht bestuur wordt en even corrupt, en zullen elke aanzet daartoe dan ook sterk aan de kaak stellen." Daarnaast is de strijd tegen drugs ("Er zijn hier meer gevallen dan in Zele.") en de verkeersveiligheid de voornaamste aandachtspunten. "En ze moeten niet verwachten dat deze nieuwe partij snel zal verdwijnen, integendeel we gaan zes jaar lang hard onze standpunten verdedigen, en zullen dan eens naar het resultaat van de verkiezingen kijken."

Gastspreker, senator Van Overmeire uit Aalst, trad Vercammen bij dat het VB meer is dan een partij die zich afzet tegen vreemdelingen, maar ging daar toch eerst op in. "In het begin zei men dat het een Brussels probleem is, maar dat probleem spreidde zich steeds verder uit. En de dag komt dichter bij dat het ook in Berlare, en dan ook in heel Vlaanderen, een probleem is. De Vlaamse onafhankelijkheid, een kordate aanpak van  criminaliteit en drugs noemde hij als andere belangrijke punten. De Berlaarse afdeling kreeg felicitaties voor het resultaat en de verzekering dat door de twee raadsleden de afdeling nog meer zal groeien. Over de verkiezingen in juni wou hij kwijt dat het meer dan ooit een Vlaams-Waalse tegenstelling wordt "niet omdat wij tegen de Walen zijn, maar omdat zo duidelijk is hoe verschillend in beide delen wordt gedacht." De verschillen in werkloosheid, in overheidstewerkstelling en de PS-overmacht vormden de bewijzen voor zijn stelling. De verkiezingen zullen volgens de spreker ook gevolgen hebben voor het vreemdelingenstandpunt en voor het veiligheidsbeleid. Hij riep iedereen op om in de eigen omgeving 'aan te zetten eens na te denken over wat in ons land gebeurt en om er eens over te denken op ons te stemmen'.

Dan kreeg het publiek de kans vragen te stellen. Iemand wou weten of een onafhankelijk Vlaanderen de kans zou hebben de vreemdelingen terug te sturen. Van Overmeire zei dat Vlaanderen dat zou kunnen, maar relativeerde het door voorwaarden te stellen: na crimineel gedrag, indien betrokkene hier langer dan een jaar verblijft en niet bereid is de taal te leren. "We willen niet terug naar een Middeleeuws Vlaanderen. Ieder van ons gaat wel eens bij een Griek of Italiaan eten". Hij stelde dat een eind moet komen aan een te laks immigratiebeleid, onder meer aan de carrousel van de gezinshereniging.

Een ander wou weten wat het VB van landbouwers dacht. Die krijgen zeker aandacht van het VB, antwoordde de senator, omdat ze eigen zijn aan het Vlaamse karakter en omdat men wil niet komen tot afhankelijkheid van het buitenland voor het voedsel. De kontakten met landbouwers zouden vooral via het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) verlopen.

"En wat met de dienstplicht ?" Dat bleek een lastige. "Bij de afschaffing was er een gemengd gevoel. Het was gedaan om electorale redenen, en wij vinden dat iedereen de plicht zou moeten hebben zich een deel van zijn leven voor de gemeenschap in te zetten. Maar of dat als militair moet zijn, is wat anders. Wat moeten wij in 2007 met een groot leger van dienstplichtigen ? Misschien zouden we afgestudeerden kunnen verplichten om in de bejaardenzorg, verpleeginstellingen of voor het milieu te werken." 

Over de globale opwarming wou hij kwijt dat er in het VB twee strekkingen waren: diegenen die vinden dat men maatregelen moet nemen, anderen die stellen dat het wetenschappelijk niet is bewezen en we dus niet alleen moeten reageren. Het compromis is blijkbaar dat er inspanningen moeten worden genomen als iedereen meedoet.

De laatste vraag was : wat met Brussel, bij een splitsing van het land ? Van Overmeire denkt dat Vlaanderen Brussel niet mag weggeven, en als hoofdstad moet houden. "En ook de taalwetgeving behouden, maar dan wel correct uitvoeren."

 

links naar sites van verenigingen over:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

links naar
winkels en bedrijven uit deze gemeente

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

verkiezingen 14/10/12
 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vīrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 02/01/14. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2011 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.