gemeentehuis Politici aan het woord politieke partijen

 sp.a nieuwjaar

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Omhoog

 

 

 

2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 -2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003

4 februari 2018

Vernieuwde afdeling krijgt steun van de top en reikt zelf de hand uit

Er waren 'oude' en 'nieuwe' gezichten, terugkomers ook, en vertegenwoordigers van de meeste andere partijen, tijdens de nieuwjaarsreceptie vanavond in De Dreef. Maar ook: John Crombez (de nationale voorzitter), Fons De Geest (de federale secretaris), Joris Vandenbroucke (Vlaams volksvertegenwoordiger en fractieleider in het Vlaamse parlement), Bart Van Malderen (Vlaams volksvertegenwoordiger) en Jan Van Hee (de in Overmere wonende regionale voorzitter). Zij bevestigden de steun in de vernieuwde afdeling. "Een solidaire partij zijn betekent ook: steunen als het moeilijker gaat", vatte Van Malderen het samen.

 

Voor Cindy Roelandt werd het de eerste toespraak als voorzitster. Zij gaf aan dat ze de functie aanvaardde om ook politiek effectief iets te kunnen doen aan de armoede. Als (ex-)zelfstandige en in haar huidige job en taken die ze daarbuiten uitoefent had ze ervaren dat die er nog steeds is. Zij wil daartegen ingaan met anderen "voor wie een hart voor mensen geen lege doos is" en dit door "mensen de tools te geven om zelf verder te kunnen". "Door te werken aan kans- en kinderarmoede werk je aan de economische groei", ging ze verder. Om dat mogelijk te maken wil ze als bruggenbouwer de hand reiken naar alle sociaal voelende mensen om de lijst te versterken en om een goed resultaat te halen. De andere partijen riep ze op om er een positieve en constructieve campagne van te maken. "Uiteindelijk willen we toch allemaal dat het voor de bevolking beter wordt!"

 

Bart Van Malderen bedankte de mensen die hun nek hebben durven uitsteken om de partij opnieuw op de kaart te zetten. "Ik heb hier nog nooit zo een jong bestuur gezien, een bestuur in de breedte ook." Hij beseft dat het een zware opdracht is om op 250 dagen van de verkiezingen een afdeling te vernieuwen, maar zag het ook als een kans op het juiste moment. "Het is nu dat men de bevolking kan vragen waar men naar toe wil, wat men verwacht van goed sociaal beleid, of men een betaalbaar rusthuis wil, veilige fietsverbindingen tussen de kernen en openbaar vervoer waarvoor men de boterhammen niet moet meenemen om van Overmere naar Zele te rijden. Dat zijn de vragen die mensen zich stellen en waarvoor wij de antwoorden kunnen geven." Hiervoor is wel samenwerking nodig binnen de partij en met mensen met een positieve ingesteldheid, gaf hij als raad mee.

 

John Crombez zei geen 'neen' te kunnen zeggen om in Berlare, op 500m van vriend De Gucht, te komen praten. Volgens de voorzitter krijgen de mensen in het rijke Vlaanderen niet terug waar ze voor hebben gewerkt, met als voorbeeld het rusthuis dat voor velen niet betaalbaar meer is en waar niet genoeg personeel meer is om de mensen te helpen bij het eten. "Wij hebben als socialisten nooit teveel gevraagd, maar wel naar de rechten van de mensen", zei hij en verwees naar het afschaffen van kinderarbeid, de oprichting van de sociale zekerheid, de invoering van de maximumfactuur. "Steeds werd vooraf gezegd dat het niet betaalbaar zou zijn, en slecht voor de economie. Dat wordt nu ook gezegd bij de vraag om een minimumpensioen van Ä1500 na een volledige loopbaan. De reactie is niet origineel, dus." Hij vindt dat men meer moet kijken naar de mensen en niet naar de statistieken. "We zijn nooit klaar met ervoor te zorgen dat mensen krijgen waar ze recht op hebben", ging hij verder. En als voorbeeld van 'er is geld genoeg, behalve voor de hebzuchtigen' verwees hij naar Carrefour dat 'mensen ontslaat zogezegd wegens de digitalisering - dat had het management al lang moeten opvangen, ontsla hen! - maar in werkelijkheid om de aandeelhouders hun dividend hoog genoeg te kunnen houden. Ondermeer voor hun hoofdaandeelhouder die een vermogen van Ä73 miljard heeft...". 2018 wordt voor de sp.a een strijdjaar, een jaar om te tonen dat de socialisten nog nodig zijn wanneer onder meer minister De Croo zegt dat 'er nog nooit zo een goede tijd is geweest om zijn werk te verliezen'. Hij wil de lokale afdeling komen helpen bij de verkiezingsacties, zelfs mee van deur tot deur gaan , "Bv aan Karel De Gucht gaan uitleggen waarom socialisten nodig zijn". Dat politici het moeilijk hebben, bestreed hij. Met "De eerste socialisten, die hadden het moeilijk. Ze verloren hun werk, onder meer omdat de pastoor daarom vroeg. En toch gingen ze verder en hebben ze veel gerealiseerd. Wij worden beschermd." riep hij op om verder te doen en zo de verrassing mogelijk te maken: "Omdat wij weten waarom we aan politiek doen."

 

5 februari 2017

Nieuwjaarsreceptie: over de kerkhofperikelen en over 'welke maatschappij willen we?'

Zoals de traditie het wil was de laatste nieuwjaarsreceptie voor de sp.a, in De Dreef. In zijn eerste nieuwjaarstoespraak als voorzitter begon Willy Vertongen met de 'vele prijsverhogingen die de bevolking te verwerken had gekregen'. Zo had hij het onder meer over de btw-verhoging op elektriciteit en over 'geneesmiddelen die vroeger Ä7 kosten en nu Ä70'. En over de gebeurtenissen van vorig jaar die voor een groot onveiligheidsgevoel hadden gezorgd 'vooral in de steden'. Hij voegde er aan toe dat het wat vreemd aandoet om zoveel soldaten te zien, maar dat het leger toch prachtig werk levert.  Voor 2017 zag hij niet direct beterschap met de verkiezingen, ondermeer in Frankrijk 'waar president Hollande niet aan meedoet', 'waarin we de eerste beslissingen van Trump hebben gezien', de schoolhervormingen, de economische en financiŽle gevolgen van de Brexit 'want we zijn de 4de handelspartner van Groot-BrittaniŽ'. Voor het plaatselijke verwees hij naar de werking van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (waarvan hij voorzitter is, nkb) dat acties opzet voor de 3de en de 4de wereld en 'bijdroeg tot et organiseren van een sociaal restaurant in het OCMW-rusthuis 'dat vorig jaar 50 tot 70 eters had en dit jaar twee maal per maand zal worden georganiseerd. Voor de jeugd zag hij moeilijkheden om aangepast werk te vinden en te behouden, en vreesde hij voor het leven dat zij nog zullen hebben na te moeten werken tot hun 67ste. Hij bedankte bestuur, leden en sympathisanten van de socialistische deelverenigingen voor hun inzet en riep op om nog meer samen te werken. Vooruitkijkend naar de verkiezingen van 2018 zoekt de partij naar nieuwe en jonge kandidaten om 'met jong en oud van Berlare iets moois te maken'.

 

Schepen en vorig voorzitter Wim Arbijn begon met Trump, 'waarvan blijkt dat wie hoopte dat hij als president anders zou zijn dan als kandidaat, bedrogen uitkomt' en die voordoet 'met leugens en plat opportunisme'. Arbijn vreest dat zijn voorbeeld in Europa navolging zal krijgen en dat 'alternatieve feiten' indien regelmatig herhaald uiteindelijk worden geloofd. 'Ook plaatselijk'. "sp.a wil met reŽle en controleerbare feiten reageren", stelde hij en wou dat alvast met enkele recente dossiers doen.

bullet

Over de perikelen rond de ontgravingen bijvoorbeeld. Daarvoor gaf hij als feiten dat er op het kerkhof nog plaats was voor 05 gratis plaatsen en voor 20 betalende "terwijl er in 2016 49 graven nodig waren en in  2015 54, die wel niet allemaal een graf nodig hadden. Maar om ruimte bij te maken duurt de procedure zo'n anderhalf jaar. Dus maatregelen waren nodig. De huidige problemen ontstonden volgens de schepen omdat men vroeger de regels niet heeft toegepast, waardoor graven er langer bleven." Hij begreep de emotionele kant van het verhaal. "Ik heb er ook familie zien verdwijnen", maar voegde er aan toe dat 'raadsleden die nu emotionele redenen aanhaalden, die vroeger blijkbaar niet hadden". Hij vroeg ook naar een eerlijke behandeling voor diegenen die wel de concessies hadden betaald en beloofde dat het kerkhof na de werken een modern beheer zullen toelaten en zal toelaten om de overledenen sereen te herdenken.

bullet

De schepen beklemtoonde dat de prijs voor een kamer in het OCMW-rusthuis niet boven het Vlaamse gemiddelde lag. "Zo zijn er zeker al twee in het Gentse waar men meer betaalt, en ook in het private rusthuis in Berlare. Dat blijkt uit cijfers van minister Vandeurzen, toch geen sp.a'er. Deze minister schrapte trouwens Ä10.000 uit het animatiebudget van ons rusthuis. Is dat geen prioriteit meer, misschien?" Arbijn vergeleek ook nog de kwaliteit van het rusthuis, "dat toch niet te vergelijken valt met wat de bewoners in het vroegere rusthuis kregen. Of bijvoorbeeld in Grembergen. En dat OCMWs mankrachtproblemen hebben, dat komt ook door beslissingen van hogerhand."

Hij had het over 'de goede nieuwe voetpaden in Overmere', die er kwamen door een 'een goede samenwerking tussen de gemeente en de nutsvoorzieners'. Hij dankte de bewoners en de plaatselijke handelaars voor hun constructieve houding tijdens de werken. En sinds 1 februari hebben leerlingen korting op hun buzzypass, en kwetsbare gezinnen en 60-64-jarigen een nog grotere. "Iets waarvoor CD&V zich onthield." Hij herinnerde er aan dat voor de 'algemene belasting' de korting nu geldt voor alle gezinnen waar iemand een OMNIO-statuut heeft. En ook aan het eerste 'Safe Charter' voor de gemeente, voor maatregelen om het verkeer veiliger te maken voor de kwetsbaarsten. Er komen dit jaar nog bijkomende maatregelen, onder meer op de as Sluis-Waterhoek, waar men verschillende snelheidsvertragers wil uittesten. Ook in 2017 zouden er meer inspanningen komen om meer mensen toe te laten aan culturele en sportieve activiteiten deel te nemen, om de circulaire economie te bevorderen ("meer herstellen en niet-gebruikte goederen geven aan wie die wel nog kan gebruiken"), het natuurproject aan het Donkmeer start met werken op grondgebied Uitbergen, en zeker de wegen in Overmere langs waar omleidingen liepen krijgen een herstelbeurt.

 

Provinciaal sp.a-voorzitter en Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Van  Malderen was blij veel volk te zien en hoopte dat allen zouden gespaard blijven van camaliteiten zoals die er vorig jaar waren. Hij wou het vooral hebben over 'normen en waarden' in de maatschappij, zoals die er zijn in een gezin "waar men kinderen leert om elkaar niet pijn te doen, respect te hebben voor elkaar, op te kuisen wat men vuil maakte". "Die normen en waarden gelden ook in een maatschappij, maar blijkbaar vindt 'rechts' dat ze in gevaar zijn. Tenminste dat zegden ze toen in een gemeente waar niemand voordien van had gehoord, werd gevraagd om de kerststal uit het gemeentehuis te halen." Van Malderen erkent dat er mensen zijn die niet hoog oplopen met democratie, met de gelijkheid tussen mannen en vrouwen - "In de VS kan men zo zelfs president worden" -, die zo vastzitten in hun religieuze overtuiging dat ze er zelf voor sterven en, wat nog slechter is, anderen mee de dood voor injagen." "Maar dat zijn maar enkelingen!", beklemtoonde hij. "Het getuigt van weinig zelfovertuiging als men zich daardoor zo laat beÔnvloeden." Hij stelde daartegenover dat er voor het moment andere fundamenten worden bedreigd: de redenen waarvoor de politiek, vakbonden en bedrijfsleiders tijdens WO2, de sociale zekerheid hebben gestart: mensen beschermen bij ziekte en werkloosheid, zorgen voor een pensioen en de financiering laten gebeuren door bijdragen door de 'sterkste schouders'. "Dat heeft voor onze welvaart, voor betere gezondheid en stijgende levensduur gezorgd. Daar keek Obama naar om zijn Obamacare op te richten. Maar als eerste maatregel stopte Trump die. Wel bij ons zitten mini-Trumps!" Hij had het over snoeien in het sociaal budget, over maatregelen van minister 'en arts' De Block om de prijs van enkele populaire geneesmiddelen ("antibiotica, maagzuurremmers) te laten stijgen, over de kinesisten en tandartsen die de conventie hebben opgezegd, iets waarmee ook huisartsen dreigen, wat leidt tot het vrijmaken van de prijzen. Volgens Van Malderen groeit het probleem van de financiering van de sociale zekerheid en moet dus dringend worden geantwoord op de vraag: "welk soort sociale zekerheid, welke maatschappij willen we?" Hij verwees naar de VS en VK waar men al zijn bankkaart moet tonen vůůr men een ziekenhuis binnenmag. Nog in dat verband verwees hij naar andere noden die oplossingen vereisen. "Als 10% van de bevolking met psychische problemen kampt, moet iets worden gedaan aan de werk/privť-balans, aan de terugbetaling van psychische zorgen. "Of zijn die enkel voor wie ze kan betalen?" "En moet enkel in Antwerpen iets worden gedaan aan het probleem van fijnstof, terwijl vuile bussen in andere provincies wel mogen rijden?" Hij verwees naar de besparingen in het openbaar vervoer, zowel bij treinen en bussen. "Wie met de bus van Uitbergen naar de mutualiteit in Zele wil, neemt best zijn boterhammen mee... Dis wie geen auto heeft, moet zijn plan maar trekken?" En over het verlaten van de pensioengerechtigde leeftijd vond hij dat de regering geen besef toont voor wie een beroep heeft waarmee men niet tot zijn 67ste kan voortdoen. "Bovendien schaft men de bonus af, zodat mensen langer moeten werken om uiteindelijk minder pensioen te krijgen." Hij stelde dat pensioen na 42 jaar werken financieel haalbaar is als de sterkste schouders betalen en als iedereen bijdraagt. Hij was ervan overtuigd dat veel meer mensen dan de sp.a-leden een maatschappij willen met een degelijke sociale zekerheid en riep de aanwezigen dan ook op om mee de vraag "welke maatschappij willen jullie?" uit te dragen, om zo de mensen bewust te maken van het probleem, en zo er toe bij te dragen 'dat er er na de verkiezingen van 2018 en 2019 betere besturen komen'.

 

Er was met de kersverse CD&V-voorzitter een opvallende aanwezige in de zaal. Er werd ontkend dat dit de aanzet was tot gesprekken naar de gemeenteraadsverkiezingen toe.

 

7 februari 2016

sp.a wil het verschil maken, plaatselijk en op andere beleidsniveaus

Zoals al enkele jaren gebruikelijk is, hielden sp.a en de verwante verenigingen hun nieuwjaarsreceptie in De Dreef op de eerste februarizondag. Gastspreker was Kurt De Loor, Vlaams volksvertegenwoordiger en OCMW-voorzitter in Zottegem. Er was merkelijk meer volk dan andere jaren. "Het werk begint te lonen", zei voorzitter en sinds januari terug schepen, Wim Arbijn.

 

Hij begon zijn toespraak, na de gebruikelijke wensen, met zijn plannen als schepen "Met meer bevoegdheden dan tijdens de vorige legislatuur" en "in een gemeente waarin we 'dank zij' de lagere inkomsten die we van hogere overheden krijgen toch de belastingen niet verhogen en de dienstverlening toch niet verminderen'. Door meer en beter te informatiseren wil hij die dienstverlening nog verbeteren. Hij is ook bevoegd voor landbouw, "geen echt socialistische bevoegdheid, die echter ook in deze mooie gemeente met veel natuur belangrijk is. En waar de Sigmawerken in Uitbergen er voor zorgde dat twee landbouwbedrijven verdwenen. Een vertrok naar WalloniŽ, een andere ging in loondienst bij een andere landbouwer." Wat verkeer en mobiliteit betreft, daar ziet hij drie problemen: te snel rijden, te veel vrachtwagens die door de gemeente rijden en te weinig parkeerplaatsen. Hij wil proberen daar zoveel mogelijk aan te doen, maar benadrukt dat onder meer door de twee gewestwegen die door de gemeente lopen niet alles gemeentelijk kan worden opgelost. "Zie wat gebeurt rond de zachte bermen in Overmere. AWV wijkt van geen meter van haar standpunt." In verband met ontwikkelingssamenwerking en gelijke kansen vond hij het vreemd dat 'een partij die toch ook in de Vlaamse en federale regering zit' (CD&V, nkb) vraagt naar een armoedebarometer en armoedetoets. "Die toets is al verplicht op Vlaams niveau, maar of die daar wordt toegepast? Dat de armoede stijgt komt grotendeels door maatregelen op Vlaams en federaal niveau. Op gemeentelijk niveau zijn ze moeilijk toe te passen omdat we van hogerhand niet de nodige cijfers hiervoor krijgen." Toch meent hij dat plaatselijk maatregelen worden genomen zoals het verdelen van gratis tickets voor culturele manifestaties, door scholen voor culturele manifestaties een aantal gratis tickets te geven die men dan zelf kan schenken aan leerlingen die anders niet mee zouden kunnen gaan, door speelmateriaal gratis te ontlenen in de bibliotheek, die langere openingsuren kreeg om ook wie geen computer thuis heeft daar toegang tot internet te geven. "Al die maatregelen hebben  een low profile om niemand te stigmatiseren."

 

Kurt De Loor begon met de voornaamste gebeurtenissen in 2015, die tot meer vluchtelingen hebben geleid. "Voor socialisten is het belangrijk - zoals in het verleden - dat er een humaan, een menselijk beleid wordt gevoerd. Maar ook dat er een diplomatieke oplossing komt voor de problemen ginder, waardoor de mensen in eigen land kunnen blijven. Want hoe wanhopig moet men zijn om zich met vrouw en kinderen aan zo een gevaarlijke overtocht te wagen?" Voor 2016 ziet hij dat de regeringen op de verschillende niveaus er voor hebben gezorgd dat we 'de kracht van de verandering' voelen. Volgens hem kloppen hun twee uitgangspunten - 'er is geen alternatief voor besparingen' en 'snoeien om te groeien en iedereen moet bijdragen' - echter niet. "In vorige regeringen toonden socialisten dat er alternatieven zijn. En met de huidige maatregelen treft men alleenstaanden, gezinnen, zelfstandigen en KMOs, maar niet Electrabel, de multinationals en de diamantsector." Waarna de opsomming volgde van wat allemaal duurder werd: kinderopvang, rusthuizen, schoolfactuur, inschrijvingen voor studenten, tram/bus en met lager aanbod, gas en elektriciteit ("vier verhogingen"). "En dat er een indexsprong kwam vermindert onze koopkracht voor de rest van ons leven." Dat zijn geen socialistische keuzes", stelde hij. Dat er bovendien geld vrijkomt voor een 'agressievere' defensie - "9 miljard tot 2030 voor patriotraketten en F35-jachtvliegtuigen, terwijl men nog niet echt weet hoeveel die zullen kosten", kan er bij hem niet in. "Vooral omdat de voorzitter van de grootste partij zegt dat er op sociale zekerheid nog kan worden bespaard, dus op de inkomens van zieken, gepensioneerden en werklozen..." Hij besloot dat dit met socialisten in de regering niet mogelijk zou zijn. "Er zijn dus socialisten in de verschillende regeringen nodig om het echte verschil voor de mensen te maken, en dat ook in Berlare." Dat verschil omschreef hij met 'een beleid gebaseerd op hoop dat het geld haalt waar het zit, en niet op angst dat enkel uit is op besparen bij de zwakkeren. Een beleid waar rusthuizen betaalbaar blijven en pensioenen een recht zijn, waarvoor men niet bij private ondernemingen moet gaan bijsparen. Hij riep de aanwezigen op om mee te helpen om bij de volgende verkiezingen, te beginnen met de gemeentelijke in 2018, te zorgen voor socialisten bij het beleid. "Want er is op alle niveaus nood aan meer socialisten, niet aan minder."

 

1 februari 2015

Nieuwjaarsreceptie sp.a: Over "verjongen", "nog genoeg" en "positief zijn"

sp.a was, traditioneel op de eerste februarizondag, de laatste politieke partij die een nieuwjaarsreceptie hield. Het aantal aanwezigen in De Dreef was zeker vergelijkbaar met dat bij CD&V en N-VA. Dat federaal fractieleider Karin Temmerman kwam spreken, had ook leden uit Dendermonde, Laarne en zelfs Kruibeke aangezet om te komen luisteren. De toespraken gingen over socialisme en gezelligheid, maar ook over nood aan verjonging, over de gevolgen van besparingen voor de gemeente waar men desondanks 'nog genoeg heeft voor iedereen', en over 'positief zijn omdat socialisme nog kansen zal krijgen'.

 

Jan Van Hee, voorzitter van Curieus, was de eerste spreker. Hij had het over de solidariteit die blijkt uit de werking van de verschillende socio-culturele socialistische verenigingen,zoals VFG en SPlus. "Met een werking die niet patriarchaal is maar in een sfeer van kameraadschap, met grote inzet van vrijwilligers." Het succes van acties voor groepsaankopen, via Samen Sterker, wijzen er volgens Van Hee op dat de coŲperatieve idee meer dan ooit nodig is als tegengewicht tegen machtige bedrijven. Hij kondigde een Berlaarse delegatie aan bij de 'Hart boven hard'-activiteiten zoals de grote parade in Brussel op 29 maart. Door infoavonden, zoals vorig jaar met Christel Geerts, Bruno Tobback en Dirk Van Der Maelen en het verkiezingsdebat wil de afdeling ook aan 'bewustwording' doen, om "mensen een gefundeerde keuze te laten maken". Vandaag sloot Curieus ook de Belbosactie af. Die haalde 48 oude gsms op. "Voor elke gsm komt er een nieuwe boom." Hij had het, zoals oud-sp.a-voorzitter Stevaert, ook over 'gezelligheid'. "De linkse familie in Berlare is niet zo groot, maar wel zeer warm." De feesten en activiteiten helpen om zich thuis te voelen in de afdeling. "En dat is een eerste vereiste om zich te engageren." Van Hee sloot af met een droom: het vergoten en verjongen van de afdeling en het oprichten van een jongerenafdeling.

 

Voorzitter en gemeenteraadslid Wim Arbijn besteedde heel wat aandacht aan gezondheid: "Gezonde mensen hebben wel 1000 wensen, een zwaar ziek mens maar ťťn". Refererend naar voormalig Europees Commissievoorzitter Jacques Delors riep hij op om als socialist solidair en voor vrijheid te zijn, om verantwoordelijkheid te nemen. Arbijn had lof voor diegenen die bereid zijn te willen delen met diegenen die minder hebben. Over de besparingen dan. Arbijn zei dat die ook gevolgen hadden voor de gemeente. "In plaats van Ä21.000 subsidies voor meer cultuurparticipatie, krijgt de gemeente nu iets meer dan Ä6.000. Dat geld wordt gebruikt om kinderen uit minder begoede gezinnen te helpen om aan culturele activiteiten deel te nemen. En ook vanuit de provincie komt er minder. Zo zou een deel van de uitleendienst al zijn verkocht, zodat verenigingen het materiaal elders en tegen betaling moeten trachten te halen." Hij voegde er aan toe dat de gemeente zelf niets verandert: "Evenveel subsidies voor de verenigingen, materialen lenen kan nog steeds gratis en de belastingen worden niet verhoogd." Al vreesde hij toch de gevolgen van druk van hogerhand. Als voorbeeld gaf hij de verplichting om het OCMW te integreren. "Dat is goed en gebeurt al ondermeer voor financiŽle diensten, voor informatica en technische diensten. Maar wat zijn de gevolgen voor de sociale hulpverlening, het huisvestingsbeleid? Wij moeten ons verzetten tegen sociale afbraak. De erfenis van Achiel Van Acker staat onder druk!" Hij beloofde er op toe te zien dat de Open Vld-sp.a-coalitie een sociale politiek zal blijven voeren.

 

Karin Temmerman gaf toe dat het voor socialisten moeilijke tijden zijn. "Wij hebben de verkiezingen verloren en zien nu dat de rechtse regeringen doen waar we voor hebben gewaarschuwd". Ze haalde het optrekken van het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs en de besparingen in het lager en middelbaar op programma's om kinderen met achterstand te helpen als voorbeelden aan van wat men de Vlaamse regering verwijt. "Niet investeren in onderwijs is zorgen voor een onrechtvaardige en ongelijke samenleving!" "Bovendien moet meer worden betaald voor gezondheidszorg of openbaar transport, terwijl de diensten niet verbeteren", ging ze verder. "Dus meer betalen om minder te krijgen!"  Op federaal vlak hekelde zij dat men aanhaalt dat 'iedereen moet meehelpen om de crisis tegen te gaan', "Iets waar we mee akkoord kunnen gaan", maar dat men dan wel gaat geld halen bij gepensioneerden, werklozen, uitkeringstrekkers en niet bij 'groot-verdieners, mensen met veel aandelen, de grote fortuinen'. Om dat te bewijzen gaf ze aan dat John Crombez in de vorige regering in drie jaar tijd meer dan Ä1,8 miljard fraudegeld had gerecupereerd en dat de huidige regering in vijf jaar Ä500.000 wil binnenhalen. "Als socialisten moeten wij ons tegen de huidige regeringsmaatregelen verzetten. Hun argument dat iedereen meer inkomen zal hebben door meer beroepskosten te mogen inbrengen, gaat teniet door al die zaken waarvoor we nu meer moeten betalen. En hogere beroepskosten, daar kunnen bijvoorbeeld gepensioneerden al niet van genieten." Toch sloot zij optimistisch af. Dat haalde zij uit de vele jongeren die zich blijkbaar al inzetten voor het vernieuwingsproces in de partij. Zij riep ook leden uit Berlare op om volgende week naar het speciaal congres te gaan. "En er waren de 120.000 betogers op 6 november. Zij kwamen uit alle lagen van de bevolking en toonden zo dat er in Vlaanderen ook een linkse onderstroom bij de bevolking is." Besluiten deed ze met: "En niet vergeten: door de strijd van jullie ouders en voorouders kregen we hier een van de beste sociale systemen in de wereld. Dat is iets om fier te zijn als socialist!"

Meer (zo kan men ook vergelijken met wat vorige jaren werd gezegd)

 

2-2-2014
"Toon dezelfde ambitie en dynamiek als de sp.a-ministers"

Er waren vandaag toch wel wat meer mensen tijdens de nieuwjaarsreceptie. Omdat voor het eerst sinds lang een voormalig regeringslid kwam spreken? Of omdat de socialisten voelen dat zij hun partij in de aanloop van de volgende 'moeder van de verkiezingen' moeten steunen? Voorzitter Wim Arbijn  had het alvast over een belangrijk jaar, "waarin de verkiezingen zullen bepalen in welk Vlaanderen we zullen leven". Hij stelde dat het een keuze wordt tussen een solidair model waarin iedereen vooruit gaat of een egoÔstisch model waarin enkel de happy few meer zullen hebben. Hij ging ook in tegen het jongste voorstel van enkele andere partijen: "Het beloofde belastingvoordeel zal via het afschaffen van de index sneller weg zijn dan je denkt." Wat Berlare betreft, erkende hij dat het geen gemakkelijk jaar was, 2013. De verminderde inkomsten, het wegvallen van enkele dotaties zorgde er voor dat onder meer de tarieven voor het gebruik van gemeentelijke infrastructuur diende verhoogd.

Bruno Tuybens toonde zijn bezorgdheid over de vele miljarden besparingen in de sociale zekerheid die andere Vlaamse partijen willen doorvoeren. "Deze keer zullen die wel ten koste zijn van de gewone burgers. Druk op de pensioenen, op de index, op de terugbetaling van medische zorgen kunnen we vandaag missen." Hij had echter vooral hoopgevende woorden, ook voor de eigen partij. "Ik ben er zeker van dat de mensen bij de verkiezingen zullen terugdenken aan wie de voorbije jaren voor hun portemonnee heeft gezorgd." Hij had het daarbij over de verlaging van de elektriciteits- en aardgasprijs, de BTW-verlaging vanaf 1 april, de woonkwaliteit en energiezuinigheid, allemaal verwezenlijkingen die hij de sp.a-ministers toeschreef. "Ook de 2 miljard euro fiscaal fraudegeld dat naar de staatskas terugvloeit, vermindert de druk op de begrotingen en op de blinde besparingsdrang", ging hij verder. Hij riep de aanwezigen op om dezelfde ambitie en dynamiek te tonen als de sp.a-ministers hebben gedaan. "Dan kunnen we ver komen."

1-2-2013

"Er is een enthousiaste jonge ploeg opgestaan"

Het was wat afwachten, of er veel volk zou zijn tijdens de nieuwjaarsreceptie, zoals steeds in De Dreef. Hoe zouden de leden hebben verwerkt dat de partij dan toch geen tweede zetel kon behalen? Of woog toch door dat voorzitter Wim Arbijn alsnog in de meerderheidscoalitie werd opgenomen? De oude getrouwen bleken alvast op post en, zei Arbijn: "Er is met de verkiezingen een enthousiaste jonge groep bijgekomen." Hij, en ook provinciaal bestendig afgevaardigde Peter Hertog, hadden het - zonder namen te noemen - over enkele recente gebeurtenissen die (zei Hertog) 'politiek op een arena doen lijken, met politici als gladiatoren voor het eigen succes en voor het plezier van het publiek". Hij herhaalde ook de provinciale betrachting om meer regionale recreatiedomeinen aan te kopen. "Ja, we willen ook over Nieuwdonk onderhandelen", bevestigde hij nadien.

 

"Tot onze spijt waren de gemeenteraadsverkiezingen voor onze partij - behalve dan in Gent, Brugge of Wachtebeke - geen succes. En 'de grote verandering' zorgde enkel voor een ronde districtje pesten in Antwerpen, tot aanpassingen van de Aalsterse raadszaal en binnenkort wellicht de aanstelling van Ben Weyts tot voorzitter van het Festival van Vlaanderen", begon Wim Arbijn na zijn nieuwsjaarswensen. Voor Berlare betreurde hij de lichte - "onverdiende" - achteruitgang, en verheugde hij zich over de - "onverwachte" - opname in de coalitie "waardoor we met onze adviezen toch het beleid mee kunnen bepalen". Hij had er vertrouwen in dat zoals in de vorige legislatuur goed zou worden samengewerkt: "Goede afspraken maken goede vrienden". "Wat de partij betreft, mogen we niet zitten kniezen. Het positieve aan de campagne was dat er een hechte ploeg is ontstaan, met mensen die zich verder zijn blijven inzetten en met jongeren die zich hebben aangeboden. Samen kunnen we de partij opnieuw de plaats geven die ze verdient". Voor zichzelf hoopte hij dat er hierdoor ook een nieuwe voorzitter zou komen. "Het is niet democratisch dat alle macht bij een persoon ligt. Ik wil er wel aan toevoegen dat mijn engagement niet zal verminderen. Maar na 20 jaar voorzitterschap is er - zoals in de Internationale staat - moeten oude vormen en gedachten plaats maken. Hij deed dan ook een oproep om bestuurslid te worden en om te helpen nieuwe leden te werven.

 

De bestendig afgevaardigde (of dťputť) had het over verwarrende tijden voor de politiek, verwijzend naar het afschaffen van de Antwerpse slogan, het samenscholingsverbod voor "een betoging waar men blijkbaar enkel op 't Verdiep van had gehoord", de GAS-boetes voor sneeuwballengooien en de intentie om geen stadsdichter meer te noemen. "Dat gaf allemaal aanleiding tot heel wat commotie. Progressieven uitten hun ongenoegen, de enen uit echte verontwaardiging, de andere omdat het voor hen goed uitkwam".  Zelf had hij er twee bedenkingen bij. "Voor mij is politiek het zoeken naar een zo groot draagvlak voor een beleid, niet de ene helft plezier doen met het aanvallen van de andere helft. En ten tweede ging het hier allemaal om symbooldossiers. Zou men de tijd niet beter gebruiken voor de echte noden?" "De politici die nu in de arena vechten, vergeten wat buiten de arena gebeurt: arbeiders die hun job verliezen", ging hij verder.

 

"En ja, sp.a zoekt zijn plaats. En die is niet die van extremen, van zwart-wittegenstellingen. Het is de weg om dat te doen waar het echt om gaat: werk op maat, eerlijke herverdeling, betaalbare basisvoorwaarden voor elektriciteit, gas, water, toegankelijk onderwijs. Daar concrete maatregelen voor voorstellen." Hij gaf aan dat dit niet altijd met gejuich wordt onthaald: "Het is voor de ene altijd een stap te snel, voor anderen drie stappen te weinig. Maar sp.a kiest voor de weg van de redelijkheid, van de dialoog." Hij had het verder nog over de provinciale inspanningen, in het onderwijs voor alle netten, over mobiliteit met de afspraken met vele gemeenten over trage wegen. "Dat willen wij de volgende zes jaar verder zetten. En bovendien willen wij ook duurzame ecologische maatregelen nemen, zoals het beheer van alle waterlopen van de gemeenten overnemen om zo een beter beleid tegen wateroverlast te kunnen voeren." En hij herhaalde zijn wens om ook meer betaalbare recreatiemogelijkheden te bieden. In dat verband wordt nog steeds gedacht aan de aankoop van recreatiedomeinen. Achteraf verduidelijkte hij dat men wil spreken over De Ster (Sint-Niklaas), het Kluisbos (Kluisbergen) of Nieuwdonk.

 

De Berlaarse afdeling wenste hij alle succes. Dat de partij in de meerderheid zit, typeert de socialisten, zei hij: liever mee het beleid trachten te bepalen dan aan de rand te roepen dat het allemaal verkeerd is. Hij toonde respect voor al diegenen die in deze situatie de partijwerking verder vorm willen geven "zonder veel media-aandacht of de steun van een nationaal gekend persoon, met beperkte middelen, maar overtuigd en voor de mensen in de straat.". Hij riep echter ook op om tijd goed te gebruiken, want die gaat precies steeds sneller.

 

5-2-2012

"Graag terug in bestuursmeerderheid"

Na wat stille jaren was er duidelijk weer enthousiasme tijdens de nieuwjaarsreceptie. En ook terug meer volk, zonder nu ook over een massa te moeten spreken. Toch zette dit Wim Arbijn, schepen en voorzitter, aan om de hoop uit te drukken dat sp.a na de volgende verkiezingen niet meer de kleinste vertegenwoordiging in de gemeenteraad heeft. En vooral: "Dat sp.a ook deel uitmaakt van de volgende bestuursmeerderheid". Bart Van Malderen, schepen in Dendermonde (maar met Berlaarse roots) en ook fractieleider in het Vlaams parlement, beklemtoonde dat Berlare de jongste jaren duidelijk is veranderd.

 

Arbijn somde op wat hij samen met de Open Vld-partner (aanvulling: van wie burgemeester Katja GabriŽls en OCMW-voorzitter Gunther Cooreman aanwezig waren) had gerealiseerd. Veiligheid in het verkeer en elders, wateroverlast en aandacht voor mobiliteit en milieu kregen veel aandacht. "Om de wateroverlast te verminderen was soms een kleine maatregel voldoende. Zie de Molenvenne. Door de rioleringen te kuisen was het probleem opgelost. Ik vraag me nog af hoe men dergelijke grote zaken in de rioleringen kreeg. We zijn dan systematisch overal de rioleringen gaan kuisen." En wat milieu betreft, stelde hij dat vooral de draagkracht is vergroot. "Waar in de milieuraad vroeger net niet werd gevochten, is nu altijd consensus mogelijk." Hij benadrukte ook de maatregelen om de gemeente proper te maken, met onder meer een zwerfvuilteam dat regelmatig rond trekt. "Nu nog meer mensen doen beseffen dat ze hun vuil beter in de eigen vuilbak stoppen." Ook hij noemde de aankoop van het kasteel als een onverwachte mogelijkheid die niet in het programma was voorzien. "We hebben het niet gekocht om het te hebben, maar om jullie er te laten van genieten." Volgens Arbijn is 80% van het programma bereikt, en waar dat niet kon, kwam dat omdat men niet voldoende middelen had, omdat hogere overheden niet echt meewerkten ("Zie het kruispunt in Overmere aan de kerk. Met de provincie hadden we bijna een akkoord en dan werden de wegen naar het gewest overgeheveld. We werken echter verder om tot een oplossing te komen."), of omdat het plan niet prioritair of niet zo nuttig bleek. "En enkel doden en dwazen veranderen nooit van mening." Hij stelde nog dat sp.a als kleine partner had gewogen op het beleid en samen met de Open Vld in goede verstandhouding een modern bestuur had gevoerd, dat gericht is op de toekomst en zonder de kas te hebben leeggemaakt.

Hij riep dan ook de hulp in van iedereen om er mee voor te zorgen dat sp.a ook in de volgende bestuursmeerderheid zit. Bij de opmaak van het programma en van de lijst zal nog met leden worden gepraat. "Want jullie zijn onze vinger aan de pols". Arbijn beloofde 'een representatieve lijst en een keigoed programma' en zei alvast 'met goesting en inzet' bereid te zijn, mocht het bestuur hem vragen om de lijst te trekken, wat op applaus werd onthaald. Tegelijk ontkende hij de geruchten dat hij op de Open Vld-lijst zou staan.

 

Bart Van Malderen, die zei als kind bijna wekelijks in Berlare zijn grootouders te hebben bezocht, erkende dat waar Berlare vroeger zowat stil bleek te staan, nu duidelijk is veranderd. Maar eerst had hij het over de economie. Daar noemde hij de recessie niet echt een ramp maar een fenomeen dat in de economie steeds weerkeert: periodes van groei en van daling. "sp.a is de partij die niemand achterlaat en die er nu moet voor zorgen dat de goede maatregelen worden genomen om de groei voor te bereiden". Hij voegde er onmiddellijk aan toe dat maatregelen zullen nodig zijn die iedereen zal voelen. Zo moet het Vlaams parlement beslissen over besparingsmaatregelen van 300 tot 400 miljoen. "Hij gaf toe dat het een moeilijke oefening wordt.Vooral in sectoren zoals het onderwijs, waar 75% van de kosten uit personeelskosten gaat, zal dat door mensen worden gevoeld. "En kunnen we besparen bij VDAB op een moment dat meer mensen begeleiding naar nieuw werk nodig hebben?" Maar ook voor De Lijn pleitte hij tegen te grote besparingen. "In Dendermonde zorgt de stad ervoor dat openbaar vervoer gratis is op de marktdag. Anders moeten we voor extra parkeerplaatsen zorgen, waar we de plaats niet voor hebben. Voor veel mensen, onder meer wie in een beschutte werkplaats werkt, is de belbus de enige mogelijkheid om er te geraken. Het alternatief is thuis blijven." Hij noemde dit maatregelen die mee zorgen voor een warm Vlaanderen. Hij waarschuwde er ook voor om de crisis niet nog groter te maken. "De index zorgt mee voor het instandhouden van de koopkracht." Als het consumeren stopt, moeten er bedrijven sluiten, argumenteerde hij. Maar tegelijk moet wel iets worden gedaan om overheidsuitgaven te saneren, gaf hij toe, en dat is een moeilijke oefening. "De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen", riep hij op. "Als mensen zien dat die sterke schouders middelen zoeken om belastingen te ontwijken, dan vragen zij zich terecht af waarom zij dan nog belastingen zouden betalen. Er moet respect komen voor wie werkt en bijdraagt." Wat Berlare betreft, hoopte hij dat sp.a verder kan meebesturen. "Wat in verschillende legislaturen gebeurde, kan niet in een legislatuur worden rechtgezet." De sp.a-bijdrage noemde hij vooral die van constructieve medewerking. "sp.a is geen partij die ruzie wil, die wel hard op tafel klopt en discussieert indien nodig, maar steeds met de bedoeling tot goede oplossingen te komen."

 

25-1-2009

"Naar slechte tijden voor werknemers ?"

Het moet gezegd, er was weinig volk in De Dreef. "En toch zal het socialisme hard nodig zijn", zei voorzitster Nancy Vercammen, die wel toegaf dat er de voorbije weken slecht was gecommuniceerd (i.v.m. de overstap van Bert Anciaux en de al dan niet naamverandering), maar er aan toevoegde dat het bestuur nog steeds bestaat uit socialisten in hart en nieren.

 

Ze wenste iedereen vooral een goede gezondheid. "Voor het andere zal iedereen spijtig genoeg steeds meer zelf moeten zorgen", was de volgende zin. Meteen een opening voor de rest van haar betoog. "Er is inderdaad een financiŽle en economische crisis, waarvan we wellicht zelfs nog niet eens de top van de ijsberg hebben gezien. De werkloosheid stijgt enorm. Maar dat doet toch ook vragen rijzen. In vele bedrijven wordt de huidige crisis als voorwendsel gebruikt om rationaliseringen nu door te voeren. Om zo verder op korte termijn maximale winsten te halen. Gaan we naar slechte tijden voor werknemers ?" vroeg ze zich af. "Het voorbeeld van Carrefour waar nieuwe werknemers tegen slechtere voorwaarden worden aangeworven, maakt het moeilijk om nog verder over betere werkvoorwaarden, zelfs over het behoud van verworven rechten, te onderhandelen. Carrefour kan steeds zeggen dat men altijd mensen vindt die voor minder willen beginnen. Mensen, inderdaad, die al blij zijn dat ze zo minstens werk hebben." Sterke vakbonden zullen nodig zijn om te verhinderen dat de sociale rechten worden teruggeschroefd, was haar oordeel.

 

Over de oorzaak van de crisis stelde ze dat winstbejag en kortetermijndenken de grootste oorzaak waren. Als uitdaging stelde ze de aanwezigen dan ook voor om mee te helpen de socialisten weer sterker te maken. "Het socialisme is broodnodig. Socialisten zijn de enigen die zich echt voor de werknemers inzetten. Die boodschap moet aan de jeugd worden doorgegeven. Die jonge mensen hebben nu alles zowat in de schoot gekregen en weten niet wat men er heeft voor moeten doen. We moeten hen terug warm maken voor het socialisme."

 

De kans is groot dat Vercammen op de Oost-Vlaamse lijst zal staan bij de Vlaamse verkiezingen, en op 18 februari zijn er plaatselijke voorzitter- en bestuursverkiezingen zijn. Verder herinnerde ze er aan dat bejaarden voortaan PWA-dienstencheques kunnen gebruiken om iemand in huis te halen als gezelschap, of om mee te gaan winkelen. "Een middel tegen vereenzaming", vond ze. En er komt een infoavond over de financiŽle crisis, over de gevolgen en hoe men daartegen kan reageren.

 

Schepen Arbijn begon met het drama in de Gaza en dat in Sint-Gillis, het ene verder weg, het andere toonde aan dat dergelijke drama's ook bij ons kunnen gebeuren. "Het schepencollege heeft vrijdag alvast beslist om de noodprocedures zo snel mogelijk te actualiseren om klaar te staan mocht iets dergelijks zich voordoen. Hopelijk hebben we ze nooit nodig." Van het voorbije jaar was de aankoop van het kasteel wellicht de topper. Uit zijn bevoegdheidsdomeinen noemde hij, wat mobiliteit betreft, de maatregelen om parkeerproblemen op te lossen in een gemeente waarin vele gezinnen minstens twee wagens maar geen garage hebben, en het doorgangsprobleem in enkele smalle straten dat met eenrichtingsverkeer werd opgelost. Dit jaar wil men verder de verkeersveiligheid verhogen, onder meer door de voorstellen uit de enquÍte in de scholen zo veel mogelijk uit te werken ("Waarbij we vooral ouders zullen moeten sensibiliseren.") , en door het herwaarderen van die zogenaamde trage wegen (kerkwegels) die daar een bijdrage toe kunnen leveren. De aanwerving van een deeltijds mobiliteits- deeltijds duurzaamheidsambtenaar moet daarbij helpen. Wat milieu betreft had hij het over de afgesloten samenwerkingsovereenkomsen waardoor de gemeente meer subsidies heeft voor het uitwerken van projecten. Voor het zwerfvuilprobleem komt er meer samenwerking met de andere Verko-gemeenten en is met JOM een overeenkomst om in elke straat minstens een keer per jaar zwerfvuil te verwijderen. "En dan zijn er de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) waarmee straffen kunnen worden gegeven aan wat nu dikwijls wordt geseponeerd. Hiermee willen we niet iedereen straffen die eens een papiertje weggooit, maar wel wie regelmatig deze kleine overtredingen begaat." Arbijn zei nog dat in de overeenkomst om het beheer van het Stampkot aan Natuurpunt over te laten, duidelijk staat dat het domein toegankelijk moet blijven voor wandelaars en fietsers. Een omheining moet gemotoriseerd verkeer onmogelijk maken. Hij verdedigde de plannen om aan het Donkmeer kosten te maken, onder meer voor de aanpak van het Festivalhaldomein. "Als we dat nu niet doen dan is er over enkele jaren geen sprake meer van toerisme." Hij waarschuwde wel voor voorstellen die tegen de wet zijn, zoals de eis voor een cafetaria in de binnenkort gerestaureerde eendenkooi: "Dit bestuur kiest er voor om de wet te volgen." De schepen besloot met de nood om sociaal verantwoorde maatregelen te nemen en verwees naar wat bij de onteigeningen voor het Sigmaplan in Uitbergen is gebeurd. Door te onderhandelen zijn kavels bespaard gebleven, maar: "Twee landbouwbedrijven verliezen het meeste van hun gronden. Het is nodig dat verantwoordelijken op alle niveaus beseffen dat ze ten goede van de mensen moeten handelen."

 

27-1-2008

Meer aandacht voor  verdoken armoede en verkeersveiligheid

2007 was voor de sp.a een jaar van aanpassing: aan de deelname aan het gemeentebestuur en aan een nieuwe visie op de plaatselijke organisatie. In 2008 wordt een en ander meer concreet omgezet en wil de partij zich meer gaan profileren. Verdoken kansarmoede en verkeersveiligheid, maar ook communicatie, worden de voornaamste aandachtspunten.

 

Zoals vorig jaar moest de sp.a de nieuwjaarsreceptie beginnen met het herdenken van overledenen. Twee van de vrouwelijke kandidaten op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen, Diane Rasschaerdt en Arlette Sophie, gingen vorig jaar plots heen.

 

Voorzitster Nancy Vercammen schetste de verborgen armoede in deze gemeente en onder meer via een al opgerichte werkgroep wil men daar iets aan doen. In april komt er een infoavond over hoe men in armoede terecht kan komen en hoe anderen kunnen helpen. "Dit helpen moet echter kunnen zonder iemand te stigmatiseren", benadrukte ze. Als voorbeeld van een actie gaf ze aan dat er een open brief naar onderwijsminister Vandenbroucke gaat waarin men zal aandringen iets te doen aan de vele acties die scholen ondernemen om extra middelen te verzamelen. "Ouders die het moeilijk hebben zullen daar aan meedoen, zelfs als het eigenlijk niet gaat, om toch maar te vermijden dat men hun kinderen zou achteruitsteken. We willen er op aandringen dat er minder dergelijke acties komen." Een tweede werkgroep houdt de verkeersveiligheid onder de loep. De partij beseft dat men gemeentelijk niet alles kan oplossen. Daarom wil men ook de autobestuurders zelf voor hun verantwoordelijkheid stellen. Daartoe komen er enkele 'onverwachte acties' op de meest gevaarlijke plaatsen. Op het jaarprogramma staan verder nog het bijstaan bij het invullen van de belastingbrief (juni), een infoavond over hoe een goede studiekeuze te maken (juni), een kunstwedstrijd (tekeningen, schilderijen, poŽzie) over 'verdoken armoede' en de quiz in oktober. De sp.a-actiepunten over milieu en verkeer zijn gericht naar de eigen schepen, Wim Arbijn, maar ook de aanwezige OCMW-voorzitter, Gunther Cooreman (VLD) en de rest van het gemeentebestuur kregen een opdracht mee. Zo wil de sp.a aandringen op meer aandacht voor de werklozen met een arbeidshandicap bij de uitwerking van het sociaal beleidsplan,  "momenteel toch zo'n 70 van de ongeveer 360 werklozen in de gemeente". De voorzitster riep op hen in te passen in de sociale economie. In de PWA-raad is al een voorstel aanvaard om een oppasdienst voor bejaarden uit te werken. Dat wil men dit jaar concreet uitwerken. En dan is er nog communicatie. De sp.a vindt dat de gemeente nog meer werk moet maken van het geven van uitleg over de projecten die op stapel staan. "Zelfs als er weinig te zeggen is. Doet men dat niet dan laat men de ruimte aan de oppositie om van alles te veronderstellen en krijgt men zo een slechte perceptie."

 

Schepen Arbijn ondervond intussen dat er heel wat tijd kan gaan tussen ideeŽn en uitvoering, maar er kon toch al een en ander worden gedaan, waarbij hij het terugplaatsen de Overmeerse kermis naar het kerkplein en de belastingverlaging noemde. Hij vergeleek ook met enkele punten uit het eigen sp.a-verkiezingsprogramma. Zo is er het  invoeren van gemeentelijke administratieve sancties, dat dit jaar op het programma staat. Wat sociale woongelegenheid betreft zijn er de plannen voor crisiswoningen aan de Baron Tibbautstraat en voor meer serviceflats. Aan Stroming is begonnen met de uitvoering van de belofte van meer en aangepaste parkeerplaatsen voor gehandicapten: groot genoeg voor wie de rolstoel uit de wagen moet halen. Wat verkeersveiligheid betreft noemde hij het oplossen van de parkeerproblemen in verschillende straten, waarmee in enkele straten al is begonnen. De veiligheid wil men verhogen door meer voet- en fietspaden. De inventarisatie en prioriteiten voor de voetpaden is al gebeurd, maar men beseft dat niet alles in een legislatuur zal kunnen. De inventarisatie van fietspaden moet nog gebeuren. Hij had het ook over de tonnagebeperking in Uitbergen om de veiligheid in de Veerstraat te verhogen, en waarvoor men nog op de medewerking van Wichelen wacht.  "Er is kritiek dat dit voor meer last in Berlare zal zorgen. Dat zullen we niet ontkennen, maar wie de huidige toestand in Uitbergen kent, weet dat maatregelen daar nodig zijn." Over het nog steeds niet geschilderde zebrapad in de Nieuwstraat zei hij dat al meermaals bij het gewest is aangedrongen. En dan is er het Sigmaplan. Arbijn herhaalde dat de huidige meerderheid pas in april op de hoogte was en onmiddellijk bij het kabinet Van Mechelen had meegeijverd om de eerste dijkplannen te veranderen. Hij kaatste de CD&V-bal ("druk leggen op het gemeentebestuur", zie CD&V-nieuwjaarsreceptie) terug en vroeg om bij de CD&V-ministers aan te dringen om nog aan te passen wat kon. In het algemeen gaf hij aan dat wat de maatregelen tegen klimaatwijziging de gemeente eigenlijk weinig kan veranderen. Tenslotte had hij het nog over herinrichtingsplannen voor het Boerenkrijgpark in Overmere en voor de Festivalsite aan het Donkmeer, en over plannen om de scholen bijeen te brengen om samen iets te doen voor meer verkeersveiligheid.

 

4-2-2007

sp.a herwon het vertrouwen in eigen kunnen

 

Dat de partij na dertig jaar terug in de bestuursmeerderheid zit, heeft duidelijk deugd gedaan, zelfs al had men wel meer van de gemeenteraadsverkiezingen verwacht. Dat vernieuwde zelfvertrouwen en de verkiezing van een nieuwe bestuursploeg, met Nancy Vercammen als voorzitster, wil de partij de komende jaren in daden vertalen om zo binnen zes jaar, met een beter gekende ploeg, naar de kiezer te stappen. Dat er meer volk in De Dreef zat is een teken dat meer mensen opnieuw meer van deze partij verwachten.

 

Wim Arbijn begon het officiŽle gedeelte van de receptie met een minuut stilte voor Roger Van Kerckhove, de op oudejaarsavond overleden voorzitter van VFG, de socialistische vereniging voor gehandicapten. Hij kondigde vervolgens aan dat voor de nieuwjaarsdrink de verkiezing van het nieuwe bestuur en van een nieuwe voorzitter was gehouden. Arbijn liet die functie na 18 jaar over, wegens wellicht niet-combineerbaar met het schepenambt. Nancy Vercammen is de eerste vrouwelijke voorzitster. Zij schetste de plannen voor de zes volgende jaren. Het verkiezingsprogramma met 'Kansen geven aan nieuwe ideeŽn' wordt de leidraad, zowel voor de deelname aan het gemeentebestuur als voor de partij zelf. "Niet dat het in het verleden zo slecht was met de partij, maar omdat het nog veel beter kan." De leden worden voortaan beter verzorgd, met meer informatie, maar ook met meer dan een 1-meiactiviteit. Zij had het over multiculturele activiteiten en bezoeken aan musea, maar ook aan politieke bewustmaking. "Want sp.a is op de eerste plaats een politieke beweging." Er komen drie werkgroepen. sp.a wil meer doen voor diegenen in dikwijls verdoken armoede (jonge gezinnen en ouderen met een te klein pensioen). Dat zal niet zijn met acties die die mensen stigmatiseren en afzonderen. "En ook niet voor diegenen die 'kunnen maar niet willen', maar wel voor diegenen die 'willen maar niet kunnen'", klonk het. De tweede werkgroep zal het hebben over verkeer en verkeersveiligheid, een derde over het jeugdbeleid, met speciale aandacht voor Uitbergen, waar momenteel niets structureel bestaat. De nieuwe voorzitster benadrukte dat steeds in samenwerking met andere verenigingen en raden zal worden gewerkt, en rekent op suggesties en voorstellen van iedereen. Dienstbetoon wordt opnieuw belangrijker. "Mensen hebben dikwijls vragen over van alles. Zij, en dat geldt ook voor niet-leden, kunnen daarvoor bij ons terecht. Wij gaan daar meer tijd voor vrij maken." Deze vernieuwde werking, en het in het spotlicht brengen van meer mensen dan 'Wim en Nancy', moet er voor zorgen dat sp.a bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen met resultaten en meer gekende mensen naar de kiezer kan. "En zo meer dan twee schepenzetels halen", kregen de aanwezige VLD-schepenen Cooreman en Temmerman mee. Zij meldde ook nog dat zij aan de federale verkiezingen zal deelnemen, maar nog niet weet op welke lijst (kamer of senaat) of plaats.

 

Over zijn nieuwe taak kon Wim Arbijn al kwijt dat hij blij was in de coalitie te zitten. "Een coalitie zorgt voor interne controle en je hoort de zaken ook eens vanuit een andere klok. En dat is heel leerrijk." Zijn bevoegdheden, verkeer en mobiliteit-milieu- informatica, zijn zeker niet de eenvoudigste. "Voor milieu hangt Berlare voor 85% vast aan wat op hogere beleidsniveaus is beslist. Dat geeft wel aan dat deze gemeente een groene gemeente is, maar beperkt ook de eigen mogelijkheden." Er is wel nog een en ander te doen. Zo vond men al zaken die 'niet op de juiste plaats liggen', wacht men wat bang af wat de gemeentelijke kost wordt voor de verwijdering van het stort tussen de Galgenbergstraat en de Leopolddreef, neemt de gemeente voor het eerst deel aan de 'Nacht van de Duisternis', en wordt op 23 maart de film van Al Gore gedraaid ('s morgens voor de scholen, 's avonds voor iedereen, telkens in Stroming). Wat het verkeersbeleid betreft, moet er een oplossing komen voor het knelpunt aan Overmere-kerk. Ook hier hangt men echter af van een hogere overheden, de provincie. Die liet al weten weinig geld te hebben, maar met Peter Hartog heeft een sp.a-dťputť verkeer als bevoegdheid. Andere aandachtspunten worden fiets- en voetpaden.

 

De partij gaf de afscheidnemende voorzitter en nieuwe schepen ondermeer een kapper-waardebon en een (rode) brieventas, volgens de nieuwe voorzitter 'om niet te moeten onderdoen voor de VLD-schepenen'. Er was ook een geschenk voor Marcel Nelis die zich na meer dan 50 jaar niet meer voor het partijbestuur beschikbaar stelde. In 1958 nam hij voor het eerst deel aan verkiezingen, hij werd schepen en gemeenteraadslid. "Het is genoeg geweest. Maar het is ook mooi om afscheid te kunnen nemen in het besef dat er een nieuwe enthousiaste wind door de partij waait", gaf hij achteraf te kennen.

 

5-2-2006

Pensioenen, gezondheidszorg en werk, werk, werk ...

 

sp.a wil lokale zilverplannen, waarmee allerlei sociale acties kunnen worden uitgewerkt. Senioren krijgen in dat plan speciale aandacht, maar ook degelijke en betaalbare gezondheidszorg, en tewerkstelling. En de sp.a is bereid met de andere democratische partijen in een open lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen te stappen, maar is nu vooral op zoek naar genoeg vrouwelijke kandidaten. Zo bleek uit de toespraken vanmorgen in De Dreef. Gastspreker was senator Christel Geerts.

 

Voorzitter Wim Arbijn schetste met een verhaal over een eenzame bejaarde, vastgekluisterd in een rolstoel in een rusthuis, waarom socialisten ook nu nog nodig zijn: om er voor te zorgen dat er ook voor deze personen aandacht is. "Dat hangt nu te veel af van de inzet van vrijwilligers. Er moet structureel iets aan gebeuren. En er is geld voor in de gemeente: de pot van de PWA-dienst." Die pot zou hij graag zien opgaan in een soort lokaal zilverplan. Daarmee zou onder meer een informatiepunt kunnen worden opgezet, om senioren te begeleiden naar instanties die hen kunnen verder helpen. "Er zijn nog andere mogelijkheden. Waarom geen mobiele bibliotheek opzetten, of een ophaaldienst om minder mobiele bejaarden naar allerlei activiteiten te brengen ? Dit systeem zou tegelijk werk creŽren en een permanente mogelijkheid tot evaluatie bieden, van de noden van de bejaarden en van de maatregelen die zijn ingevoerd. En naast een jongerenontmoetingscentrum moet er ook nog ruimte zijn voor een bejaardenontmoetingscentrum." Naar 8 oktober stak hij niet weg dat de nieuwe kieswet - die evenveel mannen als vrouwen op de lijst wil - voor problemen zorgt. Hij gaf aan al contact te hebben gezocht met de andere democratische partijen die er naast de grote twee in de Donkgemeenten zijn, met het voorstel samen een open lijst voor te stellen. "De kans is groot dat een nieuwe en niet-democratische speler zich aanbiedt. Het is nu alle hens aan dek om toestanden zoals in de Zeelse gemeenteraad te vermijden."

 

De gastspreekster ging in op de grote uitdagingen, maar keek eerst even achteruit. "De jongste maanden stoort mij de houding van de media die blijkbaar de sp.a als een partij zonder warmte, zonder sfeer willen afbeelden. Gingen zij wel naar de zelfde nationale sp.a-nieuwjaarsreceptie ? Het weggaan van Stevaert is een belangrijk feit, maar er staat een heel team dat dit opvangt, die blijkbaar wel voorlopig de wind niet mee heeft. En ja, het generatiepact. Dat heeft pijn gedaan. Maar we moeten durven zeggen waar het op staat. En sp.a moet het voortouw blijven nemen om de tewerkstelling en het sociale zekerheidsstelsel te blijven garanderen. Nu was alles te veel gefocust op het brugpensioen. Waar minder aandacht voor was, was het welvaartvast maken van de sociale uitkeringen. Ik ben zeker, hadden we beter met elkaar gepraat, dan hadden we als sp.a met de borst vooruit gelopen over het resultaat van dit plan." Nog over 2005 herinnerde zij aan de 60ste verjaardag van de bevrijding van de concentratiekampen en van de 60ste verjaardag van het sociale zekerheidsstelsel "iets waarvoor onze generatie de oudere moet bedanken en ook de kleinkinderen blijven herinneren dat dat er niet zomaar kwam." Die verjaardag toonde tevens aan dat socialisten al langer oog hebben voor de hard werkende Vlaming, voegde ze er aan toe.

Vooruitkijkend noemde ze als uitdagingen het betaalbaar houden van de pensioenen en van de gezondheidszorg, en maatregelen voor tewerkstelling. "We moeten durven zeggen dat het niet meer mogelijk is om op zijn 50ste te stoppen met werken, zonder daarom steeds doemscenario's naar voor te schuiven.  Wel is het nodig reserves aan te leggen, zoals het Zilverfonds. Gezondheidszorg moet kwaliteitsvol maar ook betaalbaar blijven en dus moet de groei binnen de overeengekomen 4,5% blijven. Dat kan onder meer door mensen niet onnodig allerlei onderzoeken te laten ondergaan, die toch niets verhelpen." De maximumfactuur is een middel om iedereen toegang tot goede gezondheidszorg te kunnen geven. "Naast de federale moet er ook iets dergelijks op Vlaams niveau komen." Het afschaffen van de onderhoudsplicht voor mensen die echt een verblijf in een rusthuis niet kunnen betalen is voor de sp.a een belangrijke eis, die men in elke gemeente wil doorvoeren. En dan is er werk, werk, werk, "meer mensen die werken is nodig om het sociale zekerheidsstelsel te blijven betalen".

Voor het programma voor de volgende verkiezingen gaf zij naast het opbouwen van een lokaal zilverfonds de mogelijkheden voor een betere opvang en begeleiding van bejaarden aan. Zo zou er in Berlare volgens de normen nog plaats zijn voor 32 extra serviceflats, voor zes dagverzorgingsplaatsen, twee dienstencentra, en moet er ook ruimte komen voor kortverblijfsmogelijkheden

 

 

6-2-2005

sp.a werkt aan informatie en toerismeplan

 

Voor de sp.a wordt het stilaan traditie om de rij politieke nieuwjaarsrecepties op de eerste februari-zondag af te sluiten. Voorzitter Wim Arbijn schetste eerst de plannen voor het nieuwe jaar. Daarbij komen informatie, het toerisme en de jeugd duidelijk op de agenda. Bestendig afgevaardigde Ivan Verleyen had het vooral over de geschiedenis en over de komende gemeenteraadsverkiezingen.

 

"De mensen weten niet altijd wat hun rechten zijn. Daar willen we de komende maanden iets aan doen. Politici hebben in het verleden te veel in hun eigen jargon gepraat, in woorden die niet iedereen altijd begrijpt", zei Arbijn. Vorige maand werd al gestart met een eerste reeks info-avonden. In alle deelgemeenten had Nancy Vercammen het over 'werkloosheid'. Volgende onderwerpen die men wil behandelen zijn 'de belastingen' en 'de vrije energiemarkt'.  "En voor wie niet kan aanwezig, zijn we altijd bereid thuis te komen, of bijkomende avonden in te richten", klonk het. De sp.a wil ook de uitdaging aangaan die burgemeester Van Sande vorig jaar aanbood. "Hij daagde me toen, bij een discussie in de gemeenteraad over toerisme, om zelf initiatief te nemen voor het opmaken van een beleidsplan. En we zijn al begonnen aan het voorbereiden van een gefaseerd plan om het toerisme in de gemeente weer op te krikken. We gaan daarvoor alle betrokkenen aanspreken. Of we tegen midden dit jaar zullen klaar zullen zijn, is wellicht wat optimistisch. Maar ze gaan niet kunnen zeggen dat we er niets voor hebben gedaan", aldus Arbijn. De tien jeugdgeboden, vorige week voorgesteld door de gemeentelijke jeugdraad, was het derde aandachtspunt. De sp.a is bereid haar verantwoordelijkheid te nemen en medewerking te verlenen waar mogelijk. De ontmoetings/fuifzaal, minstens een speelplein in elke deelgemeente, en de uitwerking van het jeugdwerkbeleidsplan (met de aandacht voor gehandicapte kinderen en voor kinderen die minder kansen krijgen) wil men vooral opvolgen. "Er zijn in het verleden al veel beloften gedaan, met weinig realisaties. We gaan er nu nauwer op toezien."

 

Ivan Verleyen schetste de geschiedenis van de socialistische partij in Berlare, een verhaal met vallen en opstaan. De Berlaarse socialisten bleken bovendien niet van de gemakkelijkste. In 1951 moest zelfs Louis Major komen bemiddelen om het opheffen van de partij hier te verhinderen. Hij benadrukte de rol die het intussen verdwenen Volkshuis speelde, als ontmoetingsruimte, als doorgeefluik van informatie, als spil van tal van sociale acties,  "zelfs al was het wellicht voor de geranten ervan er niet altijd prettig leven en werken". Het verdwijnen, twee jaar geleden, zorgde er wellicht voor dat de beweging wat verloren loopt. "Maar, voegde hij er aan toe, de wereld is intussen veranderd en ook de manier van werken. Informatie moet nu op andere manieren worden verspreid om de mensen te bereiken." Dat die socialistische boodschap nog nodig is, daar was hij van overtuigd. "Het kan nu voor de meeste mensen wel wat beter gaan, maar we mogen niet vergeten dat - en de delocalisaties van bedrijven geeft dat aan - dat er eigenlijk maar een dun laagje van sociale verworvenheden bestaat, dat snel kan verdwijnen." Hij riep de aanwezigen dan ook aan om nu al de voorbereidingen voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen te starten. "In een gemeente met twee bijna even grote fracties kan de sp.a een wip-functie krijgen." Zelfs als het Vl.B. zou opkomen.

 

1-2-2004:
De Batselier: meer sociale woningbouw !

Het Stevaert-effect speelt in Berlare vooral bij het werven van lidkaarten, zo bleek tijdens de nieuwjaarsreceptie van de sp.a in De Dreef: er was niet echt een massa volk om naar Norbert De Batselier, voorzitter van het Vlaamse Parlement, te komen luisteren. "Maar de lidkaartenverkoop verliep zonder een speciale campagne heel goed. Verschillende jonge mensen sloten zich aan", zei plaatselijk voorzitter Wim Arbijn achteraf.

Hij was het die de aanwezigen verwelkomde, de traditionele nieuwjaarswensen uitsprak en De Batselier inleidde, onder meer als 'de beste leefmilieuminister die Vlaanderen heeft gehad".

De Batselier wenste iedereen een goede gezondheid en veel geluk. "Misschien als we allemaal de lat wat lager zouden leggen, dan zouden we sneller gelukkig zijn", gaf hij de aanwezigen ook mee.

Zoals te verwachten was, ook hier de verkiezingen als hoofddeel van de toespraak. Maar De Batselier begon wel met de Europese verkiezingen "in een jaar waarin de Unie met tien en niet van de economisch sterkste, landen uitbreidt". Hij benadrukte het stijgende belang van de Europese Unie en van de uitbreiding. "Dat er hier door deze Unie al zo lang geen oorlog is, is de belangrijkste investering". De uitbreiding moet dat ook in de toekomst mogelijk maken, vond hij. "We hebben ook kritiek op 'Europa', dat het niet democratisch genoeg is, niet sociaal en milieuvriendelijk genoeg en de economie te veel voorop stelt. Maar als we dat afwegen tegenover vrede, dan komt dat laatste toch als belangrijkste." Hij voorspelde dat er wellicht een Europa met twee snelheden komt. Dat BelgiŽ bij de koplopers behoort, geeft misschien nu wat nadelen, maar zeker enorme voordelen voor de volgende generaties, aldus De Batselier.

Voor de Vlaamse verkiezingen bleef hij voorzichtig optimistisch. "Het kartel werkt goed, de trend is goed, we voelen dat overal. Meer jonge leden en oudere leden die terugkomen. Maar toch voorzichtig blijven", raadde hij aan. Over de lijstvorming was hij categoriek: "Er is nog niets beslist, ook niet over mij als lijsttrekker." Ook achteraf wou hij niet in zijn ambitiekaarten laten kijken. Als thema's voor de verkiezingen noemde hij werk, gezondheid en, vooral, sociale huisvesting. "De economie groeit terug maar de tewerkstelling volgt niet. Er zijn dus bijkomende maatregelen nodig, niet door het uitvinden van nieuwe programma's maar door bij bestaande te kijken wat nuttig is en wat niet." 

Woningbeleid kreeg de meeste aandacht, waarbij hij verwees naar zijn Domus Flandria-project toen hij als minister daarvoor bevoegd was. "Toen bouwden we in vier jaar 10.000 extra sociale woningen naast de 'normale' 2000. Nu zitten 15.000 huizen in de pipe-line. Pipe-lines liggen normaal gezien onder de grond. Huizen staan er boven." Als reden voor het mindere beleid noemde hij onder meer de vier ministers in vijf jaar tijd die de materie dienden te behandelen. Er moet dringend iets aan worden gedaan, stelde hij. "Huurhuizen zijn te duur, te klein voor de huurprijs en bovendien dikwijls van slechte kwaliteit. Regio Dendermonde behoort daarbij tot de slechtste van het land. Hoeveel huizen er hier nog zijn zonder bad of douche en met de wc buiten ! De luxe is niet zo vanzelfsprekend voor iedereen. Het beleid moet niet alleen nieuwe sociale huurwoningen aanbieden, ook sociale kavels voor die gezinnen die te veel verdienen om voor een sociale woning in aanmerking te komen en te weinig om bij de huidige prijzen zelf voor grond en woning te kunnen sparen." Ook huursubsidiŽring behoort meer aandacht te krijgen, niet alleen voor in de sociale huizen ook voor in de privť-sector "zonder dat we daarmee huisjesmelkers willen financieren".

Tot slot gaf hij nog mee dat er meer aandacht moet zijn voor de problemen van de kleinere gemeenten. Hij vergeleek hoe Lebbeke hogere personenbelasting en opcentiemen eist dan Dendermonde. En hoe bedrijven in Aalst hogere belastingen betalen dan in zijn stad. "Ik wacht altijd wat met het voorstellen van de stadsbegroting. Dan kan ik aantonen dat we het beter doen dan in het omliggende, waar VLD in het bestuur zit." Hij rekende op alle sp.a'ers om mee een goede uitslag te helpen bereiken.

Het slot van het officiŽle gedeelte zorgde voor wat emoties. Met de fusie van muziekvereniging Volharding met De Vriendenbond verdwijnt in april een vereniging van socialistische huize. Wim Arbijn prees de inspanningen van al die mensen die zich de voorbije jaren voor Volharding hadden ingezet en voorzitter Nelis kreeg nog bloemen. De Batselier kreeg een fles van de plaatselijke jenever mee.

 

 

2-2-2003:
sp.a: aandacht voor tewerkstelling en geen soldaten naar de Golf

 

Op 2 februari had in zaal De Dreef de nieuwjaarsreceptie van de sp.a plaats, met als gastspreker provinciaal ondervoorzitter Peter Hartog. Hij had het over de inzet van de verkiezingen, de provinciale sp.a-kandidaten en de waarde van peilingen. Wim Arbijn, plaatselijk voorzitter maakte van de gelegenheid gebruik om terug te komen op de jongste gemeenteraadszitting waarin enkele belastingverhogingen werden goedgekeurd.

 

Om met dat laatste te beginnen, blijkbaar waren verschillende mensen niet op de hoogte van de verhogingen. Of nog eens een bewijs van hoe beperkt de waarde van de media kan zijn...

Hartog schetste eerst hoe paarsgroen ontstond en het, ondanks het scepticisme van velen, toch praktisch de hele rit uithield "al kletterde het soms hevig". Hij gaf toe dat de regering geen aards paradijs had gebracht, maar dat men toch tevreden mocht zijn over het geleverde werk "zeker van onze mensen".  Daarbij noemde hij het zilverfonds en de begrotingen in evenwicht, de maximum factuur voor medische uitgaven, de afschaffing van het kijk- en luistergeld en het beter en gratis openbaar vervoer. En de eigen partij kon, aldus Hartog, met een a-typische voorzitter en een nieuwe naam het doemscenario na de verloren laatste verkiezingen opzijzetten. Hij had het over de gunstige opiniepeilingen, maar waarschuwde er tegelijk voor: "ze snel vergeten en er keihard tegenaan gaan".

Bij die verkiezingen moet de sp.a het in 'blauw-getinte' Oost-Vlaanderen zonder de teletubbies doen, maar wel met een goudhaantje "of liever een kippetje", doelend op Freia Vandenbossche: "mooi, grappig en charmant, goed plakken op tv, maar ook nog eens verstandig, links en gedreven". Met de uittredende parlementsleden en de andere kandidaten beloofde hij een combinatie van talent en werkkracht, jeugd en ervaring, man en vrouw. Het kartel met Spirit noemde hij een berekende gok, het eerste samengaan van een progressief front.

Over de inzet van de verkiezingen wou hij het volgende kwijt: het verleden speelt niet echt bij de kiezer, wel wat men voorstelt als oplossing voor de problemen die zich stellen. En daarbij noemde hij vooral tewerkstelling en de oorlogsdreiging. Voor de sp.a moet de strijd voor meer werk vooraan staan bij de volgende regering. En: geen Belgische soldaten naar Irak om er te vechten 'voor de olie van Bush en van zijn kiescampagnesponsors'.

 

links naar sites van verenigingen over:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

links naar
winkels en bedrijven uit deze gemeente

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

verkiezingen 14/10/12
 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje VÓrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 07/01/18. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2018 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.