gemeentehuis Politici aan het woord politieke partijen

 VLD nieuwjaarsreceptie

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Omhoog

 

 

 

2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003

28 januari 2018
GabriŽls: "Vertrouwen, verantwoordelijkheid en vooruitvang"

Een strijdvaardige Katja GabriŽls belichtte vooral waarom zij en de anderen in de partij aan politiek doen en wil dat ook de komende jaren doen. Minister Tommelein had het over de partijverwezenlijkingen in de verschillende regeringen, met veel nadruk op 'meer zonne-energie, eventueel door panelen te delen'.

 

Voorzitter Hugo Verstraete herinnerde eerst aan de overleden partijgenoten, maar vulde aan dat intussen vele jongere leden waren toegetreden.  Dat Kris Malfliet de bevoegdheden waren ontnomen, waarop die de partij verliet, noemde hij een logisch gevolg van een jaar lang strubbelingen in het schepencollege. Hij stelde vast dat er ook in andere partijen dissidentie was. Volgens de voorzitter wordt lokale politiek, mede door sociale media, ruwer omdat mensen gemakkelijker met frustraties naar buiten komen. "Open Vld wil daar niet aan meedoen, maar verder werken aan een beter Berlare." Dat beter Berlare willen ze plannen volgens wat de enquÍte bij de bevolking opleverde. Mobiliteit, openbare werken, socio-culturele leven, milieu en veiligheid bleken belangrijke aandachtspunten. Voor de verkiezingen is Katja GabriŽls lijsttrekker. De andere kandidaten en het programma maakt men op 28 april bekend, in een startevenement "in een positieve sfeer".

 

GabriŽls dankte voor het nieuwe vertrouwen dat ze de voorbije jaren en ook voor de nieuwe verkiezingen van de afdeling had gekregen, en voor de hulp die ze voor en achter de schermen al kreeg. En ze is vol vertrouwen dat de partij ook in oktober opnieuw de overwinning kan behalen. "Omdat wij een groep zijn", benadrukte ze, "Met ervaring, capaciteiten en verantwoordelijkheidszin." Vertrouwen, verantwoordelijkheid en vooruitgang' noemde ze de sleutelwoorden die alleen haar partij in Berlare van toepassing zijn. Zonder anderen bij naam te noemen had ze het over anderen die "al 4x op een socialistische lijst stonden en zich nu als onafhankelijk alternatief aanbieden", over zij die al bij verschillende partijen opkwamen en nu als onafhankelijke zouden opkomen "surfend op een golf van negativiteit, verzuring en afgunst". Ze wil ook gaan voor vrijheid: "Als iemand een verkiezingsbord in zijn tuin wil plaatsen, mag dat niet tot een GAS-boete leiden". Ze beloofde dat de Open VLD-campagne duurzaam zal verlopen. Met vrede of positiviteit had ze het over kritiek op sociale media, zonder de discussie te willen aangaan of op de man te spelen. "Wij hebben afstand genomen van negatieve energie in eigen rangen." Open Vld is van plan het gevoerde beleid te verdedigen, te tonen dat ze aan politiek doen uit bekommernis voor de inwoners van de gemeente. "Een kleine gemeente waar geen problemen te vinden zijn als in Antwerpen of Gent, waar geen autonome gemeentebedrijven zijn, of vertegenwoordigers van de gemeente groot geld verdienen in een intercommunale, waar een paaitaksen worden gevraagd en waar benoemingen gebeuren na examens. Dat het dak van de Snoeck zou worden vernieuwd, werd beslist voor de uitbater haar partner werd, ging het verder. "Alles is correct gebeurd." En zij wil verder doen, "met dezelfde energie, plichtsbewust en met dezelfde aandacht en beschikbaarheid voor iedereen". Ze gaf veel aandacht voor wat zij de sociale verwezenlijkingen noemde: "Want we zijn sociale liberalen." Ze zei hierbij ook: "Wie zegt dat Wim Arbijn geen socialist is, die dwaalt". Er kwam nog wat naar buiten over de plannen voor de volgende legislatuur: verder investeren in vooral wegenis en ander openbaar domein, het duurzaam maken van bestaande infrastructuur, en het sociaal weefsel verder versterken.

 

Minister Tommelein had het over de sterke liberale burgemeesters en zou in oktober graag zelf tot die rij toetreden, als burgemeester in een stad "waar de socialistische voorzitter opkomt met een lijst die zelfs niet meer verwijst naar 'socialisme'". "Wij daarentegen mogen fier zijn om ons liberalen te heten", voegde hij er aan toe. Hij verwees naar wat hij als liberale verwezenlijkingen in de verschillende regeringen bestempelde zoals meer tewerkstelling, de flexijobs, de taxshift, de erfbelasting en de schrijfkosten bij aankoop van woningen. Wat energie betreft stelde hij dat men een einde wil maken aan het monopolie van grote bedrijven, maar meer lokaal energie wil maken. Hij kondigde aan dat het binnenkort mogelijk wordt om zonnepanelen te delen "zodat ook zij die zelf geen panelen kunnen plaatsen, toch van hetzelfde rendement kunnen genieten". Over de afvalberg van zonnepanelen zei hij aan 'nkb informatief': "De energiebedrijven leggen nu al bij in een fonds dat zal instaan voor de recuperatie en duurzame verwerking van de panelen. Bovendien gaat de nieuwe generatie panelen al zo'n 50 jaar mee, terwijl ze al na 10 jaar zijn afgeschreven. De afvalverwerking van kerncentrales zal duurder zijn en de schadelijkheid ervan langer duren."

 

Reageren kan op inwoners Donkgemeenten overleggen met elkaar.

 

29 januari 2017

GabriŽls wordt lijsttrekker en "Huidige tijd vraagt om liberale partij"

Open Vld gebruikte haar nieuwjaarsreceptie, in Stroming, om aan te geven dat men met Katja GabriŽls als burgemeester het beleid wil verder zetten: tot de verkiezingen om nog af te werken wat kan, na de verkiezingen omdat de blauwe factor nodig is. Voormalig minister-president en huidig burgemeester van Mechelen, Bart Somers, legde uit hoe zijn stad veranderde van de meest gevaarlijke en arme naar een welstellende en hoe liberalisme ook nu nog noodzakelijk is om de wereld beter te maken.

 

Voorzitter Hugo Verstraete beklemtoonde in zijn eerste nieuwjaarstoespraak als voorzitter dat 'Berlare bloeit, Berlare groeit'. En dat is volgens de voorzitter te danken aan het huidige beleid dat er in complexe omstandigheden in slaagt efficiŽnt te werken met de beschikbare middelen. Hij vindt dan ook: 'het schip is op koers naar 2018'. Wel wil hij meer inspanningen doen naar de meer dan 600 leden toe. Zo komt er naast de al bestaande evenementen zoals deze receptie, het eetfestijn, burgemeesterbal en seniorendag, nog een informeel ontbijt en een online nieuwsbrief. Wie hiervoor zijn mailadres opgaf kon trouwens een restaurantbon winnen.

 

Burgemeester GabriŽls, aan haar elfde jaar als burgemeester begonnen, ging verder op het thema van 'goed beleid', dat met een grote ploeg wordt verwezenlijkt "met aandacht voor iedereen, voor het algemeen belang". Ze noemde Berlare een sociale gemeente met een modern rustoord - "met een dagprijs dat onder het Vlaamse gemiddelde ligt. Laat u niet beÔnvloeden door 'alternatieve feiten'." -, sociaal kruidenier, dorpsrestaurant enz. Dat de belastingen het laagste zijn in de verre omgeving, noemde ze ook sociaal. "Als we die tot het gemiddelde optrekken, dan had de gemeente jaarlijks zo'n Ä1,4miljoen meer inkomsten, maar dat zou voor elke burger zo'n Ä100 meer belastingen betekenen. En toch slagen we er in om te doen wat moet, zonder mensen te moeten afdanken, zonder de dienstverlening te laten dalen." Ze gaf toe dat niet alles perfect is, dat er zaken beter kunnen. "De Emiel Hertecantlaan is nog niet verbeterd maar dat is omdat we al zo'n 9 jaar met hogere overheid discussiŽren. We willen dat deze straat veilig wordt en onze plaatselijke handelaars bereikbaar blijven. De mensen gaan niet een km stappen naar een parking." Voor de weg door Overmere was er blijkbaar geen geld om die volledig te vernieuwen. "Schepen Wettinck heeft voor nieuwe voetpaden gezorgd. Dat was onze gemeentelijke bevoegdheid. De weg vernieuwen moet door de hogere overheid gebeuren." Over de planten langs de gewestweg herhaalde ze nogmaals dat de gemeente de vuile planten weg wou en er meer kreeg...  "En ja, we kregen geen 300 vluchtelingen op een een camping, wat de populairste politicus Vrancken van plan was. We deden wel wat we als gemeente aankonden om mensen op te vangen.". In 2017 en tot de verkiezingen in wil ze met de hele ploeg nog zoveel mogelijk projecten realiseren, als lijsttrekker voor die verkiezingen stelt ze zich ook voor daarna beschikbaar om 'de toekomst van deze gemeente nog lang blauw te laten zijn'. Verschillende leden die zich in het verleden sterk hebben ingezet kregen een fles wijn.

 

Bart Somers begon met: "misschien zou ik beter hier komen luisteren hoe ze tot deze meerderheid zijn kunnen komen in plaats van mijn verhaal te komen vertellen." Hij had het dan over hoe de wereld was veranderd sinds de - eerst 'VLD' - 25 jaar geleden was opgericht "in een wereld waarin de muur was verdwenen, men dacht dat ideologieŽn niet meer nodig waren, het liberalisme en de democratie hadden gewonnen". De huidige toestand, met Poetin, Erdogan, de gruwel in het Midden-Oosten en een Amerikaanse president die 70 jaar engagement voor veiligheid in Europa op de helling zet, na 25 jaar een nieuwe muur wil bouwen, zorgt voor onzekerheid, stelde hij vast. Hij riep op om te erkennen wat het EU-project had verwezenlijkt:  vrede, economische groei en welvaart, maar waarschuwde voor de pogingen van links en rechts om die terug te draaien. "Links dat uit afgunst belastingen wil verhogen en zo bedrijven wegjaagt, rechts dat met het verstevigen van het onveiligheidsgevoel onze rechten wil terugdringen, de rechtsstaat uitholt." Daarom is de liberale partij volgens Somers meer dan nodig. "Wij moeten een positieve boodschap brengen." Hij zag drie taken: 1) de middenklasse meer ondersteunen en perspectief bieden, wat de regering doet door meer jobs te creŽren - "maar dat wordt ondergesneeuwd door het gekibbel" - en het conservatisme tegen te gaan - "zoals de maatregelen om onze bedrijven te laten genieten van e-commerce" -; 2) door de maatregelen om de veiligheid te verbeteren, niet door militairen maar, zoals in Mechelen, door goede afspraken en die consequent uit te voeren en 3) door Europa te versterken. "Als we deze drie taken uitvoeren, dan zijn we trouw aan onze liberale basisideologie en worden we een baken van vertrouwen."

 

31 januari 2016

Open Vld: "De vluchtelingenkwestie, het is een kwestie van goede afspraken maken"

Voor burgemeester Katja GabriŽls waren de recente enquÍtes over de tevredenheid over de eigen gemeente een goede inleiding voor haar speech tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Open Vld, vanmorgen in Stroming. Ze is uiteraard tevreden met het resultaat, maar benadrukt dat dit enkel mogelijk is door het werk van een heel team. Ook dat het nodig is om het werk nog verder te zetten. De volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn er immers pas in 2018. "Het is zeker te vroeg om op de lauweren te gaan rusten!"
Ze kwam ook terug op de herrie rond de werken aan de gewestwegen in Overmere en herhaalde dat de uitvoering zeker niet was wat de gemeente had gevraagd. De N-VA kreeg de vraag om bij de eigen minister tussen te komen. Aan de CD&V richtte ze de oproep om bij vragen over het gemeentelijke budget meer rekening te houden met de huidige financiŽle crisis. Voor de bevolking rekende ze uit dat door de belastingvermindering tegen het einde van de legislatuur totaal zowat de helft van een normale jaarbegroting minder aan belasting zal zijn gevraagd.

 

Nationaal voorzitter Gwendolyn Rutten had het over economie, de vreemdelingen en de rol van het liberalisme.
Wat de economie betreft, daar stelde ze dat dank zij de liberalen in de regering de crisis minder erg werd gevoeld. Zij vond dat dor de maatregelen van de regeringen de economie weer op gang kon worden getrokken. En die maatregelen hadden ook directe gevolgen voor de burger. Zo had ze het over de maatregelen om onbeperkt te kunnen bijverdienen, ook als gepensioneerde of voor wie 4/5den werkt. En dor de belastingvermindering, 'die nog zal groter worden', zal iedereen tegen het einde van de legislatuur ongeveer een maandloon meer hebben verdiend. Dat als geeft de liberale mandatarissen de nodige 'goesting' om verder te doen. Ze hoopte die goesting ook bij de leden te zien.
Ook al zijn er problemen. Zoals het terrorisme. "Maar dat is van alle tijden. Wat er nu is, is dat het komt van mensen die, om religieuze redenen, anderen willen zeggen hoe ze moeten leven, zich kleden, eten. Die anderen willen de vrijheid ontnemen om zelf keuzes te maken. Hier hebben we die vrijheid. We vonden die als vanzelfsprekend en voor altijd. Dat is echter niet evident en we moeten dat meer koesteren."
Als uitgangspunt voor dit liberalisme noemde ze het humanisme, de mensen zien als mensen. En dat geldt voor haar ook voor de vluchtelingen, zowel diegenen die vluchten voor oorlog als voor diegenen die op zoek zijn naar een beter leven. "Wat kan er liberaler zijn?" Ze voegde er wel aan toe dat wij hier niet de halve wereldbevolking kunnen opvangen, dat we de internationale en Europese afspraken uitvoeren. Ook dat er problemen kunnen ontstaan als er velen met een ander wereldbeeld zich hier langere tijd komen vestigen en onze visie niet respecteren. "Een gast moet zich hier aan ons aanpassen, niet andersom." Het weghouden van wijn aan tafel of het bedekken van kunst, zoals onlangs in ItaliŽ, of het op afstand blijven van mannen, zoals in Keulen werd voorgesteld, vond ze dan ook verkeerde signalen. "Het is een kwestie van goede afspraken en spelregels, van het aanvaarden van de scheiding tussen kerk en staat, van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen."
Ze besloot met een oproep tot een strijdbaar liberalisme, tot goesting om dat uit te dragen. En dan vertrok ze, met zeker een half uur vertraging, naar een volgende speechafspraak, in Sint-Niklaas.

 

25 januari 2015 (van 23 januari)

Nieuwjaarsreceptie Open Vld: "Berlare staat niet stil" en "We besparen niet voor het plezier"

(nkb informatief miste de inleiding van voorzitter Vande Meirssche en een deel van de toespraak van Carina Van Cauter, dus dat is van 'horen zeggen")

 

Open Vld verzamelde in cc Stroming, dat weer goed was gevuld. Een eerbetoon aan Karel De Gucht, 'iedereen moet bijdragen' en 'een sterk blauw blok in Berlare' waren de voornaamste thema's. Met dit keer ook bij burgemeester Katja GabriŽls, als nog kersvers kamerlid, naast gemeentelijke onderwerpen ook meer aandacht voor wat in 'Brussel' gebeurt.

 

In zijn inleiding eerde voorzitter Luc Vande Meirssche Karel De Gucht met een overzicht van zijn al lange en rijke politieke (inter)nationale carriŤre die (voorlopig?) in november afsloot als Commissaris voor Handel in de Europese Commissie.

Carina Van Cauter, fractieleider in de Kamer, had het onder meer over de maatregelen van de federale regering. Zij benadrukte dat het nodig is om de tering naar de nering te zetten, "zelfs als dit niet gemakkelijk is". Van Cauter rekende op de aanwezigen, op de leden, om dit aan de bevolking uit te leggen. "Het is de taak van ons, de gekozenen, om de voorgestelde maatregelen in het parlement waar te maken."

 

Katja GabriŽls wenste een jaar van politieke inzet, maar ook van warme momenten in familieverband, en niet te veel tegenslagen. Zij kwam terug op de uitslag van de gemeenteverkiezingen van 2012, die 'veel goesting in de toekomst' had gegeven, en verzekerde dat de ploeg, ook na de wijzigingen, zeker sterk is: "We hebben een sterk team. Onze ketting heeft geen zwakke schakels!" en, verwijzend naar de N-VA-nieuwjaarsreceptie: "het blauwe blok aan het been heeft de intentie om, met jullie steun, nog lang te blijven". "Hier is er geen kans op onbestuurbaarheid, maar op doen wat van ons wordt verwacht: geven van kansen, zorgen voor de nodige faciliteiten, voor de mensen die extra steun nodig hebben, kortom: zorgen dat allen hier graag wonen". "Maar er zijn ook uitdagingen", ging ze verder. Als gemeentelijke vernoemde ze de vergrijzing, de verdere informatisering, de integratie van het OCMW in de gemeentelijke diensten. "Dit moet gebeuren zonder de toekomst te hypothekeren, door duidelijke keuzen te maken." En ook: "Ondanks de belastingvermindering, waardoor de gemeente intussen zo'n twee miljoen euro minder ontving, en met de besparingen op hogere beleidsniveaus staat Berlare niet stil." Ze herhaalde al de projecten die in 2015 zijn gepland en het overzicht van de projecten die een visie op lange termijn aantonen: het natuuronwikkelingsproject en het Donkfront. "Want de Donk is aan een opfrissingbeurt toe."

 

Nationaal dan. Ze dankte de kiezers voor het resultaat bij de verkiezingen vorig jaar en de nationale voorzitter die het mee mogelijk maakte dat de partij in alle regeringen zit. Ze verzekerde dat de partij er met ambitie zit en dat de liberale visie in de regeerakkoorden zit. Investeren en ondernemen om de economie terug te laten groeien en dus werk te creŽren, wat mogelijk maakt om solidair te zijn waar nodig, noemde zij de kernpunten van deze visie. "De jongste weken hoor ik vooral veel slogans en karikaturen als reacties zoals 'belastingregering', 'kille en harde regering', 'besparen op gewone gezinnen' en 'laat de rijken belasting betalen'. Dat klinkt goed want wie van jullie vindt niet dat hij tot een gewoon gezin behoort en wie wel dat hij een rijk gezin heeft? Vld wil dat iedereen een steen bijdraagt, maar er is geen kant en klare oplossing, geen formule zonder de middenklasse aan te spreken. Wij willen echter niet dat vooral wie hard werkt of dat heeft gedaan en al veel heeft betaald, opnieuw extra wordt belast." Waarna ze aangaf dat in dit land 32 jaar wordt gewerkt ("Enkel

in Griekenland is het minder"), dat in 2060 er maar twee werkenden per gepensioneerde zou zijn, dat hier maar 1 op 3 in de privťsector werkt en dat er maar 2 op 3 die kunnen werken dat ook doen. "De kost voor pensioenen bedroeg tien jaar geleden 25 miljard, nu 40 miljard. En we zijn al het land met de derde hoogste belasting. Er is verandering nodig." "We besparen niet voor het plezier, maar om terug zuurstof te geven, perspectief voor de toekomst." Over de toegenomen veiligheidsmaatregelen vond ze dat alert zijn nodig is, maar ook dat persoonlijke vrijheid het beste wapen is tegen terreur.

26-1-2014
"Jullie hulp zal nodig zijn"

De 'moeder der verkiezingen' was toch zowat het hoofdthema tijdens deze nieuwjaarsreceptie. Gesterkt door het nog redelijk jonge heel goede verkiezingsresultaat in 2012 en door de uitslag van de enquÍte van Het Nieuwsblad ("gemeente waar de inwoners het liefste wonen") maakten zowel voorzitter Luc Vande Meirssche, burgemeester Katja GabriŽls als Vlaamse volksvertegenwoordiger en senator Jean-Jacques De Gucht zich sterk dat de partij opnieuw zal kunnen rekenen op een sterk campagneteam en op de steun van velen uit de gemeente. "Om de komende vijf jaar opnieuw sterk te kunnen wegen op het beleid". Maar blijkbaar minder op het Europese, want daar werd niets over gezegd.

De voorzitter vatte het voorbije jaar samen als het jaar van het engagement, van de geŽngageerde burger. Hij zag dat in de opkomst tijdens de interne bestuursverkiezingen waardoor dat bestuur sterk kon verjongen. Maar ook door de herstart van de Open Vld-vrouwen, als Blauwe Madammen, door de inbreng die de afdeling na interne groepsgeprekken had kunnen doen tijdens het ideologisch congres, en door het gemeentebeleid, met het meerjarenplan zonder belastingverhoging als voorlopig hoogtepunt. "Het resultaat van de krantenenquÍte bewijst dat we dat beleidsplan - via de adviesraden - goed hebben uitgelegd." Bij de verkiezingen komen uit de afdeling alvast al Katja GabriŽls en Karel De Gucht op. "En wie weet hebben we er nog in petto", bleef hij nog wat geheimzinnig. Hij stelde dat men ook in Brussel rekent op het sterke campagneteam uit deze gemeente.

De burgemeester herhaalde uit vorige toespraken dat het resultaat in 2012 ook tot verantwoordelijkheidszin opriep, omdat al die kiezers nu ook verwachten dat men minstens even goed doet. Het meerjarenplan noemde ze alvast een succes: de belofte van geen belastingverhogingen gehouden, subsidies aan verenigingen en dienstverlening niet verminderd. Dat de recente krantenenquÍte had aangegeven dat hier de meeste tevreden inwoners wonen, vond ze schitterend. Zeker toen op haar vraag: "Wie van de aanwezigen is door de krant gebeld voor die enquÍte?", slechts een iemand de hand opstak. "Er is dus nog marge voor betere cijfers!" De oppositiereacties op dat resultaat kregen minder bijval "De ene partij heeft eigenlijk geen reactie. Ook tijdens de gemeenteraadszittingen doet ze niets dan zich te onthouden. Zonder visie, zonder voorstellen. De andere heeft het over twee dossiers. Men moet echter eerlijk blijven en de mensen geen blaasjes wijsmaken." Over de kinderopvang zegt ze dat dit een van de prioriteiten was, en dat met twee nieuwe opvanglocaties (Overmere en Uitbergen) en het verhogen van de opvangcapaciteit (Overmere van 56 naar 70, Berlare in de week naar 70) al heel wat was bereikt. "Ook hier toonde een enquÍte dat 90% van de ouders tevreden zijn." En over de AMI: "Dat gebouw was gekocht vůůr de crisis, vůůr de aankoop van het kasteelpark. Dat en de uitslag van de interne audit deed ons besluiten een andere oplossing te kiezen. Wou de CD&V dat we dan toch een nieuw gemeentehuis zouden bouwen? Bovendien heeft die partij alle beslissingen in dit dossier mee goedgekeurd." Ze brak een lans om verder een vriendengroep te blijven, die samen werkt en plezier maakt. "Enkel zo zal je aan het einde van je carriŤre niet gefrustreerd zijn."  Ze verdedigde nog haar keuze om geen belastingen te verhogen en om te besparen, met toch nog ruimte voor heel wat investeringen. Voor de toekomst blijft ze positief, al beseft ze dat het voor de partij een moeilijke 'moeder der verkiezingen' kan worden. Ze riep iedereen op om de volgende 17 weken of 119 dagen volop mee te werken. Als slot somde ze nog eens het aantal Open Vldvrouwen op in de gemeenteraad ("En omdat Anneleen Roels volgende week Frank Van Laere opvolgt - veel geluk over het water! -, zijn we met 9 vrouwen op 14") en in de OCMW-raad (3 op 6) op, waar ze de nieuwe vrouwelijke ontvanger en het politiehoofd bijvoegde om aan te geven dat Berlare ook daar een voorbeeld is. "Straks zal men hier nog quota voor mannen vragen..." En Karel De Gucht, "die toch de weg heeft bereid voor dit liberaal succes in deze gemeente", kreeg bloemen omdat hij morgen 60 wordt.

Zoon Jean-Jacques was gastspreker. "Het is altijd speciaal te komen spreken in de gemeente waar ik opgroeide, leerde plakken en campagne voeren, en de eerste stappen in de politiek zette." Over Berlare zei hij dat het duidelijk blijkt dat dit een gemeente is die vooruit wil, de toekomst met vertrouwen tegemoet kijkt. Op het Vlaamse bestuursniveau had hij heel wat kritiek: stil gevallen, doorschuifregering, regelneverij en te veel belastingen. "Vlaamse bedrijven gaan naar WalloniŽ omdat het daar sneller gaat. Wie dat een aantal jaren geleden had durven voorspellen ..." Met de Open Vld wordt het een regio die vooruit wil, waar men het heft in eigen handen kan nemen, stelde hij. In de federale regering heeft de partij boven haar gewicht gewerkt. "Wij hebben aanvaard deel te nemen om na meer dan 500 dagen uit de crisis te komen, hoewel we na ons verlies liever een bezinningsperiode hadden gehad. Maar onze drie vertegenwoordigers leveren meer dan schitterend werk." Waarop een overzicht volgde van de prestaties van Van Quickenborne/De Croo voor pensioenen ("De mensen weten nu wat ze kunnen verwachten, dat hun pensioen is verzekerd"), Turtelboom ("In justitie beweegt eindelijk iets, er komen drie nieuwe gevangenissen, ook straffen van vier maand worden uitgevoerd") en De Block ("Een menselijk en duidelijk migratiebeleid"). En uit het werk dat in het parlement is geleverd noemde hij de snel-Belgwet en zijn eigen inspanningen om, na zeven jaar, ook voor minderjarigen euthanasie mogelijk te maken. Ook hij besloot met de komende verkiezingen en met de oproep om mee te werken om de komende vijf jaar mee het verschil te kunnen maken.

27-1-2013
Fier, dankbaar, bescheiden, voorzichtig

Omdat nationaal voorzitter Gwendolyn Rutten naar de Zevende Dag moest, diende de lokale afdeling op het laatste moment nog iemand anders als gastspreker uit te nodigen. Dat werd Alexander De Croo, minister voor Pensioenen en de vorige nationale voorzitter. Het werden toespraken met woorden van trots, dank en met oproepen tot voorzichtigheid en verdere steun.

Plaatselijk voorzitter Luc Vande Meirssche bedankte allen voor hun inzet, van een steen tot een rots, bij het behalen van het verkiezingsresultaat: "14 zetels op 23, nog nooit gebeurd in deze gemeente". Hij benadrukte het belang van de doorstart van Jong Vld, "een groep met kwaliteiten, ondernemend, verantwoordelijkheidszin, enthousiast, bekwaam om te organiseren en te improviseren". Voor de nieuwe legislatuur was hij tevreden dat de eigen mensen opnieuw het beleid kunnen bepalen. "Want", verwijzend naar de eerste OCMW-raadvergadering, "de oppositie heeft duidelijk geen betere alternatieven."

De minister begon met nederig ontzag: "In Brakel haalden wij 11 op 23 zetels. Berlare toonde wat voor mij de inzet voor binnen zes jaar wordt." Voor 2013 hoopte hij alvast op een jaar zonder verkiezingen. "Zelf kan ik 'de prise' niet meer uittrekken en ik heb vertrouwen in de nieuwe voorzitter dat ook zij dat niet zal doen". Inhoudelijk stelde hij dat het dit jaar over de essentie moet gaan. Voor Open Vld zijn dat: "uw straat, uw gemeente, jobs, pensioenen en veiligheid". Voor de laatste drie verzekerde hij dat de partij, hoewel niet de grootste in de regering, haar stempel drukt. "We toonden aan dat we kunnen besparen zonder meer belastingen te vragen, en aan de EU-voorwaarden te kunnen voldoen." Dat laatste zorgde, volgens De Croo, ervoor dat BelgiŽ minder dan 3% betaalt op de leningen, tegen 7% vroeger: "waardoor we een miljard minder moesten uitgeven. Zoniet hadden we de BTW met 1% moeten verhogen." "Maar we moeten nog meer doen, vooral nog meer respect tonen voor wie werkt." Bij het inter-professioneel akkoord rekent hij op een goede regeling voor de uitbetaling van overuren en voor flexibelere werkomstandigheden om tweeverdieners werk en privť beter te laten combineren. Over de pensioenen beklemtoonde hij de recente - "na 20 jaar" verwezenlijkingen zoals de gelijkstelling tussen zelfstandigen en werknemers, en het mogen bijverdienen wanneer men 42 jaar heeft gewerkt. Hij kondigde nog hervormingen aan onder meer voor het pensioensparen en ook nog de opmaak van een 'echte studie, geen groen- en witboek' over de evolutie van de pensioenen. Ook over veiligheid en justitie had hij het. "Turtelboom heeft geen gemakkelijk departement. Maar er is al een verstrenging van de wet Lejeune, de enkelbandstraffen zijn nu uitvoerbaar, en in 2013-14 komen er drie nieuwe gevangenissen bij waardoor ook straffen tot drie jaar kunnen worden uitgevoerd." En dan was er nog het migratie- en asielbeleid. "Ik had niet de juiste persoon hiervoor aangeduid, werd gezegd. We zijn Maggie De Block echter blijven steunen omdat onze partij in mensen gelooft, iedereen kansen geeft, ook als ze er niet uitzien zoals wordt verwacht. Het resultaat: op een jaar is het asielbeleid veranderd, vermindert de instroom en moeten mensen niet meer in hotels of op straat overnachten." Hij besloot met: "Toen we begonnen werd gezegd: 'dat is onmogelijk in BelgiŽ, met de Franstaligen" en we hebben aangetoond dat dit het land is van het mogelijke", en met de oproep - zoals Katja GabriŽls vorig jaar - om mee te helpen om de liberale boodschap mee uit te dragen.

Katja GabriŽls noemde de receptie een van de belangrijkste van de maand: die voor de eigen partijleden. 2012 was het jaar waarin naast besturen ook de verkiezingen dienden voorbereid. "Er werd niets aan het toeval overgelaten en de slogan 'Doen' was ons op het lijf geschreven. En gelukkig hadden we geen Fyra besteld: zonder vertragingen bereikten we de verkiezingen. We hadden hoge verwachtingen, maar bleven realistisch. Het resultaat was prachtig. Ook de plaatselijke Ivan De Vadder had dit niet voorzien." "5185 stemmen op iets meer dan 10.000, een ledenaantal dat intussen tot 615 is gestegen. Vandaag mogen we nog eens nagenieten. Maar nu moeten we weer aan het werk." Ze beloofde de kiezer niet teleur te stellen. GabriŽls wees er op dat dit het resultaat was van de werking van de voorbije zes jaar, maar bedankte ook allen die de dertig moeilijke oppositiejaren voordien de kar zijn blijven trekken. "Jullie hebben de weg voor ons geŽffend." Voor de nieuwe legislatuur zette ze eerst de vrouwelijke inbreng in de verf: "Drie op zes van de Open Vld-vertegenwoordigers in de OCMW-raad zijn vrouwen, en acht op de veertien in de gemeenteraad. En we hebben de enige vrouwelijke burgemeester in het waasland. Maar ik heb de mannen nog niet horen klagen." Ze beklemtoonde dat ook voor de komende jaren bescheidenheid belangrijk blijft - "na jaren van succes kunnen jaren van achteruitgang volgen" - en daarom ook het in stand houden van de groep. "We moeten ook opnieuw besturen voor alle inwoners, beslissingen nemen waar iedereen van kan profiteren." Zoals tijdens de gemeentelijke receptie kondigde ze aan dat - als gevolg van de crisis - het meerjarenplan zal afhangen van het resultaat van de gemeentelijke audit: "Zorgen voor doordachte plannen, uitzetten van realistische plannen, van prioriteiten, met aandacht voor wie het minder goed heeft, met behoud van dienstverlening, indien nodig met eerst intern te besparen." Verwijzend naar de recente studie over algemene kennis bij studenten in lerarenopleiding: "De gemiddelde burger weet niet wie wat heeft beslist, wel wat de impact op zijn leven is. Het is dus belangrijk dat we de juiste beslissingen nemen, maar ook dat we het belang inzien van een uitgebreid sociaal weefsel, van het verenigingsleven en van iedereen die zich vrijwillig inzet voor deze gemeente." Ze besloot met de mandatarissen een hart onder de riem te steken: "Jullie kunnen het, ik ben fier jullie te mogen leiden", maar ook met een herhaling van oproep tot werkkracht: "Succes haal je niet door de lift te nemen, je moet de trap nemen".

29-1-2012
Open Vld vraagt de kans op een doorstart

In dit jaar van gemeenteraadsverkiezingen ging het in de weer goed gevulde Stromingzaal hoofdzakelijk daar over. De Open Vld pakte ook al uit met 21 van de 23 namen die maximaal op de stemlijst mogen staan. Burgemeester en lijsttrekker Katja GabriŽls vroeg de kans op een doorstart, om de volgende jaren de voor Berlare ingeslagen weg te mogen verder zetten. "Wij rekenen op u, u kan op ons rekenen", besloot ze.

Plaatselijk voorzitter Luc Vande Meirssche zei dat zowel de afdeling als het college van burgemeester en schepenen meer hadden gedaan dan beloofd. Wat de partij betreft, was dat vooral een snelle start met het zoeken van kandidaten en het houden van een enquÍte waarvoor de mandatarissen aan elk huis in de Donkgemeenten hadden aangeklopt. De resultaten worden nu in detail geŽvalueerd. Volgens de voorzitter was wel al duidelijk dat de bevolking graag deelneemt aan het gemeenschapsleven en aan de initiatieven die worden opgezet, dat men de inspanningen van de gemeente apprecieert en liever niet te veel belastingen betaalt. Hij beloofde dat de suggesties zullen worden verwerkt in het verkiezingsprogramma en in de beleidsnota's. Aan een van de veel vermelde aandachtspunten - parken, pleintjes en plantsoen - zal al dit jaar worden gewerkt. Hij was blij nu al de (meeste) kandidaten te kunnen voorstellen en was ervan overtuigd dat men met het gevoerde beleid en met Katja GabriŽls - "Een lijsttrekker die de andere partijen ons benijden" - in de polepositie vertrekt.

Katja GabriŽls zei fier te zijn over de grote opkomst. "De partij beweegt, breidt uit, maar brengt ook mensen bij elkaar", besloot ze daar uit. Ze gaf aan er, nadat de partij van de kiezer de kans had gekregen, met de ploeg onmiddellijk te zijn ingevlogen en dat de juiste richting was ingeslagen. "We hebben gedaan wat moest, zorgden voor dienstverlening zonder onderscheid, zonder hokjesdenken, en met aandacht voor de bekommernissen van iedereen." De sp.a werd bedankt voor de loyale samenwerking bij het realiseren van de vele initiatieven die ze opnoemde. "Want we hebben heel veel gedaan, zelfs meer dan gepland." Zo kwam er plots de mogelijkheid voor de aankoop van het kasteeldomein "waarvoor we alles uit de kast hebben gehaald om dat mogelijk te maken". Ze noemde al die initiatieven nuttig en nodig om deze gemeente een moderne gemeente te maken waar mensen graag wonen en werken. Naast al deze infrastructuurwerken benadrukte ze ook de menselijke factoren, de initiatieven om de woonomgeving aangenaam te maken, de aandacht voor de ouderen en de zwakkeren, het toerisme en ontwikkelingshulp. Zo had ze het ondermeer over de vernieuwde procedures en afspraken om met de gemeentelijke administratie de dienstverlening te verbeteren, de aandacht voor veiligere schoolomgevingen, de wateroverlast, kerstverlichting en kermis rond de kerk van Overmere, de mantelzorgpremie en de OCMW-bezoeken aan 80-plussers, initiatieven als Berlare Feest en andere, de oprichting van het GROS. "Wij zijn sociale liberalen die niemand in de steek laten! Maar die ook de middelen als een goede huisvader voorzichtig gebruiken", maakte ze de link naar wat ze de enige oppositieslogan noemde. "Wat wil de oppositie nu eigenlijk zeggen: dat we te veel of te weinig hebben gedaan? Ze keuren mee alle initiatieven goed en zeggen dan de ene keer dat we te veel doen, dan dat we nog meer hadden moeten doen. En dan hun enige slogen: de kas is leeg. Laat jullie niets wijsmaken. Eind volgend jaar zal Berlare nog Ä4,6 miljoen in kas hebben. We begonnen met Ä5,9 miljoen en hadden door de belastingvermindering elk jaar zo'n Ä500.000 minder inkomsten. Ook in de Dexiavergelijking van de verschillende gemeenten staat dat we het goed doen." Ze herhaalde dat het uitstellen van de bouw van het administratief centrum en van bijkomende serviceflats uit voorzichtigheid gebeurt. "Goed bestuur vraagt dromen hebben, vervolgens plannen, voorbereiden en een dossier opmaken, en dan pas beslissen of het plan wordt uitgevoerd."

GabriŽls besloot met een oproep. "We zijn goed op dreef. Oktober mag geen eindpunt worden en vragen dan ook dat de kiezer ons een doorstart geeft. Ik leerde dat men niet altijd krijgt wat men verdient en van thuis dat men eerst moet werken om iets te krijgen. Wij zullen dan ook nog hard blijven werken, maar vragen ook aan u allen om ons te helpen om de bevolking te overtuigen."

Dan volgde de voorstelling van de kandidaten (zie de Open Vld-site), in alfabetische volgorde omdat de orde nog niet is bepaald en er ook nog twee plaatsen moeten ingevuld. De voorzitter had eerder al de mensen bedankt die er nu, om privť en andere redenen, niet opstaan maar zich de voorbije jaren toch hard hebben ingezet. Die nieuwe namen: Anneleen Roels, Steven Vandersnickt, Tom Van Hauwermeiren, Lynn Vanhenden en Frank Van Laecke. Luc Vande Meirssche wordt de Berlaarse Open Vld-kandidaat voor de provincieraadverkiezingen die op dezelfde dag worden gehouden.

Wie ook op de lijst staat is Karel De Gucht. Die bevond zich nog in Davos waar hij deelneemt aan het Wereld Economisch Forum. Via een videoboodschap benadrukte hij zijn vertrouwen in de ploeg die de gemeente de voorbije jaren heeft geleid en beloofde mee alles te zullen doen om de bevolking te overtuigen de partij te laten verder besturen. Hij zei verder positief te zijn over het Europees project en de euro: "Read my lips: er zal niets misgaan met de euro". De sfeer in Davos noemde hij gelijkaardig aan die in Berlare zes jaar terug: er wordt echt nagedacht over de maatregelen die nodig zijn om de toekomst met vertrouwen tegemoet te gaan. "Ook in Berlare durfden we na te denken en kwam er een nieuwe wind. En het heeft gewerkt."

In de marge kon nog worden vernomen dat Open Vld de verkiezingen met vertrouwen tegemoet gaat, dat er vooraf geen akkoorden worden gemaakt, maar dat men zeker aan de sp.a een loyale partner had.

30-1-2011
Open VLD wil bij verkiezingen 2012 nog beter doen, en verzet zich tegen 'de nationalisten'

Voor het eerst gaf de grootste partij in de Donkgemeenten een nieuwjaarsreceptie in Stroming. En dat bleek geen overmoed: de zaal was heel goed gevuld. Voorzitter Luc Vande Meirssche zei dat ook het ledenaantal, nu meer dan 550, nog jaarlijks stijgt.

De gastspreker, de Gentse schepen Mathias De Clercq, was er al vlug na de opening van de receptie en werd dan ook niet door iedereen gehoord. Naar verluidt ging zijn toespraak over de moeilijke regeringsvorming, vooral veroorzaakt door de nationalistische partijen. Die aanval op 'de nationalisten' werd zowat de rode draad in alle speeches.

Vande Meirssche zei dat afdeling Berlare de tweede grootste is in het arrondissement Dendermonde-Sint-Niklaas, en dus ook groter is dan de afdelingen in steden. Dat grote aantal leden was vorig jaar massaal aanwezig tijdens het eerste burgemeesterbal en tijdens het eerste steakfestijn. "Omdat daar technisch een en ander was foutgelopen, is de receptie vandaag wat grootser", zei hij. Voor dit jaar kondigde hij naast het bal ook een gratis seniorennamiddag aan. De partij begint nu aan de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012. "Er moet een nieuw programma worden opgemaakt, want het vorige is al bijna volledig uitgevoerd"; klonk het. En: "De lijst wordt nog beter dan in 2006". Hij had er dan ook al goede hoop op dat, met de steun van de leden, een nog beter resultaat wordt behaald. "Bovendien", ging het verder, "het alternatief stelt weinig voor. Ik weet niet wat de CD&V in de gemeenteraad komt doen. Zij halen vooral oude koeien uit de gracht. Ze hebben blijkbaar nu pas het toerisme ontdekt, terwijl ze daar zelf zoveel jaren niets voor hebben gedaan. En in hun tienpuntenplan staan zaken die wij intussen al hebben uitgevoerd. Letten zij dan niet op ? En wat het JOC betreft, dat stond al in 1991 op de verlanglijst. Wij hebben het gerealiseerd." Over de N-VA wou hij kwijt te hopen dat leden die de 'rattenvanger van Hameln' hebben gevolgd, zouden terugkeren. "Die partij heeft bewezen het niet te kunnen. En bovendien, wat is hun nut in Berlare ?"

Europees Commissaris Karel De Gucht had het ook vooral over 'de nationalisten'. Hij vroeg zich af waarom Vlamingen ze achternalopen. "Bart De Wever is een verstandig man, vooral dan in tv-spelletjes, maar blijkbaar minder als politicus." Hij was verheugd dat zijn partij, enkele weken nadat hij hier op had gewezen, nu bereid is om verantwoordelijkheid op te nemen. "Want de overtuiging die stilaan begint te groeien dat er eigenlijk geen regering nodig is, is gevaarlijk en onjuist." Dat 'gevaarlijk' verklaarde hij met de noodzaak om iets te doen aan onder meer justitie, het migratieprobleem ("Waar ik in 2003 al op wees"), en om de economie te moderniseren. Bij dat laatste wees hij op de nood aan meer technologie. Het land splitsen vindt hij onmogelijk en verkeerd. Onmogelijk omdat BelgiŽ een Siamese tweeling is met ťťn hoofd, en omdat bij het splitsen van de schuld steeds zal worden gevraagd wie voor die schuld verantwoordelijk is. Het 'verkeerd' ligt bij de nationalistische achtergrond: het uitsluiten van mensen  en dus het beperken van de vrijheid van de mensen. "En zacht nationalisme bestaat niet."
Over Berlare zei De Gucht dat het goed wordt bestuurd, met aandacht voor de noden van iedereen, maar ook met verstandige keuzen. "Het terugschroeven van het Festivariaproject is daar een goed voorbeeld van." Hij herhaalde (zoals aan deze site eind 2009) dat Katja GabriŽls in 2012 de lijst trekt en dus volwaardig burgemeester wordt. "Ik wist dat zij het goed zou doen als dienstdoend burgemeester." Hij zei ook zelf op de lijst te zullen staan, als steun.

31-1-2010
"Gestegen ledenaantal is erkenning van beleid"

Het werd uiteindelijk niet 11 uur maar twee uur later, wanneer de nieuwe nationale voorzitter in de te kleine zaal Fina arriveert. "Hij wordt dan ook zowat overal gevraagd. We zijn blij dat hij aanvaardde om naar hier te komen", zei plaatselijk voorzitter Luc Vande Meirssche, die De Croo in zijn eigen toespraak wel eerst Alexander De Grote noemde.

Luc Vande Meirssche begon met de opsomming van al wat de jongste tijd slecht ging: crisis, werkloosheid, de moeilijkheden in de eigen partij (nationaal), maar voegde daar zoals Popper-Verhofstadt aan toe dat positief zijn een morele opdracht is. Op hogere niveaus zag hij daar reden toe omdat 'liberalen daar het verschil maken' en omdat er blijkbaar terug bereidheid is om samen te werken om de goede tijden van de partij terug te laten keren. Plaatselijk toonde de stijging van 380 naar 526 leden ("En dagelijks komen er nog bij.") dat de bevolking het nieuwe beleid ondersteunt. Hij somde de realisaties op die op drie zijn verwezenlijkt en waarmee wordt getracht om de bevolking, individueel en in verenigingen, meer kansen te bieden.  "Wij willen in tegenstelling tot de vorige meerderheid vooral niet betuttelen", benadrukte hij.

Karel De Gucht dankte voor de steun aan de partij en had het ook over de verwezenlijkingen, "dankzij een college van burgemeester en schepenen die zich vooral neutraal opstellen, die iedereen ten dienste willen zijn. In tegenstelling tot vroeger, waar je ofwel bij 'de goede' ofwel bij 'de slechte' behoorde."

Nationaal voorzitter Alexander De Croo had het over de rol van zijn partij op federaal en Vlaams vlak en over zijn eigen partij.

Wat de federale regering betreft, gaf hij aan dat men daar de zaken scherp blijft stellen om veranderingen mogelijk te maken. ďDank zij de Open VLD-ministers worden inspanningen geleverd om - zoals de EU terecht vroeg - sneller een begrotingsevenwicht te bereiken. Het spaarzame eekhoorntje was het symbool van de liberalen. Maar ook het MR steunde Vanhengel niet. Hij heeft getoond dat als liberalen op hun strepen staan, ook de PS moet buigen.Ē Dat begrotingsevenwicht noemde hij ook de eerste stap om het pensioenstelsel voor de toekomst veilig te stellen. ďMeer dan 20 jaar hadden sp.a- en PS-ministers van pensioenen de opdracht niets te veranderen. Nu moet er wel iets gebeuren. Wij zullen daar voor zorgen.Ē En over justitie zei De Croo: ďDe politiehervorming door Paars wordt door iedereen als een succes ervaren. Iets dergelijks moet ook voor justitie, waar nu te weinig gebeurt. Dat een school moet verhuizen omwille van straatgeweld toont aan dat justitie ook een Ďstokbeleidí moet hebben: straffen indien nodig.Ē

Over de Vlaamse regering zei hij dat men nu de liberalen er niet inzitten, men inziet dat zij er de tien jaar voordien het verschil maakten.  ďNu wordt daar alles vooruitgeschoven.Ē Over Opel stelde hij: ďTot nu had Kris Peeters het dossier goed aangepakt, maar sinds de aangekondigde sluiting volgt hij het ABVV-verhaal van: je moet je geen zorgen makenĒ. ďIk geloof echter niet dat het plan om Vlaamse elektrische Minervas te maken haalbaar is. Mirakels komen zelden voor. Je moet investeren in mensen, in opleidingen. Maar de mensen ook op hun verantwoordelijkheden wijzen: niet door grote ontslagpremies in een afhankelijkheidsposities verzeilen, maar door opnieuw werk te vinden zelf vooruitgaan.Ē

Over de eigen partij herhaalde hij dat die ďopnieuw een ideeŽnpartij moet worden die aantoont zaken te realiserenĒ. De Croo riep de leden op om zich allemaal samen voor de partij in te zetten. ďEgoís moeten inzien dat als het schip zinkt, zij mee ondergaan.Ē Zelf wil hij als partijleider de lijnen uitzetten ďzonder daarom zelf in het daglicht te moeten staanĒ.

25-1-2009
"Enige partij die uitdagingen met positieve voorstellen wil aangaan"

(Door het samenvallen met de nieuwjaarsreceptie van sp.a - waarvoor de uitnodiging veel eerder was ontvangen - werden de toespraken van voorzitter Luc Vande Meirssche en van Karel De Gucht gemist. Daardoor werd de samenvatting van de toespraak van de voorzitter later bijgezet.)

Open VLD organiseerde, na twee jaar zonder, opnieuw een nieuwjaarsreceptie. En de opkomst in Chiwawa leerde dat het een geapprecieerd initiatief was.

Omwille van problemen op de R4 en van 'bestuurders die trager reden dan mocht' kwam gelegenheidsspreker Jean-Jacques De Gucht (die ook in Zelzate had moeten spreken) pas heel laat aan. De toespraken van voorzitter Vande Meirssche en van vader Karel waren toen al lang voorbij en verschillende mensen al weg. De jonge senator  verontschuldigde zich hiervoor tijdens zijn wellicht eerste toespraak in Berlare. Hij kondigde ook al meteen aan dat dit vermoedelijk zijn laatste maand in Berlare wordt want binnenkort is 'zijn bad in Aalst geÔnstalleerd'. Hij dankte alvast al diegenen die hem hier hebben gesteund en hoopte dat hij ook in de toekomst op Berlaarse hulp mag rekenen bij het plaatsen van borden. Dat zal dit jaar al nodig zijn want hij komt op de Oost-Vlaamse lijst, "om te steunen" dus wellicht niet bovenaan.

"De Open VLD is meer dan nodig" was de centrale boodschap in zijn toespraak. Wat het federale niveau betreft hoopte hij dat er eindelijk bestuurd wordt en knopen doorgehakt. "De voorbije jaren was mijn vader zowat de enige die bestuurd heeft." J-J De Gucht riep op om de maatregelen te treffen die nodig zijn om de uitdagingen die op ons af komen aan te gaan, om de gezondheidszorg te rationaliseren door de barema's te verlagen zonder de zorgkwaliteit te verminderen, en om duidelijke beslissingen te nemen over welke overheid over wat mag beslissen. Dat Open VLD nodig is bewezen hem onder meer de doorgevoerde lastenverlaging, de jobkorting, het afschaffen van het registratierecht en het schuldenvrije Vlaanderen in een failliet BelgiŽ. "Wij zijn de enige partij die echt vooruit wil. De andere partijen zijn altijd 'tegen' en durven niet naar te buiten komen met een visie. Wij willen met een positieve visie de toekomst aanpakken."

(Aanvulling) Voorzitter Vander Meirssche had het na zijn wensen over de gevolgen van 'een blauw bestuur met twee burgemeesters dat zijn beloftes houdt' en "waartegen de oppositie geen alternatief heeft". Hij doelde hierbij onder meer op de belastingverlaging, die werd doorgevoerd zonder de dienstverlening te verminderen (gemeentehuizen langer open en bouw van een nieuw administratief centrum). De aankoop van het kasteel 'aan interessante condities' en met subsidiŽring van de restauratie, en de fontein in het Donkmeer ("Waar het vorige college zei dat dit niet mogelijk was.") noemde hij als andere verwezenlijkingen die aantonen 'waar een wil toe in staat is'. Hij riep de aanwezigen op om verder mee te helpen aan een blauw bestuur 'voor een beter Berlare'. Eerder had hij gezegd dat hiervoor een goede verstandhouding, een goede sfeer en een open samenwerking nodig zijn, "een opdracht voor ons allemaal: van minister tot militant, schouder aan schouder samenwerken."

 22-1-06
"Alternatieve financiering was VLD-voorstel"

De VLD is van plan er voor te gaan, bij de gemeenteraadsverkiezingen. En met Karel De Gucht als lijsttrekker. Hij had het vrijdag al aangekondigd tijdens het Canvas-programma 'Morgen Beter'. Vanmorgen tijdens de nieuwjaarsreceptie gaf hij de verklaring: "Ik zie het als een plicht tegenover mijn gemeente en tegenover de partij om, ondanks mijn vele activiteiten in het buitenland, me volop in te zetten voor een beter beleid." En hij reageerde op het nieuws over de mogelijks snellere realisatie van het OCMW-rusthuis: "Dat is dank zij de VLD die de alternatieve financiering heeft aangebracht en uitgewerkt. En gelukkig maar, want de vernieuwing is dringend nodig."

Voorzitter Gunther Cooreman begon met de 14 huidige mandatarissen te bedanken die de voorbije jaren in gemeente- en OCMW-raad "voor een kritische opbouwende oppositie hadden gezorgd". Hij was er van overtuigd dat zijn partij de volgende zes jaar voor een beter bestuur kan zorgen. Kritiek was er op het verplaatsen van de kermis in Overmere ("Wij zullen die terugbrengen naar het plein"); op het museum aan het Donkmeer ("Inhoud en inrichting kosten al Ä 740.000, en subsidies lijken er niet te komen, dus de Berlaarse belastingbetaler betaalt."); over het OCMW-rusthuis ("Gedurende dertig jaar beleid is men er niet in geslaagd het dossier rond te krijgen, terwijl geld naar prestigeprojecten gaat."); de verminderde dienstverlening in de deelgemeenten; het jeugdbeleid ("Met de verkiezingen in zicht belooft men een principebesluit over het ontmoetingscentrum. Wij zullen voor een snelle realisatie zorgen."); en de verhoogde belastingen ("Om prestigeprojecten uit te voeren. Wij gaan ze verlagen.") Over de kandidaten wou hij kwijt dat op twee namen na de kandidaten bekend zijn, dat de lijst nog sterker is dan in 2000, en met een kwalitatief sterke vrouwelijke inbreng.

Karel De Gucht had het eerst over hoe de VLD federaal en Vlaams een belangrijke rol vervult. "Het generatiepact leidt niet alleen tot belangrijke lastenverlagingen, het zorgde voor het eerst voor een nieuwe discussie. Niet langer is de vraag wat er nog kan bijkomen, maar hoe we de huidige welvaart kunnen behouden. Het is niet iets waar je altijd applaus voor krijgt, maar een noodzakelijke discussie om de sociale bescherming voor iedereen te blijven betalen. Niet alleen socialisten zijn daarover bezorgd. En dat het met beter beleid kan, is intussen bewezen. Tijdens de jongste regeringsonderhandelingen stond ik op een maximale stijging met 3% van de ziektekosten. Nu blijkt dat het mogelijk is." In het Vlaamse beleid werd eveneens belastingvermindering mogelijk. "Wij stonden er op dat van de nieuwe middelen minstens 1/3 zou terugvloeien naar de belastingbetaler. Op kruissnelheid wordt dat Ä540 miljoen per jaar of 16.000 frank per belastingbetaler. Dat is toch wel iets. En niet te danken aan het 'goede CD&V-model' en aan Leterme. VLD-minister Van Mechelen is daar de stille drijvende kracht achter. En het was De Gucht die dreigde de onderhandelingstafel te verlaten als die belastingvermindering er niet kwam. En ja, het OCMW-rusthuis. De VLD steunt volop de vernieuwing ervan. En onze partij kwam op de proppen met een voorstel voor alternatieve financiering en voor de technische uitvoering ervan. Daardoor kan het nu toch vroeger gerealiseerd dan enkele maanden geleden nog gevreesd."

De verkiezingen dan. Hij herhaalde dat er tot 2000 in Berlare een en ander is gerealiseerd. "Maar tijdens deze legislatuur is er slecht bestuurd. Te veel belastingen, nutteloze projecten, op een of twee uitzonderingen na een slecht schepencollege. Noem me een gemeente van 14.000 inwoners met drie culturele centra.  En moet Berlare er alleen voor opdraaien om de democratie uit te leggen ? Nog een 'realisatie' van het schepencollege: een milieubeleidsplan laten maken van 300 blz, met tien actiepunten, die niemand nog zal lezen. Je hebt zo een dik dossier niet nodig om te zien wat moet gebeuren op milieugebied, maar vooral schepenen die hun gemeente kennen." Volgens De Gucht heeft de partij de nodige troeven om de huidige meerderheid te breken. "Er komt een goed programma op mensenmaat, doorzichtig, verstaanbaar, gebaseerd op de echte noden en met minder belastingen. En de VLD zal een kwalitatief beter schepencollege kunnen afvaardigen." Over zijn eigen ambitie was hij duidelijk: hij gaat er voor ondanks zijn vele activiteiten als minister.

Er waren twee niet vooraf aangekondigde sprekers. Provinciaal afgevaardigde Van Gaever herinnerde er aan dat er op 8 oktober ook provinciale verkiezingen zijn en aan hun belang voor een provinciale werking met aandacht voor de noden van de burger. Hij vulde de plaatselijke sprekers aan over 'het slechte plaatselijke beleid'. "Dit jaar wordt beslist welke gemeenten onafhankelijker de eigen ruimtelijke ordening mogen invullen. Er zijn daar een vijftal criteria voor te vervullen, onder meer het opmaken van een gemeentelijk structuurplan. Berlare is daar nog niet in geslaagd." En staatssecretaris Van Quickenbornť is duidelijk een fan van De Gucht, die hij als een combinatie van verdediger van mensenrechten en van zakelijkheid noemde. Hij had het ook over de 160ste verjaardag, op 14 juni, van de liberale partij, de oudste van BelgiŽ.  

23-1-05
"Een nieuw beleid nodig"

Tennisclub Chiwawa was goed gevuld voor de nieuwjaarsreceptie. Het was daarom een goede gelegenheid om Gunther Cooreman, de nieuwe plaatselijke voorzitter, voor te stellen, en voor Karel De Gucht om een eerste keer op te roepen zich klaar te houden voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Luc Vander Meirssche, die zich kort voor de tweede ronde in de voorzittersverkiezingen had teruggetrokken, wees op het belang van eenheid in de partij om als groep naar die verkiezingen te kunnen toewerken. Als fractieleider zal hij met De Gucht de VLD-strategie voor de gemeenteraadszittingen uitwerken. Gunther Cooreman benadrukte eveneens op de noodzaak om samen het volgende doel voor te bereiden: na bijna dertig jaar weer een liberale burgemeester in Berlare.

De minister van Buitenlandse Zaken had het dit keer over heel plaatselijke aangelegenheden. Hij prees de vorige voorzitter en wenste de nieuwe veel sterkte. "Maar zoals je voorganger moet ik je aanraden om luider te praten." Wat betreft de gemeenteraadsverkiezingen herinnerde hij er aan hoe de liberalen van 4 naar 10 zetels waren gegroeid en er bij de jongste verkiezingen heel dicht bij waren: een verschil van een twintigtal stemmen. Volgens De Gucht wordt het nu heel dringend dat er een ander beleid komt. "Voor 2000 moesten we toegeven dat het schepencollege het eigenlijk nog niet zo slecht deed. Na 2000 zit het college als los zand aan elkaar en maakt de burgemeester soms zelfs ruzie met zichzelf. Al is hij de jongste tijd zelfs vriendelijk tegen mij. Eigenlijk doet enkel schepen Vercruyssen echt nog moeite, maar hij schijnt nu te wachten op Godot. En die zou wel eens nooit kunnen komen." De Gucht zei de burgemeester te geloven als die zegt de volgende keer weer te zullen opkomen om zichzelf op te volgen, "een keuze die ons nog het beste zou uitkomen". Hij wees er op hoe de VLD er in was gelukt in de drie deelgemeenten een stevige basis uit te bouwen, maar waarschuwde toch voor overdreven optimisme. "We zullen een sterke lijst nodig hebben. En het VB zou ondanks de afwezigheid van vreemdelingen en een nooit zo geringe criminaliteit, een gevaarlijk resultaat kunnen behalen". Verder wou hij over die partij niets kwijt. "We moeten niet over hen praten, wel over onze eigen verwezenlijkingen", waarbij hij het had over het aangekondigde decreet over Vlaamse belastingvermindering, over het sociaal akkoord en de politiehervorming. "Wij zijn in het land de enige partij die echt belastingvermindering nastreeft, ja ook de Waalse zusterpartij moet daar regelmatig aan de noodzaak ervan worden herinnerd". Over de politiehervorming zei hij nog dat ondanks de oorspronkelijke kritiek en de belastingverhogingen die ook Berlare uitvoerde, Berlare en zeker Zele ("Omdat die voordien al veel in politie hadden geÔnvesteerd") zeker geen schade hebben geleden, integendeel nu over een politie beschikt die haar taak aankan. Hij besloot met de oproep om die boodschap uit te dragen en zo te trachten ook dat kleine aantal resterende kiezers dat vorige keer te kort kwam te overhalen nu toch voor de VLD te stemmen.

25-1-04
VLD wil een Vlaanderen boven de middelmaat en De Gucht trekt Oost-Vlaamse lijst

Boven middelmaat - Vreemdelingenstemrecht

Aan het buiten nog niet volledig hernieuwde tenniscentrum Chiwawa lag vanmorgen de blauwe loper uit. De Vlaamse (liberale) minister-president, de nationale VLD-voorzitter en heel wat lokale en regionale mandatarissen en leden konden dat wellicht appreciŽren. Plaatselijk voorzitter Luc Vander Meirssche ging na de nieuwjaarswensen in op het dossier van de bouwmaatschappij, minister-president had een positieve opdracht voor de leden en Karel De Gucht maakte bekend dat hij in deze provincie - "waarvan de verkiezingsoverwinning zal afhangen" - de lijst trekt.

Dit jaar waren er, op VTM en ondergetekende na, weinig andere niet-partijleden. Dat was ook niet nodig om de zaal goed vol te laten lopen. "Een 200-tal", schatte De Gucht tevreden.

De komende verkiezingen stonden, zoals te verwachten was, centraal in de toespraken. Luc Vander Meirssche had ook wat plaatselijke boodschappen. "Een goed werkende fractie in de gemeenteraad, waarin alle tien de raadsleden, ook de vijf nieuwelingen, zich in een onderwerp hebben gespecialiseerd en regelmatig tussenkomen. Daarnaast beschikken we over een uitstekende OCMW-fractie en een bestuur dat de dossiers goed voorbereidt", evalueerde hij de plaatselijke ploeg. Het punt over bouwmaatschappij Hulp in Woningnood, dat maandag voor opschudding zorgde tijdens de gemeenteraadszitting, kwam nog eens aan bod. "Een voorbeeld van hoe de gemeente momenteel wordt bestuurd. Vanaf 2006 moet dat veranderen", aldus de plaatselijke voorzitter.

Boven middelmaat stijgen

Bart Somers noemde Berlare een voorbeeld van het groeipotentieel van de VLD. "Bij de federale verkiezingen haalden we 23% van de stemmen, hier meer dan 40%. Er is dus nog een groeimarge." Hij overliep hoe de regering - "Met de VLD als bepalende partij" - er de voorbije drie jaar "ondanks de ergste internationale economische crisis in decennia" er in was geslaagd het budget in evenwicht te houden en zelfs de schuld af te bouwen, "de Vlaamse van 250 naar 120 miljard". "En daarnaast ook nog aan lastenverlaging voor de bevolking en de bedrijven door te voeren." Volgens Somers begrijpen steeds meer mensen dat geen maatschappelijk paradijs mogelijk is op een economisch kerkhof. Het aangekondigde herstel van de economische groei was hoopgevend maar mocht de politieke prioriteit voor blijvende herstelmaatregelen niet naar de achtergrond duwen. "De concurrentie komt meer en meer van de hele wereld. Overal werkt men aan de kenniseconomie. Het is nu het moment om duurzame structurele maatregelen te nemen. En daarvoor hoort de VLD bij het beleid betrokken te blijven ! Dat wordt de inzet van de verkiezingen: ervoor zorgen dat die beslissingen er echt komen."

De leden kregen drie opdrachten mee. Ten eerste de kleine ruzietjes opzij zetten - "Sommigen gebruiken die om zich te profileren naar de verkiezingen toe, liefst nog met partijgenoten, want dan komt men sneller in de media" - en tonen dat de VLD eensgezind naar de verkiezingen stapt. Ten tweede optimisme uitstralen "omdat al zoveel is bereikt op zovele verschillende domeinen, zoals het verplicht inburgeringsdecreet dat rechten en plichten duidelijk maakt, de maatregelen i.v.m. ruimtelijke ordening waardoor de bulldozers vervangen werden door regels die zekerheid en kansen bieden, het sociaal statuut voor zelfstandigen en nog veel meer." Ten derde, "en wellicht het belangrijkste", aangeven waarover het werkelijk gaat. En dat is volgens Somers de keuze "tussen een Vlaanderen waarin de middelmaat de norm is, waarin afgunst heerst naar mensen die succes hebben, waar men streeft om meer te verdienen met minder te werken, en een Vlaanderen dat ambitie toont om boven de middelmaat uit te groeien, waar mensen hun creativiteit en de geboden kansen gebruiken".

Vreemdelingenstemrecht

Karel De Gucht gaf nog als nieuws mee dat hij lijsttrekker wordt voor de Vlaamse verkiezingen in juni. "Een zware opdracht want vorige keer stond Guy Verhofstadt eerste en De Croo tweede." Toch is zijn ambitie om het historisch hoogtepunt van de vorige verkiezingen (30% in Oost-Vlaanderen) minstens te evenaren. "Oost-Vlaanderen bepaalt wie de verkiezingen wint", hield hij voor. Achteraf gaf hij nog mee dat hij een opvolgersplaats op de Europese lijst beoogt. Overigens ging geen van de sprekers in op die verkiezingen.

De nationale voorzitter gaf nkb informatief nog mee dat hij dezelfde houding aanneemt als in het verleden, wat VLD-leden betreft die meewerken aan Vl.BL.-initiatieven: uit de partij zetten. De aankondiging in een zondagskrant van nog een aantal VLD-medewerkers aan het 'comitť tegen vreemdelingenstemrecht' was wellicht de aanleiding tot de VTM-aanwezigheid. De Gucht kondigde aan dat hij met die mensen, onder meer uit Dendermonde, deze week zal praten en zien of ze op hun standpunt blijven. Overigens is hij niet zo hard voor wie de petitie zou tekenen. "Het beste is ze niet te tekenen, maar ik beschouw die petitie niet als een echt meewerken aan een Blok-initiatief. Ik wil wel waarschuwen voor de methoden om ondertekenaars te ronselen. Zo kreeg ik het bericht dat ik als 'getekend' werd beschouwd en 24 uur de tijd kreeg om me van de lijst af te schrijven !"

 

19-1-03
Ward Beysen, doktersacties en verkiezingen beheersen VLD-receptie

Containerpark - Beysen - Doktersacties - Verkiezingen

Als je de nationale voorzitter en de eerste minister op je nieuwjaarsreceptie hebt dan mag je al redelijk gerust zijn dat er volk komt. Als dan juist voordien een partijlid, een Europees Parlementslid dan nog, bekendmaakt dat hij de partij verlaat, dan is de pers er uiteraard als de kippen bij om een reactie te horen. En bovenop kwam dan nog een ruime delegatie van Vlaamse en Waalse huisartsen, kinesisten en andere eerstelijnsmedici betogen. Kortom, het was druk in en rond feestzaal Fina vanmorgen.

Containerpark blijft wellicht
Maar eerst wat plaatselijk nieuws. Luc Vander Meirssche, plaatselijk VLD-voorzitter, kon na zijn nieuwjaarswensen alvast aankondigen dat de verhuizing van het containerpark naar de omgeving van het Donkmeer, wat het CD&V-schepencollege tijdens de jongste gemeenteraadszitting had voorgesteld, wellicht niet doorgaat. Deze week zal de meerderheid voorstellen om een uitbreiding te voorzien waar het park nu is gelegen, maar aan de overkant van de Bollewerkstraat. Naar verluidt zou intercommunale DDS met dit voorstel instemmen. "De oppositie heeft dan toch iets bereikt", stelde hij vast. De voorzitter zei verder dat de meerderheid deze week belastingverhogingen zal voorstellen: van 7 naar 8% voor de opcentiemen en van 875 naar 1100 onroerende voorheffing. De VLD is alvast tegen, want niet akkoord met de aangegeven reden. "De politiehervorming had Berlare niet veel meer moeten kosten indien men vroeger had geÔnvesteerd", herhaalde hij.

Over Beysen
Over Beysen had nationaal voorzitter Karel De Gucht weinig goeds te zeggen. "Iemand die zonder reden verbitterd natrapt naar de partij die hem toch naar het Europees Parlement stuurde en een Electrabel-mandaat bezorgde. Hij verdient meer dan de premier of dan ik en dan zo iets doen aan het einde van zijn carriŤre ..." De Gucht gaf hem geen kansen bij de verkiezingen en verwacht ook niet dat Beysen zijn mandaat in het Parlement zal afgeven. "Wie op zo een manier weggaat, zal ook wel zijn mandaat niet teruggeven."

Doktersacties
De dokters en andere eerstelijnsmedici kwamen betogen voor een beter statuut en voor eenvoudiger administratie. Zij vinden dat bij de conventie - een overlegronde tussen regering, huisartsen, specialisten en ziekenfondsen - een aparte begroting moet worden voorzien enerzijds voor eerstelijnszorg en anderzijds voor specialisten en ziekenfondsen. "In de huidige situatie staan wij in de minderheid. De andere partners beogen vooral de belangen van ziekenhuizen en zo blijft voor ons nog weinig over", zeggen de eerstelijnverzorgers. "Vandenbroecke gooit het geld tussen ons in en laat er om vechten. Dat is geen goede oplossing", stelde een van de artsen. In WalloniŽ leiden de acties al tot het stoppen van weekendwachtdiensten.

De betogers hadden eerder in de morgen premier Guy Verhofstadt thuis willen bezoeken, maar die was toen in Brussel. In Overmere stelde Verhofstadt voor om deze week een vergadering te houden. "Toch niet vergeten dat deze regering de eerste is die werkelijk rekening houdt met huisartsen. Welke beroepsgroep mag zeggen dat hun inkomen met 12 (consultaties) en 25% (huisbezoeken) stijgt ? En aan de administratieve vereenvoudiging werkt Vandenbroecke ook al", aldus Verhofstadt nog.

Verkiezingen
De verkiezingen dan. De Gucht vond het evident dat men tracht de grootste partij te blijven en het begonnen werk verder te zetten. "We kunnen aantonen dat we het beloofde hebben waargemaakt. De politiehervorming is er. De belastingen zijn, meer dan ooit tevoren verlaagd, voor particulieren ťn bedrijven. Ruimtelijke ordening kreeg een meer menselijk gezicht. En als liberalen zijn we nog nooit zo principieel geweest als in deze regering", klonk het nog als een sneer naar Beysen en Govaerts.

Tijdens een programmacongres (14-16 maart) wordt het verkiezingsprogramma vastgelegd. De Gucht gaf al twee hooflijnen aan: "Vlaanderen moet klaar staan als de economie weer beter gaat en er zijn oplossingen nodig voor een beter samenleven van autochtonen en allochtonen, waarbij beide groepen moeten beseffen dat er rechten en plichten zijn." Hij feliciteerde Verhofstadt voor het geleverde werk. "BelgiŽ is geen gemakkelijk land om te besturen. Maar hij heeft getoond er tegenaan te durven gaan en nieuwe dingen te doen."

Verhofstadt zelf gaf toe dat niet alle problemen zijn opgelost. "Is ook niet mogelijk in vier jaar. Maar wij zijn er alvast in gelukt aan te tonen dat de coalitie waarvan in 1999 was gezegd dat ze niet lang zou duren en waarbij werd gevreesd voor stabiliteit en zekerheid in BelgiŽ, toch de vier jaar kon volmaken. En we hebben iets kunnen doen bewegen. BelgiŽ wordt in het buitenland niet meer bekeken als de slechtste leerling, integendeel behoort tot de betere na drie jaar van begrotingsoverschot. Een klein, maar wie het kleine niet eert ..." Hij wees op de gevolgen van wat internationaal gebeurt. "Maar toch is er hier nog een kleine groei in tegenstelling tot de buurlanden en het aantal falingen is hier lager." Hij kondigde ook voorstellen aan om starters van nieuwe bedrijven te steunen. "Enkel als de economie draait, kan ook het sociale zekerheidsstelsel goed werken."

De premier vroeg de kans om verder te doen en het begonnen werk te mogen afmaken. "Ik hoop dat de mensen begrijpen dat extremisme enkel ander extremisme creŽert. Een De Winter maakte een Jahjah en beiden hebben elkaar nodig. Overigens heb ik nog geen dagvaardiging van Jahjah gekregen. Extremisme leidt enkel tot haat en biedt geen oplossingen aan. De VLD kan dat wel". Tot slot zei Verhofstadt nog niet aan de campagne te zijn begonnen. "We moeten nog verder regeren en BelgiŽ goed door de problemen loodsen die op ons afkomen", verwees hij onder meer naar de Irak-crisis, "een conflict dat wij met alle middelen trachten te vermijden".

 

links naar sites van verenigingen over:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

links naar
winkels en bedrijven uit deze gemeente

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

verkiezingen 14/10/12
 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje VÓrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 07/01/18. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2018 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.