Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

8-10-06: voorbereiding

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

verkiezingen 10-6-07
Verkiezingen 8-10-2006
Verkiezingen 13-6-04
Verkiezingen 18-5-03
CD&V nieuwjaar
VLD nieuwjaarsreceptie
sp.a nieuwjaar
vb  nieuwjaar

 

Omhoog
reacties burgers 

Zie ook: Wat kost een gemeente ? - Wensen van burgers - partijen op de rooster - verkiezingscolumns - Luc en Luc stoppen

 

Op deze bladzijde vindt u, de laatste eerst, berichten die verband houden met de aanloop tot de verkiezingen van 8 oktober 2006: de samenvatting van standpunten van partijen en kandidaten, voorstellen van drukkingsgroepen, een verslag van activiteiten die in de rand zijn opgezet. Meer eigen mening kan worden gevonden in de redactionele tekst, van de nieuwsbrief die bijna wekelijks wordt verspreid, en een week later hier te lezen is.Vanaf 8 oktober staat het verdere nieuws hier, te beginnen met de uitslag.

 

7 oktober 2006

De laatste loodjes

Caravans met zoweel mogelijk fietsers en auto's van zowel CD&V-NV-A en van VLD-Vivant zijn al opgemerkt. Nog andere laatste inspanningen die kunnen worden vermeld ? Laat het weten ...

 

5 oktober 2006

De stemming verhardt

De stemming in de verkiezingsfolders wordt vinniger, om niet te zeggen venijniger. Partijen beginnen elkaar van onwaarheden te beschuldigen en schuwen daarbij zelf geen halve onwaarheden. In sommige folders wordt de toestand van de gemeente bijna dramatisch genoemd, zonder echter realistische oplossingen aan te bieden. Meest opvallend is de folder van een horecabedrijf, die reclame combineert met een stemadvies. Toch wel gedurfd want het blijkt hier nog altijd zo dat zeker middenstanders niet echt voor hun mening durven uit te komen, om geen klanten te verliezen.

 

Vandaag raakte ook bekend dat de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), waarvan België - en dus de minister van Buitenlandse Zaken - dit jaar voorzitter van is, zondag waarnemers naar de verkiezingen zal sturen om na te gaan hoe juist elektronische stemsystemen werken. Komen zij ook naar de Donkgemeenten ? En anderzijds moet de CD&V banden hebben met Moskou want ook vandaag raakte bekend dat Rusland niet wenst dat de voorzitter van de OVSE - die nochtans had verkregen dat de vermeende Russische spionnen door Georgië werden vrijgelaten -, of anderen nog verder bemiddelen.

 

4 oktober 2006

Nog enkele dagen om je keuze te maken

Laatste columns over affiches en brochures, een interview met twee die stoppen, de antwoorden van partijen op vragen, het Grootspraak-verslag ... ontdek het via deze bladzijde.

 

2 oktober 2006

Verkiezings-Berlare op Canvas

Vanavond wordt op Canvas de reportage uitgezonden die op jaarmarkt rond enkele plaatselijke verkiezingskandidaten werd gefilmd. Nog de hele nacht te herbekijken, en wellicht de komende dagen ook op de VRT-site.

 

1 oktober 2006

Het Grootspraak-verslag

Een uitgebreid verslag van een druk bijgewoond debat.

 

30 september 2006

Grootspraak-debat

Vandaag is er in Stroming het debat 'Grootspraak' plaats, met de verschillende lijsttrekkers, en met Liesbeth Imbo (Radio 1-De Wandelgangen) als moderator. Dit initiatief is het hoogtepunt van een hele reeks acties die de jeugdraad dit jaar heeft opgezet als bijdrage om jonge - maar zo ook oudere - kiezers te informeren en zo een meer bewuste keuze te kunnen uitbrengen. Het was zo ook de enige adviesraad die een dergelijke inspanning deed. Hopelijk toont de bevolking haar appreciatie voor deze inspanning met een grote aanwezigheid. De toegang is gratis. Zelfs al komt er op deze site uiteraard een verslag ...

 

30 september 2006

Programma-folders (met aanvulling)

Wat weten we intussen van de programma"s van de verschillende lijsten ? Van VLD-Vivant en sp.a-Spirit-Groen! kwam er al een folder met een overzicht van hun voornaamste punten. sp.a-Spirit-Groen! gaf daarnaast ook een informatieavond over het toerismebeleid dat zij voorstaan, als hefboom voor de andere - ook sociale - activiteiten in de gemeente. (Aanvulling:) Ook hun programma staat nu op de website. VLD kondigt nog een ruimere folder aan. CD&V-NV-A maakte er een uitgebreide folder van en zette die ook op hun website. Zij gaven ook een informatieavond in elke deelgemeente. Van VB werden tot nu - voor zover wij weten - enkel wat punten op kaarten van kandidaten gezet.

 

Het is aan de kiezer om uit te maken of de voorgestelde actiepunten al dan niet echt concreet zijn, of wat is voorgesteld realistisch is en al dan niet met eigen middelen echt door de gemeente kan worden uitgevoerd, bovendien door de mensen die zich hiervoor kandidaat hebben gesteld.

 

29 september 2006

Bijna rel bij opening strijkatelier

Tot nu is de verkiezingscampagne nog heel gemoedelijk verlopen. Maar dat het niet ver meer af is van de verkiezingsdag doet duidelijk de spanning stijgen. En ook de vermoeidheid door de huisbezoeken, het bussen van folders en het plaatsen van borden speelt wellicht mee. Bij de opening van het Strijkatelier in Overmere leidde dit alvast bijna tot een kleine rel. Enkele aanwezige CD&V-kandidaten stoorden er zich aan dat er ook VLD-gemeenteraadsleden aanwezig waren. Ze vonden dat ongepast omdat VLD bij de bespreking over het ter beschikking stellen van het lokaal vragen hadden gesteld, onder meer om duidelijkheid te krijgen over wie de kosten van de dienst zou dragen. De VLD'ers stelden vanavond dat het normaal is dat zij komen kijken hoe van gemeentelokalen gebruik wordt gemaakt. De korte discussie verliep tussen de betrokkenen en werd allicht niet opgemerkt door de andere aanwezigen.

 

27 september 2006

OCMW-rusthuis: start in februari ?

Kermissen zijn ook goed om nieuws te horen. Zo werd voor waarheid vertelt - met de belofte dit op binnenkort op papier te kunnen tonen - dat de aanbesteding voor het nieuwe OCMW-rusthuis in november zou gebeuren, met mogelijke start van de werken in februari.

 

27 september 2006

VRT volgt de politiek in Berlare

Gisteren, tijdens Berlare-jaarmarkt, volgde de TerZakeploeg hoe zus Nancy Vercammen bij sp.a-Spirit-Groen!  en broer Jo bij VB campagne voert. Dat leidde ook tot een discussie met andere plaatselijke politici. Het resultaat van deze reportage is volgende week op Canvas te zien. Men had hier nog ander bijzondere situaties kunnen filmen, zoals een kandidaat bij VLD-Vivant, en zijn werkneemster bij de sp.a-Spirit-Groen!

 

25 september 2006

Veel deelnemers aan fora

Op de fora die op de VRT-site kunnen worden gestart, is al heel wat reactie van mensen uit de Donkgemeenten geplaatst. Degelijk onderbouwde om een serene discussie op te zetten, maar ook andere, wat ook de reden is waarom er hier nog niet met een dergelijk forum is begonnen. Wat niet wil zeggen dat men op deze site de eigen mening over de partijen en hun programma niet kwijt kan. Integendeel zelfs, al wat tot een degelijk debat kan aanzetten is welkom.

 

19 september 2006

Verkiezingscolumns

De verkiezingen zetten Marc Van Gysegem aan om columns te schrijven. De eerste houdt sterk verband met zijn grootste hobby: foto's, maar dan wel op verkiezingsaffiches.

 

18 september 2006

sp.a-Spirit-Groen!: "Waar is het Donkmeer ?"

Kartellijst sp.a-Spirit-Groen! stelde vandaag tijdens een persconferentie het programma voor een toerismebeleid voor, en is daarmee de eerste lijst die een programmapunt grondig voorstelt, waardoor het hier aan bod komt.

Voor deze lijst is het toerisme de voornaamste mogelijkheid om tewerkstelling te creëren, en zo de gemeente de middelen te geven voor een beleid waar de plaatselijke bevolking iets aan heeft. "Dus geen aandacht voor mega-bouwprojecten, voor appartementen die niet meer bestemd zijn voor de eigen bevolking en waardoor bijna niemand nog zicht heeft op het Donkmeer, maar voor activiteiten waarmee men de toerist weer iets kan bieden en tegelijk ook de plaatselijke bevolking betrekt en iets teruggeeft", aldus Nancy Vercammen.  In hun cartoon-campagne wordt dat duidelijk gemaakt door een toerist die tussen de appartementen op zoek is naar het Donkmeer. De kartellijst wil ook hier nieuwe ideeën kansen geven.

Voor een degelijk toerismeplan is eerst en vooral een langetermijnstrategie nodig die gebruik maakt van de vele mogelijkheden van deze regio. Een inventarisatie en het creatief gebruiken van deze mogelijkheden in alle deelgemeenten moet leiden tot het aanbieden van pakketten en formules aan toeristen, maar ook aan scholen en bedrijven om zo de infrastructuur op anders minder drukke perioden efficiënter te gebruiken. Ook het samen met steden en gemeenten uit de omgeving uitwerken van initiatieven  kan daarbij helpen. "Om dat alles te organiseren en te coördineren is een professioneel onderbouwde gemeentelijke toerismecel nodig die op een degelijke manier pro-actief communiceert. Maar ook samenwerking met de huidige VVV, horeca, verenigingen, vrijwilligers, kortom met de hele bevolking is nodig. Iedereen moet zich betrokken voelen en het project dragen. Enkel zo kan de bevolking weer fier zijn over de eigen gemeente, een goede naam van de gemeente uitdragen, en zo anderen aanzetten om naar hier te komen."

Investeren in een dergelijk toerismebeleid komt de bevolking ten goede, stelt sp.a-Spirit-Groen!. Meer tewerkstelling in horeca en toeleveringsbedrijven is een eerste winst. Ook sociale economie wordt mogelijk: voor mensen die elders moeilijk aan het werk kunnen zijn in het toerisme heel wat mogelijkheden. En met de middelen die uit een beter gebruik van de infrastructuur zijn verworven kunnen sociale initiatieven worden genomen. In het plan is voorzien dat de plaatselijke bevolking gratis of goedkoper aan de initiatieven kan deelnemen of van de infrastructuur gebruik maken.

sp.a-Spirit-Groen! hoopt, aldus lijsttrekker Arbijn, met dit toerismeplan en de andere nieuwe ideeën voor de Donkgemeenten voldoende kiezers te overtuigen en zo minstens een tweede zetel te bemachtigen. Dat zou de lijst in een wippositie kunnen brengen tussen de twee grote blokken in. In de rand werd nog bekendgemaakt dat ook deze lijst de komende dagen wellicht nationale tv-belangstelling krijgt.

 

13 september 2006

Vragen aan de partijen

Gisterenavond werden nav het opkomen van VB, de veroordeling van enkele mandatarissen, en de uitspraken over het kandidaat-burgemeesterschap bij Kanaal 3, aan de voorzitters van de drie partijen die nu in de gemeenteraad zetelen enkele vragen gesteld. Zie hier.

 

12 september 2006

Nancy Vercammen (sp.a): veroordeelden moeten gevolgen trekken

Volgens Het Laatste Nieuws zei Nancy Vercammen, tweede voor sp.a-Spirit-Groen!, dat de mandatarissen die gisteren zijn veroordeeld de gevolgen moet trekken en opstappen. Zij vindt dat nu duidelijk is dat deze mensen de gemeenteraad dingen hebben voorgelogen.

In Het Laatste Nieuws staat dan weer dat de betrokkenen van plan zijn in beroep te gaan en dat zij op het standpunt blijven dat het aanbestedingsdossier oplegde om niet-vergunplichtige materialen te storten.

 

12 september 2006

De Gucht en Vercruyssen laten burgemeesterschap aan wie meeste stemmen haalt

Op de website van Kanaal 3 is een debat te volgen tussen de lijsttrekkers van CD&V-NV-A, Luc Vercruyssen, en van VLD-Vivant (Karel De Gucht). Een van de opmerkelijkste uitspraken: Vercruyssen is geen kandidaat-burgemeester als hij niet substantieel meer stemmen haalt dan de vorige keer, en De Gucht laat de kandidatuur over aan de persoon op zijn lijst die eventueel meer stemmen zou halen.

Het grote twistpunt bleek het museum en de andere culturele infrastructuur. De Gucht vond dat er te veel geld gaat naar de vier culturele centra, waar hij liever de belastingen zou verminderen en aan andere noden zou werken, zoals verhinderen dat men in sommige straten nog ondergelopen kelders kan hebben. Vercruyssen stelde dat ook een andere meerderheid het museum als speerpunt van het toeristische beleid zal gebruiken, en dat zijn partij eerst een programma wil uitwerken en dan pas, als er een overschot is, de belastingen verminderen. De Gucht kon ook nog zeggen dat hij op het VB na met elke democratische partij een meerderheid wil vormen. Maar eerst trachten het eigen programma te verdedigen en zoveel mogelijk mensen te overtuigen om voor de eigen lijst te stemmen.

 

 11 september 2006

Heeft veroordeling burgemeester en schepenen gevolgen voor verkiezingen ?

Vandaag veroordeelde de correctionele rechtbank in Dendermonde burgemeester Van Sande, de schepenen Spruyt en Audenaert en voormalig schepen Moerman tot een geldboete. Dat gebeurde op klacht van milieu-vereniging Raldes omdat zij ondanks vaststellingen door politie en milieu-inspectie, en opmerking van OVAM niet hadden verhinderd dat naar schatting 3000 containers niet-vergund en schadelijk afval (gips en lood) werden gestort tussen de Leopolddreef en de Galgenbergstraat. (zie ook Nieuws van de dag).

Heeft dit nu gevolgen voor de verkiezingen ? Op de site van de Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten (VVSG)  staat: "Kandidaten mogen niet door een veroordeling ontzet zijn uit het recht om gekozen te worden. Bovendien mag de betrokkene ook niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht als gemeenteraadskiezer. En ook niet veroordeeld zijn in de uitoefening van een gemeenteambt wegens verduistering, knevelarij, aanvaarden van giften of beloften, omkoping en belangenvermenging. Deze laatste onverkiesbaarheid eindigt twaalf jaar na de veroordeling. De bijkomende verkiesbaarheidsvereisten moeten voldaan zijn uiterlijk op de dag van de verkiezing." Voor het ogenblik beschikken we niet over de details van het vonnis, waardoor het niet echt mogelijk is nu al te bepalen of de betrokkenen niet meer kunnen zetelen. Het is wellicht ook mogelijk dat zij in beroep gaan, wat de straf zou opschorten.

 

10 september 2006

VB doet mee

Het is nu zeker dat er een vierde lijst deelneemt aan de verkiezingen. VB bracht 11 namen aan. Hoe hun uitslag ook wordt, het zal de verhoudingen volledig anders maken na de verkiezingen. Worden de kansen voor sp.a-Spirit-Groen! groter om als wippartij met een van de beide grote partijen mee te doen, of zal het die twee grote dwingen om samen te gaan ?

 

9 september 2006

CD&V-NV-A gaan voor 18km voetpaden

CD&V-NV-A begonnen gisterenavond in Uitbergen aan een informatieronde waarbij op vrijdag 22 september ook Overmere (De Kring) en op vrijdag 6 oktober Berlare (De Dreef) worden aangedaan. Tijdens die infosessie wordt een overzicht gegeven van de realisaties tijdens de bijna voorbije 30 jaar onder burgemeester Van Sande, en een beeld van wat men de volgende zes jaar wil realiseren. De nadruk ligt sterk op het verbeteren van wegen, fietspaden en voetpaden, wat volgens meerdere enquêtes tot de meest belangrijke wensen  in Vlaanderen behoort. "3000m voetpaden per jaar" wordt wellicht een belangrijke slogan tijdens de campagne. Het programma - dat kortelings in een brochure wordt verspreid - bevat ook concrete voorstellen voor onder meer toerisme. Lijsttrekker Luc Vercruyssen stelde de kandidaten voor. Speciale aandacht ging naar de burgemeester. Deze beklemtoonde nadien de verscheidenheid bij de kandidaten, het belang van aandacht voor het sociale en voor het invullen van de werking in de infrastructuur die in het verleden is opgebouwd. Zijn eventuele opvolger kreeg de raad mee om een goede bemiddelaar te zijn en verder 'als de professional die hij is' het financiële onder controle te houden; al de kandidaten om er samen voor te gaan. Intussen is gewerkt aan de plaatselijke website, met links naar de sites van alvast drie kandidaten. (Opmerkelijk, het is blijkbaar enkel een CD&V-site.) Aanvulling: sinds 11/9 staat ook NV-A-kandidate Marie-Christine Vleminckx vermeld.

 

9 september 2006

VB houdt er de spanning in

Een dag voor de lijsten ten laatste moeten worden ingediend is op lijsttrekker Jo Vercammen na niets geweten over de VB-lijst. Op de nationale VB site  staat dat de namen er op 11 september  worden gepubliceerd.

 

7 september 2006

Acht (jeugd-)vragen voor 8 oktober

De jeugdactie is zopas klaar met een brochure met de antwoorden die de vier (kartel)partijen gaven op acht vragen die hen zijn gesteld. Bedoeling van de brochure is, zoals de andere acties die de jeugdraad dit jaar al hield, de jeugd meer achtergrond geven om hen toe te laten bewuster een stem uit te brengen. De vragen polsen naar de houding van de partijen t.o.v. inspraak van kinderen en jongeren; hoe cultuur naar de jeugd te brengen en de visie op jongerencultuur en of die moet worden gestimuleerd; hoe informatie als prioriteit in het nieuwe jeugdwerkbeleidsplan in de praktijk omzetten; of een gemeentebestuur initiatieven moet nemen om het jeugdwerk in Uitbergen op te starten, en hoe; of men de plannen voor een jeugdontmoetingscentrum steunt en hoe; hoe het mobiliteitsprobleem voor jongeren op te lossen; of er hier een drugsprobleem is en of er iets moet worden aan gedaan; en wat gemeentelijk mogelijk is om meer kinderen (veilig) op de fiets te krijgen. De jeugdraad wil de brochure verspreiden bij alle 18- tot 24 (en niet 35-)-jarigen. (Aanvulling:) De brochure staat ook hier (pdf-bestand).

 

7 september 2006

NV-A wil Vlaamse accenten leggen

Jan Joos, voorzitter van de nog jonge NV-A-afdeling hoopt met de deelname aan de verkiezingen "de Vlaamse standpunten in de gemeentepolitiek beter aan bod te laten komen. Het beter zichtbaar maken van onze Vlaamse identiteit binnen de gemeente en de nationale communautaire standpunten actief en solidair door het gemeentebestuur laten ondersteunen is mijn voornaamste doelstelling." Het samengaan in een kartel is volgens Joos een doortrekken van wat nationaal is gebeurd.

NV-A kan zich schikken in het CD&V-programma en wil daar met kandidate Marie Christine Vleminckx, die nog even kort als VU-verkozene in de gemeenteraad heeft gezeten, enkele eigen klemtonen aan toevoegen. Dat Vleminckx pas tiende op de lijst staat, ziet NV-A niet als een probleem: "De plaats op de lijst is steeds relatief en Marie Christine Vleminckx is voldoende gekend zowel in Berlare als in Overmere."

Wat het resultaat betreft, blijft hij voorzichtig: "Het impact is vooraf moeilijk in te schatten, kiesbeloften zijn er niet. De uitslag afwachten is de boodschap."

 

4 september 2006

VLD: kiezer schudt de kaarten

Ook VLD -voorzitter Gunther Cooreman zegt dat er geen voorakkoord is. "VLD Berlare  en laat , zoals het een correcte democratie betaamt, de kiezer het laatste woord om de kaarten te schudden.Wij vertrekken van eigen sterkte  en wachten de verkiezingsuitslag  af."

 

3 september 2006

Jeugdraad-debat met lijsttrekkers

Sinds gisteren hangen de aankondigingsaffiches voor het door de jeugdraad beloofde debat met de lijsttrekkers. Op zaterdag 30 september (Stroming 19 uur) modereert Radio 1-journaliste Lisbeth Imbo (De Wandelgangen) het debat met (alfabetisch) Wim Arbijn (sp.a-Spirit-Groen!), Karel De Gucht (VLD-Vivant), Jo Vercammen (VB) en Luc Vercruyssen (CD&V-NV-A).

 

1 september 2006

Voor Groen! telt niet zozeer de kleur, maar de inhoud

Het was sinds de vorige verkiezingen stil rond Agalev, nu Groen!, in de Donkgemeenten. Voor 8 oktober staan er twee leden op de kartellijst met sp.a-Spirit: Karine Van den Bossche en Ludwig Saerens. "Omdat wij daar gelijkgezinden vonden", zegt Saerens, "en omdat in het programma plaats was voor nieuwe ideeën. Bij de besprekingen telde slechts één zaak: wat is het best voor onze gemeente? Of een voorstel uit groene, rode, paarse of onafhankelijke hoek kwam was niet belangrijk, wel de inhoud." Uiteraard blijft milieubeleid een Groen!-prioriteit: "Wij pleiten voor behoud van de natuur maar ook van de landbouw. Samen met de verenigingen en de bevolking willen wij een milieubeleid uitbouwen dat wordt gedragen door de Berlaarse bevolking. De gemeente kan U zelfs helpen om af en toe wat geld te besparen. U zal zien zorg voor het milieu brengt op!". Ook op andere domeinen belooft Groen! - en het kartel - de bevolking meer te betrekken.

 

31 augustus 2006

sp.a-Spirit-Groen!: Geen voorakkoord

Ook sp.a-Spirit-Groen! bevestigt dat er op gemeentelijk vlak geen voorakkoord is gesloten.

 

30 augustus 2006

Hoe maken de kandidaten zich bekend ?

Nu de lijsten bekend zijn, start ook de campagne van de kandidaten. Door het verminderen van de waarde van de kopstem tot een derde, zijn persoonlijke stemmen immers nog belangrijker. Wat origineel is, en dan vooral naar inhoud, zal hier zeker worden vermeld.

sp.a-Spirit-Groen! en Steven Baeyens (CD&V) steken de spits af. Bij sp.a-Spirit-Groen! is bij elke kandidaat een persoonlijke motivatie te vinden. Sinds vandaag is de website van Steven Baeyens  te bekijken, met daarop zijn persoonlijke visie op hoe de gemeente verder moet en zijn prioriteiten. En ook al de volledige CD&V-NV-A-kartellijst (waarbij wel nergens sprake is van NV-A). Volgen anderen hun voorbeeld.

 

30 augustus 2006

CD&V: Geen voorakkoord

CD&V-voorzitter Brynaert ontkent dat er hier al een voorakkoord met andere partijen zou zijn.

Minister-president Leterme had het bestaan van dergelijke akkoorden in verschillende gemeenten toegegeven, maar vooral om te beletten dat het VB in bestuursmeerderheden zou komen. Wellicht gaat men er hier van uit dat het VB in een gemeente waar bijna geen mensen met een andere nationaliteit wonen niet echt voet aan de grond krijgt.

 Over het kartelakkoord met NV-A is er niet echt een goedkeuring van de CD&V-leden geweest. (gewijzigd:) De voorzitter stelt dat zoals nodig al eerder een poll was geweest voor het aantal kandidaten dat gelijk is aan het huidig aantal verkozenen +1 (of 13), dat het partijbestuur het kartel unaniem aanvaardde en dat er sinds de bekendmaking ervan positieve reacties waren. Ook in Zele, waar ook een dergelijke kartel opkomt, ging de poll ook enkel over de eigen kandidaten. Daar stelde men dat de CD&V-regels een poll vragen voor minstens een vierde van de kandidaten op de lijst.

 

29 augustus 2006

Kandidaten voor provincieraadsverkiezingen

Vanavond werd in Zele de CD&V-NV-A-lijst voor kanton Zele bij de provincieraadsverkiezingen voorgesteld. Daarop staat voor Berlare Bart Van Malderen op de vierde plaats. Lijsttrekster Maria Verheirstraeten (Zele) haalde als prioriteiten uit het programma de zorg voor een gezinsvriendelijk welzijnsbeleid, meer tewerkstellingsprojecten (vooral voor Zele en Hamme waar het gemiddelde inkomen het laagst is), meer steun voor fietspaden en een algemeen mobiliteitsplan, steun voor het provinciaal onderwijs en zorg voor natuur en milieu. Cultuur wordt ook een bijzonder aandachtspunt, waarbij men meer decentralisatie voorstaat, onder meer naar lokale musea.

Eerder was al bekend dat voor die provincieraadsverkiezingen bij de VLD Jean-Jacques De Gucht vierde staat, en dat bij de sp.a Nancy Vercammen de lijsttrekker is.

 

28 augustus 2006

Kartel CD&V-NV-A naar gemeenteraadsverkiezingen

Vandaag werd bevestigd dat er akkoord is bereikt over een CD&V-NV-A-kartellijst voor de gemeenteraadverkiezingen gaat. In de praktijk komt dat er op neer dat NV-A'ster Marie-Christine Vleminckx op de 10de plaats staat. De lijst krijgt een aangepast logo en als slogan 'Kies voor respect, kies voor zekerheid.' mee. Hiermee wil men aangeven dat men mensen uit de gemeente wil steunen die initiatieven nemen en verder wil bouwen aan wat het (CD&V-) bestuur is begonnen, ook aan infrastructuurwerken. Het gezamenlijk programma zal naar verluidt ook NV-A-accenten hebben. CD&V en N-VA behouden hun volledige zelfstandigheid maar zullen, indien Vleminckx wordt gekozen een gemeenschappelijke fractie vormen in de gemeenteraad.

Beide partijen hadden eerder al beslist om provinciaal een kartellijst te vormen. De gemeentelijke afdelingen kregen de vrijheid om dat al dan niet te doen. Tot voor kort luidde het dat NV-A zelf had beslist om geen kandidaten te leveren, maar daar is men blijkbaar op teruggekomen. Hun eis was een plaats in de top10, wat dus werd toegestaan. CD&V-voorzitter Brynaert ontkent dat men het kartel nodig had om een volledige lijst te kunnen voorleggen.

 

23 augustus 2006

Vlaams Belang (VB) komt op

In Zele werd vandaag bevestigd dat de partij VB in Berlare een lijst indient voor de gemeenteraadsverkiezingen. Er staan een twaalftal namen op. Eerder was gezegd dat het hoofdbestuur minstens tien namen eist. Meer details worden eerstdaags vrijgegeven.

 

20 augustus 2006

sp.a-Spirit-Groen! wil nieuwe ideeën kansen geven

"Het is een lijst geworden met geen ronkende namen, maar met mensen die met beide voeten tussen de mensen leven, die de goede en slechte kanten van het leven hebben meegemaakt, die de problemen van de mensen kennen". Zo begon lijsttrekker Wim Arbijn de voorstelling van de kandidaten en van het programma. Deze kartellijst is zo de eerste die aangeeft wat men de volgende jaren wil doen. Het doel bij de verkiezingen is duidelijk: genoeg kiezers overtuigen van de waarde van kandidaten en programma en zo trachten het aantal gekozenen (nu één) minstens te verdubbelen waardoor men eventueel 'op de wip' komt om met een van beide grote partijen - die dan geen absolute meerderheid meer kunnen hebben - een bestuursmeerderheid te vormen. Als die niet besluiten om samen in zee te gaan.

Bij die kandidaten (12 mannen, 11 vrouwen - B 17, O 4 en U 2 - namen komen op website) staan er twee die zes jaar terug al voor Agalev opkwamen, maar geen Spiritleden. "Provinciaal was afgesproken overal zeker sp.a-Spirit als naam te gebruiken. Onderhandelingen met een Spiritkandidaat sprongen af omdat de werkgever het niet toestond", luidde de verklaring. Het samengaan met Groen! lukte vlot: "Wij hebben geen problemen met meer aandacht voor milieu en Groen! niet met meer zorg voor sociale problemen." De kandidaten werden voorgesteld met hun specifieke aandachtspunten, uit familiale, werk- of vrijetijdservaring. Jeugd, senioren, gehandicapten, verkeersveiligheid, mobiliteit, onderwijs kwamen daarbij het meeste aan bod. En dat blijkt ook uit het programma dat, aldus Arbijn, samen is opgesteld: niet als een samenraapsel van wat de verschillende partijen voorstaan, maar vertrekkende van de ervaringen van de kandidaten. Voorstellen kwamen er ook uit de enquête die bij de bevolking was gehouden.

"Nieuwe ideeën kansen geven" is de slogan waarmee men naar de kiezer trekt. Voor de kartelpartij geeft dit duidelijk aan dat op verschillende vlakken vernieuwing nodig is, maar ook dat men de bevolking wil betrekken. "Dat moet meer kunnen dan door eens om de zes jaar te gaan stemmen. We streven naar een permanent systeem waarmee de bevolking ideeën kan aanbrengen", belooft deze kartellijst. Communicatie moet beter om mensen te informeren en te betrekken bij het beleid, echte en flexibele basisdienstverlening (meer openingsuren, beter gebruik van e-government, een-loketfunctie, bezoeken aan huis, degelijk klachtenmanagement) om iedereen gelijke kansen te bieden. En dat geldt voor iedereen waar men ook woont in de gemeente, dus ook voor het groeiend aantal ouderen in de gemeente, de gehandicapten, de jeugd, de verenigingen. Degelijke langetermijnplannen zijn daarvoor nodig, die rekening houden met de gevolgen voor iedereen. Zeker voor toerisme leidde, aldus Nancy Vercammen,  het gebrek hieraan tot een bijna volledige teloorgang van het toerisme. "Een speciale cel is nodig die met degelijke marketingtechnieken de mogelijkheden van de hele gemeente gebruikt en promoot. Het toerisme moet meer worden dan de horeca aan het Donkmeer. Zo kan de vele infrastructuur dienen om bijvoorbeeld scholen hele dagpakketten aan te bieden." Maar ook ruimtelijke ordening moet beter om te vermijden dat het Donkgebied vol komt met dure appartementen, voor mensen die nadien bezwaar hebben tegen toeristische activiteiten. Voor die toeristische activiteiten en ook voor sociale en andere beleidsopdrachten (thuiszorg, dagopvang, carpooling, begeleiding van jeugdverenigingen ... ) wil sp.a-Spirit-Groen! de sociale tewerkstelling beter uitwerken. "De PWA-gelden worden nu te weinig creatief aangewend." De gemeente kan ook als werkgever een voorbeeld zijn, onder meer door het aanbieden van stageplaatsen aan jongeren, die zo later bij sollicitaties werkervaring kunnen voorleggen. Nog twee opmerkelijke uitspraken. De kartellijst wil vermijden dat de Donkgemeenten slaapgemeenten worden, met mensen die elders werken en hier niemand kennen. Zo veel mogelijk mensen moeten zich betrokken voelen bij het beleid en bij het gemeenschapsleven. En inspanningen zijn nodig om het - meestal overdreven - onveiligheidsgevoel weg te werken: "Het kan niet dat mensen hier na 19 uur niet meer buiten durven of zelfs de deur niet meer open te doen".

De kartelpartij startte haar campagne gisteren met een goed opgemerkte aanwezigheid op de Smouterij (de kermisbraderij in Overmere), waarbij men vooral op de nieuwsgierigheid speelde. Het zette de toon voor de wijze waarop men de bevolking de volgende maanden wil informeren.

 

17 augustus 2006

Zeker drie partijen

Dit weekeinde stelt het kartel sp.a-Spirit-Groen! de kandidaten en de belangrijkste programmapunten voor. Dat gebeurt onder meer tijdens de Smouterie, de braderij bij de kermis in Overmere. Daarmee staat nu vast dat zeker drie partijen deelnemen aan de verkiezingen. Van CD&V zijn wel de drie nog ontbrekende vrouwennamen niet bekend, maar dat zal eerstdaags wel gebeuren. Uit goed ingelichte bron leerde nkb informatief dat voormalig OCMW-voorzitster Martha Tackaert dan toch zal deelnemen aan de verkiezingen, en dat ook Lilianne Benaerens terug op de lijst staat. Van andere partijen is nog niets concreet gehoord. De lijsten moeten ten laatste op zondag 10 september worden ingediend. Meer over de reglementering staat hier.

 

17 augustus 2006

24 niet-Belgische kiezers

Op 1 augustus is vastgelegd hoeveel kiezers er in elke gemeente op 8 oktober moeten stemmen. Dat aantal kan enkel nog wijzigen door sterfgevallen. Voor de Donkgemeenten ligt het cijfer nu op 11.294. Daarbij zijn 19 niet-Belgische EU-burgers (of 24,05% van de 79 die hier wonen) en 5 niet-EU-burgers (33,33% van de 15).  Er staan in totaal 5542 mannen en 5758 vrouwen op de kiezerslijst. Nu er meer vrouwen op de lijsten zijn, kan dit zeker een gevolg hebben.

 

10 juli 2006

Museum-toespraak en VLD-folder

De VLD was het eerst klaar met een volledige lijst en liet dat eind vorige duidelijk blijken met een folder waarin alle kandidaten werden voorgesteld. Lijsttrekker Karel De Gucht maakte van de gelegenheid gebruik om aan te geven waarom er volgens de VLD de voorbije zes jaar slecht is bestuurd: belastingen omhoog, minder dienstverlening in de deelgemeenten, te veel middelen naar een prestigeproject als het museum (dat hij wel nog steeds boerenkrijgmuseum noemt) waardoor investeringen in verkeersveiligheid en het nieuwe rusthuis moesten wachten. De VLD hoopt op een trendbreuk om dan zelf nieuwe accenten te kunnen leggen. De Gucht reageert ook al op mogelijke verwijten van andere partijen, met te grote uithuizigheid als voornaamste. Dat 'De Gucht' en 'Berlare' zo dikwijls samen worden genoemd in de nationale pers bewijst dat hij erg met zijn woonplaats begaan is en in Brussel de belangen ervan behartigt, stelt hij. Hij is er verder van overtuigd dat zelfs terwijl hij nog minister is, en er dus enkel titelvoerend burgemeester 'de bekwame ploeg rond mij er zal voor zorgen dat wat ze samen met mij beslissen ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd'. In de folder blijkt verder dat zoon Jean-Jacques voor het eerst opkomt, als vierde op de provincielijst.

De opening van het museum was voor burgemeester Van Sande aanleiding om de hele voorgeschiedenis nog eens gedetailleerd uit de doeken te doen en soms met naam, dan weer met een omschrijving, vriend en tegenstander te noemen. "Omdat in de VLD-folder het museum weer was aangevallen", verduidelijkte Van Sande achteraf.

 

6 juli 2006

Nieuwe jeugdraadaffiches

De jeugdraad begon deze week met een nieuwe informatieronde naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Met een doorstreept verkeersbord, waarop de tekst 'hier geen spelende kinderen' op, wil men de verschillende politieke partijen er op wijzen dat er meer dan ooit nood is aan speelruimte voor de kinderen in hun eigen omgeving.

 

5 juli 2006

Twee aparte CD&V brochures - sp.a nog steeds op zoek naar meningen

CD&V, met twee folders, en sp.a zorgden voor wat extra informatie de voorbije dagen. Aan hun lijsten wordt intussen nog verder gewerkt.

De CD&V bracht hun D!rect-krantje, met dit keer nadruk op de woonkwaliteit in de Donkgemeenten, dank zij hun beleid tot nu. Burgemeester Van Sande verraste met wat - gezien het taalgebruik - een duidelijk eigen initiatief moet zijn: in een folder met op de kaft foto's van infrastructuurverwezenlijkingen uit de voorbije 30 jaar, dankt hij voor het vertrouwen gedurende die tijd, voor de medewerking uit de eigen partij en voor de inbreng van de oppositie ("Een gezonde discussie is goed en een negatief standpunt kan tot nadenken stemmen"). Die oppositie krijgt er wel van langs voor 'de persoonlijke aanvallen' en de 'leugenachtige verhalen' in de VLD-Burgerkrant. Van Sande - die in oktober de lijst duwt - laat ook verstaan dat hij bereid zou zijn om bij de volgende nationale verkiezingen nog eens op te komen. Dertig verkiezingsdeelnames is wellicht het streefdoel.

 

De sp.a bracht met haar krantje het nieuwe co-boegbeeld Nancy Vercammen in de aandacht, en riep de kiezers nog eens op om aan te geven wat men belangrijk vindt in het beleid en wat men denkt over enkele sp.a-programmapunten.

 

1 juli 2006

VLD-lijst goedgekeurd

Vanmorgen keurden de VLD-leden de VLD-Vivant-kartellijst goed. Dat Karel De Gucht de lijst zou trekken was al geweten. Tweede staat Anne-Marie De Lausnay, derde Tom Temmerman (volledige lijst: zie VLD-site) Het was ook al bekend dat er 12 vrouwen en 11 mannen op staan en dat Luc Vande Meirssche om beroepsredenen geen kandidaat meer is. Zeven kandidaten bieden zich voor het eerst aan: Frank Van Laere (48), Ann Van Driessche (41), Greta Van Boven (42), Nele Rasschaert (29), Helena Lateir (26), Annelies Van Driessche (25) en Kris Malfliet (28). De 16 anderen waren al in 2000 kandidaat en zijn vooral mandatarissen in gemeente- of OCMW-raad. De gemiddelde leeftijd is 43, met dit als spreiding: 2 zestigers, 6 vijftigers, 8 veertigers, 3 dertigers en 4 twintigers. De verdeling over de deelgemeenten: Berlare 10, Overmere 7, Uitbergen 3 en Donk 3. De VLD benadrukt dat de meeste kandidaten door hun beroep of inzet in het verenigingsleven veel contact met de bevolking hebben.

 

25 juni 2006

CD&V-lijst: voorstelling uitgesteld

Er was aangekondigd dat de CD&V-lijst gisteren zou worden voorgesteld tijdens de partijbarbecue. Omdat verschillende kandidaten er niet konden zijn wegens 'tal van jubilees, van kandidaten of hun familieleden, en trouwfeesten, de ene op weekend en de andere ziek, nog een ander net grootvader geworden of een schoonvader die ernstig ziek is, enzovoort', werd de voorstelling uitgesteld. De CD&V-leden spraken zich vorige week wel al positief uit over een lijst waarop nog vier namen van vrouwen dienden ingevuld. Intussen zou daar al een naam zijn bijgekomen.

 

18 juni 2006

VLD-modellijst klaar

Het VLD-partijbestuur  is klaar met het opmaken van een modellijst. Die wordt, aldus voorzitter Cooreman, op zaterdag 1 juli aan de leden voorgesteld, die dan of 'ja' of 'neen' kunnen zeggen tegen het voorstel. Zolang de lijst niet definitief is goedgekeurd, wil men niet veel details kwijt. Wel dat op de modellijst 12 vrouwen staan, dus meer dan mannen; dat daar verschillende twintigers bij staan; en dat huidig fractieleider Luc Vander Meirssche geen kandidaat is 'wegens beroepsredenen'. Opmerkelijk ook: hoewel er geen enkele kandidaat van Vivant op staat, zal de lijst toch 'VLD-Vivant' als naam dragen.

 

18 juni 2006

Schepen Audenaert: "geen Ovam-rapporten"

Voorlopig konden we enkel schepen Audenaert contacteren voor een reactie op de eis naar gevangenisstraf in de klacht tegen de ophogingswerken tussen Galgenbergstraat en Leopolddreef. "In principe communiceer ik niet over deze zaak, daarvoor zijn advocaten aangesteld. Ik mag wel zeggen dat ik een gerust geweten heb en dat ik me in alle geval zowel als schepen dan als mens in deze zaak niets te verwijten heb. Wat het bericht in De Standaard betreft, ik kan er alleen maar op wijzen dat op de gemeente geen dergelijke reacties van OVAM aangekomen zijn."

 

13 juni 2006

"Gevangenisstraf geëist tegen burgemeester en schepenen"

Vandaag berichtten onder meer De Standaard en Het Laatste Nieuws over de pleidooien in de rechtszaak over het niet-vergund ophogen van het terrein tussen Galgenbergstraat en Leopolddreef, een klacht die milieuvereniging Raldes in 2001 indiende. Die liet toen al vaststellen dat ook gips en lood werden gestort. De openbare aanklager haalde zwaar uit omdat het gemeentebestuur niet ingreep, ook na waarschuwingen door OVAM. Hij eist celstraffen voor burgemeester Van Sande, schepenen Spruyt en Audenaert, en voormalig schepen Moerman. Een gemeenteambtenaar en enkele aannemers staan eveneens terecht. Navraag vanavond leerde dat de procureur niet het hele college in beschuldiging stelde, enkel die mandatarissen die voor de controle op de naleving van de milieuwetten dienden in te staan. Een uitspraak is verwacht op 11 september. De betrokkenen zelf konden vanavond niet worden bereikt voor commentaar. Deze zaak zou wel eens een rol kunnen spelen tijdens de verkiezingscampagne

 

30 mei 2006

Staatssecretaris Van Quickenborne wil ook op gemeentelijk vlak vereenvoudigen

Hoewel de VLD ook vorig jaar al met een infoavond met een minister uitpakte - toen was het Vlaams minister Van Mechelen - moet de voordracht van staatssecretaris Van Quickenborne voor Administratieve Vereenvoudiging, gezien de nakende verkiezingen toch al meer in dat verband worden gezien. Een 70-tal aanwezigen kregen een boeiende voorstellingen van de vereenvoudigingen die VQ in minder dan drie jaar al aanbracht. Hij had het onder meer over het terugschroeven van het aantal dagen om een bedrijf op te richten (van 56 naar 3 eind dit jaar), over het grotere gebruik van informatica in plaats van papier om het personeelsbeheer en de boekhouding te voeren, over de vervanging van boetezegels door een overschrijving, over de elektronische factuur en over de on-line belastingaangifte. Tussendoor vernoemde hij de moeilijkheden die hij bij de invoering van deze (en nog geplande) vereenvoudigingen had, onder meer met vakbonden en ziekenbonden, met bedrijven die baat hadden bij papieren verplichtingen. VQ bleef enthousiast zijn gelijk verdedigen en kreeg daarvoor ook in het buitenland al erkenning. Hij is er dan ook van overtuigd dat vereenvoudiging ook op gemeentelijk vlak tot goede resultaten - lees: betere dienstverlening - kan leiden. De plaatselijke VLD - met Karel De Gucht op de eerste rij - kreeg dan ook de raad om dat in het verkiezingsprogramma op te nemen. Plaatselijk voorzitter lichtte hierbij al een tipje van het programma op door aan te kondigen dat men voor de opening van het gemeentehuis op zaterdag is.

 

25 mei 2006 (voorstelling op 24 mei)

ACW: zes domeinen prioritair

De Rerum Novarumviering was voor het gemeentelijke ACW het geschikte ogenblik om de gemeentelijke beleidsnota voor te stellen. Het bevat de prioriteiten die men de democratische partijen om tijdens de volgende legislatuur (2007-2012) wil zien realiseren. De basisvisie werd, na een rondvraag binnen de deelorganisaties, omgezet in concrete voorstellen binnen zes beleidsdomeinen. ACW-voorzitter René Stevens brak tussendoor nog een lans voor meer mogelijkheden voor gemeenten om een eigen beleid uit te voeren: "Het gaat niet op gemeenten steeds meer taken op te leggen en tegelijkertijd te knabbelen aan de dotaties".

 

De ACW -visie is gebaseerd op sociale rechtvaardigheid, een democratische en verdraagzame samenleving, en duurzame oplossingen om de levenskwaliteit te verbeteren. Naar de Donkgemeenten vat men dit samen als 'Zorg voor de gemeenschap', waarbij vooraf wordt gesteld dat er geen plaats is voor grootschalige projecten of voor het aantrekken van nog meer inwoners: "de draagkracht is beperkt". Wel moet er volgens het ACW meer aandacht naar 'intern beleid': iets doen aan de noden van de inwoners en hen daar door informatie en (tweewegs-) communicatie bij betrekken. Steeds binnen het kader van een evenwichtig en gezond financieel beleid.

 

Concrete maatregelen voor een zuinige en veilige mobiliteit omvatten investeringen in openbaar vervoer, o.a. een belbus, verbindingen met Uitbergen en Zele, woon-werk en woon-school op maat, veilige fiets- en voetpaden, oversteekplaatsen en zebrapaden, goed onderhouden wegen en gerichte politieacties. Speciale aandacht gaat naar de vervoersproblemen van mensen met een handicap naar school of werk, in samenspraak met de organisaties die met en voor voor deze personen bestaan. Een goed en veilig gevoel vraagt meer aandacht voor alles wat het samen-leven kan verbeteren. Daarom vraagt het ACW gemeentelijke initiatieven om de wijkwerking en het verenigingsleven te verbeteren. Verder staan een betere onthaalwerking voor nieuwe inwoners, verdere acties tegen druggebruik en kleine criminaliteit, jeugdwerkloosheid en vandalisme. Het drugsinformatiepunt zou uit het OCMW moeten worden gehaald. Een veiligheidsplan is nodig, waarbij ook thema's als milieuveiligheid aan bod moet komen. Het zich betrokken voelen is belangrijk. Daarom zijn inspraak en informatie voor het ACW belangrijk. Daarbij vraagt men creatieve oplossingen om alle doelgroepen te betrekken. Dat betekent niet alleen informeren, maar ook luisteren en iets doen met de reacties en voorstellen. Adviesraden worden volgens het ACW nog te weinig au sérieux genomen. Onder zorg op maat brengt het ACW voorstellen voor het opmaken van een degelijk lokaal sociaal beleidsplan met inspraak van alle betrokkenen, regelmatige ïnformatie naar alle burgers, en speciale aandacht voor de zwaksten. Nu de start van de bouw van het nieuwe rusthuis dichter komt, wijst het ACW op de nood aan een redelijke dagprijs die ook voor minder vermogende bejaarden haalbaar is, en aan serviceflats, aanleunwoningen en centra voor kortverblijf. Meer en goed werk staat voor ondersteuning en goede voorwaarden voor het normale economische circuit, een degelijk eigen personeelsbeleid voor gemeentelijke diensten, de uitbouw van een sociale economie, de versterking van het marktaanbod, en het beter op elkaar aansluiten van vraag en aanbod. Het ACW vraagt bovendien naar duurzame, ecologisch verantwoorde en mensvriendelijke tewerkstelling en kansen voor mensen uit risicogroepen. De gemeente heeft hierbij een regiefunctie. (Zie hiervoor de ACV-nota op 9 mei) Het toeristisch beleid moet de troeven die de gemeente heeft gebruiken om beter in te spelen op de eisen van de hedendaagse maar ook van de toekomstige toerist, en zo bijdragen tot de werkgelegenheid. Een langetermijnvisie, dus. Uitwerken van eendagstrips, ene degelijk educatief aanbod (met de eendenkooi, het museum en natuurwandelingen), een aanlegsteiger in de Schelde, steun voor bed-and-breakfast en hoevetoerisme, en het beter gebruiken van de professionele mogelijkheden van het provinciaal infokantoor behoren tot de voorstellen in dit domein.

 

Een samenvatting van de gemeentelijke beleidsnota wordt in alle huizen verdeeld.

 

24 mei 2006

Juni brengt klaarheid over lijsten

In een reactie op de bedenkingen in de jongste nkb-nieuwsbrief (nr. 108) laten de partijvoorzitters van CD&V en VLD weten dat de lijsten in juni worden bekendgemaakt. Bij de CD&V gebeurt dat eind juni tijdens een barbecue, bij de VLD moet de lijst eerst nog door de leden worden goedgekeurd.

 

22 mei 2006

Jongste jeugd en bejaarden informeren politici

De Jeugdraad overhandigde voor de gemeenteraad een bundel met de affiches waarop kinderen uit de verschillende lagere scholen hun wensen en opmerkingen hadden neergeschreven. De Kristelijke Beweging Gepensioneerden gaven hun Zilverboek, waarin ze evalueerden of de gemeente een zilverproef had doorstaan.
 

De jeugdraad had deze afficheactie opgezet om ook de jongste kinderen er op te wijzen dat er binnenkort gemeenteraadsverkiezingen zijn, en om hun toe te laten de eigen wensen kenbaar te maken. In Berlare is er immers nog geen kindergemeenteraad. De politici kregen met deze actie het bewijs dat ook jonge kinderen een mening hebben. De kinderen werden wel wat geleid. Zo kregen die van de eerste graad (1ste en 2de) als vraag: Wat jou jij de burgemeester willen vragen ? De middelste klassen mochten antwoorden op: Is het verkeer in jouw straat veilig ? De oudsten mochten aangeven waardoor hun buurt leuker zou worden. Enkele antwoorden.

Eerste graad: meer speelpleintjes, kermissen, kinderfeestjes, rommelmarkten, snoepwinkeltjes, Tom Boonen als trainingsmaat, maar ook veilige fiets- en voetpaden, wegen zonder putten, autovrije straten, een zwembad, meer vuilbakken langs de straat, een verkeerspark, een apotheker (in Uitbergen), trager rijdende auto's, een grotere speelplaats voor de gemeenteschool. De jongste leerlingen waren ook benieuwd of de burgemeester veel moet werken, en of hij er rijk van wordt, of het prettig is om mensen te trouwen, en wat hij anders als beroep zou willen doen...

Over het verkeer is de jeugd niet tevreden. Te snel rijden, te weinig veilige fiets- en voetpaden, een hele resem gevaarlijke kruispunten en oversteekplaatsen (al dan niet met zebrapaden), putten in wegen waren de klachten. De voorstellen: meer borden die op spelende kinderen wijzen, camera's aan de verkeerslichten, drempels, spiegels aan de toegangsweg naar de sporthal, een apart crossterrein zodat crossers elders niet gaan storen, meer politie op straat. De politie krijgt goede punten, door de fluovestjes die ze schonken, door de verkeerslessen en door de signalisatieborden die ze aan elke school zette.

Om de wijk leuker te maken vraagt de jeugd speeltuigen op pleintjes, minder appartementen en meer natuur, meer muziek op straat, meer buurtfeesten en kinderactiviteiten, een knutseltent, BMX-parcours, een reuze trampoline, optredens voor kinderen, een Japanse tuin en een doolhof, een tienertent, een auto-vrije dag, een wereldrecordpoging, een groter skatepark. Opmerkelijk ook de vraag naar meer sport- en weekeind- en vakantieactiviteiten, naar een kinderboerderij. Zijn bestaande initiatieven nog te weinig gekend ?

 

De bejaarden stelden hun zilverboek op vanuit de visie dat ouderen veel belang hechten aan de leefomgeving, en dat ze willen betrokken worden bij het lokaal beleid, en dit op alle domeinen. Omdat maar één op vijf van hen echt zorgbehoevend is, wordt om meer dan allen maar zorgbeleid gevraagd. Dit werd getoetst op de huidige verkeersveiligheid, de mogelijkheden om mobiel te blijven, de woonmogelijkheden, de diensten , de informatie en inspraak, en de ondersteuning van het verenigingsleven. Bij de meeste punten besluit het rapport 'ja, maar...': er zijn veel goede dingen, maar er kan nog veel verbeteren. En met het zilverboek maken de bejaarden het de politici gemakkelijk door zelf  voorstellen te doen. Zo geeft men aan waar bij voorbeeld zebrapaden ontbreken, waar de nood aan openbaar vervoer het hoogste is. Openbaar vervoer is trouwens het punt waar het meeste kritiek op is, terwijl ook slechte toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers een probleem vormt. Wat wonen betreft, stelt het rapport dat het goed wonen is in de Donkgemeenten, maar dat er meer serviceflats en sociale woningen zouden mogen zijn, en de OCMW-woningen meer aangepast aan de noden. Over zorgdiensten waardeert men de inspanningen, maar wijst het rapport toch op lange wachttijden voor thuishulp en te weinig tijdelijke opvangmogelijkheden. Inspraak en communicatie krijgen lage cijfers: onvoldoende betrokken, weinig of geen rekening gehouden met inbreng en advies van ouderenraad, te weinig informatie en bovendien niet op maat. Tot slot vraagt men meer aanbod aan activiteiten voor bejaarden, lagere huurprijzen voor de socio-culturele infrastructuur, een overdekte petanquebaan.

 

22 mei 2006

Vijf geïnteresseerd in werking gemeente

VormingPlus van de Volkshogeschool Waas-en-Dender hield vanavond een infosessie over de werking van een gemeentebestuur. Vijf mensen waren op de (wel moeilijk te vinden) uitnodiging in Infogem afgekomen. Ellen Sijmons van VormingPlus: "Met de steun van de provincie hebben we een dergelijke sessie in 16 gemeenten gepland. Dit was de vierde gemeente. Het aantal belangstellenden varieert. In sommige schreven zich al een twintigtal in, in andere zijn er nog geen." Bij de vijf in Berlare waren ook enkele die zich wellicht kandidaat stellen bij de volgende verkiezingen. "Dat is niet onze eerste doelgroep. Wij willen vooral de andere burgers meer bewust maken over hoe hun gemeente wordt bestuurd en wie wat doet." Een tweede sessie zit er om organisatorische redenen niet in. Wie er niet was, kan bij nkb informatief nog  hier terecht voor informatie, die nog wordt aangevuld.

 

20 mei 2006

Veel geruchten ...

Politici zijn de jongste weken massaal aanwezig bij elke plechtigheid. Gelukkig maar, want zo verneemt men toch nog iets over de voorbereiding van de verkiezingen. Of toch over wie er al dan niet misschien kandidaat zou kunnen zijn ... En dan blijkt dat er overal nog heel wat vraagtekens zijn, zowel voor de gemeenteraads- als voor de provincieraadsverkiezingen.

 

16 mei 2006

VLD over Kikwit, Uitbergs centrum, museum en afval

De Burgerkrant brengt hoe Karel De Gucht pater De Visscher bezocht, hoe het schepencollege blijkbaar moeite heeft om voor het werken begint goede studies te laten maken, dat het budget voor het museum stijgt, en dat een aantal schepenen voor de rechtbank moeten voor illegaal storten langs de Leopolddreef. En ook de actie op vrouwendag komt aan bod.

 

11 mei 2006

Jeugd informeert jeugd ... en partijen

De in januari aangekondigde informatiecampagne van de jeugdraad is begonnen. En men gaat letterlijk van jong naar oud, want de eerste actie is een afficheactie in de lagere scholen en de laatste wordt een debat met alle lijsttrekkers. Bedoeling van de hele actie is partijen te informeren zodat die in hun programma ook rekening kunnen houden met specifieke jeugdnoden, en jonge mensen op weg zetten om een bewuste keuze te kunnen maken. Het informatieprogramma:

bullet

Affichecampagne in scholen: in alle lagere scholen van Groot-Berlare werden affiches verspreid met daarop een vraag die hun interesse in het gemeentebeleid moet prikkelen. De affiches met de antwoorden van de kinderen worden later in het gemeentehuis gehangen.

bullet

Affichecampagne over speelruimte: binnenkort worden affiches opgehangen die de aandacht trekken op het gebrek aan speelruimte.

bullet

Fietstocht: op zondag 27 augustus leidt een fietstocht langs een aantal verkeersonveilige plaatsen in de gemeente waar jeugd dikwijls voorbij moet.

bullet

Informatie: er komt een boekje met de programma's van alle partijen. De partijen krijgen voordien ook een aantal vragen voorgelegd, waarvan de antwoorden eveneens worden opgenomen.

bullet

Debat: op 30 september debatteren alle lijsttrekkers met elkaar om zo jonge kiezers nog eens de kans te geven om op 8 oktober een doordachte stem uit te brengen.

 

9 mei 2006

ACV ziet regiefunctie voor gemeente in tewerkstellingsbeleid

Het ACV overhandigde gisteren aan het college van burgemeester en schepenen een nota met de eigen wensen voor een lokaal tewerkstellingsbeleid. Volgens deze vakbond moet dat gebaseerd zijn op vijf pijlers:  het ondersteunen van het normale economische circuit via een voorwaardenscheppend beleid, het eigen personeelsbeleid, de uitbouw van de sociale economie,  de versterking van het arbeidsmarktaanbod (begeleiding, opleiding, werkervaring) en het verbeteren van de aansluiting van vraag en aanbod (knelpuntvacatures bestrijden, werkloosheidsvallen bestrijden). Uiteindelijk doel is het bevorderen van duurzame, ecologisch verantwoorde en mensvriendelijke tewerkstelling, én kansen bieden aan mensen uit risicogroepen.

 

 De nota bevat een achttal concrete voorstellen om dit in de praktijk om te zetten. Zo denkt men aan het opleggen van sociale tewerkstellingsclausules wanneer gemeente of OCMW opdrachten laat uitvoeren; aan het opstarten of ondersteunen van sociale tewerkstellingsprojecten (strijkatelier, sociaal restaurant, kringloopwinkel enz); het inschakelen kansengroepen in projecten rond het Donkmeer (bijvoorbeeld gidsopleidingen via VVV); het opstellen van een actief diversiteitsbeleid voor een betere instroom van kansengroepen zoals personen met een handicap, 50-plussers en allochtonen, bovendien een voorbeeldfunctie om ook KMO's daar toe aan te zetten; het voorbehouden van stageplaatsen en werkervaringsplaatsen aan jongeren die deeltijds leren en werken; het toerisme rond het Donkmeer verder uitbouwen (horecatewerkstelling) en het ruimtelijk structuurplan afwerken, met daarin de voorziene 5ha zone voor herlokalisatie van bestaande bedrijven en voor nieuwe bedrijven; een actief begeleidingsbeleid bij het OCMW en het opnemen van de taak om vorming, training en opleiding te voorzien; en een eerlijk en duurzaam aankoopbeleid voor werkkledij voor brandweer, groendienst, OCMW, met aandacht voor ontwikkelingssamenwerking.

 

4 mei 2006

ACV-actie en sp.a-folder

Het was de voorbije maand wat stil rond de verkiezingen. Tijdens de jongste gemeenteraadszitting klaagden de oppositiepartijen wel aan dat de voorgestelde begrotingswijziging duidelijk aantoonde dat dit jaar met een verkiezingsbegroting werd gewerkt, en was er de vraag naar een visie op het toerisme. Het Vl.B. riep in een folder om kandidaat te worden.

Vandaag kwam ACV-Berlare naar buiten met 'verkeersborden' aan de invalswegen, die naar 'werkvriendelijke gemeenten' vragen, en met een gedichtje als smaakmaker voor een actie van maandag. Dan wil men aan het college van burgemeester en schepenen een eisenbundel overhandigen. Uit het gedichtje is af te leiden dat sociale economie meer aandacht moet krijgen, maar ook bejaarden,  jeugd (fuifzalen, sport), cultuur ("voldoende euro's voor de culturele centra"), een vriendelijk horecaklimaat, aangepaste woningen, mobiliteit, milieu, rechtvaardige belastingen en veiligheid komen aan bod.

In haar huis-aan-huisfolder heeft sp.a heel wat aandacht voor de ouderen in de maatschappij. Men kondigt de oprichting van een gemeentelijk zilverfonds voor, en vraagt meer materiële en sociale ouderenzorg. Zo denkt men aan meer  serviceflats, dagverzorgingscentra , kortverblijfcentra en een dienstencentrum ("In Berlare is er ruimte voor zes dergelijke centra"), en aan een gemeentelijk bezoekproject, een mobiele bibliotheek en een vervoerdienst naar socio-culturele activiteiten. Zoals het ACV stelt men dat deze sociale economie voor tewerkstelling zorgt.

 

4 april 2006

Aantal kiezers wijzigt ...

Op 1 augustus moet het gemeentebestuur de kiezerslijst vastleggen. Daarin komen alle Belgische inwoners ouder dan 18 die minstens zes maanden in de gemeente wonen, en de andere EU-burgers die hier wonen en zich op die lijst willen laten inschrijven. Het totale aantal kiezers kan tot dan nog wijzigen. Zo waren er volgens deze criteria in september 2005 nog 11.330 mensen, begin maart dit jaar 31 minder of 11.299.  Het kan een invloed hebben op het resultaat, als het toch op enkele stemmen zou aankomen ...

 

18 maart 2006

Toch Vlaams Belang

Vandaag bevestigden Zeelse leden van deze partij dat er  in de Donkgemeenten een lijst zal zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen. Er zouden al een aantal zelfs jonge kandidaten ("dertigers") zijn. Vanuit het hoofdbestuur wordt opgelegd dat lijsten minstens 10 namen bevatten.

 

17 maart 2006

Geen Vlaams Belang ?

Deze week stelde het VB een kaart voor met de gemeenten waarin ze hun lijsten extra steun zullen geven. De Donkgemeenten, nochtans de gemeente waar De Gucht woont, was daar niet bij. Was dit een teken dat deze partij dan toch niet aan de verkiezingen zal deelnemen ?

 

14 maart 2006

Steven Baeyens: "Geen tactiek"

Steven Baeyens blijft er bij dat hij de jeugdraad onmiddellijk heeft verwittigd toen zijn beslissing was genomen om tijdens de verkiezingen op te komen. "Ik wil ten stelligste ontkennen dat er enige strategie achter mijn timing steekt om nu mijn politieke engagement bekend te maken. Na mijn keuze om mij politiek te engageren heb ik dit ONMIDDELLIJK aan de jeugdraad en vervolgens aan de buitenwereld bekend gemaakt. De onderwerpen die ik als voorzitter van de jeugdraad aanbracht heb ik eerlijk en oprecht vanuit die functie aangebracht, als spreekbuis van een groep jongeren die zich willen inzetten voor hun gemeente."

 

12 maart 2006

VLD en sp.a reageren (met aanvulling op 13-3)

Zowel VLD als sp.a vinden het een goed recht van Steven Baeyens om alsnog op een lijst te gaan staan, en wensen hem ook veel geluk. Maar tegelijk reageert men nogal argwanend tegen het 'plotse' besluit.

 

De VLD denkt aan een goed opgebouwd plan. "Onze partij heeft reeds bijna 2 jaar een vermoeden over deze overstap, hoewel de betrokkene dit herhaaldelijk ontkende ( wij konden dit uit een aantal feiten afleiden). De ontwikkelde initiatieven en veelvuldige uitspraken over "neutraliteit" van de betrokkene komen nu wel bizar over. Het is wel eigenaardig dat de ex-jeugdraadvoorzitter de rangen gaat vervoegen van een partij waarop hij op herhaalde ogenblikken heel wat kritiek had (o.m. de zogenaamde "10 geboden"). Blijkbaar is dit voor hem geen beletsel."

Bij sp.a had men gehoopt dat als Steven toch in de politiek zou stappen, dat op hun lijst zou zijn, ook al omdat een groot deel van zijn familie wellicht bij de socialistische groep mag worden gerekend. Ook de socialisten denken dat Steven eerst nog van de nieuwjaarsreceptie van de jeugd- en cultuurraad en van de actie rond het jeugdontmoetingscentrum gebruik heeft gemaakt om zijn bekendheid te vergroten.

 

Of het aantrekken van Steven Baeyens een verdere stap is in het verjongen van de CD& V, en hoe de andere partijen daar de noodzaak van inzien bij hun partij ?

VLD: Als VLD-voorzitter doe ik geen uitspraken over de zgn. nieuwe generatie bij de CD&V. Dit is hun zaak.
Toch wens ik te benadrukken dat het bouwen aan een jonge generatie bij de CD&V niet van een leien dakje loopt : Martha Tackaert en Camiel Moerman stapten pas op na lang aandringen en met veel vertraging. En ging de opperdeken van de oudere generatie, burgemeester Van Sande , niet opstappen na 4 jaar in de legislatuur ? Hij zit er nog altijd....Wat de VLD betreft, wij hebben grotendeels dertigers, veertigers en jonge vijftigers als mandataris.

sp.a: Als kleine partij is het uiteraard moeilijker om nieuwe en jonge kandidaten iets te garanderen. Maar wie bij ons komt krijgt zeker alle kansen om zich te profileren en te ontwikkelen.

 

10 maart 2006

Jeugdraadvoorzitter op CD&V-lijst

Het was een publiek geheim dat zowel sp.a als CD&V hoopten om Steven Baeyens, voorzitter van de jeugdraad, op de lijst te krijgen. Na verschillende gesprekken zei Steven eind vorig jaar de stap niet te zetten. Gisterenavond kwam zijn aankondiging in de jeugdraad dan ook wel hard aan. Hij besloot dan toch op de CD&V-lijst op te komen en daarom onmiddellijk zijn ontslag als voorzitter in te dienen. "Om de integriteit van de adviesraad niet te beschadigen." Zoals zijn voorgangers - Bart Van Malderen (CD&V) en Wouter Dierinck (VLD) - hoopt hij in de gemeenteraad de voorstellen van de jeugd te kunnen omzetten. 

Door zijn ontslag komt er minder van de aangekondigde informatiecampagnes. De jeugdraad zou die nu beperken tot een brochure met antwoorden van de partijen op vragen die jongeren zich stellen over het beleid. Men beslist later of men alsnog een debat organiseert.

 

9 maart 2006
Vlaamse regering helpt gemeentebesturen

Bij het OCMW raakte bekend dat de Vlaamse regering het decreet over de alternatieve financiering van onder meer rusthuizen heeft goedgekeurd. Omdat intussen aan het dossier voor de bouw van een rusthuis is verder gewerkt, zou de aanbesteding nog dit jaar kunnen gebeuren en verwacht men de aannemer eind november te kunnen aanduiden. Zodat de werken nog dit jaar zouden beginnen.

 

2 maart 2006

Wim Arbijn en Karel De Gucht op Kanaal 3

In de reeks op Kanaal 3 kwamen gisteren Wim Arbijn (sp.a) en vandaag Karel De Gucht (VLD) aan het woord. Beiden bevestigden de nood aan een fuifzaal in deelgemeente Berlare. Arbijn vond dat er wellicht nog verschillende mogelijkheden zijn voor speelpleinen, zoals in de voortuin van het huidige OCMW-rusthuis in Berlare. De Gucht vroeg zich af waarom de locatie voor een speelbos al zo dikwijls is gewijzigd, zonder dat er werkelijk een komt. Hij had het ook nog over de hoge belastingen, het teveel aan culturele centra en het gebrek aan inhoud in het huidige schepencollege.

 

28 februari 2006

Berlaarse kandidaten op Kanaal 3

Sinds gisteren is Berlare aan de beurt in de Kanaal 3-reeks over de gemeenteverkiezingen. Gisteren leidde de zender uit reacties van inwoners als de drie voornaamste bekommernissen af: een gezellige gemeente blijven, fuifruimte en speelpleinen. Dus toch niet het OCMW-rusthuis, het toerisme, het museum, belastingen, verkeersveiligheid of tewerkstelling ?

Burgemeester Van Sande mocht vandaag vertellen hoe hij het 30 jaar als burgemeester volhield ten koste van familie, vrienden en hobby's maar met de voldoening dat hij door velen spontaan wordt begroet, en dat zijn onafhankelijke positie "ondanks de partij" mede tot dit succes leidde. Hij gaf verder aan dat er op de gemeente toch wel verschillende speelpleinen zijn en nog enkele in aanbouw, en dat de jeugd inderdaad nood heeft aan een ontmoetingsruimte met fuifgelegenheid.

 

18 februari 2006

Het is stil op het verkiezingsfront

Het is opvallend stil. Geen verder nieuws over kandidaten, eventueel andere partijen die hun deelname concreet bevestigen, of over programma's. Wel zijn de volgende weken en maanden een aantal acties gepland, van een sportkampioenenviering met tal van attracties (24 februari) over een sluikstortactie (11 maart) tot de opening van het socio-cultureel centrum in Uitbergen (april-mei ?) en van het museum aan het Donkmeer (wellicht eind juni). De Jeugdraad heeft ook initiatieven aangekondigd. Doen ook andere raden iets ? En de oppositie ?

 

5 februari 2006

Wat weet de burger nu al ?

De gekende deelnemende partijen hebben nu hun nieuwjaarstoespraken (zie 14 en 22 januari en 5 februari) gehad en de partijvoorzitters beantwoordden vier reeksen vragen. Wat heeft de burger daar nu van opgestoken ? Laat het ons weten.

nkb informatief wil alvast de politici tot meer communiceren aanzetten. Wat is hun visie ? Welke maatregelen willen ze nemen ? Luisteren ze naar de burger en hoe houden ze met de wensen rekening, of waarom niet ? Om dit kracht bij te zetten, starten we een affichecampagne. Steun deze actie door de affiche  af te drukken (in kleur of in zwart-wit) en voor de venster te plaatsen. Opdat politici zouden weten dat de burger geïnteresseerd is in wat ze doen.

 

5 februari 2006

sp.a zoekt samenwerking met andere democratische partijen

sp.a-voorzitter Wim Arbijn zei tijdens de nieuwjaarsreceptie dat hij contact heeft gezocht met de andere democratische partijen om tijdens de verkiezingsstrijd samen een alternatief te bieden tegen de grote twee. Hij gaf ook toe dat het nieuwe kiesreglement, vorige week goedgekeurd door het Vlaamse Parlement, voor moeilijkheden zorgt met de eis om in de Donkgemeenten elf of twaalf vrouwen op de lijst te hebben. Inhoudelijk wil de sp.a aandacht voor meer sociale acties, en in het bijzonder naar de bejaarden. De invoering van een lokaal zilverfonds wordt wellicht een van de voornaamste programmapunten. Zie meer.

 

22 januari 2006

Lijsttrekker De Gucht: "Sneller rusthuis dank zij VLD"

De VLD-nieuwjaarsreceptie bevestigde dat Karel De Gucht lijsttrekker wordt. Hij verklaarde tegelijk dat het OCMW-rusthuis er nu toch sneller kan komen omdat de VLD de alternatieve financiering als middel aanbracht en uitwerkte. De VLD had heel wat kritiek op de jongste jaren van CD&V-beleid en stelt een sterker schepencollege te kunnen aanbrengen met een programma dat doorzichtiger is en op werkelijke noden afgestemd, en minder belastingen zal vragen. Zie meer.

 

16 januari 2006

Russische controleurs bij verkiezingen ?

De Russen hadden vorige week kritiek op het voornemen om meer controleurs te sturen naar de verkiezingen in Wit-Rusland. OVSE-voorzitter De Gucht antwoordde daarop dat hij er geen bezwaar zou tegen hebben als Russische controleurs de verkiezingen in Berlare zouden volgen (bron: De Standaard).

 

15 januari 2006

Jeugd blijft politici aansporen

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de jeugdraad herhaalde voorzitter Steven Baeyens dat men met verschillende acties de politici zal blijven wijzen op de wensen van de jeugd. Zie meer.

 

14 januari 2006

Leterme helpt CD&V

De plaatselijke CD&V beet gisteren de spits af in de ronde plaatselijke politieke nieuwjaarsrecepties. In een verkiezingsjaar zijn die bijzonder belangrijk. Om te zien of de vaste militant er nog op af komt, om die mensen enthousiast te maken en aan te zetten zich voor de campagne in te zetten. CD&V had daarvoor minister-president Leterme gevraagd. En die deed volop wat van hem werd verwacht. Met zijn uitspraak over de kans dat alternatieve financiering de bouw van een OCMW-rusthuis alsnog kan versnellen, droeg hij er wellicht toe bij om plaatselijk de rangen te helpen sluiten, maar ook om de oppositie de wind uit de zeilen te halen. Dat juist door nieuwe maatregelen van een CD&V-minister Berlare verder achteruit was geraakt op de lijst van te subsidiëren rusthuizen, was zeker niet in het voordeel van de plaatselijke afdeling. Het komt er nu wel op aan die belofte snel concreet in te vullen. Zie het verslag.

 

8 januari 2006

CD&V-nieuwjaarsreceptie in verjaardagssfeer
Wie volgende vrijdag (de 13de) naar de CD&V-nieuwjaarsreceptie gaat, zal zich in een verjaardagssfeer wanen. Neen, de partij viert niet tegelijk haar verjaardag, wel 6 'steenbokkers' die al in november de parochiezaal hadden besproken. Groot was dan ook hun verrassing toen ze de CD&V-uitnodiging voor dezelfde dag in de bus kregen. Met de CD&V is intussen afgesproken dat ze de zaal om 23 uur ter beschikking krijgen en dat ze overdag al voor de inrichting mogen zorgen. Met blauwe ballonnen ?

 

7 januari 2006

De Gucht lijsttrekker ?

In een interview in De Standaard antwoordt Karel De Gucht op een vraag over gemeentebelastingen: ,,Als ik mijn gemeente moet besturen na 2006, zal ik er toch wel voor zorgen dat de belastingen naar beneden gaan.'' Tevens een bevestiging dat hij lijsttrekker wordt ?
 

31 december 2005

Nog recepties

CD&V wil duidelijk ook nationaal gewicht in de schaal werpen tegenover minister van Buitenlandse Zaken (en vanaf morgen OVSE-voorzitter) Karel De Gucht. Op hun nieuwjaarsreceptie op vrijdag 13 januari komt minister-president Yves Leterme praten.

Het gemeentebeleid komt zeker ook ter sprake tijdens de nieuwjaarsrecepties van de jeugdraad (15 januari) en van de cultuurraad (22 januari).

 

27 december 2005

'Andere' nieuwjaarsrecepties ?

Intussen is bekend dat VLD de nieuwjaarsreceptie houdt op 22 januari en sp-a op 5 februari. De voorbije jaren kwamen vooral partijleden af op dergelijke gelegenheden. Wie dat deed werd dan ook dikwijls beschouwd (en door anderen 'bekeken') als iemand die aanleunde bij de organiserende partij. Wordt dat nu, in het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen, anders en gebruiken burgers deze gelegenheden om zich te informeren over wat die partijen aangeven als hun prioriteiten ? En zijn de partijen zelf daar op voorbereid, met eventueel een infostand en het bieden van een gelegenheid om vragen te stellen ?

 

24 december 2005

Wat wil de burger ?

Er loopt al een enquête van het ACW (formulieren verkrijgbaar bij René Stevens), vooral bij de leden van de verenigingen van de eigen 'familie'. De voorbije dagen verspreidde de sp.a er een in alle huizen. En deze site geeft ook al (langer) iedereen de kans om wensen en voorstellen kenbaar te maken. Wat gaat de burger met deze mogelijkheid doen ? De kat uit de boom kijken ? Zwijgen uit schrik voor ... ? (en dat in het Vlaanderen van 2005 ???) Of is men echt zo weinig geïnteresseerd in wat jaarlijks met de ongeveer €15 miljoen belastinggeld (gewone en buitengewone dienst) gebeurt ?

 

Een ding weet die burger alvast niet: welke partijen nemen deel aan de verkiezingen, naast de drie die nu al in de gemeenteraad zitten ? Zijn er hier nog afdelingen van  NV-A, Spirit of Vivant, die op hogere beleidsniveaus kartelpartners zijn ? En zo ja, worden ze hier ook partners ? Wat met Groen !, dat toch niet zo een slecht resultaat haalde de vorige keer ? Gaan al deze kleinere partijen apart een lijst indienen of samen een alternatief vormen voor de twee grote partijen ? Maar het grote vraagteken blijft wat het Vl. Belang gaat doen. Misschien weten we binnenkort meer.  

 

24 december 2005

Jeugd Witboek, JOC, rusthuis, museum ...

Naar buiten uit lijkt het voorlopig wat stil in de voorbereiding naar 8 oktober. Maar er zijn toch al wat onderwerpen die zich aftekenen als mogelijke discussiepunten.

Zoals reeds gezegd gaf de jeugd een eerste aanzet. Intussen is ook het 'Witboek voor een kwalitatief lokaal jeugdbeleid' klaar dat naar de verschillende (gekende ?) partijen is gestuurd met de wens daar bij de opmaak van het programma rekening mee te houden. Rekening houden met de jeugd bij beslissingen in andere domeinen, meer inspraak voor de jeugd, een degelijk informatiebeleid, jeugd motiveren om deel te nemen aan culturele activiteiten en kansen geven voor de eigen jeugd-cultuur, ruimte voor jeugdactiviteiten en aandacht voor de jeugdverenigingen, meer openbaar vervoer, en de acties tegen drugsgebruik verder uitbouwen, zijn zowat de voornaamste aandachtspunten. Hopelijk halen de partijen er uit wat de jeugd ten laatste tegen 2012 verwezenlijkt wil zien.

Nog een jeugdonderwerp is het Jeugdontmoetingscentrum (JOC). Na de bespreking van de gemeentebegroting (zie 20 december) werd  duidelijk dat het gerucht van een kantinefeestzaal niet verkeerd was - zie de infoavond van de jeugdraad hierover: nieuws van de dag van 12 december). Tijdens het gemeentelijk begrotingsdebat werd gezegd dat die feestzaal gedeeltelijk tegemoet wil komen aan de wensen van de jeugdraad en dat men tegen eind 2006 een voorstel wil doen voor een jeugdontmoetingscentrum meer in het centrum van deelgemeente Berlare. De jeugdraad krijgt alvast de steun van de cultuurraad die daar tijdens haar eigen nieuwjaarsreceptie wil op terugkomen. De cultuurraad blijkt alvast gewonnen voor één locatie voor zowel de zaal als het JOC, liefst nog in de onmiddellijke omgeving van Stroming.

Het OCMW-rusthuis dan. Na het bezoek van minister Vervotte was er hoop (zie verslag op de ACW-site) dat men snel(ler) de subsidiebelofte zou krijgen en dus nog in 2006 met de bouw starten. Nu blijken de subsidieregels veranderd en schoof Berlare naar achter op de lijst. Dit leidde naar verluidt al tot bitse briefwisseling tussen de gemeente, de Vlaamse Regering en het CD&V-hoofdbestuur. Gevolg is ook dat enkele dringende herstelwerken aan het rusthuis nu toch moeten worden gedaan. In het besef dat er ooit toch een nieuw rusthuis komt grote uitgaven die hadden kunnen worden vermeden, maar nu toch moeten om de bejaarden in goede omstandigheden te laten verblijven.

Het museum blijft nog steeds de gemoederen verhitten. Volgens de enen een mogelijke toeristische troef, volgens de anderen koos men voor iets dat beter in grotere centra thuishoort. En zeggen dat men door een betere verstandhouding en openheid al veel verder had kunnen staan...

 

12 december 2005

Jeugd doet eerste zet (zie ook Nieuws van de dag)

De jeugdraad richtte vandaag een informatieavond in over de nood aan een jeugdontmoetingscentrum. Met een goed onderbouwde voorstelling gaf men aan waarom zo een, overigens al lang gevraagd en door de gemeenteraad in het jeugdwerkbeleidsplan ingeschreven centrum een aanwinst zou zijn. De talrijk opgekomen jeugd en vooral politici kregen een voorbeeld van hoe men een programmapunt moet onderbouwen met een nodenonderzoek, doelstellingen en uitvoeringsmogelijkheden. En hoe men dat dan op een verstaanbare manier moet overbrengen. Bovendien riep voorzitter Steven Baeyens op tot een constructieve dialoog. Het is nu aan de politici om te tonen hoe volwassen ze er op reageren.

De aanleiding tot deze avond was het gerucht dat de gemeente dacht aan een kantine voor SK Berlare die ook als fuifzaal zou dienen. De jeugdraad voelde zich gepasseerd en maakte met deze avond duidelijk dat met hen rekening moet worden gehouden. Misschien ook een voorbeeld voor anderen die in de aanloop naar de verkiezingen de partijen constructieve voorstellen willen aanpraten ?

 

21 november 2005

Ook sp.a-rondvraag

De sp.a verspreidt binnenkort ook een bevraging, opgezet door het provinciale partijorgaan. Daarmee - en met een informatieve website - wil deze partij van de burger horen wat de gemeentelijke prioriteiten moeten  zijn.

 

19 november 2005

Wat is er al gebeurd ?

 

Bij de vorige verkiezingen was het bijna mogelijk om met een VLD-sp.a-coalitie de CD&V-meerderheid te breken. Toen in 1999 de CD&V in de regering werd vervangen door de VLD, gaf dit de huidige oppositiepartijen in de Donkgemeenten ook hoop dat het bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen zou lukken, zeker omdat het plaatselijke VLD-kopstuk ook nationaal zijn stempel kon drukken. Intussen is veel gebeurd, lokaal en nationaal. Hoe zal dit een invloed hebben op de lijstsamenstelling, bij het opmaken van de programma's, tijdens de aanloop naar oktober 2006 ?

 

Die aanloop naar de verkiezingen is al volop bezig. Dat bleek uit de jongste gemeenteraadszittingen, uit de toon van de politieke blaadjes die de jongste weken zijn verspreid. Wat weten we tot nu ?

:

bullet

Over programma's is nog niets geweten. Wellicht, of hopelijk, wordt bij de verschillende partijen al druk overlegd over welke punten men naar voor zal brengen.

bullet

Bij CD&V, de partij van de burgemeester en sinds 1977 de enige meerderheidspartij, wordt burgemeester Van Sande lijstduwer. Vanuit die laatste plaats moet hij het stemmenaantal dat hij de vorige keren haalde, in de partij trachten te houden. Luc Vercruyssen, nu eerste schepen, wordt de nieuwe lijsttrekker. Met het wegvallen van de kopstem, tenminste voor het aanduiden van de direct gekozenen, is de plaats op de lijst minder belangrijk. Als burgemeester Van Sande opnieuw het meeste aantal stemmen in zijn partij haalt, is het niet duidelijk of hij dan ook - of toch voor enkele jaren - burgemeester wil blijven. En hoe is het conflict verwerkt over het niet of enkel heel laat terugtreden van enkele mandatarissen, zoals beloofd in 2000. En hoe reageren de traditionele bondgenoten, het ACW in het bijzonder, op het beleid van de jongste jaren ?

bullet

Bij de VLD, partij van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht, is nog niet uitgemaakt wie lijsttrekker wordt. Kan De Gucht zijn ministerpost combineren met het burgemeesterschap ? Er boden zich alvast al enkele kandidaten aan, mocht hij besluiten dit niet na te streven. Of zit daar meer achter ? De komende maanden moeten ook aangeven hoe de nieuwe voorzitter er in slaagt tot een programmavoorstel te komen waar alle leden kunnen achterstaan en dat ook een aantal nieuwe kiezers moet aantrekken. De jongste gemeenteraadszittingen tonen de verschillende VLD-raadsleden dat zij een soort van werkverdeling hebben afgesproken, waardoor zoveel mogelijk mensen tussenkomen, elk voor hun domein. Om te tonen dat zij zich echt op een beleidspost aan het voorbereiden zijn ?

bullet

De sp.a haalde de vorige keer een van haar slechtste resultaten ooit, mede door de tweestrijd Van Sande-De Gucht. Wim Arbijn, de enige gekozene, kon zich in de gemeenteraad wat opwerpen als de (nog relatief jonge) wijze die trachtte de gemoederen te bedaren of er op te wijzen wat de grond van de discussie eigenlijk was. Daarbij zorgde hij er voor niet echt tot een van beide kampen te worden gerekend, door dan eens met de ene, dan weer met de andere mee te stemmen. Om alle mogelijkheden open te houden ?

bullet

De NV-A - waar de plaatselijke Volksunie zich uiteindelijk bij aansloot - bleef op een nieuwsbrief na opvallend stil de voorbije jaren. Wellicht moest men het opsplitsen van de Volksunie nog verwerken. De partij verloor bovendien nog enkele van haar plaatselijke voortrekkers, vorige week nog André Vergeylen. Slaagt deze partij er in om de komende maanden nog voldoende naar buiten te treden, met nieuwe mensen ? Of gaat men, zoals voor de Vlaamse verkiezingen, ook hier in kartel met CD&V, iets waarover nog niets is gezegd, althans naar buiten uit niet ?

bullet

Bieden er zich volgend jaar nog andere partijen aan ? Het aandeel van de twee grote blokken maakt het zeker moeilijk om voor iets anders voldoende aanhangers te vinden. Groen ! en Vivant leken bij een eerdere poging niet echt aan te slaan. Proberen zij opnieuw of trachten zij het ditmaal in kartelvorm ? Vlaams Belang gaf in de jongste folder aan te zullen opkomen. Dat er niet echt een eigen afdeling is, maar een samenwerking met Zele geeft allicht aan dat er zich hier nog niet echt velen willen aan meewerken. Maar wat doet men in het stemhokje ? En hoe bepaalt hun eventueel aantreden de programma's van de andere partijen ?

bullet

Hoe bereidt de georganiseerde samenleving zich op de verkiezingen voor ? Twee kondigden al initiatieven aan.
bullet

Het ACW maakte alvast bekend dat men bezig is aan een bevraging bij leden van de 'aanverwante' (lees : wat men vroeger de katholieke zuil noemde) verenigingen naar wat zij als prioriteiten zien voor de toekomst. Dat moet in mei leiden tot een beleidsnota.

bullet

De jeugdraad kondigde ook al acties aan. Er komt een witboek met jeugdprioriteiten, de partijen krijgen de kans op vragen te antwoorden, en men denkt ook aan een debat. Jeugdraadvoorzitter Steven Baeyens wil met deze neutrale houding de jeugd beter op de verkiezingen voorbereiden en de partijen aanzetten met de jeugd rekening te houden.

bullet

En wat met nieuwe kandidaten ? Wordt het een probleem om evenveel mannen als vrouwen te vinden ? Komen er plots nieuwe witte raven naar voor ? Naar verluidt wordt het zeker geen probleem om mensen te vinden om op de lijst te staan.

 

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

 

Verkiezingen 10/06/07

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vîrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 05/02/08. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2008 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.