Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

burgerwensen 2006

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

Verkiezingen 8-10-2006
Verkiezingen 13-6-04
Verkiezingen 18-5-03
CD&V nieuwjaar
VLD nieuwjaarsreceptie
sp.a nieuwjaar
vb  nieuwjaar

 

Omhoog
partijreacties

Al ingestuurde voorstellen/vragen

Wat wens je dat de plaatselijke politici doen ?
Laat het hen nu weten !

Wordt 2006 een goed jaar ? Een boeiend jaar ? Het valt allemaal af te wachten.

Voor de plaatselijke politici wordt het alvast een belangrijk jaar want op 8 oktober moet de kiezer bepalen wie tussen 2007-2012 de gemeentetouwtjes in handen houdt.

Maak via deze website je verwachtingen bekend.

bullet

Wat wens je de huidige en toekomstige politici toe ?

bullet

Wat hoop je dat die politici tijdens de volgende legislatuur doen voor jouw organisatie, vereniging, buurt, gezin ?

bullet

Heb je zelf voorstellen ?

Laat het hen nu weten, zodat ze er bij de opmaak van hun programma rekening kunnen mee houden .

Stuur je tekst  in een wordbestand of in een mail naar nkb informatief. Als je dat verkiest zetten we je naam niet onder je bijdrage, en je mag gerust zijn dat we je identiteit dan op geen enkele manier zullen vrijgeven. Beledigende tekst wordt wel niet gepubliceerd.

Gebruik deze kans om je mening te geven en breng zo een bijdrage aan het plaatselijke beleid. Doen !!!

De partijen krijgen uiteraard ook de kans om op de aangebrachte voorstellen te reageren.
Hun antwoord staat hier

(Zie ook de pagina waarin de gebeurtenissen in de voorbereiding naar 8 oktober worden verzameld.)

Voorstellen en vragen
(onderwerpen en reacties van andere burgers in omgekeerde volgorde van ontvangst.
Reacties van politici staan hier)

hobbeldorp - openbaarheid en dorpsraad - parkeerplaatsen Nieuwstraat - wegdek Dorp -  jonge kandidaten - mooi of lelijk dorp - Openheid en informatie - E. Hertecantlaan - Overmeerse visie - jeugdinfrastructuur - museum of rusthuis - gemeenteschild gemeentehuis Overmere - wat is een goede kandidaat ? - bedrijventerreinen - ringweg Uitbergen - openbaar vervoer Uitbergen-Overmere

Hobbeldorp

bullet

Naam gekend - Berlare (geen politicus)

Aankondiging : elke dag survivaltocht op het Dorp van Berlare !!!
Wat neem je mee ?
* een fiets met dikke banden, want dunne blijven steken tussen de straatstenen
* oordopjes voor het helse lawaai van optrekkende macho's in blitse wagens
* moed om tussen de streetracende wagens het zebrapad over te steken
* een ehbo kit om de fietsers die zich niet realiseren hoe diep de putten zijn, op te lappen.
* een overdosis lef om een terrasje te doen

Openbaarheid en dorpsraad

bullet

een Uitbergenaar (geen politicus)

Ik merk dat vele gemeenten in hun Infogem een samenvatting van de gemeenteraadsverslagen opnemen. Dan weet je waar ze mee bezig zijn en kan je eventueel de details opzoeken op hun website. Het zou zeker onze betrokkenheid met het verre Berlare verhogen.

Parkeerplaatsen Nieuwstraat

bullet

Bea Vergeylen - Berlare

Bij het aanleggen van de straat, enkele jaren terug, werd geen rekening gehouden met parkeerplaatsen voor bewoners.
Door het gemeentebestuur werd toen al gezegd om de wagen te parkeren op het Dorp of aan de sporthal. Dit is om praktische redenen niet (steeds) mogelijk.
Er bestaat m.i. wel degelijk een oplossing die iedereen ten goede komt, nl. het fietspad optisch te vernauwen door een volle witte lijn te schilderen.  Fietsers zullen nog steeds voldoende plaats overhouden, zelfs om met twee naast elkaar te fietsen, en wij kunnen de auto kwijt zonder andere buurtbewoners te hinderen.
Hoe lost een hedendaagse politicus dit op, met oog voor de verkeersveiligheid en zin voor creativiteit ?

Vernieuwing wegdek Dorp

bullet

Naam gekend - Berlare (geen politicus)

Proficiat…maar spijtig!

Proficiat aan de aannemers en de technische dienst voor de snelle en degelijke  afhandeling van de Dorpstraat! Maar, politici, is het echt dit wat de burgers wensen? Mogelijk…

 Een straat, midden in het dorp, zo glad als een biljartlaken , keirecht, uitnodigend tot hoge snelheid, geen voorzieningen voor fietsers… Met enkele relatief goedkope ingrepen , gezien de werken toch bezig waren,  zoals aanplantingen, intelligente asverschuivingen  ( dus niet zoals in de De Grauwelaan) enz… had men een aangename, veilige en  leefbare straat kunnen maken.

 Mijn vraag:
Het vervolg, richting Hogeweg, komt aan de beurt.
Wat stellen de huidige en/of toekomstige gekozenen des volks voor?

bulletreactie Groen!

Verwachtingen van jonge kandidaten

bullet

Adri De Backer - Berlare

Berlare is aan het vernieuwen, aan het verjongen! Deze tendens merk je ook op jullie lijsten, jongeren met een zekere populariteit komen op de lijsten terecht. Ouderen zetten een stapje terug. Mijn vraag naar al deze politici is:
 
- zijn jullie tevreden over jullie eigen plaats op de lijst van jullie partij?
- wat zijn jullie ambities met de behaalde stemmen?
- welke doelgroep spreken jullie aan ?(de jongere kiezers of eerder de oudere)
- waarom zouden jullie een meerwaarde betekenen voor de Berlaarse politiek!

Mooi dorp of lelijk dorp

bullet

Leo Segerinck- Berlare

Stel je even voor: midden in ons dorp een mooi onderhouden kasteel, privaat bewoond of uitgebaat, of gebruikt door gemeentelijke diensten, en omgeven door een prachtig park . Heel deze omgeving is  geïntegreerd met de dorpskern en uiteraard is die vreselijke platenmuur overal  verwijderd ..Een prachtige Warande, met aan de ene zijde het rustgevende park en aan de andere zijde een stemmig en sfeervol  aangelegd kerkhof ; De Frankrijkstraat,  het Dorpsplein   begrensd door een groene oase enz… Het park is toegankelijk voor de dorpsbewoners.

 

Het is zo niet!

 

De laatste 25 jaar is in dit onderwerp geen beweging gekomen , tenzij dat de 270 meter lange muur langs het kerkhof gerenoveerd werd en de grauwe eentonigheid van de platenmuur de Warande blijft overheersen.

 

Feit is dat de mogelijkheid bestaat om onze dorpskern , inclusief Frankrijkstraat, Dorp, Warande, Kerkhofdreef  om te toveren tot één van de prachtigste dorpskernen van Oost-Vlaanderen...

 

Dit is geen gemakkelijke opgave, het zal veel tijd vragen en is sterk toekomstgericht naar de volgende generaties.

Het spreekt voor zich dat alles, met respect,  in overleg en dialoog met de eigenaars dient bekeken te worden

Zijn er echter nu al geen opportuniteiten die via gesprek  tot uitvoering kunnen leiden? Zo zou de mogelijkheid bestaan het onderhoud van het bos te subsidiëren, mits toegankelijkheid voor het publiek. Kan er misschien sprake zijn over het verwerven van een deel van het bos? Enz…Enz…

 Hebben de partijen hierover een mening?

Openheid en informatie, verleden en toekomst

bullet

Leo Segerinck- Berlare

 

bullet

Het blad infogem is m.i. mooi verzorgd en degelijk.

bullet

De informatie en service, verstrekt door het gewone gemeentepersoneel voldoet zeker.

bullet

 De info van onze cultuurvrienden is professioneel en voortreffelijk, maar haast zeker  te duur,

bullet

 De website van Berlare is een bruikbaar instrument.

 

Echter!

bullet

Er werd ooit  aangedrongen om het gemeentelijk begrotingsboek ter beschikking te leggen in de
bibliotheek, zoals in verscheidene andere gemeenten gebeurt, of beter nog, ook op internet te zetten.

bullet

Communicatie met de burgers moet wel altijd efficiënt gebeuren: zij moet  enkel ten goede komen aan het beter functioneren van onze gemeente.

 Vragen aan de  kandidaten,

bullet

Zou u aanvaarden dat burgers algemene , niet persoonsgebonden, vragen stellen over het jaarboek
van Hulp in Woningnood of over andere gemeentelijk gerelateerde organisaties en maatschappijen?
Zou u deze vragen  beantwoorden, ook als dat wettelijk niet verplicht is ?

bullet

Wat vind u van de bovenvermelde idee i.v.m met het verspreiden van het begrotingsboek via bib
en internet?

bullet

Zou u, in het belang van de efficiënte gemeentelijke communicatie, een deontologische code aanvaarden
die verbiedt dat deze communicatie, al te opzichtig, vooral een namenvermelding zou zijn?

Doorzichtigheid, openheid , betrokkenheid  en interesse van de medeburger , vooral als het over financiën gaat, kan de democratie alleen maar ten goede komen.

E. Hertecantlaan, een autostrade ?

bullet

Een Berlarenaar (geen politicus)
In de jaren 90 werden door sociale organisaties voorstellen overgemaakt aan het gemeentebestuur om de Brugstraat, E. Hertecantlaan, Sint-Annaplein, Frankrijkstraat  om te bouwen tot een aangename en veilige  dorpsstraat, met toch voldoende rijmogelijkheid, zowel voor auto's als fietsers, en voldoende  parkeerplaatsen. Uiteraard waren deze voorstellen niet professioneel maar wel gratis.Er werd overigens ooit ook een schets overhandigd waarmee aangetoond werd dat zelfs met vrij minimale kosten dmv juist geplaatste aanplantingen een mooi resultaat kon bereikt worden. In die periode werd ook een diareportage gemaakt over vergelijkbare (provinciale) banen die adequaat waren aangepast.
Hebben de partijen  een visie over  de as  Brugstraat, E. Hertecantlaan, Sint-Annaplein, Frankrijkstraat ?

bullet

reactie Groen!

een Overmeerse visie

bullet

Een Overmerenaar (geen politicus)
Van Sande en zijn spruiten
zetten nu de bloemekes buiten
en wat men voor ons bewaart
is van den Audenaert.

Een sporthal en wat leute
is er voor heel de meute
maar de school is er vandoor
die is voor de pastoor.

't Museum hebben we gehad
dat is, zo zegt Verhofstadt,
nu op de Donk van doen
voor 't feest van de pompoen.

We hebben nog ons reuzen
en stemmen niet voor de geuzen
en voor een jaar of zes
zit Overmere op de fles.

Jeugdinfrastructuur

bullet

Leo-Segerinck - Berlare
Begin dit jaar werd  nogmaals de problematiek van  de jeugdinfrastructuur aangehaald. Dit probleem dient opgelost. Mijn inziens zijn er, ruwweg, 4 mogelijkheden  van aanpak.

 

1/ De gemeente stopt geld in een nieuw gebouw, zoals reeds gesuggereerd door bepaalde politici (in spe).

2/ Samen met de jeugd en bekwame instanties  wordt door de gekozen politici bekeken of de huidige gemeentelijke (vooral culturele) infrastructuur beter kan gebruikt worden. Misschien staan er ook privéruimten ter beschikking…

3/ De jeugd  neemt zelf initiatief,  met eventuele steun van de gemeente: mooi positief voorbeeld is de aanpak van KSJ in samenwerking met Parochiale werken. (Er zijn nog andere voorbeelden.)

4/ Uiteraard kan ook een combinatie-oplossing.

 

Persoonlijk vind ik dat de gemeente vooral initiatieven moet begeleiden, aanmoedigen en steunen.Vraag aan de kandidaten met ideeën: hoe zien zij dit ingevuld?
 
bullet

reactie VLD, CD&V, sp.a

Museum of OCMW-rusthuis ?

bullet

Leo Segerinck - Berlare
Wanneer,  lijsttrekkers, wanneer het Rusthuis?
De opening van het museum, is voor enkelen zeker een hoogdag in hun bestaan. Ofschoon ik hun enthousiasme over het cultuurbeleid en hun visie in zake culturele infrastructuur helemaal niet deel, wil ik dat wel respecteren, maar…
Begin de jaren 90 heeft een groep sterk gemotiveerde  en sociaal bewogen mensen een alternatief voorstel ter zake geformuleerd wat, volgens hen althans, zeker goedkoper en efficiënter zou zijn , veel sneller verwezenlijkbaar en bovendien een grotere sociale, toeristische en culturele uitstraling zou hebben.
Het was totaal niet de bedoeling van deze groep om iets of iemand te boycotten , maar  wel uit een impasse te geraken en  te wijzen op andere mogelijkheden en  vooral op andere prioriteiten.
Was dit een goed alternatief? De reactie van een belangrijke beleidsman was in alle geval furieus : het voorstel was zelfs niet bespreekbaar.
Maar  de infrastructuur staat er nu en hoewel ik het oneens ben met dit soort beleid: gedane zaken nemen geen keer, het belastingsgeld is uitgegeven! De infrastructuur dient nu optimaal  en efficiënt gebruikt of aangewend. Graag had ik nu geweten hoe de partijen dit gaan invullen.
Wat de CD&V betreft is het mij, na lezing van de zowel stilistisch als inhoudelijk merkwaardige folder "woord aan de burger" wel duidelijk: het huidige beleid wordt voortgezet. Maar wat stellen de andere partijen voor als verdedigbare invulling.?

De opening van het museum  bezorgt  mij echter  wel een wrang gevoel.
Ongeveer een kwarteeuw geleden waren er al sociaal bewogen burgers en organisaties  die wezen op de noodzaak van renovatie van  het totaal verouderde Overmeerse rusthuis. Waarom heeft  men  toen reeds deze renovatie niet aangepakt met dezelfde kracht en tenaciteit als de cultuurinfrastructuur? Mogelijk  hadden onze bejaarden reeds 15 jaar in een rusthuis verbleven die naam waardig!!.
Toch duidelijk stellen dat het niet fair zou zijn de verantwoordelijkheid te leggen bij de resp. O.C.M.W.  voorzitters en zeker niet bij de raadsleden. Het algemene beleid wordt  immers niet alleen in het OCMW bepaald!!!
Mensen die nog twijfelen aan de noodzaak worden verzocht om ook eens op een heerlijke, warme, zonnige, drukkende dag een bezoek te brengen aan de kamers van de bedlegerige demente  bejaarden, onze naasten!
Wanneer, lijsttrekkers, wanneer het rusthuis?
 
bullet

reactie VLD, CD&V, Groen!

 Gemeenteschild op Overmeerse gemeentehuis

bullet

Nick De Backer - Overmere
Nu het gemeentehuis in Overmere toch wordt herschilderd, zou het het ideale moment zijn ook het wapenschildje aan het balkon te restaureren. Dit vragen de mensen al meer dan 20 jaar en dit is nog steeds niet gebeurd.
 
bullet

VLD reactie

Vereisten voor goede kandidaten

bullet

Naam gekend - Berlare (geen politicus)

Gezocht:

 

23 gemeenteraadsleden

Karakter:

Openstaan voor alle suggesties, eerlijk, gedreven, sociaal bewogen, afstand durven nemen van egoïstisch ingestelde drukkingsgroepen én partijbonzen. Het algemeen belang voor ogen houden maar met grote bezorgdheid voor de minsten en de zwaksten onder ons . Eerlijk durven uitkomen voor zijn/haar  persoonlijke mening met als belangrijkste raadgever zijn/haar persoonlijk geweten.

Opleiding: geen bepaalde diploma's vereist, brede algemene kennis is wel noodzakelijk.

Bekwaamheid: in staat zijn moeilijke dossiers te vatten en te beoordelen;grondige kennis van het jaarlijks budget enz…

Sociale vaardigheid: bekwaam zijn in het openbaar te spreken en zeker ook op de gemeenteraad het woord te kunnen nemen om een moeilijk dossier te analyseren en te bekritiseren. Contactvaardig, niet alleen om via georganiseerde groepen, maar ook door veelvuldig contact via privé-personen, de wensen te vernemen van de bevolking.

  

Schepenen en OCMW -voorzitter (extra vereisten) 

Bekwaamheid: De capaciteiten bezitten om een middelgroot bedrijf te leiden en dusook in staat zijn  ingewikkelde dossiers, met de medewerkers samen te stellen, te verdedigen en uit te voeren.

Opleiding: gezien de zeer moeilijke materie is  een degelijke bestuursopleiding noodzakelijk, hetzij schools hetzij via zelfstudie hetzij via beroepservaring .

Sociale vaardigheid: In staat zijn hun medewerkers te leiden en te motiveren

 

Burgemeester (extra vereisten)

 Behoren bij de bekwaamsten van onze gemeente. Hij/zij  bepaalt voor een belangrijk deel de lange termijn visie. Fouten in deze zijn funest. 

 

Gezien zowel schepenen, OCMW voorzitter als burgemeester, terecht, een degelijke vergoeding ontvangen, dienen  zij, in eer en geweten te oordelen of zij dit geld van de belastingsbetaler waard zijn.

 In talrijke gemeenten worden burgers tot "de eer van besturen" geroepen op basis van sympathie, goedlachsheid, expert in het één of het ander (pannenkoeken bakken , verzamelaar, sportfanaat…), maar zijn dezen gewoon niet in staat om te besturen. Dit kan dan best democratisch te verdedigen zijn maar is, volgens schrijver dezes, zeker moreel niet verantwoord.

(De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten geeft het resultaat van een onderzoek naar het competentieprofiel voor burgmeesters en schepenen, als hulp voor de kiezers en de gemeenteraadsleden die (on)rechtstreeks de burgemeester en schepenen moeten aanduiden, zie hier. nkb)

 
bulletVLD reactie

Bedrijventerrein

bullet

Mark De Martelaer - Uitbergen
De laatste 10 jaar heb ik al meermaals in de krant gelezen dat het arrondissement Dendermonde slecht scoort op het gebied van 'werk in eigen streek'. Dit vertaalt zich in een hogere werkloosheid (dan het Vlaams gemiddelde) en veel pendelaars. Berlare is hierop geen uitzondering. Onze plaatselijke politici verkondigen  regelmatig, zelfs sommigen van de oppositie, dat het toerisme onze enige  troef is. Dit is eigenlijk zelfkritiek. Want alleen diezelfde politici kunnen die ongezonde situatie verbeteren.

De ambachtslui nestelen zich nog noodgedwongen in de woonzones waar zij steeds moeilijker aan vergunningen geraken. Een aangepast bedrijventerrein is meer en meer noodzakelijk. Dan worden de woonkernen terug aangenamer: minder vrachtverkeer , minder lawaai, enz. Waar dit terrein zou komen is voer voor specialisten. Maar de nabijheid van de E17 en de Schelde zijn allezins mooie troeven.

Ringweg rond Uitbergen

bullet

Mark De Martelaer -Uitbergen
Wat dringend moet aangepakt worden is het MOBILITEITSplan voor onze gemeente. De Veerstraat in Uitbergen is 6 jaar geleden heraangelegd. Met brede voetpaden en smalle rijbaan in klinkers. Mooi maar totaal niet aangepast aan het drukke verkeer: vrachtwagen razen noodgewongen over het voetpad. Zeer onveilig. De ringweg rond Uitbergen die sinds in 1974 op het gewestplan staat moet terug bovengehaald worden. Dit is geen bevoegdheid van de gemeente. Maar zij (plaatselijke politici - nkb) moeten wel het probleem accentueren en druk uitoefenen bij de overheden.
Op het plan paalt deze ringweg nu achteraan de nieuwe wijken Raapveld en Fonteinstraat. Men moet daar van meet af aan fluisterasfalt en geluidspanelen voorzien. Ofwel wat opschuiven op het gewestplan.

Openbaar vervoer Uitbergen-Overmere

bulletJ. Frans - Overmere
Al enkele jaren geleden heb ik De Lijn gevraagd de autobuslijn 98 Uitbergen – Aalst door te trekken tot Overmere-kerk, een afstandje van niet meer dan drie kilometer. Momenteel is het niet mogelijk om met de bus van Uitbergen in Overmere te geraken, of je moet drie (3 !) keer overstappen: eerst Uitbergen-Wichelen (lijn 98 Uitbergen – Aalst), dan Wichelen-Schoonaarde (lijn 27/28 Gent – Dendermonde), en tenslotte Schoonaarde – Overmere (lijn 55 Aalst - Lokeren). Alles samen ben je dan een halve dag onderweg.

Van De Lijn heb ik niet meer dan vage beloften gekregen. Kunnen onze politici daar niets aan doen ?
 
bulletMark De Martelaer - Uitbergen
"Ik sta achter vraag om de lijn van Aalst door te trekken naar Overmere. Maar men moet weten dat dit vroeger al zo was. Ongeveer 10 à 15 jaar geleden is het traject ingekort tot Uitbergen omdat er niemand meer gebruik maakte van het laatste stukje. Natuurlijk kan de situatie nu terug anders zijn en een proefproject tot Overmere is inderdaad gewenst."
Mark meldt ook nog dat er een belbus rijdt tussen Wetteren en Zele, via Uitbergen. Maar in Uitbergen is geen stopplaats. Mark: "Iemand heeft De Lijn naar de reden hiervoor gevraagd. De Lijn zou geantwoord hebben dat gemeenten waar de Belbus halt houdt, een bijdrage moeten betalen, en tot nu heeft Berlare dat nog niet willen doen."
bulletBen Vandersnickt - Uitbergen
Ik ben volledig akkoord met het voorstel van J.Frans.
bulletreactie Groen!

 

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

jeugd

toerisme

gemeente

sport

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vîrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 15/02/07. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2007 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.