Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

8-10-06: uitslagen

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

verkiezingen 10-6-07
Verkiezingen 8-10-2006
Verkiezingen 13-6-04
Verkiezingen 18-5-03
CD&V nieuwjaar
VLD nieuwjaarsreceptie
sp.a nieuwjaar
vb  nieuwjaar

 

Omhoog
8-10-06: reacties op uitslag 

*De volgende stappen - Analyse - Reacties -Stemdag - Totaaluitslag - Voorkeurstemmen

Er komt een * voor de titels hierboven waar laatst tekst is toegevoegd.

Om alvast te kunnen vergelijken, de uitslagen van de twee vorige gemeenteraadsverkiezingen, en voor zover beschikbaar, de voorkeurstemmen van de kandidaten die ook nu op de lijst staan

In tegenstelling tot in 1994, toen PVV en SP als Anders samen trachten de CVP-meerderheid te breken, boden zich in 2000 opnieuw aparte lijsten aan, met Agalev, Vivant en BAL (eigenlijk de vroegere Volksunie) als nieuwe lijsten. In 2006 sloten een aantal partijen kartellijsten en komt het VB voor het eerst op.

De volgende dagen komen hier de zelf bijeengesprokkelde reacties bij en wordt de voorbereiding naar de nieuwe legislatuur opgevolgd. Uw ingestuurde reacties komen hier terecht.

De gebeurtenissen tot 2007 (jongste bericht eerst)

bullet5-12-2006: Renť Kets (VLD), de nieuwe schepen voor onder meer toerisme, laat via een krant weten dat hij denkt aan een Donkpas waarmee toeristen verschillende activiteiten rond het meer zouden kunnen doen. Ook de toegang tot de eendenkooi zou inbegrepen zijn, waardoor de wandelaar bijna helemaal rond het Donkmeer zou kunnen wandelen. Over het Waterfeest is met VVV Donkmeer al besproken het volgend jaar op het stramien van vorig jaar te laten verlopen. Daarna volgt wel een grondige evaluatie.
bullet4-12-2006: Zowel bij CD&V als bij VLD laten gekozenen hun plaats aan opvolgers, omdat ze stoppen of omdat ze in de OCMW-raad willen zetelen. Meer.
bullet3-12-2006: Vanmorgen stelde de nieuwe meerderheid de mensen voor het nieuwe schepencollege en de nieuwe OCMW-voorzitter voor. Meer.
bullet26-11-2006: De verdeling van de ambten en de bevoegdheden is nu rond. De nieuwe bestuursploeg wil zich wellicht begin december  via de pers voorstellen.
bullet19-11-2006: Tot vanavond is er nog geen bevestiging over het voorstel dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd voor de samenstelling van het schepencollege of over de verdeling van de bevoegdheden, voor het voorzitterschap van de gemeenteraad en van het OCMW (de OCMW-voorzitter zou wel in het schepencollege komen), en over wie wordt voorgedragen om OCMW-of politieraadslid te worden. Over die voordrachten is heel wat veranderd, onder meer omdat men nu mannen en vrouwen moet voordragen, zelfs als men als partij maar een mandaat zou hebben. Zie ook hier.
bullet31 oktober 2006: Met een bericht aan de correspondenten van de 'schrijvende' pers bevestigde de VLD deze morgen het bericht op Kanaal 3. De andere schepenen en hun bevoegdheden, en de OCMW-voorzitter worden later bekendgemaakt. Sprak iemand zijn mond te vroeg voorbij en had men eigenlijk willen wachten tot Karel De Gucht terug was van zijn missies naar Turkije en enkele landen in AziŽ ?
bullet30 oktober 2006: Kanaal 3 meldt, zonder een bron aan te geven, dat er een akkoord zou zijn om sp.a'er Wim Arbijn in het schepencollege op te nemen en zo de meerderheid te vergroten. Meer details over de schepenbevoegdheden zouden er nog niet zijn. Vermits Karel De Gucht vandaag in Turkije was, moet het akkoord al dit weekeind zijn gesloten.
bullet24 oktober 2006: Over de verdeling van de mandaten werd vanavond na de gemeenteraadszitting niets nieuws vernomen. "We gaan daar rustig de tijd voor nemen", stelde VLD-voorzitter Cooreman. Schepen Spruyt (CD&V) liet dan weer weten dat hij in januari zijn plaats afstaat. Hij trekt de conclusies uit de uitslag en was hoe dan ook enkel van plan af te werken wat hij was begonnen. Vermits hij dat niet meer kan, wil hij anderen een kans geven. De eerste niet-gekozene op de lijst, huidig raadslid Tania Vis, zou daardoor in de raad kunnen blijven.
bullet22 oktober 2006: Het bleef de hele voorbije week heel stil op het politieke front. Achter de schermen zijn er nog steeds onderhandelingen bezig over het al dan niet toetreden van sp.a-Spirit-Groen! tot de meerderheid, en bij de CD&V blijft er onduidelijkheid over wie al dan niet gaat zetelen.
De komende weken moeten nog de voordrachten gebeuren voor de schepenambten en voor het voorzitterschap van de gemeenteraad, het voorzitterschap en de raadsleden van het OCMW. Over wat nog moet gebeuren en wanneer, zie hier.
bullet15 oktober 2006: Jan Joos, voorzitter van de plaatselijke NV-Aafdeling was ontgoocheld dat hun kandidate, Marie-Christine Vleminckx, ondanks het sterk gestegen aantal stemmen niet verkozen was. Dat er zich voor deze campagne een aantal nieuwe mensen aanbood om mee te werken, zet alvast aan om als partij verder te doen. De verdere samenwerking met CD&V zal allicht afhangen van hoe die op hogere niveaus verder loopt.
bullet14 oktober 2006: Veel kan Katja GabriŽls nog niet zeggen over de samenstelling van het schepencollege, maar omdat zij toch is voorgedragen om in januari Karel De Gucht te vervangen en zo waarnemende burgemeester te worden, toch al een (eerste) interview, om haar een beetje te leren kennen.
bullet14 oktober 2006: Luc Vercruyssen (CD&V-lijsttrekker) wil nu volop de vernieuwing doorvoeren. Zijn eigen rol daarbij wil hij van die nieuwe generatie laten afhangen. "Willen zij liever dat ik ook opzij stap, ben ik daartoe bereid. Willen zij dat ik aanblijf, mijn ervaring ter beschikking stel en hen zo begeleid, dan wil ik mij daar volop voor inzetten." Hij is er van overtuigd dat de CD&V voor een kritische, maar toch constructieve oppositie kan zorgen. "Iets wat in een democratie zeker zo nodig is. Het is juist daarom dat wij nu niet in zak en as moeten zitten. Het maakt deel uit van de democratie. Het is nu aan ons om de lessen uit het verleden te trekken en te tonen dat wij die weerbaarheid hebben."
bullet13 oktober 2006: CD&V-voorzitter Koen Brynaert zegt dat van de gekozenen nog niemand echt heeft beslist om niet te zetelen. Nochtans wordt dat alvast gezegd van burgemeester Van Sande en van schepen Spruyt. "Allemaal geruchten. Het partijbestuur is nog niet samen geweest. Dat is een bewuste keuze: eerst een en ander laten bezinken en dan pas rustig een evaluatie opmaken van de uitslag. Overigens hebben we voor dergelijke beslissingen nog alle tijd, tot eind december. We zullen dan ook niet overhaasten, wat niet uitsluit dat we sneller tot besluiten zullen komen."
Ook bij de andere partijen is het officieel stil. Volgens nu toch al meerdere bronnen zou er een voorstel naar sp.a-Spirit-Groen! zijn gedaan, en wordt er wellicht volgende week beslist over wie wat zal doen.
bullet11 oktober 2006: De VLD laat weten dat Karel De Gucht wordt voorgedragen als de volgende burgemeester en dat hij zich zolang hij minister blijft laat vervangen door Katja GabriŽls (31) die zondag het tweede meeste aantal stemmen haalde. Katja, juriste van opleiding, is momenteel raadgever  voor financiŽn en begroting op het kabinet van Vlaams minister Van Mechelen.
bulletDe nieuwe bewindsploeg treedt begin volgend jaar aan, wellicht op 1 of 2 januari. Tijdens die eerste vergadering leggen de raadsleden de eed af, worden schepenen verkozen en gebeurt de voordracht van de burgemeester. Ook de OCMW-raadsleden moeten dan al worden aangeduid want door het nieuwe gemeentedecreet is de installatievergadering van de OCMW-raad niet meer in april, maar al op de derde werkdag na de installatie van de nieuwe gemeenteraad. Dit om eventueel toe te laten dat de OCMW-voorzitter lid van het schepencollege wordt, een nieuwigheid uit het nieuwe gemeentedecreet.

Omdat de voordracht van al deze mandatarissen al vroeger moet gebeuren - voor raadsleden kijkt men eerst na of die aan alle voorwaarden voldoen, en de kandidaten-burgemeester en schepenen moeten bovendien de handtekeningen kunnen voorleggen van minstens de helft van de eigen partijleden (om overlopen te bemoeilijken) - moet dit alles nu al voorbereid.

Het begint uiteraard met het maken van interne afspraken over de verdeling van de mandaten. Wie wordt voorgedragen als burgemeester, schepen, en met welke bevoegdheid ? Wie is het beste als OCMW-voorzitter, gebruikt men de mogelijkheid om een ander raadslid de taak van voorzitter van de gemeenteraad te laten vervullen ? En dan zijn er nog de functies in de verschillende intercommunales en andere organisaties waar de gemeente moet worden vertegenwoordigd. 

Een analyse

bulletEen absolute VLD-meerderheid hadden wellicht weinigen verwacht. Dat die er kwam ondanks de twee zetels voor het VB maakt dit nog opmerkelijker. Het verlies van zo'n 10% van de stemmen, en zo 4 zetels, had men bij CD&V zeker niet verwacht, wel dat de anderen samen de meerderheid zouden breken. Bij sp.a-Spirit-Groen! betreurt men dat een tweede zetel teloorging door slechts twee stemmen. Die ging uiteindelijk naar de VLD. In het andere geval had de VLD geen absolute meerderheid gehad en was sp.a-Spirit-Groen! nodig geweest. Dat kwam des te harder aan omdat twee personen een dag te laat hun aanvraag tot volmachtverlening hadden ingediend. Bovendien was er de kandidaatstelling bij de CD&V van Steven Baeyens, wiens familie anders - zo wordt toch verondersteld - sp.a stemde en nu wellicht mee voor CD&V ging.
bulletOver de redenen voor verlies en winst zal nog een en ander worden nagekaart. CD&V betaalt wellicht de prijs voor de gevolgen van 30 jaar absolute meerderheid, de moeilijkheden bij het inpassen van jongere mandatarissen, en van de recente veroordeling voor het niet ingrijpen tegen het storten van niet-vergunde materialen. Bij CD&V wijst men ook naar de grote mediabelangstelling die De Gucht de voorbije weken kreeg. Men stelt verder dat de VLD zal kunnen profiteren van wat de huidige meerderheid al heeft voorbereid, waarbij vooral het OCMW-rusthuis wordt genoemd.
bulletKarel De Gucht zal zich als burgemeester tijdelijk laten vervangen door Katja Gabriels, die hoe dan ook de eerste vrouwelijke schepen is. Zoals het nu staat zouden er trouwens drie vrouwen in het schepencollege kunnen zetelen: ook Anne-Marie De Lausnay en Carine Goossens-Meyers, en zijn er in totaal 5 vrouwen bij de 12 gekozen VLD'ers. Onder meer omdat er niemand uit Uitbergen bij de zes met het grootste aantal stemmen staat, is het nog mogelijk dat een van hen zal worden gevraagd om de plaats over te laten. Lijstduwer Julien Wettinck haalde het 6de grootste aantal stemmen. Van de huidige VLD-raadsleden is Rita Samson niet rechtstreeks herkozen.
Jean-Jacques De Gucht haalde als lijstduwer op de provincielijst 4148 stemmen of bijna 900 minder dan de lijsttrekker, huidig bestendig afgevaardigde Van Gaeveren. In het kanton Berlare-Zele haalde De Gucht het grootste aantal stemmen (3386) op de VLD-Vivantlijst. Hij is eerste opvolger.
bulletBij CD&V is er ontgoocheling maar ook de betrachting om iets nieuw op te bouwen en een constructieve oppositie te voeren. Er bestaat twijfel of alle 8 rechtstreeks verkozenen wel degelijk gaan zetelen. Bij die acht zijn niet schepen Audenaert, oud-burgemeester van Uitbergen, ere-schepen en sinds vorig jaar raadslid Camiel Moerman, de raadsleden Tania Vis, Patrick Van Malderen, en de OCMW-raadsleden Martha Tackaert (die tot vorig jaar OCMW-voorzitster was); Sabrina De Taey en Frans De Smet. Een heel goed resultaat was er voor Steven Baeyens (tot aan zijn kandidaatstelling voorzitter van de Jeugdraad), die  met 721 stemmen het vierde meeste van zijn lijst haalde. Bij deze partij is slechts een vrouw rechtstreeks gekozen: Marleen Zaman. Lijsttrekker Luc Vercruyssen haalde 1863 stemmen en huidig burgemeester Van Sande 1166.
Bart Van Malderen is voor kanton Zele, samen met lijsttrekker Maria Verheirstraeten uit Zele voor de provincieraad gekozen.
bulletLijsttrekker Wim Arbijn is met 411 stemmen de enige gekozene voor sp.a-Spirit-Groen!. Het is nu afwachten of VLD-Vivant hen alsnog uitnodigt om in de meerderheid te stappen.  De partij slaagde er ook niet om Nancy Vercammen naar de provincieraad te loodsen.
bulletVB haalde bij de eerste deelname twee zetels: Jo Vercammen (514 stemmen) en Dion Landuyt (172 stemmen). Voor de provincie werd in dit kanton Zelenaar Bruno Alens verkozen.
bullet Uit de analyse op website 'Vlaanderen kiest'  blijkt dat de grootste groep van rechtstreeks verkozenen tussen 36 en 45 jaar is (5 mannen en 4 vrouwen), gevolgd door 5 mannen en 1 vrouw die tussen 46 en 55 zijn. Er zijn twee mannelijke gekozen nog geen 26, en een man en een vrouw tussen 26 en 35. Vier mannen zijn ouder dan 55, waarbij een zeventiger. Huidig burgemeester Van Sande blijkt zo zelfs de oudste verkozene uit het waasland te zijn.

Reacties

Er kwam ook al een reactie binnen van een niet-politicus. Zie hier.
Wil jij ook je mening kwijt over de uitslag en de gevolgen, dat kan met een mailtje.
Beledigingen worden niet gepubliceerd en te lange teksten ingekort.

bulletBij de VLD vloeide na het bekendmaken van de uitslag alle vermoeidheid weg. In tennisclub Chiwawa en daarna in de herberg van lijstduwer Wettinck werden felicitaties uitgewisseld en flink gefeest. Vooral voor de oudere VLD'ers die de hele oppositiekuur van 30 jaar hadden meegemaakt was het een emotionele avond.
bulletKarel De Gucht noemde het de gelukkigste dag uit zijn politieke loopbaan. Dat deze uitslag zo inging tegen de trend in de meeste andere Vlaamse gemeenten werd nogal uitdrukkelijk herhaald.
bulletBij het wachten op de uitslag lieten verschillende kandidaten blijken dat het een vermoeiende campagne is geweest. Raf Maes (CD&V): "Ik heb het echt onderschat. Als men er wil voor gaan is er veel voor te doen. Maar ik beklaag me zeker niet het te hebben geprobeerd." Vermoeidheidverschijnselen waren er ook bij de jongste CD&V-kandidate Sanne Thibau, die vandaag zelfs de chiro-bijeenkomst gedeeltelijk moest missen.
bulletCD&V-voorzitter Brynaert wenste de overwinnaars proficiat, maar haalde ook moed uit de talrijke opkomst in de Parochiezaal achteraf. Hij stelde dat er geen nacht van de lange messen zou komen, maar zal worden getracht zich van deze democratische opdoffer te herstellen.
bulletSteven Baeyens werd bij CD&V als voornaamste lichtpunt genoemd: meer dan 700 stemmen halen bij een eerste deelname en zo vierde van de CD&V-verkozenen. Zelf noemt hij de partij-uitslag een aanzet om de partij opnieuw op te bouwen en te vernieuwen, en zijn eigen uitslag is daarbij een stimulans om er aan mee te werken.
bulletWim Arbijn (sp.a) zal geen hertelling vragen, hoewel het maar twee stemmen scheelde om een tweede zetel en zo een plaats op de wip te halen. "Had het nog een manuele telling geweest, dan wellicht wel", stelde hij.
bulletStilaan komen de reacties los bij de bevolking. Ook daar hoort men regelmatig dat een absolute meerderheid niet was verwacht. Hier en daar klinkt de opmerking dat "die liberalen zich weinig van de gewone man gaan aantrekken". Vragen worden gesteld bij de toch wel krappe meerderheid. Is het niet het beste er sp.a-Spirit-Groen! bij te nemen ? "Iets wat CD&V wellicht voor zes jaar ook beter had gedaan", wordt gezegd. "En wie is eigenlijk dat nog jonge meisje dat tijdelijk burgemeester zou worden ?", klinkt het ook hier en daar. En neemt men - als VLD-Vivant alleen blijft - de zeven eersten om de voornaamste taken onder te verdelen, of wordt er geschoven om zo bij voorbeeld iemand uit Uitbergen bij te halen. Maar ook over de nieuwe oppositie komen vragen los. "Gaan al de CD&V-verkozenen wel zetelen, of gebeurt nu al een verdere verjonging ?" Het toont enkel dat communiceren niet alleen voor de verkiezingen belangrijk is om mensen gerust te stellen, degelijk te informeren en zo misverstanden te vermijden. En dat zowel door meerderheid als door oppositie.

De stemdag

Omstreeks 8.10 uur kon in alle stembureaus het stemmen beginnen. Naderhand waren er enkel in ťťn bureau problemen met een computer, die uiteindelijk ook diende vervangen. Het stemmen verliep over het algemeen vlot. Wel zou niet overal op dezelfde manier zijn gereageerd. Zo zou in een bepaald bureau met moeite zijn aanvaard dat iemand een ziekenbriefje van zijn echtgenote meebracht om te bewijzen dat zij niet kon stemmen. In Overmere waren er aan bureau 22 nogal wat files, in Berlare aan bureau 16.

De kandidaten stonden traditiegetrouw voor en - als getuige - in de bureaus. De ene al wat zenuwachtiger ogend dan de andere. Voor Karel De Gucht was Kanaal 3 opgedaagd om - ondanks het nog vroege uur - toch al wat reacties te sprokkelen. Het gevoelen van "'t is tijd dat 't gedaan is" overheerste bij zowat allen. Weinigen durfden zich over een mogelijk resultaat uit te spreken. Een schepen meende dat een absolute meerderheid er toch nog in zat, maar verkoos om er zelfs in dat geval een andere partij bij te nemen. Nog binnen die partij heerst de overtuiging dat nationaal is opgelegd om indien mogelijk een VLD-sp.a-coalitie te vormen. De officieel aangekondigde standpunten van 'geen coalitie met het VB' en 'Luc Vercruyssen is hoe dan ook de kopman die enkel geen kandidaat-burgemeester wordt als hij niet sterk vooruitgaat' werden nog eens benadrukt. Vooral die eerste werd nogal in twijfel getrokken bij VLD'ers "vooral als CD&V de macht zou kunnen behouden door er het VB bij te nemen'. Bij sp.a blijft men letterlijk in het midden staan. "Rustig de uitslag afwachten en dan zien", houdt men alle mogelijkheden open.

Om 16 uur werden de bureaus gesloten. Dan was het tijd om de diskettes naar het gemeentehuis te brengen waar het elektronisch tellen kon beginnen. Vooraf werd gezegd dat dit tot ongeveer 18.30 uur zou duren.

Totaaluitslag

Lijst 1994 2000 2006
aantal stemmen % aantal zetels aantal stemmen % aantal zetels aantal stemmen % aantal zetels
CD&V 5087 55,02 13 4267 43,61 12      
CD&V-NV-A             3551 34,30 8
VLD (PVV)       3916 40,02 10      
VLD-Vivant             4650 44,91 12
Vivant       91 0,93 0      
SP       873 8,92 1      
sp.a-Spirit-Groen!             1072 10,35 1
Agalev       361 3,69 0      
BAL       277 2,83 0      
Anders 4159 44,98 10            
VB             1081 10,44 2

 

  1994 2000 2006
aantal ingeschreven kiezers 10.266 10.849

11.294

(is cijfer bepaald
op 1 augustus)

  aantal % aantal % aantal
aantal uitgebrachte stemmen 9.750 94,97 10,207 94,08 10.826
aantal geldige stemmen 9.246 94,83 9.785 95,87 10.354
blanco/ongeldig 504 5,14 422 4,13 472

 

Kop- en voorkeurstemmen

 

Het aantal kopstemmen/voorkeurstemmen per partij in 2006:
sp.a-Spirit-Groen!: 147/925

VLD-Vivant:             247/4403

VB:                            313/768

CD&V-NV-A:            194/3357

 

Lijst 1: sp.a-Spirit-Groen! 1994 2000 2006
aantal

rechtstreeks gekozen

plaats
1  Arbijn Wim 855 443 411

X

1
2  Vercammen Nancy     319

 

2
3  Sigin Etienne   214 198

 

7
4  Broothaerts Cindy     170

 

10
5  De Greef Filip     143

 

13
6  Van Hove Anne-Marie   182 177

 

9
7  Kerre Davy     201

 

6
8  De Pauw Kim     137

 

16
9  Van Simaeys Christophe     112

 

21
10  Van Den Bossche Karin   23 136

 

17
11  Nelis Luc     315

 

3
12  Vergauwen Marleen   227 225

 

5
13  Saerens Ludwig   23 179

 

8
14  Malin Regina   169 144

 

12
15  De Vijlder Dirk     107

 

22
16  Rasschaerdt Diane     128

 

18
17  De Paepe Marc   206 140

 

14
18  Verdonck Yvitta     121

 

19
19  Audenaert Alain     102

 

23
20  Hanssens Ellen     119

 

20
21  Vandersnickt Etienne   197 170

 

11
22  Sophie Arlette     138

 

15
23  Van Den Meerssche Willy 672 378 239

 

4

 

Lijst 2: VLD-Vivant 1994 2000 2006
aantal rechtstreeks gekozen plaats
1  De Gucht Karel 2.053 2285 2968

X

1
2  De Lausnay Anne-marie 851 934 917 X 4
3  Temmerman Tom 671 691 654 X 10
4  Gabriels Katja   828 1006 X 2
5  Cooreman Gunther   650 996 X 3
6  Goossens-Meyers Carine   581 786 X 6
7  Kets Renť   643 863 X 5
8  Lateir Marleen   553 634 X 11
9  De Coster Willy   399 475   13
10  Samson-Sichien Rita 562 461 499   20
11  Van Laere Frank     518   19
12  Van Driessche An     770 X 9
13  Van Der Haegen Michel   604 633 X 12
14  Rogiers Ingrid   450 618   16
15  Schatteman Freddy   580 776 X 8
16  Van Driessche Annelies     622   15
17  Rasschaert Nele     407   23
18  De Keukeleire Lieve   442 429   21
19  Malfliet Kris     542   17
20  Lateir Helena     532   18
21  Vandoolaeghe Piet   450 626   14
22  Van Boven Greta    

419

  22
23  Wettinck Julien 764

840

796

X 7

 

Lijst 6: VB 1994 2000 2006
aantal rechtstreeks gekozen plaats
1  Vercammen Jo     514 X 1
2  Landuyt Dion     172 X 2
3  De Quick Annika     154   3
4  Van Acker Erik     109   6
5  Vroye Fabrizio     81   11
6  Faict Patricia     105   7
7  Van Pottelberg Linda     112   5
8  Van Langenhove Andrea     101   9
9  Krisztin Gabriella     104   8
10  Janssens Fernand     97   10
11  Van Driessche Frans     127   4

 

Lijst 7: CD&V-NV-A 1994 2000 2006
aantal rechtstreeks gekozen plaats
1   Vercruyssen Luc 1.417 1238 1863 X 1
2  Zaman Marleen   642 695 X 5
3  Spruyt Julien 1.299 1080 581 X 7
4  D'heer-Vis Tania   567 535   9
5  Verhofstadt Francky 765 1140 927 X 3
6  De Palmenaer Jan   594 586 X 6
7  Van Malderen Bart 788 547 565 X 8
8  Thibau Sanne     437   13
9  Baeyens Steven     721 X 4
10  Vleminckx Marie-Christine 605 136 416   17
11  Peelman Erna     443   12
12  Van Malderen Patrick   392 437   14
13  Audenaert Robert 1.000 983 565   10
14  Van De Velde Martine   379 300   23
15  Maes Raf     563   11
16  De Taey Sabrina   428 361   19
17  Abbeel Marleen     394   18
18  Arbyn-Benaerens Liliane 694   357   20
19  Tackaert Martha 797 800 426   16
20  De Smet Frans 635 545 323   21
21  De Schutter Marie-Josť 445 361 305   22
22  Moerman Camiel 1.468 967

436

  15
23  Van Sande Willy 2.753 2424

1166

X 2

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

 

Verkiezingen 10/06/07

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje VÓrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje VÓrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 05/02/08. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2008 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.