Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

Luc en Luc stoppen

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

Verkiezingen 8-10-2006
Verkiezingen 13-6-04
Verkiezingen 18-5-03
CD&V nieuwjaar
VLD nieuwjaarsreceptie
sp.a nieuwjaar
vb  nieuwjaar

 

Omhoog

Bij elke verkiezingen gebeurt het wel dat gemeenteraadsleden niet meer opkomen. Ook nu zijn er zo twee: Luc Temmerman (CD&V) en Luc Vande Meirssche (VLD). nkb informatief peilde naar hun motieven om in de politiek te gaan, naar hun ervaringen en naar de reden om te stoppen. Een even lang interview was in dit geval niet mogelijk: Luc T. was eigenlijk maar zes jaar echt actief, Luc VdM 18 waarvan een aantal jaar als voorzitter en fractieleider. Dit hebben ze gemeen: het werk in het eigen bedrijf werd steeds belangrijker.

Luc Temmerman - Luc Vande Meirssche - glazen bol

Luc Temmerman: "Geen tijd meer"

"Ja, ik had er echt geen tijd meer voor. Sinds zowat anderhalf jaar heb ik een eigen restaurant (Jonkman - 't Mosselke in Overmere, nkb), waarin ik ook de kok ben. Dat maakte al dat ik regelmatig bij gemeenteraadsvergaderingen te laat kwam. Daarom besliste ik om er maar mee op te houden. Of dat definitief is, daar durf ik nu niet op te antwoorden."

"Neen, het spijt me zeker niet dat ik zes jaar geleden op de lijst kwam. Ik heb in die tijd heel wat geleerd. Je weet zo zeker wat er in de gemeente gebeurt. Of CD&V de goede keuze was ? Ja, ik heb me daar altijd goed gevoeld. Het zal wel met alle partijen wat zijn, zeker."

"Hoe ik in de politiek ben geraakt ? Eigenlijk interesseerde het me al langer. Dat wist men blijkbaar bij die partij en men is me komen vragen. Dat bleek niet zo slecht, want uiteindelijk haalde ik toch een 400-tal stemmen. Mijn familie of zo hebben me zeker niet aangezet. Ik heb het ook niet gedaan om er voor mezelf wat uit te halen. Ik steunde initiatieven voor de landbouw en zette me volop in om de weg tussen Overmere en Kalken open te houden. Dat laatste is spijtig genoeg niet gelukt omdat het gemeentebestuur van Laarne niet naar de argumenten van Berlare wil luisteren."

"Door mijn restaurant heb ik echt geen tijd meer voor iets anders. Ook niet om me nog voor de campagne in te zetten. Later terug ? Misschien ..."

Luc Vande Meirssche: "Een nieuw leven begonnen"

"Men heeft me gezegd dat ik in 1982 - pas 22 - het jongste gemeenteraadslid in Belgiė was.  Je moest toen nog 21

 zijn om verkozen te kunnen worden. En sindsdien bepaalde de politiek een groot deel van mijn leven. Daar is nu een eind aan gekomen. Hoewel, ik ben nog altijd bestuurslid en nauw betrokken bij de campagne. De uitslag zal wel niet meer mijn leven kunnen veranderen zoals dat bij andere verkiezingen had gekund."

 

"Door mijn familie en het toneel had ik al langer contact met wat toen nog PVV was. Men kende er ook mijn gedrevenheid. Maar vooral wat ik over het liberalisme had gelezen deed me de stap zetten. En er was het boek van Knack-hoofdredateur Sus Verleyen, 'De foute Verhofstadt'. Ik stichtte nog voor de verkiezingen de PVV-jongeren-afdeling. Die kon bij die verkiezingen in 1982 toch 5 mensen van jonger dan 32 op de lijst zetten, waarvan ik de jongste was. Nadien werd ik nog jongerenvoorzitter van het arrondissement Sint-Niklaas-Dendermonde en, in 1997, plaatselijk PVV-voorzitter, wat ik dus tot 2005 bleef. In de gemeenteraad was ik fractieleider."

 

"Ja, het was altijd in de oppositie. Toch meen ik dat we een en ander hebben kunnen bereiken, alleen al door druk te zetten op de beslissingen.  Leden van de meerderheid hebben - maar meestal off the record -  toegegeven dat ze rekening hielden met wat we zouden kunnen opmerken, omdat ze beseften dat we dikwijls de zaken beter kenden. Pas op, ik heb nooit de bedoeling gehad zuiver obstructie te voeren. Maar wel ons standpunt verdedigd. Daardoor heeft het schepencollege regelmatig voorstellen aangepast. Met zo een houding wilden we ook aantonen dat we de mensen hebben die bekwaam zijn beleid te voeren. Daarom ook dat ik niet alleen tussenkwam: alle fractieleden werden aangemoedigd om tussen te komen in de domeinen waar ze het sterkst in zijn."

 

"Bij de eerste ronde van die voorzittersverkiezingen van eind 2004 had Gunther bijna 48%, ik 44% en Piet (Vandoolaeghe, nkb) 8%. Gunther en ik zijn twee verschillende persoonlijkheden, en vooral met een andere strategie. Hij had als secretaris, wat hij heel goed deed, het dienstbetoon en de ledenwerving uitgewerkt. Hij stond dus sterk bij de nieuwe leden. Ik heb me toen ook nog ingezet voor dat voorzitterschap, mensen aangezet te komen kiezen, maar hij had in die eerste ronde meer dan ik. Om problemen voor de partij te vermijden, besliste ik toen om het niet tot een tweede ronde te laten komen. En dat heeft gewerkt: de partij is een groep gebleven. Je mag niet zeggen dat die verkiezingen zware gevolgen hebben gehad. Zelf heb ik Gunther nadien nog regelmatig geholpen."

 

"Op de lijst komen wou ik echter niet meer. Ik ben intussen bijna de helft van mijn leven met politiek bezig (Luc is 39, nkb). Mijn zaak (in sportuitrusting en rugzakken) loopt intussen zo goed dat ik er echt meer tijd moet in stoppen. Een eventuele schepenzetel zou ik daar wellicht niet mee kunnen combineren. En er dan als raadslid bijzitten, dat zou ik dan jammer vinden. Me er bij zetten gewoon voor de stemmen, dat vond ik niet juist."

 

"Het is een leerrijke periode geweest. Alleen al het debatteren, het overtuigen van anderen, het zorgen dat je gelijk krijgt als je overtuigd bent van je gelijk. Het heeft me zeker ook bij het uitbouwen van mijn zaak geholpen. Maar dat was zeker de voornaamste drijfveer niet. Ik geef toe, een politieker moet een zekere manifestatiedrang hebben, een 'ego' zelfs dat er naar streeft zo veel mogelijk stemmen te halen. Maar ook idealisme. Een politieker moet iets willen bereiken voor de gemeenschap."

"Of ik jonge mensen zou aanraden om aan politiek te doen ? Zeer zeker. Ik zal mijn kinderen niet dwingen het te doen, maar als ze er iets voor voelen, ze dan zeker volop steunen. Ook jonge mensen moeten dat democratische proces leren kennen, er zich voor inzetten. Het is inderdaad niet zo gemakkelijk jeugd daarvoor te interesseren. Ze zetten zich nog wel veel in, maar niet meer voor een ideologie. Bovendien is het niet meer zoals vroeger, waar men een politieke carričre moet opbouwen. In alle partijen vind je ministers van nog geen of amper dertig."

"Eigenlijk ben ik nu een nieuw leven begonnen. Wat ik aan vrije tijd heb, zal niet meer zozeer naar politiek gaan, maar naar andere dingen die ik sinds mijn 22ste niet zozeer heb kunnen doen. Ik blijf zeker VLD'er en de partij steunen. Ik was nauw betrokken bij de lijstvorming en ook bij de campagne. Ik drong me niet op, maar wie me vroeg, stond ik bij. En ik zal zeker nog trachten te volgen wat tijdens gemeenteraden gebeurt, eventueel adviezen geven. De politiek is zeker niet volledig opzijgezet, maar dat ik niet op de lijst sta mag je niet zien als even een stap opzij om later terug te komen. Dat is niet de bedoeling. Al mag je nooit 'nooit' zeggen ..."

Glazen bol

Luc T. sprak zich liever niet uit over volgende zondag. Voor Luc VDM hangt alles af van naar wie de 23ste zetel gaat. Die zou eventueel kunnen beslissen over welke coalities mogelijk zijn.

 

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

jeugd

toerisme

gemeente

sport

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vīrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vīrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 15/02/07. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2007 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.