Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

Cultuurbeleidscoördinator

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

horizontal rule

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

horizontal rule

Ken je gemeente
Met pen, computer ...
Officiele cultuur
Met verf, laspost, foto, ...
Op het podium
Met stem en instrument
cultuur: archiefagenda

 

Omhoog 

18 september 2010

De gemeentelijke cultuurdienst werd in het midden van de jaren tachtig van vorige eeuw opgericht, na de bouw van cultureel centrum Stroming. De eerste verantwoordelijke was Ignace De Wilde. Hij diende zowat van nul te beginnen en slaagde er in op korte tijd om van Stroming een begrip te maken. Na zijn plotse overlijden werd Bob Pieters aangeworven. De eerste jaren was dat ook nog als losse medewerker met een contract van bepaalde duur. Later werd de functie in het gemeentekader opgenomen en kreeg hij 'beleidscoördinator' als titel. Na acht jaar, waarin hij de werking zowel naar verscheidenheid als naar kwaliteit verder uitbouwde, stelde hij zich kandidaat om de eerste gemeentelijk communicatieambtenaar te worden. Zijn taak als cultuurbeleidscoördinator werd overgenomen door Stijn De Coster. Voor het seizoen 2009-2010 had Bob nog het programma samengesteld, het programma voor 2010-2011 is dus het echte eerste met Stijn als hoofdverantwoordelijke. En dat begint enkele dagen voor de gemeenteraad beslist of hij na zijn proefperiode van een jaar in dienst mag blijven.

“Het is een programma met voor ieders voorkeur iets, voortbouwend op het werk van mijn voorganger, maar toch al met wat eigen accenten”, vat Stijn het samen. “Bob heeft hier veel opgebouwd. Het zou verkeerd zijn dat te negeren en zijn trouw publiek weer weg te jagen. Maar terwijl Bob meer banden had met theater ligt mijn achtergrond meer in de klassieke muziek. Geleidelijk aan zal ik meer mijn eigen accenten inbrengen. Het blijft dus alleen of in samenwerking met andere organisaties voor ieder wat bieden. Maar daarnaast bouwen we aan een eigen profiel, iets anders brengen dan andere centra en daarmee ook mensen van buiten de gemeente aantrekken.” De samenwerking met andere centra uit de regio helpt om te vermijden dat eenzelfde activiteit op dezelfde dag wordt gepland. Er worden geen afspraken gemaakt over welk centrum zich op wat zal 'specialiseren'. Dat groeit eerder spontaan, afhankelijk van wie het beleid in een centrum bepaalt en de mogelijkheden die zich aanbieden.

Het seizoen begint met Het Woord, met woord en muziek in verschillende vormen. Het is een activiteit van Bosquimano waar de cultuurdienst haar medewerking aan verleent. Zondag verwelkomt ‘Babar, de kleine olifant' families met kinderen vanaf 4 jaar. “Kinderen worden hier actief, zelfs op het podium, betrokken en komen tegelijk in contact met klassieke muziek”.  Klassiek zit er dus ook al dit jaar regelmatig in. Vorig jaar was er ook al een kasteelconcert in het kasteel van Uitbergen - "Met 50 zitplaatsen die snel waren verkocht, dus er is zeker belangstelling voor" -, dit jaar wordt er in het kasteel van Berlare gespeeld. "Op termijn willen we dat zelfs regelmatiger doen dan eens per jaar, met afwisselend klassiek en jazz." En wanneer het Symfonieorkest van Vlaanderen, zijn vorige werkgever, hier tijdens de volgende maanden met buitenlandse solisten komt repeteren, wordt dat gecombineerd met schoolbezoeken. "Zo kunnen de kinderen eens achter de schermen van zo’n orkest kijken.”

Maar ook toppers als De Nieuwe Snaar en Phillipe Geubels (beide uitverkocht) staan op het programma. Er zijn verschillende toneelvoorstellingen, spreekbeurten, muzikale optredens, zoals gezegd: van alles wat. En het Figurentheaterfestival komt opnieuw, dit jaar met een nationale invulling. “De eerste editie, vorig jaar, had ondanks de beperkte reclame per dag een stijgend aantal bezoekers. We zijn dan ook overtuigd dat dit meer kansen verdient. We doen dit in samenwerking met Open Doek, dat ook de groepen selecteert, en met enkele andere centra waar de groepen ook spelen. Volgend jaar komen er weer groepen uit het buitenland.”

Stijn wil zoals zijn voorganger ook de plaatselijke talenten kansen geven. In de programmatie voor dit seizoen zitten er weer een zestal. "Verschillende mensen van hier hebben een internationale bekendheid verworven. We moeten met hen contact houden en als het kan gezamenlijke projecten opzetten." En dan is er nog Berlaars Salon, een tentoonstelling met werk van alleen mensen van hier. Er komt dit jaar zelfs een editie voor kinderen, met limonadereceptie vooraf.

Nog veel mogelijk

“De meer populaire delen van het programma bieden de middelen om ook iets anders te proberen. Overigens, vorig werkjaar maakte Stroming wellicht een kleine winst, door de eigen producties maar ook door de verhuring van de culturele infrastructuur.” De akoestiek van Stroming wordt sterk geapprecieerd door muziekverenigingen, voor repetities en opnames. Intussen werd de cultuurdienst al sterk uitgebreid. Wat begon met een cultuurfunctionaris en een bediende is intussen uitgegroeid tot een team van vijf personen: de beleidscoördinator, de cultuurfunctionaris, een ambtenaar voor onder meer administratie en reserveringen, een zaalwachter en een technicus. "De aanwerving van de zaalwachter is een grote verbetering geweest. Voor de huidige taken is de dienst groot genoeg."

Naar de toekomst toe zouden die taken wel eens kunnen vergroten. Zo zal er wellicht meer worden gepland in het kasteeldomein in Berlare, en ook in het museum aan het Donkmeer is nog veel mogelijk. "Op korte termijn denken we er aan om er tijdelijke tentoonstellingen op te zetten. Als de guillotine er wordt weggenomen is er daar zeker ruimte voor. En rond het thema van het museum is veel mogelijk." Men denkt ook al aan de mogelijkheden die het nieuwe gebouw voor het Jeugdontmoetingscentrum kan bieden. "Dat wordt een polyvalent gebouw, juist naast Stroming. Misschien kunnen daar, op momenten waarop de jeugd het niet gebruikt, kleinere theaterproducties worden opgezet."

Stijn hoopt dat Stroming, dat nu als gemeenschapscentrum wordt erkend, op termijn een hogere erkenning krijgt. "Het werd 'slechts' een gemeenschapscentrum omdat er in de regio nog Dendermonde en Wetteren zijn. Maar met het groot aantal eigen producties, meer dan de vereiste 25, rekenen we er op dat binnenkort niet de grootte van de gemeente maar het aantal producties en de kwaliteit belangrijk worden in de beoordeling." Dat zou dan ook tot meer overheidssubsidies kunnen leiden.

Nieuwe tribune

Het nieuwe seizoen begint ook met een nieuwe tribune. "Ze is ruimer, veiliger en met meer plaatsen: 308 in plaats van 238, waardoor we met stoelen vooraan in totaal 420 mensen kunnen zetten.” De stoelen - met rode bekleding - zullen het bijwonen van een voorstelling heel wat comfortabeler maken. 

De gemeente kon de oude tribune nog verkopen, aan een theatergezelschap.

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

vergelijk met beleidsplan 07-12

 

Verkiezingen 7/6/2009

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

horizontal rule

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 13/09/10. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2008 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.