Nieuws van de dag 'Grootste' Vlaming informatie column Discussiethema's nkb-wedstrijd reacties over site Web overzicht Zoekpagina (deze site) Sponsors

8-10-06: reacties op uitslag

 

U kan klikken op de onderwerpen bovenaan of links van elke bladzijde,
op onderlijnde woorden of op de top-vakken - terugkeren met Back- (of Vorige-)toets

Wil je inschrijven op de (wekelijkse) nieuwsbrief, dan volstaat een mailtje.

Het nieuwe bestuur
"Bedankt", Katja
8-10-06: uitslagen
8-10: verkiezingsdebat
8-10-06: voorbereiding
8-10-06: partijen op de rooster
reacties afficheactie
burgerwensen 2006
Verkiezingscolumn
Luc en Luc stoppen

 

Omhoog 

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen zorgde voor een hele ommekeer. Wat denk jij daarvan ?

Geef ook je reactie, je verwachtingen, je vrees, ..., maar houd het 'proper'.
Beledigingen komen er niet op en te lange teksten worden ingekort.

Gebruik deze kans om de nieuwe bewindsploeg goede ideeën te geven en
om de andere partijen aan te zetten tot een kritische, maar toch constructieve inbreng.

De reacties staan met de indieners in alfabetische volgorde.

Adri De Backer (13-10-06):

Er zijn veel zaken die ons leren de verkiezingen beter te begrijpen.
De VLD had een sterke degelijke lijst met goeie en jonge kandidaten en ze hadden een persoon die met zijn populariteit de inwijkelingen in de gemeente voor zich heeft gewonnen. Als je nieuw in een gemeente gaat wonen en er staat iemand als Karel De Gucht op de lijst dan stem je daar gewoon op want die ken je.
 
De CD&V zullen nu hopelijk echt aan de vernieuwingsbel trekken, tijd voor nieuw bloed. Steven Baeyens is daar een goed begin van. Luc is echt wel iemand die, mijns inziens, de capaciteiten heeft om mee de gemeente te besturen maar mist nog een beetje populariteit, denk ik. Misschien is dit deels te wijten aan het tijdgebrek dat Luc heeft. Luc, je kan altijd nationaal eens proberen potten te breken. Dan kom je ook wat meer op tv en kan je beter opboksen tegen iemand als Karel De Gucht.
 
Vlaams Belang, tja, die hebben gewoon het geluk dat andere partijen te braaf zijn. Als elke politieke Vlaamse partij het probleem dat er vandaag heerst negeert dan zal die partij blijven winnen. De algemene opwaardering van de Vlaamse waarden, zoals de taal, zou toch echt belangrijk moeten zijn. Wil je in Vlaanderen wonen moet je Nederlands kunnen, als wij ergens anders gaan wonen moeten wij ons ook aanpassen! Ik ben geen racist maar bv in Lokeren of Aalst gaan winkelen en mensen horen praten tegen elkaar in een vreemde taal of in het Frans is toch echt niet wat ik graag hoor. Chapeau voor de vreemdelingen die zich wel aanpassen want dat zorgt er gewoon voor dat een multiculturele samenleving mogelijk is.
 
SPa en Groen!!! u zit niet ver naast een 2de zetel. Jammer, uiteraard. Misschien was de strijd te groot tussen VLD en CD&V. De mensen uit Berlare vergaten dat er nog een partij was buiten het Vlaams belang. Volgende keer beter.
 
Voor mij maken deze verkiezingen weinig uit, eigenlijk, want ik verhuis begin volgende maand naar Gijzegem. Maar wou toch nog mijn reactie eens kwijt op de verkiezingen in mijn echte gemeente.

Antoine De Groote (10-10-06):

Met deze wil ik de nieuwe ploeg voor het gemeentehuis van Berlare feliciteren met hun toch wel opmerkelijke prestatie. 't Is nu wel te hopen dat ze zullen waarmaken wat ze in de campagne hebben voorgesteld namelijk :
dat ze de belastingen in Berlare zouden verlagen van 8 naar 7%. Maar dan mag er natuurlijk geen andere belasting uit de bus komen om die 1% te compenseren. We zullen wel zien wat er gebeurt.

 

Piet Triest (11-10-06):

Dat het Vlaams Belang hier een tiende van de stemmen behaalde, daar was ik niet echt over verwonderd. Karel evenmin. Contacten met eerste generatie kiezers wezen genoeg in die richting. Indien men een wiskundige analyse van ons kiesgedrag zou maken, kan je vaststellen dat globaal gezien 70% van de kiezers een vaststaande voorkeur hebben. Een combinatie van het milieu waarin men opgroeit of een inwijkeling zoals ik: de biotoop waarin men zich geleidelijk aan thuis gaat voelen. Socio-cultureel al dan niet beroeps gebonden. Voor deze categorie hoeven geen aanplakborden langs de weg. Gewoon omdat de stemkeuze zich heel rationeel ontwikkeld heeft. Met de jaren. Die andere 30% kan men indelen in de bewust-blanco-stemmers, ‘je m’en fous-kiezers, zij die een andere visie op het beleid van de jongste legislatuur ontwikkeld hebben, niet onbelangrijk: de ‘onvolwassen’ kiezer, ea. De vlottende kiezers-massa maw. Ik herinner me nog uit mijn jeugd toen aangenomen werd dat dit percentage ongeveer 10% bedroeg. Statistisch af te leiden uit de schommelingen die toen gangbaar waren.

Kijk je nu naar willekeurige gemeenten waar het VB voor de eerste maal aantreedt, dan ligt hun score vaak tegen die 10%. Na één legislatuur een stuk minder dan het dubbele, enz. Wiskundig op een kromme vanuit het nulpunt naar een zeker plafond toe. De dag van vandaag ligt dit plafond blijkbaar op een goeie 30%. Kan kloppen als je A’pen als maatstaf neemt. Een degelijk beleid kan de kromme op dit niveau doen stagneren, of wenselijk … ombuigen. Nationaal gezien vrees ik dat hun maximumscore zich een stuk hoger kan instellen, gezien recente ontwikkelingen en maatregels in de nationale politiek. Niets min en niets meer, een maximumscore waar ze nooit overheen geraken. Zie Oostenrijk ea. De oplossing in deze ligt gewoon in een dosis berekende durf van politieke zijde. 

Toen ik de voorbije dagen reacties hoorde in de trant van: “ Hoe is het mogelijk dat die ineens zo’n score halen ?” , dan moest ik onbewust denken aan dat spelletje uit een of ander vakantiekamp. Je weet wel, dat waarbij de eerste een paar dingen in het oor van zijn buur fluistert en deze dat op identiek manier doorgeeft aan de volgende in de rij, enz. Je kan er donder op zeggen dat als de eerste begint met: “Jouw buurman is zus-of-zo …” dat je na een dozijn stappen uitkomt bij een Marokkaan die ondertussen al een-en-ander op zijn kerfstok heeft. Er wordt gewoon ingespeeld op de inherente onwetendheid en het latente gekanker in elk van ons. Een toelichting: toen ik deze vakantie auto-gewijs uit een warm land terug in België belandde, had ik een duizendtal km achter de rug op allerhande autosnelwegen. Een afstand met harde munt betaald !! Heb je mij horen klagen? Ik betwijfel het. Wat me wél -na een paar honderd meter voorbij de grens-  opviel was het feit dat ik in mezelf zat te foeteren over het feit dat ik door het ruwe wegdek mijn mooie CD van Thijs Van Leer niet meer kon horen. Inherent gekanker, daar kon zelfs een mooie vakantie niet tegenop … Shame on me … !!!

Hans Schatteman (11-10-06):

 

Ik wil bij deze de ganse VLD-ploeg van harte feliciteren met hun overweldigende overwinning!

Ik denk dat er redenen te meer waren om de huidige meerderheid af te straffen, en dat de nieuwe verkozenen wel degelijk een ideaal (en beter!) alternatief zijn. Van de dag dat ik geboren werd (1983) tot een aantal dagen geleden was het al CVP - CD&V dat hier de klok sloeg. Tot afgelopen zondag... Mij hoor je dus in elk geval niet klagen, wel integendeel! Een fijne vaststelling voor mij is ook dat een aantal beloftevolle jonge kandidaten heel sterk scoorden.

Voor VLD was de uitslag dan ook ronduit schitterend, en CD&V heeft gekregen wat ze in mijn ogen verdienden. Spijtige kanttekening bij het ganse verhaal is dat Vlaams Belang er in slaagt om nog net op de valreep een zetel meer dan sp.a te pakken, en niet omgekeerd. Dit bewijst opnieuw dat Vlaams Belang nergens grote namen nodig heeft, ze halen zelfs stemmen zonder noemenswaardige kandidaten. Ook in gemeenten als Berlare waar het inderdaad relatief veilig is, waar weinig allochtonen wonen, waar de Vlaamse zaak van weinig of geen belang is, enz. Kortom, waar er absoluut geen nood is aan zulke partij. Ik denk dat we al mogen tevreden zijn dat hun campagne inderdaad een flutcampagne was en dat de kandidaten niet zeer gekend waren... Maar goed, ik ben een democraat en de Berlaarse inwoner heeft beslist dat ze 2 zetels verdienen. Het zij zo.

Wat betreft cultuur in Berlare: ik begrijp niet goed waarom men denkt dat VLD tegen cultuur is? Ze hebben dit nooit gezegd, noch dat er teveel cultuur zou zijn in Berlare of dat er moet gesnoeid worden. Het grote probleem was niet dat er een museum kwam, maar wel de manier waarop het er kwam, de plaats waar het staat en de overdreven financiële middelen die erin gepompt zijn (en die trouwens gedeeltelijk de belastingsverhoging in de hand werkte). Bovendien waren er andere (en wat mij betreft belangrijkere zaken) waar ze hun extra belastingsgeld aan konden besteden (zoals onder andere het rusthuis en het JOC).

Alleszins, ik ben een tevreden voorzitter van Jong VLD Berlare! Ik twijfel er niet aan dat we nu met onze liberale jongeren gehoor zullen krijgen bij het bestuur wanneer we voorstellen voor het beleid hebben.

Marc Van Gysegem (8-10-06):

Ik feliciteer Karel van harte! Nochtans heb ik in de plaatselijke culturele sector héél goed kunnen samenwerken met zijn tegenstander Luc. Voor Luc moet het een serieuze opdonder zijn. Ik ken dat, de dag van de verkiezingen serieus verlies zien aankomen: zelf meegemaakt in 1982 en 1988. Niet gemakkelijk.

We staan in Berlare nu wel voor een grote verandering: en wat de plaatselijke sector cultuur betreft wens ik met de nieuwe burgemeester eens een hartig gesprekje over zijn visie hierover, want de opgevangen signalen zijn vreemd. Ik ken Karel sedert jaren als een bijzonder cultureel ingesteld man, die ook geïnteresseerd is in wat ik als auteur en fotograaf doe, die geïnteresseerd is in het reilen en zeilen van kunstenaars, en dus begrijp ik niet steeds de hetze van de plaatselijke VLD-mensen tegen de Berlaarse culturele sector. Was het alleen maar tegen Willy Van Sande, dan begrijp ik dat volkomen: nu echter moet de nieuwe ploeg het zelf doen. Ik heb er vertrouwen in dat ze dat ook zeer goed zullen aanpakken.

sp.a  was een beetje ondermaats in de uitslag, (maar ook in Zele) ik had nochtans verwacht dat er een beetje winst te rapen zou vallen. Dat in Berlare, waar het absoluut veilig is om te wonen, prachtig om te wonen zelfs, en waar bijna 0% immigranten zijn, dan toch één op tien kiezers voor de flutcampagne van VB kozen ...

 

De activiteitenkalenders:

cultuur

gemeente

politieke partijen

jeugd

milieu

toerisme

sociaal

(ook socio-cult.verenigingen)

sport

 

Beoordeel het gemeentebestuur

 

Verkiezingen 10/06/07

 

De jeugd
 aan het woord

 

De politici
aan het woord

 

Ken je
 (deel)gemeente

 

Er zijn nog copies van het

nkb informatief

Jaarboek 2006

beschikbaar !!!

Info

Bestellen

Meer themanieuws
uit de Donkgemeenten
(Berlare, Overmere, Uitbergen)
met aankondigingen van activiteiten
(per thema)

 

De gemeenteraads-

verkiezingen

8 oktober 2006

 

Al eens naar
de archiefartikels
gekeken ?

 

Volg Europa

met ook:

bullet

informatie over de nieuwe grondwettelijke verdragstekst

bullet

een overzicht van crisissituaties in de wereld

 


 Doe mee !
(klik op de foto voor meer info)

 

Mensen uit de Donkgemeenten
in het nieuws

 

Gluren bij de buren

adressen uit buurgemeenten of van interessante, leerrijke
plaatsen elders.
 

En tips van de lezers.

 

Om eens te vergelijken ...

 

Deze site steunt het Roemeense dorpje Vîrtop, maar heeft ook oog voor andere acties voor ergens in de wereld.

Een overzicht.

 

De redactionele teksten uit de nieuwsbrieven kunnen een week na verschijnen hier worden herlezen.

Advertenties van bedrijven en organisatoren van manifestaties dragen bij in de kosten van deze site en steunen of het 'Fonds voor kinderen van bij ons' of het Roemeense dorpje Vîrtop. Lees er hier meer over.
Vraag de voorwaarden
 via
e-mail of bel ons (052-42.34.00)


Je mening al gegeven over het stemrecht voor vreemdelingen

Of over een van de andere
discussiethema's
?
 

 

Deze pagina is het laatst gewijzigd (of door ons geopend)  op 05/02/08. 
Zend ons uw reacties, aub !!! web- en emailadres zijn veranderd !!!
© nkb 2002-2008 - Overname is toegelaten mits bronvermelding.